Система живлення карбюраторного двигуна: призначення, ремонт

Дослідження призначення, будови та принципу роботи системи живлення карбюраторного двигуна. Вивчення причин та ознак несправностей, методів виявлення та усунення. Регулювання токсичності відпрацьованих газів. Очищення сітчастого фільтра карбюратора.

Рубрика Транспорт
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 10.11.2013
Размер файла 669,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

Вступ

І. Технологічна частина

1. Технічна характеристика

2. Призначення механізму чи системи

3. Будова і робота

4. Несправності, їх причини та ознаки. Методи виявлення та усунення

5. Експлуатаційні регулювання

6. Технічне обслуговування

7. Ремонт

ІІ. Техніка безпеки

ІІІ. Захист навколишнього середовища

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Незважаючи на складну економічну ситуацію у країні: падіння рівня виробництва, підвищення цін на енергосистеми, послуги, сировину та ін., автомобільний транспорт залишається одним із основних видів транспорту, який виконує більшу частину вантажних та пасажирських перевезень. Тому зараз, особливо актуальною є задача технічної служби автотранспортних підприємств - підтримувати рухомий склад у технічно справному стані. Це призводить у свою чергу до зниження витрат на експлуатацію автомобілів (автобусів) (витрати на паливо-мастильні матеріали, шини, запасні частини та особливо на технічне обслуговування і ремонт рухомого складу).

Важливе місце в технологічному процесі ТО та ремонту автомобілів займає діагностування, яке дозволяє об'єктивно оцінити технічний стан як автомобіля в цілому, так і окремих його складових частин.

На теперішній час автомобільний парк України поповнюється автотранспортними засобами нової конструкції, що використовують альтернативні види палива, вдосконалюється структура рухомого складу, збільшується швидкість їх руху, збільшується чисельність дизельного парку та кількість транспортних засобів великої вантажопідйомності і пасажиромісткості.

Втрати на ТО та ремонт автомобілів в АТП, СТО і на авторемонтних заводах залишається ще достатньо високими. У зв'язку з цим назріла потреба подальшого вдосконалення системи ТО та ремонту автомобільної техніки. Найдосконалішою і перспективною системою ТО та ремонту автомобілів слід вважати таку, яка найповніше забезпечує взаємодію процесів технічного стану автомобілів (тобто процесів зміни діагностичних параметрів) і процесів їх відновлення. Класичним прикладом такої системи може бути обслуговування та ремонт рухомого складу за технічним станом.

ТО та ремонт автомобілів за технічним станом називається планово-запобіжним. Періодичність і обсяг робіт технічної діагностики при цьому планують. Запобіжний характер їх забезпечується постійним спостереженням за надійністю та технічним станом автомобілів з метою своєчасного виявлення передвідказного стану.

Принцип попередження відказів і несправностей є основним. ТО та ремонт автомобілів за технічним станом ґрунтується на глибокому знанні їх показників, технічної діагностики та забезпечення високого рівня експлуатаційної технологічності конструкції. При ТО та ремонті автомобілів за технічним станом з контролем рівня надійності машин, елементи рухомого складу експлуатують без обмеження ресурсу до відказу. Фактичний рівень надійності елементів автомобілів (наприклад, параметр потоку відказів) не повинен перевищувати встановлений верхній статистичний рівень.

У разі перевищення цього рівня за інших однакових умов для певних елементів рухомого складу останній направляється на обслуговування або ремонт. При цьому, тимчасово визначається міжремонтний ресурс, який розглядається як сигнал про необхідність підвищення надійності цих елементів автомобіля.

Щоб застосовувати цей метод, треба чітко організовувати систему збирання та обробки інформації про відкази та несправності елементів автомобіля на АТП.

Проведення ТО та ремонту автомобілів за технічним станом із контролем параметрів технічного стану їх елементів дозволить значно зменшити витрати на ТО та ремонт рухомого складу в АТП.

Теоретичні основи ремонту автомобілів базуються на положеннях теорій тертя та змащення, зношування і старіння, основоположниками яких є Н.П.Петров, С.А.Чаплигин, Н.Е. Жуковський, И.В.Крагельський, Б.И.Костецький, М.М.Хрущов, Б.В.Дерягин, П.Е.Д'яченко та ін. В основу ремонтного виробництва покладені розробки вітчизняних учених і винахідників Н.Г.Славянова, Н.Н.Банардоса,Б.С.Якоби, Е.О.Патона, Б.Е.Патона, В.П.Вологодина, Б.Р.Лазаренка, Г.П.Клековника та інших по електродуговому зварюванню, електролітичному осадженню металів, автоматизації і механізації зварювально-наплавочних робіт, електричної обробки деталей і т.п. Великий внесок у розвиток системи і науки про ремонт машин внесли вчені В.И.Казарцев, В.С.Крамаров, А.И.Селиванов, И.С.Левитський, Ю.М.Петров, И.Е.Ульман, В.В.Єфремов, С.С.Черепанов, В.М.Михлин, К.Т.Кошкин, В.А.Щадричев та ін.

І. Технологічна частина

1. Технічна характеристика

Карбюратор - вузол системи живлення ДВЗ Отто, призначений для створення горючої суміші оптимального складу шляхом змішування (карбюрації, фр. Carburation) рідкого палива з повітрям і регулювання кількості її подачі в циліндри двигуна. Має найширше застосування на різних двигунах, що забезпечують роботу найрізноманітніших пристроїв. На автомобілях з 80-х років ХХ ст. карбюраторні системи подачі палива витісняються інжекторними.

Карбюратори поділяються на барботажні, в дані момент не використовуються, мембранно-голчасті й поплавкові, становлять переважну більшість всіх карбюраторів.

1. Барботажний карбюратор являє собою бензобак, в якому на деякій відстані від поверхні палива мається глуха дошка і два широких патрубка - подає повітря з атмосфери і відбирає суміш в двигун. Повітря проходив під дошкою над поверхнею палива і, насичуючись його парами, утворював горючу суміш. При всій примітивності і « несерйозність » цей карбюратор - єдиний, що забезпечував суміш з повітрям саме парової фракції палива. Дросельна заслінка стояла на двигуні окремо. Барботажний карбюратор робив двигун дуже вимогливим до фракційного складу палива, так як випаровуваність його повинна була займати дуже вузьке температурний діапазон, вся конструкція була вибухонебезпечною, громіздкою, важкою у регулюванні. Паливо-повітряна суміш у довгому тракті частково конденсувалась, цей процес залежав частіше від погоди.

