Організація процесу аудиторської перевірки та надання інших послуг

Рекламне оголошення аудиторської фірми. Договір про надання аудиторських послуг, характеристика клієнта. План виконання завдання з підготовки фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва. Програма аудиту поточних зобов’язань за розрахунками.

Рубрика Бухгалтерский учет и аудит
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 03.11.2010
Размер файла 562,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Кафедра обліку і аудиту

Контрольна робота

з дисципліни:

«Організація і методика аудиту»

на тему:

«Організація процесу аудиторської перевірки та надання інших послуг»

Зміст

1 Рекламне оголошення аудиторської фірми

2 Договір про надання аудиторських послуг

3 Коротка характеристика клієнта

4 План виконання завдання з підготовки фінансової звітності суб'єкта малого підприємництва

5 Програма аудиту поточних зобов'язань за розрахунками з оплати праці

6 Перелік ризиків та типових порушень в системі обліку і внутрішнього контролю

7 Робочі документи аудитора

8 Консультація

Список використаних джерел

1 Рекламне оголошення аудиторської фірми

АФ

«Лотос»

Аудиторська фірма «Лотос»

Код за ЄДРПОУ: 31283667

Юридична адреса: вул. Вінницька, 52а, офіс 33, Рівне,

Україна, 33010

Телефон: +38 (0362) 62-03-68

Факс: +38 (0362) 541-03-69

е-mail: bondarets.vita@mail.ru

http://lotos.com.ua

Директор: Бондарець Віталія Василівна, сертифікат

аудитора серії А №007768, виданий рішенням

Аудиторської палати України № 188/4 від 10.04.2006р.

Термін дії сертифікату: до 13.04.2011р.

Вид економічної діяльності: Код за КВЕД: 74.12.0

Найменування: Діяльність у сфері бухгалтерського обліку

Регіон: м. Рівне

Свідоцтво про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги: Номер: 2500

Рішення АПУ: 100 від 30.03.2001 р.

Термін дії: 01.03.2011 р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів: Номер: 1144 від 11.04.2006 р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ: Номер: 001244 від 10.05.2006

Графік роботи:

- понеділок:від 09:00 до 18:00

- вівторок:від 09:00 до 18:00

- середа:від 09:00 до 18:00

- четвер:від 09:00 до 18:00

- п'ятниця:від 09:00 до 17:00

Аудиторська фірма «Лотос» пропонує комплекс рішень для Вашого бізнесу:

АКТУАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ!!!

Комплексна підготовка річного звіту емітентів цінних паперів (аудит, річний звіт, оприлюднення, подання до ДКЦПФР)

Аудиторські послуги:

- аудит (комплексний) фінансово-господарської діяльності підприємств;

- аудит фінансової звітності, формування статутного капіталу;

- аудит при реорганізації, ліквідації, банкрутстві підприємства;

- трансформація фінансової звітності, складеної за Національними стандартами бухгалтерського обліку в фінансову звітність, складену за Міжнародними стандартами фінансової звітності

Бухгалтерські послуги

Консультаційне обслуговування

Юридичні послуги:

- реєстрація, реорганізація, ліквідація підприємств;

- ліцензування діяльності;

- оскарження рішень контролюючих органів.

Аудиторська фірма «Лотос» працює на професійному ринку з 2001 р. Ми існуємо з однією метою, що полягає в забезпеченні економічного росту й створенні переваг для наших клієнтів у рішенні ними найбільш важливих і невідкладних завдань у розвитку їхнього бізнесу.

Ми гарантуємо конфіденційність, високий професіоналізм, дотримання принципів об'єктивності, чесності, професійної компетентності, етики. Система контролю якості, застосування сучасних технологій, індивідуальний підхід при роботі з кожним клієнтом гарантують високий рівень якості виконуваних робіт, що відповідає самим вимогливим критеріям.

Персонал офісу нараховує 5 висококваліфікованих фахівців - досвідченого сертифікованого аудитора, помічника аудитора, професійних бухгалтерів, юриста. АФ «Лотос» надає аудиторські послуги різним клієнтам.

За період діяльності фірма заслужила довіру та має партнерські відносини з замовниками послуг.

Партнерами фірми є страхові компанії, банки, підприємства всіх форм власності, інші суб'єкти підприємницької діяльності в багатьох галузях господарства, благодійні фонди, громадські організації.

2 Договір на проведення аудиту

ДОГОВІР №23

про надання аудиторських послуг

м. Рівне „29“ грудня 2009 року

Суб'єкт аудиторської діяльності в Україні, незалежна аудиторська фірма „Лотос” (свідоцтво АПУ про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги №2500 від 30.03.2001р.), (далі - ВИКОНАВЕЦЬ), в особі директора Бондарець Віталії Василівни, яка здійснює свою діяльність на підставі Статуту, з одного боку, та суб'єкта малого підприємництва «Мальва» (далі - ЗАМОВНИК), в особі Іськович Анастасії Юріївни, з іншого боку, уклали даний договір з наступних питань:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ приймає на себе надання аудиторських послуг у формі виконання завдання з підготовки фінансової звітності ЗАМОВНИКА за період з 1 січня по 31 грудня 2009 року у відповідності до вимог чинного законодавства.

1.2. Послуги здійснюються в період з 31 грудня 2009 року до 5 січня 2010 року.

1.3. Мета послуг - задоволення потреб ЗАМОВНИКА з підготовки фінансової звітності суб'єкта малого підприємництва.

1.4. ВИКОНАВЕЦЬ на підставі чинного законодавства, існуючих норм і стандартів, умов цього договору, професійних знань та досвіду самостійно визначає форми і методи.

1.5. ЗАМОВНИК зобов'язується передати ВИКОНАВЦЮ необхідні дані та документи, а також створити умови для виконання завдання, яке вказане в п. 1.1. Невиконання ЗАМОВНИКОМ цієї вимоги дає ВИКОНАВЦЮ право однобічного розірвання договору з відшкодуванням понесених витрат та оплатою виконаної частини процедур.

