Аналіз маркетинга дизайну графічного комплекса для Народного Молодіжного Театру

Огляд інформації за темою театральних плакатів як об'єктів дизайну. Збір маркетингової інформації за темою театральних плакатів. Аналіз аналогів театральних афіш. Формулювання вимог до створення театральних афіш. Розробка візуального стилю театру.

Рубрика Культура и искусство
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 03.07.2012
Размер файла 26,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

ЗМІСТ

ВСТУП

1 ПРЕДПРОЕКТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕАТРАЛЬНИХ ПЛАКАТІВ ЯК ОБ'ЄКТІВ ДИЗАЙНУ

1.1 Огляд інформації за темою театральних плакатів як об'єктів дизайну

1.2 Збір маркетингової інформації за темою театральних плакатів як об'єктів дизайну

1.3 Аналіз аналогів театральних афіш

1.4 Формулювання вимог до створення театральних афіш

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТОК

ВСТУП

З виникненням сучасних видів комунікації відбулася певна трансформація культурного простору, яка диктує необхідність швидкого поверхневого сприйняття інформації. У цьому просторі інформаційної культури все більше загострюється необхідність в традиційних видах мистецтва, зокрема, в театрі. І особливо це важливо для людей молодого віку, тяга яких до театрального мистецтва все більше зростає.

Актуальність теми визначається незадовільним станом сучасного театрального плакату і театральної айдентики взагалі. Творча молодь проявляє неабияку цікавість до такого виду мистецтва, як театр, здебільшого до сучасних та неординарних постанов. Наразі існує необхідність молодих театрів у саморекламі та бажанні відобразити свою унікальність та відмінність від інших театрів. Зважаючи на це, сучасність графічного комплексу театру в цьому випадку є вкрай важливою. Увесь графічний комплекс має впливати на потенційного глядача відображенням одночасно як настрою спектаклів, так і специфіки самого театру.

Даний проект розроблявся на підставі брифа замовника. У ролі замовника, який доручав розробку графічного комплекса для Народного Молодіжного Театру «ВІНОРА», виступила режисер театру «ВІНОРА», Кобзар І.І.. Робота виконувалася відповідно до плану. У ролі Виконавця виступала стулентка Штадченко Ю.Б. Керівником дипломного проекту була О.Л. Квітка.

Предметом дипломного проекту є принципи розробки візуального стилю театру.

Об'єктом проектування є дизайн графічного комплексу для народного молодіжного драматичного театру «ВІНОРА».

Метою дипломного проекту є розробка засобами графічного дизайну комплексу, який здатний залучити увагу сучасного глядача до творчості молодіжного театрального колективу. Тим самим стимулювати підвищення культурного рівня сучасної молоді та прищеплення любові до рідної мови. Створений дизайн-об'єкт повинен відповідати обраній цільовій аудиторії та вимогам сучасного дизайну.

Завдання роботи:

-- зібрати інформацію про сучасні розробки стилю для театрів і театральних фестивалів;

-- проаналізувати зібрані аналоги;

-- сформулювати концепцію й вимоги до проектування графічного комплексу;

-- розробити проект-пропозицію -- графічний комплекс для народного молодіжного драматичного театру «ВІНОРА».

Для досягнення поставленої мети роботи, вважається за потрібне користуватися наступними методами:

-- Аналітичний метод, що включає виявлення недоліків у аналогах театральних афіш зокрема, і в графічному стилі взагалі;

-- Метод синтезу, що допоможе сформулювати вимоги до проектування;

-- Метод проектно-графічного моделювання на проектній стадії -- практичне використання отриманих знань.

Складові частини дипломного проекту: логотип театру, серія театральних афіш, квитки, листівки-запрошення, футболки з логотипом, значки. Вимоги до проектованого графічного комплексу для Народного молодіжного театру «ВІНОРА». Спираючись на аналіз обробленого матеріалу, визначено, що головним фактором у зовнішній рекламі є візуальний образ, тому що саме він передає значну частину інформації, формує відношення до продукту. Графічний стиль афіш повинен відповідати естетичним потребам споживача, бути цікавим і зрозумілим. Графічна мова має велике значення і від неї залежить, наскільки повноцінно глядач буде сприймати інформацію.