2. Мембранно-голчастий карбюратор вже являє собою окремий закінчений вузол і, як випливає з назви, складається з декількох камер, розділених мембранами, жорстко пов'язаними між собою штоком, який закінчується голкою, замикаючої сідло клапана подачі палива. Камери з'єднуються каналами з різними ділянками змішувальної камери і з паливним каналом. Варіант - зв'язок між мембранами і клапаном неравноплечіе важелями. Характеристики таких карбюраторів визначалися тарованими пружинами, на які спиралися мембрани і / або важелі. Система розрахована так, щоб співвідношення вакууму, тиску палива і швидкості суміші забезпечували належне співвідношення палива і повітря. Неоціненне достоїнство такого карбюратора - поряд з простотою - здатність працювати буквально в будь-якому положенні по відношенню до сили тяжіння. Недоліки - відносна складність регулювання, деяка нестабільність характеристики ( пружини! ), чутливість до ускорення, перпендикулярним мембран, неширокий діапазон кількості суміші на виході, повільні переходи між усталеними режимами. Такі карбюратори використовуються на двигунах, за умовами роботи не мають певного просторового положення (двигуни бензорізів, газонокосарок, поршневих літаків, наприклад, карбюратори АК- 82БП стояли на ЛА -5), або просто на дешевих конструкціях. Саме такий карбюратор коштує як допоміжний на газобалонне автомобілі ЗІЛ -138.

3. Поплавковий карбюратор, неозора багатоликий і різноманітний у своїх численних модифікаціях, складає переважну більшість сучасних карбюраторів і складається з камери поплавця, що забезпечує стабільний приплив палива, змішувальної камери, фактично представляє трубку Вентурі і численних дозуючих систем, що складаються з паливних і повітряних каналів, дозуючих елементів - жиклерів, клапанів і актюаторів. Поплавкові карбюратори за інших рівних умов забезпечують самі стабільні параметри суміші на виході і мають найвищими експлуатаційними якостями. Тому вони і отримали такого широкого поширення.

2. Призначення механізму

Система живлення карбюраторного двигуна призначена для приготування з парів бензину і повітря пальної суміші, подачі її в циліндри двигуна і відведення відпрацьованих газів з циліндрів у атмосферу (рис. 38). Для зберігання запасу пального в автомобілях встановлюють паливний бак. На вантажних автомобілях його розміщують під сидінням у кабіні або під кузовом, на легкових автомобілях -- ззаду кузова, під багажником.

Для приготування пальної суміші система живлення має карбюратор, який встановлюється на впускному трубопроводі двигуна. Від бака до карбюратора пальне подається за допомогою паливного насоса, який кріплять на картері двигуна; в дію він приводиться від розподільного вала.

Щоб очистити пальне від механічних домішок і води, між паливним баком і насосом, наприклад на вантажних автомобілях, встановлюють фільтр- відстійник, який закріплюють на рамі. Для очищування повітря використовують повітряний фільтр. Його розміщують на карбюраторі або з'єднують з карбюратором патрубком.

Паливний насос з'єднують з баком і карбюратором паливопро -- водами; здебільшого це латунні або стальні трубки з антикорозійним покриттям. Впускний трубопровід з'єднує карбюратор з впускними каналами циліндрів, а випускний --випускні канали з глушником.

Дія карбюратора ґрунтується на принципі пульверизації. Найпростійший карбюратор складається з двох основних частин: поплавкової і змішувальної камер (рис. 39). У поплавковій камері розміщено поплавок з голчастим клапаном. У змішувальній камері знаходяться розпилювач, дифузор і дросельна заслінка. Розпилювач одним кінцем з'єднаний з поплавковою камерою, де розміщено отвір певного перерізу і форми, який називається жиклером, а другим кінцем виходить у дифузор. Поплавкова камера підтримує сталий рівень палива в розпилювачі. Коли двигун не працює, паливо в поплавковій камері і розпилювачі знаходиться на відстані 1,5--2,0 мм, від кінця розпилювача. Це запобігає витіканню палива з розпилювача, коли двигун не працює, і забезпечує висмоктування палива у певній кількості при працюючому двигуні. У міру витрачання палива рівень його в поплавковій камері знижується, поплавок опускається, а разом з ним опускається і голчастий клапан, відкриваючи отвір для надходження палива в поплавкову камеру. Як тільки паливо заповнить поплавкову камеру до нормального рівня, поплавок підніме голчастий клапан, який закриє отвір і припинить надходження палива. Поплавкова камера з'єднується із змішувальною розпилювачем через жиклер, який дозує кількість палива для розпилювання в дифузорі. Форма дифузора забезпечує збільшення швидкості повітря, що надходить у змішувальну камеру. Це необхідно для кращого висмоктування палива з розпилювача. Змішувальна камера має вигляд труби, один кінець якої з'єднаний з атмосферою, а другий -- з циліндрами двигуна через впускний трубопровід. Поплавкова камера отвором в кришці з'єднується з атмосферою.

При обертанні колінчастого вала двигуна, що має найпростіший карбюратор, під час такту впуску розрідження з циліндрів через відкритий впускний клапан і впускний трубопровід передаватиметься в змішувальну камеру і викличе рух повітря через дифузор. Швидкість руху повітря також утворить навколо розпилювача розрідження. Внаслідок різниці тиску в поплавковій камері (атмосферного) і на виході з розпилювача (нижче атмосферного) паливо почне витікати з розпилювача і разом з повітрям над -- ходитиме в змішувальну камеру, де розпилене паливо остаточно змішується з повітрям і випаровується. Утворена пальна суміш із змішувальної камери через відкриту дросельну заслінку по впускному трубопроводу надходить у циліндри двигуна. Кількість пальної суміші залежатиме від того, наскільки відкрита дросельна заслінка і від обертів колінчастого вала, бо при їх збільшенні підвищується розрідження, а отже -- і кількість пальної суміші. Як бачимо, найпростіший карбюратор може приготувати тільки різну кількість пальної суміші і не може забезпечити необхідний склад її залежно від режиму роботи двигуна, тобто він працює лише при сталому положенні дросельної заслінки і певному числі обертів колінчастого вала. Щоб забезпечити нормальну роботу двигуна на всіх режимах, найпростіший карбюратор треба обладнати різними пристроями, до яких належать: пусковий пристрій, система холостого ходу, головна дозуюча система, економайзер і насос-прискорювач.

3. Будова і робота

Принцип роботи карбюратора К-88АМ

При пуску холодного двигуна необхідна багата горюча суміш. При цьому повітряну заслінку закривають, витягаючи кнопку на щитку. Дросельні заслінки, через сполучну тягу відкриваються. Під повітряною заслінкою створюється велика розрідження, під дією якого відбувається інтенсивне витікання палива через головну дозирующую систему і систему холостого ходу. Паливо до розпилювачів головної дозуючої системи і емульсійним отворам системи холостого ходу надходить через головні паливні жиклери. На режимі пуску двигуна в карбюраторі утворюється дуже багата горюча суміш. Однак швидкість повітря в дифузорах карбюратора в цей період незначна, тому паливо погано розпилюється, витікаючи з розпилювачів великими краплями. Потрапляючи на дросельні заслінки, а з них на стінки змішувальної камери, паливо у вигляді плівки стінок впускної труби стікає в циліндри двигуна.