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. ВИКОНАВЕЦЬ в ході реалізації завдання з підготовки фінансової звітності зобов`язаний:

- дотримуватися вимог чинного законодавства України, Національних нормативів аудиту, Кодексу професійної етики аудитора України;

- уникати прилюдної оцінки дій посадових осіб ЗАМОВНИКА або його персоналу, власників (учасників) та не використовувати ім`я ЗАМОВНИКА і закриті за його рішенням данні в засобах масової інформації;

- зберігати комерційну таємницю відносно отриманої в ході перевірки інформації;

- не вступати в комерційні відносини з клієнтами ЗАМОВНИКА;

- дотримуватися доброзичливості і нейтральності до персоналу ЗАМОВНИКА та до його діяльності в цілому;

- повідомляти керівництво ЗАМОВНИКА про суттєві невідповідності (відхилення) безпосередньо після їх виявлення та ідентифікації в ході перевірки;

- не отримувати від ЗАМОВНИКА його продукцію, роботи або послуги до та в ході аудиторської перевірки.

2.2. ЗАМОВНИК в ході реалізації завдання з підготовки фінансової звітності зобов`язаний:

- забезпечити ВИКОНАВЦЮ доступ до будь-якої інформації, потрібної останньому для виконання робіт за цим договором;

- не втручатися в методику перевірки, організацію роботи персоналу ВИКОНАВЦЯ та відмовитись від тиску на ВИКОНАВЦЯ з метою зміни його професійної думки;

- своєчасно прийняти та сплатити роботу ВИКОНАВЦЯ по цьому договору у відповідності з його умовами.

3. ПОРЯДОК ЗДАЧІ І ПРИЙНЯТТЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПОСЛУГ

3.1.Зміст, обсяг і термін виконання завдання з підготовки фінансової звітності суб'єкта малого підприємництва ВИКОНАВЦЕМ передбачається у календарному плані послуг і особливих умовах. Необумовлені послуги можуть бути виконані на прохання ЗАМОВНИКА за окрему плату по додатковому договору.

3.2. Після завершення послуг ВИКОНАВЕЦЬ надає ЗАМОВНИКУ акт здачі-прийняття результатів наданих послуг з додатком документів, що передбачені договором.

3.3. У випадку, коли виконані процедури не відповідають умовам договору, протягом трьох днів після їх завершення, ЗАМОВНИК повинен надати мотивовану відмову від прийняття виконаних послуг у вигляді двобічного акту із зазначенням необхідних доробок і термінів їх виконання. Якщо у визначений термін ВИКОНАВЕЦЬ не отримав підписаний акт здачі-прийняття або мотивовану відмову, послуга вважається прийнятою з виконанням усіх умов договору. Акт без підпису ЗАМОВНИКА може бути пред'явлений для оплати при наявності запису «Зауваження ЗАМОВНИКА у визначений термін не надійшли».

3.4. Якщо в процесі роботи з'ясується її недоцільність, то питання про її продовження, припинення розрахунків вирішується договором сторін на підставі двобічного акту.

4. ВАРТІСТЬ ПОГОДЖЕНИХ ПРОЦЕДУР ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. За надані аудиторські послуги стосовно виконання завдання з підготовки фінансової звітності суб'єкта малого підприємництва ЗАМОВНИК здійснює ВИКОНАВЦЮ оплату у розмірі 600 гривень.

4.2. Оплата може здійснюватись за надані послуги поетапно або авансовим платежем.

4.3. Після підписання договору ЗАМОВНИК на протязі трьох днів перераховує ВИКОНАВЦЮ аванс у розмірі 50 % вартості послуг.

4.4. Остаточний розрахунок згідно договору, здійснюється протягом трьох днів після завершення послуг.

4.5. За затримку розрахунку ЗАМОВНИК сплачує штрафні санкції у розмірі одного відсотка за кожний день затримки, але не більше 50 % від загальної суми платежу. Оплата штрафних санкцій не звільняє від виконання договірних зобов'язань і проведення остаточних розрахунків.

5. ПРАВА СТОРІН

5.1. Кожна з сторін цього договору має право припинити його дію. Для цього одна з сторін повинна письмово сповістити іншу про наміри припинити роботи за цим договором з обгрунтованим поясненням свого рішення. При цьому таке повідомлення сторона-ініціатор припинення дії договору зобов`язана здійснити повідомлення другої сторони не пізніше ніж в 3 дні після початку робіт. Якщо цей термін буде порушено, то сторона-ініціатор припинення дії договору виплачує іншій стороні договору компенсацію у розмірі 50 % від загальної вартості робіт за п. 4.1. цього договору.

5.2. За письмовою згодою сторони можуть припинити дію цього договору без взаємних фінансових (матеріальних) компенсацій.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Відповідальність ВИКОНАВЦЯ регламентується статтями 22-26, а відповідальність ЗАМОВНИКА статтями 28-30 Закону України “Про аудиторську діяльність”, іншим чинним законодавством України.

6.2. ЗАМОВНИК та ВИКОНАВЕЦЬ несуть відповідальність за дотримання своїх зобов`язань (розділ ІІ) викладених в цьому договорі.

6.3. За неякісне виконання взятих на себе зобов`язань по цьому договору ВИКОНАВЕЦЬ та ЗАМОВНИК несуть матеріальну відповідальність згідно вимог чинного законодавства, а суперечки між ними вирішуються в судовому порядку.

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ

7.1.При виконанні, зазначених у цьому договорі аудиторських послуг, ЗАМОВНИК і ВИКОНАВЕЦЬ набувають прав та обов'язків і дотримуються спеціальних вимог, що передбачені Законом України «Про аудиторську діяльність».

7.2.ВИКОНАВЕЦЬ І ЗАМОВНИК зобов'язані забезпечити конфіденційність при виконанні зобов'язань цього договору.

7.3.ВИКОНАВЕЦЬ несе майнову відповідальність перед ЗАМОВНИКОМ у розмірі фактично завданих збитків внаслідок умисних дій.

7.4.Відповідальність за дотримання порядку складання фінансвої звітності суб'єкта малого підприємництва, визначеного законодавством України, своєчасне та повне надання бухгалтерської звітності користувачам та аудиторам покладається на керівника господарюючого суб'єкта (ЗАМОВНИКА).

7.5.Керівництво господарюючого суб'єкта (ЗАМОВНИКА) несе персональну відповідальність за повноту та достовірність бухгалтерських та інших документів, які надаються аудитору (аудиторській фірмі) для проведення аудиту.

