Polycoccum aksoyi Halici & V. Atienza - новий вид для мікобіоти України

Знаходження Polycoccum aksoyi Halici & V. Atienza на ареолах Aspicilia, що зростає на залізистих кварцитах старого залізорудного кар’єру та характеризується чорними зануреними псевдотеціями. Екологічні особливості та поширення ліхенофільного гриба.

Рубрика Биология и естествознание
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 05.10.2017
Размер файла 569,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

POLYCOCCUMAKSOYIHALICI & V. ATIENZA - НОВИЙ ВИД ДЛЯ МІКОБІОТИ УКРАЇНИ

Дармостук В.В.

Рід Polycoccum Saut. ex Kцrb. характеризується чорними псевдотеціями, пседопараплектенхімним ексципулом, бітунікатними сумками з коричневими двоклітинними, рідше багатоклітинними аскоспорами та розгалуженими, септованими псевдопарафізами з численними анастомозами. Сьогодні відомо 53 види ліхенофільних грибів роду Polycoccum [12].

В Україні відомо 6 представників цього роду: Polycoccum bryonthae (Arnold) Vezda [2], P. marmoratum (Krempelh.) D. Hawksw. (=Microthelia marmorata (Kremp.) Hepp) [1, 4], P. microcarpum Diederich & Etayo [8], P. microsticticum (Leight. ex Mudd) Arnold [6], P. pulvinatum (Eitner) R. Sant. (=P. galligeum Vezda) [3, 5], P. teresum Halici et K. Knudsen [7].

Знахідка Polycoccum aksoyi Halici & V. Atienza виявилась новою для території України. Нижче для вказаного виду наводимо опис, місцезнаходження, екологічні особливості, поширення в Україні та світі.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Зразки ліхенофільного гриба зібрані автором під час експедиційних досліджень території гранітних та залізорудних кар'єрно-відвальних комплексів Криворізького регіону (Дніпропетровська обл.). Ідентифікація виду проводилась в лабораторії біорізноманіття та екологічного моніторингу Херсонського державного університету. Для визначення ліхенофільного гриба використовували тимчасові мікроскопічні зрізи лезом, які виготовляли під бінокулярним мікроскопом МБС-2. Деталі будови плодових тіл вивчали під мікроскопом MICROMED-2. Виміри проводились у воді з точністю до 0,25 мкм для аскоспор, сумок, парафізоїд та клітин псевдотеція та 5 мкм для інших структур. Цифрові значення преставлені як (тіп. -) x ± SD (- max.) [n], де х - середнє значення, а SD - стандартне відхилення, п - кількість вимірів. Фотографії робили за допомогою мікроскопічної кольорової камери «Levenhuk C510 NG».

Зібрана колекція ліхенофільного гриба зберігається в ліхенологічному гербарії Херсонського державного університету (KHER). Назву ліхенофільного гриба та прізвища авторів при таксонах подано за Index Fungorurn [11]. ареола псевдотеція ліхенофільний гриб

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

POLYCOCCUM AKSOYI Halici & V. Atienza, in Halici, Atienza & Hawksworth, Mycotaxon 101:158 (2007) (Рис. 1).

Псевдотеції від кулястих до грушеподібних, чорні, спочатку повністю занурені в ареоли хазяїна, потім стають напівзануреними, розміщені по 5-9 псевдотеців в ареолах, (135--) 165 ± 5 (-210) [n=15] мкм в діаметрі, остіоль 25 мкм в діаметрі. Стінки псевдотеція світло- коричневі в нижній частині, (6,75-) 13 ± 2,5(-15,5) [n=20] мкм завтовшки та темно- коричневі потовщені у верхній частині, (36,75-) 65,75 ± 5,25 (-81,75) [n=20] мкм завтовшки. Стінка складається з 6-8 шарів клітин (textura angularis), клітини (3,75-) 5,5 ± 1,25 (-6,75) [n=20] мкм в діаметрі. Псевдотецій оточений 5-6 шарами безбарвних клітин, (7,75 -) 18,5 ± 5,25 (- 27,5) [n=20] мкм завтовшки. Псевдопарафізи нечисленні, септовані, розгалужені, з численними анастомозами, 1,25-2 мкм завтовшки. Сумки бітунікатні, 8-спорові, (31.5-) 38 ± 5 (-44) х (12-) 16 ± 1,5(-18) [n=15] мкм. Аскоспори розміщені в сумках у два ряди, еліпсоїдні, коричневі, 1-2-клітинні, звужені біля септи, обидві клітини однакові за розмірами, (9,75 -) 12,75 ± 1,5 (- 17,25) х (5,25 -) 6,75 ± 0,75 (- 8,5) [n=20] мкм, з тонким епіспорієм, близько 0,5 мкм завтовшки.

