Вирощування сільськогосподарських культур у фермерському господарстві

Спеціалізація фермерського господарств. Розрахунок планової структури амортизаційних відрахувань по видам сільськогосподарських культур. Використання засобів захисту рослин. Витрати на насіння, гербіциди та добрива. Науково обґрунтовані сівозміни культур.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 28.01.2014
Размер файла 62,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Вступ

Рілля (орна земля) - земельні ділянки, які систематично обробляються і використовуються під посіви сільськогосподарських культур, включаючи посіви багаторічних трав, а також чисті пари, площі парників і теплиць. Фермерське господарство як вид малого бізнесу, являє собою форму вільного підприємництва, що здійснюється на принципах економічної вигоди. Воно вигідне, поки дає продукцію і дозволяє відновлювати виробництво, забезпечуючи потреби сім'ї. Звідси виключне виживання і стійкість фермерських господарств. Господарська рівновага буде тоді, коли дохід, який одержує сім'я фермера забезпечує її потреби, тобто особистий бюджет сім'ї, в тому числі за рахунок діяльності за межами селянського господарства.

При оптимізації землекористування за рахунок правильної організації території, раціонального використання землі створюються умови для виконання виробничої програми виробництва продукції з максимальною ефективністю та поліпшується використання всіх засобів виробництва.

Як і кожний підприємець, фермерське господарство займається господарською діяльністю самостійно. Головне в ній виробництво та реалізація товарної сільськогосподарської продукції з метою одержання прибутків і розширення виробництва.

Фермерське господарство діє в умовах самоокупності. Всі витрати господарство покриває за рахунок власних доходів. Воно самостійно визначає напрямок своєї діяльності, спеціалізацію, організовує виробництво сільськогосподарської продукції, її переробку в установленному порядку та реалізацію, за власним розсудом підбирає партнерів з економічних зв'язків у всіх сферах діяльності, в тому числі іноземних, воно може разом з сільськогосподарським виробництвом займатися будь-яким іншим видом діяльності, не забороненим законодавством України.

Садівництво - одна з важливих галузей сільськогосподарського виробництва, в завдання якої входить виробництво плодів ягідних та плодових культур.

У сучасних економічних умовах особливого загострення набуває проблема відновлення садівництва в Україні в масштабах, які дозволять задовольнити внутрішні потреби населення країни на рівні, не менше, ніж 85%.

Сучасний стан садівництва України на сьогодні є близьким до критичного. В усьому світі ця галузь активно розвивається, а в Україні площі плодово-ягідних насаджень продовжують знижуватися.

Для успішного вирішення наведених вище проблем наша країна має винятково сприятливий природно-економічний потенціал, за яким всі сусідні держави значно поступаються Україні. До того ж маємо надто місткий внутрішній ринок плодів і ягід, вигідне геополітичне розташування, потужну плодопереробну базу, розгалужену транспортну мережу та складську інфраструктуру для зберігання садівницької продукції, значний науково-технічний потенціал галузі.

1. Загальна характеристика підприємства

1.1 Спеціалізація господарства і розмір виробництва

Розрахунки: для того щоб знайти відсоток певного виду продукції від загальної площі ділянки потрібно: площу певного виду продукції (га) помножити на 100% і поділити на загальну площу (га).

1.Озиме жито: 160га ?100% / 560га=28,6%

2.Овес: 60га ?100% / 560га= 10,8%

3. Кукурудза: 150га?100% / 560га= 26,7%

4. Просо: 30га?100% / 560га= 5,3%

5. Нут: 160га?100% /560га=28,6%

Всі дані показані в таблиці 1.1.1. визначення спеціалізації сільського господарства.

Таблиця 1.1.1

Визначення спеціалізації сільського господарства

Вид продукції та галузі

Розмір полів га.

%

1

Озиме жито

160

28,6

2

Овес

60

10,8

3

Кукурудза

150

26,7

4

Просо

30

5,3

5

Нут

160

28,6

Всього:

560

100

1.2 Структура витрат праці

Баланс робочого часу.

1. Календарних днів - 365.

2. Вихідні та святкові дні: Новий рік, Різдво, 8 Березня, Пасха, Зелені свята, Трійця, Травневі свята, 9 Травня (День Перемоги), День Конституції, День Незалежності.

3. Номінальні: П1 - П2; 365 - 10=355.

4. Планові невиходи; з них: -відпустка - 24 дні;

-хвороба - 4 дні.

5. Кількість фактичних робочих днів: П3 - П4; 355 - 28=327 днів.

6. Середня тривалість робочого дня - 8 год.

7. Зміна робочого часу у зв'язку із звільненням чи зменшенням робочого дня на 1 год. + 1 год.

8.Нормативний (корисний) фон робочого часу: (П6*П5)+П7; (8*327)+1=2617.

Таблиця 1.2.2

Розрахуємо витрати праці в людино-годинах на кожен з видів культур

Культури

Площа

Скільки потрібно люд. год. на 1 га

Людино-години

Озиме жито

160

14,53

2325,24

Овес

60

8,05

483,49

Кукурудза

150

1,3

196,26

Просо

30

0,18

5,49

Нут

160

4,42

707,34

Разом

560

28,48

97927,82

Дані про людино-години беремо з технологічних карт.

1.3 Витрати на зарплату працівникам

Згідно з Методичних рекомендацій з встановленою штатної чисельності керівників, професіоналів та фахівців підприємств сільського господарства посада водиться в штатний розпис, коли її потреба перевищує 0,5 одиниці і довантажується іншою роботою; якщо потреба менше - доцільніше використовувати консультації відповідних фахівців.

