Аналіз господарської діяльності СВК "Багачанський" Хорольського району Полтавської області

Бізнес-планування вирощування кукурудзи на зерно. Природно-економічна характеристика господарства. Організаційна структура підприємства та спеціалізація його виробництва. Аналіз плану доходів і витрат. Маркетингове дослідження ринку. Страхування врожаю.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 18.12.2013
Размер файла 104,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

Вступ

1. Природно-економічна характеристика господарств

2. Складові частини бізнес-плану та методика їх розробки

2.1 Резюме

2.2 Галузь підприємства та його продукція

2.3 Дослідження ринку та маркетинговий план

2.4 План виробництва

2.5 Організаційний план

2.6 Оцінка ризику і програма управління ним

2.7 Юридичний статус підприємства

2.8 Фінансовий план

2.9 Інвестиційний план

2.10 Охорона навколишнього середовища

3. Перелік документів, необхідних для одержання кредитів в банках

Висновок та пропозиції

Література

Додатки

Вступ

Сільське господарство - одна з найважливіших галузей господарського комплексу України, яка відіграє важливу роль у зміцнені економіки нашої країни, підвищенні життєвого рівня населення і розв'язанні соціально-економічних проблем. Проте рівень розвитку його продуктивних сил значно відстає від народногосподарських проблем. В країні ще недостатньо виробляється зерна, цукрових буряків, картоплі, городини, плодів, ягід, винограду, м'яса, молока, яєць та інших видів продукції. Тому проблема прискореного розвитку сільськогосподарського виробництва і стабільного нарощування його продукції набирає особливо важливого значення.

Сільське господарство - це комплекс технологічно і організаційно взаємозв'язаних галузей, які у своїй сукупності утворюють збалансовану, заінтегровану і структурно завершену систему, функціонально-компонентна структура якої підпорядкована стабільному нарощуванню продовольчої продукції землеробства і тваринництва. Протягом останніх років сільськогосподарське виробництво зазнало великих деформацій. Перехід від планової до ринкової економіки, реформування колгоспів і радгоспів, розвиток нових господарських структур, дезіндустріалізація, дезінтенсифікація і деспеціалізація сільськогосподарського виробництва, скорочення промислових засобів виробництва і предметів праці, непомірне підвищення цін на них, порушення системи матеріально-технічного обслуговування господарств, руйнація агрохімічної служби, відсутність відповідної системи агрохімічного обслуговування спричинились до зниження продуктивності і економічної ефективності використання аграрно-ресурсного потенціалу і зменшення виробництва валової продукції сільського господарства.

На сьогоднішній день не завжди можна відшукати кошти для реалізації, нерідко доводиться шукати кошти на стороні. Однак, щоб знайти інвестора проекту, потрібно подати свою ідею. Бізнес-план допомагає представити задуманий проект у визначеній формі.

Бізнес-план це документ, що описує всі головні аспекти діяльності майбутнього підприємства, аналізує проблеми з якими воно може зіткнутися, а також визначає способи розв`язання цих проблем. Включає також розроблення метиі та завдань, що ставляться перед підприємцем на найближчу і майбутню перспективу.

Основна мета - планування підприємницької діяльності на певний період часу відповідно до визначеної «бізнес-ідеї», потреб ринку, можливостей його ресурсного забезпечення та отримання прибутку.

Бізнес-план дозволяє:

· Управляти власною підприємницькою діяльністю, а не просто реагувати на події;

· Обгрунтувати вигідність запропонованого проекту;

· Залучити можливих котрагентів, важливих партнерів;

· Привернути увагу інвесторів привабливими можливостями розвитку виробництва або послуг та залучити їхні гроші;

· Як реальна та послідовна програма - ефективно здійснювати намічене.

Бізнес-план розробляється на поточний період або на більш тривалу перспективу.

Метою курсового проекту є: закріплення практичних навичок здобутих при вивченні дисципліни на базі СВК «Багачанський». Показати вміння добирати літературні джерела і нормативно-правові акти, фактичні дані про роботу підприємства. А також вміння узагальнювати, аналізувати і прогнозувати, обґрунтувати отриману інформацію про діяльність СВК «Багачанський».

I. Природно-екномічна характеристика господарства

СВК «Багачанський» Хорольського району Полтавської області

Сільськогосподарський виробничий кооператив «Багачанський» Хорольського району, Полтавської області створений 11 квітня 2003р. на базі колективного господарства «Червоний прапор», що існує з 1930 року.

Кооператив розташований в південній частині Хорольського району, відстань від центральної будівлі господарства :

15 км - до районного центру,

110 км - до обласного центру.

Кількість населених пунктів - два (с. Покровська Багачка та с. Настасівка). Центральна споруда розташована в с. Покровська Багачка - вздовж траси Київ - Харків - Ростов-на-Дону.

Кількість населення всього - 1260 чоловік, з них працює в СВК «Багачанський» - 156 чоловік.

Загальна земельна площа становить 2395.4 га.

Земля - головна умова існування людського суспільства і найважливіше джерело національного багатства, найперша передумова і природна основа суспільного виробництва, універсальний чинник будь-якої діяльності людини. Характеризуючи значення землі в суспільному виробництві, слід зазначити, що праця - це не єдине джерело вироблюваних продуктів і речового багатства Земля, як засіб виробництва в сільському господарстві має специфічні особливості:

- по-перше, на відміну від інших засобів виробництва земля не є результатом людської праці; як дар природи і продукт її багатовікового розвитку земля передує праці, є природною і невід'ємною її умовою; - по-друге, земля є незамінним засобом виробництва; якщо всі інші засоби виробництва можна замінити новими і більш продуктивними, то без землі виробничий процес здійснюватись не може; - по-третє, земля просторово обмежена і в процесі розвитку продуктивних сил сільського господарства її не можна заново створити або збільшити її розміри; однак в умовах раціонального використання землі її продуктивні сили постійно розвиваються і зростають; - по-четверте, в процесі виробництва земля не зношується, а при правильному використанні постійно поліпшується. Отже, на відміну від усіх інших засобів виробництва, які зазнають фізичного і морального зносу і стають непридатними для дальшого використання, земля є вічним засобом виробництва. Ця особливість землі зумовлена такою важливою її властивістю, як родючість, що є основою теорії раціонального ведення землеробства.

Земельні угіддя - це земельні ділянки, що систематично використовуються для певних господарських цілей та відрізняються за природно-історичними ознаками. Головною ознакою, що покладена в основу розділення окремих видів угідь є характер використання землі. Класифікують угіддя враховуючи основне призначення та систематичне використання окремих ділянок для певних виробничих цілей. Також при цьому обов'язково слід враховувати природні властивості, що відображають якісний стан окремих земельних ділянок.

