Управлінський облік

Поняття прямих та непрямих витрат. Об’єкт обліку виробничих затрат. Складання звітної калькуляції та відомості обліку витрат на виробництво. Розрахунок собівартості продукції на підставі змінних витрат. Складання бюджету закупівлі сировини і виробництва.

Рубрика Бухгалтерский учет и аудит
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 15.06.2011
Размер файла 28,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. ВАДИМА ГЕТЬМАНА

КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ОЕФ

Кафедра обліку і аудиту

Контрольна робота

З дисципліни: Управлінський облік

Виконала: студентка 4 курсу

Групи 6.509-3

Кривий Ріг 2011 р.

Завдання 1

1. Якщо фактичний обсяг випуску продукції буде нижче запланованого, то сукупні змінні витрати будуть прямо пропорційно зменшуватись.

2. Якщо фактичний обсяг випуску продукції буде нижче запланованого, то сукупні постійні витрати будуть залишатись у незмінному обсязі.

3. Якщо фактичний обсяг випуску продукції нижче запланованого, то змінні витрати на одиницю продукції будуть залишатись у незмінному обсязі.

4. Якщо фактичний обсяг випуску продукції нижче запланованого, то постійні витрати на одиницю продукції будуть прямо пропорційно збільшуватись.

Завдання 2

З власного досвіду роботи офіціантом, можу сказати, що біля 30% людей приходять до кафе попоїсти, але в той же час багато людей приходять в кафе аби відпочити. Цей відпочинок не завжди супроводжується великою кількістю їжі та напоїв, що було б вигідно для кафе. Тому, було доцільно зробити оплату почасову. Тобто, чим більше людина проведе часу в кафе, тим більше вона заплатить. На мою думку це доцільно. Оскільки, клієнти не будуть довго засиджуватись і будуть приходити інші, тобто буде більший кругообіг клієнтів, що зробить велику касу і за рахунок їжі та напоїв, і за рахунок часу.

Отже, згідно моїх міркувань я схиляюся до методу розрахунку часу окупності, що ґрунтується на розрахунку строку окупності.

Завдання 3

До прямих витрат належать витрати, які пов'язані з виготовленням конкретного виду продукції. Непрямі затрати - це затрати, що пов'язані з виготовленням кількох видів продукції або з різноманітними стадіями її обробки.

Ситуація, коли одні й ті ж самі витрати є прямими і непрямими - можлива, тому що класифікація загальновиробничих витрат на прямі та непрямі умовна, оскільки одні й ті ж витрати (затрати) на одному підприємстві є прямими, а на іншому - непрямими.

Приклад: загальновиробничі затрати в добувних підприємствах, де, як правило, видобувається або виготовляється один вид продукції, є прямими, а на підприємствах, де виробляється кілька видів продукції, наприклад машинобудівних, вони - непрямі.

Завдання 4

Об'єктом обліку виробничих затрат є вироби, їх окремі частини (конструктивні елементи, вузли, деталі), групи виробів, виконані роботи, сукупність однорідних робіт, виробництва, процеси, фази й стадії технологічних процесів (переділи), окремі операції.

Об'єкт калькулювання - це одиниця продукції, робіт, послуг, тобто кінцевий продукт, виготовлений на підприємстві.

Наприклад:

· Продукція повної або часткової готовності;

· Замовлення, група однорідних виробів;

· Будівничі об'єкти на різних етапах готовності;

· Окремі операції;

· Види робіт, послуг.

Отже, до об'єктів калькулювання можна віднести автомобіль, комбайн, 1 т концентрату, 10 т синтетичного каучуку, 100 кг цементу, 1 ц агломерату, 1 кг хім - реактиву, 1000 шт. будівельної цегли, 1000 куб. м. водню, 700 кв. - год. електроенергії.

Калькуляційна одиниця - вимірник конкретного об'єкта калькулювання.