Згідно технологічних карт розраховувати кількість людино годин (затрати праці на весь обсяг робіт, люд-год.) на площу посадженої культури таким чином.

Після розрахунку людино-годин по кожному виду кулютури підрахувати загальну трудомісткість.

Всі розрахунки проводимо під таблицями. Дані по кількості та видах насіння, мінеральних добрив та засобів захисту рослин беремо з технологічних карт. Оплата праці окремо розраховується для механізаторів та інших працівників за формулами.

Таблиця 1.3.1

Кількість робочих за розрядами

Культура

Робітники за розрядом

Механіки за розрядом

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Озиме жито

2

3

2

1

Овес

3

1

Кукурудза

2

2

1

Просо

1

1

Нут

1

1

Озиме жито

1 розряд 2 робітника; 7,44*1*2*290,65=4324,87

2 розряд 3 робітника; 7,44*1,09*2*3*290,65=14142,33

3 розряд 2 робітника; 7,44*1,20*3*2*290,65=15569,53

2 розряд 1 механік; 7,44*1,09*2*1*290,65=4714,11

Разом:38750,84

Овес

2 розряд 3 робітника; 7,44*1,09*2*3*120,87=5881,24

2 розряд 1 механік; 7,44*1,09*2*1*120,87=1960,41

Разом:7841,65

Кукурудза

2 розряд 2 робітника; 7,44*1,09*2*2*39,25=1273,20

3 розряд 2 робітника; 7,44*1,20*3*2*39,25=2102,54

2 розряд 1 механік; 7,44*1,09*2*1*39,25=636,60

Разом:4012,34

Просо

2 розряд 1 робітник; 7,44*1,09*2*1*2,74=44,44

2 розряд 1 механік; 7,44*1,09*2*1*2,74=44,44

Разом:88,88

Нут

2 розряд 1 робітник; 7,44*1,09*2*1*353,67=5736,24

2 розряд 1 робітник; 7,44*1,09*2*1*353,67=5736,24

Разом:11472,48

Ми користуємося кількістю робочих які працюють безпосередньо на виготовлення продукції рослинництва вираховуєм з технічних карт.

Таблиця 1.3.2

Витрати на зарплату некваліфікованим працівникам

Назва культури

Загальні витрати 62166,19

100%

Озиме жито

38750,84

62,33

Овес

7841,65

12,61

Кукурудза

4012,34

6,45

Просо

88,88

0,14

Нут

11472,48

18,45

Таблиця 1.3.3

ЄСВ по кожному виду культури

Культура

Заробітна плата

ЄСВ 36.6%

Нарахування ЄСВ

Озиме жито

38750,84

36.6%

14182,80

Овес

7841,65

36.6%

2870,04

Кукурудза

4012,34

36.6%

1468,51

Просо

88,88

36.6%

32,53

Нут

11472,48

36.6%

4198,92

Разом

62166,19

22752,8

До адміністративних витрат відносять зарплату адмінперсоналу, її розрахунок проводимо в штатному розкладі.

Таблиця 1.3.4

Планові витрати на зарплату адмінперсоналу

Персонал

Кількість осіб

Оклад

Місячний оклад

Річний оклад

Директор

1

3500

3500

42000

Бухгалтер

1

2600

2600

31200

Інженер механік

1

2500

2500

30000

Агроном

1

2500

2500

30000

Разом

4

11100

11100

133200

Таблиця1.3.5

ЄСВ по персоналу

Персонал

Заробітна плата

ЄСВ 36.6%

Нарахування ЄСВ

Директор

42000

36,6%

15372

Бухгалтер

31200

36,6%

11419,2

Інженер механік

30000

36,6%

10980

Агроном

30000

36,6%

10980

Разом

133200

48751,2

2. Амортизація

Амортизація - це систематичний розподіл вартості необоротних активів, що амортизується(первісна мінус ліквідаційна вартість)упродовж строку їх корисного використання(експлуатації).

Амортизаційні відрахування - це специфічний вид фінансових ресурсів. З одного боку, амортизаційні відрахування - це витрати підприємства, тому що їхню суму, нараховану на виробничі необоротні активи, включають у собівартість продукції, робіт, послуг. Водночас, у складі виторгу (доходу)від реалізації продукції суму амортизаційних відрахувань розглядають як цільовий фонд, складову фінансових ресурсів, призначених для відтворення зношених у процесі виробництва необоротних матеріальних і матеріальних активів.

Нарахування амортизації здійснюємо за такими групами:

Земельні ділянки.

Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом.

Будівлі, споруди.

Передавальні пристрої.

Машини та обладнання.

Транспортні засоби.

Інструменти, прилади, інвентар.

Багаторічні насадження.

Інші основні засоби

Малоцінні необоротні матеріальні активи.

Тимчасові споруди.

Природні ресурси.

Інвентарна тара.

Довгострокові біологічні активи.

Вартість основних виробничих фондів становить 90 286 тис. грн. Тоді розділяємо цю суму на кожну групу амортизації. Далі нараховуємо амортизацію на кожну групу.

Таблиця 2.1

Амортизація основних засобів

Група

К-сть років використання

Витрати

Розрахунок

Амортизаційні відрахування

1

-

5820

-

-

2

7

3650

3650/7

521,42

3

11

14950

14950/11

1359,09

4

2

6700

6700/2

3350

5

5

20820

20820/5

4164

6

4

1589

1589/4

397,25

7

-

3500

-

-

8

7

6427

6427/7

918,14

9

9

4780

4780/9

531,11

10

-

1450

-

-

11

-

1240

-

-

12

4

3800

3800/4

950

13

-

1270

-

-

14

5

3640

3640/5

728

15

5

3650

3650/5

730

16

6

7000

7000/5

1166,66

Разом

90286

14815,67

2.1 Амортизаційні відрахування по кожному виду культури

Далі розрахуємо планову структуру амортизаційних відрахувань по видам культур. Для цього додаємо амортизаційні відрахування всіх груп,і загальну суму ділимо на кожну культуру за формулою: загальнам сума амортизації помножити на відсоток, який становить дана культура і ділимо на 100%.