Екологія: Polycoccum aksoyi відмічено лише на слані епілітних AspicШa sp. Вид утворює чорні псевдотеції, які прориваються через коровий шар господаря, та викликає знебарвлення ареол.

Місцезнаходження: Україна, Дніпропетровська обл., Криворізький регіон, с. Рахманівка, на відшаруваннях старого залізорудного кар'єру, що знаходиться на території колишньої садиби баронеси А. Герварт, 26.06.14, leg. Головенко Є.О. det. Дармостук В.В., Головенко Є.О. (KHER 9633).

Поширення: Polycoccum aksoyi був відомий лише з типового локалітету в Туреччині [9, 10].

Рис. 1. Polycoccum aksoyi Halici & V. Atienza: A - загальний вигляд (шкала 1 мм); B - зріз через псевдотецій (шкала 100 мкм); С - апікальна частина псевдотеція (шкала 50 мкм); D - стінка псевдотеція (шкала 10 мкм); E - псевдопарафізи (шкала 5 мкм); F - спори (шкала 10 мкм).

Примітки: Дослідження морфологічних та анатомічних ознак зразків Polycoccum aksoyi з України виявило деякі відмінності. Так, в описі виду [10] вказуються круглясті псевдотеції, але нами були знайдені і круглясті, і грушоподібні. Ширина аскоспор виявилась з дещо більшим діапазоном (5,25-8,5 мкм), ніж в описі (6,5-7,5 мкм). Але всі ці відмінності вписуються в діапазон ознак P. aksoyi. Вид морфологічно схожий на Endococcus rugulosus Nyl., який також зростає на епілітних представниках Aspicilia. Однак P. aksoyi відрізняється від останнього наявністю нечисленних, іноді малопомітних на зрізах псевдопарафіз.

ПОДЯКИ

Автори щиро вдячні M.G. Halici за люб'язно надані необхідні літературні джерела та проф. О.Є. Ходосовцеву за перевірку визначення зразку та цінні зауваження щодо статті.

Література

1. Гавриленко Л. М. Лишайники та ліхенофільні гриби Бургунської балки / Л.М. Гавриленко, О.Є. Ходосовцев // Чорноморськ. бот. журнал - 2009. - Т. 5, № 1. - С. 28-36.

2. Кондратюк С. Я. Вивчення різноманітності мікобіоти України (ліхенофільні, септорієві, пукцинієві гриби) / Кондратюк С. Я., Андріанова Т. В., Тихоненко Ю. Я. НАН України, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного. - К. : Фітосоціоцентр, 1999. - 112 с.

3. Кондратюк С. Я., Нові для України види лишайників та ліхенофільних грибів заповідника «Медобори» // С.Я. Кондратюк, І.В. Коломієць // Укр. ботан. журнал- 1997. - Т. 54, № 1. - С. 42-47.

4. Копачевская Е.Г. Лихенофлора Крыма и ее анализ / Е.Г. Копачевская - К. : Наук. думка, 1986. - 296 с.

5. Федоренко Н. М. Нові та рідкісні для України види ліхенофільних грибів / Н.М. Федоренко // Укр. ботан. журн. - 2006. - Т. 63, № 2. - С. 190-195.

6. Федоренко Н. М. Нові та рідкісні види ліхенофільних грибів з України / Н.М. Федоренко, О.В. Надєіїна, С.Я. Кондратюк // Укр. ботан. журнал - 2007. - Т. 64, № 1. - С. 47-56.