Перезбагачення горючої суміші після пуску двигуна при закритій повітряній заслінці запобігає її автоматичним повітряним клапаном, при відкритті якого подається додатковий повітря і суміш кілька збіднюється. Подальше збіднення горючої суміші досягається поступовим відкриттям повітряної заслінки водієм.

На режимі холостого ходу також необхідна багата горюча суміш. При цьому дросельні заслінки прикриті, а повітряна заслінка відкрита. У цьому випадку максимальне розрідження буде в камері змішувача біля кромок дросельних заслінок. Це розрідження передається через вихідні отвори системи холостого ходу по каналу до блоків жиклерів холостого ходу, а потім до головних паливними жиклерів. Під дією розрідження паливо з поплавковою камери, пройшовши головні паливні жиклери, надходить до блоків жиклерів холостого ходу. Для отримання необхідного складу суміші до палива підмішується повітря, що надходить у блохи жиклерів. Утворилася при цьому емульсія надходить по каналу на виходi системи холостого ходу і далі в змішувальну камеру. При виході з отвору емульсія змішується з основним потоком повітря, що проходить у камеру через щілину, утворену кромкою дросельних заслінок і стінкою змішувальної камери. Таким чином, емульсія надходить тільки через нижні вихідні отвори холостого ходу. При подальшому відкритті дросельних заслінок верхні вихідні отвори системи холостого ходу виявляються також у зоні розрідження і через них починає надходити емульсія, забезпечуючи тим самим плавний перехід з режиму холостого ходу на режим часткових (середніх) навантажень. На режимі часткових (середніх) навантажень потрібно збіднена горюча суміш. При середніх навантаженнях в міру збільшення відкрила дросельних заслінок, розрідження в малому дифузорі кожної змішувальної камери зростає, і в роботу включається головна дозуюча система, а система холостого ходу поступово знижує свою продуктивність внаслідок падіння розрідження біля вихідних отворів. У головну дозирующую систему паливо надходить з поплавцевої камери через головний паливний жиклер, проходить через емульсійний колодязь і далі через жиклер повної потужності подається в кільцеві розпилювачі малих дифузорів. При русі палива до нього підмішується невелика кількість повітря, що проходить через повітряні жиклери головної дозуючої системи, внаслідок чого утворюється емульсія, і одночасно знижується розрідження у головного паливного жиклера, чим досягається необхідна компенсація суміші. На режимі повних навантажень необхідна збагачена (потужності) суміш. Така суміш виходить за допомогою економайзера з механічним приводом.

Клапан економайзера відривається в момент, коли дросельні заслінки майже повністю відкриті. Відкривається він за рахунок кінематичного зв'язку приводу управління карбюратором. Планка приводу економайзера і прискорювального насоса, переміщаючись вниз, натискає на шток, який у свою чергу, діє на клапан економайзера. При цьому паливо надходить з поплавцевої камери через клапан економайзера в емульсійні колодязі до жиклерів повної потужності. Головна дозуюча система в цей час продовжує працювати, отримуючи паливо через два головних паливних жиклера і відкритий клапан економайзера. Режим прискорення. Збагачення суміші, необхідне при різкому відкритті дросельних заслінок, відбувається за допомогою прискорювального насоса, привід якого об'єднаний з приводом економайзера. При різкому відкритті дросельних заслінок поршень прискорювального насоса переміщається вниз. Під тиском палива зворотний клапан закривається, а нагнітальний клапан відкривається. Додаткове паливо через жиклер-розпилювач впорскується в повітряний потік. Пружина сприяє отриманню затяжного впорскування палива.

4. Несправності, їх причини та ознаки методи виявлення та усунення

живлення карбюраторний двигун несправність

Однією з поширених неполадок є проникнення повітря в тому місці, де фланець карбюратора сполучається з випускним трубопроводом або де впускний трубопровід з'єднаний з корпусом дросельної заслінки. Особливо негативно на економічність машини діє остання несправність : витрата бензину стрімко зростає, причому з глушника можуть лунати сильні хлопки.

Знайти негерметичні місце можна, скориставшись звичайною мильною піною,

- там, де є проникнення повітря, в піні з'явиться характерне « вікно».

Якщо карбюратор негерметично з'єднаний з впускним трубопроводом, то знайти місце підсосу можна за наступними характерними ознаками : сліди кіптяви (вони утворюються навколо негерметичного місця) або тонка плівка палива біля місця з'єднання.

Якщо у вас склалося враження, що в якомусь місці підтікає паливо, - протріть цю ділянку м'якою ганчіркою насухо. Якщо підтікання дійсно є, це швидко стане помітно : чисте місце покриється тонкою плівкою палива.

Поширена несправність карбюратора, коли рівень палива в камері поплавця недостатній або паливо в ній відсутня зовсім. При цьому сітчастий фільтр повністю справний.

Може бути, несправність виникла з причини забруднення голчастого паливного клапана кришки камери поплавця карбюратора - це перешкоджає надходженню палива. Врахуйте, що клапан повинен бути вільним і легко рухатися в гнізді, а кулька не повинен зависати. Несправність усувається шляхом промивання і продування клапана.

Іноді в карбюраторі збивається поплавок. Визначити це можна за наступними характерними ознаками: мотор працює нестабільно, з ривками, різко зростає споживання палива, рівень бензину в камері поплавця не відповідає встановленим нормам. У даному випадку, щоб налаштувати хід клапанної голки, слід забезпечити необхідний рівень палива, одночасно підігнувши спеціально призначений язичок і обмежувач ходу поплавця. При невеликому отворі в поплавці його на перший час можна заклеїти.

Якщо виникають труднощі при запуску двигуна, але рівень палива в камері поплавця відповідає встановленим нормам - перевірте стан жиклерів і каналів карбюратора : подібні симптоми часто виникають при їх забрудненні. Для цього доведеться провести часткову розбирання карбюратора, а саме зняти кришку камери поплавця. Якщо підозри підтвердилися - промийте канали і жиклери бензином або ацетоном, після чого продуйте їх стислим повітрям (наприклад, за допомогою звичайного насоса).

Виконуючи промивку деталей карбюратора, пам'ятайте, що всі неметалеві деталі можна промивати тільки в чистому бензині. Не використовуйте для цього ацетон або розчинники - вони можуть пошкодити такі деталі (прокладки, мембрани і т. п.).

Нестабільна робота мотора (зокрема, при відпуску педалі газу він глухне ) може бути обумовлена забрудненням емульсійного жиклера системи холостого ходу.

У такій ситуації необхідно зняти корпус повітряного фільтра, а потім дістати корпус самого жиклера. Якщо з'ясується, що він сильно забруднений, то для його очищення використовуйте тонку гостру дерев'яну паличку, попередньо змочивши її в ацетоні.

Забороняється використовувати для прочищення жиклера металеві інструменти або дріт, а також ворсисту тканину.

До речі, ворсистої тканиною взагалі не можна користуватися при промиванні та прочищення деталей карбюратора.

