Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємста

Поняття процесу економічного аналізу підприємства. Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства ВАТ БМФ "Стрийбуд" Львівської області. Аналіз ліквідності та платоспроможності балансу. Оцінка використання майна та вкладеного капіталу.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 06.12.2010
Размер файла 58,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

2

Зміст

Вступ

1. Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства ВАТ БМФ «Стрийбуд» Львівської області

2.Фінансова діяльність

2.1. Структурно-динамічний аналіз

2.2. Аналіз прибутковості

2.3. Аналіз рентабельності

2.4. Аналіз фінансового стану

2.5. Аналіз фінансової стабільності

2.6. Аналіз ліквідності та платоспроможності балансу

2.7. Аналіз оборотного капіталу

2.8. Оцінка використання майна та вкладеного капіталу

2.9. Аналіз дебіторської заборгованості

2.10. Оподаткування ВАТ БМФ «Стрийбуд»

2.10.1 Податок на прибуток

2.10.2 Прибутковий податок

Висновок

Використана література

ВСТУП

В сучасних економічних умовах діяльність кожного господарюючого суб'єкта являється предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин (організацій і осіб) ,які зацікавленні в результатах його функціонування. На основі доступної їм звітно-облікової інформації вказанні особи намагаються оцінити фінансове положення підприємства. Основним інстру ментом для цьогослугує економічний аналіз,за допомогою якого можна об'єк- тивно оцінити внутрішні і зовнішні відносини об'єкта, що аналізують : охарактеризувати його платоспроможність,ефективність і прибутковість дія- льності, перспективи розвитку, а потім по його результатам прийняти обгрунтовані рішення.

Економічний аналіз являє собою процес, побудований на вивченні даних про фінансовий стан підприємства і результатах його діяльності в минулому з метою оцінки майбутніх умов і результатів діяльності. Таким чином ,головною метою економічного аналізу є зниженя неминучої неві- домості, пов'язаної з прийняттям економічних рішень, орієнтованих на майбутнє.

Економічний аналіз дає можливість оцінити:

ь майновий стан підприємства;

ь степінь підприємницького ризику,наприклад,можливість погашення зобов'язань перед трейтіми особами;

ь достатність капіталу для поточної діяльності і догосторокових інвестицій;

ь потребу в додаткових джерелах фінансування;

ь здатність до нарощування капіталу;

ь раціональність залучення займаних коштів;

ь обгрунтованість політики розподілу і використання прибутку;

ь обгрунтованість вибору інвестицій та ін.

Сучасний економічний аналіз має певні відмінності від традиційного аналізу фінансово-господарської діяльності. Насамперед це пов'язана із зростаючим впливом зовнішнього середовища на роботу підприємства. Посилилась залежність фінансового стану господарського об'єкту від зовнішніх економічних процесів, надійності контрагентів (постачальників і покіпців), ускладнення організаційно-правових форм функціонування. В результаті інструментарій сучасного економічного аналізу розширюється за рахунок нових прийомів і зособів, які дозволяють враховувати ці явища.

Намагаючись вирішити конкретні питання і отримати кваліфіковану оцінку фінансового положення, керівники підприємств все частіше при-бігають до допомоги економічного аналізу. При цьому, як правило, вже неза- довільняються констатуванням виличини показників звітності, а розраховують отримати конкретне заключення про дотатність платіжних засобів, нормальних співвідношень власного і залученого капіталу,швидкості обігу капіталу і причинах її зміни, типах фінансування тих чи інших видів дія- льності.

Аналіз фінансового стану підприємства є важливим розділом економічного аналізу.

На сучасному етапі аналіз фінансового стану підприємства знаходиться в поступовому розвитку і вдосконаленню, але аналіз фінансового стану сучасний ще не відповідає повністю новим вимогам проведення фінансової роботи підприємства.

В ринкових умовах слово діяльність підприємства набуває нових форм і направлень. Внаслідок цього і фінансовий стан підприємства аналізується звимогами цих змін.

Існують складності проведення аналізу фінансового стану, що обумовлено:

1. нестабільністю економіки

2. кризовим станом

В умовах постійної зміни інформації богато фінансово-економічних показників розрахованих на певний час , можуть надалі загубити свою цінність для аналузу у зв'язку з нестабільністю національної валюти, по якій розраховувався цей показник. Повну перешкоду аналізу фінансового стану підприємства дають :

ь різні форми власності,наприклад, чимало показників ,що характеризують фінансовий стан акціонерних підприємств не можуть бути розраховані по причині відсутності або слабкогорозвитку у державі ринку цінних паперів, де б оберталися акції цих підприємств і по яким можна б було судити про положення емітентів.

ь нестабільність законодавчої бази (фінансовогоі податкового права), це також ускладнює проведення аналізу фінансового стану підприємства.

Основним завданням проведення економічного аналізу є оцінка результатів господарської діяльності за попередній та поточні роки, виявлення факторів , які позитивно чи негативно вплинули на кінцеів показник роботи підприємства, прийняти рішення про визнання структури балансу задавільною (незадовільною), а підприємство платоспроможним (неплатоспроможним) та подання пропозицій Кабінету Міністрів України щодо доцільнлсті внесення цього підприємства до Реєстру неплатоспроможних підприємств та організацій.

При написанні звіту мною були використані звітні дані ВАТ БМФ «Стрийбуд». Підприємство створено у порядку реорганізації державного підприємства «БМФ «Стрийбуд»». Воно являється юридичною особою і діє на підставі Статуту і законодавства України.

Містцезнаходження підприємства: 293500, Львівська обл.; Стрийський р-н, с.Миртюки.

Метою підприємства є підвищення ефективності виробництва, одержання прибутку, повноцінне насичення регіонального ринку товарами народного споживання та послугами, реалізація программ економічного і соціального розвитку шляхом використання матеріальних, виробничих та природних ресурсів для більш повного задоволення потреб населення, підвищення естетичного та культурного розвитку населення, повне забезпечення товарами і послугами пільгових категорій громадян.

1. Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства ВАТ БМФ «Стрийбуд» Львівської області

ВАТ БМФ "Стрийбуд" заснована в 1959 році. На початку своєї діяльності фірма займалась прокладанням газопроводів високого і середнього тиску Дашава - Мінськ.

