Структура екології

Предмет та завдання екології як науки про взаємодію живих організмів і їх спільнот між собою і з навколишнім середовищем. Опис основних розділів навчальної дисципліни: біоетики, загальної, спеціальної та прикладної екології, гео-, техно- та соціоекології.

Рубрика Экология и охрана природы
Вид презентация
Язык украинский
Дата добавления 14.06.2014
Размер файла 1,4 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


HTML-версии работы пока нет.
Cкачать архив работы можно перейдя по ссылке, которая находятся ниже.


Подобные документы

 • Структурування розділів екології за розмірами об'єктів вивчення, відношенням до предмета вивчення. Ієрархія організмових систем у біосфері. Завдання екології як науки. Рівні організації живої природи: організм, вид, популяція, біоценоз, біогеноценоз.

  презентация [446,0 K], добавлен 25.01.2012

 • Предмет та завдання екології. Вивчення історії становлення екології як науки. Роботи Ч. Дарвіна та їх значення у підготовці наукового співтовариства до сприйняття подальших екологічних ідей. Вплив людини на навколишнє середовище. Нові напрямки екології.

  реферат [28,4 K], добавлен 24.03.2015

 • Визначення, предмет і завдання екології. Характеристика рівнів організації живої матерії. Галузі і підрозділи екології. Закони, категорії і методи екології. Iсторія становлення екології як науки. Екологія як теоретична база заходів з охорони природи.

  курсовая работа [40,5 K], добавлен 16.11.2010

 • Загальна екологія як наука про взаємодію живої речовини з навколишньою його космічним і планетним середовищем. Характер взаємодії різних форм живої речовини між собою. Специфіка екології людини та її побудова на співвідношенні із загальною екологією.

  реферат [27,6 K], добавлен 25.07.2010

 • Предмет та завдання ландшафтної екології. Структура ландшафтної екології і її місце в системі наук. Ландшафти національного природного парку "Прип'ять-Стохід", його тваринний та рослинний світ. Опис та характеристика урочищ та фацій об’єкта дослідження.

  отчет по практике [7,3 M], добавлен 14.12.2012

 • Предмет, завдання і види сучасної екології. Загальні закономірності впливу екологічних факторів на живі організми. Біосфера як глобальна екосистема. Забруднення навколишнього природного середовища та його охорона. Проблеми відходів людської діяльності.

  курс лекций [2,9 M], добавлен 14.12.2011

 • Аналіз напрямків розвитку прикладної екології. Особливості екології міських та радіаційно забруднених екосистем, екологічні проблеми космосу та військово-промислового комплексу. Розвиток менеджменту та маркетингу у сфері неоекології; екологічний аудит.

  курсовая работа [57,7 K], добавлен 25.09.2010

 • Становлення екології як науки, завдання, методи дослідження. Поняття про біосферу, кругообіг речовин та енергії, поняття про середовище. Екологічні системи, біоценози та популяції. Антропогенний вплив на біосферу та раціональне природокористування.

  курс лекций [186,1 K], добавлен 04.12.2011

 • Збільшення споживання природних ресурсів внаслідок демографічного вибуху і науково-технічної революції. Джерела становлення соціоекології як науки, її предмети і завдання. Конфлікт технології й екології, масштаб антропогенного впливу та екологічні кризи.

  реферат [26,7 K], добавлен 28.10.2010

 • Розвиток суспільства і його взаємодія з навколишнім середовищем. Екопсихологія та предмет і об’єкт її вивчення. Еколого-психологічне трактування особистості. Психологічні аспекти у дослідженні впливу екологічних факторів та катастроф на психологію людини.

  реферат [28,1 K], добавлен 24.06.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.