Якщо після довгої стоянки двигун погано заводиться - швидше за все, зношена діафрагма пускового пристрою карбюратора. За відсутності можливості негайно усунути несправність рекомендується скористатися тимчасовою мірою. Для цього візьміть невеликий шматок алюмінієвого дроту (діаметром приблизно 2-3 мм) і зробіть на одному її кінці петлю. Потім закріпіть її під гайкою на шпильці там, де до карбюратора приєднаний корпус очищувача повітря. Другий же кінець дроту необхідно загнути, після чого помістити в першу камеру в тому місці, де притискається верхня частина повітряної заслінки.

В результаті виконаних маніпуляцій між повітряною заслінкою і стінкою першої камери вийде щілину приблизно в 3-4 мм, коли манжетка повітряної заслінки повністю витягнута. Ця щілина і дозволяє завести двигун. Однак врахуйте, що довго їздити з такою несправністю не можна, тому як тільки прибудете до місця стоянки або ремонту - відразу усуньте її.

5. Експлуатаційні регулювання

Регулювання привода дросельних заслінок На автомобілях з тросовим приводом дросельних заслінок перевіряємо натяг троса.

Якщо трос приводу провисає або занадто натягнутий і не дозволяє дросельної заслінки закритися повністю, регулюємо привід. Для цього ключем « на 13 » утримуємо гайку наконечника оболонки троса, іншим ключем тієї ж розмірності відвертаємо контргайку на кілька обертів.

Регулювальної гайкою виставляємо необхідну відстань між карбюратором і наконечником оболонки. При відпущеної педалі « газу » заслінка повинна бути закрита до упору, а при натиснутій педалі дросельна заслінка повинна відкритися повністю, також до упору. Перед регулюванням приводу з тягами вимірюємо міжцентрова відстань між наконечниками поперечної тяги, яке має дорівнювати 80 мм. При необхідності ключем « на 8 » відвертаємо контргайку наконечника тяги.

Викруткою, впираючись у важіль приводу дросельних заслінок, знімаємо наконечник тяги зі сферичного наконечника важеля.

Обертаючи наконечник, добиваємося необхідної довжини поперечної тяги. Пасатижами встановлюємо наконечник на місце і перевіряємо роботу приводу.

Якщо дросельна заслінка першої камери повністю не закривається, подовжуємо поздовжню тягу ; якщо заслінки НЕ повністю відкриваються - тягу вкорочуємо. Для цього, попередньо послабивши контргайку, знімаємо наконечник поздовжньої тяги зі сферичного наконечника проміжного важеля. Змінюємо довжину тяги, повернувши її наконечник на 2-3 обороту, і знову під'єднуємо до важеля. перевіряємо роботу приводу та, за необхідності, регулювання повторюємо. після регулювання затягуємо відвернуті контргайки.

Регулювання приводу повітряної заслінки

Знімаємо кришку корпусу повітряного фільтра. Перед регулюванням приводу переконуємося, що тяга приводу чи не заїдає в оболонці, а важіль приводу заслінки вільно обертається на осі. до упору втоплюємом рукоятку приводу повітряної заслінки.

При цьому повітряна заслінка повинна повністю відкритися (тобто знаходитися в строго вертикальному положенні), а важіль управління заслінки зафіксований підпружиненим кулькою. Витягаємо рукоятку приводу повітряної заслінки до упору. повітряна заслінка повинна повністю закрити отвір камери.

Якщо тяга туго переміщається в оболонці, виймаємо її і покриваємо мастилом ЦИАТИМ- 201. погнуту тягу правимо або замінюємо її разом з оболонкою. До заїдання важеля управління повітряною заслінкою призводить надмірна затягування осі її кріплення. Місце з'єднання осі з кришкою карбюратора деформується, а важіль виявляється притиснутим до поверхні кришки шестигранною головкою осі. У цьому випадку, при утопленні рукоятки управління повітряної заслінкою в салоні, тяга згинається і повітряна заслінка залишиться повністю відкритою.

Якщо привід справний, а заслінка відкривається не до кінця або не закриває отвір камери повністю, регулюємо привід заслінки, для чого знімаємо корпус повітряного фільтра. Втоплюємо до упору рукоятку управління повітряною заслінкою.

Утримуючи бобишку важеля приводу повітряної заслінки ключем « на 8 », іншим ключем тієї ж розмірності послаблюємо затяжку стопорного болта.

Ключем « на 8 » послаблюємо затяжку болта кріплення оболонки тяги приводу повітряної заслінки. Повернувши до упору важіль управління повітряною заслінкою в положення «Закрито», зміщуємо оболонку тяги до важеля управління повітряної заслінкою так, щоб її торець був на відстані близько 10 мм від кромки важеля. загорнувши болт, фіксуємо оболонку тяги приводу в цьому положенні. Повертаємо важіль управління повітряною заслінкою в положення «Відкрито» і затягуємо стопорний болт, фіксуючи тяг / на важелі управління повітряною заслінкою. Перевіряємо правильність регулювання, як було описано вище. Якщо після перевірки заслінка не була відкрита повністю, послаблюємо затяжку болта кріплення оболонки тяги. Зміщуємо оболонку тяги приводу в бік трехплечего важеля до повного закриття повітряної заслінки і затягуємо болт кріплення. Повторивши перевірку, переконуємося, що за будь положенні важеля управління повітряної заслінкою він не торкається оболонки тяги приводу. При необхідності повторюємо регулювання, змістивши оболонку на потрібне відстань.

Регулювання пускового пристрою

Регулювання пускового пристрою можна виконувати двома способами. Перший спосіб - по « пускових » зазорах між стінкою камери і крайками дросельної і повітряної заслінок. Таке регулювання виконуємо на знятому карбюраторі. Другий спосіб регулювання - за частотою обертання колінчастого валу. цю роботу виконуємо з використанням тахометра, не знімаючи карбюратора з двигуна. Для зручності регулювання знімаємо корпус повітряного фільтра та витягаємо рукоятку управління повітряною заслінкою до упору. Якщо при цьому повітряна заслінка повністю не закрилася, це означає, що несправний привід заслінки або ослаб кріплення тяги на важелі управління повітряної заслінкою. Усуваємо несправність і пускаємо двигун. Утримуючи викруткою повітряну заслінку прочиненими на 1/ 3 її повного ходу, ключем « на 7 » прокручуємо регулювальний гвинт. Добиваємося частоти обертання колінчастого вала, рівної 3200-3400 хв-1 Подальшу регулювання проводимо, відпустивши повітряну заслінку.

Ключем « на 8 » послаблюємо затяжку контргайки і обертаючи викруткою регулювальний гвинт, зменшуємо частоту обертання колінчастого вала прогрітого двигуна до 2800-3000 хв-1. Утримуючи гвинт, затягуємо контргайку. Встановлюємо повітряний фільтр на місце.