Поступово фірма трансформувалась в генпідрядну організацію, яка виконує всі види будівелько - монтажних робіт як цивільного так і промислового будівництва, а також займається прокладанням інженерних мереж.

Керівництво ВАТ БМФ "Стрийбуд":

· Лобойко Петро Михайлович - голова правління -директор. Освіта - вища. Трудову діяльність розпочав у 1957 р. муляром, бригадиром, майстром, начальником дільниці, головним інженером. Керівництво фірмою очолює з 1971 р. У будівництві працює 50 років.

· Лобойко Ярослав Михайлович - перший заступник директора ВАТ БМФ "Стрийбуд". Вся трудова діяльність пов'язана із будівництвом (з 1961 р.). З 2002 р. - перший заступник директора ВАТ БМФ «Стрийбуд».

· Лобойко Олексій Петрович - заступник директора з правових питань та маркетингу ВАТ БМФ "Стрийбуд". Одинадцять років поспіль, з 1991 р. по 2002 р., обіймав керівні посади у приватних товариствах. З січня 2005 р. - заступник директора з правових питань та маркетингу ВАТ БМФ «Стрийбуд».

За період свого існування фірма спорудила понад 90% об'єктів: житла, фабрик, заводів, дитячих садків у м. Стрию, а також - практично все будівництво в м. Сколе та Сколівському районі. Збудовано ряд об'єктів у м. Моршині - житлові будинки, середня школа, санаторії, центральна котельня і розгалуження тепломереж, центральна пошта, музична школа, кінотеатр.

За останнє шістнадцятиріччя фірмою збудовано ряд об'єктів промислового та соціально-культурного призначення в тому числі об'єкти:

· ощадний банк та центр зайнятості в м.Стрию;

· школа мистецтв в м. Моршині;

· автозаправочні станції у м. Івано-Франківську і м. Калуші;

· житлові будинки у м. Львові;

· санаторний корпус Генпрокуратури України в м. Моршин;

· загальноосвітня школа в с. Миртюки Стрийського району.

Останні два об'єкти відзначені дипломом 1-го ступеня Держбуду України.

Нарощуються темпи будівництва житла та інших об'єктів на Стрийщині і Сколівщині Львівської області.

У фірмі "Стрийбуд" набували професію та підвищували рівень кваліфікації цілий ряд робітників, інженерно-технічних працівників, які працювали і працюють у різних організаціях м.Стрия.

Фірма має свою виробничу базу, на якій знаходиться адміністративний корпус, складські та виробничі приміщення, гаражі, бетонний та розчинний вузли, майстерні по виготовленню металоконструкцій та трубозаготовок, відкриту площадку для виробництва збірних бетонних конструкцій.

Крім цього фірма забезпечена транспортною інфраструктурою, а саме: автотранспортом, кранами, екскаваторами, бульдозерами та іншою будівельною технікою та засобами малої механізації.

До виробничої структури фірми входять чотири підрозділи, а саме:

§ Два підрозділи загальнобудівельних робіт;

§ Один підрозділ сантехмонтажних робіт та інженерних мереж;

§ Один підрозділ електромонтажних робіт, КВП і автоматики і електровимірювальна лабораторія ;

§ Цех допоміжних виробництв.

Середньоспискова чисельність працюючих складає 200 осіб ( уключаючи штатних та позаштатних працівників).

Виконання трудових функцій на тій чи іншій посаді вимагає від працівника відповідної професії і кваліфікації.

У межах кожної професії в результаті поділу праці виділяються спеціальності - різновиди трудової діяльності. Наприклад, професія економіста охоплює спеціальності фінансиста, бухгалтера, маркетолога та ін.

Професійні знання та практичний досвід разом формують кваліфікацію, тобто рівень професійної підготовки, необхідний для виконання трудових функцій певної складності. Слід розрізняти кваліфікацію робіт і кваліфікацію працівників. Кваліфікація роботи характеризує її складність і визначає вимоги до виконавця цієї роботи. Кваліфікація працівника характеризує сукупність його професійних якостей і визначає, роботи якої складності він може виконувати. В ідеалі рівень кваліфікації працівників повинен відповідати рівню кваліфікації робіт, оскільки це, з одного боку, забезпечує якісне виконання роботи, а з іншого - повне використання професійного потенціалу працівників.

Кваліфікація працівника визначається такими чинниками, як рівень загальноосвітньої і спеціальної підготовки, досвід роботи на аналогічних посадах, необхідний для освоєння професії. Передумовою високої кваліфікації є професійна придатність, яка включає сукупність особистих якостей, характеристик і нахилів, потрібних для успішного виконання певних професійних обов'язків. Стосовно керівників різного рівня необхідною складовою кваліфікації є також організаційні здібності та навички.

Рівень кваліфікації визначається та присвоюється працівнику спеціальною кваліфікаційною комісією на основі порівняння його знань та досвіду з вимогами, викладеними у тарифно-кваліфікаційних довідниках (характеристиках), і юридичне закріплюється в документах: дипломах, посвідченнях (дод.1)

ВАТ БМФ «Стрийбуд» здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та Статуту. Статут підприємства (дод.2) - це один з основних документів, які регламентують діяльність підприємства.

2. Фінансова діяльність підприємства

В організаційній та управлінській роботі підприємства фінансова діяльність займає особливе місце. Від неї багато в чому залежить своєчасність та повнота фінансового забезпечення виробничо-господарської діяльності та розвитку підприємства, виконання фінансових зобов'язань перед державою та іншими суб'єктами господарювання. Фінансову діяльність підприємства спрямовано на вирішення таких основних завдань:

· фінансове забезпечення поточної виробничо-господарської діяльності;

· пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення рентабельності та платоспроможності;

· виконання фінансових зобов'язань перед суб'єктами господарювання, бюджетом, банками;

· мобілізація фінансових ресурсів в обсязі, необхідному для фінансування виробничого й соціального розвитку, збільшення влас­ного капіталу;

· контроль за ефективним, цільовим розподілом та використанням фінансових ресурсів.

