Розробка проекту міського освітлення

Функціональне вуличне освітлення та його норми. Досвід інноваційного освітлення в Україні та за кордоном. Поняття світлового дизайну та його призначення, естетичні функції освітлення. Розробка художньо-конструкторського проекту міського освітлення.

Рубрика Культура и искусство
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 27.06.2012
Размер файла 3,9 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

Вступ

1. Вивчення аналогів та передпроектні дослідження

1.1 Функціональне вуличне освітлення та його норми

1.2 Інноваційне освітлення в Україні та його світові аналоги

2. Світловий дизайн та його призначення

2.1 Практичні та естетичні функції освітлення

2.2 Ергономічний бік міського освітлення

3. Розробка художньо-конструкторського-проекту

3.1 Матеріали та технологія виготовлення

3.2 Функціональне призначення об'єкту освітлення

3.3 Художня концепція світлотехнічного проекту

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

Міське освітлення завжди відігравало значну роль, воно виконує одночасно безліч функцій: убезпечує транспортний та пішохідний рух, робить міське середовище більш затишним та естетичним. Особливо його роль зростає в урбаністичному суспільстві. Якісне вуличне освітлення підвищує продуктивність зорового апарата людини та істотно впливає на зниження числа дорожньо-транспортних пригод. Виявлено, що загальна кількість ДТП може бути зменшена на 30% завдяки вуличному освітленню, а число подій на дорогах державного значення та у зонах особливої небезпеки (наприклад, на перехрестях) - на 45%.

Правильно сплановане, якісне вуличне освітлення також сприяє запобіганню злочинних дій. Практика показує, що злочини проти власності в основному відбуваються в темних місцях, де зловмисники почувають себе найбільше комфортно, а потенційні жертви практично безпомічні. Більш високий рівень горизонтальної освітленості, підкріплений також підвищенням вертикальної освітленості в зонах із присутністю пішоходів, сприяє кращому візуальному сприйняттю простору, тому підозрілі переміщення навколишніх стають помітні з далекої відстані.

В то й же час таке необхідне освітлення може бути дорогим та незручним через свою застарілість та великі енерговитрати. Вирішенням в даній ситуації може стати модернізація вуличного висвітлення, що полягає в частковому або повному відновленні використовуваних міських та садово-паркових світильників.

Отже актуальність проекту зумовлена необхідністю пошуку нових форм вуличного освітлення, що були б енергоефективними, а отже недорогими та екологічно безпечними, естетичними та задовольняли вимоги безпеки і комфорту у сучасному місті.

Ступінь вивченості даного питання є відносно невисокою, тому що більшість досліджень проводилися лише у контексті загального містобудування в умовах існування лише електричного традиційного освітлення, серед таких авторів можна відмітити Л.М. Авдот'їна, М.Г. Бархіна, А.В. Буніна, А.П. Вергунова, В.Л. Глазичева, А.Е. Гутнова, О.В. Іконникова, Л.І. Кириллова, Я.В. Косицького, А. Кучмар, И.Г. Лежаву, К. Лінч, І.М. Смоляра, 3.Н. Яргину та ін.

Предметом дослідження є вуличне освітлення та світловий образ нічного міста, а об'єктом - освітлення міських зон м. Харкова.

Метою проекту є створення оптимального проекту інноваційного освітлення зон міста.

Виходячи з мети переді мною стоять наступні задачі:

- вивчити світові аналоги міського освітлення;

- охарактеризувати функціональне вуличне освітлення та його норми;

- проаналізувати досвід інноваційного освітлення в Україні та за кордоном;

- визначити поняття світлового дизайну та його призначення;

- дослідити естетичні функції освітлення;

- висвітлити ергономічний бік міського освітлення;

- провести розробку художньо-конструкторського-проекту освітлення, а саме;

- описати матеріали та технологію виготовлення освітлювальних установок;

- створити художню концепцію світлотехнічного проекту міського освітлення;

- показати енергоефективність проекту.

Для рішення поставлених завдань у роботі використовувалися наступні методи дослідження: аналіз і узагальнення наукової літератури з досліджуваної проблеми; вивчення законодавчих актів, нормативно-правової документації; експрес-аналіз документів та аналогічних зразків, методи порівняльного аналізу, класифікації, пояснювальних схем.

Методологічну основу дослідження складають дослідження з психології зорового сприйняття людини (С.І. Вавілов, С.В. Кравков, Б.М. Величківський, В.П. Зінченко, А.Р. Лурія, А.І. Коган, В.В. Шаронов, І.Д. Артамонов, Р. Грегорі, Д. Грегг та ін.). з теорії архітектури та мистецтва зокрема (Р. Арнхейм, Ю.І. Короєв, М.В. Федоров, С. Хессельгрен, А.В. Степанов, Г.І. Іванова, Н.Н. Нечаєв), із зорової екології (В.А. Філін, Д. Гібсон), колірного зору та кольорознваства (І.В. Мігалина, Е.Н. Соколов, Л.Н. Міронова Іттен, Г. Фрилінг, К. Ауер, С.С. Алексєєв, В.А. Зернов, Г. Цойгнер, М. Дерібере, Д. Джадд, Г. Вишемьки та ін.), колористики міста (А.В. Єфімов, В.І. Кравець, В.П. Біляків, В.А. Глинкін, Г.А. Петров, Ф. Хайгл та ін.

Практична значимість проекту полягає у можливості безпосереднього оснащення моїми проектними виробами одного з міських пляжів або культурно-історичних зон Харкова, а також у можливості промислового випуску подібних комплексів освітлення.

У роботі використовуються різні бібліографічні джерела, що включають праці учених, періодичні видання та інші - вітчизняні і закордонні тематичні видання.

У першому теоретичному розділі описуються передпроектні дослідження, тобто пошук та вивчення світових аналогів вуличного освітлення. Другий аналітичний розділ присвячено сутності та функціям світлового дизайну. Третій практичний розділ містить безпосереднє обґрунтування та опис мого проекту вуличного освітлення.

1. Вивчення аналогів та передпроектні дослідження

1.1 Функціональне вуличне освітлення та його норми

Із самої назви функціонального освітлення, стає зрозумілим, що воно виконує певні функції, використовується для підсвітки вулиць, доріг та площ. Зовнішнє освітлення вулиць, доріг і площ з регулярним транспортним рухом повинно відповідати ДСТУ 3587 і СніП ІІ-4, ДБН В.2.5.-28-2006. Волоцкий Н.В. Светотехника. - М.: Стройиздат, 1979. - 142 с. А ось освітлення садово-паркових комплексів частіше належить до декоративного освітлення і не підлягає жорсткому регламентуванню. Все частіше проектувальникам доводиться стикатися з випадками комбінованого - функціонального та декоративного освітлення.

Значить, нам у нашій роботі знадобиться знання норм функціонального освітлення. По-перше необхідно охарактеризувати одиниці для вимірювання освітлення: до них належать люмен Лм, кандела Кд та люкс Лк (табл. 1).