Таблиця2.1.1

Розподіл амортизаційних відрахувань за структурою посівних площ

Культура

Площа

Розрахунок

Озиме жито

28,60%

(14815,67*28,6)/100=4237,28

Овес

10,80%

(14815,67*10,8)/100=1600,09

Кукурудза

26,70%

(14815,67*26,7)/100=3955,78

Просо

5,30%

(14815,67*5,3)/100=785,23

Нуту

28,60%

(14815,67*28,6)/100=4237,28

Разом

100%

14815,67

3. Утримання та ремонт основних засобів

Загальна сума на ремонт та утримання основних засобів буде становити 10% від амортизації.

90286*10%/100%9028,6= тис.грн.

Розрахуємо суму на ремонт та утримання основних засобів для кожного виду культур. Вона розраховується по такому ж принципу, як і попередня таблиця.

Наприклад: 9028,6 тис.грн. 28,6* % / 100% = 2582,17грн.

Таблиця3.1

Ремонт та утримання основних засобів

Культура

Площа %

Тр

Витрати по кожній культурі на Тр

Озиме жито

28,6

9028,6

9028,6*28,6/100=2582,17

Овес

10,8

9028,6

9028,6*10,8/100=975,08

Кукурудза

26,7

9028,6

9028,6*26,7/100=2410,63

Просо

5,3

9028,6

9028,6*5,3/100=478,51

Нут

28,6

9028,6

9028,6*28,6/10=2582,17

Разом

100

-

9028,56

3.1 Паливно-мастильні матеріали

Проводиться розрахунок за формулою

РПММ = П х g х ЦПММ

де П - пробіг за рік;g- витрати л на 100 км; ЦПММ - ціна на ПММ.

Культура

Плоші

Скільки потрібно ПММ на 1га

Кількість ПММ що витрачається

Вартість 1л ПММ

Витрати на паливо

Озиме жито

160

46,98

7516,8

7

52617,6

Овес

60

55,61

3336,6

7

23356,2

Кукурудза

150

84,24

12636

7

88452

Просо

30

42,76

1282,8

7

8979,6

Нут

160

38,73

6196,8

7

43377,6

Разом

560

268,32

27966

216783

4. Розрахунки на засоби захисту рослин та насіння

4.1 Розрахунок витрат на насіння по кожному виду культур

Таблиця 4.1.1

Вид культури

Площа

Насіння на

1 га

Фактична кількість використаного насіння

Вартість 1 кг насіння

Вирати на насіння

Озиме жито

160

220

35200

25

880000

Овес

60

160

9600

20

192000

Кукурудза

150

20

3000

20

60000

Просо

30

22

660

23

15180

Нут

160

160

25600

15

34000

Разом

560

582

74060

103

=1531180

4.2 Розрахунок витрат на добрива по кожному виду культур

Таблиця 4.2.1

Вид культури

Площа

Добрив на

1 га

Кількість добрива що вноситься

Вартість 1 кг добрива

Вирати на Добрива

Озиме жито

160

30

4800

25

120000

Овес

60

150

9000

20

180000

Кукурудза

150

90

13500

22

297000

Просо

30

45

1350

19

25650

Нут

160

120

19200

15

288000

Разом

560

435

47850

101

=910650

4.3 Розрахунок витрат на гербіциди по кожному виду культур

Таблиця 4.3.1

Вид культури

Площа

Засобів захисту рослин на

1 га

Кількість засобів захисту рослин що вноситься

Вартість 1 кг засобів захисту рослин

Вирати на засоби захисту рослин

Озиме жито

160

1,4

224

25

5600

Овес

60

-

-

-

-

Кукурудза

150

2,5

375

20

7500

Просо

30

5

150

24

3600

Нуту

160

-

-

-

-

Разом

560

8,9

749

69

=16700

5. Собівартість

5.1 Структура собівартості по кожному виду культур

Структура собівартості по кожному виду культур = витрати на гербіциди + витрати на насіння + витрати на добрива + витрати на утримання та ремонт основних засобів + амортизаційні відрахування + планові витрати на зарплату некваліфікованим працівникам + витрати на паливно-мастильні матеріали + інші витрати = всього витрат. При цьому: інші витрати = (витрати на гербіциди + витрати на добрива + витрати на утримання та ремонт основних засобів + планові витрати на зарплату некваліфікованим працівникам + витрати на паливно-мастильні матеріали) * 10%.

Таблиця5.1.1

Назва

Озиме жито

Овес

Кукурудза

Просо

Нут

Зарплата

52933,64

10711,69

5480,85

121,41

15671,4

ПММ

52617,6

23356,2

88452

8979,6

43377,6

Амортизація

4237,28

1600,09

3955,78

785,23

4237,28

Витрати на ремонти

2582,17

975,08

2410,63

478,51

2582,17

Вартість насіння

880000

192000

60000

15180

34000

Вартість добрив

120000

180000

297000

25650

288000

Гербіциди

5600

-

7500

3600

-

Страхові платежі

53801,96

20784,59

42295,2

45819,6

19925,76

Інші витрати

17821,76

20784,59

42295,2

38229,6

33137,76

Загальновиробничі витрати

52910,88

19767,81

226476

2670,48

18268,88

З - оплата праці з нарахуваннями, грн;

Г - вартість паливно-мастильних матеріалів, грн;

А - амортизаційні відрахування, грн;

Тр - витрати на капітальні та поточні ремонти і технічні обслуговування, грн;

Вн - вартість насіння, грн;

Вм - вартість мінеральних добрив, грн;

Вз- витрати на засоби захисту рослин, грн;

Ст - страхові платежі, грн;

І - інші витрати, грн;

Взв - загальновиробничі витрати, грн.

