Планування діяльності підприємства "ЗАТ Київмлин"

Виробнича програма підприємства ЗАТ "Київмлин". Аналіз витрат на виробництво продукції і надані послуги. Планування ціноутворення на підприємстві. Формування плану збуту продукції з урахуванням дослідження ринку. Оцінка дохідності та рентабельності фірми.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 27.02.2014
Размер файла 84,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

"Планування діяльності підприємства" („ЗАТ Київмлин")

ПЛАН

ціноутворення збут рентабельність витрата

Вступ

1. Виробнича програма підприємства

2. Планування витрат на виробництво продукції і надані послуги

2.1 Сировина і матеріали

2.2 Допоміжні матеріалі

2.3 Вартість електроенергії і води на технологічні цілі

2.4 Основна і додаткова заробітна плата

2.5 Відрахування на соціальні заходи

2.6 Амортизація і поточний ремонт обладнання, будівель і споруд

2.7 Роботи і послуги

2.8 Загальновиробничі витрати

2.9 Адміністративні витрати (загальногосподарські)

2.10 Витрати на збут

3. Визначення собівартості продукції (послуг)

4. Планування ціноутворення на підприємстві. Економічна сутність та функції ціни

5. Формування плану збуту продукції (послуг) з урахуванням дослідження ринку

6. Фінансові результати підприємства. Доход, прибуток і рентабельність

Висновок

Список використаної літератури

ВСТУП

Планування -- одна з функцій керування підприємством. В умовах ринкової економіки для підприємців планування є способом забезпечення становлення та розвитку бізнесу, воно є необхідним для приведення господарчої діяльності підприємства до відповідності з вимогою ринку.

З переходом до повної господарчої та юридичної самостійності підприємств та з формуванням ринкової економіки, безумовно, змінився зміст планування, призначення планів підприємств.

Значення планування полягає в тому, що заздалегідь визначаються шляхи, засоби й методи реалізації обраної стратегії діяльності підприємства. За відношенням до "стратегії" "планування на короткий термін" часу називають оперативним. Воно виступає у вигляді тактичних планів, основна ціль яких -- оволодіння ефективним інструментом досягнення стратегічних цілей підприємства.

Теоретичні основи планування безперервно розвиваються і, оскільки планування -- це функція управління, то по мірі змінювання принципів господарювання змінювались принципи та методи планування.

Кожна фірма, починаючи свою діяльність, зобов'язана чітко представляти потребу на перспективу у фінансових, трудових і інтелектуальних ресурсах, джерела їхнього одержання, а також уміти точно розраховувати ефективність використання наявних засобів у процесі роботи своєї фірми.

У ринковій економіці підприємці не можуть домогтися стабільного успіху, якщо не будуть чітко й ефективно планувати свою діяльність, постійно збирати й акумулювати інформацію як про стан цільових ринків, положенні на них конкурентів, так і про власні перспективи і можливості.

Розкриття всіх аспектів, пов'язаних з плануванням діяльності підприємства є основною метою даної курсової робот

1. ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ПІДПРИЄМСТВА

В процесі планування виробничої програми підприємство керується трьома найважливішими критеріями, які визначають економічну ефективність вибраного асортименту продукції. Це динаміка обсягу збуту продукції на ринку, ступінь стабільності обсягу реалізації і рівень норми і маси прибутку, який передбачається одержати підприємству.

Вихідні дані: підприємство придбало 147000 т пшениці, в т.ч.: ІІІ класу - 70000 т; ІV класу - 60000 т; V класу - 17000 т.

Борошномельне підприємство отримало на переробку від давальців 48000 т зерна пшениці: в т. ч. ІІІ класу - 8000 т; ІV класу - 10000 т;

Планується два помели: перший з власного зерна; другий - з власного та давальницького зерна.

Історія

Перший етап індустріального розвитку кінця 19-го - початку 20-го століття, охопивши весь світ, досягає свого максимального стану напередодні першої світової війни.

Промислове виробництво охоплює всю Російську імперію, а саме Україну та концентрується у великих містах. В цей час древній мальовничий Київ, нині столиця України, насичується фабриками, заводами, збагачується та росте.

Початок борошномельного виробництва поклали заможні купці, що малися на торгівлі та промисловому виробництві.