В разі виявлення фактів недостовірності або неповноти бухгалтерських документів ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язаний повідомити ЗАМОВНИКА не пізніше дня закінчення надання послуг.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

8.1. Термін дії цього договору з “29” грудня 2009 року по “6” січня 2010 року

8.2. Реквізити сторін:

ЗАМОВНИК: СМП «Мальва» 33000, м, Рівне, вул. Соборна, 11, офіс 77

Р/р № 26002904120100 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Рівне, МФО 333056

Код за ЄДРПОУ 7820678. Тел.: +38 (0362) 62-87-09

ВИКОНАВЕЦЬ: АФ «Лотос» 33010, м. Рівне, вул. Вінницька, 52а, офіс 33

Р\р 26008880028411 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Рівне, МФО 333018,

Код за ЄДРПОУ 31283667. Тел./факс: +38 (0362) 62-03-68 / +38 (0362) 541-03-69

8.3. Цей договір складено в двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

Директор Директор

_________ Бондарець В.В . __________ Іськович А.Ю.

М. П. М. П.

3 Коротка характеристика клієнта

Управління Державного казначейства у місті Рівне (далі - Управління) є відокремленим структурним підрозділом Головного управління Державного казначейства України у Рівненській області без статусу юридичної особи, який утворюється Головою Державного казначейства України за погодженням з Міністром фінансів України.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, нормативно-правовими актами Державного казначейства України, Головного управління Державного казначейства України у Рівненській області (далі - Головне управління), Положенням про Управління, яке затверджується наказом Головного управління за погодженням Голови Державного казначейства України.

Управління має самостійний баланс, відокремлений кошторис, який затверджується начальником Головного управління, печатку із зображенням малого Державного герба України та своїм найменуванням, штампи і відповідні бланки.

Місцезнаходження управління: м. Рівне, вул. Яворницького, 34.

Державне казначейство України забезпечує Управління майном, що належить йому на праві оперативного управління.

Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання Головного управління. УДК в місті Рівне є державною власністю, а за організаційно-правовою формою - філією (іншим відокремленим підрозділом). Видом діяльності установи є управління на рівні районів, міст, районів у містах.

Важливим кроком у формуванні облікової політики є вибір форми бухгалтерського обліку. Згідно із ст. 8, п. 5 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» під формою бухгалтерського обліку розуміють систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них.

УДК у місті Рівне застосовує меморіально-ордерну форму («Журнал-Головна»), яка має автоматизований варіант за допомогою програмного продукту «Парус-бюджет».

Керівники, спеціалісти і службовці Управління виконують свої службові обов'язки відповідно до положень про відділи, посадових інструкцій. Для них встановлюються посадові оклади та інші форми оплати праці, в тому числі надбавки за вислугу років та інші доплати в порядку і розмірах, встановлених для працівників, на яких поширюється дія Закону України «Про державну службу».

Основні завдання УДК в місті Рівне:

1) розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, інших клієнтів казначейства;

2) контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, реєстрації зобов'язань та проведенні платежів за цими зобов'язаннями;

3) в межах своїх повноважень здійснення контролю за дотриманням учасниками бюджетного процесу бюджетного законодавства;

4) ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання державного і місцевих бюджетів.

Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Міністром фінансів України за поданням Голови Державного казначейства України.

Начальник Управління може мати не більше двох заступників, яких за поданням начальника Управління призначає та звільняє начальник Головного управління.

4 План виконання завдання з підготовки фінансової звітності суб'єкта малого підприємництва

Обов'язковою умовою для успішної аудиторської діяльності є планування.

Планування -- це процес здійснення рішень аудиторської стратегії. Воно здійснюється на початковій стадії аудиторської перевірки, і його основною метою є надання аудиторами (аудиторськими фірмами) підприємствам і організаціям різних форм власності ефективних аудиторських послуг у встановлений договором термін. Це означає належне виконання аудиторами функціональних обов'язків на високому рівні фахових стандартів. Планування забезпечує формування відповідної думки аудитора з мінімальними затратами, виділивши найважливіші та суттєві частини і виключивши зайвий час, який міг би бути витрачений на питання аудиту з низьким рівнем ризику.

План виконання завдання з підготоки фінансової звітності

Організація, що перевіряється_______ МПП «Мрія»___________

Період аудиту _______4 січеня - 5 січня 2009 року__________________

Кількість людино-годин на перевірку ____15 годин _________________

Керівник аудиторської перевірки _____ Бондарець Віталія Василівна __

Запланована суттєвість____5 % __________________________________

Склад аудиторської групи:

- сертифікований аудитор - Бондарець Віталія Василівна

- професійний бухгалтер - Смірнова Олександра Миколаївна

№ з/п

Перелік робіт

Період проведення

Виконавці

Примі-тки

1.

Вивчення та оцінка бізнесу клієнта

4.01.

Бондарець В.В.

2.

Оцінка юридичної правомірності клієнта

4.01.

Бондарець В.В.

3.

Вивчення та оцінка системи бухгалтерського обліку та стану внутрішнього контролю

4.01.

Бондарець В.В.;

Смірнова О.М.

4.

Ознайомлення із результатами проведеної інвентаризації, яка повинна проводитись перед складанням фінансової звітності

4.01.

Бондарець В.В.;

Смірнова О.М.

5.

Складання ф. 1м «Баланс» у тисячах гривень з одним десятковим знаком, згідно ПСБО 25

5.01.

Смірнова О.М.

5.1.

Складання активу баланса

5.01.

Смірнова О.М.

5.1.1.

Формування 1 розділу активу балансу - «Необоротні активи» за даними оборотної відомості

5.01.

Смірнова О.М.

5.1.2.

Формування 2 розділу активу балансу - «Оборотні активи» за даними оборотної відомості

5.01.

Смірнова О.М.

5.1.3.

Формування 3 розділу активу балансу - «Витрати майбутніх періодів»

5.01.

Смірнова О.М.

5.1.4.

Підрахунок підсумку активу балансу

5.01.

Смірнова О.М.

5.2.

Складання пасиву балансу

5.01.

Смірнова О.М.

5.2.1.

Формування даних 1 розілу пасиву балансу - «Власний капітал»

5.01.

Смірнова О.М.

5.2.2.

Формування 2 розділу пасиву балансу - «Забезпечення такких витрат і цільове фінансування»

5.01.

Смірнова О.М.

5.2.3.

Формування 3 розділу пасиву балансу - «Довгострокові зобов'язання»

5.01.

Смірнова О.М.