Згідно з цією класифікацією у складі земельних ресурсів, що входять до складу адміністративно-територіальних одиниць (областей, районів, сільрад), виділяють наступні категорії земельних угідь: - сільськогосподарські землі; - ліси та інші лісовкриті площі; - забудовані землі; - відкриті заболочені землі; - сухі відкриті землі з особливим рослинним покривом; - відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом;

Земля є головним засобом виробництва у сільському господарстві. Про склад і структуру земельних угідь СВК «Багачанський» дізнаємось з таблиці.

Провівши аналіз таблиці про склад і структуру земельних угідь СВК «Багачанський», можемо сказати, що в період з 2010 року по 2012, загальна земельна площа з кожним роком залишалася незмінною. А площа с/г угідь у 2011 році становила найменше - 2296 га. .Площа під сінокосами і пасовищами за останні три роки не змінилася. Найбільшу питому вагу в структурі земельних угідь господарства, займає площа с/г угідь, вона складає 95,85%, тобто 2296 га в 2013р..

Таблиця 1.1 Склад і структура земельних угідь СВК «Багачанський» Хорольського району , Полтавської області

Види угідь

Наявність на 1.01.2011 р.

Наявність на 1.01.2012 р.

Наявність на 1.01.2013 р.

Відхилення 2013-2011р.р

Площа, га

%

Площа, га

%

Площа, га

%

Площа, га

%

Загальна земельна площа

2395.4

100

2395,4

100

2395,4

100

0

0

Всього с/г угідь

2296

95,85

2194

91,59

2296

95,85

0

0

із них: рілля

2244,2

97,74

2142,2

97,64

2244,2

97,74

0

0

сінокоси

2,6

0,11

2,6

0,12

2,6

0,11

0

0

пасовища

49,2

2,14

49,2

2,24

49,2

2,14

0

0

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції - один із основних показників, які характеризують діяльність сільськогосподарських підприємств. Від його величини залежать обсяг реалізації продукції, рівень її собівартості, сума прибутку, рівень рентабельності, фінансовий стан підприємства, його платоспроможність та інші економічні показники.

Зміни обсягу валової продукції рослинництва залежать від розмірів загальної площі продуктивних земельних угідь господарства, структури цих угідь і посівних площ культур. До продуктивних земельних угідь відносяться природні сінокоси і пасовища, багаторічні плодові насадження, рілля і посівні площі сільськогосподарських культур.

При аналізі структури посівних площ слід враховувати не лише економічну ефективність окремих культур, а й інші умови такі, як вимоги щодо прийнятої у господарстві системи сівозмін, замовлення продажу продукції державі, потреби тваринництва в кормах, забезпеченість трудовими та іншими виробничими ресурсами тощо.

На розмір валових зборів продукції рослинництва впливають два основних показники - це посівна площа та урожайність.

Посівна площа є основною формою використання головного засобу сільськогосподарського виробництва - землі. Від її розміру залежить обсяг виробництва продукції рослинництва, оскільки останній безпосередньо визначається розмірами посівної площі і врожайності сільськогосподарських культур.

Важливо також відзначити, що багато закономірностей розвитку сільського господарства знаходять свій кількісний вираз у даних про посівні площі та їх структуру. Так, ефективність сільськогосподарського виробництва багато в чому залежить від раціонального територіального розміщення окремих видів сільськогосподарських культур і спеціалізації рослинництва по економічних районах, природно - економічних зонах, адміністративних і господарських одиницях з урахуванням природно - кліматичних та економічних умов. Пояснюється це тим, що значна розмаїтість ґрунтово-кліматичних умов нашої країни створює в окремих її регіонах сприятливіші умови для вирощування тільки певних сільськогосподарських культур. Отже, статистичне вивчення посівних площ сільськогосподарських культур має важливе значення для характеристики стану і розвитку сільського господарства в цілому і по галузях рослинництва зокрема.

Урожай і урожайність - найважливіші результативні показники землеробства в цілому. Рівень урожайності відображує вплив природних та економічних умов. Під урожаєм розуміють загальний обсяг продукції, зібраної з усієї площі посіву окремих сільськогосподарських культур або їх груп. Урожайність - це середній обсяг продукції з одиниці площі.

Урожайність безпосередньо прямо пропорціонально впливає на розмір валового збору. Підвищення урожайності на даний час є найбільш актуальною проблемою для сільськогосподарських товаровиробників, оскільки підвищення врожайності впливає не тільки на збільшення валового збору, а й відповідно на зменшення собівартості продукції.

На зміну урожайності впливає ряд факторів, які можуть бути як залежними від людей, так і не зовсім їм підвладні (природно - кліматичні умови).

До суб'єктивних факторів можна віднести використання органічних і мінеральних добрив, використання хімічних засобів (пестицидів, гербіцидів тощо), застосування високоврожайних сортів, впровадження комплексної механізації, інтенсивних і індустріальних технологій тощо.

Проведений аналіз посівних площ СВК «Багачанський», розглянемо в додатку 1. В 2010 - 2012 роки по різним культурам, можемо сказати, що у 2010-2011 роки валовий збір озимої пшениці зменшувався,а посівна площа збільшувалась. В 2012 році урожайність збільшилась на 12,52 ц/га. Проаналізувавши вирощування гороху, можна сказати, що у 2010 році, його площа становила 60 га, урожайність - 7,8 ц/га, і валовий збір становив 470 ц; у 2011 році площа зменшилась до 30 га, але урожайність гороху збільшилась вона становила 16,03 ц, і збільшився валовий збір , але незначною мірою. У 2012 році площа під горохом становила 50 га, урожайність - 21,92 ц/га , а валовий збір склав 1096 ц.

Площа ярого ячменю з 2010 по 2012 роки зменшились незначною мірою, а потім збільшились . Урожайність спочатку зросла на 11,46 ц/га, а потім зменшилась на 3,83 ц/га, і це вплинуло на збільшення валового збору.

У звітному році посівна площа по кукурудзі на зерно збільшилась до 180 га, валовий збір збільшився до 7770,00ц, і урожайність кукурудзи теж збільшилась до 19,75 ц/га.

Соя вирощувалась тільки у 2010р. і її урожайність становила 16,43 ц/га, а валовий збір складав 1314,00ц.

Щодо соняшника, то його посівні площі у звітному році зросли на 1 га і становить 301 га, найбільша урожайність була у 2010 році -25,08 ц/га, валовий збір найбільшим був у 2012 році -7770,00 ц.

Отже, проаналізувавши дану таблицю бачимо, що найбільшу питому вагу в структурі посівних площ займає озима пшениця, на другому місці соняшник, а на третьому ярий ячмінь.