Регулювання автоматичного пускового пристрою

Регулювання виконуємо на непрогрітому двигуні, не знімаючи карбюратора з автомобіля. Попередньо перевіряємо і при необхідності регулюємо часткове відкриття повітряної заслінки. Знімаємо повітряний фільтр та переконуємося, що повітряна заслінка закрита. Якщо вона не закрилася, повертаємо і відпускаємо важіль приводу дросельних заслінок. При цьому заслінка повинна закритися під дією поворотної пружини. На модифікації 21083-1107010-31 натискаємо шток діафрагмового механізму до упору і хвостовиком свердла діаметром 2,5 мм перевіряємо зазор між нижньою кромкою повітряної заслінки і стінкою камери.

При необхідності обертаючи верхній регулювальний гвинт, виставляємо необхідний пусковий зазор ( загортаючи гвинт «1», зменшуємо зазор, вивертаючи - Збільшуємо ). Пускаємо двигун і, натиснувши викруткою повітряну заслінку, при відчиняємо її до отримання зазор не менше 8 мм. обертаючи нижній регулювальний гвинт «2», встановлюємо частоту обертання колінчастого валу на рівні 2800-3200 хв-1. Для регулювання зазору на модифікації «35 » і « 62» необхідно відвернути пластмасовий гвинт - пробку діафрагмового механізму і вставити в гніздо під пробку спеціальне пристосування, що утримує плунжер клапанного механізму від повертання. утоплюємо шток до його торкання регулювального гвинта перепускного клапана. Обертаючи регулювальний гвинт викруткою з вузьким лезом, виставляємо пусковий зазор першого фіксованого положення повітряної заслінки, контролюючи його хвостовиком свердла діаметром 2,5 мм. Встановивши пробку діафрагмового механізму на місце і натиснувши шток до упору, перевіряємо пусковий зазор другого фіксованого положення повітряної заслінки. Обертанням пробки виставляємо зазор, контролюючи його хвостовиком свердла діаметром 6 мм.

Регулювання холостого ходу

У карбюраторі, відрегульованому на заводі, доступ до гвинта «якості» закрито пластмасовою заглушкою. Зроблено це з метою виключення порушення заводської регулювання в гарантійний період. гвинт «Кількості» карбюратора дозволяє підрегулювати обороти холостого ходу без істотної зміни складу відпрацьованих газів. Регулювання холостого ходу виконуємо на прогрітому до робочої температури двигуні з повністю відкритою повітряною заслінкою. система запалювання двигуна повинна бути справна. Теплові зазори в газорозподільному механізмі, а також взаємне положення колінчастого і розподільного валів правильно встановлені. Якщо автомобіль не обладнаний тахометром, приєднуємо автомобільний тестер ( з режимом « тахометр » ) до котушки запалювання. Для правильного регулювання включаємо кілька потужних споживачів струму, наприклад : фари, електровентилятор обігрівача, елемент обігрівача заднього скла.

Обертаючи гвинт «кількості» добиваємося мінімально стійких оборотів холостого ходу. Якщо виставити необхідну частоту обертання колінчастого вала неможливо (двигун глухне або працює нестійкий ), слід видалити пластмасову заглушку з каналу гвинта «Якості » і повторити регулювання з перевіркою вмісту СО - СН у відпрацьованих газах на холостому ходу.

Регулювання токсичності відпрацьованих газів ( СО- СН)

Регулювання виконується з метою забезпечення стійкої роботи двигуна на холостому ходу з мінімальним вмістом окису вуглецю ( СО ) і вуглеводнів ( СН). регулювання рекомендується виконувати на станціях техобслуговування або на посту « СО- СН » з використанням газоаналізатора. Необхідно також перевіряти вміст СО і СН на підвищеній частоті обертання колінчастого валу. Перевищення допустимих значень і неможливість їх усунення регулюванням, як правило, говорить про несправність карбюратора або системи запалювання. При необхідності регулювання можна виконувати самостійно по тахометрі без газоаналізатора з задовільною точністю. Наявність тахометра, реєструючого зміна частоти обертання з точністю до ± 50 хв -1, дозволить при справному карбюраторі забезпечити вміст СО у відпрацьованих газах не більше 1,5 %. При цьому необхідно виконати всі умови, перераховані в попередньому розділі. Викруткою з шириною леза 4 мм обертаємо гвинт «якості», виставляючи максимально можливу частоту обертання колінчастого вала на холостому ходу.

Гвинтом «кількості» регулюємо частоту обертання колінчастого вала, щоб вона була на 50-100 хв - 1 більше, ніж потрібно на холостому ходу. Після цього загортаємо гвинт «якості», домагаючись зниження частоти обертання до необхідного значення.

Очищення сітчастого фільтра карбюратора

Знімаємо корпус повітряного фільтра

Ключем « на 13 » відвертаємо пробку сітчастого фільтра.

Виймаємо пробку з сітчастим фільтром і кільцем ущільнювача.

Виймаємо фільтр з пробки. Промиваємо зняті деталі в ацетоні і обдуває стиснутим повітрям фільтр і пробку. Встановлюємо фільтр на місце і загортаємо пробку. На модифікаціях карбюраторів без пробки виймаємо фільтр, відвернувши ключем « на 13 » паливо підвідний штуцер.

6. Технічне обслуговування

Технічне обслуговування карбюраторів 2108, 21081, 21083 « Солекс » і 2105, 2107 «Озон» зводиться в основному до зовнішньої очищення та внутрішньої прочищення, а також проведенню основних налаштувань і регулювань. Періодичність цих процедур - раз на рік і то за умови, що забруднення досягло такого ступеня, що заважає роботі систем і механізмів ( утруднене переміщення рухомих частин, засмітилися канали, жиклери, поплавкові камера і т. д.) або в ситуації, коли раптове засмічення позначається на ефективності роботи карбюратора. Зовнішнє очищення карбюратора Мийку зовнішніх поверхонь карбюраторів « Солекс » і «Озон » можна проводити перед проведенням регулювання або як вже писалося раніше перед щорічним технічним обслуговуванням. Для проведення зовнішньої чистки карбюратора необхідно мати балончик аерозольної рідини для очищення карбюраторів або 0,5 літра ацетону, пензлик невеликого розміру і не ворсисту ганчірку. Знімаємо корпус повітряного фільтра, затикаємо карбюратор зверху, ганчіркою, щоб бруд не потрапила всередину, послідовно наносимо аерозоль з балончика або ацетон пензликом на кожну зовнішню поверхню карбюратора.