5.2.4.

Формування 4 розділу пасиву балансу - «Поточні зобов'язання»

5.01.

Смірнова О.М.

5.2.5.

Формування 5 розділу пасиву балансу - «Доходи майбутніх періодів»

5.01.

Смірнова О.М.

5.2.6.

Підрахунок підсумку актива балансу

5.01.

Смірнова О.М.

5.3

Звірка даних рядків 640 і 280, актив=пасив

5.01.

Смірнова О.М.

6.

Складання ф. №2м «Звіт про фінансові результати» за даними оборотної відомості

5.01.

Смірнова О.М.

6.1.

Визначення читого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

5.01.

Смірнова О.М.

6.2.

Віднесення сум доходів від різних видів діяльності до відповідних рядків статтей «Звіту про фінансові результати»

5.01.

Смірнова О.М.

6.3.

Розрахунок «Разом» чистих доходів

5.01.

Смірнова О.М.

6.4.

Віднесення сум витрат від різних видів діяльності до відповідних рядків статтей «Звіту про фінансові результати»

5.01.

Смірнова О.М.

6.5.

Обчислення податку на прибуток

5.01.

Смірнова О.М.

6.6.

Розрахунок «Разом» чистих витрат

5.01.

Смірнова О.М.

7.

Оформлення підготовленої фінансової звітності

5.01.

Смірнова О.М.

8.

Ознайомлення та надання складеної фінансової звітності суб'єкта малого підприємництва клієнта

5.01.

Смірнова О.М.

5 Ппрограма аудиту поточних зобов'язань за розрахунками з оплати праці

Програма аудиту поточних зобов'язань за розрахунками з оплати праці

Замовник аудиту: Управління Державного казначейства у місті Рівне

Період аудиту: 15.11.09. - 26.11.09 р.

Аудиторська фірма: «Лотос»

Керівник аудиторської перевірки: Бондарець Віталія Василівна

Об'єкт аудиту: Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці

Загальні завдання аудиту

Конкретні завдання аудиту

Процедури аудиту

Термін проведен-ня

Викона-вець

Посилання на робочі документи аудитора

1

2

3

4

5

6

Реальність існування

Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці фактично існують та відображені на рахунках обліку

Перевірка фактичної наявності здійснення видатків на оплату праці. Перевірка поточних господарських операцій по документах з оплати праці (розрахунково-платіжні відомості, меморіальний ордер №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій», книга «Журнал-головна») з метою перевірки залишку на рах. 661, 666, 671 на кінець періоду.

15.11.09

Бондарець В.В.

1010

Права і зобов'язання

Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці належать установі на дату балансу

Установа не включає прізвищ, які не входять до штату працівників

Наявність документів із кадрового складу

Підсумкові дані по зобов'язаннях за розрахунками з оплати праці належним чином відображені на рахунках

Вивчення документів, які є підставою для нарахування заробітної плати та нарахувань і утримань із заробітної плати.

Наявність і відповідність чинному законодавству документів із кадрового складу: колективного договору, штатного розпису, наказів, угод, тарифікацій, графіків роботи, табелів обліку робочого часу, особових рахунків.

Перевірка відповідності прізвищ працівників установи та сум у розрахунково-платіжних відомостях.

15.11.09

Бондарець В.В.;

Гаврон С.О.

1011

Повнота обліку

Операції за розрахунками з оплати праці повністю відображені в обліку, від первинних документів до облікових регістрів та фінансової і статистичної звітності

Прослідковування відображення операцій по оплаті праці та відрахувань на соціальні заходи від первинних документів (табелі обліку робочого часу, особові рахунки, розрахунково-платіжні відомості, реєстри депонованої зарплати, листи тимчасової непрацездатності) до облікових регістрів (меморіальний ордер №5, книга «Журнал головна» по рах. 66, 65), фінансової та статистичної звітності.

Перевірка відповідності вхідних залишків у розрахунках з оплати праці:

- за роками (залишок на кінець попереднього періоду = залишок на початок звітного періоду);

- синтетичного та аналітичного обліку.

16.11.09. - 22.11.09

Бондарець В.В.;

Гаврон С.О.;

Смірнова О.М.;

Бойко Р.М.

1011,

1012,

1013

Оцінка

Оплата праці оцінюється у відповідності з прийнятими принципами бухгалтерського обліку

Операції по заробітній платі відображені у належній сумі (арифметична правильність)

Перевірка правильності оформлення документів щодо нарахування заробітної плати, утримань із заробітної плати.

Перевірка відповідності сум нарахованої до виплати заробітної плати фактично виплаченій (зазначеній у відомостях на перерахування коштів на карткові рахунки в установах банків).

Перевірка дотримання законодавства при встановленні та нарахуванні посадових окладів і тарифних ставок, надбавок та доплат, допомог, премій, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів установи, виплат заробітної плати працівникам за час відпустки та ін.

Перевірка правильності нарахувань і своєчасності сплати податку з доходів фізичних осіб, інших утримань із заробітної плати.

Перевірка правильності визначення сукупного оподаткованого доходу та арифметична перевірка розрахунків. Перевірка наявності та якості аналітичного обліку по рах. 66, 65, 67.

Перевірка відповідності чинному законодавству нарахувань, утримань, внесків та зборів до державних цільових фондів.

16.11.09. - 20.11.09.

Бондарець В.В.;

Гаврон С.О.;

Смірнова О.М.;

Бойко Р.М.

Розподіл видатків на оплату праці

Віднесення видатків з оплати праці до відповідного періоду

Співставлення того, чи облікова інформація щодо нарахування заробітної плати, нарахувань та утримань з неї правильно віднесена до відповідних звітних періодів.

17.11.09

Гаврон С.О.;

Смірнова О.М.

1010

Встановлення законності здійснення операцій

Відповідність чинному законодавству організаційних та облікових документів

Перевірка наявності і відповідності чинному законодавству: колективного договору, положення про преміювання, штатного розпису та інших нормативних документів.

Перевірка за змістом всіх первинних документів з оплати праці і наявності додатків до них.

16.11.09. -20.11.09

Гаврон С.О.

Правильність представлення і розкриття інформації

Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці належним чином відображені фінансовій звітності установи

Вивчається ф. №1 «Баланс» на предмет відповідності перенесення даних з книги «Журнал-головна» та відображення поточних зобов'язань за розрахунками з оплати праці та зі страхування.