Об'єм виробництва сільськогосподарської продукції один з основних показників, які характеризують діяльність сільськогосподарських підприємств. Від його величини залежить об'єм реалізації продукції, а, отже, і ступінь задоволення потреб населення в продуктах харчування.

Від об'єму виробництва продукції залежить також рівень її собівартості, сума прибутку.

Без високо розвинутого сільського господарства не може бути гармонійно розвинутої економіки країни. Тому рентабельність сільськогосподарського виробництва визначається правильним співвідношенням галузей рослинництва і тваринництва.

Валова продукція тваринництва - це загальний обсяг продукції галузі, виробленої через те чи іншого період. Основна валова продукція включає: по-крупному рогатому худобі молочного напрями - молоко, приплід, приріст живої маси молодняку і худоби на відгодівлі; по свинарству - приплід, приріст живої маси. Окрім основної в валову продукцію тваринництва входить побічна продукція, до котрої я відносять гній, шкіри полеглих тварин.

У процесі аналізу валового виходу продукції необхідно визначити зміна валового виходу продукції з роках і проаналізувати виробництво продукції тваринництва, вплив різних чинників для виходу продукції, і навіть встановити причин, які впливом геть зміна виходу продукції.

Проведений аналіз поголів'я худоби, її продуктивність і валовий вихід продукції тваринництва в СВК «Багачанський» розглянемо в додатку 2. Можна зробити висновок, що найбільша кількість ВРХ на підприємстві була в 2011 році - 1084 голови, з них 400 корів і 684 ВРХ на відгодівлі.

Вирощування свиней становило у 2010 році становило 217 голів, продуктивність на 1 голову становила 0,235 кг. У 2011 році поголів'я свиней було 289 голів, продуктивність - 0,185 кг. У 2012 році - 117 голів, а продуктивність - 0,208 кг.

Найбільший показник продуктивності корів, становив у 2012 році 5186,25 кг на 1 голову, показник продуктивності ВРХ на відгодівлі в 2010 році - 0,472 кг. Найбільший вихід продукції корів був у 2012 році - 20745 ц, ВРХ на відгодівлі - 696 ц, а валовий вихід свиней їх продукції найбільше становив у 2011 році - 195 ц.

Грошові надходження підприємств відіграють важливу роль у процесі кругообігу коштів. Грошові надходження підприємства повинні забезпечувати відшкодування витрат, своєчасне виконання фінансових зобов'язань, формування доходів і прибуток.

Грошові надходження підприємств включають:

- доходи від основної (операційної) діяльності - виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг;

- доходи від іншої операційної діяльності (реалізація оборотних активів, іноземної валюти; від операційної оренди, операційної курсової різниці; отримані пені, штрафи; від списання дебіторської заборгованості; отримані гранди, субсидії);

- доходи від фінансових операцій (від спільної діяльності, інвестицій в асоційовані і дочірні підприємства, отримані дивіденди і відсотки по облігаціях);

- доходи від іншої звичайної діяльності (реалізація фінансових інвестицій, основних засобів, нематеріальних активів, необоротних активів; ліквідації необоротних активів, поопераційних курсових різниць; безкоштовно отриманих оборотних активів; уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій);

Таблиця 1.4 Грошові надходження від реалізованої продукції СВК «Багачанський» Хорольського району Полтавської області

Вид продукції

2010 р.

2011 р.

2012 р.

Відхилення 2012р. до 2010р. (тис.грн)

Сума, тис. грн.

%

Сума, тис. грн.

%

Сума, тис. грн.

%

Пшениця

1262,8

13,06

1320,7

15,24

2718,6

21,04

+1455,8

Гречка

-

-

87,1

1,00

5

0,0387

+5

Кукурудза на зерно

712,7

7,37

673,8

7,77

1484,9

11,49

+772,2

Ячмінь

102,5

1,06

299

3,45

560,7

4,34

+458,2

Соняшник

2695,5

27,87

789,2

9,10

2024,9

15,67

-670,6

Горох

-

-

-

-

12,1

0,09

+12,1

Соя

386,8

4,00

-

-

-

-

-386,8

Овес

0,9

0,01

1,4

0,02

14,4

0,11

+13,5

Інша продукція рослинництва

3,2

0,03

28,6

0,33

7,5

0,06

+4,3

Всього по рослинництву

5164,4

53,40

3112,7

35,91

6828,1

52,84

+1663,7

М'ясо ВРХ

451,9

4,67

277,8

3,20

1079,5

8,35

+627,6

М'ясо свиней

157,3

1,626

269,5

3,11

360

2,79

+202,7

Молоко

3890,8

40,23

4982,8

57,48

4633,8

35,86

+743

Всього по тваринництву

4500

46,53

5530,1

63,80

6073,3

47,00

+1573,3

Послуги по господарству

7,2

0,07

25,4

0,29

20,5

0,16

+13,3

Всього по господарству

9671,6

100,00

8668,2

100,00

12921,9

100,00

+3250,3

Зробивши аналіз показників таблиці грошових надходжень від реалізації товарної продукції підприємства СВК «Багачанський», ми визначили, що в рослинництві найбільший показник відхилення 2012 р. до 2010 р. має пшениця +1455,8 тис.грн., а найменше відхилення має соняшник -670,6 тис. грн. В тваринництві найбільший показник у молока +743 тис.грн, у 2010 році цей показник зріс на 40,23 %, в 2011 на 57,48 % а в 2012 на 35,86 %, отже, бачимо, що відсоток то збільшується, то зменшується, це залежить від якості годівлі корів та її породи.

Анамліз господамрської діямльності -- комплексне вивчення результатів практичної роботи підприємств (фірм) за певний період, оцінка ефективності діяльності з метою виявлення резервів та визначення шляхів діяльності й надання необхідної інформації для оперативного керівництва різними ланками діяльності, одержання передбачених планом (бізнес-планом) показників.

Завдання аналізу господарської діяльності полягає в обґрунтуванні реальності плану, складеного на основі господарських договорів, вивченні та оцінці ходу його виконання на кожній ділянці виробництва, порівнянні результатів роботи з витратами, виявленні причин і факторів відхилень фактичних показників від запланованих, розробці заходів щодо усунення виявлених недоліків і використання внутрішніх можливостей для збільшення виробництва, поліпшення якості продукції тощо. Найважливішими для аналізу господарської діяльності є статті активу балансу -- основний капітал і оборотні активи (готівка, матеріально-виробничі запаси, дебіторська заборгованість -- короткострокова і довгострокова).

Аналіз господарської діяльності може бути оперативним і загальним. Оперативний аналіз здійснюється на підприємствах (фірмах) поденно, подекадне й помісячне з метою контролю за ходом виробництва й здійснення оперативного керівництва різними ділянками підприємства. Загальний аналіз передбачає всебічне вивчення взаємопов'язаних технічних, організаційних та економічних факторів для обґрунтування оцінки господарської діяльності підприємства та визначення основних напрямів розвитку даного виробництва

Таблиця 1.5 Аналіз господарської діяльності СВК «Багачанський» Хорольського району Полтавської області

Показники

2010 р.