Люмен лм, англ. Lm - одиниця світлового потоку; 1 лм відповідає світловому потоку, що випромінюється в одиничному тілесному куті точковим джерелом з силою світла 1 кандела.

Кандела - одиниця вимірювання сили світла системи СІ, є однією з семи базових одиниць. Згідно з рішенням 16-ї Генеральної конференції з мір та ваги, кандела визначається, як сила світла у заданому напрямі джерела, що випускає монохроматичне випромінювання частотою 540·1012 герц, та має інтенсивність випромінювання у даному напрямку 1/683 ват на стерадіан.

Люкс - одиниця освітленості, освітленість, створювана світловим потоком 1 лм, рівномірно розподіленим по поверхні площею 1 м2.

Для транспортних та пішохідних доріг важливими показниками є середня яскравість покриття та середня горизонтальна освітленість покриття, а для інших об'єктів міста - лише середня горизонтальна освітленість (додаток 1).

Згідно правил технічної експлуатації електроустановок для зовнішнього освітлення можна використовувати будь-які джерела світла.

Таблиця 1. Фотометричні одиниці

Величина

символ

Величина CI

Скорочення

Примітка

Світлова енергія

Qv

люмен секунда

лм·с

Іноді цю одиницю називають тальботом

Світловий потік

F

люмен = кд·ср

лм

-

Сила світла

Iv

кандела= лм/ср

кд

-

Яскравість

Lv

кандела/м?

кд/м?

-

Освітленість

Ev

люкс =лм/м?

лк

Використовується щодо світла, яке падає на поверхню

Світимість

Mv

люкс =лм/м?

лк

Використовується щодо світла, яке випромінюється поверхнею

Світловий вихід

-

люмен / ват

лм/Вт

Відношення світлового потоку до густини потоку електромагнітного випромінювання, макс. значення = 683

Освітлювальні прилади зовнішнього освітлення (світильники, прожектори) можна встановлювати на спеціально призначених для цього опорах, а також на опорах повітряних ліній до 1 кВ, опорах контактної мережі електрифікованого міського транспорту всіх видів струмів напругою до 600 В, стінах і перекриттях будівель і споруд, щоглах (у тому числі щоглах блискавковідводів, які стоять окремо), технологічних естакадах, площадках технологічних установок і димових труб, парапетах та огородженнях мостів і транспортних естакад, на металевих, залізобетонних та інших конструкціях будівель і споруд незалежно від відмітки їх розташування, можна підвішувати їх на тросах, укріплених на стінах будівель та опорах, а також установлювати на рівні землі та нижче.

Над проїзною частиною вулиць, доріг і площ світильники слід установлювати на висоті не менше ніж 6,5 м. Над контактною мережею трамвая світильники треба встановлювати на висоті не менше ніж 8 м до головки рейки, над контактною мережею тролейбуса - на висоті не менше ніж 9 м від рівня проїзної частини. Відстань по вертикалі від проводів ліній вуличного освітлення до поперечок контактної мережі або підвішених до поперечок ілюмінаційних гірлянд повинна бути не менше ніж 0,5 м.

Над бульварами та пішохідними доріжками світильники слід установлювати на висоті не менше ніж 3 м.

Найменша висота встановлення освітлювальних приладів для освітлення газонів і фасадів будинків і споруд та для декоративного освітлення не обмежується за умови, що в установках освітлення для фасадів будинків, скульптур, монументів, для підсвічування зелені з використанням освітлювальних приладів, установлених від поверхні землі або площадки обслуговування нижче ніж 2,5 м, і застосовується напруга до 380В, а ступінь захисту освітлювальних приладів не нижчий за ІР 54.

В установках для освітлення фонтанів і басейнів номінальна напруга живлення освітлювальних приладів, занурюваних у воду, повинна бути не більше ніж 12 В. Козловская В.Б., Радкевич В.Н., Сацукевич В.Н. Электрическое освещение. - М.: Техноперспектива, 2008. - 288 с.

Установлювати освітлювальні прилади в приямках нижче рівня землі дозволяється за наявності дренажних або інших аналогічних пристроїв для видалення води з приямків.

Для освітлення транспортних розв'язок, міських та інших площ світильники можна встановлювати на опорах висотою 20 м і більше за умови забезпечення гарантії вжиття заходів для безпеки їх обслуговування (наприклад, опускання світильників, влаштування площадок, використання вишок тощо). Допускається розміщувати світильники в парапетах і огородженнях мостів і естакад з негорючих матеріалів на висоті 0,9-1,3 м над проїзною частиною за умови захисту їх від дотику до струмопровідних частин світильників.

Опори установок освітлення площ, вулиць, доріг слід розташовувати на відстані не менше ніж 1 м від лицьової грані бортового каменю до зовнішньої поверхні цоколю опори на магістральних вулицях і дорогах з інтенсивним транспортним рухом і на відстані не менше ніж 0,6 м - на інших вулицях, дорогах і площах. Цю відстань дозволяється зменшувати до 0,3 м за умови відсутності маршрутів міського транспорту та вантажних машин. Якщо немає бортового каменю, відстань від кромки проїзної частини до зовнішньої поверхні цоколю опори повинна бути не менше ніж 1,75 м.

Опори освітлення вулиць і доріг, які мають розподільні смуги шириною 4 м і більше, можна встановлювати по центру розподільних смуг.

На вулицях і дорогах, які мають кювети, допускається встановлювати опори за кюветом, якщо відстань від опори до найближчої межі проїзної частини не перевищує 4 м.

Опори зовнішнього освітлення на інженерних спорудах (мостах, шляхопроводах, транспортних естакадах тощо) слід встановлювати у створі огородження в сталевих станинах або фланцях, які прикріплюють до носійних елементів інженерної споруди.

Опори для світильників освітлення алей і пішохідних доріг слід встановлювати за межами пішохідної частини.

Світильники на вулицях і дорогах з рядковим насадженням дерев необхідно встановлювати поза кронами дерев на подовжених кронштейнах, спрямованих у бік проїзної частини вулиці, або слід використовувати тросове підвішування світильників.

Живлення установок зовнішнього освітлення можна здійснювати безпосередньо від трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів та ввідно-розподільних пристроїв (ВРП). Освітлювальні мережі, як правило, виконують із ТN-С системою заземлення. Наружное освещение городов // Светотехника. 2006. № S5. С. 57-60.

Для живлення світильників вуличного освітлення, а також зовнішнього освітлення промислових підприємств потрібно прокладати, як правило, самостійні лінії.

Живлення світильників допускається виконувати від додатково прокладених для цього фазних провідників, і РЕN-провідника повітряної лінії електричної мережі міста, населеного пункту, промислового підприємства.

1.2 Інноваційне освітлення в Україні та його світові аналоги

Отже ми розглянули головні вимоги до функціонального освітлення, а також правила його розміщення у місті. Для того, щоб перейти до розгляду інноваційного освітлення, нам необхідно зробити історичний екскурс та навести приклади головних типів ліхтарів. Першим джерелом штучного освітлення для людини став вогонь, міста стародавнього освіту освітлювалися лише смолоскипами та олійними ліхтарями. У Європі перша система міського вуличного освітлення була створена у XVІІ столітті в Амстердамі, з ініціативи Яна Ван Дер Хейдена, що був відомий як організатор міської пожежної охорони. В ній використовувалися олійні ліхтарі.