Зіставлення сум, відображеній у фінансовій звітності, із залишком у меморіальному ордері №5 та у книзі «Журнал-головна».

Вивчення ф. №1 «Баланс», ф. №2д «Звіт про надходження та використання загального фонду», ф. №7д «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» на предмет правильності і узгодженості видатків на оплату праці та нарахувань на заробітну плату працівника установи.

22.11.09. - 26.11.09.

Смірнова О.М.;

Бойко Р.М.

1011

6 Перелік ризиків та типових порушень в системі обліку і внутрішнього контролю

Аудиторський ризик - це ризик того, що аудитор може надати неправильний аудиторський висновок відносно фінансової звітності замовника, тобто сформувати неправильну думку і як наслідок скласти помилковий висновок про відсутність суттєвих помилок, тоді як насправді вони є.

Аудитору потрібно перш за все оцінити величину аудиторського ризику в цілому та при перевірці окремих об'єктів обліку, тобто з'ясувати величину ймовірності того, що суттєві помилки, які є в обліку, можуть залишитися невиявленими і вплинуть на достовірність усієї фінансової звітності.

Ефективність організації управління ризиком випадках його класифікацією: аудиторський ризик поділяється на ризик наявності помилок (властивий ризик, ризик контролю) та ризик не виявлення помилок (залежить від сертифікації аудитора з перевірки).

Здійснимо оцінку ризкиків у системі обліку і внутрішнього контролю УДК в місті Рівне. Для цього проаналізуємо складові системи внутрішнього контролю та їх дотримання установою.

Слід зазначити, що система внутрішнього контролю бюджетних установ дещо відрізняється від системи внутрішнього контролю приватного сектора.

Внутрішній контроль складається із наступних взаємопов'язаних компонентів: середовище контролю, контролююча діяльність, інформаційне забезпечення, моніторинг.

1. Середовище контролю - це стан існуючих в організації процесів, які характеризують загальне розуміння та ставлення керівництва і працівників організації до важливості функціонування та розвитку внутрішнього контролю. Складовими середовища контролю є:

- Організаційна структура. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Міністром фінансів України за поданням Голови Державного казначейства України.

У зв'язку із входженням органів Державного казначейства в систему електронних платежів Національного банку України, запровадженням казначейського обслуговування місцевих бюджетів та з метою підвищення ефективності роботи затверджено організаційну структуру Управління Державного казначейства в місті Рівне (рис. 1).

Організаційна структура передбачає розподіл і закріплення функцій та завдань за структурними підрозділами.

Організаційна структура в частині визначення структурних підрозділів, їх завдань та підпорядкованості затверджується рішенням керівника УДК в місті Рівне. Начальник УДК періодично проводить оцінку організаційної структури та при необхідності вносить відповідні корективи з урахуванням змін, що відбулися в сфері діяльності.

Основною формою бухгалтерського обліку в УДК є меморіально-ордерна, яка відповідає обсягам установи. Підставою для бухгалтерського обліку операцій є первинні документи. Вони можуть бути паперовими або електронними, але у формі, що доступна для читання та виключає внесення будь-яких змін. При електронному записі облікових регістрів забезпечене отримання таких документів на паперових носіях. Виходячи із цих даних можна сказати, що ризик контролю є досить низким.

Рис. 1. Організаційна структура Управління Державного казначейства в місті Рівне.

- Кадрова політика. Кадрова політика УДК в місті Рівне передбачає: визначення порядків призначення працівників, проходження по службі, оцінки їх діяльності, мотивації та звільнення; своєчасне ознайомлення працівників з покладеними на них обов'язками, існуючими в організації правилами та регламентами (порядками), змінами у відповідній сфері законодавства. Дана інформація наведена у посадових інструкціях установи. Також в УДК у місті Рівне раз в три роки проводиться оцінка відповідності працівників займаним ними посадам (атестація), якщо посада змінюється, то атестація проводиться через рік. Щорічно оцінюється виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань.

- Стиль керівництва. В УДК в місті Рівне стиль керівництва відображається через підтримку начальником функціонування внутрішнього контролю шляхом прийняття розпорядчих документів з організації діяльності, проведення нарад.

- Етика поведінки керівництва і працівників. Вимоги до етики поведінки працівників установи відображаються у Законі України «Про державну службу» від 16.12.93 р. (зі змінами та доповненнями) та «Загальних правилах поведінки державного службовця» згідно з якими працівники повинні демонструвати персональну та професійну чесність і етику поведінки у будь-якій ситуації.

Отже, щодо першої складової системи внутрішнього контролю установи, можна сказати, що ризик невідповідності системи внутрішнього контролю є дуже низьким, аналогічно і властивий ризик.

2. Контролююча діяльність - це сукупність запроваджених в установі контрольних процедур для управління ризиками, повноти досягнення мети діяльності організації та виконання покладених завдань.

Контрольні процедури включають наступні елементи:

- Авторизація та підтвердження. В УДК всі операції здійснюються лише з дозволу відповідних керівників на всіх рівнях управління установою або через оформлення наказів та розпоряджень; всі первинні документи складаються під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо, то безпосередньо після її завершення; вся документація зберігається в архіві установи.

- Розподіл обов'язків та повноважень. На кожного працівника в УДК в місті Рівне затверджуються посадові інструкції з чітким визначенням прав, обов'язків та відповідальності. На одного працівника в установі не покладаються обов'язки та повноваження на здійснення всіх ключових операцій.

- Контроль за доступом до ресурсів та їх обліку. В УДК встановлені відповідальні працівники між якими укладався договір про повну матеріальну відповідальність. Обмеження доступу до ресурсів та їх обліку, а також закріплення відповідальності за збереження і використання ресурсів періодично перевіряються та оцінюються в установі.

- Контроль за достовірністю проведених операцій повинен здійснюватись шляхом аналізу наявної інформації до і після проведення таких операцій. В УДК, коли купується канцелярське приладдя, кількість поставленого канцелярського приладдя порівнюється з кількістю попередньо замовлених.

- Звірка облікових даних з фактичними. Перед складанням річної фінансової звітності на 2007 рік в УДК проводилася обов'язкова інвентаризація. Крім встановленої інвентаризації, проводиться також інвентаризація каси (раз в квартал).