2011 р.

2012 р.

Відхилення 2012р. від 2010р.

тис.грн

%

Виробництво валової продукції в порівняльних цінах, тис.грн.

4250,379

4486,829

4785,656

+535,277

+12,59

В т.ч. рослинництво

1927,456

2015,1661

2070,5025

+143,047

+7,42

Тваринництво

2322,924

2471,663

2715,154

+392,23

+16,89

Виробництво валової продукції в порівняльних цінах на 1 працівника, грн.

27599,87

29135,25

30481,89

+2882,02

+10,44

Виробництво валової продукції в порівняльних цінах на 100 га с/г угідь, грн.

185121,06

204504,52

209713,24

+24592,18

+13,28

Валовий дохід, тис.грн.

2764

1846

699

-2065,00

-74,71

Виручка від реалізації продукції, тис.грн.

9893

8998

13076

+3183,00

+32,17

Виручка на 100 га с/г угідь, тис.грн.

430,88

410,12

573,01

+142,13

+32,99

Фондовіддача, грн.

1,79

1,49

2,29

+0,49

+27,46

Чистий прибуток, тис.грн.

1899

604,7

-592,7

-2491,70

-131,21

В т.ч. рослинництво

1495,3

219,8

161,6

-1333,7

-89,2

Тваринництво

401,7

367,1

-768,4

-1170,1

-291,3

Дебіторська заборгованість, тис.грн.

498

594

424

-74,00

-14,86

Кредиторська заборгованість, тис.грн.

104

222

110

+6,00

+5,77

Середня заробітна плата 1 працівника, грн.

1145,02

1549,78

2124,73

+979,71

+85,56

Сплата фіксованого податку, тис.грн.

47,22

45,13

46,94

-0,29

-0,61

Рівень рентабельності, %

24,42

7,39

-4,39

-28,80

-17,96

В т.ч. рослинництво

40,75

7,30

2,42

-38,33

-94,05

Тваринництво

9,79

7,11

-11,23

-21,02

-214,73

Проаналізувавши господарську діяльність СВК «Багачанський», визначили, що виробництво валової продукції в порівняльних цінах від 2010 року зросла на 12,59 %. В тому числі і в рослинництві і в тваринництві. А валовий дохід від 2010 року зменшився на 74,71 % це є негативним фактором для підприємства. Виручка від реалізації збільшилась на 32,17%, а сума чистого прибутку щороку зменшувалась загалом на 131,21 %, це вказує на збитковість підприємства. Рівень рентабельності теж зменшився 17,96%, аналогічна ситуація склалася в рослинництві і тваринництві. Середня заробітна плата на 1 працівника за останні роки збільшилась на 85,56% і на даний момент має складати 2124,73 грн.

Кожне аграрне підприємство, виходячи з власних потреб, виробленої стратегії і взятих на себе зобов'язань, розподіляє вироблену продукцію. В певних пропорціях воно спрямовує її на виробничі потреби для наступного циклу розширеного відтворення (кормів, насіння, садивного матеріалу, відтворення стада тощо), на громадське харчування і забезпечення продуктами дитячих ясел і садків, на оплату праці натурою і, нарешті, на продаж. Продукція, що продана підприємством заготівельним організаціям, переробним підприємствам, на біржах, на експорт, на сільських ринках, безпосередньо своїм працівникам та іншим громадянам, а також використана на обмін за бартерними угодами, називається товарною.

Отже, до складу товарної продукції промислових підприємств включається вартість готових виробів, вироблених як із власного матеріалу, так і з матеріалу замовника, зданих на склад та призначених для реалізації; вартість напівфабрикатів власного виробництва, що відпускаються на сторону, і вартість робіт промислового характеру, які виконуються за замовленнями сторонніх організацій і для власних непромислових потреб.

Таблиця 1.6 Структура товарної продукції СВК «Багачанський» Хорольського району Полтавської області

Вид продукції

2010

2011

2012

Вартість тис. грн.

В % до всього

Вартість тис. грн.

В % до всього

Вартість тис. грн.

В % до всього

Продукція рослинництва

1. зернові і зернобобові

1990,9

36,9

2518,6

83.9

5181.8

81.56

В т.ч

Озима пшениця

1235,1

22,89

1753,9

58.5

2968.4

44.62

Гречка

-

-

65,0

2.2

9.6

0.14

Кукурудза на зерно

586,7

10,87

453,5

15.1

1665.2

25.03

Ячмінь ярий

168,2

3,12

234,3

7.8

517.3

7.78

Овес

0,9

0,02

0,6

0.02

8.0

0.12

2. Соняшник

1412,9

26,2

485,7

16.2

1472.9

22.14

Разом по рослин.

5394,7

56.77

2999,5

36.76

6653.2

49.26

Продукція тваринництва

1. ВРХ

984,8

24,28

570,7

11.1

1632.9

23.87

2. Молоко

2890,2

71,24

4098,4

79.5

4367.6

63.84

3. Свині

181,5

4,54

483,5

9.4

841.2

12.3

Разом по тваринництву

4056,5

42.69

5152,6

63.16

6841.7

50.65

Реалізація іншої продукції і послуги

51.8

0.55

6.5

0.08

11.8

0.09

Всього по господарству

9503

100

8158.6

100

13506.7

100

Проаналізувавши структуру товарної продукції СВК «Багачанський» бачимо, що вартість зернових і зернобобових в порівнянні 2012-2010рр. з кожним роком збільшувалась і у звітному році становить 5181,8 тис.грн і займають 81,56% від загальної вартості продукції рослинництва. В тому числі озима пшениця займає 44,62% від загальної вартості продукції рослинництва це становить 2968,4 тис.грн у 2012 році. Серед продукції тваринництва виділимо виробництво молока, яке займає 63,84 % від загальної вартості продукції тваринництва - 4367,6 тис.грн. Виходячи з цього, можемо сказати, що найбільшу питому вагу в продукції рослинництва займають зернові і зернобобові, а в продукції тваринництва - молоко.

II. Складові частини бізнес-плану та методика їх розробки

Бізнес-план --це техніко-економічне обгрунтування діяльності підприємств в ринкових умовах, програма його діяльності; він характеризує модель підприємства в майбутньому. Розробляється для діючого підприємства, нового виду діяльності або продукції, для нового підприємства. Він потрібен керівникові фірми, акціонерам, інвесторам. Бізнес-план складається на 3-5 років. Він повинен бути побудований таким чином, щоб за його допомогою можна було зробити висновок про суть бізнесу та його власників. Його значення полягає в наступному: щоб переконати сторонніх інвесторів у доцільності вкладення грошей у даний бізнес або надання кредитів; щоб допомогти зберігати обраний курс і не давати змоги випадковим обставинам відхилитись від обраної мети.