Перші згадки про існуючі на Подолі млини знайдено в архівних документах 1894 року "Памятная книжка Киевской губернии". Місце розташування млинів обрано було не випадково, поруч знаходилися зручні річкові причали та дорожні шляхи.Завдяки безпосередньому наближенню вантажної пристані до подільських будівель основну масу забудови складали будівлі промислово-складського призначення. Практично в кожній садибі розміщувались лавки, склади,амбари, майстерні.

У 1901 році купець першої гільдії Коган Л.І. збудував на розі вулиць Спаської та Набережно-Хрещатицької кам'яний млин з локомобилем - зараз це млин №1.

В той час у 1902 році, в тому ж районі будується ще один великий млин, особливістю якого є наявність, крім секції пшеничного помелу, ще й секції житньго помелу (виробнича потужність секцій - 170 т та 250 т переробки зерна на добу відповідно), зараз це млин №3.

Повертаючись у сьогодення, бачимо на місці двох вікових млинів, величезний виробничий комплекс в борошномельній галузі, назва якого "Київмлин", до якого приєднався збудований швейцарською фірмою "BULER AG" ще у 1980 році млин №4, найпотужніший в країні, що переробляє 600 т зерна пшениці на добу.

В складі підприємства також два елеватори, один з яких - портовий, міні-елеватор, сумарна місткість яких складає 78,6 тис. тонн зерна, автотранспортний цех.

У 90 -х роках на підприємстві проведено технічне переоснащення млина № 3, а саме: заміна обладнання на високопродуктивне, реконструкція застарілих частин будівель, будівництво додаткових складських приміщень.

Корінних змін у технологічній частині зазнав млин №1 при проведенні у 1995 році реконструкції з заміною технологічного обладнання на високопродуктивне, виготовлене за ліцензією швейцарської фірми "Buler AG".

На сьогоднішній день підприємство має величезний виробничий потенціал - сумарна виробнича потужність складає 1270 тонн переробки зерна на добу, праця 650 працівників забезпечує виробництво 1000 тонн якісного борошна: пшеничного вищого, першого, другого гатунку, житньго обійного, обдирного, сіяного, а також побічних продуктів - висівок та відходів, постачання готової продукції хлібзаводам, кондитерським підприємствам та іншим споживачам міста Києва та Київської області.

Вся продукція ЗАТ Київмлин" має сертифікат відповідності, зареєстрований у реєстрі Системи сертифікації УкрСепро.

В нових умовах господарювання підприємство знаходить шляхи співробітництва з ведучими світовими фірмами - виробниками галузевого обладнання з метою підвищення якості та збільшення асортименту готової продукції, застосування нових видів упаковки європейського зразку для виходу на нові гарантовані ринки збуту.

В пошуках нових форм діяльності підприємства було прийнято рішення про доцільність створення власного хлібопекарного виробництва. В 1997 році було введено в дію булочно-кондитерський комплекс, в складі якого хлібобулочний, кондитерський цех, що працюють на турецькому та італьянському обладнанні, введено в дію магазин "Борошно "Киівмлина" та мережу кіосків фірмового продажу власної продукції.

Велику увагу приділяють на підприємстві соціальному захисту робітників та службовців. Організовано постійне обслуговування працівників в медико-клінічному центрі. Влітку працівники мають можливість сімейного відпочинку на березі мальовничої річки Десна в будиночках власної бази відпочинку.

Склад помельних партій наведено в таблиці 1. Помели виконуються у різних секціях в одному цеху.

Таблиця 1

Склад помельних партій

Вид сировини та клас

1 лінія

2 лінія

%

т

%

т

з власної сировини

з давальницької сировини

Пшениця 3 кл.

43%

35000

54%

35000

8000

Пшениця 4 кл.

36%

30500

46%

29500

10000

Пшениця 5 кл.

21%

17000

-

-

-

Всього

100%

82500

100%

64500

18000

Підприємство придбало 147000 т пшениці. На першій лінії ми використовуємо 82500 т пшениці, а на другій лінії 82500 т пшениці. На другій лінії ми не використовуємо пшеницю 5 класу. Борошномельне підприємство отримало на переробку від давальців 18000 т зерна пшениці. Пшениці 3 класу - 8000 т, 4 класу - 10000т.

Вихід продукції виходячи з технологічних можливостей наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Вихід продукції

Найменування продукції

Вихід продукції, %

для 1 лінії

для 2 лінії

Борошно вищого ґатунку

41

45

Борошно 1 ґатунку

27

29

Борошно 2 ґатунку

1

-

Крупа манна

2

2

Висівки

27

22

Відходи кормові

1,6

1,6

Відходи некормові

0,4

0,4

Всього

100

100

Виробнича програма підприємства показана в таблиці 3.