В нашій країні у допетровську епоху вулиці міст у нічний час не освітлювалися і з настанням темряви міське життя завмирало. Вважається, що вперше для вуличного освітлення царського палацу в Москві були встановлені 8 ліхтарів в 1698 році. Далі ця традиція почала поширюватись і на провінцію. Нерідко міські ліхтарі, утримання яких було досить дорогим, здавалися в оренду мешканцям - ліхтарщикам.

В 1863 році в Петербурзі вперше запалали гасові вуличні ліхтарі, що швидко потіснили як олійні, так і спиртоскипидарні. Перші електричні вуличні ліхтарі в Москві з'явилися в 1880 році. История освещения Санкт-Петербурга. - СПб.: Звезда Петербурга, 2009. - 180 с.

Отже вуличні міські ліхтарі пройшли довгий час від свічних, олійних, гасових, газових до електричних - з лампами розжарювання, дуговими лампами та світлодіодними. Свічні лампи мали найпростішу конструкцію - всередину метеної або керамічної ємкості з отворами ставили свічку. Подібний ліхтар мав певні естетичні цінності, проте був незручним та неефективним. Олійні та гасові ліхтарі робилися майже за однаковою схемою - у ємність заливалась мінеральна олія або гас, туди опускався ґніт - мотузка, що складалася з рослинних або штучних волокон, по яких, відповідно до властивості капілярного ефекту займиста рідина піднімалася вгору. Другий кінець ґнота, закріплений над рідиною, підпалювався, і олія або гас, піднімаючись по ґноті, горіли. Гасова лампа лише трохи удосконалила цей принцип, доповнивши його затискачем для ґноту та ламповим склом для забезпечення тяги. Гасові лампи займали велику епоху, освітлювали приміщення і зовні і всередині та отримали безліч дизайнерських рішень.

Газові ліхтарі на вулицях Європи з'явилися у ХІХ ст. Даний тип вуличних ліхтарів мав джерелом світла текстильну сітку, яка містила оксиди рідкоземельних металів і нагрівалася газовою горілкою. Найкращим складом суміші стали - 99 % оксиду торію та 1 % оксиду церію. Цей склад одержав поширення до того, як на нього був виданий патент, що обумовило його широке застосування. Естетичні властивості газових ламп були зумовлені їх кольором, проте це світло було також дещо тьмяним. Гасові та газові лампи існували деякий час поспіль, поки їх остаточно не витіснило електричне містке освітлення. У наш час газові лампи, що працюють на пропан-бутановій суміші, використовуються переважно туристами. Зайцев Г.Н., Федюкин В.К., Атрошенко С.А. История техники и технологий. - М.: Политехника, 2007. - 416 с.

В 1879 році Томас Едісон винайшов електричну лампочку розжарювання з вугільною ниткою. В 1880 році він спробував об'єднати декілька таких лампочок, створивши прототип сучасного освітлення. За декілька десятиліть цей спосіб зовнішнього освітлення став основним. Лампа розжарювання як джерело світла у ліхтарях ХХ ст.. - це електричне джерело світла, у якому так зване тіло розжарення нагрівається до високої температури за рахунок протікання через нього електричного струму, у результаті чого випромінює видиме світло. Як тіло розжарення спочатку використовувалися вугільні нитки, а згодом вольфрамовий сплав. Між тілом розжарювання та колбою знаходиться інертний газ - азот з аргоном, або ксенон з криптоном.

Подібний тип ліхтарів став популярним завдяки невеликій вартості, легкості масового виготовлення, зручності, естетичним та іншим властивостям. В той же час його недоліками стали низька світлові віддача, нетривалий термін служби та пожежна небезпека.

Альтернативним електричним освітленням для лампочками розжарювання стали дугові та неонові лампи. Принцип роботи дугової лампи засновано на горінні електричної дуги, що виступає джерелом світла. Дуга горить між двома електродами з тугоплавкого металу, як правило з вольфраму. Простір навколо проміжку звичайно заповнюється інертним газом (ксеноном, аргоном), парами металів або їхніх солей (ртуті, натрію та ін.). Залежно від складу, температури та тиски газу, у якому відбувається розряд, лампа може випромінювати світло різного спектра. Якщо в спектрі випромінювання багато ультрафіолетового світла, а необхідно одержати видимий, використовується люмінофор. Ашкинази Л.А. Электронные лампы. Из прошлого в будущее. - М.: ЛКИ, 2008. - 224 с.

Неонове освітлення було винайдено в 1910 році Жоржем Клодом у Франції. Неонова або газорозрядна лампа наповнена в основному неоном під низьким тиском. Колір світіння - оранжево-червоний. Назва «неонова лампа» іноді застосовується також для аналогічних ламп, наповнених іншими інертними газами (як правило, для одержання світіння іншого кольору). Різновидом подібних вуличних ліхтарів є люмінесцентні лампи - газорозрядне джерело світла, у якому видиме світло випромінюється в основному люмінофором, що у свою чергу світиться під впливом ультрафіолетового випромінювання розряду; сам розряд теж випромінює видиме світло, але в значно меншому ступені. Світлова віддача люмінесцентної лампи в кілька разів більше, ніж у ламп накалювання аналогічної потужності. Термін служби люмінесцентних ламп може в 20 разів перевищувати термін служби ламп накалювання за умови забезпечення достатньої якості електроживлення, баласту та дотримання обмежень за числом включень і вимикань. Уиттекер Э. История теории эфира и электричества. - М.: НИЦ Регулярная и хаотическая динамика, 2001. - 512 с.

Останнім кроком еволюцію зовнішнього освітлення стало світлодіодне освітлення - джерелом світла у ліхтарях виступають світлодіоди - напівпровідникові електричні прилади, що випромінюють некогерентне світло при пропущенні через них електричного струму. Випромінюване світло лежить у вузькому діапазоні спектра, його колірні характеристики залежать від хімічного складу використаного в ньому напівпровідника. Вважається, що перший світлодіод, що випромінює світло у видимому діапазоні спектра, був виготовлений в 1962 році в Університеті Іллінойсу. ru.wikipedia.org/ - матеріал Вікіпедії, вільної енциклопедії

Використання світлодіодних ламп у освітленні вже займає 6% ринку (за даними 2006 року). Розвиток світлодіодного освітлення безпосередньо пов'язаний з технологічною еволюцією свілодіоду. Розроблені так звані надяскраві світлодіоди спеціально призначені для сучасного штучного освітлення міст. Також це пов'язане з багатьма характеристиками світлодіодів, їх безпекою, витривалістю, економічністю та естетичними властивостями.

