главнаяреклама на сайте База знаний Allbest
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Інтерполяція, екстраполяція та прогнозування в рядах динаміки правової статистики

Поняття про статистичні ряди та їх види. Види рядів динаміки та правила їх побудови. Основні показники рядів динаміки і техніка їх обчислення. Вивчення закономірностей ряду динаміки. Інтерполяція, екстраполяція та прогнозування в рядах динаміки.

курсовая работа, 91,7 K, добавлена 10.02.2011

Соглашение об использовании материалов сайта

Уважаемый посетитель!
Просим использовать документы, опубликованные на сайте, исключительно в личных целях. Публикация материалов на других сайтах запрещена. База данных защищена международным законодательством об авторском праве и смежных правах (согласно ст. 1304 ГК РФ объектом смежных прав являются "базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного использования составляющих их содержание материалов").
Данный документ (и все другие на сайте) доступен для скачивания совершенно бесплатно. Мысленно можете поблагодарить его автора и коллектив сайта. Будем очень признательны за пополнение базы знаний вашими работами. Загрузить их можно здесь. База знаний создана из рефератов, контрольных, курсовых, дипломных работ, статей, презентаций и др. документов, опубликованных посетителями сайта. Станьте одним из них, сделав вклад в развитие базы знаний.


Перейти к скачиванию файлов Перейти к скачиванию файлов


Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны


Подобные документы


1. Правова статистика
Методологія науки кримінології. Класифікація детермінантів злочинності. Інформаційне та організаційне забезпечення попередження злочинів. Поняття і напрями кримінологічних досліджень. Види прогнозування кримінології. Процес кримінологічного прогнозування.
контрольная работа [24,8 K], добавлен 19.07.2011

2. Правова поведінка
Основні риси та класифікація правової поведінки. Поняття, ознаки, причини правопорушень. Види злочинів і проступків. Функції та принципи юридичної відповідальності. Правомірна поведінка: поняття, основні види і значення у процесі реалізації норм права.
курсовая работа [34,4 K], добавлен 12.09.2013

3. Теорія держави і права
Поняття та види функцій права. Поняття, ознаки та основні елементи системи права. Предмет та метод правового регулювання як підстави виділення галузей в системі права. Поняття та види правових актів. Поняття, функції, принципи та види правотворчості.
шпаргалка [144,6 K], добавлен 18.04.2011

4. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства
Інституційна база державного впливу на розвиток людського капіталу в Україні. Сутність та специфіка дії механізму державного регулювання інвестицій та його особливості на рівні регіону. Забезпечення динаміки якості життя населення, економічного розвитку.
автореферат [55,3 K], добавлен 10.04.2009

5. Законодавство України та шляхи його вдосконалення
Поняття та види законів, процедура прийняття їх в Україні. Інкорпорація, консолідація та кодифікація як основні види систематизації. Шляхи удосконалення законодавства в Україні та проблеми його адаптації до правової системи Європейського Союзу.
курсовая работа [61,4 K], добавлен 10.02.2011

6. Поняття і види правопорушень
Основні риси правопорушення. Поняття правопорушення. Структура (склад) правопорушення. Види правопорушень. Ознаки злочину. Критерії не існування злочину. Види правопорушень. Види чи класифікація злочинів. Юридична відповідальність.
реферат [22,4 K], добавлен 05.03.2003

7. Поняття процесуальних строків, їх види та значення
Поняття процесуальних строків, їх ознаки, види та значення. Обчислення, зупинення, поновлення і продовження цивільних процесуальних строків. Поняття недоліків рішення суду. Виправлення описки чи явної арифметичної помилки. Ухвалення додаткового рішення.
контрольная работа [31,9 K], добавлен 27.02.2009

8. Поняття та види позадоговірних зобов’язань, підстави їх виникнення
Сутність позадоговірних зобов’язань та їх відмінності від договірних. Види позадоговірних зобов’язань та причини їх виникнення. Особливості відшкодування завданої майнової і моральної шкоди. Основні функції недоговірної цивільно-правової відповідальності.
реферат [20,5 K], добавлен 30.10.2011

9. Боротьба з наркозлочинами: питання теорії і практики
Поняття та види наркозлочинів. Сутність боротьби з ними, основні поняття та структура правового механізму протидії наркозлочиності. Сучасний стан криміналістичної обстановки. Способи попередження злочинів в цій сфері, їх види та особливості профілактики.
дипломная работа [151,7 K], добавлен 11.12.2014

10. Правова поведінка
Поняття правової поведінки, її основні характеристики. Правова поведінка особистості у соціальному вимірі. Види правомірної поведінки. Визначенні поняття та склад правопорушення, причини їх виникнення. Рівень законності і правопорядку в суспільстві.
курсовая работа [48,3 K], добавлен 15.12.2010

Другие документы, подобные Інтерполяція, екстраполяція та прогнозування в рядах динаміки правової статистики
Перейти к скачиванию файлов Перейти к скачиванию файлов работы "Інтерполяція, екстраполяція та прогнозування в рядах динаміки правової статистики"
Поcмотреть текст работы Текст "Інтерполяція, екстраполяція та прогнозування в рядах динаміки правової статистики (курсовая работа)"
Полная информация о работе Полная информация о работе "Інтерполяція, екстраполяція та прогнозування в рядах динаміки правової статистики"
Сколько стоит?

база знанийглобальная сеть рефератов