- Оцінка загальних результатів діяльності організації. Діяльність УДК постійно оцінюється на предмет виконання покладених завдань та ефективності діяльності.

- Оцінка окремих операцій, процесів та видів діяльності. Начальником установи періодично перевіряється обмеження доступу до активів, організаційна структура установи з метою забезпечення впевненості в тому, що вони відповідають правилам, процедурам та іншим вимогам.

- Нагляд. В УДК у відділі бухгалтерського обліку та фінансової звітності головний бухгалтер здійснює нагляд. Він повинен забезпечити загальне керівництво та навчання працівників для мінімізації ймовірності виникнення помилок, розтрат та незаконних дій, а також забезпечити належне розуміння та виконання вказівок керівництва у своєму відділі.

3. Інформаційне забезпечення - система збору, документування, передачі інформації та користування нею для прийняття рішень. Керівництво та працівники УДК для прийняття рішень, належного здійснення операцій та контролю за ними повинні мати повну, своєчасну, достовірну та доступну інформацію як про зовнішні, так і про внутрішні події. Тому, УДК в місті Рівне передплачує наступні видання: «Баланс бюджет», «Все про бухгалтерський облік», «Бюджетна бухгалтерія» та ін.

УДК керується у своїй діяльності Конституцією України, Законами України, Бюджетним кодексом України, Постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами, розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів та іншими нормативно-розпорядчими документами.

Представимо у вигляді таблиці 1 листок оцінки властивого ризику та ризику невідповідності внутрішнього контролю УДК в місті Рівне.

Листок оцінки властивого ризику та ризику невідповідності внутрішнього контролю УДК в місті Рівне

Питання

Відповідь

Так/ні

Джерело інформації

1

2

3

Зовнішні фактори властивого ризику

1. Чи вплинули негативно на розвиток установи:

загальний стан економіки України

зростання рівня інфляції

чинне законодавство?

так

так

так

Статистичні щорічники, законодавча база

Внутрішні фактори властивого ризику та ризику контролю

1.Яка форма власності підприємства :

державна

приватна?

так

ні

Положення УДК в місті Рівне

2.Як здійснюється керівництво підприємством:

одноосібно

колегіально?

так

ні

Положення УДК в місті Рівне

3. Чи має керівництво:

достатню кваліфікацію, практичний досвід роботи?

так

Особові справи

4. Чи має керівництво негативну репутацію?

ні

Опитування, Акти попередніх перевірок

5. Чи відбулись у звітному періоді зміни

у складі керівництва?

ні

Штатний розпис

6. Чи існує чіткий розподіл функціональних

обов'язків в організації?

так

Посадові інструкції

7. Чи збігається реальний розподіл

повноважень членів керівництва з

формальними обов'язками?

так

Посадові інструкції, графік документообороту

8. Чи передбачений організаційною

структурою установи орган внутрішнього

контролю:

ревізійна комісія

інші (вказати)

ні

Положення УДК в місті Рівне

9. Чи усвідомлює керівництво важливість бухгалтерського обліку?

так

Наказ про облікову політику

10. Чи немає конфлікту між керівництвом та головним бухгалтером?

ні

Опитування

11. Чи здійснюються інвентаризації перед складанням річної звітності?

так

Акти інвентаризації

12. Чи укладені договори про матеріальну відповідальність у передбачених законодавством випадках?

так

Договори про матеріальну відповідальність

13. Чи були випадки крадіжок, зловживань на підприємстві?

ні

ф. 15 звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей

14. Чи спостерігається висока плинність

кадрів серед:

працівників бухгалтерії

матеріально відповідальних осіб?

ні

ні

ф. 1-ПВ Звіт з праці

15. Які форми розрахунків переважають в установі?

готівкова

безготівкова

ні

так

Виписки банку, звіти касира

16. Чи застосовується на підприємстві:

ручна обробка облікової інформації

комп'ютерна ?

так

так

Наказ про облікову політику

17. Чи здійснювались перевірки діяльності

підприємства у звітному році?

так

Акти перевірок, довідки

18. Чи проводилася ревізія у попередньому

звітному періоді?

так

Акти ревізій

На підставі усіх вище наведених даних, можна сказати, що в установі запроваджений жорсткий контроль за системою обліку та внутрішнього контролю, усі операції чітко здійснюються у відповідності до нормативно-правових актів. Але слід зауважити, що бухгалтерський облік в установі частково автоматизований, внаслідок чого можуть винекати певні невідповідності у паперових носіях з електронними, потрібно враховувати і людський фактор. Отже, аудиторський ризик невиявлення помилок є досить високим, що свідчить про достовірну і правдиву інформацію установи.

Результати оцінки аудиторського ризику можна представити у вигляді таблиці 6.1.

Таблиця 6.1

Оцінка аудиторського ризику УДК у місті Рівне

Ризик наявності помилок

Ризик невиявлення помилок

Кількість аудиторських доказів

Властивий ризик

Ризик контролю

низький

низький

високий

велика

В загальному, можна виокремити наступні порушення у діяльності бюджетної установи:

- не правильно складаються звіти про використання наданих на відрядження або під звіт, та не додаються до них усі підтверджуючі витратні документи;

- не правильне складання та затвердження штатних розписів, фактів утримання понадштатних чи понаднормативних посад працівників установи;

- не правильно визначена сума податку, яка підлягає сплаті до бюджету;

- не правильно нарахована матеріальна допомога;

- не своєчасно здано звіт про використання наданих на відрядження або під звіт коштів бухгалтерії;

- не правильно визначені граничні норми добових витрат;

- використання підзвітних сум не за призначенням;

- списання коштів, перерахованих підприємствам і організаціям, на видатки установи без відображення їх по розрахунках, та при відсутності документів, що підтверджують отримання матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг.

7 Робочі документи аудитора

Робоча документація -- це матеріали, які підготовлені аудитором (і для аудитора) або одержані ним у зв'язку із проведенням аудиторської перевірки і зберігаються у нього. У робочу документацію вноситься інформація, яка, на думку аудитора, є важливою для того, щоб правильно виконати аудиторську перевірку, і яка повинна підтвердити висновки та пропозиції в аудиторському висновку. Робоча документація може бути оформлена у вигляді стандартних форм і таблиць на папері або зафіксована на електронних носіях інформації.