Фінансова робота підприємства здійснюється за таким основним напрямком:

v аналіз та контроль виробничо-господарської діяльності (дод.3).

Для аналізу та контролю фінансової діяльності підприємство має опрацювати таку систему показників, за допомогою якої воно із достатньою точністю оцінює поточні та стратегічні можливості підприємства:

2.1. Структурно- динамічний аналіз майна підприємства

При аналізі майна підприємства застосовують структурний та динамічний аналізи. Динамічний аналіз балансу полягає в порівнянні кожної статті балансу і розрахунку змін абсолютних і відносних величин, а також якісній характеристиці виявлених відхилень.

Структурний аналіз балансу передбачає розрахунок відносних показників. Завдання вертикального аналізу - розрахунок питомої ваги окремих статей у загальній сумі валюти балансу й оцінка змін питомої ваги. За допомогою вертикального аналізу можна здійснювати міжгосподарські порівняння. Крім того, відносні показники пом'якшують негативний вплив інфляційних процесів.

Динамічний аналіз цих показників дає можливість установити абсолютні відхилення й темпи зростання за кожною статтею балансу, а структурний аналіз балансу - зробити висновки про співвідношення власного й позичкового капіталу, що свідчить про рівень автономності підприємства за умов ринкових відносин, про його фінансову стабільність.

Стабільність фінансового стану підприємства залежить від правильності і доцільності вкладання фінансових ресурсів у активи,

Тому найперше слід вивчити структуру майна і вияснити причини змін його складових.

Використовуючи дані підприємства ВАТ БМФ «Стрийбуд» визначити та оцінити динаміку і структуру майна та оцінити його вплив на фінансовий стан за 2008 рік.

Таблиця 1

Статті балансу

На початок року

На кінецьроку

Відхилення (+;-)

Тис. грн..

%

Тис. грн

%

По сумі

По питомій вазі

Необоротні активи

20152

80

35895

89,3

15743

9,3

В тому числі:

Основні засоби

20117

79,9

35859

89,2

15742

9,3

Оборотні активи

5031

20

4301

10,7

-730

-9,3

З них:

Виробничі запаси

1919

7,6

2906

7,2

987

-0,4

Незавершене виробництво

1455

5,8

129

0,3

-1326

-5,5

Дебіторська заборгованість за товари роботи та послуги

180

0,7

94

0,2

-86

-0,5

Грошові кошти на розрахунковому розрахунку

408

1,6

449

1,1

41

-0,5

Витрати майбутніх періодів

-

-

-

-

-

-

Баланс

25183

100

40196

100

15013

100

Як свідчать розрахунки майна підприємства за досліджуваний період збільшилось на 15013 тис. грн.. і на кінець року складало 40196 тис. грн. проти 25183 тис. грн.. на початок року. Таке збільшення майна пояснюється розширеним відтворенням.

У підтвердження цієї думки свідчить зменшення оборотних коштів на 730 тис. грн., як самої мобільної частини майна, збільшення необоротних активів на та відсутність витрат майбутніх періодів.

Збільшення необоротних активів відбулося за рахунок зменшення нематеріальних активів та незавершеного виробництва.

В той час як основні засоби підприємства збільшились на 15742 тис. грн.

Відсутність витрат майбутніх періодів також свідчить про зменшення вкладення коштів у незавершене виробництво.

Відбулося збільшення виробничих запасів на 987 тис. грн. та зменшення дебіторської заборгованості на 86 тис. грн.

Якщо розглядати структуру, то вона відрізняється від оптимальної , а саме: необоротні активи у структурі майна збільшилися на 9,3 і на кінець року становили 89,3, а оборотні активи відповідно зменшилися на 9,3 і на кінець року становили 10,7. При такій структурі майна підприємство не є конкурентоспроможним і платоспроможним.

2.2.Аналіз прибутковості

Прибутковість - відносний показник економічної ефективності. Прибутковість комплексно відображає ступінь ефективності використання матеріальних, трудових і грошових ресурсів, а також природних багатств. Коефіцієнт прибутковості розраховується як відношення прибутку до активів або потоків, які його формують. Може відображатися як і в прибутку на одиницю вкладених засобів, так і в прибутку, який несе в собі кожна отримана грошова одиниця.

Використовуючи метод «затрати коштів в розрахунку на 1 гривню реалізованої продукції» дослідимо вплив факторів на валовий прибуток підприємства.

Таблиця 2

Показники

М. р.

Реаліз. Зв.р. за цінами структ. і собі варт. М. р.

Реаліз. Зв. р. за цінами і структур. М.р.

Зв. Р.

ВРП

13942

3954

17896

17896

Повна собівартість реаліз. Продукції

11580

3288,7

14853,7

15019

Валовий прибуток

2362

665,4

3042,3

2877

Затрати в розрахунку на 1 грн. реаліз. продукції

0,83

0,83

0,83

0,83

Застосувавши вище вказаний метод впливу факторів на валовий прибуток слід відмітити, що позитивний вплив у звітному році на збільшення валового прибутку, тому всі три фактори - кількість виробництва і продажу, ціна реалізації і вартість реалізованої продукції.

Не зважаючи на те що у звітному році виручка від реалізації продукції збільшилася на 28,4% підприємство недоотримало свій прибуток у розмірі 1696,6 тис. грн. ; в результаті збільшення ціни реалізації підприємство одержало 2376,9 тис. грн. валового прибутку; в результаті збільшення затрат на 1 грн. реалізованої продукції на 1 копійку підприємство недоодержало 165,3 тис. грн.. валового прибутку.

2.3.Аналіз рентабельності

Прибуток показує абсолютний ефект діяльності підприємства без урахування використаних при цьому ресурсів, тому його слід доповнювати показником рентабельності. Ступень прибутковості підприємства і характеризує рентабельність.

Рентабельність - це якісний, вартісний показник, що характеризує рівень віддачі витрат або ступень використання ресурсів, що є в наявності, в процесі виробництва і реалізації продукції.

Підприємство рентабельне, якщо суми виторгу достатньо не тільки для сплати витрат на виробництво, але і для утворення прибутку. Таким чином, рентабельність характеризує ефективність роботи підприємства, дає уявлення про спроможність підприємства збільшувати свій капітал.