У більшості сучасних міст України для зовнішнього освітлення використовуються ртутні, натрієві газорозрядні лампи, лампи накалювання (все менше - фактично навіть на законодавчому рівні вони відходять у минуле), компактні люмінесцентні та енергозберігаючі лампи, а також світлодіодні лампи. Для освітлення магістралей, кільцевих доріг і великих автострад використовується рефлекторне освітлення. Кожний ліхтар оснащено рефлектором; потужність лампи, встановленої у ліхтар складає 250-400 Вт. Ліхтарі кріпляться на бетонних, металевих та дерев'яних стовпах за допомогою тросів та крепіжних кабелів.

Для освітлення другорядних доріг може використовуватися як рефлекторне, так і розсіяне освітлення. Ліхтарі забезпечуються рельєфним прозорим плафоном, що розсіює промені на далеку відстань. Потужність ламп становить 70-250 Вт. Для освітлення пішохідних тротуарів, парків, лісів, велосипедних доріжок і зупинок суспільного транспорту використовується розсіяне освітлення. При конструкції таких ліхтарів особлива увага приділяється плафону, що розсіює промені. Звичайно він робиться або у формі кулі, або у формі циліндра. Для більшого розсіювання променів світла на плафони циліндричної форми встановлюються прозорі кільця, що мають рельєфну форму. Потужність використовуваних у таких ліхтарях ламп становить 40-125 Вт, залежно від дистанції, на якій установлені ліхтарі один від одного.

Підсвітка жилих масивів та ділових центрів все частіше носить декоративний характер та включає цілі дизайнерські комплекси із застосуванням новітніх технологій.

У своїх передпроектних дослідженнях я розглянула світові аналоги сучасних рішень міського освітлення. Зокрема проекти світлодіодного зовнішнього освітлення в Нью-Йорці та Лос-Анджелесі. Ильина Е. Наружное светодиодное освещение автомагистралей и улиц городов Применимость светодиодов в наружном освещении с точки зрения визуального восприятия // Полупроводниковая светотехника. 2010. Т. 4. № 6. С. 50-55. В 2009 році в Лос-Анджелесі відбувся конкурс із застосування систем зовнішнього світлодіодного освітлення. Головними критеріями відбору світлодіодних ліхтарів стали механічні, електричні, світлові, відповідність стандартам, якість та зручність експлуатації, інтегральні та соціальні критерії. В результаті були визначені оптимальні вимоги до вуличного світлодіодного ліхтаря: кольорова температура 4300±300К, індекс кольоропередачі не менше 70, споживання енергії в активному режимі - 58-85 Вт, гарантія роботи не менше 5 років, вага не більше 10 кг, витривалість до зовнішніх температур у межах -20 - 50?С, розміри не більше ніж 760 х 400 х 170 мм та інші. Всього було обрано світильники 12 виробників з 12 різними конструкціями та формами (додаток 2, мал. 1).

Ще одним інноваційним варіантом сучасного міського освітлення є оптоволоконне освітлення. Оптоволокона система складається із проектора, волоконного джгута, а також насадок і світильників, установлюваних на кінцях волокон. За допомогою волокна світло можна доставити в будь-яку точку; волокно не проводить ні електрики, ні тепла, а одне тільки світло. Кількість оптоволоконного світла залежить від потужності проектора, діаметра волокон, а також їхньої довжини та кількості. Брошье С., Лысенко А.А. Оптоволоконный текстиль// Химические волокна. 2008. № 4. С. 14-18.

В останні роки система оптоволоконого освітлення застосовувалася в «Dіsney World» (Орландо, Лос-Анжелес і Париж), в «Epcot-center», в системі ресторанів «Планета Голлівуд», у знаменитій рекламній вивісці «Coca-Cola» у Нью-Йорку, у театрі «Lіdo» у Парижі (мал. 2).

Даний тип освітлення дозволяє виконати будь-які задуми дизайнера та створити неповторну світлову атмосферу. У той же час, крім світлових ефектів вигідно проявляється економічність цієї системи. Відомо, що в ламп і неонових трубок при багаторазовому включенні та вимиканні термін служби значно скорочується, у оптоволоконих системах цього не відбувається.

Сучасні вуличні ліхтарі варіюються від ліхтарних стовпів до підвісних світильників, бра та настінних світильників. Інколи зустрічаються світильники із суто декоративним призначенням - незвичні за формою та конструкцією. Так, наприклад, Halley Lamp (Лампа «Галлея») від компанії «Vіbіa» нагадує падаючу зірку або комету. Світильник одержав свою назву від Галлеї - яркої комети (мал. 3). http://www.newshouse.ru/page-id-3812.html -оригинальные дачные светильники

Frame Lamp («Лампа-Рама») була створена технічним дизайнером Маріо Руїзом (Marіo Ruіz) для компанії «B.Lux», що спеціалізується на випуску дизайнерських світильників. Виріб являє собою прямокутну раму із закругленими кутами, з однієї сторони якої закріплені світлодіодні ліхтарі. Внутрішня поверхня світильника - із покриттям, що відбиває світло. Світильник забезпечує гарне, «тонке» зовнішнє освітлення та низьке споживання енергії.

В Эйндховені у Нідерландах проблему освітлення було вирішено разом із проблемою озеленення міста. У рамках нової програми від тамтешньої влади з озеленення вулиць у місті з'явилися висячі вуличні світильники-клумби (мал. 4). http://svetotehnika.kiev.ua/greenspotlight-1818.html - подвесные уличные светильники-клубмы

Прикладом цікавого інноваційного рішення вуличного ліхтаря є світильник, що працює від старих батарейок, або над стійкі герметичні світильники DRYLIGHT, або ліхтар-повітряна роза, що сам виробляє енергію (мал. 5). http://carlisle-ltd.ru/catalog/drylight/description.html

Також мене у моїх пошуках зацікавила ідея проекту автобусної зупинки TSS (Traffіc Shelter System) (мал. 6) www.pcnews.ru/news/tss-traffic-shelter-system-drop-spot-jonas-elslander-jeroen-robberechts-johann-paquelier-gk-sekkei-wi-fi-mass-transit-300662.html - 7 самых интересных проектов автобусных остановок. TSS - це інноваційний проект автобусної зупинки, що має не тільки дах для захисту потенційних пасажирів від дощу, але й прозоре загородження з лицьової сторони з дверима, що відкриваються автоматично. Крім цього, павільйон оснащений кондиціонером, вмонтованим освітленням та електронним довідковим центром. Щось схоже може використовуватися у освітленні парків.

У Європі - Англії, Німеччині, у питаннях зовнішнього освітлення віддають перевагу стриманості, не спотворюють архітектурний задум, в Америці та Азії - це завжди яскравий, феєричний вигляд нічного міста - багато кольору, динаміки, спец ефектів. У Франції в архітектурному підсвічуванні головною є Ліонская школа, що припускає висвічування окремих архітектурних деталей, їй протистоїть Паризька, основою якої є використання освітлення, що заливає. В Україні ж переживає середній підхід. Федорищев А.Ю. Концептуальные вопросы развития наружного освещения городов // Энергосбережение. 2008. № 4. С. 4-8.

Також я шукала аналоги у довколишньому середовищі та живій природі. Зовнішній вигляд ліхтарів частково нагадує природну рослинність - дерева, кущі або квіти.