7. Ходосовцев О. Є. Нові для України види ліхенофільних грибів / О.Є. Ходосовцев // Чорноморськ. бот. журнал - 2011. - Т. 7, № 2. - С. 194-198.

8. New and interesting records of Cladonia and their lichenicolous fungi from the Andean cloud forest in Bolivia // A. Flakus, T. Ahti, M. Kukwa, K. Wilk. // Annales Botanici Fennici. - 2008. - 45. - P. 448-454.

9. Halici M.G. Polycoccum anatolicum sp. nov. on Lepraria incana and a key to Polycoccum species known from Turkey / M.G. Halici, H.E. Akgul, C. Ozturk, E. Kiliq // Mycotaxon. - 2013. - 124. - P. 45-50.

Анотація

Наведено відомості щодо нового для України виду ліхенофільного гриба Polycoccum aksoyi Halici & V. Atienza. Цей вид відмічено на ареолах Aspicilia spщо зростає на залізистих кварцитах старого залізорудного кар'єру та характеризується чорними зануреними псевдотеціями, нечисленними розгалудженими псевдопарафізами, бітунікатними 8-споровими сумками та коричневими двоклітинними спорами, які звужені біля септи. У статті подано опис виду, місцезнаходження в Україні, екологічні особливості та загальне поширення.

Ключові слова: ліхенофільні гриби, новий вид, залізорудний кар 'єр, Кривий Ріг.

Приведены сведения о Polycoccum aksoy Halici & V. Atienza - новом виде лихенофильного гриба для Украины. Этот вид растет на ареолах Aspicilia sp., который приурочен к железорудным карьерам и характеризуется черными погруженными псевдотециями, немногочисленными разветвленными псевдопарафизами, битуникатными 8-споровыми сумками и коричневыми двухклеточными спорами, которые сужены возле септы. В статье представлено описание вида, местонахождение в Украине, экологические особенности и общее распространение.

Ключевые слова: лихенофильные грибы, новый вид, железорудный карьер, Кривой Рог.

The genus Polycoccum Saut. ex Kцrb. characterized by the dark perithecioid ascomata, a pseudoparenchymatous exciple composed of dark, angular cells, fissitunicate asci with brown one- septate ascospores, and persisting branched, anastomosed pseudoparaphyses.

Six species of this genus are know in Ukraine. There are Polycoccum bryonthae (Arnold) V6zda,

P. marmoratum (Krempelh.) D. Hawksw., P. microcarpum Diederich & Etayo, P. microsticticum (Leight. ex Mudd) Arnold, P. pulvinatum (Eitner) R. Sant., P. teresum Halici et K. Knudsen.

Polycoccum aksoyi Halici & V. Atienza is the new species of lichenicolous fungi from Ukraine.

The specimen of lichenicolous fungus was collected by second author in the teritoty of old iron ore quarry near Rahmanivka village (Krivoy Rog district, Dnipropetrovsk region). Identification of species carried out in the laboratory of biodiversity and ecological monitoring of Kherson State University. This lichenicolous fungi is deposited in the lichen herbarium of Kherson State Uneversity (KHER).

Polycoccum aksoyi characterized by black globose to pyriform perithecioid ascomata, arising singly, immersed at first semi-immersed at maturity, 5-9 pseudothecia per areole. Ascomatal wall pale brown at the base, 25 pm thick and dark brown and thickened in the upper part. The section of ascomata wall composed of 6-8 layers of cells, textura angularis. Ascomata surrounded externally by 25 pm thick of several layers of colourless cells. Hamathecium of pseudoparaphyses, septate, branched and anastomosing 1.25-2 цт wide. Asci subcylindrical, bitunicate, (31,5-)38 ± 5(-44) х (12-)16 ± 1,5(--18) цт. Ascospores distichously arranged in the asci, ellipsoid, brown to dark brown, smooth walled, 1-septate, constricted at the septum (9,75 -)12,75 ± 1,5(- 15,25) х (5,25 -)6,75 ± 0,75(- 8,5) цт.

