Нематодози свиней та заходи боротьби в умовах СТОВ "Промінь" Бахмацького району Чернігівської області

Копроовоскопічний стандартизований метод Котельникова-Хренова. Лікування свиней за аскарозу, трихурозу, езофагостомозу та змішаної iнвазiї. Застосування антигельмінтиків для лікування тварин. Визначення лікувальної ефективності антигельмінтних препаратів.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 20.01.2013
Размер файла 121,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Цінова політика передбачає стимулювання виробництва і споживання «екологічної» продукції через пільгове ціноутворення. Його сутність в тому, що екологічно чиста продукція, вироблена із застосуванням маловідходних та безвідходних технологій, реалізується по більш низькій ціні, ніж аналогічна продукція вироблена на екологічно брудному виробництві.

Економічні методи управління регіональним екологічним ризиком включають обов'язкове страхування джерел та реципієнтів ризику; преміювання (штрафування) за дотримання (недотримання) взятих зобов'язань по недопущенню аварійних ситуацій; спеціальне оподаткування екологічно небезпечних видів діяльності в окремих регіонах.

Екологічна сертифікація, як один із видів еколого-економічного стимулювання діє в цілях захисту споживачів від використання продукції небезпечної для життя, здоров'я громадян та для навколишнього середовища; забезпечення інтеграції національної економіки в світовий ринок; створення екологічно-толерантного ринку. Тому потрібно створити постійно діючу сертифікаційну комісію, до складу якої включити експертів з провідних українських та міжнародних екологічних організацій, метою якої буде перевірка та видача сертифікатів якості та екологічної безпеки міжнародного зразка на продукцію.

Можна зробити узагальнюючий висновок про те, що в умовах проведення економічних перебудов необхідно використовувати такі економічні інструменти та шляхи стимулювання, за допомогою яких можна поліпшити стан навколишнього природного середовища без залучення значних коштів. Слід переходити від традиційних методів примусу до розвинутої системи стимулювання раціонального використання природних ресурсів, що складається з податкових пільг, коригування екологічних платежів із метою підвищення ефективності використання природних ресурсів та забезпечення розширеного відтворення природно-ресурсного потенціалу, надання пільгових кредитів для реалізації заходів, спрямованих на забезпечення раціонального природокористування, субсидій, так званих екологічних векселів як зобов'язання векселедавця сплатити екологічні платежі, надання можливостей отримання природних ресурсів під заставу тощо. На практиці необхідно реалізувати усі можливі методи стимулювання природоохоронної діяльності, адже це стосується всього суспільства.

Таким чином, стимулювання природоохоронних програм і заходів залежить від загального економічного і екологічного стану як усієї країни, регіонів, так і окремих підприємств, які здійснюють господарську діяльність. Економічна криза не дозволяє в повному обсязі забезпечити фінансування капітальних вкладень на охорону довкілля. Разом з тим, значні екологічні зрушення, що відбуваються у зв'язку із здійсненням господарської діяльності, вимагають вирішення проблем одночасного переходу до ринкових відносин і зменшення антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище та його негативних наслідків.

Питаннями охорони навколишнього середовища в господарстві займається головний лікар ветеринарної медицини господарства. Тому за його наказом проводиться інструктаж працівників та виконуються всі правила при використанні ветеринарних препаратів та засобів. Залишки вакцин та препарати, в яких закінчився термін придатності, знезаражують шляхом кип'ятіння (не менше 30 хвилин). Розраховується кількість необхідних для господарства , дорогих препаратів, дезінфікуючих засобів та необхідних для дезінсекції препаратів. Для дезінфекції використовують 5% розчин гарячого їдкого натру, дератитизацію в господарстві проводять використовуючи механічні пристосування, для дезінсекції використовують малотоксичні речовини, такі як бутокс та дельтокс.

Гній в господарстві знезаражують біотермічним методом зложуючи його на довгий час в бурти, а стічні води знезаражують хлорним вапном.

На території господарства розміщений скотомогильник, який спроектований за типовим планом, огороджений та захищений від доступу сторонніх людей і диких тварин.