Для дослідження впливу факторів на рентабельність найчастіше використовують такі методи аналізу:

v Метод ланцюгових перестановок. Суть методу ланцюгових підстановок полягає у послідовній, почерговій заміні у функціональній моделі, яка описує базисний рівень економічного показника, базисних параметрів на звітні, в обчисленні умовних результатних показників та їх порівнянні для визначення впливу факторів.

Застосовуючи метод ланцюгових перестановок дослідимо вплив факторів на рентабельність реалізації продукції.

Таблиця 3

Валовий прибуток

Повна собівартість

Рентабельність

Відхилення (+;-)

М. р.

З. р.

М. р.

З. р.

М. р.

Розра-хунок

З. р.

Зага-льне

В тому числі

При-буток

Собі-вартість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2362

2877

11580

15019

20,4

24,8

19,2

-1,2

4,4

-5,6

Розрахунки наведені в таблиці свідчать, що зменшення прибутковості реалізації у звітному році порівняно з минулим на 1,2% вплинув один фактор - рентабельність. Не зважаючи на те що собівартість у звітному році була більшою на 3439 тис. грн. проти минулого року. Другий фактор валовий прибуток позитивно вплинув. Враховуючи те що у звітному році валовий прибуток був порівняно більшим з минулим роком на 515 тис. грн., прибуток збільшився на 4,4 %.

v Метод обчислення різниць. Його суть полягає у визначенні переваг та недоліків підприємства за окремими показниками, що порівнюються (об'єктами оцінки).

Для дослідження впливу факторів на рентабельність використовуємо метод обчислення відносних різниць.

Таблиця 4

Показники

Умовне позначення

М. р.

З. р.

Відхилення

(+;-)

%

Прибуток

Х0

2362

2877

515

121,8

Собівартість

Y0

11580

15019

3439

129,7

Рентабельність

Z0

20,4

19,2

-1,2

94,1

Отже, не зважаючи на збільшення прибутку на 515 тис. грн. у звітному році рентабельність зменшилась на 1,2 % це відбулося за рахунок збільшення собівартості на 3439 тис. грн. Загальний вплив факторів - 1,2%.

2.4.Аналіз фінансового стану

Фінансовий стан підприємства - це здатність, спроможність підприємства фінансувати свою діяльність. Він характеризується забезпеченням фінансовими ресурсами, які необхідні для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективність використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю та фінансовою стійкістю.

Застосовуючи метод сума балів по найважливіших показниках фінансового стану підприємства за останні два роки ми можемо зробити висновок про поліпшення чи погіршення фінансового стану підприємства.

Таблиця 5

Показники

М. р.

Зв. Р.

Коефіцієнт зносу ОФ

0,1

0,7

Коефіцієнт фін. стійкості

0,8

0,9

Коефіцієнт фін. Ризику

0,2

0,1

Рентабельність:

Загального капіталу

0,7

1,4

Власного капіталу

0,8

1,5

Позикового капіталу

4,3

20,3

Основного капіталу

0,8

1,6

Оборотного капіталу

3,3

13,3

Коефіцієнт ліквідності:

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,1

0,1

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,4

0,4

Коефіцієнт покриття

1,1

1,3

Коефіцієнт забезпечення ОА НВОК

0,7

0,4

Разом

12,3

38,1

Отже, при застосуванні методу «сума балів» для оцінки фінансового стану видно, що у звітному році фінансовий стан набагато кращий порівняно з минулим роком. Оскільки сума балів становить 38,1 пункти проти 12,3 пункти у минулому році.

2.5.Аналіз фінансової стабільності

Фінансова стійкість -- це такий стан підприємства, коли обсяг його майна (активів) достатній для погашення зобов'язань, тобто підприємство платоспроможне. Іншими словами, фінансова стійкість підприємства -- це таке його становище, коли вкладені в підприємницьку діяльність ресурси окупаються за рахунок грошових надходжень від господарювання, а отриманий прибуток забезпечує самофінансування та незалежність підприємства від зовнішніх залучених джерел формування активів. Визначається фінансова стійкість відношенням вартості матеріальних оборотних активів (запасів та витрат) до величини власних та позикових джерел коштів для їх формування.

Для характеристики фінансової стійкості підприємства використовується система абсолютних та відносних показників. Найбільш узагальнюючими абсолютними показниками фінансової стійкості є відповідність або невідповідність (надлишок або нестача) джерел коштів для формування запасів і витрат, тобто різниця між сумою джерел коштів і сумою запасів та витрат.

Визначимо і оцінимо показники фінансової стійкості підприємства

Таблиця 6

Показники

М. р.

Зв. Р.

Оцінка

НВОК

1166

1472

+

Коефіцієнт забезпечення АО НВОК

0,2

0,3

+

Коефіцієнт забезпечення ВК НВОК

0,05

0,04

-

Коефіцієнт власних коштів НВОК

0,3

0,3

+

Коефіцієнт незалежності

0,8

0,9

+

Коефіцієнт залежності

0,2

0,1

+

Коефіцієнт ризику

0,2

0,1

+

Визначивши і оцінивши показники фінансової стійкості підприємства в динаміці можна відмітити, що і в минулому і в звітному році фінансовий стан напружений оскільки підприємство майже не має власного капіталу, проте у звітному році спостерігається покращення усіх показників.

2.6.Аналіз ліквідності та платоспроможності балансу

Ліквідність балансу - це ступінь покриття боргових забов'язань підприємства його активами, строк перетворення яких у гроші відповідає строку погашення платіжних зобов'язань.

Складаємо ліквідний баланс та визначаємо показники ліквідності

Таблиця 7

Актив

М. р.

Зв. р.

Пасив

М. р.

Зв. р.

М. р.

Зв. р.

Найбільш ліквідні активи

408

449

Найбільш строкові зобов'язання

553

484

-145

-35

Швидкої реалізації

1214

793

Поточні зобов'язання

3865

2829

-2651

-2036

Повільно реалізовані

3374

3035

Довгострокові зобов'язання

-

-

3374

3035

Швидко реалізовані

20152

35895

Постійні зобов'язання

21318

37367

-1166

-1472

А11 - не виконується;

А22 - не виконується;

А33 - виконується;

А44 - не виконується

Склавши ліквідність балансу шляхом групування активу і пасиву балансу відрізняється від абсолютно ліквідного, не виконується А1, А2, А4 умови нерівності.