За для того, аби споживач сприйняв інформацію привабливою для себе, треба подати її так, нібито афіша звертається саме до нього. Людина обирає більш привабливу рекламу, таку, що відповідає її уявленню про себе. Перш за все візуальне та змістовне наповнення має зацікавлювати та бути зрозумілим для творчої та незалежної молоді.

У нашому випадку це має бути перш за все серія плакатів, котра повинна поєднуватись в стилістичному та графічному оформленні. Об'єднуючими елементами будуть такі прийоми, як продумана кольорова гамма, використання оригінального логотипу театру, підбір шрифту, можливе використання плашок та інших елементів графічних форм. Завдяки створеному графічному комплексу, театр відрізнятиметься поміж інших, матиме свій впізнаний стиль.

Асоціативність полегшує запам'ятовування, змушує замислитись. Колір, як елемент цілого образу, сам по собі не може розглядатися окремо від змістовного навантаження. Він має нести свою символіку. У даному випадку ми повинні підкреслити кольором такі особливості театру, як національна належність і відповідна молодіжна емоційність.

Композиційне рішення повинно бути вільним. Саме зображення -- площинним, сприйматися локальною плямою, мати чіткі лінії. Скоріш за все, зображення базуватиметься на авторській графіці, виконаній в простій невимушеній манері. Зображенням необхідно виявити тільки саме основне й важливе. Акцент необхідно зробити на специфіці як самих вистав, так і театру в цілому. Інформація, що має допомогти глядачеві, тобто місце й час вистави, контактна інформація, повинна мати стабільне розміщення. Шрифту так само необхідно приділити особливу увагу. Він повинен легко читатися в елементах графічного стилю, на афіші легко сприйматися на відстані в умовах вулиці.

1. ПРЕДПРОЕКТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1 Огляд інформації за темою театральних плакатів як об'єктів дизайну

стиль театр афіша плакат

На вулицях міста афіші зустрічаються досить рідко. А ті, які все ж зустрічаються, досить рідко відповідають інформаційним та естетичним вимогам. Можна побачити театральні афіші здебільшого на невеличких стендах неподалік театрів або безпосередньо в театрах. Більша частина афіш являє собою приклад зовсім не дизайнерського підходу, а саме -- фотографія з вистави, на яку накладено текст з найголовнішою інформацією.

В сучасному суспільстві інструментарій дизайну все частіше використовується для вирішення соціальних проблем. Він не тільки виходить за межі економічних завдань, а стає частиною соціального середовища, що бере участь у становленні певних стандартів мислення і соціальної поведінки.

Перед початком описання проекту, необхідно зробити аналіз інформації, зібраної в процесі підготовки до проекту. Узагальнити результати та прояснити сучасний стан проблеми використання графічної мови в рішенні сучасних театральних плакатів, зробити обгрунтовану та доречну пропозицію.

Саме плакат у світовому дизайні займає величезну посаду. Перед початком аналізу підібраних аналогів, буде доречно дати лаконічне визначення самого поняття плакату та сформулювати основні характеристики, за якими аналізуватимуться аналоги.

Плакат (від фр. placard -- об'ява, афіша; англ. poster) -- вид графіки, лаконічне помітне зображення, розраховане на загальну увагу, як правило, супроводжене текстом. [8]

Плакатність -- це якісна характеристика, яка може в різній мірі виявлятися у творах цього жанру. У процесі розвитку плакат прагне долати станкові, естампні та інші тенденції, відточуючи свію власну унікальну художньо-виразну мову. Плакатність не тільки визначає чистоту жанру, але також є показником ефективності впливу плаката. За радянських часів середній тираж плакатів коливався від 500 до 2000 примірників. Плакати ставали символами епохи. Деякі ставали фірмовими знаками театрів. Сьогодні авторський театральний плакат -- жанр елітарний. Серед сучасних робіт зустрічаються візитні картки, за якими через роки будуть дізнаватися про наш театральний час. Просто їх значно менше. До слова, в Західній і Східній Європі оригінальний плакат -- обов'язкова частина театральної культури. [2]