Наприклад:

· Натуральні - кількісні (тонни, кг, метри, шт., кіловат - години);

· Умовно-натуральні (10 умовних гайок, 300 умовних чавунних чашок, 1т умовного чавуну);

· Умовні калькуляційні одиниці, які характеризують вміст корисної речовини в продукті (срібло та золото у кольорових металах);

· Одиниці роботи персоналу або обладнання (машино-година, машино-день, тонно-кілометр, нормо-година);

· Експлуатаційні одиниці (одиниця потужності машин, двигунів, корисна площа споруд).

Об'єкти обліку та об'єкти калькулювання майже завжди збігаються.

витрата калькуляція собівартість облік

Завдання 5

Таблиця 1

Вироби

Кіл-ть виготовленої продукції, банок

Норма витрачання матеріалів на од. продукції

Витрачання матеріалів за нормативом на випуск

Коефіцієнт розподілу витрат матеріалів

Фактичні витрати матеріалів

Фарба жовта

200

6

1,5

300

4,1176

1235

Фарба біла

300

4

1

300

4,1176

1235

Емаль біла

200

5

1,25

250

4,1176

1030

РАЗОМ

700

15

850

-

3500

Розрахунки

1) 6:4=1,5; 4:4=1; 5:4= 1,25.

2) 200*1,5=300; 300*1=300; 200*1,25=250.

3) 3500:850 = 4,1176.

4) 300*4,1176 = 1235; 300*4,1176 = 1235; 250*4,1176 = 1030.

Завдання 6

Таблиця 2

Вироби

Кіл-ть виготовленої продукції, кг

Коефіцієнт вмісту

Витрачання матеріалів за коефіцієнтом вмісту

Коефіцієнт розподілу

Фактичні витрати пропорційно

до ваги

Ковбаса «Особлива»

100

1,00

100

1,0165

101,65

Ковбаса «Вітчинна»

150

0,89

133,5

1,0165

135,70

Рулет «Делікатесний»

200

0,80

160

1,0165

162,65

РАЗОМ

450

-

393,5

-

400

Розрахунки

1) 100*1=100; 150*0,89=133,5; 200*0,8=160.

2) 400:393,5=1,0165.

3) 100*1,0165=101,65; 133,5*1,0165=135,7; 160*1,0165=162,65.

Завдання 7

Таблиця 3

Відомість розподілу заробітної плати і відрахувань на соц. заходи по видах продукції, грн.

№ замов-лення

Назва продукції

Пряма З/П робітників

Непряма З/П

Всього основної З/П

Додаткова З/П

Всього З/П

Відрахування на соц. заходи

2001

Електомотор

2587

316,66

2903,66

336

3239,66

1172,76

2002

Токарний верстат

3364

411,77

3775,77

436,93

4212,7

1525

2003

Вимірювальний прилад

4212

515,57

4727,57

547,07

5274,64

1909,42

РАЗОМ

-

10163

1244

11407

1320

-

-

Розрахунки

1) (2587:10163)*1244=316,66

(3364: 10163)*1244=411,77

(4212: 10163)*1244=515,57

2) 2587+316,66=2903,66

3364+411,77=3775,77

4212+515,57=4727,57

3) (2903,66:11407)*1320=336

(3775,77: 11407)*1320=436,93

(4727,57: 11407)*1320=547,07

4) 2903,66+336=3239,66

3775,77+436,93=4212,7

4727,57+547,07=5274,64

5) 3239,66*0,362=1172,76

4212,7*0,362=1525

5274,64*0,362=1909,42.

Завдання 8

1. Ставка розподілу ЗВВ = 270000грн. / 1200годин = 225грн./год.

2.1 Ставка розподілу для змінних ЗВВ = 120000 / 1200 = 100 грн./год.

2.2 Ставка розподілу для постійних ЗВВ = 150000 / 1200 = 125 грн./год.

2.3 Функція витрат для фуфайок:

у = а + bx;

270000 = 150000 + 100*1200.

2.4 Функція витрат для рукавиць:

у = а + bx;

270000 = 150000 + 100*1200.

3.

Таблиця 4

Вироби

Витрати часу на кожен вид продукції, год.