Кредитори розглядають бізнес-план, як джерело інформації, на підставі якої вони можуть оцінити ступінь ліквідності та ризику проекту, якість управління. Отже, бізнес-план - це засіб моделювання новим проектом, що дає можливість перевірити підприємницьку ідею на раціональність і реалістичність ще до її практичної реалізації.

Основними його складовими є:

1. Титульний аркуш.

2. Зміст бізнес-плану.

3. Резюме.

4. Галузь, підприємство та його продукція.

5. Дослідження ринку.

6. Маркетинг-план.

7. Виробничий план.

8. Організаційний план.

9. Фінансовий план.

10. Додатки.

2.1 Резюме

СВК «Багачанський» має зерно-м'ясо-молочно спеціалізацію, але в останні роки вона переходить поступово на зернову. Провідною галуззю є рослинництво, зокрема виробництво озимої пшениці, гречки, кукурудзи на зерно, соняшник та інші. Підприємство займається вирощування ВРХ та свиней, а також має бджільництво. Організація виробничих підрозділів в господарстві галузева, так як спеціалізація виробництва відносно вузька.

Даний бізнес-план складається для вирощування культури, кукурудзи на зерно на площі 100га, урожайність становить 50 ц./га. Валовий збір складає 9000ц, валовий дохід становить 990000,00 грн. Планується щорічне збільшення доходу і аналогічно витрат, які в 2015 році становитимуть 583153,46грн.

В господарстві працюють досить кваліфіковані спеціалісти у всіх галузях.

Головною метою підприємства - розробка можливостей збільшення об'ємів даної продукції.

Головними задачами підприємства є:

- Оновити машино-тракторний парк з ціллю кращого виконання операцій при сівбі та обробітку даної культури;

- Закріпити і розширити регіональні ринки збуту кукурудзи на зерно.

Основними споживачами даної культури є переробні підприємства, збутові компанії, с/г підприємства, які потребуюсь посівний матеріал чи вже готову продукцію, пайовики чи інші.

Стратегія розвитку ринку, Наряду з наявними споживачами господарства прагне до освоєння нових географічних регіонів, нових сегментів споживачів, збільшуючи об'єм продаж за допомогою нових каналів збуту и т.д.

Планується збільшення посівних площ, збільшення урожайності, це зумовить збільшення волового збору та валового доходу. Звичайно відбудеться збільшення витрат та податкових платежів. Але підприємство має добре самофінансування тож не має потреби в інвесторах.

Також, є досить конкурентоспроможним кооперативом. Конкурентоспроможність господарства забезпечується низьким внутрішньо-виробничими витратами, а також конкурентно-спроможність культури забезпечена рядом факторі

- цена нижче, чем у конкурентів;

- висока якість;

- використання нових технологій виробництва.

Всі обгрунтування вигідності даного проекту представлені в наступних главах бизнес-плана.

2.2 Галузь підприємства та його продукція

Так, як площа господарства невелика, то і спеціалізація виробництва досить вузька. Спеціалізація СВК «Багачанський» зерно-м?ясо-молочна, але в останні роки вона переходить поступово на зернову. Провідні культури - озима пшениця, гречка, кукурудза на зерно, ячмінь ярий, горох, овес, соняшник. Провідні види тварин - ВРХ, свині, а також мед.

Така спеціалізація досить вигідна, так як зернові культури майже всі мають високий рівень рентабельності. Для господарства зручно й те, в селі знаходиться є власні вісові, критий тік, зерносховища посівного матеріалу, а отже зникає необхідність далеко вивозити зерно. Зерно продають сільським жителям та частково продають на борошномельні заводи.

Для соняшника ринком збуту служить власна олійниця. Так як знаходиться на відстані 150м від головної споруди господарства, тож значно зменшуються витрати палива на перевезення насіння.

2.3 Дослідження ринку та маркетинговий план

СВК «Багачанський» провівши маркетингове дослідження ринку кукурудзи вияв що, роль України на світовому ринку кукурудзи стає все більш вагомою. Останніми роками наша країна зміцнилася у п'ятірці найбільших світових виробників культури. Українська продукція має великий світовий попит у зв'язку з порівняно меншими цінами і досить вдалим географічним розташуванням відносно основних країн-імпортерів.

У той же час, коли вітчизняним аграріям удалося успішно збільшити удвічі національне виробництво кукурудзи (з 11 млн т у 2010 році до 21,8 млн т у 2011), торговельно-експортні компанії нарощують експортні поставки цієї зернової, довівши об'єми щомісячних відвантажень до 1,8 млн т.

У період жовтня-березня Україна експортувала в 3,5 разу більше кукурудзи, ніж торік. З потенціалом експорту на рівні 13-14 млн т, Україна займе друге місце серед країн експортерів. За прогнозами маркетингового року, ситуація з посівами кукурудзи в Україні може скластися украй цікаво. З одного боку, у зв'язку з досить великими втратами озимини, внаслідок посушливої осені і лютих морозів у зимовий період, прогнози з пересівання весною коливається у межах від 3 до 3,5 млн га.

Знаючи про високу рентабельність кукурудзи, обмеження на посіви соняшнику, логічно буде передбачити, що велика частина площ буде відведена під посіви саме кукурудзи. За прогнозами ОДА, валовий збір кукурудзи в 2013 році може становити 25 млн т, що сприятиме зміцненню позицій України на світовому ринку кукурудзи, а для сільгоспвиробників країни - знайти свої ринки збуту й отримати гідний фінансовий результат від плідної праці.

Для СВК «Багачанський» найближчими конкурентами є сусіди підприємства які займаються вирощуванням кукурудзи на зерно і мають не менші перспективи це: ТОВ «Оріон-Молоко», СВК «Андріївський», СВК «Хильківський», ТОВ АК «Колос», ТОВ «Зоря», СТзОВ «Ковалі», СВК «Трубайцівський», СТОВ «Тарасівське», ТОВ АК «Перше Травня», ТОВ «Мусіїївське», ТОВ «ГАЯ Агро», ДП ДГ ім. 9 січня, СВК «Перемога», ПАТ «Відродження», ТОВ «Ольвія».