Собівартість 1ц продукції

Таблиця 5.1.2

Культура

Врожайність

Собівартість

Врожайність ц/га

Собівартість 1 ц продукції

Озиме жито

Основна

1242505,29

30

41416,84

Побічна

35

35500,15

Овес

Основна

469980,05

30

15666,00

Побічна

25

18799,20

Кукурудза

Основна

775865,66

70

11083,79

Побічна

105

7389,19

Просо

Основна

141514,43

20

7075,72

Побічна

17

8324,37

Нут

Основна

459200,85

18

25511,15

Побічна

-

-

Разом

3089066,28

170766,41

5.2 Формування планової загальновиробничої собівартості

Загальновиробнича собівартість = страхові платежі + загальновиробничі витрати + собівартість + зарплата адміністрації.

Виходячи з цього потрібно знайти суму страхових платежів та загальновиробничі витрати.

5.2.1 Страхові платежі

Страхові платежі = (структура собівартості - амортизаційні відрахування)* 5%.

Таблиця 5.2.1.1

Озиме жито

Овес

Кукурудза

Просо

Нут

53801,96

20784,59

42295,2

45819,6

19925,76

5.2.2 Загальновиробничі витрати

Загальновиробничі втрати розраховуються так само як і страхові платежі.

Таблиця 5.2.2.1

Озиме жито

Овес

Кукурудза

Просо

Нут

52910,88

19767,81

226476

2670,48

18268,88

Прямі витрати

Таблиця 5.2.2.2

З.п мех+нарах робітникам

Озиме жито

Овес

Кукурудза

Просо

Нут

Нісіння

880000

192000

60000

15180

34000

Мін.добрива

120000

180000

297000

25650

288000

Засоби захисту

5600

-

7500

3600

-

ПММ

52617,6

23356,2

88452

8979,6

43377,6

Амортизація

4237,28

1600,09

3955,78

785,23

4237,28

Разом по культурам

1062454,88

396956,29

456907,78

54194,83

369614,88

Разом

2340128,66

Витрати на збут

15% від собівартості

Таблиця 5.2.2.3

Культура

Собівартість

%

Витрати на збут

Озиме жито

1242505,29

15%

186375,79

Овес

469980,05

15%

70497,00

Кукурудза

775865,66

15%

116379,84

Просо

141514,43

15%

21227,16

Нут

459200,85

15%

68880,12

Разом

3089066,28

463359,91

Отже, розрахуємо загальновиробничу собівартість

Зс=Св+В+Зп

Зс- загальна собівартість

Св- собівартість

В-витрати на збут

Зп- оплата персоналу з нарахуваннями

Таблиця 5.2.2.4

Назва

Св

В

Зп

Загальна собівартість

Озиме жито

1242505,29

186375,79

39522,68

1468403,76

Овес

469980,05

70497,00

149250,72

689727,77

Кукурудза

775865,66

116379,84

368980,97

1261226,47

Просо

141514,43

21227,16

73243,41

235985

Нут

459200,85

68880,12

395238,04

923319,01

Разом

3089066,28

463359,91

1026235,82

4578662,01

Ставка податку на земельні ділянки (для навчальних цілей) 560*4500*0,1%=2520

Культура

Оцінка 1га землі (рілля)

Площа %

Ставка податку по на землю кожному виду культури

Озиме жито

2520

28,6

720,7

Овес

2520

10,8

272,16

Кукурудза

2520

26,7

672,88

Просо

2520

5,3

133,56

Нут

2520

28,6

720,7

Разом

-

100

2520

6. Оптова ціна підприємства для кожної культури

Оптова ціна підприємства = Повна собівартість+25%від повної собівартості

Культура

Повна собівартість

25% від Пс

Оптова ціна підприємства

Озиме жито

1468403,76

367100,94

1835504,7

Овес

689727,77

172431,94

862159,71

Кукурудза

1261226,47

315306,61

1576533,08

Просо

235985

58996,25

294981,25

Нут

923319,01

230829,75

1154148,76

Разом

4578662,01

1144665,49

5723327,5

Оптова ціна продажу для кожної культури

Оптова ціна продажу= Оптова ціна підприємства + ПДВ(20%)+ витрати і прибуток (10%)

Культура

Оптова ціна підприємства

ПДВ(20%)

витрати і прибуток (10%)

Оптова ціна продажу

Озиме жито

1835504,7

293680,75

146840,37

2276025,82

Овес

862159,71

137945,55

68972,77

1069078,03

Кукурудза

1576533,08

252245,29

126122,64

1954901,01

Просо

294981,25

58996,25

23598,50

377576

Нут

1154148,76

230829,75

92331,90

1246504,48

Разом

5723327,5

973697,59

457866,18

6924085,34

Роздрібна ціна = Оптова ціна продажу + Торговельна надбавка (50%)

Культура

Оптова ціна продажу

Торговельна надбавка(50%)

Роздрібна ціна

Озиме жито

2276025,82

73420,18

2349446

Овес

1069078,03

34486,38

1103564,41

Кукурудза

1954901,01

63061,32

2017962,33

Просо

377576

11799,25

389375,25

Нут

1246504,48

46165,95

1292670,43

Разом

6924085,34

228933,08

7153018,42

Врожайність культур

Таблиця 9 Врожайність культур

Назва культури

Площа га

Врожайність ц/га

Озиме жито

160

(50*160)=8000

Овес

60

(30*60)=1800

Кукурудза

150

(50*150)=7500

Просо

30

(20*30)=600

Нут

160

(18*160)=2880

Всього:

560

20780

Дохід від продукції рослинництва

Оскільки ми в навчальних цілях не можемо 100% реалізувати всю продукцію то її реалізацію приймаємо на рівні 80%.