Норма витрачання часу на од. продукції

Витрачання часу за нормативом

Коефіцієнт розподілу витрат

Фактичні загальновиробничі витрати

Фуфайки

800

2

1600

135

216000

Рукавиці

400

1

400

135

54000

Разом

1200

-

2000

-

270000

Завдання 9

Необхідно:

- Скласти відомість обліку витрат на виробництво (табл.5), в якій визначити собівартість продукції окремих переділів. За статтею «Напівфабрикати власного виробництва» відображається вартість глини та цегли, що передаються на наступну обробку;

- Скласти калькуляційну відомість (табл.6). Вартість глини відображається по статті «Сировина» і включає всі витрати першого переділу. Витрати наступних переділів відображаються розгорнуто по статтях витрат;

- Скласти звітну калькуляцію (табл.7).

Таблиця 5

№ з/п

Стаття витрат

Переділи

Видобуток глини

Формування цегли -сирця

Сушка цегли

Опалювання цегли

1

2

3

4

5

6

1

Напівфабрикати власного виробництва

-

737.06

546.3

718.8

2

Допоміжні матеріали

37

45

40

45

3

Паливо і енергія на технологічні цілі

134

135

135

155

4

Основна заробітна плата виробничих робітників

255

165

245

135

5

Додаткова заробітна плата виробничих робітників

26.3

17

25.2

13.9

6

Відрахування на соціальне страхування

101.8

65.9

97.8

53.9

7

Загально виробничі витрати

182.96

118.4

175.8

96.9

8

Втрати від браку

-

-

-

145

9

Разом витрат

737.06

1283.36

1264.8

1363.5

10

Випуск продукції

40000

35000

12500

12360

11

Собівартість:

1 тис. глини

1 тис. шт. цегли

18.4

15.6

57.5

41.2

Розрахунки до таблиці 1:

Коеф. розподілу =82/800=0,103

Додаткова з/п 1 = 255*0,103=26,3

Додаткова з/п 2 = 165*0,103=17

Додаткова з/п 3 = 245*0,103=25,2

Додаткова з/п 4 = 135*0,103=13,9

Відрахування на соціальне страхування:

1) (255+26,3)*0,362=101,8

2) (165+17)*0,362=65,9

3) (245+25,2)*0,362=97,8

4) (135+13,9)*0,362=53,9

Коеф. розподілу ЗВВ = 574/800=0,7175

1) 255*0,7175=182,96

2) 165*0,7175=118,4

3) 245*0,7175=175,8

4)135*0,7175=96,9

С/в 1 тис. глини 1 = 737/40=18,4

С/в 1 тис. цегли 2=546,3/35=15,6

С/в 1 тис. цегли 3=718,8/12,5=57,5

С/в 1 тис. цегли 4=509,7/12,36=41,2

Таблиця 6

Калькуляція собівартості цегли

№ з/п

Стаття витрат

Переділи

Видобуток глини

Формування цегли-сирця

Сушка цегли

Опалювання цегли

1

Сировина цегли

737.06

737.06

1283.36

1264.8

2

Допоміжні матеріали

-

45

40

45

3

Паливо і енергія на технологічні цілі

-

135

135

155

4

Основна заробітна плата виробничих робітників

-

165

245

135

5

Додаткова заробітна плата виробничих робітників

-

17

25.2

13.9

6

Відрахування на соціальне страхування

-

65.9

97.8

53.9

7

Цехові витрати

-

118.4

175.8

96.9

8

Втрати від браку

-

-

-

145

Разом

737.06

1283.36

1264.8

1363.5

Таблиця 7

Звітна калькуляція на цеглу будівельну (одиниця виміру - 1 тис. шт.)

№ з/п

Стаття витрат

Розрахунок

Фактично

1

Сировина - глина

737,06/12,36

59,6

2

Допоміжні матеріали

130/12,36

10,5

3

Паливо та енергія на технологічні цілі

425/12,36

34,4

4

Основна заробітна плата виробничих робітників

545/12,36

44,1

5

Додаткова заробітна плата виробничих робітників

56,1/12,36

4,5

6

Відрахування на соціальне страхування

217,6/12,36

17,6

7

Загально виробничі витрати

391,1/12,36

31,6

8

Втрати від браку

11,7/12,36

0,95

9

Виробнича собівартість

1363,5/12,36

110,3

Дані для виконання завдання:

Виробництво цегли на ЗАТ «Силікатний завод» передбачає проходження продукцією чотирьох переділів.