«Театральний плакат -- це щось, окреме від вистави. Він має безпосереднє відношення до вистави, і разом з тим це окрема творчість. Культура театру починається, з одного боку, з вішалки, з іншого -- з театрального плаката». Театральна афіша трансформується, орієнтуючись на запити театру і аудиторію, до якої звертається (ступінь її підготовленості і соціальний рівень), її інтереси і смаки. Так, у XVIII столітті, коли для широких мас театр ще залишався нововведенням, афіша служила для залучення глядача і пояснення йому відбувається. Для аудиторії імператорських театрів, що вже склалася до початку XIX століття -- афіша джерело оповіщення про репертуар і багатоаспектне життя театру. Афіші приватних столичних театрів кінця XIX - початку XX століття ведуть боротьбу за глядача, а також прагнуть до «впізнаваності», використовуючи для цього індивідуальний макет, а також «фірмовий» стиль: емблему або графічне рішення назви. У 20-ті роки ХХ століття ситуація змінюється і театральної афіші відводиться нова роль -- вона стає предметом пропаганди. Для театральної афіші цього часу характерні яскравість і різноманіття образотворчих форм, вона все більше переходить до зображення, як головного елементу афіш -- на шкоду змісту -- різноманітною інформацією, яка полягала на шрифтах афіші. Тобто, в цьому сенсі шрифтова афіша деградує. З іншого боку, розвивається плакат, образотворчий еквівалент афіші, що ставить собі за мету створити образ вистави і відобразити стиль театру.

Специфіка художньої мови плаката в тому, що він має сприйматися з великої відстані, виділяючись поміж інших засобів інформації. Плакат впливає яскравим, умовним, лаконічним графічним і кольоровим строєм, помітною декоративною виразністю. Вирішальне значення має кольорове рішення. Як правило, використовується обмежена палітра кольорів. Художник створює оптимальний колорит, приділяючи увагу не лише зображенню, а й шрифтам. Символіці кольору в плакаті належить значна роль, силі емоційного впливу. Специфічні засоби плакату -- площинне зображення, зображувальні метафори, зрозумілі всім символи, ефектні порівняння образів, узагальнення, ступенів умовності, іноді сатиричні образи.

Плакат широко використовує силуети, експресивні форми, контури й фотографічний матеріал.

1.2 Збір маркетингової інформації за темою театральних плакатів як об'єктів дизайну

Сьогодні все більше переходять від методів масового і товарно-диференційованого маркетингу до техніки цільового маркетингу, який допомагає повніше виявляти наявні маркетингові можливості [1]. Основними заходами цільового маркетингу є сегментування ринку, вибір цільових сегментів ринку і позиціонування товару на ринку.

Ці етапи маркетингових досліджень дозволяють зменшити невизначеність, супутню прийняттю маркетингових рішень при розробці графічного комплексу. Афіша не може подобатися відразу всім глядачам. Глядачів занадто багато, вони відрізняються один від одного по самим різним параметрам. Різними можуть бути потреби, ресурси, географічне положення, купівельні відносини та звички. І будь-яку з цих змінних можна використати як основу для сегментування ринку. При розробці графічного комплексу для театра ми орієнтувалися на певний сегмент.

Заради ефективного задоволення потенційного глядача, було зроблено аналіз та виділено певні категорії.

Визначення сегмента і цільової аудиторії.

Критерії сегментування:

1. Географічний: Україна та близькі до неї країни

2. Демографічний: студенти, люди з вищою освітою

3. Психологічний: соціальне оточення високо освічених та професійних людей

Отже, виявлено потреби споживача: ототожнення себе з молодіжною культурою, духовний та особистий зріст, пошук нових та несподіваних вражень.

Логічно усвідомлювати той факт, що найчастіше молоді театри та театри, що розвиваються, мають в своєму бюджеті на рекламу мінімум коштів.

Сучасні театри мають на меті привернути до себе увагу, перш за все, молоді. Творча молодь, студенти і є цільовою аудиторією театру «ВІНОРА». Охарактеризувавши молодь, що відвідує театр, було складено загальний психологічний портрет. Це обличчя нинішнього світу, його поведінка і ставлення до життя відображує все сучасне. Їм властиве легке та енергійне ставлення до життя. Вони досить скептичні до реклами та різноманітних PR-акцій. Завдяки мережі інтернет молодь має можливість отримувати найсучаснішу інформацію з різних куточків світу.

Вікова категорія (17-25років) характеризується максималістичним відношенням до життя, має дещо бунтарський стиль поведінки, прагне показати суспільству свою індивідуальність.