У сараях, де утримуються тварини, є вентиляційні шахти з фільтрами для того, щоб не засмічувати шкідливими газами навколишнє середовище.

Отже, можна зробити висновок, що в господарстві дотримуються основні норми охорони навколишнього середовища та приділяється велика увага для його збереження.

5. Висновки і пропозиції господарству

1. В СТОВ «Промінь» Бахмацького району Чернігівської області зареэстровано кишкові нематодози свиней - аскароз, трихуроз та езофагостомоз.

2. Екстенсивність інвазії (ЕІ) аскарозу становить у поросят 2-4 місячного віку 100%, у поросят 4-8 місячного віку 75 %, а у свиноматок - 31,25 % восени та 62,5%, 50% та 12,5% відповідно, весною. Екстенсивність інвазії езофагостомозу у поросят 2-4 місячного віку становить 87,5%, у поросят 4-6 місячного віку - 62,5% та у свиноматок - 100% восени; весною відповідно 75%, 50% та 75%. Кількість вражених тварин трихурозом осінню - поросята 2-4 місяців - 75%, а поросят 4-6 місяців - 12,5%, відповідно весною - 37,5% та 12,5%. У свиноматок трихурисів не виявляли в різні пори року.

3. Інтенсивність інвазії (ІІ) аскарозу восени в поросят 2-4 місячного віку 30,2, у поросят 4-6 місячного віку 5,83 і у свиноматок - 1,97 та відповідно весною 14,53, 4,68 та 1,26 екземплярів яєць в 1 краплі флотаційної рідини. Інтенсивність інвазії трихурозу осінню в поросят 2-4 місяців 1,16 та в поросят 4-6 місячного віку 0,57 екземплярів яєць в 1 краплі флотаційної рідини, весною відповідно 1,2 та 0,3 екземплярів яєць в 1 краплі флотаційної рідини. Інтенсивність інвазії езофагостомозу у поросят 2-4 місячного вік 1,72, у поросят 4-6 місячгого віку 2,19 та в свиноматок 11,57 екземплярів яєць в 1 краплі флотаційної рідини восени; весною відповідно 1,58, 3,23 та 14,12 екземплярів яєць в 1 краплі флотаційної рідини.

4. Тетрамізол-гранулят в дозі 1,5 г на 10 кг маси тіла виявився більш ефективним, ніж бровермектин в дозі 0,02 смі на 1 кг маси тiла, що й видно за результатами дегельмінтизації.

5. Економічна ефективність лікувальних заходів гельмінтозів за аскарозу, трихурозу та езофагостомозу свиней препаратом тетрамізол-гранулят на 1 гривню витрат складає 50,93 грн, а при застосуваннi броверметину для підсвинків -- 46,96 грн.

6. Таким чином, проведення дегельмінтизації за допомогою тетрамізолу-гранулят та бровермектину в умовах СТОВ «Промінь» Бахмацького району Чернігівської області є виправданим.

Пропозиції господарству.

1.Постійно здійснювати ретельне механічне очищення приміщення свиноферми від залишків фекалій та кормів.

2. Для запобігання захворювання свиней гельмінтозами завозити тварин тільки з благополучних господарств.

Для подальшої дегельмінтизації рекомендуємо використовувати тетрамізол-гранулят.

3. Проводити копроовоскопічні дослідження свиней.

4.За результатами копроовоскопічних досліджень проводити дегельмінтизацію тварин з використанням тетрамізолу-гранулят.

5.Постійно проводити роз'яснювальну роботу серед працюючого персоналу свиноферми, щодо дотримання ветеринарно-санітарних вимог.

Список використаної літератури

1. Акбаев М. Ш., Водянов а. А., Косминков Н. Е. и др.Паразитология и инвазионные болезни животных: Учебник. - М.: Колос,1998. - 744 с.

2. Антіпов А.А., Аскаридоз свиней та заходи боротьби з ним // Здоров'я тварин і ліки. - 2002.- №3.-С. 11.