Гарні аналоги зустрічаються у мистецтві, особливо в архітектурі, назву ліхтаря навіть носить найвища точка будівлі, балочна конструкція, що слугує для освітлення та вентиляції. Найбільш відомими соборами з ліхтарем на куполі є кафедральний собор Марія-Дель-Фьоре у Флоренції, Собор Святого Петра в Римі, Собор Святого Павла в Лондоні та Капітолій у Вашингтоні.

Під ліхтарем також розуміють ряд вікон, виступ у стіні будинку на висоту 1-2 або більше поверхів, скляну частину покрівельного покриття, призначену для верхнього освітлення. Станькова Я., Пехар И. Тысячелетнее развитие архитектуры. - М.: Стройиздат, 1987. - 296 с.

Чарівним ліхтарем називають проекційний апарат, що нагадує про досить популярні наразі світлові шоу. Перші з них з'явилися в місті Ліоні. Нерідко садово-парковим ліхтарям надаються незвичні форми у вигляді людей, тварин або інших предметів, що споріднює їх із скульптурою. Нічні пейзажі улюблена тема багатьох художників, зокрема вони нерідко зображають освітлене місто, або його частину, що також допомагало мені зрозуміти та знайти необхідні світлові образи.

освітлення інноваційний дизайн проект

2. Світловий дизайн та його призначення

2.1 Практичні та естетичні функції освітлення

Світловий дизайн, світлодизайн (англ. lіghtіng desіgn - проектування, розробка, конструювання, розрахунок освітлення) - це напрямок дизайну, що займається зовнішнім та ландшафтним освітленням міст та інших територій і базується на трьох основних аспектах освітлення:

- естетичне сприйняття - важливе значення при проектуванні та реалізації освітлення місць із тривалим перебуванням людей: зон відпочинку, парків, скверів, магазинів, суспільних зон і архітектурних форм;

- ергономічний аспект - функціональність освітлення, здатність світла впливати на працездатність, комфорт і зорове сприйняття;

- енергоефективність - необхідно розуміти, чи немає переосвітлених поверхонь, без вагомої на те причини; чи немає висвітлення порожніх місць, без певного змістовного навантаження; чи не перевищують значення освітленості необхідні нормативи.

Кожен з перерахованих аспектів має бути врахований у роботі світлодизайнера. В естетичному сенсі дизайнер повинен підвищити привабливість освітлюваного простору, зрозуміти, як об'єкт буде взаємодіяти з навколишнім тлом (зливатися або виділятися з нього), які емоції при цьому буде викликати світло. Необхідно пам'ятати і те, що об'єкт буде видний не тільки вночі, але й удень; ураховувати денне світло та вимоги безпеки в нічний час (надмірна яскравість у полі зору спостерігача, колірне та світлове забруднення й т.д.) Щепетков Н.И. Световой дизайн города. - М.: Архитектура-С, 2006. - 320 с.

Світловий дизайн, як і архітектура, не є ані мистецтвом, ані наукою, а поєднанням різних галузей, та виступає як відгалуження промислового дизайну. Професійному дизайнеру необхідна не тільки креативна ідея (з погляду мистецтва), але й з фізичних властивостей світла та принципів роботи світильників і джерел світла (з наукового погляду).

Серед естетичних функцій зовнішнього освітлення можна виділити те, що воно підкреслює привабливі деталі місцевості. Акцентоване світло допомагає виділити цікаві архітектурні елементи.

Світло, безумовно, вирішує і ряд психологічних проблем. Опинившись у новому місці людина потрапляє в невідомий простір, що створює відчуття обмеженості. Тепле світло може пом'якшити сприйняття, позбавивши від невпевненості, стати орієнтиром, що запрошує досягти інших зон місцевості.

Створені штучним зовнішнім освітленням світло і тінь допомагають виявити всі пластичні особливості архітектурних форм та ландшафту, зробити форму і оздоблення будівель більше виразними, виділити або пом'якшити силует окремого об'єкту, цілий куточок комплексу, будинок або елементи рослинності. Николаев В.А. Ландшафтоведение. Эстетика и дизайн. - М.: Аспект Пресс, 2005. - 176 с.

Штучне сучасне освітлення створює нові умови в рішенні колірної композиції міського просторового дизайну, насамперед самою системою, що має у своєму розпорядженні різні прийоми одержання концентрованого прямого освітлення, напіввідбитого, відбитого та розсіяного з більш-менш рівномірним розподіленням світла. Орлова Л.Н. Основы формирования световой среды городской застройки : диссертация... д-ра техн. наук : Нижний Новгород, 2006. - 432 с.

Увечері місто виглядає інакше, колірні поверхні трохи змінюють своє зафарбування: теплі тони світлішають, а холодні темніють, деякі кольори міняються не лише за світлотою, але і за кольором.

За допомогою світлового дизайну можна підкреслити вигідні в художньому сенсі фрагменти міської композиції та сховати її недоліки. Наприклад, можна виділити світлом архітектурний ансамбль або окремий об'єкт - скульптуру, фонтан, майданчик парку - променем світла, що падає на фактурну поверхню цього об'єкту, створити соковитий кольоровий акцент, залежно від бажання та настрою, змінювати враження від архітектури та ландшафту і вносити у звичайну обстановку різноманітні світлові ефекти, що пожвавлюють вигляд міста. Для рішення практичних і художніх завдань користуються різними видами штучного освітлення, про які ми написали раніше.

Але ці всім відомі властивості та вимоги, залежно від параметрів конкретного міста, парку, скверу, тощо та дизайнерської концепції, можуть бути реалізовані зовсім по-різному.

2.2 Ергономічний бік міського освітлення

У світловому дизайні, як ми вже згадували важливе значення надається ергономічним потребам людини, тобто особливостям її зору, що впливають на сприйняття світла та потребу у ньому. Ми вже визначили основні нормативи освітлення, але також потрібно трохи окреслити деякі інші ергономічні вимоги до міського освітлення.

Тимчасові варіації яскравості поверхонь настільки ж важливі, як і статична просторова неоднорідність. Періодичні зміни яскравості поверхні в полі зору сильно дратують людини та погіршують її зорову працездатність. Такі небажані умови переважають, якщо обстановка вимагає від спостерігача по черзі дивитися на світлу і темну поверхні або якщо світлове джерело випромінює мерехтливе світло. Зіниця й сітківка реагують на зміни яскравості з деякою затримкою, тому при мерехтінні джерела більшу частину часу очі залишаються або недостатньо, або надмірно експонованими.

Оскільки флуоресцентні трубки ліхтарів звичайно живляться від мережі змінного струму частотою 50 Гц (Європа) або 60 Гц (США), то виникає змінний світловий потік із частотами відповідно 100 і 120 світлових коливань у секунду. Нижче деякого значення частоти коливань вони сприймаються як мерехтливе світло, при більших частотах коливання не помічаються. Цей поріг сприйняття називається критичною частотою злиття (КЧС). Частоти 100-120 с-1 звичайно не сприймаються як мерехтіння. Однак при цих частотах можуть виникати стробоскопічні ефекти і, крім того, це мерехтіння може сприйматися так званим бічним зором. Рунне В.Ф., Манусевич Ю.П. Эргономика в дизайне среды. - М.: Архитектура-С, 2009. - 328 с.