Вичікуємо пару- трійку хвилин. Пензликом ж, акуратно і ретельно, прибираємо розчинилася бруд з поглиблень і плоских поверхонь. При бажанні можна додатково протерти зовнішні поверхні ганчіркою, змоченою бензином або соляркою. Після проведення очищення обдуває карбюратор стисненим повітрям з насоса або компресора. прочищення карбюратора. Прочищати ми будемо канали, жиклери, поплавковою камеру, фільтр очищення палива. Дуже часто, особливо при великих термінах експлуатації автомобіля в каналах і жиклерах карбюратора скупчуються смолисті відкладення, що зменшують їх перетин, на дифузорах і стінках змішувальних камер чорні та коричневі лакові відкладення, в сітчастому фільтрі і камері поплавця опади, принесені з бензобака. Прочистити все це господарство можна не знімаючи карбюратор з двигуна автомобіля, крім випадків його повного закоксування. Для цього купуємо в магазині балончик аерозольного очищувача карбюратора, знімаємо корпус повітряного фільтра, запускаємо двигун. Розпилює зверху в карбюратор, одночасно періодично рукою повертаючи важіль приводу дросельної заслінки першої камери щоб карбюратор як слід " прогазовуватися ". Повторюємо цю операцію кілька разів намагаючись потрапити аерозолем не тільки в змішувальні камери, але і в канали повітряних жиклерів Головних дозуючих систем обох камер (вони зверху добре видно ). прочищення змішувальних камер карбюраторів Солекс і Озон. Наступна на черзі - система холостого ходу. На заведеному двигуні витягуємо " підсмоктування ", щоб обороти були не менш 3- х тисяч. Повністю викручуємо електромагнітний клапан або утримувач паливного жиклера системи холостого ходу ( у кого як, в залежності від моделі карбюратора ). І прямо в отвір, що розпилює аерозоль. Варто знову трохи " погазувати " рукою.

Після процедури продути паливний жиклер в електромагнітному клапані або тримачі і ввернути назад електромагнітні клапани карбюраторів Солекс і ОзонДалі - поплавкові камера. Для її прочищення варто зняти верхню частину карбюратора (його кришку ). Ганчіркою промокнути весь бензин, що знаходиться в камері поплавця. Налити туди ацетон і дати постояти деякий час. Ганчіркою акуратно зібрати основну бруд, пензликом все інше. На карбюраторі "Солекс" будова камери поплавця не дуже зручне для прочищення тому можна в якості додаткового інструменту для прочищення поглиблень і незручних місць використовувати тонку шліцеву викрутку, лезо якої обгорнуте ганчіркою.

Після прочищення продуваємо поплавковою камеру стисненим повітрям. поплавкові камери карбюраторів Солекс і Озон Так як кришка карбюратора у нас знята, то дуже зручно вивернути паливні та повітряні жиклери, вийняти емульсійні трубки Головних дозуючих систем карбюратора. Також знімаємо розпилювач прискорювального насоса. Замочуємо все зняте в ацетоні хвилин на п'ятнадцять, потім продуваємо стисненим повітрям і встановлюємо назад. жиклери, емульсійні трубки карбюраторів Солекс і Озон. І, нарешті сітчастий фільтр очищення палива на вході в карбюратор. Вивертаємо його пробку і витягаємо його з отвору. Замочуємо ненадовго в ацетоні, а потім прочищаємо зубною щіткою. Продуваємо і ставимо назад, попередньо переконавшись в тому, що і в отворі куди ми його укручуємо немає бруду. пробки паливних фільтрів карбюраторів Солекс і Озон. Після очищення і прочищення карбюратора слід відрегулювати роботу його основних систем і механізмів та у цілому налаштувати його на нормальну роботу.

7. Ремонт

Коли потрібно ремонт і налаштування карбюратора

· Порушення робочих функцій карбюратора впливає на роботу двигуна і завжди дуже помітно. З'являються ривки в роботі двигуна, поганий перехід при неповному навантаженні, високий витрата бензину.

· Зустрічаються протікання бензину. Помітно поява плівки бензину на нетипових місцях двигуна. Такі проблеми можуть бути через неполадки в камері поплавця або через надлишкового тиску.

· Забруднення свічок запалювання. У таких випадках на свічках виявляється типовий нагар, що має специфічний запах. При цьому необхідний ремонт прогорілого клапана карбюраторів або регулювання тиску. Не зайвим буде і подивитися поплавковою камеру.

· Нестабільність холостого ходу виникає при різкому мимовільному збільшенні оборотів двигуна. Найчастіше подібна проблема усувається, якщо чистити карбюратор і видалити всі забруднення.

Чистка карбюратора Найголовніша проблема для карбюратора це забруднене паливо. При попаданні такого палива порушується процес змішування з повітрям. У суміші виходить або занадто багато повітря або навпаки. Така нестабільність різко підвищує витрата палива і проявляється нестабільною роботою двигуна. В абсолютній більшості випадків ремонт карбюраторів можна було не робити, якби вчасно була проведена чистка. Щоб чистити карбюратор самому, необхідний мінімум інструментів:

· Інструкція до автомобіля. Або самому твердо знати послідовність розбирання та складання карбюратора.

· Чисті ганчірки. Обов'язково гладкі і не махрові.

· Засоби для чищення карбюратора. Купуйте не тільки рідкі засоби, а й спрей.

· Балончик зі стисненим повітрям або компресор, для продувки деяких деталей.

· Зубочистки або палички, обов'язково дерев'яні, так як металевими інструментами або дротом можна нанести значні пошкодження, і буде потрібно ремонт карбюратора або заміна пошкоджених частин.

· Викрутки і гайкові ключі.

Згідно з інструкцією розбираємо карбюратор, ретельно очищаємо все клапана і камери від налиплого бруду, продуваємо жатим повітрям всі шланги. Щоб чистити карбюратор автомобіля, використовуємо спеціальні рідини і спрей. Потім виробляємо збірку і установку карбюратора.

ІІ. Техніка безпеки

Нещасні випадки на виробництві -- удари, поранення тощо -- називають виробничим травматизмом, що найчастіше відбувається з двох причин: внаслідок недостатнього засвоєння працюючими виробничих навичок і відсутності необхідного досвіду в поводженні з інструментами та обладнанням, через невиконання правил безпечної праці та правил внутрішнього розпорядку. Основними умовами безпечної роботи при виконанні слюсарних операцій є правильна організація робочого місця, користування лише справними інструментами, суворе дотримання виробничої дисципліни та вимог безпеки. Усі частини верстатів і механізмів, що обертаються, а також оброблювані заготовки з частинами, що виступають, мусять мати захисні огородження. Небезпеку становлять внутрішньозаводський автомобільний і безрейковий електротранспорт, ручні вагонетки, візки, а також рух робітників у вузьких проходах чи на шляхах, де працює вантажопідйомний транспорт.

Для транспорту, що рухається, встановлюють різні сигнали -- звукові (дзвінки, сирени) і світлові (лампи різних кольорів -- червоного, жовтого, зеленого), які треба знати і дотримувати. При безпосередньому дотику до струмоведучих частин (вимикачів, рубильників тощо) чи до металевих предметів, які випадково виявилися під напругою, виникає небезпека ураження електричним струмом. У місцях, де є електричні установки, вивішують попереджувальні написи (наприклад, «Небезпечно!», «Під струмом!») або ставлять умовні знаки. Електроінструменти слід підключати до електричної мережі з допомогою шлангового кабеля, який має. спеціальну жилу, що служить для заземлення і занулення, через штепсельну розетку, одне гніздо якої з'єднано з землею чи з нульовим проводом На штепсельній вилці контакт для з'єднання корпуса з землею роблять більшої довжини, ніж інші струмоведучі контакти. Завдяки такій будові при вмиканні електроінструмента спочатку відбувається заземлення чи занулення, а потім вмикаються струмоведучі контакти. При роботі з електроінструментами слід застосовувати індивідуальні засоби захисту -- гумові рукавички, калоші та килимки, ізолюючі підставки тощо.