3. Артеменко Ю.Г. Гельмінтози. Підступний ворог // Ветеринарна медицина України. - 1996.-С. 26.

4. Ассоциативные болезни свиней / В. С. Шеховцов, Ю. А. Приходько, Л. И. Луценко, Н. В. Темный, И. Д. Белая // Вет. медицина:Міжвід. Темат.наук. зб. - 1998. - Вип.75. - С. 182-194.

5. Березовский А.В. Препарати для ветеринарной медицини. - К.: Урожай, 1995. - 208 с.

6. Березовский А.В. Лікарські препарати нового покоління для ветеринарной медицини. - К.: «Ветінформ», 2000. - 88 с.

7. Вербицький П. І.та Достоєвський П. П.Довідник лікаря ветеринарної медицини. -К. : Урожай, 2004. - 1280 с.

8. Галат В. Інвазійні хвороби, профілактика і лікування // Ветеринарна медицина України. - 1998.- №4.-С. 42-43.

9. Галат В. Ф., Березовський А. В., Сорока Н. М., Прус М. П. Інвазійні хвороби свиней: Навчальний посібник. - К.: НАУ,2006. - 94 с.

10. Галат В. Ф., Березовський А. В., Сорока Н. М., Прус М. П. Паразитологія та інвазійні хвороби тварин: Підручник. - К.: Вища освіта, 2004. - 238 с.

11. Довідник з охорони праці в сільському господарстві (запитання і відповіді) /С.Д. Лехман, В.П. Целинський, С.М. Козирев та ін. За ред. С.ДЛехмана. - К.: Урожай, 1990. - 400 с.

12. Законодавство України про охорону праці (у трьох томах), т. 1. - Київ, 1995. - 558 с.

13. Законодавство України про ветеринарну медицину( За ред. Достоєвського П. П., Хоменка В. І., Київ, «Урожай», 1999р., - 590 с.

14. Котельников Г. А.Гельминтологические иследования окружающей среды. - М.: Росагропромиздат, 1991. - 144 с.

15. Лук'яненко Т.А., Двоймос Г.М., Березовський А.В. Біологічні аспекти профілактики нематодозів // Ветеринарна медицина України. - 2000.- №7.-С. 32-33.

16. Манжос А.Ф. Зоопаразитоценози свиней в хозяйствах Украини // Мат. ІУ сьезда паразитоценологов Украини.-Харьков, 1995. - 84 с.

17. Методичні рекомендації з профілактики і ліквідації кишечних нематодозів свиней /Секретарюк К.В., Юськів І.Д., Данко М.М. та інші / Кафедра паразитології та рибництва ЛДАВМ ім.С.З. Гжицького, Львів, 2000. - 16 с.

18. Поживіл А., Горжеєв В. Концепція боротьби з гельмінтозами тварин // Ветеринарна медицина України. - 2002.- №4.-С. 20-21.

19. Пономар С., Антіпов А. Епізоотологія нематодозів свиней в Україні // Ветеринарна медицина України. - 1998.- №5.-С. 30-31.

20. Практикум із паразитології / В. Ф. Галат, Ю. Г. Артеменко, М. П. Прус та ін..; За ред. В. Ф. Галата. - К.: Урожай, 1999. - 192 с.

21. Практикум по диагностике инвазионных болезней животных / М. Ш. Акбаев, К. И. Абдуладзе,В. И. Тараканов и др.; Под ред. М. Ш. Акбаева. - М.:Колос, 1994. - 256 с.

22. Практикум по паразитологи и инвазионным болезням животных / А. И. Ятусевич, Н. Ф. Карасев, В. А. Ромашов и др.; Под ред. А. И. Ятусевича. - Минск: Ураджай, 1999. - 280 с.

23. Руководство по ветеринарной паразитологии / А. И. Ятусевич, В. Ф. Галат, А. В. Березовський и др.; Под ред В. Ф. Галата, А. И. Ятусевича. - Минск: Техноперспектива, 2007. - 482 с.

24. Уркхарт Г. М., Эрмур Дж., Дункан Дж. Ветеринарная паразитология. - М. :Аквариум, 2000. - 352 с.