Продано = валовий збір * 90% / 100% = 168* 80% / 100% =151,2 ц/га.

Виручка від реалізації = оптовій ціні продажу культур * 90% / 100% =6924085,34*90% / 100% =6231676,80тис.грн.

Вартість валового збору = оптовій ціні продажу культур.

Валовий дохід (виручка від реалізації - загальновиробнича собівартість) =

Чистий дохід (виручка від реалізації - загальна собівартість-ПДВ)

Дохід від продукції рослинництва

Валовий збір (урожайність)

20780ц/га

Продано

1870

Виручка від реалізації

6437716.58

Валовий дохід

1859054

Чистий дохід

885356

7. Садівництво. Загальна характеристика саду

Визначення спеціалізації сільського господарства

Вид продукції та галузі

Розмір полів га.

%

1

Озиме жито

160

28,6

2

Овес

60

10,8

3

Кукурудза

150

26,7

4

Просо

30

5,3

5

Нут

160

28,6

Всього:

560

100

Розрахуємо витрати праці в людино-годинах на кожен з видів культур.

Культури

Площа

Скільки потрібно люд. год. на 1 га

Людино-години

Озиме жито

160

14,53

2325,24

Овес

60

8,05

483,49

Кукурудза

150

1,3

196,26

Просо

30

0,18

5,49

Нут

160

4,42

707,34

Разом

560

28,48

97927,82

Вихідні дані

Кількість земель - 560га

Культури:

Озиме жито

Овес

Кукурудза

Просо

Нут

Вартість добрива - 910650 грн.

Вартість насіння - 1531180 грн

ЗАРПЛАТА ПРАЦІВНИКАМ

На 3 га землі ми беремо 1 некваліфікованого працівника, тобто на мої 21,7 га = 7 працівників.

Розрахунок тарифної ставки для І розряду:

1073166,75 = 6,43 - погодинна оплата праці;

При 150 робочих днях:

150?8=1200

1200?6,43 = 7716 - зарплата за 6 місяців;

7716 ? 7 = 54012 - зарплата для 7 працівників.

Адмінперсонал ми розраховували в рослинництві.

Охорона

Утримання охорони (нічний час + 25% від мінімальної заробітної плати)

1073 ? 25% / 100% = 268,25 грн.

1073 + 268,25 = 1341,25

В зміну ходить 2 охоронця, вони працюють 1 добу через 2 дні.

6 ? 1341,25 = 8047,50 - зарплата 6 працівникам;

8047,5 ? = 48285 - зарплата за 6 місяців

48285 ? 36,6% = 17672,31 - утримання із заробітної плати

Інженер-гідротехнік

Розрахунок зарплати інженера-гідротехніка проводимо виходячи із розміру тарифної ставки V розряду:

1073 / 166,75 = 6,43 - годинна тарифна ставка;

6,43 ? 1,29 = 8,29 - при 40-год робочому тижні;

8,29 ? 8 = 66,32 - оплата в день;

66,32 ? 126 = 8356,32 - зарплата інженера-гідротехніка.

3. Утримання огорожі

Балансова вартість огорожі становить 3100 грн.

Утримання огорожі становить 15% від балансової вартості:

3100?15% = 465 грн.

А=3100?12 = 258,33 грн.

Будівля охорони

Будівля охорони -3500 тис.грн..

Термін експлуатації - 7 років.

Нараховуємо амортизацію:

А = 3500 / 7 = 500 грн. / 12 = 41,67 ?6 = 250 - місячна сума амортизації.

Утримання будівлі становить 10% від її вартості:

3500 ?10% = 350 грн.

СИДЕРАТИ

Сидерати - це однорічні рослини, які тимчасово вирощують на незайнятих під культурні рослини ділянках грунту. Як сидерат ми використовуємо гарбузи.

Виконані роботи

Вартість 1 га (грн.)

Загальні витрати (грн.)

Вартість насіння

1кг - 45 грн.

32,55 кг. - 1467,75

Спахування

3,6

78,12

Дискування міжрядь

10

4500

Видалення сорняку

5

108,5

Ручна спашка

36

780

Підкормлення

Удобрення

20

434

Боротьба з шкідниками

30

651

Збирання гарбуза

75

1627,5

Підготовка до продажу

2000

43400

Отже, посів сидератів дозволить нам затримати достатню кількість вологи та сприятиме хорошому росту багаторічних насаджень.

Собівартість гарбуза

Таблиця 5.1

Собівартість гарбуза

Види витрат

Всього витрат тис.грн.

Насіння

1464,75

Спахування

78,12

Дискування міжрядь

4500

Видалення сорняку

108,5

Ручна спашка

780

Підкормлення

434

Удобрення

434

Боротьба з шкідниками

651

Збирання гарбуза

1627,5

Підготовка до продажу

43400

Інші витрати

5201,31

Всього витрат

57214,43

сільськогосподарський фермерський сівозміна

УТРИМАННЯ САДУ

формування крони

спахування

дискування в міжряддях

видалення сорняку

полив

охорона території саду (6 місяців)

витрати на посів сидерату

вартість насіння

норма висіву 2000 зернин на 1 га

вартість 1 кг 45 грн.