2.4 План виробництва

Основний обробіток ґрунту. Після збирання попередника проводять одне або два лущення на 6-8 см важкими дисковими боронами БДТ-7, або лущильниками ЛДГ-10, на глибину 10-12 см. Основний обробіток ґрунту включає глибоку зяблеву оранку. На чорноземах звичайних і південних оранку проводять плугами з передплужниками ПЛН-5-35, на глибину 27-30 см, каштанових грунтах - 25-27 см. Також з осені для знищення бур?янів через 2-3 тижні після оранки проводять суцільну культивацію культиваторами КПС-4 на 10-12 см.

Передпосівний обробіток грунту. Рано навесні, як тільки настає фізична стиглість ґрунту, вирівнюють поверхню ріллі зубовими боронами БЗТС-1,0, спрямовуючи агрегати під кутом 45° до напрямку оранки.

Для знищення бур?янів до сівби проводять дві культивації: перший раз під час сівби колосових культур на глибину 10-12 см, другий - безпосередньо перед сівбою кукурудзи на глибину 8-10 см.

Під час весняної підготовки ґрунту застосовують основні (базові) гербіциди проти однорічних злакових і двосім'ядольних бур'янів ерадикан в дозі 4,5-8 л/га, прімекстра (4-5 кг/га), харнес (1,5-2 кг/га) та ін. Вносять їх машинами ОПШ-15-01 при настанні оптимальних строків сівби кукурудзи і не пізніше як через 15-20 хв заробляють у ґрунт дисковими боронами БДТ-7, або зубовими боронами БЗСС-1.

Органічні добрива. Оптимальною нормою органічних добрив для зони Степу вважають 20-30 т/га. Приріст урожаю зерна складає 3,3-5,4 ц/га. Рідкий гній вносять з розрахунку 80-100 т/га і негайно заробляють у ґрунт. Органічні добрива вносять під зяблевий обробіток з осені.

Мінеральні добрива. Значно збільшується врожай кукурудзи при внесенні під її посіви повного мінерального добрива у дозі N90P60K60. Кукурудза неоднаково реагує на різні форми азотних і калійних добрив. Кращими з азотних добрив є аміачні, з калійних - сірчанокислі. Фосфорні, калійні і частково азотні добрива вносять восени під основний обробіток грунту, або локальним способом весною на глибину 10-12 см. При посіві вносять фосфорні добрива у дозі 10 кг/га.

Таблиця 2.1 Розрахунок потреби з мінеральних добривах

Назва

Загальна площа, га

Норма внесення

Потреба в міндобривах

Ціна за 1ц

Всього

Азотні

180

60

10800

340

36720

Фосфорні

180

60

10800

620

66960

Калійні

180

60

10800

490

52920

Розрахувавши потребу в мінеральних добривах, ми визначили що норма внесення азотних, фосфорних і калійних добрив становить по 60 ц/га загальна потреба на площу 180 га - 10800 ц. вартість азотних 340 грн/ц, фосфорних 620грн/ц і калійних 490 грн/ц. Тому загальна вартість азотних становить 36720 грн, фосфорних - 66960 грн, калійних 52920 грн.

Насіння кукурудзи готують до сівби на спеціалізованих калібрувальних заводах, де його доводять до високих посівних кондицій: висушують до вологості 13-11 %, калібрують (за товщиною, шириною та довжиною) на фракції, інкрустують, протруюють вітаваксом 200 (2 кг/т), максимом 025 (1 кг/т) та іншими препаратами. Відповідно до державного стандарту, насіння товарних гібридів має задовольняти таким нормам якості: мати типовість мінімум 98 %, схожість не менше 92 %, чистоту не менше 98 %, насіння сортів не менше 87 % та чистоту не менше 98 %. Особливо високої якості мас бути насіння при сівбі кукурудзи в допустимо ранні строки.

Норми висіву насіння встановлюють з урахуванням рекомендованої густоти рослин (шт/га), маси 1000 зерен (г), посівної придатності (%). Для отримання рекомендованої густоти рослин на час збирання норму висіву насіння збільшують: у районах Степу на 30 %, Лісостепу 30 - 40 %, Полісся на 40 - 50 %.

Норму посіву насіння розраховують агрономи в залежності від маси 1000 насінин, господарської придатності, оптимальної густоти стояння рослин на 1 га. Оптимальною густотою стояння кукурудзи у південних посушливих районах Степу 25-30 тис. рослин на 1 га.

Таблиця 2.2 Розрахунок потреби в посівному матеріалі

Насіння

Загальна площа,га

Норма висіву кг/га

Потреба в посівному матеріалі, кг

Ціна за 1ц

Всього

Кукурудза

180

20

3600

450

16200

Визначивши потребу в посівному матеріалі, можемо сказати, що потреба становить 3600 т, на площу 180 га, при нормі висіву 20 кг/га. Ціна посівного матеріалу кукурудзи коштує 56 грн за 1ц. Всього вартість становить 201600 грн.

Строки сівби кукурудзи залежать від біологічних особливостей гібриду або сорту, ґрунтово-кліматичних і погодних умов. Кукурудзу на зерно висівають, коли ґрунт прогріється на глибині 10 см до 10-12 °С, а холодостійкі гібриди і сорти - до 7-9 °С (3 д. квітня - 1 д. травня), використовуючи сівалки СПЧ-6М, СУПН-8. Основний спосіб сівби пунктирний з міжряддям 70 см. У степових районах з дефіцитом вологи у верхньому шарі ґрунту насіння загортають на глибину від 6 - 8 до 10 см.

Головне завдання догляду за посівами кукурудзи полягає в тому, щоб протягом всього періоду вегетації грунт утримувати в чистому від бур'янів і розпушеному стані боротьба з бур'янами, шкідниками та хворобами.

Після посіву проводять коткування кольчасто-шпоровими котками ККШ-6. Послідуючий обробіток заключається у двохразовому боронуванні: за 4-5 днів до сходів і по сходах у фазі 2-3 листків у кукурудзи.

Проводять два міжрядних обробітки КРН-4,2. Перший міжрядний обробіток проводять з прополювальними борінками на глибину 6-8 см, другий - 4-6 см, останній - з лапами-відвальчиками для знищення бур'янів у рядках на глибину 4-6 см.

Боротьба з бур'янами. При засміченості поля одно- і двосім'ядольними багаторічними бур'янами посіви у фазі 3-5 листків обприскують амінною сіллю 2,4-Д у дозі 0,7-1,2 кг/га, базаграном (2-4 кг/га).

Таблиця 2.3 Розрахунок потреби в гербіцидах

Назва гербіцидів

Загальна площа,га

Норма внесення л/га

Потреба в гербіцидах, т

Ціна

Всього

Харнес

180

2,5

54,45

128

57600

Розрахувавши потребу в гербіцидах, ми визначили, що так як норма внесення гербіциду Харнес становить 2,5 л/га то, на площу 180 га потрібно 54,45 т, ціна за 1 тонну становить 128 грн, загальна вартість гербіцидів становить 57600 грн.