1. Виписка з відомостей розподілу матеріалів, палива, енергії і заробітної плати, грн.(табл.8).

2. Додаткова заробітна плата виробничий робітників по всіх переділах склала 82 грн., проведені відрахування на соціальні заходи згідно чинного законодавства.

3. Загальновиробничі витрати - 574 грн.

4. Втрати від браку (145 грн.) включаються до собівартості продукції останнього переділу (опалювання цегли).

5. Дані про випуск продукції: видобуток глини - 40000 м3, на формування її передано 35000 м3. Після формування отримано цегли - сирцю 12500 шт. Вся ця кількість була передана на сушку, а потім на опалювання. Після опалювання отримано 12360 шт. придатної цегли; по решті отриманій на опалювання цегли відбувся бій.

Таблиця 8

№ з/п

Вид витрат

Переділи

Видобуток глини

Формування цегли сирця

Сушка цегли

Опалювання цегли

1

2

3

4

5

6

1

Допоміжні матеріали

37

45

40

45

2

Паливо і енергія на технологічні цілі

134

135

135

155

3

Основна заробітна плата виробничих робітників

255

165

245

135

Завдання 10

Компанія виготовляє продукцію - вироби А, В і С. Вихідні дані представлені в наступних таблицях.

Таблиця 9

Витрати

А

В

С

Прямі матеріальні витрати

4 000

15 000

10 000

Прямі витрати на оплату праці

2 000

6 000

6 000

Загальновиробничі витрати:

- змінні

- постійні

1 000

2 000

1 000

2 000

2 000

3 000

Таблиця 10

Варіант

Ціна за одиницю, грн.

Обсяг реалізації, тис. од.

A

B

C

A

B

C

3

2.5

10

4

4

3

Необхідно:

визначити чи варто компанії виробляти виріб С;

розрахувати собівартість продукції на підставі змінних витрат.

Для того, щоб визначити, чи варто компанії виробляти виріб С, складемо звіт про прибуток на основі системи калькулювання за змінними витратами.

Таблиця 11

№ З/п

Показник

А

В

С

1

Дохід від реалізації

10000

30000

20000

2

С в реалізовано прод.

7000

22000

18000

3

Мд

3000

8000

2000

4

Постійні витрати

2000

2000

3000

5

Прибуток (збиток)

1000

6000

-1000

З даних таблиці видно, виготовляти виріб С компанії не варто, оскільки під час виробництва підприємство отримує збиток у розмірі 1000 грн.

2) Розрахунок с/в продукції на підставі змінних витрат.

С/в од. А= (4000+2000+1000)/4000 = 1,75 грн.

С/в од. В= (15000+6000+1000)/3000 = 7,3 грн.

С/в од. С= (10000+6000+2000)/5000 = 3,6 грн.

Завдання 11

Необхідно скласти бюджет закупівлі сировини і виробництва

Таблиця 12

Варіанти

Обсяг реалізації, одиниць

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

3

10 000

13 200

14 900

15 000

15 200

7 500

8 300

Запаси готової продукції плануються у розмірі 30% обсягу реалізації наступного періоду. На 1.01. на складі було 1800 од. готової продукції. Для виробництва одиниці продукції необхідно 8 кг. сировини, запас якої підтримується в обсязі 20% виробничої потреби в наступному місяці.

Таблиця 13

Бюджет виробництва

Показники

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

Залишки готової продукції на початок місяця

1800

3960

4470

4500

4560

2250

Обсяг виробництва

12160

13710

14930

15060

12890

7740

Обсяг реалізації

10000

13200

14900

15000

15200

7500

Залишки готової продукції на кінець місяця

3960

4470

4500

4560

2250

2490

Обсяг реалізації за липень =8300 од.