Отже, фінансовий стан є дуже напружений тому керівництву і фінансовій службі підприємства необхідно вжити необхідних заходів щодо забезпечення ліквідності активу.

Для визначення і оцінки показників ліквідності використовуємо розрахунки попередньої таблиці.

Таблиця 8

Показники

М. р.

Зв. р.

Нормативне значення

Відхилення

до М. р.

до

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,1

0,1

0,2-0,35

0

0,1

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,4

0,4

1-2

0

0,6

Коефіцієнт покриття

1,1

1,3

1,5-2,5

0,2

0,2

Коефіцієнт покриття проміжний

0,7

0,4

0,7-0,8

-0,3

0,3

Розрахувавши показники ліквідності варто відмітити, що і в минулому і в звітному році вони менші ніж нормативне значення, а це свідчить про важкий фінансовий стан підприємства. В минулому і звітному році своїми грішми боргові зобов'язання підприємство могло погасити свої боргові зобов'язання лише на 0,1% при нормативному значені 0,2-0,35%, залучивши кошти з дебіторської заборгованості боргові зобов'язання могли бути погашені лише на 0,4%, як у минулому так і у звітному році при нормі 1-2%.

Реалізувавши виробничі запаси боргові зобов'язання могли бути покриті лише на 1,1% у минулому році і 1,3% у звітному році, при нормі 1,5-2,5%.

Тобто при умові реалізації всіх оборотних активів за винятком виробничих запасів борги можуть бути погашені лише на 70% у минулому році і на 40% у звітному році при нормі 70-80%.

Враховуючи таку ситуацію кредиторам і банкам слід постійно слідкувати за платоспроможністю свого партнера оскільки даний стан його досить напружений.

В умовах ринкових відносин платоспроможність вважається найголовнішою умовою господарської діяльності. Під платоспроможністю розуміють можливість підприємства наявними грошовими коштами своєчасно погасити боргові зобов'язання.

Складаючи платіжний баланс на основі річної фінансової звітності ми можемо зробити висновок щодо платоспроможності підприємства.

Таблиця 9

Актив

М. р.

Зв. р.

Пасив

М. р.

Зв. р.

Грошові кошти

408

449

Повернення кредитів

1000

300

Поточні фінансові інвестиції

-

-

Кредиторська заборгованість за товари роботи та послуги

824

835

Дебіторська заборгованість за товари

180

94

Розрахунки з бюджетом

319

285

Розрахунки з заробітною платою

234

199

Всього

588

543

Вього

2377

1619

Сальдо

1789

1076

Сальдо

-

-

Баланс

2377

1619

Баланс

2377

1619

Склавши платіжний календар розрахунки показують, що і в минулому і у звітному році підприємство є не платоспроможним оскільки сальдо знаходиться в активі - це означає, що в минулому році підприємству не вистачало коштів погасити свої борги в сумі 1789 тис. грн. , а у звітному - 1076 тис. грн.. Враховуючи таку ситуацію керівництву і фінансовій службі підприємства необхідно вирішувати питання про підвищення платоспроможності, а для цього потрібно розробити бізнес - план щодо освоєння випуску нових видів продукції, які користуються попитом на ринку та досліджувати ефективне використання позикових коштів з тим щоб обмежити користування кредитом, а також здійснювати контроль за постачанням потрібної сировини палива, матеріалів і т. д. у відповідності до потреби.

2.7.Аналіз оборотного капіталу

Оборомтний капітамл -- частина виробничого капіталу, яка переносить свою вартість на знову створений продукт повністю і повертається до виробника в грошовій формі після кожного кругообігу капіталу. Величина оборотного капіталу свідчить про те, наскільки основна діяльність забезпечена власними фінансовими ресурсами. Однак за недостатністю власних, в обіг можуть бути залучені спеціально для цього позичені кошти (кредити), а іноді (і навіть дуже часто) - кошти, призначені для погашення заборгованості по поточних зобов'язаннях, що є цілком нормальним.

В даній таблиці ми визначимо і оцінимо показники ефективного використання оборотного капіталу та його вплив на фінансовий стан.

Таблиця 10

Статті оборотного капіталу

Залишки оборотного капіталу

ВРП

Коефіцієнт обертання

Тривалість обертання (дні)

Відхилення (+;-)

М. р.

Зв.р.

М.р.

Зв.р.

М.р.

Зв.р.

М.р.

Зв.р.

К об.

Т об.

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Всього оборотних активів

5031

4301

17449

21475

3,5

5

103

72

1,5

-31

В тому числі:

Виробничі запаси

1919

2906

9,1

7,4

40

49

-1,7

9

Дебіторська заборгованість за товари роботи та послуги

180

94

96,9

228,5

4

2

131,6

-2

Грошові кошти

408

449

42,8

47,8

8

8

5

0

Розрахунки наведені в таблиці свідчать, що у звітному році оборотний капітал використовувався ефективніше ніж у минулому році про це свідчить збільшення коефіцієнту обертання на 1,5 і пришвидшення обертання на 31. Аналогічне становище спостерігається з дебіторською заборгованістю за товари роботи і послуги обертання яких прискорилось на 2. Дещо гірше використовувались виробничі запаси так як коефіцієнт обертання знизився на 1,7.

2.8.Оцінка використання майна та вкладеного капіталу

На сучасному етапі відбулась трансформація системи бухгалтерського обліку, що призвело до необхідності аналізу об'єктивності та доцільності показників за сучасних умов. Тобто виникла необхідність в перегляді методики обчислення показників фінансового стану підприємства.

Результати оцінки майнового стану дадуть змогу визначити ступень ефективності використання майна підприємства, проаналізувати процес оновлення основних засобів та устаткування, а також виявити потенційні можливості підвищення ефективності використання майна підприємства.

Визначимо і оцінимо показники стану майна та їх вплив на фінансовий стан.