У старих і несправних трубок виникає повільний, чотирикорпусний помітний фліккер, особливо на їхніх кінцях. Ранні дослідження виявили, що в багатьох трубках невеликі коливання частотою 50 С-1 накладаються на основні (частотою 100 С-1). Мигтюче світло вкрай неприємне та створює значний зоровий дискомфорт.

На початку широкого введення флуоресцентного освітлення в європейських офісах з'явилося кілька повідомлень про скарги на запалення очей і зорове стомлення. Оскільки передбачалося, що причиною зорового дискомфорту було мерехтіння флуоресцентних ламп, в освітлювальній технології з'явилися освітлювальні пристрої з фазовим зрушенням, які створювали майже постійне світло. Виявилося, що в тих офісах, де встановлювалося кілька флуоресцентних трубок з фазовим зрушенням, скарги припинялися. Однак залишається відкритим питання, яка ступінь мерехтіння може вважатися припустимою, а яка створює неприпустимий зоровий дискомфорт. Інша важлива проблема полягає в тому, що світло є джерелом блиску. Запобігання блиску - це одне з істотних ергономічних завдань при розробці проекту світлового дизайну. Сформулюємо кілька принципів його рішення:

- всі джерела світла, що попадають у поле зору людей, повинні бути обладнанні захисними плафонами у разі їх блиску,

- лінія від ока до джерела світла повинна становити з горизонтальною площиною кут більше 30°. У тих випадках, коли не вдається уникнути меншого кута, ліхтарі повинні бути ретельно затінені,

- для того щоб уникнути блиску в результаті відбиття від інших поверхонь, джерела світла повинні бути розміщені осторонь від блискучих поверхонь, що усунути сполучення лінії погляду з лінією відбитого світла.

3. Розробка художньо-конструкторського-проекту

3.1 Матеріали та технологія виготовлення

В результаті написання перших двох розділів пояснювальної записки до проекту освітлення та проведення науково-дослідницької роботи, я дійшла висновку, що об'єктом мого проекту має стати освітлювальна установка, що ґрунтується на новітніх технологіях, є економічно ефективною, екологічно безпечною та здатна вирішити певну соціальну проблему міського населення.

В результаті я переконалася в тому, що сучасний стан науки та промислового дизайну мають великий досвід використання екологічних та енергоефективних технологій. Наприклад, енергозберігаючі ліхтарі на сонячній енергії. http://www.inhabitat.com/2010/02/26/sustainable-city-street-lights-by-phillips/

Компанія «Phillips» у 2008 році запропонувала ліхтарі-квіти, із штучними пелюстками із вмонтованими гальванічними елементами, що на протязі дня акумулюють сонячну енергію. Вночі «пелюстки» автоматично закриваються та починають освітлювати вулиці накопиченою електроенергією. Ця інтелектуальна система зовнішнього освітлення призначена для економічного освітлення міста у точно встановлений час в залежності від місця знаходження людини або транспорту. Спеціальні датчики уловлюють рух людини та яскраво вмикають ліхтар, у протилежному випадку він ввімкне лише декілька ніжних секцій освітлення.

Іншим подібним проектом стало освітлення «Соняшник», проект якого було розроблено компанією «Riis». Це рентабельне та екологічне міське освітлення являє собою фотогальванічні модулі на поверхні ламп, що також зберігають сонячну енергію. Всі модулі можуть розташовуватися під різним кутом по відношенню до променів сонця, а отже вловлювати сонячне проміння на протязі всього світлого періоду доби. http://elitechoice.org/2010/08/16/sunflower-shaped-lighting-device-could-be-the-future-of-street-illumination-devices/

Іншою альтернативою стали ліхтарі, що працюють на органічних відходах http://hubpages.com/hub/Eco-Friendly-Technology-That-Will-Change-the-World або вітровій енергії. http://trendsblog.ru/2009/11/fonari-rabotayushhie-ot-vetra-osvetyat-mosty/

Виходячи з цих даних мною було обрано створення вуличного ліхтаря, що самостійно виробляв би енергію, за допомогою сонця. Також окрім вироблення та накопичення енергії мною було додано функцію підзарядки для фотоапаратів, мобільних телефонів та інших переносних електронних пристроїв. Провівши патентні дослідження, я переконалась, що необхідні мені пристрої вже винайдено, проте їх сполучення буде новим та оригінальним, а отже вирішуватиме проблеми та завдання мого дослідження: створюватиме зручне функціональне вуличне освітлення, полегшуватиме енергетичну проблему міста, буде екологічно чистим та сприятиме розвитку туризму у місті (завдяки наявності універсального зарядного пристрою мешканці та гості міста зможуть довше гуляти, отримавши змогу легко зарядити дрібну електронну техніку).

Мій універсальний ліхтар має спільні риси із раніше запатентованим зарядними пристроями-деревами http://www.hometone.org/entry/wind-tree-lets-you-charge-your-appliances-the-greener-way/. «Вітряне дерево» як і звичайне має згори листя, що коливаються вітром та накопичують кінетичну енергію в акумуляторі, що розташований нижче у стволі дерева. Накопичена таким чином енергія дозволяє перехожим в будь-який час підзарядити свої портативні електронні пристрої - фотоапарати, мобільні телефони, ноутбуки, ігрові плеєри, тощо. Мій ліхтар запозичивши даний принцип має вдосконалення, він також виконує функцію освітлення, містить дисплей з інформаційної картою та має покращений естетичний дизайн, про що йтиметься далі.

Також я долучила до конструкції свого універсального ліхтаря інший пристрій - універсальний зарядний прилад http://www.mobil-land.ru/accessories.php?action=detail&id=11401. Прилад підходить для зарядки більшості Lі-Іon акумуляторів ємністю до 2000 мАч із напругою 3.5-3.8 В. Вхідна напруга становить 110-220 В.

Контроль рівня заряду виробляється мікрочипом і автоматично відключається при досягненні максимального рівня.

Для того, щоб здійснити з його допомогою підзарядку користувачеві необхідно вийняти акумуляторну батарею зі свого телефону Поставити її у затискач, так щоб контакти зарядного пристрою перебували на клемах «+» та «-» акумулятора. Далі повинен загорятися зелений індикатор «DІS». Якщо цього не відбулося, необхідно змінити полярність натисканням кнопки, що знаходиться на пристрої праворуч. Після цього пристрій почне живитися від електромережі, при цьому повинен загорітися індикатор «POW», а індикатор «CHG» повинен блимати, показуючи, що йде зарядка. При досягненні повного заряду, індикатор «CHG» перестане блимати, і загориться індикатор «FUL». При цьому батарея захищена кришкою.

Цей пристрій стане у нагоді для заряджання більшості телефонів, таких марок, як «Alcatel», «Benefon», «Bosch», «Ericsson», «Fly», «Huawei», «Hyundai», «LG», «Maxon», «Mitsubishi», «Motorola», «NEC», «Nokia», «Panasonic», «Pantech», «Philips», «Sagem», «Samsung», «Sendo», «Siemens», «Sony», «SonyEricsson», «Toshiba», «Tri», «Voxtel», «VK».