Боротьба з шкідниками і хворобами. Одним з найважливіших заходів боротьби є протруювання насіння 80-% ТМТД, 2 кг/т. Проти летючої сажки застосовують вітавакс 200 (2 кг/т).

При чисельності в грунті понад 8-10 личинок на 1 м2 разом з протруюванням насіння доцільно вносити під час сівби інсектициди: 10-% розчин базудину, 5-% волатон по 50 кг/га. У період вегетації кукурудзи проводять хімічні обробки децис форте, нормою 0,05-0,08 кг/га проти шкідників: стеблового кукурудзяного метелика, лучного метелика, совки.

У виробництві кукурудзу на зерно збирають у качанах без їх обмолочування і з обмолочуванням. У качанах з їх одночасним доочищенням або з доочищенням на стаціонарі (ПП-10) кукурудзу починають збирати при вологості зерна не більше 35 - 40 % кукурудзозбиральними комбайнами КСКУ-6А, КСКУ-6, без качанів -- при вологості зерна 30 % зерновими комбайнами СК-5, «Нива» з пристосуванням ППК-4 або зернозбиральними комбайнами «ДОН-1500» з пристосуванням КМД-6.

Технологічна карта - це документ, який містить матеріали про технологію вирощування продукції і необхідних для її виконання техніки, робочої сили, трудових і матеріально-грошових затрат.

Технологічна карта розробляється на підприємствах на запланований рік, виходячи з досягнутого рівня технології. Технологічну карту складають на умовну або на всю площу яка планується. В кінці карти підраховують загальну суму затрат на 1 га посіву.

2.5 Організаційний план

Одним із найважливіших елементів внутрішнього середовища підприємства є його організаційна структура управління. Організаційна структура регулює: розподіл завдань по відділам і підрозділам підприємства; компетентність відділів та підрозділів у вирішенні певних проблем; загальну взаємодію відділів та підрозділів. Організаційна структура має безпосередній вплив на реалізацію стратегії підприємства, його взаємодію із зовнішнім середовищем та ефективне вирішення поставлених завдань.

Схема 2.4 Організаційна структура підприємства СВК «Багачанський»

Заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

Оплата праці робітників, зайнятих у вирощуванні зернових продукції розраховується за центнер зібраного врожаю з врахуванням якості зерна або за його вартість в грошовому вираженні за реалізаційними цінами; з розрахунку 125% тарифного фонду і затвердженої річної норми виробництва продукції рослинництва на працівника. Визначення тарифного фонду виробляється по тарифних ставках.

Розцінки за продукцію можуть установлюватися єдиними за рік або диференційованими по періодах року. Для робітників, що досягли високих показників продуктивності тарифний фонд заробітної плати може збільшуватися до 150%. Оплата праці проводиться по відрядно-преміальній системі за результатами збору врожаю за якість і кількість отриманої продукції. Після одержання продукції, робітником видається різниця між заробітною платою виплаченої їм за відрядними розцінками або по тарифних ставках за відпрацьований час протягом року. Доплата за продукцію розподіляється пропорційно зарплаті, нарахованої робітником за відпрацьований час на вирощуванні зернових культур. Ці розрахунки проводяться після здачі продукції робітниками й оприбуткуванні її господарством. Загальний розмір доплати за рік не перевищує місячного заробітку робітника.

В даний час необхідно постійно удосконалювати систему оплати праці в господарстві. В умовах інфляції розцінки за продукцію і тарифний фонд заробітної плати потрібно постійно переглядати. Якщо раніше розцінки залишалися незмінними протягом довгого часу, то зараз виникає необхідність їхнього перегляду при кожнім підвищенні мінімальної оплати праці, уводячи при цьому нові коефіцієнти.

Організація виробничих підрозділів в СВК «Багачанський» галузева, так як спеціалізація виробництва відносно вузька. Крім того в господарстві працюють досить кваліфіковані спеціалісти у всіх галузях.

Така організація виробництва і управління дозволяє спеціалістам зосередити свої зусилля і увагу на конкретних галузях, первинних виробничих підрозділах, дає можливість сформувати більш стабільні робочі колективи для вирішення виробничих завдань на окремих виробничих об'єктах, що в результаті підвищує ефективність виробництва.

Тарифна сітка - це шкала тарифних розрядів і тарифних коефіцієнтів, які характеризують співвідношення оплати праці в залежності від рівня кваліфікації працівників.

На сільськогосподарських механізованих роботах оплата праці в СВК «Багачанський» проводиться за виконаний обсяг робіт або відпрацьований час за встановленими тарифними ставками. Всім механізаторам залежно від знань, досвіду роботи, згідно з Положенням про атестацію трактористів-машиністів, надається кваліфікація -- тракторист-машиніст І, II, Ш класу з виплатою надбавок: трактористам-машиністам І класу - 20 відсотків, II класу -- 10 відсотків до заробітку на механізованих роботах. Надбавки виплачуються також за збирання врожаю з урахуванням якісних показників, за економію паливно-мастильних матеріалів, за звання «Майстер», за безперервний стаж роботи, за роботу на тракторі, комбайні упродовж певного часу без капітального ремонту і т. ін.

Праця осіб управлінсько-обслуговуючого персоналу винагороджується на основі посадових окладів або відповідно до умов контракту. З метою підвищення зацікавленості керівників і спеціалістів державного і колективного типів підприємств вважається за доцільне проводити оплату їхньої праці за рахунок фонду оплати праці, що затверджується власником підприємства або радою трудового колективу.

2.6 Оцінка ризику і програма управління ним

Порівняно з іншими культурами, кукурудза уражається хворобами значно менше. Проте вони можуть завдати значної шкоди посівам. Кукурудза може пошкоджуватись такими хворобами: хвороби проростків і сходів, кореневі і стеблові гнилі, нігроспороз, гельмінтоспоріоз листя, пухирчаста сажка, летюча сажка, вірусні хвороби. Захист від більшості хвороб здійснюється за допомогою агрозаходів - чергування культур у сівозміні, якісна сівба в оптимальні строки, застосування добрив у нормативному співвідношенні, своєчасне збирання. Хімічні препарати застосовуються під час протруєння насіння одночасно з мікроелементами і плівко утворюючими речовинами.

Шкідники Кукурудза може уражатися багатьма шкідниками, що кукурудзи призводить зо значного зменшення врожайності. Основні з них наступні: кукурудзяний стебловий метелик, дротяники (ковалики), чорниші, західний кукурудзяний жук, шведська муха.

Для знищення шкідників (дротяники, кукурудзяний метелик, шведська муха, озима совка) на кукурудзі дозволено застосовувати децис, маврік, шерпа і штефесін.