ручна двохразова прополка, підживлення

боротьба з шкідниками

збирання гарбуза (ручна робота, транспортування,вигризка)

підготовка до продажу 1 ц - 20 грн

Розрахунки:

Таблиця 6

Витрати на садовий матеріал

Вид культури

Площа

га

Саджанців на 1 га

К-сть використання

Вартість 1 саджанця

Витрати

Зерняткові:

Яблуня

8,92

833

7430

15

111450

Груша

7,47

665

4968

22

109296

Кісточкові:

Черешня

1,81

365

660

32

21120

Вишня

1,95

455

887

30

26610

Слива

1,55

404

626

35

21910

Всього:

21,7

14571

290386

Виконувані роботи:

Витрати на посів сидерату = 1464,75

Збирання гарбуза (ручна робота, транспортування,вигрузка) = 1627,5

Вартість садового матеріалу = 290386

Підготовка посадових ям = 0,5 коп. ?14571 = 7285,5

Засипання ям = 0,5 коп. ?14571 = 7285,5

Удобрення = 0,4 коп. ?14571 =5828,4

Спашка, боронування = 13450

Дискування в міжряддях = 25000

Видалення сорняку = 108,5

Охорона території саду = 48285

Ручна двохразова прополка = 43713

Собівартість

Види витрат

Всього витрат

тис.грн.

Витрати на посів сидерату

1464,75

Збирання гарбуза

1627,5

Вартість садового матеріалу

290386

Підготовка посадових ям

7285,5

Засипання ям

7285,5

Удобрення

5828,4

Спашка, боронування

13450

Дискування

25000

Видалення сорняку

108,5

Ручна двохразова прополка

43713

Охорона території саду

48285

Амортизація

931,63

Інші витрати

15258,34

Всього витрат

460627,12

Страхові платежі = (460627,12- 931,63) ? 5% = 22984,77 тис.грн..

Загальновиробнича собівартість = страховим платежам.

Загальновиробнича собівартість = 22984,77+22984,77 +460627,12+ 128174,79 = 634771,46 тис.грн.

Оптова ціна підприємства = 634771,46 + (634771,46 ?12%) = 710944,03 тис.грн.

ПДВ = 710944,03 ?20% = 142188,81 тис.грн.

Оптова ціна продажу = 710944,03 + 142188,81 = 853132,84 тис.грн.

Дохід від продукції садівництва

Показники

По підприємству

Виручка від реалізації, грн.

853132,84

Вартість валового збору

142188,81

Валовий дохід

830148,07

Чистий дохід

687959,26

Загальна виручка від продукції садівництва = 442813,89 + 687959,26 = 1130773,15 млн.

Висновок

В результаті виконання дипломної роботи я вивчила особливості території Височанської сільської ради Томашпільського району Вінницької області.

Після вивчення і аналізу природних умов господарства можна зробити висновок, що господарство має сприятливі умови для вирощування багаторічних насаджень і рослинництва. Так, для закладання саду за результатами ділянка була надана сільською радою з земель запасу. На території, яка відводиться під сад закладено яблуні груші, черешні, вишні та сливи, що є доцільним та вигідним у Лісостеповій зоні. З рослинництва це: ячмінь, пшениця, соя, кормовий буряк і кукурудза.

Отже, я визначила планову собівартість, ціну і прибуток садівництва і рослинництва і виходячи з даних можу зробити висновок, що садівництво буде прибутковішим у Лісостеповій зоні, оскільки на садівництво йде менше затрат, а на фермерство більше, і на даний момент фермерство в Україні тільки набуває розвитку. Саме тому, на мою думку буде вигідніше займатись садівництвом.

Додатки

Технологічна карта вирощування озимого жита

Площа, га

100

Попередник

Вика-овес на сіно

Природна зона

Лісостеп

Урожайність, ц/га:

- основної продукції

30

- побічної продукції

35

Норми внесення добрив:

Гною, т/га

Мінеральних добрив, кг д.р./га

30

- азотних

10

- фосфорних

10

- калійних

10

п/п

Технологічна операція

Одиниця виміру

Обсяг робіт,

фіз. одиниць

Склад агрегату

Обслуговуючий персонал

енергомашина

с.-г. машина

механізатори

інші робітники

Марка

кількість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Основний обробіток грунту

1.

Лущення стерні на глибину 6-8 см

га

200

Т-150К

ЛДГ-15

1

1

2.

Основний обробіток ґрунту на глибину 8-10см

га

100

Т-150

Агро-3

1

1

Передпосівний обробіток грунту та сівба

3.

Протруювання насіння за 15 днів до сівби (Раксил 2% с.п. 1,5 кг/т)

т

22

ПС-10

1

2

4.

Передпосівна культивація з боронуванням на глибину 6-8 см

га

100

Т-150

С-11У КПСП-4 БЗСС-1

1

3

12

1

5.

Навантаження насіння для сівби

т

22

ЗКШ-5

1

1

6.

Навантаження мін. добрив

(N10 P10 K10)

т

10

Т-25А

ПГ-0,3

1

1

7.

Доставка мін. добрив та за-

вантаження сівалок (N10P10K10)

т

10

Т-16М

1

8.

Транспортування та завантаження сівалок насінням

т

22

ГАЗ-53А

УЗСА-40

1

1

9.

Провішування ліній для 1-го проходу агрегату та відбивка поворотних смуг

га

100

вручну

2

10.