Для зарядки інших пристроїв можуть використовуватися USB-роз'єми. Вони являють собою перероблений варіант універсальної USB зарядки. http://chip.com.ua/439006.html Універсальні USB-роз'єми дозволять підзарядити більшість відомих марок фотоапаратів, мобільних гарнітур, плеєрів, айподів, смартфонів, коммунікаторів, та ін.

Таким чином, розглядаючи цілком мій проект Стаціонарної освітлювальної установки з функцією підзарядки ми можемо навести наступні характеристики. Загальна вистою пристрою становить 2,5 м, при цьому довжина світильнику, сягає 2,37 м. Пластиковий корпус приладу ніби протинається світильником, округлої форми.

Усередині світильнику знаходяться два світлодіодні LED-тубус TC-LED100-50-B. Світлодіодні тубуси - новинка у світловому оформленні. Зазвичай вони використовуються для контурного підсвічування будинків, мостів, для декорування стель, стін, рекламних вивісок, оформлення нічних клубів, створення шоу.

Світлодіодний тубус або ж труба являє собою тубус із міцного пластику з внутрішнім підсвічуванням комплектом світлодіодних лінійок. Їх можна підключати послідовно до одного контролера, і за допомогою його створювати різні динамічні світлові ефекти.

Світлодіодні тубуси досить легкі, тому їх легко та зручно монтувати, вони практично не виділяють тепла і їхнє енергоспоживання становить усього 10-15 Ват на 1 тубус. При цьому вони випромінюватимуть рівне біле світло із середньої горизонтальною освітлюваністю у 4 лк, що цілком достатньо для освітлювання на пляжах, або у центрі міста, де існуватиме додаткове освітлення. Семенов Б.Ю. Экономичное освещение для всех. - М.: Солон-Пресс, 2010. - 224 с.

Товщина пластикового корпусу вигнутої форми становитиме 35 см. Вигини корпусу умовно ділитимуть його на чотири функціональні зони: верхня, зона де буде вмонтовано сонячну батарею (70 см), верхня середня зона (з максимально відкритим світильником, більш яскрава - 60 см), нижня середня зона, де буде розташовано клавіатуру з дисплеєм (поле для вводу пароля), зарядний пристрій, USB-роз'єми, про які йшлося вище, індикатори зарядки, три світлодіоди для додаткового підсвічування дій з клавіатурою (75 см), та нижня зона, що поєднується з кріпленням пристрою (45 см).

Завдяки цьому клавіатура та зарядні елементи розташовуватимуться на висоті 80 см, щоб приладом могли користуватися люди різного віку, зросту, а також люди з обмеженими можливостями, наприклад інваліди.

Пластиковий корпус має виготовлятися з полістиролу стійкого до ударів HIPS (антивандальний захист), таке ж покриття матиме і сам світильник. Виготовлення відбуватиметься методом лиття під тиском по заготовленних викрійках-шаблонах. Це можливо завдяки тому, що даний тип пластику має ряд вигідних властивостей: підвищену стійкість до ударів та пошкоджень, стійкість до розривів, легкість, гнучкість, морозостійкість до - 40°С (що підходить до клімату Харкова), вологостійкість, чудову здатність до набуття різних форм, легкість в обробці, хімічну стійкість до кислот і лугів. Зверху пластик буде пофарбовано стійкою фарбою.

Корпус та світильник заглиблюватимуться у землю у бетонну опору розміром 40 на 40 см. Для цього заздалегідь необхідно буде підготувати ґрунт, виривши яму та укріпивши її камінням.

Всередині корпусу знаходитимуться акумуляторна батарея, внутрішня частина універсального зарядного пристрою та USB-роз'ємів, що під'єднуватиметься до джерела живлення, кабелі живлення, мікропроцесор, що зчитуватиме дані клавіатури та керуватиме процесом обслуговування, комутовані виводи перемінного току. У непомітному місці на корпусі будо зроблено з'ємну панель на електронному замку, що буде досяжна для людей, які будуть ремонтувати та обслуговувати освітлювальну установку.

Сонячна батарея, що знаходиться на горі, буде завширшки 35 см, а завдовжки - 1 м вигнутої еліптичної форми (табл. 2). Це тонкоплівкова сонячна батиря невеликої потужності у 50-60 Вт. Тонкоплівкові технології дозволяють робити більше дешеву за собівартістю батарею.

Тонкоплівкова сонячна батарея не вимагає прямих сонячних променів, працює при розсіяному випромінюванні (що важливо для Харкова де багато похмурих днів), завдяки чому сумарна вироблювана за рік потужність більше на 10-15%, ніж її виробляють традиційні кристалічні сонячні панелі. Голдер С., Мазумдар С., Рай К. Система наружного освещения со светорегулированием и с подзарядкой аккумуляторов солнечными батареями // Светотехника. 2006. № 2. С. 35-38.

Вся сонячна батарея складається з безпосередньої батареї, високовольтного контролеру6 акумулятору та інвертору.

Клавіатура освітлювальної установки має бути металевою, аналогічно до клавіатури банкоматів. Також з легких сплавів буде виконано кришку панелі користувача на корпусі, роз'єми.

Технологічний принцип дії всієї освітлювальної установки полягає у тому, що сонячна батарея нагорі на протязі дня акумулює електричну енергію. Ця енергіє використовується для освітлення у темний період доби та підзарядки пристроїв, про які йшлося раніше.

Таблиця 2. Характеристики сонячної батареї

Потужність при інсоляції 1000 Вт/ м2 t 25? С, АМ = 1,5, Вт

Розмір, см

Вага, кг

Напруга розімкнутого ланцюгу, В

Робоча напруга, В

Сила стриму

розімкненого ланцюгу, А

Максимальна напруга, В

50

1000х35

17,4

73,5

55,7

1,18

100

3.2 Функціональне призначення об'єкту освітлення

В результаті теоретичних досліджень мною було визначено норми функціонального вуличного освітлення, вже існуючі проекти інноваційного освітлення у світі та практичне значення світлового дизайну. На основі отриманих знань, а також залучивши свою уяву я перейшла до практичних досліджень, в результаті мною було розпочато розробку універсальної стаціонарної освітлювальної установки з функцією підзарядки. В попередньому підрозділі я вже визначила аналоги для порівняння, а також конструктивне, технічне рішення, технологічні матеріали, з яких складатиметеся об'єкт. Тепер необхідно окреслити його форму, конструкцію більш детально та призначення всіх елементів.

Світильник з фотоелементом починає освітлювати місцевість із настанням сутінок та вночі. Він створю достатню яскравість для руху пішоходів на доріжках біля пляжів, об'єктів відпочину у парках, на тротуарах біля історичних пам'яток у центрі міста. При цьому світло сприяє не лишу зручності та безпеці, але і психологічному комфортові. Щепетков Н.И. Формирование световой среды вечернего города : Дис. ... д-ра архитектуры : 18.00.01 : М.:, 2004. - 272 c.