Таблиця 11

Показники

Початок року

Кінець року

ПВАЧОФ

9,8

6,7

Коефіцієнт зносу

0,1

0,07

Коефіцієнт придбання

0,9

0,93

Коефіцієнт оновлення

0,7

Коефіцієнт вибуття

0,0001

Визначивши показники майнового стану слід відмітити, що досліджуване підприємство має дуже поганий стан основних фондів. Зокрема низька питома вага активної частини основних фондів, яка протягом року має тенденцію до зниження свідчить, що виробничі процеси є мало механізовані, а значить збільшується питома вага ручної праці, що негативно впливає на зниження її продуктивності.

Крім того, низький коефіцієнт зносу свідчить про те, що підприємство має нові основні засоби, що сприяє запровадженню новітніх технологій, а це забезпечує випуск конкурентоспроможної продукції. Позитивним є те що за рік підприємство оновило свої основні засоби на 70% і при таких темпах оновлення матеріально-технічна база може бути заміщена протягом 1 року і 4 місяців.

Отже, майно підприємства сприяє поліпшенню фінансових процесів і фінансового стану.

Вкладений капітал - це капітал, внесений власниками підприємства (статутний капітал, пайовий капітал, додатково оплачений капітал). Сума вкладеного капіталу може збільшуватися також унаслідок конвертування боргових зобов'язань підприємства в акції або частки (паї).

Дослідимо ефективність використання вкладеного капіталу.

Таблиця 12

Показники

М. р.

Зв. р.

Відхилення

Чистий прибуток

167

574

407

Загальний капітал

25183

40196

15013

Власний капітал

21318

37367

16049

Позиковий капітал

3865

2829

-1036

Основний капітал

20152

35895

15743

Оборотний капітал

5031

4301

-730

Рентабельність:

Загальний капітал

0,76

1,4

0,64

Власний капітал

0,8

1,5

0,7

Позиковий капітал

4,3

20,3

16

Основний капітал

0,8

1,6

0,8

Оборотний капітал

3,3

13,3

10

Визначивши і оцінивши показники ефективного використання капіталу розрахунки наведені в таблиці переконливо свідчать, що у минулому році загальний капітал і всі його складові використовувались ефективніше.

Зокрема на кожну гривню вкладену підприємством у загальний капітал у минулому році було одержано 76 коп. прибутку. Прибутковість власного капіталу складала 80 копійок, позиковий капітал - 4,3 коп., оборотній капітал - 3,3 коп., основний капітал - 80 коп.

У звітному році підприємству вдалося збільшити свій прибуток, що безпосередньо позитивно впливає на фінансовий стан.

2.9.Аналіз дебіторської заборгованості

У процесі діяльності підприємство не завжди здійснює розрахунки з іншими підприємствами або фізичними особами одночасно з передачею майна, виконанням робіт, наданням послуг тощо. У зв'язку із цим у нього виникає дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість визначається як сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. Дебіторами можуть бути як юридичні, так і фізичні особи, які заборгували підприємству грошові кошти, їх еквіваленти або інші активи. За даними бухгалтерського обліку можна визначити суму заборгованості на будь-яку дату, але звичайно така сума визначається на дату балансу. Оскільки відповідно до вимог національних стандартів бухгалтерського обліку підприємства подають також проміжну(квартальну) звітність, то суму дебіторської заборгованості підприємства слід визначати щоквартально.

Визначимо і оцінимо структуру дебіторської заборгованості.

Таблиця 13

Статті аналізу

На початок року

На кінець року

Відхилення

Тис. рн...

%

Тис. рн...

%

По сумі

По питомій вазі

Дебіторська заборгованість за товари роботи і послуги

180

15

94

12

-86

-3

Резерв сумнівних боргів

-

-

-

-

-

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

-

-

-

-

-

-

За видами авансів

-

-

-

-

-

-

З нарахування доходу

-

-

-

-

-

-

Із внутрішніх розрахунків

-

-

-

-

-

-

Інша поточна заборгованість

1034

85

699

88

-335

3

Всього ?

1214

100

793

100

-421

Розрахунки наведені в таблиці свідчать, що підприємство має хорошу структуру дебіторської заборгованості, так як заборгованість за товари роботи та послуги та поточна заборгованість зменшилися відповідно на 86 тис. рн.. та 335 тис. рн.. Це суттєво покращує фінансовий стан підприємства.

2.10.Оподаткування ВАТ БМФ «Стрийбуд»

Діяльність ВАТ БМФ «Стрийбуд» підлягає оподаткуванню, тому зареєстроване як платник податку за місцем знаходження в податковому органі.

ВАТ БМФ «Стрийбуд» за здійснення своєї діяльності є платником таких видів податків і зборів:

· податок на додану вартість;

· податок на прибуток;

· прибутковий податок;

· податок на землю;

· податок на воду;

· комунальний податок;

· податок на транспорт;

· збір на геологорозвідні роботи;

· збір за використання природних надр;

· збір за забруднення природного середовища;

· збір на розвиток виноградарства, садівництва, хмелярства;

· збір на обовязкове державне соціальне страхування ( в тому числі збір на страхування на випадок безробіття);

· збір на обовязкове державне пенсійне страхування;

· збір до інноваційного фонду;

· плата за торгові патенти;

· держмито.

Податок на додану вартість - непрямий податок, який сплачується до державного бюджету на кожному етапі виробництва продукції, надання робіт, послуг при імпорті товару або під час митного оформлення.

Отже, згідно із ст.2 Закону України «Про податок на додану вартість»(дод.25), ВАТ БМФ «Стрийбуд» є платником податку, так як:

· обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт, послуг) протягом будь-якого періоду з останніх 12 календарних місяців перевищує 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і здійснює на митній території України підприємницьку діяльність з торгівлі за готівкові кошти незалежно від обсягів продажу;

Обєктом оподаткування є операції ВАТ БМФ «Стрийбуд» з: продажу товарів (робіт, послуг) на митній території України; ввезення (пересилання) товарів на митну територію України та отримання робіт (послуг), що надаються нерезидентами для їх використання або споживання: вивезення (пересилання) товарів за межі митної території України та надання послуг (виконання робіт) для їх споживання за межами території України.