Таблиця 3

Плановий обсяг (виробнича програма) продукції, т

Найменування продукції

Виробнича програма підприємства (плановий обсяг виробництва)

1 лінія (з власної сировини)

2 лінія

всього з власної сировини

з власної сировини

з давальницької сировини

разом

Борошно вищого ґатунку

33825

29025

8100

37125

62850

Борошно 1 ґатунку

22275

18705

5220

23925

40980

Борошно 2 ґатунку

825

-

-

-

825

Крупа манна

1650

1290

360

1650

2940

Висівки

22275

14190

3960

18150

36465

Продовження таблиці №3

Разом продукції, що калькулюється

80850

63210

17640

80850

144060

Відходи кормові

1320

1032

288

1320

2352

Відходи некормові

330

258

72

330

588

З виробничої програми видно, що на 1 лінії ми найбільше виготовляємо борошна вищого га тунку, а найменше борошна ІІ ґатунку.По другій лінії - найбільше виготовляється борошна вищого ґатунку, а найменше манної крупи, борошно II гатунку не виготовляється.Відходів кормових по першій лінії більше ніж відходів не кормових. По другій лінія такаж ситуація.

Вироблена продукція з власної сировини буде відпущена безтарно, вибита у мішки та розфасована в пакети (табл. 4).

Таблиця 4

Планові обсяги фасування продукції з власної сировини

(враховуючи структуру фасування)

Продукція

Виробництво всього, т

Планові обсяги

1 лінія

2 лінія

разом

Фасування у пакети

Вибій у мішки

Безтарний відпуск

1 лінія

2 лінія

разом

1 лінія

2 лінія

разом

1 лінія

2 лінія

Борошно вищого ґатунку

33825

29025

62850

20971

19737

40708

8118

4934

13052

4735

4353

Борошно 1 ґатунку

22275

18705

40980

4009

2805

6814

8464

6172

14636

9801

9726

Борошно 2 ґатунку

825

-

825

-

-

-

-

-

-

825

-

Крупа манна

1650

1290

2940

412

-

412

1237

1290

2527

-

-

Висівки

22275

14190

36465

-

-

-

22275

14190

36465

-

-

Всього продукції

80850

63210

144060

25392

22542

47934

40094

26586

66680

15361

14079

Залежно від структури фасування ми фасуємо в пакети на 1 лінії борошно вищого ґатунку, борошно 1 ґатунку та манну крупу, а на 2 лінії - борошно вищого ґатунку та борошно 1 ґатунку. Вибій у мішки проводимо на 1 і 2 лінії аналогічно - борошно вищого ґатунку, борошно 1 ґатунку, манну крупу та всі висівки. Безтарно на обох лініях відпускаємо борошно вищого ґатунку, борошно 1 ґатунку та все борошно 2 ґатунку.

Структура фасування продукції, %

Продукція

Фасування у пакети

Вибій у мішки

Безтарний відпуск

1 лінія

2 лінія

1 лінія

2 лінія

1 лінія

2 лінія

Борошно вищого ґатунку

62

68

24

17

14

15

Борошно 1 ґатунку

18

15

38

33

44

52

Борошно 2 ґатунку

-

-

-

-

100

100

Крупа манна

25

-

75

100

-

-

Висівки

-

-

100

100

-

-

Продукція з сировини давальців буде вибита у мішки.

На підприємстві є вибійний цех, де здійснюється вибій та фасування борошна.

2. ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ І НАДАНІ ПОСЛУГИ

Розрахунок прямих витрат на виробництво борошна розраховуються нормативним методом.

2.1 Сировина і матеріали

Вартість зерна визначається виходячи з необхідної кількості зерна та ціни за одиницю (т), грн.

При переробці давальницької сировини її вартість не визначається.

Транспортні витрати на перевезення зерна на підприємство та борошна з підприємства на 1 т складають 60 грн.

Природні втрати складають 0,5% від вартості зерна.

Інші витрати (націнки, комісійні винагороди, витрати товарних бірж, митний збір) складають 2,5% від вартості зерна.

Планова кількість кормових відходів 1320 т ( І помел - 712 т, ІІ помел - 768 т). Ціна 1 т кормових відходів становить 600 грн. Вартість кормових відходів вираховується з вартості сировини.

Некормові відходи (0,4% від кількості зерна) підприємство вивозить за його межі.