Через перенавантаженість інформацією, така сучасна молода людина не завжди має час, щоб розглядати світ навколо себе. Це не означає,що вона не цікавиться зовнішнім світом, просто дещо обмежує для себе великий потік інформації. Таку людину здатна зацікавити таке ж виняткове та індивідуальне, як вона сама.

Найчастіше, така молодь помічає ефектність та неординарність візуальної інформації. У сфері театру найбільш очікуваними є яскраві та контрастні афіші, своєрідний мікс найсучасніших графічних засобів. З цікавістю також сприймається візуальна інформація у стилі ручної праці.

Виходячи з психологічного портрета споживача, підсумована естетична оцінка. Вона являє: вдоволення інформаційних, естетичних та статусних потреб.

Визначивши цільову аудиторію, складемо описовий портрет типового представника цільової групи.

Серед відпочиваючих у парку дівчат 17-25 років завжди можна примітити студентку Катю. Вона одягнена, як більшість дівчат її віку, в джинси та футболку, але відрізняється від натовпа замисленим мрійливим поглядом, виражає зацікавленість мистецтвом та сучасною літературою. Серед Кать великий відсоток іногородніх, які проживають в гуртожитках, сім'єю обзаводитися не поспішають. Вони хочуть знайти себе, реалізувати свої творчі плани і амбіції. Каті талановиті, знаходяться в творчому пошуку. Велике значення для Кать являють національне походження, повага до рідної мови та народу.

Каті - живуть не лише своїми проблемами, вони активно цікавляться громадським життям.

Каті споживають ЗМІ середньо-інтелектуального рівня складності.

Складений портрет цільового споживача дозволив більш ефективно позиціонувати театральні афіші, а також грамотно опрацювати методи впливу на потенційних глядачів з метою зробити театр більш затребуваним.

Позиціонування на ринку - забезпечення товару не викликає сумнівів, чітко відмінного від інших, бажаного місця на ринку й у свідомості цільових споживачів [1].

Необхідно «позиціонувати» афіші, виділити їх гідності, позитивні відмінності від конкурентів. Театр «ВІНОРА» відрізняється від інших театрів тим, що всі його спектаклі проходять українською мовою. У зв'язку з цим була підібрана кольорова гамма для графічного стилю - червона і чорна. Такий вибір мотивується тим, що це головні кольори, що переважають на українському орнаменті. Нарис логотипу театру нагадує український скоропис. Вся графіка стилю виконана в техніці ручного штампування. Цей хід був вимушеним, оскільки театр «ВІНОРА» є мало бюджетним, він зовсім не має фінансування. Квитки зроблені в техніці орігамі. Це, на наш погляд, є найбільш привабливою формою в даному випадку. Крім того, така форма не потребує великої витрати матеріалу.

1.3 Аналіз аналогів театральних афіш

Впродовж дослідження театрального плакату був зібраний ряд сучасних аналогів театральних афіш.

Більша частина сучасних плакатів створена задопомогою поєднання графічних засобів. Традиційно для більшості афіш характерно використання метафори.

Метафора - це літературознавча поняття. Метафора - це троп, то є якийсь образ, заснований на вживанні слів у переносному значенні. Сенс метафори як стежка в тому, щоб посилювати емоційну виразність мови. Метафора є перенесення властивостей одного предмета на інший за принципом їхньої подібності.[ 9]

Основні критерії, за якими характеризуватимуться та аналізуватимуться аналоги:

1. Відповідність характеру спектаклю

2. Відповідність сучасним тенденціям у дизайні

3. Композиційне рішення

4. Кольорове рішення

5. Узагальненість (лаконічність)

6. Відтворення метафори

7. Шрифт у афішах

Носіями інформації та аналогів слугували альбоми на данну тематику, афіші міста та інтернет ресурси. Зпоміж них було обрано наступні зразки:

1. Аналог являє собою афішу до вистави «Медея»

- спостерігається очевидна відповідність до напруженого сюжету вистави;

- відповідність сучасним тенденціям в дизайні обумовлена дещо шокуючим сюжетом фотографії, графічною обробкою;

- композиція чітка та врівноважена, зображення по активності своїй переважає над шрифтом;

- кольорове рішення доволі нав'язливе, що й спрямоване на привертання уваги;

- зображення лаконічне;

- афіша не грунтується на метафорі, а просто відображає сцену з вистави;

- шрифтове рішення не ідеальне, бо на тлі активної фотографії він частково губиться, міжбуквенний простір замалий, що не дозволяє сприймати його на відстані, та за своєю масою ледь не сперечається з зображенням.