Не є обєктом оподаткування операції ВАТ БМФ «Стрийбуд» з:

· випуску (емісії), розміщення обміну та продажу за кошти цінних паперів (приватизаційні сертифікати, житлові чеки, земельні бони тощо).

· передачі майна орендодавця, що є резидентом у користування орендарю, повернення зазначеного майна орендодавцю, сплати орендних платежів;

· передачі майна в заставу та його повернення заставодавцю, грошової виплати основної суми та процентів згідно з умовами іпотечного кредиту;

· надання послуг із страхування і перестрахування, соціального і пенсійного страхування;

· обігу валютних цінностей, банківських металів, банкнот та монет НБУ (за винятком тих, що використовуються для нумізматичних цілей), білетів державних лотерей, виплати грошових виграшів, прийняття ставок, жетонів для використання у гральних автоматах, продажу поштових марок, конвертів, листівок (крім колекційних);

· надання послуг з інкасації, розрахунково-касового обслуговування, надання послуг з інкасації, розрахунково-касового обслуговування, залучення, розміщення та повернення грошових коштів за договорами позики, депозиту, вкладу, страхування, доручення;

· торгівлі за грошові кошти або цінні папери (крім факторингових операцій, якщо обєктом боргу є валютні цінності, цінні папери тощо);

· оплати вартості державних платних послуг, які надаються фізичним або юридичним особам (плата за реєстрацію, отримання ліцензії, державного мита тощо);

· виплат заробітної плати, пенсій, стипендій, субсидій, дотацій фізичним особам за рахунок бюджетів або соціальних чи страхових фондів;

· надання комісійних (брокерських) та дилерських послуг з торгівлі або управління цінними паперами;

· передача основних фондів як внеску до статутного фонду для формування цілісного майнового комплексу, продажу за компенсацію сукупних валових активів, у тому числі при ввезенні або вивезенні основних фондів з митної території України;

· повернення основних фондів, попередньо внесених до статутного фонду юридичної особи, у разі їх виходу з числа засновників, при ліківдації такої юридичної особи, у тому числі при ввезенні або вивезенні основних фондів з митної території України;

· оплата вартості фундаментальних досліджень, науково-дослідних, дослідницько-конструкторських робіт, що здійснюється за рахунок Державного бюджету;

· безоплатної передачі обєктів права державної власності у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст; обєктів комунальної власності у державну власність. Норми цього підпункту поширюються на безоплатну передачу обєктів соціальної інфраструктури, інженерної інфраструктури, які перебувають в державній або комунальній власності.

2.10.1 Податок на прибуток

ВАТ БМФ «Стрийбуд» є також платником податку на прибуток. Обєктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на:

· суму валових витрат платника податку, визначеною ст.5 Закону «Про податок на прибуток»;

· суму амортизаційних відрахувань, нарахованих згідно із ст.8 і 9 Закону «Про податок на прибуток ».

Прибуток платників податку, включаючи підприємства, засновані на власності окремої фізичної особи, оподатковується за ставкою 30 % до обєкта оподаткування. ВАТ БМФ «Стрийбуд» також сплачує податок на прибуток у розмірі 30% від отриманого прибутку.

ВАТ БМФ «Стрийбуд» має пять підрозділів, кожен з яких самостійно робить декларацію про прибуток підприємства. Управління будівництва зводить отримані дані у спільну декларацію, яка подається у податкову адміністрацію м. Стрий.

2.10.2 Прибутковий податок

Нарахування, утримання та перерахування до бюджету прибуткового податку здійснюють підприємства, установи, організації, фізичні особи, субєкти підприємницької діяльності, які провадять виплати доходів, тобто ВАТ БМФ «Стрийбуд».

На підприємстві ВАТ БМФ «Стрийбуд» середня чисельність працюючих складає 200 чоловік. Всі вони мають на даному підприємстві основне місце роботи і є платниками прибуткового податку.

Висновок

Отже, В результаті пройденої практики та зробленого звіту на ВАТ БМФ «Стрийбуд» можна зробити такі висновки:

1. В результаті проходження практики було досліджено підприємство за такими напрямками:

ь Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства ВАТ БМФ «Стрийбуд» Львівської області

ь Фінансова діяльність

2.11. Структурно-динамічний аналіз

2.12. Аналіз прибутковості

2.13. Аналіз рентабельності

2.14. Аналіз фінансового стану

2.15. Аналіз фінансової стабільності

2.16. Аналіз ліквідності та платоспроможності балансу

2.17. Аналіз оборотного капіталу

2.18. Оцінка використання майна та вкладеного капіталу

2.19. Аналіз дебіторської заборгованості

2.20. Оподаткування ВАТ БМФ «Стрийбуд»

2.10.3 Податок на прибуток

2.10.4 Прибутковий податок

2. ВАТ БМФ "Стрийбуд" заснована в 1959 році. На початку своєї діяльності фірма займалась прокладанням газопроводів високого і середнього тиску Дашава - Мінськ.

Поступово фірма трансформувалась в генпідрядну організацію, яка виконує всі види будівелько - монтажних робіт як цивільного так і промислового будівництва, а також займається прокладанням інженерних мереж.

ВАТ БМФ «Стрийбуд» розташоване у с. Миртюки Стрийського району Львівської обл.

3. Розглядаючи показники ВАТ БМФ «Стрийбуд», можна відзначити, що майно підприємства збільшилась на 15013 тис. грн. Збільшення вартості майна здійснювалося нерівномірно. Якщо необоротні активи в оцінці по залишковій вартості зросли на 9,3 %, то оборотні активи зменшились на 9,3 %. Слід зазначити, що за період, який аналізується, збільшилась питома вага майна необоротних активів. Таким чином, запропонуємо такі пропозиції, щодо покрашення процесу управління результативністю діяльності підприємства:

§ необхідною умовою ефективного регулювання господарсько-фінансовими результатами з огляду на нехтування принципами є науково обґрунтоване планування показників доходності, прибутковості та моніторинг ефективності господарської діяльності, який слід здійснювати иа основі оцінки чинників впливу і порівняння рентабельності виробничого капіталу;

§ вираховування прямого впливу на розмір виручки підприємства такого фактору, рівень відпускних цій. " визначення рішення впливу якості і споживчих властивостей, строків реалізації продукції, попиту і пропозиції на ринку та ціну;

§ за умови, що основну частину продукції підприємство виробляє з давальницької сировини і відправляє замовнику, то потрібно шукати вітчизняних замовників та розширювати ринки збуту.