Під час проведення аудиту робоча документація допомагає краще здійснювати аудиторську перевірку та контроль над процесом її проведення. У робочих документах реєструються результати виконаних аудиторських процедур та підтвердження прийнятих аудитором рішень.

Нижче прдеставимо приклади робочої документації по аудиту поточних зобов'язань за розрахунками з оплати праці.:

Аудиторська фірма . Код 1010

Суб'єкт господарювання .

Період перевірки .

Термін перевірки .

Робочий документ аудитора з перевірки відповідності залишків у регістрах синтетичного й аналітичного обліку розрахунків з оплати праці

Рахунок 66 «Розрахунки з оплати праці»

Показники

Дата

01.01.

31.03.

30.06.

30.09.

31.12.

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

1

2

1

Сума залишків за аналітичними рахунками (дана меморіального ордера №5)

2.

Залишок в оборотно-сальдовій відомості

3.

Залишок у «Журнал-Головна»

Залишок у фінансовій звітності (ф. №1 «Баланс»)

5.

Відхилення

Виконав .

Перевірив .

Ознайомився .

Аудиторська фірма . Код 1011

Суб'єкт господарювання .

Період перевірки .

Термін перевірки .

Робочий документ аудитора щодо виявлених порушень і помилок за результатами здійснення процедур аудиту поточних зобов'язань за розрахунками з оплати праці

Напрямки перевірки

Документ

Короткий зміст документа

Сума, грн.

Зміст порушення

назва

дата

Виконав .

Перевірив .

Ознайомився .

Аудиторська фірма . Код 1012

Суб'єкт господарювання .

Період перевірки .

Термін перевірки .

Порівняльна таблиця внесків, нарахованих на заробітну плату

Найменування внесків, зборів

Місяць

Нараховано

Відхиле-ння (ряд. 4 - ряд. 3)

За даними суб'єкта господарювання

За даними аудитора

1

2

3

4

5

6

1. збір на пенсійне страхування

2. внески на соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності

3. внески на соціальне страхування на випадок безробіття

4. внески на соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві

Виконав .

Перевірив .

Ознайомився .

Аудиторська фірма . Код 1013

Суб'єкт господарювання .

Період перевірки .

Термін перевірки .

Робочий документ аудитора вибіркової перевірки правильності утримання податку з доходів фізичних осіб

Прізвище, ініціали

Місяць

Оподатко-вуваний

дохід

Податок з доходів фізичних осіб

Відхи-лення

Примітка

За доп. суб. господ.

За даними аудитора

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

2.

3.

і т. ін.

Виконав .

Перевірив .

Ознайомився .

Здійснимо кодифікацію робочих документів аудитора

Кодифікація робочих документів аудитора

№ з/п

Назва робочих документів

Код

1.

Робочий документ аудитора з перевірки відповідності залишків у регістрах синтетичного й аналітичного обліку розрахунків з оплати праці

1010

2.

Робочий документ аудитора щодо виявлених порушень і помилок за результатами здійснення процедур аудиту поточних зобов'язань за розрахунками з оплати праці

1011

3.

Порівняльна таблиця внесків, нарахованих на заробітну плату

1012

4.

Робочий документ аудитора вибіркової перевірки правильності утримання податку з доходів фізичних осіб

1013

8. Консультація

Питання: як проводяться витрати на будівництво огорожі (цегла, цемент)? Чи створюється об'єкт основних засобів?

Відповідь:

Згідно із ПСБО 7 об'єкт основних засобів - це закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього; конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання самостійних функцій; відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс - певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно; інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється підприємством.

Основні засоби - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року.

Згідно Положення „Про порядок врегулювання питань самочинного будівництва ” п. 1.3.3., споруда -- об'ємна, площинна або лінійна наземна, надземна чи підземна будівельна система, яка складається з несучих та, в окремих випадках, з огороджувальних конструкцій і призначена до виконання виробничих процесів різних видів, зберігання матеріалів, виробів, устаткування, для тимчасового перебування людей, пересування людей та вантажів і т.п.

Вище наведені визначення цілком підходять до огорожі: строк використання якої більше одного року, вартість більше 1000 грн., утримується з метою виконання самостійних функцій. Отже, при будівництві огорожі створюється об'єкт основних засобів, який зараховується на рахунок 103 «Будівлі та споруди».

Для обліку витрат на зведення об'єктів як необоротних активів передбачено рахунок 15 "Капітальні інвестиції". На цьому рахунку підприємство відкриває окремі субрахунки для обліку витрат на будівництво огорожі. За відповідними записами за субрахунками до рахунка 15 визначають фактичну собівартість закінчених об'єктів будівництва. Кореспонденції по наведеній операції представимо у вигляді таблиці 8.1.

Таблиця 8.1.

Відображення витрат на будівництво огорожі на рахунках обліку

№ з/п

Зміст операції

Кореспон-денція рахунків

Д-т

К-т

1

2

3

4

1.

Списання вартості будівельних матеріалів (цегла, цемент) на створення огорожі

152

205

2.

Нараховано заробітну плату робітникам, зайнятим на будівництві огорожі

152

661

3.

Нараховано амортизацію власних машин і механізмів, використаних для здійснення будівництва

152

131

4.

Введено об'єкт в експлуатацію, вартість об'єкта формується відповідно до понесених витрат за записами за рахунком 152. Введено огорожу в експлуатацію, складено акт приймання-передачі огорожі після будівництва, акт приймання-передачі основних засобів (форма ОЗ-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів" ), об'єкт прийнято до складу власних ОЗ, заповнено інвентарну картку обліку основних засобів за формою ОЗ-6 "Інвентарна картка обліку основних засобів", зроблено початкові записи про рух об'єкта у картці ОЗ-8 "Картка обліку руху основних засобів".

103

1521

Книга реєстрації консультацій . АФ «Лотос» .

№ з/п

Дата консуль-

тації

Замовник

Тема (питання) консультції

Короткий зміст консультації

№ дого-вора

ПІБ консуль-

танта

№ і дата акта здачі-прийман-ня робіт

Відмітка про оплату

Примі-тки

1.

05.12.09

ВАТ «Рембуд»

Підприємство подало податкову звітність з податку на прибуток до податкового органу із запізненням через хворобу бухгалтер. Чи застосовуються до такого підприємства штрафні санкції за невчасне подання податкової деклараці?