Витрати на 1 т некормових відходів становлять 20 грн.

Вартість сировини і матеріалів розраховується в таблиці 5.

Таблиця 5

Вартість сировини і матеріалів на помели

Назва витрат

1 лінія

2 лінія

кількість, т

ціна за 1 т, грн.

вартість всього об'єму, т

кількість, т

ціна за 1 т, грн.

вартість всього об'єму, т

Сировина

Зерно, т

Пшениця 3 кл.

35000

2200

77000000

35000

2200

77000000

Пшениця 4 кл.

30500

2000

61000000

29500

2000

59000000

Пшениця 5 кл.

17000

1900

32300000

-

-

-

Разом

82500

170300000

64500

136000000

Транспортні витрати

4950000

3870000

Природні втрати

851500

680000

Інші витрати

4257500

3400000

Кормові відходи

1320

600

792000

1032

600

619200

Всього вартість сировини

179573500

143335960

Основні матеріали

Вітаміни

(3000 грн.)

Транспортні витрати

Інші витрати на придбання

(5000 грн.)

Всього по статті „Сировина і матеріали"

179573500

143335960

Вартість сировини і матеріалів дорожче на 1 лінії ніж на 2 лінії, адже там переробляється більша кількість зерна.

Щоб визначити суму витрат по статті „Сировина і матеріали", необхідно до вартості сировини додати вартість транспортних витрат, вартість природних втрат, інші витрати, вартість некормових відходів і відняти вартість кормових відходів.

2.2 Допоміжні матеріали

Розрахунок кількості та вартості допоміжних матеріалів (в нашому прикладі мішки і пакети) проводиться на кількість готової продукції.

На 1 т борошна потрібно 200 мішків, ціна 1 мішка 1 грн., та 500 пакетів, ціна 1 пакета 0,40 грн. Крім того, на кожен мішок і пакет розраховуємо по одній етикетці. Ціна етикетки на мішок 0,20 грн., на пакет 0,08 грн.

Таблиця 6

Розрахунок кількості та вартості допоміжних матеріалів

з розрахунку на 1 т готової продукції

Назва

Норма витрат, шт./т

Ціна за одиницю, грн.

Сума, грн.

Всього продукції, т

Вартість допоміжних матеріалів, т

Мішки

200

1

200

66680

13336000

Етикетки

200

0,20

40

66680

2667200

Разом

240

16003200

Пакети

500

0,40

200

47934

9586800

Етикетки

500

0,08

40

47934

1917360

Разом

240

11504160

Кількість мішків на 1 т висівок з власної сировини у 1,5 рази більше, ніж на 1 т муки;

Кількість мішків на 1 т висівок з давальницької сировини 200 шт., етикеток 200 шт. Вартість цих матеріалів на 1 т висівок буде складати 240 грн. Решту витрат беруть на себе давальці.

2.3 Вартість електроенергії і води на технологічні цілі

Вартість електроенергії і води на технологічні цілі визначається множенням кількості затраченої енергії на вартість одиниці цих витрат по видах. Так, на 1 т перероблюваного зерна витрачається 80 кВт-год. Електроенергії та 3 м3 води (табл. 7).

Таблиця 7

Розрахунок кількості та вартості електроенергії і води

Показники

Об'єм перероблюваного зерна

Норми витрат на 1 т зерна (кВт-год., м3)

Необхідно всього, тис. кВт-год., м3

Тариф за 1000 кВт електро-енергії та 1 м3 води, грн.

Вартість енергії, грн.

Витрати електроенергії

Лінія № 1

82500

80

6600

300

1980000

Лінія № 2 (з власної сировини)

64500

80

5160

300

1548000

Лінія № 2 (з давальницької сировини)

18000

80

1440

300

432000

Витрати на воду

Лінія № 1

82500

3

247500

6

1485000

Лінія № 2 (з власної сировини)

64500

3

193500

6

1161000

Лінія № 2 (з давальницької сировини)

18000

3

54000

6

324000

Разом

Лінія № 1

3465000

Лінія № 2 (з власної сировини)

2709000

Лінія № 2 (з давальницької сировини)

756000

1000 кВт-год. коштує 300 грн., 1 м3 води - 6 грн.

2.4 Основна і додаткова заробітна плата

Підприємство працює у три зміни.

На кожній зміні працює 10 робітників, в т.ч.

5 робітників по ІІІ розряду, ставка ІІІ розряду за зміну 70,70 грн.