The study of morphological and anatomical characteristics of the Ukrainian specimens Polycoccum aksoyi showed some differences for typical description. Thus, the description of the type specified globose perithecioid ascomata, but we have found as was globose to pyriform perithecioid ascomata. Width of ascospores appeared with a slightly higher range (5,25-8,5 цт) than in the description (6.5-7.5 цт). But all these differences fit into the range of characteristics of P. aksoyi. This species is morphologically similar to Endococcus rugulosus Nyl., which is also dedicated to the growth in Aspicilia. However, P. aksoyi different by the availability of a few pseudoparaphyses that are only noticeable in tht sections.

This species groth only on the areole of Aspicilia sp. This species forms black perithecioid ascomata which destroy upper cortex of the host thallus and they causes discoloration of thallus. This new species is known only from the original collection from Central Anatolia (Turkey).

Key words: lichenicolous fungi, new species, iron ore quarry, Kryvyi Rih.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Історія дослідження рослинності Рівненської області, її типи, систематична структура флори. Екологічні умови зростання Брусничних на території Рівненської області. Популяція родини Брусничні (Vacciniaceae). Методики поширення та урожайності рослин.

  дипломная работа [1,6 M], добавлен 29.11.2011

 • Особливості біології метеликів родини Німфаліди (Nymphalidae). Систематичний перелік та морфо-біологічна характеристика зареєстрованих видів. Екологічні особливості та поширення метеликів родини Німфаліди Нововолинського гірничопромислового району.

  курсовая работа [65,5 K], добавлен 16.09.2015

 • Допустимі екологічні завантаження і гранична екологічна ємкість території. Критерії оцінки відносної небезпеки поширення різних засмічень. Сучасний стан довкілля та стягування платежів за його забруднення. Система державних екологічних стандартів.

  реферат [17,6 K], добавлен 27.01.2009

 • Характеристика родини Складноцвітні (Asteraceae). Екологічні особливості. Відмітні ознаки видів роду Matricari. Генетичні типи Ромашки аптечної, екологія і ареал розповсюдження. Ідентифікація різних генетичних типів для отримання високоякісної сировини.

  реферат [4,3 M], добавлен 10.03.2009

 • Вивчення будови, морфологічних характеристик, видової різноманітності ящірок фауни України, виявлення видів, занесених до Червоної книги країни. Динаміки чисельності і поширення, особливості трофічних зв’язків, добової і річної активності ящірок.

  курсовая работа [47,9 K], добавлен 20.04.2011

 • Дослідження мікрофлори повітря та води. Загальна характеристика родини Herpesviridae. Будова і властивості герпес-вірусів. Реплікація герпес-вірусів. Групи крові та інфекційні захворювання. Нова вакцина проти вірусу герпесу. Екологічні зони України.

  научная работа [1,3 M], добавлен 03.11.2015

 • Історія дослідження фауни прісноводних молюсків Волині. Географічна характеристика району дослідження. Систематика прісноводних двостулкових молюсків. Вплив факторів зовнішнього середовища на поширення та екологічні особливості прісноводних молюсків.

  курсовая работа [87,7 K], добавлен 16.01.2013

 • Коротка морфолого-анатомічна характеристика різноногих ракоподібних. Екологія і основні закономірності біології бокоплавів. Систематика бокоплавів, які мешкають на території України. Склад і зоогеографічні особливості амфіпод Чорного і Азовського морів.

  реферат [874,0 K], добавлен 18.01.2012

 • Березовая чага как стерильная форма гриба инонотуса скошенного. Краткая характеристика главных особенностей заготовки гриба. Лечебные свойства растения. Бефунгин, пеницилл. Уреидопенициллины как антисинегнойные антибиотики. Показания к применению.

  презентация [806,2 K], добавлен 14.05.2016

 • Березовый гриб как стерильная форма фитопатогенного гриба трутовика скошенного семейства гименохеновых грибов. Знакомство с причинами образования чаги. Рассмотрение основных групп тритерпеновых сапонинов. Анализ схемы строения молекулы флавоноидов.

  дипломная работа [1,3 M], добавлен 12.01.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.