2. Афіша до вистави театру «КомедиантЪ» за назвою «Вещица»

- афіша добре відповідає класичному характеру театру, простежується відповідність спектаклю;

- афіша доволі сучасно сприймається за рахунок використання різних засобів. Може чітко сприйматися на відстані;

- композиційне рішення класичне, симетричне, з акцентом на центр;

- кольорове рішення дуже стримане, контрастне. Загалом вирішується двома кольорами, сірим та червоними, що акцентує головну інформацію;

- зображення основане на мальованій графіці, тому є більш площинним;

- зображення метафоричне;

- шрифт цієї афіші цілком відповідає і духові самого театру, і вистави безпосередньо.

3. Афіша для московського театру. Вистава «Бабий дом»

- дійсно відображає характер автора вистави та настрій вистави. Це відбувається за рахунок різних композиційних прийомів;

- афіша відповідає сучасним тенденціям. Чудово та помітно виглядає у відкритому просторі. Привертає погляд сучасного молодого глядача;

- композиція афіші доволі врівноважена, зображення займає близький до тексту простір (трохи переважає), але не суперечить із ним;

- використовуються два кольори: сірий та чорний;

- зображення дуже лаконічне, та сприймається доволі активно- метафора присутня, та працює, зображення багатозначне, чим і зацікавлює глядача;

- шрифт працює доволі активно, та своєрідність його розміщення полягає в тому, що разом з логотипом театру він створює цільний блок.

4. Постер до вистави «Вільна пара»

- простежується відповідність спектаклю, відчувається гуморлива та молодіжна спрямованість;

- цілком відповідає сучасним вимогам. Привертає увагу цікавим графічним виконанням та своєрідною життєрадісністю;

- композиція афіші врівноважена, зображення переважає над шрифтом та займає основну площину афіші;

- кольорове рішення досить активне, на білому тлі насичені кольори, теплі й холодні, світлі та темні;

- зображення лаконічне та відповідає спектаклю таким чином, що глядачеві одразу зрозуміло, що це молодіжна розважальна вистава;

- зображення афіші не грунтується на метафорі;

- шрифтове рішення підібрано відповідно до характеру вистави.

1.4 Формулювання вимог до створення театральних афіш

Спираючись на аналіз обробленого матеріалу, визначено, що головним фактором у зовнішній рекламі є візуальний образ, тому що саме він передає значну частину інформації, формує відношення до продукту. Як вже зазначалося, людина обирає як найбільш привабливу рекламу, відповідно її уявленню про саму себе. Перш за все візуальне та змістовне наповнення має зацікавлювати та бути зрозумілим для такого сегменту ринку, як вище описана молодь, творча та незалежна. Це має бути серія плакатів, отже, якимось чином вона має поєднуватись. Припустимо, що це виражатиметься в стилістичному та графічному оформленні. Асоціативність полегшує запам'ятовування, змушує замислитись. Колір, як елемент цілого образу, сам по собі розглядатися не може, окремо від змістового навантаження, який має нести. Виходячи з деяких особливостей театру, таких, як національність, колір має це виявити. Так як театр молодіжний, необхідно відтворити відповідну емоційність.

За для того, аби споживач сприймав інформацію привабливою для себе, треба створити відповідні умови, нібито аіша звертається саме до об'єкта.

Інформація, що має допомогти глядачеві місце й час, контактна інформація, повинна мати стабільне розміщення.

Композиційне рішення, скоріш за все, повинно бути вільним. Саме зображення площинним, сприйматися локальною плямою, мати чіткі лінії.

Висновки

В ході роботи по створенню дизайну графічного комплекса для Народного Молодіжного Театру «ВІНОРА» були використані методи маркетингу та проведено аналіз маркетингу.

Це дозволило виявити основні недоліки існуючих театральних афіш. А також дозволило уникнути аналогічних помилок і знайти правильне рішення.