Використана література

1. Анализ финансово - экономической деятельности предприятия: Учеб. Пособие / Под ред. проф. Н. П. Любушина. - М.: ЮНИТИ - ДПНА, 1999.- 471 с.

2. Бандурка О.М., Коробов М.Я. Орлов П.І Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. - К.: Либідь , 1998 .- 312с.

3. Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз , М.І. Мороза . -К.: КНЕУ. 2000.- 348 с.

4. Банк И .А. Словарь - справочник финансового менеджера . - К.: «Ника- Центр », 1998 .- 480 с.

5. Базилевич. В.А. Макроекономіка. - К.: Четверта хвиля, 1998. - 248 с.

6. Бойчик В.М. Економічне зростання та економічна система. - Львів: Сполом, 1999.- 303 с.

7. Бойчик І.М. Економіка підприємства. - К.: Каравела, 2001 - 298 с.

8. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні / За ред. С.Ф.Голова - Дніпропетровськ : Баланс - Клуб , 2001 - 832 с.

9. Ващук В.П. Бухгалтерський облік - К.: КНЕУ, 1999 - 247 с.

10. Василік О.Д. Державні фінанси України: Навч посібник .- К.: Вища школа , 1997.- 383 с.

11. Вегера С. Модель соціального бюджету в Україні // Економіст. - 2001 - №5 - с. 24 - 30.

12. Галущак М.П. Теорія бухгалтерського обліку - К.: Вища школа, 2000 - 200 с.

13. Гальчинський А.С. Основи економічних знань. - К.: Вища школа, 1999 - 544 с.

14. Грибенников П.И. Макроэкономика. - СПб.: Питер, 1998. - 447 с.

15. Горобчук Т.Т. Мікроекономіка. - К.: ЦУЛ, 2003 -236 с.

16. Глущенко В. В. идр Финансово - кредитный механизм в условиях развития хозрасчёта / В. В. Глущенко, В. Г. Новиков, М. Я. Коробов. - Х.: изд - во «Основа » при ХГУ, 1990. - 176 с.

17. Доллан Е. Макроэномика. - СПб.: Питер, 1993. - 315 с.

18. Задоя А.А. Основы экономической теории - М.: Рыбари, 2000 - 403 с.

19. Задоя О. А. Мікроекономіка. - К.: Четверта хвиля, 1998 - 247 с.

20. Економіка підприємства / За ред. С.Ф. Покропивного - К.: КНЕУ, 2001 - 558 с.

21. Економічний словник-довідник / За ред. С.В. Мочерного - К.: Феміна, 1995 - 368 с.

22. Жемеренко Є. В. Особливості міжбюджетних відносин в Україні на сучасному етапі // Актуальні проблеми економіки України. - 2004. - №6. С. 24 - 30.

23. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність - К.: ЦУЛ, 2003 - 376 с.

24. Макконел К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика. - М.: Республика, 1992. - 457 с.

25. Микроэкономика и макроэкономика / Под ред. Огибина Ю.А. - СПб.: Питер, 1998. - 512с.

26. Общая теория денег и кредита / Под ред. Е.Ф. Жукова - М.: Е.Ф. Жукова. - М.: Банки и биржи , ЮНИТИ, 1998 - 359 с.

27. Огонь А. Г. Бюджет в умовах макроекономічного розвитку України //Актуальні проблеми розвитку економіки України. - 2004. №5. С. 25 - 34.

28. Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посібник. К.: - КНЕУ, 1999. - 164 с.

29. Основи економічної теорії / За ред. С.В. Мочерного - К.: Академія, 1998 - 468 с.

30. Основи ринкової економіки / За ред. В.М. Петюха.- К.: Урожай, 1997- 400 с.


Подобные документы

 • Організаційно-економічна характеристика підприємства. Оцінка стану та структури майна і динаміки джерел формування і використання фінансових ресурсів. Аналіз ліквідності балансу та платоспроможності організації як ключових показників її фінансового стану.

  курсовая работа [1,1 M], добавлен 23.10.2014

 • Загальна оцінка майна підприємства і джерел його формування. Проведення аналізу фінансової стійкості активів, ліквідності балансу, рентабельності, оборотності і платоспроможності фірми. Рекомендації щодо покращення фінансового стану підприємства.

  курсовая работа [138,0 K], добавлен 11.12.2013

 • Основи аналізу ліквідності підприємства. Сутність та завдання аналізу ліквідності підприємства. Аналіз ліквідності підприємства. Аналіз ефективності використання основного та оборотного капіталу підприємства. Аналіз фінансової стійкості підприємства.

  курсовая работа [123,3 K], добавлен 07.07.2008

 • Теоретична база фінансового аналізу, показники платоспроможності і ліквідності, їх значення для підприємства. Характеристика фінансової і зовнішньоекономічної діяльності підприємства ВАТ "САН IнБев Україна", методи збільшення економічної стабільності.

  дипломная работа [2,6 M], добавлен 05.06.2011

 • Організаційно–економічна характеристика та основні фінансово–господарські показники діяльності підприємства. Завдання, джерела інформації та прийоми економічного. Аналіз собівартості продукції. Оцінка фінансового стану підприємства.

  курсовая работа [66,1 K], добавлен 30.03.2007

 • Оцінка динаміки і структури майна ПАТ "Київська пересувна механізована колона-2". Коефіцієнт зміни валюти балансу. Розрахунок власного оборотного капіталу підприємства. Динаміка відносних показників фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності.

  курсовая работа [50,9 K], добавлен 22.03.2014

 • Діяльність підприємств як предмет економічного аналізу. Структурно-динамічний аналіз коштів підприємства за ступенем ліквідності та їх джерел. Аналіз показників платоспроможності та фінансової стійкості. Шляхи вдосконалення фінансового стану підприємства.

  контрольная работа [149,1 K], добавлен 18.08.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.