Сівба звичайним рядковим способом (норма висіву 5 млн. шт./га (220кг/га). Глибина загортання 6-8 см)

га

100

Т-150

СП-11

СЗ-5,4

1

2

1

2

п/п

Норма виробітку

Кількість нормо-змін

Затрати праці на весь обсяг робіт, люд.-год.

Тарифна ставка за нормо-зміну

Зарплата за весь обсяг робіт, грн.

Витрати пального, кг

механіза-

торам

іншим робітникам

механіза-

торам

іншим робітникам

разом

на одиницю роботи

на весь обсяг робіт

1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1.

66,2

3,02

21,15

20,35

61,48

61,48

4,70

940,00

2.

16,8

5,95

41,67

20,35

121,13

121,13

7,90

790,00

Разом за період

62,82

182,61

182,61

1730,00

3.

70,2

0,31

4,39

13,69

8,58

8,58

4.

53,7

1,86

13,04

20,35

37,90

37,90

2,80

280,00

5.

35,0

2,60

18,20

13,69

35,59

35,59

6.

110,0

2,60

18,20

17,73

46,10

46,10

0,60

6,00

7.

4,00

2,50

18,20

14,31

37,21

37,21

1,60

16,00

8.

9.

0,50

7,00

13,69

13,69

13,69

10.

38,50

2,60

54,55

20,35

13,69

52,86

71,12

123,97

2,40

240,00

п/п

Технологічна операція

Одиниця виміру

Обсяг робіт,

фіз. одиниць

Склад агрегату

Обслуговуючий персонал

енергомашина

с.-г. машина

механізатори

інші робітники

марка

кількість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11.

Коткування

посівів

га

100

ЮМЗ-6Л

С-11У ЗККШ-6А

1

1+2

1

Догляд за посівами

12.

Весняне обстежен- ня посівів на виявлення бур'янів, шкідників і хвороб

га

100

проводить спеціаліст

13.

Знищення гризунів (аміачна вода 200мл на нору, приманки 2г гліфтору в нору)

га

12

вручну

1

14.

Приготування роз чину гербіцидів (2,4-Д 60% в.р., 1,4 л/га)

т

30,14

ЮМЗ-6Л

МПР-3200

1

1

1

15.

Транспортування розчину гербіцидів

т

30,14

ЮМЗ-6Л

ВР-3М

1

1

16.

Внесення

гербіцидів

га

100

ЮМЗ-6Л

ОП-2000-2-01

1

1

Збирання врожаю

17.

Обкошування країв та прокошування загінок

га

3

Дон-1500

1

18.

Транспортування зерна з обкосів на тік

т.км

45

КАМАЗ-5510

19.

Пряме комбайнування з подрібненням соломи

га

97

Дон-1500

1

1

20.

Транспортування зерна від комбайна

т.км

1455

КАМАЗ-5510

1

21.

Очищення та сортування зерна

т

300

ЗАВ-20

1

3

22.

Сушіння зерна

т

300

вручну

4

23.

Транспортування зерна в склад

т

290

КАМАЗ-5510

1

24.

Транспортування подрібненої соломи

т

350

ЮМЗ-6Л

ПТС-40

1

1

25.

Скиртування подрібненої соломи

т

350

ЮМЗ-6Л

ПФ-0,5

1

1

4

п/п

Норма виробітку

Кількість нормо-змін

Затрати праці на весь обсяг робіт, люд.-год.

Тарифна ставка за нормо-зміну

Зарплата за весь обсяг робіт, грн.

Витрати пального, кг

механіза-

торам

іншим робітникам

механіза-

торам

іншим робітникам

разом

на одиницю роботи

на весь обсяг робіт

1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

11.

34,10

2,93

20,53

13,13

38,50

38,50

1,80

180,00

Разом за період

154,11

212,57

128,98

341,54

722,00

12.

13.

4,00

3,00

21,00

13,69

41,07

41,07

14.

18,0

1,49

20,86

17,73

13,69

26,42

20,40

46,82

0,98

29,54

15.

22,0

1,49

10,43

13,13

19,56

19,56

1,79

53,95

16.

67,0

1,49

10,45

23,63

35,27

35,27

0,87

87,00

Разом за період

62,74

81,25

61,47

142,72

170,49

17.

14,2

0,21

1,48

23,63

4,99

4,99

9,60

28,80

18.

19.

14,2

6,83

95,63

23,63

18,25

161,42

124,67

286,08

9,60

931,20

20.

21.

119,0

2,52

52,94

13,63

103,08

103,08

22.

25,0

12,00

336,00

11,72

562,56

562,56

23.

24.

12,4

28,23

197,58

13,13

370,60

370,60

1,99

696,50

25.

25,0

14,00

490,00

20,35

13,69

284,90

766,64

1051,54

1,20

420,00

Разом за період

1173,63

821,91

1556,95

2378,85

2076,50

Разом

1453,28

1298,34

1747,4

3045,74

4698,99

Собівартість вирощування озимого жита (урожайність - 50 ц/га)

Показник

На 100 га посіву

На 1 га посіву

На 1 т продукції

Структура витрат, %

В нату-ральних одиницях

В вартісних одиницях

Затрати праці, люд.-год.

1453,28

14,53

4,84

-

-

Заробітна плата (основна, додат- кова) з нарахуваннями, грн.

6310,77

63,11

-

21,04

7,01

Насіння, грн.

11880,00

118,80

73 кг

39,60

13,19

Мінеральні добрива, грн.

7990,00

79,90

30 кг

26,63

8,87

Засоби захисту рослин, грн.

2250,00

22,50

0,58 кг

7,50

2,50

ПММ, грн.