25. Черепанов А. А. Диференциальная диагностика гельминтозов по морфологический структуре яиц и личинок возбудителей: Атлас. - М.: Колос, 2001. - 77 c.

26. Чернуха В.К., Гостев Д.И. К вопросу эпизоотологии ассоциативных кишечных инвазий у свиней в хозяйствах лесостепи Украины // Матер.1У съезда паразитоценологов Украины. - Харьков. - 1995. - С. 159-160.

27. Абуладзе К.И., Демидов Н.В. Паразитология и инвазионные болезни сельскохозяйственных животных. - М.: Агропромиздат, 1990. - С. 156-162.

28. Архипов И.А. Эффективность противопаразитарных мероприятий // Ветеринария. - 1999.- №3.-С. 26-27.

29. Даугалиева Э.Х, Курочкина К.Г., Аринкин А.В. Особенности иммунитета животных при гельмінтозах // Ветеринария. - 1996.- №7.-С. 37-38.

30. Котельников Г.А. Гельминтологические исследования животных и окружающей среды.-М.: Колос, 1984.-С. 60-61.

31. Котельников Г.А. Гельминтологические исследования окружающей среды. М.: Росагропомиздат, 1991.-С. 16-17.

32. Мозговой А.А. Гельминты домашних и диких свиней и вызванные ими заболевания. М.: «Наука», 1967. - 540 с.

33. Олехнович Н.И. Ассоциативные паразитозы желудочно-кишечного тракта свиней в Белоруси и меры борьбы сними: Автореферат дис…канд. вет. наук - Ми. - 1990. - 22 с.

34. Орлов Ф.М. Болезни свиней: Изд. 3-е, перераб. и доп. - М.: «» Колос», 1970. - 432 с.

35. Приходько Ю. О. Гельмінтози свиней фермерських та приватних господарств // Проблема зооінженерії та ветеринарної медицини:Зб. наук. праць. присвяч.80-річчюзооінженерного факультету / Харків. зоовет.ін-т. - Х. 2000. - Вип.6(30) ,ч. 2.;Вет. науки. - с91 - 93.

36. Приходько Ю. О. Розповсюдження гельмінтозів свиней в господарствах з колективною формою власності // Проблема зооінженерії та ветеринарної медицини: Зб.наук. праць / Харків. зоовет. Ін.-т. - Х., 2001. - Вип. 8(32). Ч. 2.;Вет. науки. - с. 285-287.

37. Пономарь С. И. Имунобиологическая реактивность поросят при нематодозной инвазии // Тез.науч.конф.: «Гельминтология сегодня: проблемы и перспективы». - М., 1989. - Т.2. - с.57

38. Сафиуллин Р.Т. Действие тетрамизола и левамизола при кишечных нематодозах свиней // Свиноводство. - 2001.- №3.-С. 22-23.

39. Сидоркин В. Новое лекарственное средство для борьбы с паразитарными заболеваниями свиней. // Свиноводство. - 2001.- №5.-С. 23-24.

40. Стибель В. Гельмінтози свиней.навчальний посібник - Львів:В-во «СПОЛОМ», 2004. - 160 с.

41. Шеховцов В. С., Приходько Ю. А., Луценко Л. И.Профилактика и лечение основних нематодозов свиней // Вет.медицина: Міжвід. темат. наук. зб. - Х.,1998. - Вип.74. - с.290-297.

42. Шеховцов В. С., Приходько Ю. А.Распостранение нематодозов свиней, средства и меры борьбы // Пробл.науч. обеспечение животноводства Молдавии: Тез. докл. конф.,25 мая 1990г. - Кишинев, 1990. - с.165.

43. Якубовский М.В., Ятусевич А.И. Паразитарные болезни свиней и их профилактика. - Минск: Урожай, 1987. - 143 с.

44. Rommel M., Eckert J.,Kutzer E.et al. Veterinarmedizinische Parasitologie. - Berlin; Parey Buchverlag, 2000. 916 s.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.