Можна відзначити, що провівши аналіз аналогів театральних афіш і визначивши конкурентні дизайн-об'єкти, успішно виконали завдання проекту. Рішення поставлених завдань показало, що дизайн графічного комплексу театру повинен володіти рядом обов'язкових властивостей, які допоможуть зацікавити і залучити глядача. Таким чином, були визначені вимоги для дизайну графічного комплекса для Народного Молодіжного Театру «ВІНОРА», що й було метою проекту.

Список використаної літератури

1. Армстронг Г., Котлер Ф. Введение в маркетинг. - 8-е изд. - М; Пб.:Диалектика-Вильямс, 2007. - 832 с.

2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М.: Прогресс, 1974

3. Власова П.К.; Психология в рекламе - Х.: Гуманитарный центр, 2007. - 317с.

4. Даниленко В.Я. Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури - Х.: ХДАДМ, 2005. - 244с.

5. Кричевский В. Типографига в терминах и образах. - М.: Слово, 2000

6. Ромат Р. Реклама . - СПб.: Пітер, 2002.

7. Шевченко В.Я. Композиция плаката - Х.: Колорит, 2004 -124 с.

8. http//:ekb.kassy.ru/cms/files/events/event_5401526.jpg

9. http://studybook.org.ua/articles/metafora_193.html

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Погляд на історію світового театру, становлення його форм, жанрів, театральних систем. Особливості системи містерійної основи курбасового театру. Історія становлення українського театру "Березіль". Театральне відлуння в Українському музеї Нью-Йорка.

  курсовая работа [51,1 K], добавлен 30.03.2011

 • Аналіз причин та етапи трансформації протягом століття змісту професії балетмейстера в напрямку образно-пластичної режисури з залученням широкого спектру театральних засобів виразності на базі досвіду світового театру. Сучасний стан і перспективи.

  статья [23,2 K], добавлен 24.11.2017

 • Передумови зародження театру. Поява та репертуар скоморохів. Розквіт та занепад скомороства у ХVI-ХVII ст., його роль при дворах князів і вельмож. Запровадження західноєвропейських театральних традицій у ХVIII ст., занепад скоморохів як культурного явища.

  презентация [2,0 M], добавлен 15.01.2013

 • Мистецтво дизайну як одна з найважливіших сфер сучасної художньої культури. Історія зародження та розвитку дизайну в Україні. Характеристика вимог до дизайну та його функцій. Аналіз системи композиційних закономірностей, прийомів і засобів дизайну.

  реферат [1,7 M], добавлен 19.03.2014

 • Розглядаються культурно-мистецькі заклади, що розміщувались на вул. Оссолінських м. Львова у ХХ - поч. ХХІ ст. Діяльність літературно-художнього товариства "Hades", театральних труп "Малий театр", "Театр водевілів", професійного театру-танцю "Прем’єра".

  статья [21,5 K], добавлен 31.08.2017

 • Творчість Бертольда Брехта як невід’ємна частка культурного надбання людства в ХХ ст. Раціоналістичність як вихідний принцип епічного театру. Становлення концепції "епічного театру". Відмінність "епічного театру" Брехта від школи Станіславського.

  курсовая работа [39,9 K], добавлен 19.05.2010

 • Основні закони театральної драматургії та режисури. Розвиток театру епохи Відродження. Жанри театру Відродження, поява професійного театру. Комедія дель арте. Злет людської думки у всіх сферах діяльності: науці, мистецтві, літературі та музиці.

  разработка урока [30,1 K], добавлен 20.03.2012

 • Дизайн як вид проектної творчості. Проблема співвідношення ремесла й дизайну. Історія та напрямки розвитку дизайну. Винахід друкуючого верстата Гуттенберга. Започаткування ідей промислового проектування. Причини бурхливого розвитку промислового дизайну.

  реферат [245,3 K], добавлен 08.12.2010

 • Історія створення театру К.С. Станіславським і В.І. Немировичем-Данченко. Опис постанов, що ставилися на його сцені. Причини кризи Московського Художнього театру в 60-ті роки минулого століття. Створення та розвиток музею, його зміст та опис експонатів.

  презентация [5,3 M], добавлен 19.12.2015

 • Історія виникнення в Україні шкільного театру як різновиду театрального мистецтва. Художнє відображення життя за допомогою сценічної дії акторів перед глядачами. Особливість вертепу як народного театру ляльок. Розвиток української національної культури.

  презентация [924,9 K], добавлен 17.12.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.