Залишки готової продукції на кінець місяця:

січень: 13200*0,3 = 3960

лютий: 14900*0,3 = 4470

березень: 15000*0,3 = 4500

квітень: 15200*0,3 = 4560

травень: 7500*0,3 = 2250

червень: 8300*0,3 = 2490

Обсяг виробництва = Обсяг реалізації + Залишки ГП на кін. міс. - Залишки ГП на поч.

січень: 10000 + 3960 -1800 =12160

лютий: 13200 +4470 -3960 = 13710

березень: 14900 + 4500 - 4470 = 14930

квітень: 15000 + 4560 - 4500 = 15060

травень: 15200 + 2250 - 4560 = 12890

червень: 7500 + 2490 - 2250 = 7740

Таблиця 14

Бюджет закупки сировини

Показники

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

Залишки сировини на початок місяця

19456

21936

23888

24096

20624

12384

Обсяг закупки

99760

111632

119648

117008

94880

Витрачено на виробництво

97280

109680

119440

120480

103120

61920

Залишки сировини на кінець місяця

21936

23888

24096

20624

12384

Витрачено на виробництво:

січень: 12160*8 = 97280

лютий: 13710*8 = 109680

березень: 14930*8 = 119440

квітень: 15060*8 = 120480

травень: 12890*8 = 103120

червень: 7740*8 = 61920

Залишки сировини на початок місяця:

січень: 0,2*97280 = 19456

лютий: 0,2*109680 =21936

березень: 0,2*119440 =23888

квітень: 0,2*120480 = 24096

травень: 0,2*103120 =20624

червень: 0,2*61920 =12384

Обсяг закупки = Витрати сировини на виробництво + Залишки на кінець місяця - Залишки на початок

січень: 97280 + 21936 - 19456 = 99760

лютий: 109680 + 23888 - 21936 = 111632

березень: 119440 +24096 - 23888 = 119648

квітень: 120480 + 20624 - 24096 = 117008

травень: 103120 +12384 - 20624 = 94880

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Економічна сутність і зміст витрат на виробництво продукції. Зведений облік витрат на виробництво і складання звітної калькуляції собівартості продукції. Міжнародний досвід обліку витрат на виробництво продукції. Групування витрат по статтям калькуляції.

  курсовая работа [66,8 K], добавлен 29.11.2010

 • Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції. Обсяг і структура товарної продукції. Показники платоспроможності та ліквідності. Економічний зміст виробничих витрат та завдання обліку виходу продукції. Класифікація витрат виробництва.

  дипломная работа [97,4 K], добавлен 22.08.2011

 • Централізація обліку в виробничих об’єднаннях. Особливості процесу нафтодобування і характеристика об’єктів обліку витрат і калькулювання. Порядок обліку витрат за статтями калькуляції. Зведений облік витрат і калькулювання собівартості продукції.

  курсовая работа [54,4 K], добавлен 18.12.2010

 • Мета та етапи обліку витрат виробництва. Характеристика обліку витрат на державному підприємстві "Черкаське лісове господарство". Інвестиційний проект зниження собівартості продукції, розрахунок економії і витрат на проведення автоматизації виробництва.

  курсовая работа [92,1 K], добавлен 26.02.2012

 • Теоретичні аспекти обліку витрат і виходу продукції свинарства. Класифікація витрат виробництва. Удосконалення первинного, аналітичного та синтетичного обліку витрат та виходу продукції свинарства і обчислення її собівартості у ПП "Агропрогрес".

  дипломная работа [101,7 K], добавлен 22.08.2011

 • Основні теоретичні і методичні основи обліку затрат. Продукції птахівництва. Організація обліку і контролю витрат. Продукції птахівництва. Вдосконалення обліку та контролю затрат. Облік витрат на охорону праці. Правове забезпечення обліку витрат.

  дипломная работа [129,4 K], добавлен 08.12.2008

 • Теоретичні основи формування та обліку собівартості продукції, загальні основи побудови обліку формування витрат виробництва продукції, робіт і послуг. Групування витрат за статтями калькуляції. Організація аналітичного обліку основного виробництва.

  курсовая работа [465,6 K], добавлен 04.08.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.