11747,48

117,47

15,3 кг

39,16

13,04

Амортизаційні відрахування, грн.

11556,67

115,57

-

38,52

12,83

Ремонт основних засобів, грн.

10527,67

105,28

-

35,09

11,69

Транспортні витрати, грн.

1770,00

17,70

-

5,90

1,97

Плата за оренду земельних ділянок, грн.

14300,00

143,00

-

47,67

15,88

Інші матеріальні витрати, грн.

5489,59

54,90

-

18,30

6,10

Страхові платежі, грн.

3613,28

36,13

-

12,04

4,01

Загальновиробничі витрати, грн.

2623,80

26,24

-

8,75

2,91

Виробничі витрати всього (виробнича собівартість)

90059,25

900,59

-

300,20

100,00

Технологічна карта вирощування нуту

Площа, га

100

Попередник

Цукровий буряк

Природна зона

Лісостеп

Урожайність, ц/га:

- основної продукції

18

- побічної продукції

Норми внесення добрив:

Гною, т/га

Мінеральних добрив, кг д.р./га

120

- азотних

40

- фосфорних

40

- калійних

40

п/п

Технологічна операція

Одиниця виміру

Обсяг робіт,

фіз. одиниць

Склад агрегату

Обслуговуючий персонал

енергомашина

с.-г. машина

механізатори

інші робітники

марка

кількість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Основний обробіток ґрунту

1

Навантаження мін. добрив (N30P30K30)

т

32

МТЗ-80

ПФ-0,75

1

1

2

Транспортування і внесення мін. добрив

га

100

ЮМЗ-6Л

МВУ-100

1

1

3

Оранка на зяб на глибину 25-27

га

100

Т-150

ПЛН-5-35

1

1

4

Ранньовесняна культивація з боронуванням

га

100

Т-150

СГ-21

КПСП-4,0

БЗСС-1,0

1

2

8

1

Передпосівний обробіток ґрунту та сівба

5

Сівба широкорядним способом (норма висіву 160 кг/га. Внесення добрив N10P10K10)

га

100

ЮМЗ-6Л

СЗЛ-3,6

1

1

6

Коткування

посівів

га

100

Т-150

С-11У

ЗККШ-6А

1

1+2

1

Догляд за посівами

7

Міжрядний обробіток

га

100

ЮМЗ-6Л

КРН-4,2

1

1

Збирання врожаю

8

Пряме комбайнування

га

100

СК-5 "Нива"

1

1

9

Транспортування зерна

т.км

900

КАМАЗ-5510

п/п

Норма виробітку

Кількість нормо-змін

Затрати праці на весь обсяг робіт, люд.-год.

Тарифна ставка за нормо-зміну

Зарплата за весь обсяг робіт, грн.

Витрати пального, кг

механіза-

торам

іншим робітникам

механіза-

торам

іншим робітникам

разом

на одиницю роботи

на весь обсяг робіт

1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1.

105,0

3,16

22,12

17,36

54,86

54,86

0,65

20,80

2.

31,6

3,16

22,15

17,36

54,94

54,94

1,67

167,00

3.

6,1

16,39

114,75

20,15

330,33

330,33

19,1

1910,00

4.

28,0

3,57

25,00

17,36

62,00

62,00

3,1

310,00

Разом за період

184,02

502,13

502,13

2407,80

5.

15,0

6,67

46,67

20,15

134,33

134,33

5,10

510,00

6.

24,6

4,07

28,46

17,36

70,57

70,57

2,70

270,00

Разом за період

75,13

204,90

204,90

780,00

7.

13,0

10,75

75,25

17,36

186,62

186,62

4,80

16,00

Разом за період

75,25

186,62

186,62

16,00

8.

13,0

7,69

107,69

20,15

11,72

155,00

90,15

254,15

6,70

670,00

9.

Разом за період

107,69

155,00

90,15

245,15

670,00

Разом

442,09

1048,65

90,15

1138,80

3873,80

Собівартість вирощування нуту (урожайність - 18 ц/га)

Показник

На 100 га посіву

На 1 га посіву

На 1 т продукції

Структура витрат,%

В нату-ральних одиницях

В вартісних одиницях

Затрати праці, люд.-год.

442,09

4,42

2,46

-

-

Заробітна плата (основна, додат- кова) з нарахуваннями, грн.

2359,59

23,60

13,11

2,39

Насіння, грн.

12600,00

126,00

88,89 кг

70,00

12,79

Мінеральні добрива, грн.

31960,00

319,60

355,56 кг

177,56

32,43

ПММ, грн.

9684,50

96,85

21,52 кг

53,80

9,83

Амортизаційні відрахування, грн.

7110,00

71,10

-

39,50

7,22

Ремонт основних засобів, грн.

4895,33

48,95

-

27,20

4,97

Транспортні витрати, грн.

1770,00

17,70

-

9,83

1,80

Плата за оренду земельних ділянок, грн.

14300,00

143,00

-

79,44

14,51

Інші матеріальні витрати, грн.

6496,94

64,97

-

36,09

6,59

Страхові платежі, грн.

4203,32

42,03

-

23,35

4,27

Загальновиробничі витрати, грн.

3163,47

31,63

-

17,57

3,21

Виробничі витрати всього (виробнича собівартість)

98543,16

985,43

-

547,46

100,00

Література

Земельний кодекс України.

Основи технологічних знань. А.С. Гальчинський, Київ 2002 р.

Методика розробки технологічних карт та розрахунку витрат на вирощування сільськогосподарських культур. П.Т. Саблука, Харків 2004 р.

Сайт: http://vashizemli.com.ua

Сайт: http://agroua.net

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.