Директор підприємства повинен забезпечити взаємозаміну фахівців на випадок їх тимчасової відсутності. Таким чином, у даному випадку немає підстав для незастосування штрафних санкцій

Договір на проведе про консультації № 45

Карачова В.Р.

Акт здачі-приймання робіт № 04 від 7.12.09

200 грн

2.

07.12.09

ТзОВ «РЗВА - Електрик»

Підприємство придбало набір для ручок - 40 грн.,

годинник настінний - 50 грн., калькулятор - 40 грн., холодильник - 1500 грн.,

папір офісний - 20 грн.,

ручки - 20 шт. по 2 грн. та мишку для комп'ютера - 60 грн

Відображення операцій у бухгалтерському та податковому обліку?

Обліковується на рахунках: набір для ручок, ручки - 22; годинник настінний, калькулятор - 112; холодильник - 104;

папір офісний - 92;

мишку для комп'ютера - 207.

ПДВ - 641.

Договір на проведення консультації №46

Дячук В.Я.

Акт здачі-приймання робіт №05 від 8.12.09

220 грн.

3.

09.12.09

ПП «Оріон»

Підприємство подало податкову звітність з податку на прибуток до податкового органу із запізненням через хворобу бухгалтера. Чи застосовуються до такого підприємства штрафні санкції за невчасне подання податкової декларації?

У наведеній ситуації директор підприємства повинен забезпечити взаємозаміну фахівців на випадок їх тимчасової відсутності. Таким чином, у даному випадку немає підстав для незастосування штрафних санкцій.(Підпункт 17.1.1 п. 17.1 ст. 17 Закону № 2181-III ).

Договір на проведення консультації №47

Приватний аудитор

Жовкла Я.С

Акт здачі-приймання робіт №06

10.12.09

50 грн.

4.

10.12.09

ПП «Мрія»

Як проводяться витрати на будівництво огорожі (цегла, цемент)? Чи створюється об'єкт основних засобів?

При будівництві огорожі створюється об'єкт основних засобів, який зараховується на рахунок 103 «Будівлі та споруди». Для обліку витрат на зведення огорожі передбачено рахунок 152 "Придбання (виготовлення основних засобів). За 152 субрахунком визначають фактичну собівартість закінчених об'єктів будівництва або вартість придбаних об'єктів.

Договір на проведення консультації №48

Аудитор Бондарець В.В.

Акт здачі-приймання робіт №07

12.12.09

70 грн.

Список використаних джерел

1. П (С)БО 25 «Основні засоби»

2. П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва»

3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій №291 від 30.11.99 р. (із змінами та доповненнями)

4. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спец. «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. - 2-е вид., перероб. та доп. - Житомир: ПП «Рута», 2002. - 672 с.

5. Гончарук Я.А., Рудницький В.С. Аудит: Вид. 2-ге, перероблене та доповнене. - Львів: Оріяна-Нова, 2004. - 292 с.

6. Суха О.Р., Стрибулевич Т.О. Організація і методика аудиту. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення.- Рівне: НУВГП, 2008. - 163 с.

7. Петрик О.А., Савченко В.Я., Свідерський Д.Є. Організація та методика аудиту підприємницької діяльності: Навч посібник / За заг. ред. О.А. Петрик. - К.: КНЕУ, 2008. - 472 с.


Подобные документы

 • Загальна характеристика аудиторської діяльності. Поняття та зміст аудиторської діяльності. Види аудиту і аудиторських послуг. Нормативно-правове регулювання аудиторської діяльності в Україні. Проведення аудиту, надання інших аудиторських послуг.

  курсовая работа [41,5 K], добавлен 31.12.2008

 • Особливості рекламного оголошення аудиторської фірми. Правила укладання договору на проведення оглядової перевірки фінансової інформації, зокрема фінансової звітності. Програма аудиту товарів. Ризики і порушення в системі обліку і внутрішнього контролю.

  контрольная работа [43,6 K], добавлен 21.10.2010

 • Основні види аудиторських послуг в Україні. Особливості виконання завдань з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової звітності. Користувачі звітності та їхні інформаційні потреби. Завдання внутрішнього і зовнішнього аудиту.

  контрольная работа [588,1 K], добавлен 26.06.2014

 • Відносини між суб’єктами аудиторської діяльності в процесі надання аудиторських послуг. Поняття "аудит" та "аудиторська діяльність". Нормативно-правові документи та процедура сертифікації аудиторів. Проведення аудиту в умовах комп’ютерного забезпечення.

  курсовая работа [40,3 K], добавлен 13.08.2008

 • Вплив критеріїв підготовки фінансової звітності на організацію проведення аудиту. Організація контролю якості, розробка нових стандартів. Моделі побудови системи нагляду за професією аудитора. Перспективи розвитку ринку аудиторських послуг в Україні.

  контрольная работа [28,8 K], добавлен 24.01.2011

 • Економічна сутність робіт та послуг, як об’єктів обліку. Документальне оформлення операцій з виконання робіт та надання послуг. Синтетичний та аналітичний облік фактичної собівартості виконаних робіт та послуг. Методика внутришнього та зовнішнього аудиту.

  дипломная работа [244,7 K], добавлен 20.11.2010

 • Предмет аудиторської перевірки діяльності підприємства, її призначення та напрямки. Програма аудиторської перевірки статутного фонду підприємств різних організаційних форм. Визначення джерела та способів отримання аудиторських доказів під час перевірки.

  контрольная работа [16,2 K], добавлен 06.07.2009

 • Оцінка внутрішньої системи контролю на підприємстві. Мета, завдання та джерела перевірки. Документальне оформлення результатів перевірки. Шляхи вдосконалення методики проведення аудиторської перевірки наявності та руху поточних біологічних активів.

  курсовая работа [55,1 K], добавлен 27.07.2012

 • Відповідальність аудитора за розгляд шахрайства та помилок під час аудиту. Свідоме викривлення фінансової звітності. Опитування управлінського персоналу аудитором. Властивий ризик і ризик контролю. Погодження умов перевірки між аудитором и замовником.

  контрольная работа [31,7 K], добавлен 07.07.2009

 • Фінансова звітність як основний об’єкт аудиторської перевірки, її складові, принципи формування та порядок подання. Мета, завдання та порядок проведення аудиту фінансової звітності: перевірка облікової політики доходів, витрат та фінансових результатів.

  реферат [20,4 K], добавлен 14.04.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.