Додаткова функція освітлювальної установки - це підзарядка мобільних телефонів, фотоапаратів та іншої портативної техніки. Дуже часто туристи або і самі мешканці міста під час тривалих прогулянок, на відпочинку відчувають потребу підзарядити свій телефон або фотоапарат без повернення додому або в готель. Якщо вони отримають таку змогу, то матимуть можливість довше гуляти містом. Це покращить їх настрій, сприятиме росту позитивного іміджу нашого міста, а можливо і всієї України. А також можливо, що більш тривала прогулянка спонукатиме людей відвідати більш культурних пам'яток, придбати більше товарів та послуг на згадку. Все це сприятиме поліпшенню соціально-економічної ситуації в місті.

Таким чином, ми вирішуємо одночасно декілька важливих проблем соціальні - обслуговування гостей та мешканців міста різних вікових категорій та стану, економічні - поліпшення іміджу і економічної ситуації в місті, економія електроенергії, і захист довкілля.

Конструкція освітлювальної установки, її форми справляють також велике естетичне враження, про що піде мова далі, а також дозволяють заощадити 500 гривень щорічно ( з розрахунку 180 кВт на місяць вартістю 23 коп./КВт), не рахуючи економічної вигоди від додаткової функції підзарядки.

Екологічність установки проявляться не лише у економічності, але й у безпеці. Безпека даного виробу полягає, перш за все, у захисті його користувачів від ураження струмом. Пластиковий корпус надійно захищає користувачів від кабелів під напругою та інших елементів.

Також об'єкт є хімічно безпечним, бо виготовлений з матеріалу, що не виділяє шкідливих сполук на відкритому повітрі. Фізичні властивості конструкції роблять її стійкою до механічних пошкоджень, міцною до різних погодних умов, навмисного або ненавмисного пошкодження користувачами.

Функціональні властивості універсального ліхтаря мають три групи показників: досконалість виконання основної функції (гарантоване освітлення); універсальність застосування (масове використання виробу); досконалість виконання допоміжних операцій (зарядка приладів та отримання інформації).

Біологічні властивості виробу характеризують його стійкість до дії мікроорганізмів (бактерії, цвілі, грибків, дріжджів), комах (міль, таргани й ін.) і гризунів (миші, пацюки). Полімер, з якого вироблено наш прилад не здатний до гниття або пліснявіння, що спричинюються відповідними видами мікроорганізмів. Румянцева Е.Е., Губернский Ю.Д, Кулакова Т.Ю. Экологическая безопасность строительных материалов, конструкций и изделий. - М,: Университетская книга, 2005. - 200 с.

Ергономічні властивості забезпечують зручність і комфорт при користуванні річчю, створюють оптимальні умови для людини в процесі праці і відпочинку, знижують стомлюваність, підвищують продуктивність праці. Так, кнопки на корпусі виконано із знанням будови людської руки, щоб їх було зручно натискати, вставляти та діставати батареї.

Установка має довгий термін дії приблизно 15 років. І вона потребує лише періодичного сервісного та технічного обслуговування. Сервісне та технічне обслуговування ліхтарів містять у собі профілактичні роботи, моніторинг стану устаткування, екстрене проведення ремонтних робіт та інші послуги. Високопрофесійне сервісне та технічне обслуговування виробу дозволяє запобігти або оперативно усунути виникнення несправнестой, або неадекватної роботи, на кшталт відмови від підзарядження вставлених батарей. Профілактичне обслуговування має проводитись від 1 до 2 разів на півріччя.

Перед монтажем універсального ліхтаря має проводитися підготовка місцевості - розрівнювання та ущільнення земляного майданчику, бетонування та встановлення фундаменту. Сам виріб має транспортуватися до міста установки у картонній тарі у розібраному стані. За допомогою транспортного стелажу можна підняти та зібрати всі частини ліхтаря, закріпивши їх на фундаменті.


Подобные документы

 • Художньо-естетичний та конструктивно-технологічний аналіз світильників, які виконані у різних стилях. Історія вдосконалення світильників, особливості освітлення у сучасному інтер'єрі. Розробка дитячого нічного світильника, його композиційне рішення.

  реферат [283,3 K], добавлен 06.11.2011

 • Визначення спільних рис подіумної сценографії із театральною. Аналіз особливостей сприйняття кольорів на основі психічних характеристик людини. Дослідження ролі освітлення та кольорової гами оформлення подіуму в успішності організації показу мод.

  курсовая работа [36,4 K], добавлен 09.12.2010

 • Основні образотворчі засоби: форма, текстура матеріалу, освітлення, колір. Композиція як найбільш яскравий показник художньої уяви. Різні види композицій. Процес пошуку оптимального розташування елементів. Вивчення й трансформація природного аналога.

  контрольная работа [2,5 M], добавлен 08.12.2010

 • Принципи та організація кав'ярні: виробничі цехи, мийні столового посуду, складські та адміністративно-побутові приміщення. Дизайн інтер'єру кафе: значення меблів, освітлення, колірного рішення, композиції та концепції закладу. Стилі в дизайні інтер'єрів.

  реферат [35,6 K], добавлен 14.11.2011

 • Мистецтво дизайну як одна з найважливіших сфер сучасної художньої культури. Історія зародження та розвитку дизайну в Україні. Характеристика вимог до дизайну та його функцій. Аналіз системи композиційних закономірностей, прийомів і засобів дизайну.

  реферат [1,7 M], добавлен 19.03.2014

 • Поняття стилю "класицизм", "класичний танець". Розвиток руської школи балету. Роль стрибка в системі класичного танцю. Види повітряних піруетів. Художньо-педагогічні принципи класичного танцю, його основні поняття: вивортність, апломб, ballon, epallement.

  реферат [25,2 K], добавлен 22.09.2015

 • Визначення поняття "натюрморт", його історія та особливості як жанру. Роль і значимість речей в натюрморті. Основні види графіки та їх характеристика. Правила створення композиційної фотографії. Світлотіньові ефекти і геометрична стилізація предметів.

  курсовая работа [8,2 M], добавлен 25.11.2014

 • Дизайн як вид проектної творчості. Проблема співвідношення ремесла й дизайну. Історія та напрямки розвитку дизайну. Винахід друкуючого верстата Гуттенберга. Започаткування ідей промислового проектування. Причини бурхливого розвитку промислового дизайну.

  реферат [245,3 K], добавлен 08.12.2010

 • Характерний для міського ремесла періоду феодалізму цеховий лад, його ознаки. Народне прикладне мистецтво в післяреформенний період, яке мало характер кустарних промислів. Українські гончарні вироби. Художні вироби з дерева, металу. Килимарство і вишивка.

  презентация [3,5 M], добавлен 26.02.2014

 • Аналіз економічних показників салону краси та його відділів. Організація роботи підприємства, його відділів, адміністративно-управлінського персоналу. Розробка нових моделей та провадження у виробництво нових досягнень в галузі перукарського мистецтва.

  отчет по практике [22,5 K], добавлен 28.08.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.