До початку роботи треба: надягнувши спецодяг, перевірити, щоб у нього не було звисаючих кінців, рукава застебнути чи закатати вище ліктя; перевірити слюсарний верстак -- він має бути міцним, стійким і відповідати зросту робітника; слюсарні лещата бути справними і міцно закріпленими на верстаку, ходовий гвинт обертатися в гайці легко; насічка на губках лещат бути якісною; підготувати робоче місце; звільнити потрібну для роботи площу, видаливши всі сторонні предмети; забезпечити достатню освітленість; заготовити і розкласти у відповідному порядку потрібні для роботи інструменти пристрої, матеріали тощо; перевірити справність інструментів, правильність їх заточки і доводки; при перевірці інструмента звернути увагу на те, щоб молотки мали рівну, ледь опуклу поверхню, були добре насаджені на рукоятки і закріплені клином; зубила і крейцмейселі не мали зазубрив на робочій частині та гострих ребер на гранях; на пилки і шабери мають бути міцно насаджені рукоятки; перевірити справність робочого обладнання та його огородження; перед підняттям вантажів перевірити справність підйомних пристроїв (блоків, домкратів тощо), у всіх підйомних механізмів мають бути надійні гальмівні пристрої, а маса вантажу, що піднімається, не перевищувати вантажопідйомність механізму; вантажі слід надійно закріплювати міцними стальними канатами або ланцюгами; не можна залишати вантаж у підвішеному стані після роботи; забороняється стояти і проходити під піднятим вантажем; не можна перевищувати граничні норми маси вантажів, що переносяться вручну.

Під час роботи: міцно затискати в лещатах деталь чи заготовку, а під час встановлення чи зняття її дотримуватися обережності, бо при падінні деталь може нанести травму;ошурки з верстака чи оброблюваної деталі видаляти лише щіткою; при рубанні металу зубилом враховувати, в який бік безпечніше для оточуючих спрямовувати частки, що відлітають, і встановити з цього боку захисну сітку; працювати лише в захисних окулярах; якщо за умовами роботи не можна застосовувати захисні окуляри, рубання виконувати так, щоб відрубувані частки відлітали в той бік, де немає людей; не користуватися випадковими підставками чи несправними пристроями; не допускати забруднення одягу гасом, бензином, мастилом. Під час роботи пневматичним інструментом дотримуватися таких вимог: при приєднанні до інструмента шланг попередньо перевірити і продути стиснутим повітрям; не тримати пневматичний інструмент за шланг чи робочу частину; не роз'єднувати шланги; подавати повітря лише після встановлення інструмента в робоче положення. Після закінчення роботи: ретельно прибрати робоче місце; покласти інструмент, пристрої та матеріали на відповідні місця; для попередження самозаймання промащеного ганчір'я та виникнення пожежі прибрати його в спеціальний металевий ящик з кришкою, що щільно зачиняється.

Основний запобіжний захід проти пожеж -- це постійне дотримання в чистоті й порядку робочого місця, обережне поводження з вогнем, нагрівальними приладами і легкозаймистими речовинами. Не можна допускати скупчення біля робочого місця великої кількості легкозаймистої виробничої сировини, напівфабрикатів тощо. Відходи виробництва, особливо горючі, складають у відведеному для них місці.

По завершенні роботи робоче місце слід привести у належний порядок. Промащені обтиральні матеріали прибрати до спеціальних ящиків. Посудина з легкозаймистими рідинами, а також балони з газами перенести у місця їх постійного зберігання. Слід вимкнути всі електроприводи та освітлювальні точки, за винятком чергових ламп. Найпростіші протипожежні засоби та інвентар -- ящики з піском та лопатами, мішечки з піском, пожежний кран, насоси, вогнегасники -- мусять бути завжди в наявності та справності. При виникненні пожежі слід вимкнути всі електроустановки, негайно телефоном чи спеціальним сигналом викликати пожежну команду і вжити заходів з тушіння пожежі власними силами за допомогою існуючого протипожежного обладнання та інвентарю. Засобами пожежогасіння є також відра і гідропульти для води, різні покривала (азбестові ковдри, кошми, брезенти). Палаючі матеріали і невелику кількість палаючої рідини гасять піском; гас, бензин, лаки, спирти, ацетон -- піною; мастильні масла, оліфу, скипидар -- розпиленою водою чи піною. Під час пожежі не можна вибивати скло у вікнах, бо це збільшує приплив повітря, яке сприяє посиленню вогню; слід зберігати спокій.

ІІІ. Захист навколишнього середовища

З метою попередження нещасних випадків і збереження навколишнього середовища керівнику дільниці необхідно разом з санепідемстанцією ретельно опрацювати питання нейтралізації і захоронення шкідливих розчинів кислот, мийних засобів, лугів та інших матеріалів, що застосовуються при ремонті автомобілів. На дільниці необхідно передбачити утилізацію використаного обтирального матеріалу, що застосовується при ремонті автомобілів.

Не допускається, щоб стічні води заносили шкідливі речовини на дитячі ігрові майданчики, житлові масиви, поля, водо сховища, річки і т. п. У проектах необхідно передбачити організоване відведення води, використовуваної при митті; її очищення та повторне використання. При необхідності слід планувати розробку пристроїв для видалення осадів та речовин, які спливають, центрифугування, фільтрування та хімічне очищення миючих розчинів з метою одержання замкнутого зворотного циклу миття без зливання їх у каналізацію. При змиванні відпрацьованих розчинів у загальну каналізацію необхідно спроектувати (запропонувати) пристрої для вловлювання нафтопродуктів, нейтралізації викидних розчинів кислот та лугів (наприклад, електролітів). При відсутності каналізації слід передбачити вивезення осадів, відпрацьованих мийних розчинів, електролітів та інших шкідливих речовин автоцистерною у спеціально відведені санітарно-епідеміологічною станцією місця утилізації. На дільницях миття і фарбування машин, ковальсько-зварювальному, полімерно мідницькому, гальванічному, зарядки акумуляторних батарей, обкатки двигунів необхідно розробити примусову витяжку шкідливих, токсичних газоподібних середовищ з достатньою висотою витяжних труб. Слід пам'ятати, що хімічне зараження повітря, питної води, відкритих водоймищ, житлових масивів шкідливими розчинами і газами викликає тяжкі захворювання, згубно впливає на навколишнє середовище. Забруднення навколишнього середовища призводить до виникнення витрат: на попередження впливу забрудненого середовища, сюди відносяться і витрати на установку очисних споруд; викликані впливом забрудненого середовища, на медичне обслуговування хворих внаслідок забруднення середовища, відновлення загиблої рослинності і зруйнованих пам'ятників тощо.