Отже страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень є важливим і здійснюється на випадок їх пошкодження або загибелі з таких причин: вимерзання, град, злива, буря, ураган, повінь, пожежа. Крім того, до страхових подій належать вимокання, випрівання, спричинені стихійним лихом. На прохання страхувальника перелік страхових випадків можна доповнювати або скорочувати.

Уточнено склад страхових ризиків у разі вирощування врожаю в захищеному ґрунті. Тепер страхування врожаю може здійснюватися на випадок: граду, бурі, урагану, пожежі, а також пошкодження самої споруди.

Страхування багаторічних насаджень здійснюється на випадок повної загибелі внаслідок вимерзання, сильних снігопадів, повені, бурі, зливи, граду, землетрусу, пожежі.

Зауважимо, що й після уточнення наведений перелік страхових ризиків значно ширший, ніж застосовуваний у країнах із розвиненою ринковою економікою.

На страхування не приймаються культури, які висівають щоб отримати зелене добриво або пасовище, а також культури, посіви яких протягом останніх трьох років жодного разу не дали врожаю.

Отже, господарства мають змогу вибирати варіанти страхування сільськогосподарських культур. Відшкодування вартості втраченого врожаю, визначеної порівнянням урожаю з гектара в поточному році із середнім показником за останні 5 років, досить суб'єктивне. Адже показники врожайності можуть бути низькими не лише через стихійні події, а й унаслідок безгосподарності, нестачі потрібних сортів насіння, органічних та мінеральних добрив, пестицидів, машин і механізмів, а також пального для своєчасного й повного виконання агротехнічного комплексу робіт. Водночас за умов реструктуризації сільського господарства нині вже здебільшого неможливо дістати дані про врожайність окремих культур за попередні роки в межах нових господарських формувань.

Страхова сума встановлюється за кожним окремим видом майна згідно із договірною сумою, яка не повинна перевищувати дійсної вартості майна з передбаченням франшизи.

Вартість урожаю сільськогосподарської продукції для цілей страхування можна визначити множенням планової площі посіву тієї чи іншої культури на середньорічну урожайність (у розрахунку на один гектар) за останні 5 років і на погоджену зі страховиком ціну за одиницю продукції. Решта вартості продукції в разі її знищення через страховий випадок має покриватися за рахунок ресурсів господарства. Безперечно, така велика й фактично примусова франшиза не виправдана. Страхувальники, здебільшого, не мають змоги створювати адекватні внутрішньогосподарські резерви. Отже, на випадок ризиків господарства захищені лише наполовину. Доцільно, щоб рівень франшизи визначався за домовленістю між учасниками страхового договору. Їм потрібно дати право диференціювати розмір франшизи залежно від виду сільськогосподарських культур.

Розмір збитку в разі загибелі (пошкодження) сільськогосподарських культур визначається після збирання врожаю згідно з вартістю втраченої внаслідок страхової події продукції за певною культурою або групою культур (залежно від того, як вони були прийняті на страхування) і розраховується множенням на всю площу посіву різниці між вартістю прийнятого на страхування врожаю з 1 га, прийнятого на страхування та вартістю фактично одержаної продукції в поточному році з 1 га.

2.7 Юридичний статус підприємства

Сільськогосподарський виробничий кооператив (далі - СВК) - одна з організаційно-правових форм підприємницької діяльності на селі. СВК і сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи різняться між собою наступним:

· Мета виробничого кооперативу полягає в одержанні прибутків, а обслуговуючого - у наданні послуг для членів кооперативу і економічному захисті їх від експансії посередницького капіталу;

· Члени виробничого кооперативу всі види господарської діяльності здійснюють сумісно (крім тих, які виконують для них обслуговуючі кооперативи). Члени останнього делегують йому окремі види діяльності, залишаючись при цьому самостійними сільськогосподарськими товаровиробниками (колективними, фермерськими чи особистими підсобними господарствами);

· Трудову діяльність у виробничих кооперативах здійснюють самі члени кооперативу (наймані працівники також можуть бути), а в обслуговуючих - наймані працівники;

· Участь членів виробничого кооперативу в діяльності свого кооперативу є трудовою, в обслуговуючих - отримання певних послуг (зберігання, переробка, реалізація продукції, ремонт сільськогосподарської техніки, придбання засобів виробництва та ін.).

Як зазначалося, сільськогосподарські виробничі кооперативи, можуть утворюватись на добровільних засадах як відособленими власниками майна, грошового капіталу і землі шляхом об'єднання їх в одному підприємстві, так і в процесі реорганізації колективних сільськогосподарських підприємств, формуючи необхідні фонди і земельну ділянку кооперативу шляхом передачі йому відповідної частини майна і землі КСП, що відповідає кількості майнових паїв і земельних часток, які мали в КСП ті громадяни, які виявили бажання стати членами кооперативу.

Роботу з формування кооперативу здійснює комісія, створена ініціаторами організації кооперативу. До її складу бажано включати спеціалістів-технологів (за видами передбачуваної діяльності кооперативу) і фахівців фінансово-економічного та юридичного профілю. Комісія розробляє пропозиції щодо порядку організації кооперативу, видів і обсягів діяльності, опрацьовує варіанти розвитку кооперативу, визначає розміри вступних і пайових внесків, готує установчий договір про створення кооперативу, проект статуту, проводить відповідну інформаційно-роз'яснювальну роботу.

Членами сільськогосподарського виробничого кооперативу можуть бути громадяни України й особи без громадянства, що досягли 16-річного віку, зробили відповідні внески у створення матеріально-технічної бази кооперативу і погоджуються дотримуватись вимог його статуту. Внески можуть здійснюватись шляхом передачі кооперативу майна, коштів, земельних ділянок, іншої власності, яка має грошову оцінку, майнових і земельних прав (при реформуванні КСП). Розмір внеску, його види і порядок передання кооперативу визначаються установчим договором про створення кооперативу та його статутом.

Члени сільськогосподарського виробничого кооперативу зобов'язані брати трудову участь в його діяльності. Тому ними можуть бути тільки фізичні особи. Водночас у кооперативі можуть бути асоційовані члени, які не зобов'язані брати трудову участь у діяльності кооперативу. Ними можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Асоційовані члени мають право дорадчого голосу, їм надаються права на одержання дивідендів на паї та рентних платежів (орендної плати) за передані в користування кооперативу земельні ділянки (земельні частки). Асоційовані члени мають право насамперед одержувати нараховані на

В установчому договорі про створення СВК визначаються принципи створення кооперативу та регулювання економічних і правових відносин у ньому. Установчий договір має також містити порядок формування членства, фондів, земельної ділянки кооперативу, пропоновані розміри паїв, порядок формування органів управління і прийняття рішень загальними зборами членів кооперативу й іншими органами управління кооперативу.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.