Сума цих витрат визначається як економічний збиток або можливі втрати, негативні зміни природи і живих організмів, які виникають від забруднень навколишнього середовища.

Економічний збиток класифікують на: потенційний збиток, який не потребує витрат на його ліквідацію; можливий, що виникає внаслідок дії забруднень при відсутності природоохоронних заходів; фактичний збиток, тобто втрати або негативний вплив, які вже виникли і можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті; відвертий збиток - це частина фактичного збитку, на яку він зменшився внаслідок природоохоронного заходу. Звідси економічний збиток визначається за формулою:

Ез=Ес+Er+Еп, (10.1)

де Ес - соціальний збиток: соціальні витрати на простій підприємства, плата лікарняних, безкоштовне лікування, оздоровлення;

Er - народногосподарський збиток - прямі господарчі витрати на очищення, прибирання, реставрацію будівель, захист металу від корозії і непрямі витрати - зниження продуктивності праці, врожайності сільськогосподарських культур тощо;

Еп - збитки, які наносяться природі - втрати в живій природі за рахунок заміни умов і втрати в неживій природі за рахунок виснаження, невідновних природних ресурсів.

Висновки

На підставі зібраних даних ми розглянули систему живлення карбюраторних двигунів. В даній роботі ми з'ясували: призначення механізму, будову, принцип роботи. Виявили які несправності можуть спідкати нас в повсякденному житті з автомобілем, розібралися як усувати проблеми. Засвоїли як правильно проводити технічне обслуговування агрегату та якими способами можна усувати несправності як правильно це проводити та як не можна і зовсім не потрібно. Засвоїли декілька правил з догляду за механізмом. Детально розглянули план покрокових регулювань та налагоджень карбюратора.

Список використаної літератури

· Юрген Казердорф. Карбюратори закордонних автомобілів (Vergaser testen undeinstellem). - 2-е, випр. і доп. - М.: За кермом, 2000. - 192 с.

· А. В. Дмитрієвський, В. Ф. Каменєв. Карбюратори автомобільних двигунів. - М.: Машинобудування, 1990. - 223 с.

· Росс Твег. Системи вприскування бензину. - М.: За кермом, 1999. - 144 с.

· А. С. Хачиян, К. А. Морозов, В. Н. Луканин і співавт. Двигуни внутрішнього згоряння. Підручник для ВНЗ. - 2. - М.: Вища школа, 1985, із змінами. - 311 с.

· Грибанов В. І., Орлов В. А. Карбюратори двигунів внутрішнього згоряння. - Л (СПб).: Машинобудування, 1967. - 284 с.

· Тюфяков АС. « Карбюратори сімейства« Солекс ». - M.: ЗАТ « Кжи « За кермом », 2002.

· Литвиненко ВВ. « Електрообладнання автомобілів ВАЗ». - М.: ЗАТ « Кжи « Закермом », 2003.

· « Ремонтуємо « Святогор »і« Москвич- 2141 ». - М.: ЗАТ « Кжи « За кермом », 2000.

· « Ремонтуємо ВАЗ -2108, -2109, -21099 ». - М.: ЗАТ « Кжи « За кермом », 2001.

· « Ремонтуємо ВАЗ- 21213, -21214 « Нива ». - М.: ЗАТ « Кжи « За кермом », 2002.

· « Ремонтуємо ВАЗ- 2П5 ». - М.: ЗАТ « Кжи « За кермом », 2003.

· « Ремонтуємо Іж -2126, -2717 « Ода ». - М.: ЗАТ « Кжи « За кермом », 2003.

· Дмитрієвський А.В., Тюфяков А.С. «Якщо поворожити над жиклерами ». Журнал «Закермом »№ 4, 1980.


Подобные документы

 • Структура та призначення системи живлення двигуна паливом, її значення в безперебійній роботі машини. Основні елементи та принцип роботи системи живлення двигуна повітрям. Призначення, будова і робота паливного насоса високого тиску та карбюратора.

  реферат [25,0 K], добавлен 24.08.2009

 • Призначення, загальна будова та принцип дії системи живлення, будова карбюраторів та інших агрегатів системи. Пальна суміш, що використовується в бензинових двигунах, марки бензину та його властивості. Регулювання і технічне обслуговування карбюратора.

  контрольная работа [33,1 K], добавлен 17.11.2010

 • Будова системи живлення автомобіля ВАЗ-2104: карбюратор, регулювання холостого ходу, привода карбюратора. Розбирання та складання карбюратора, регулювання, перевірка після збірки. Випуск відпрацьованих газів. Перспективи зниження токсичності автомобілів.

  контрольная работа [2,7 M], добавлен 15.09.2010

 • Будова і принцип дії системи живлення двигуна автомобіля ЗИЛ-130, взаємодія та специфіка роботи його основних елементів. Особливості технічного обслуговування даної системи, аналіз можливих несправностей та методика їх усунення. Асортимент бензинів.

  контрольная работа [2,4 M], добавлен 15.09.2010

 • Характеристика бензинового двигуна ВАЗ 2101, аналіз системи впорскування "L-Jetronic", її функціонування при різних режимах роботи двигуна. Вибір типу системи впорскування бензину для подальшої заміни карбюраторної системи живлення в умовах експлуатації.

  курсовая работа [2,4 M], добавлен 10.10.2014

 • Призначення, загальна будова та принцип роботи двигуна внутрішнього згорання, його класифікація на одно- та двоциліндровий. Методика та етапи проведення технічного обслуговування механізмів двигуна, виявлення та усунення його характерних несправностей.

  методичка [28,6 K], добавлен 14.08.2009

 • Вивчення будови та принципу дії, технічного обслуговування та ремонту системи живлення автомобіля ВАЗ-2121. Аналіз карти техогляду, неполадок та методів їх усунення. Розрахунок силового балансу автомобілю при умовах руху в залежності від погодних умов.

  курсовая работа [476,1 K], добавлен 26.04.2011

 • Розгляд будови та принципу функціонування основних елементів системи живлення дизельних двигунів. Лінія подачі палива низького та високого тиску. Муфта автоматичного випередження упорскування палива. Технічне обслуговування дизельної системи живлення.

  реферат [5,8 M], добавлен 31.01.2011

 • Призначення пускового пристрою, його використання, конструкційні особливості, перелік операцій з технічного обслуговування й ремонту. Загальний принцип роботи та переваги двотактного карбюраторного двигуна. Правила техніки безпеки при виконанні робіт.

  реферат [2,4 M], добавлен 26.06.2010

 • Особливості технічного обслуговування паливної апаратури двигунів КамАЗ, будова системи їх живлення, характеристика конструктивних частин. Паливо для дизельних двигунів. Правила техніки безпеки при обслуговуванні системи живлення дизельного двигуна.

  реферат [4,6 M], добавлен 13.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.