3 робітники по ІV розряду, ставка ІV розряду за зміну 75,10 грн.

2 робітники по V розряду, ставка V розряду за зміну 86,20 грн.

Фонд заробітної плати за зміну при умові виконання норми виробітку (норма виробітку за зміну переробити 83,3 т зерна) становить

(70,70 грн. Ч5) + (75,10 грн. Ч 3) + (86,20 грн. Ч 2) = 751,20 грн.

Додаткова оплата становить 30% від тарифного фонду

751,20 грн. Ч 0,30 = 225,36 грн.

Всього оплата по тарифу і додаткова оплата становить

751,20 грн. + 225,36 грн. = 976,56 грн.

На 1 т переробки зерна фонд оплати праці становить

976,56 грн. : 83,3 т = 11,7 грн.

Затрати праці за зміну

10 робітників Ч 8 год. = 80 л.-год.,

на 1 т переробленого зерна 0,9 л.-год. (80 : 83,3).

2.5 Відрахування на соціальні заходи

Відрахування на соціальні заходи становлять 38,3% від основної оплати. Всього відрахування складають

976,56 грн. Ч 0,383 = 374,02 грн.

На 1 т зерна ці витрати становлять

374,02 грн. : 83,3 т = 4,49 грн.

2.6 Амортизація і поточний ремонт обладнання, будівель і споруд

Вартість будівель і споруд 4500 тис. грн.., норма амортизації 8%, коштів на поточний ремонт 5% від залишкової вартості.

Вартість обладнання 11000 тис. грн., норма амортизації 24%, коштів на поточний ремонт 10% від залишкової вартості.

Таблиця 8

Відрахування на утримання основних засобів

Показник

Тис. грн.

Амортизація

Поточний ремонт

Разом, грн.

норма відраху-вання, %

сума відраху-вання, грн.

норма відраху-вання, %

сума відраху-вання, грн.

Вартість будівель і споруд

5000

8

400000

5

250000

650000

Вартість обладнання

9000

24

2160000

10

900000

3060000

Разом

14000

2560000

1150000

3710000

На 1 т переробленого зерна ці втрати складають

3710000 грн. : 165000 т = 22,48 грн.

2.7 Роботи і послуги (витрати елеватора)

Таблиця 9

Вартість послуг елеватора

Види послуг

Об'єм,

т, т/%, т/міс.

Тариф (вартість одиниці послуг), грн.

Вартість послуг, грн.

Приймання зерна

165000

6,00

990000

Сушіння зерна (вологість зерна 15%)

165000

6,90

1138500

Очищення зерна

165000

3,54

577500

Зберігання зерна

99000

8,10

801900

Разом

3507900

На 1 т зерна

21,26

Витрати елеватора розподіляються між помелами порційно об'ємами перероблюваного зерна.

Розрахунок витрат: приймання зерна 6 грн./т, сушіння зерна за 1 т/% (розраховується т/% множенням кількості зерна на % вологості, який перевищує базисну вологість і множенням на 6,9 грн.); очищення зерна - за 1 т/% (засміченість зерна становить 1%). Визначається аналогічно послугам по сушінню. Зберігання зерна в силосах в середньому 6 міс. Тариф за одиницю цих послуг складає 8,10 грн. за 1 т/міс.

2.8 Загальновиробничі витрати

Це витрати на організацію і управління виробництвом.

До них відноситься: оплата праці з нарахуваннями, відрахування на соціальні заходи, амортизація і поточний ремонт основних засобів, сума орендної плати, витрати на удосконалення технології, витрати на охорону праці і техніку безпеки, вартість швидкозношуваних інструментів та пристроїв, інші витрати.

Таблиця 10

Розрахунок витрат на організацію і управління виробництвом

(загальновиробничі витрати)

Статті витрат

Всього, грн.

На 1 т зерна, грн.

Витрати на організацію і управління виробництвом, грн.:

в т.ч.:

оплата праці

120000

0,72

відрахування на соціальні заходи

46000

0,27

амортизація основних засобів

40000

0,24

витрати на електроенергію, утримання і ремонт основних засобів

25000

0,15

витрати на удосконалення технології та організації виробництва

100000

0,6

внутрізаводське переміщення вантажів

375000

2,27

витрати на охорону праці та техніку безпеки

2000

0,001

вартість малоцінних і швидкозношуваних інструментів

10000

0,06

інші витрати

16500

0,1

Разом

734500

4,45

Загальновиробничі витрати розподіляються між помелами пропорційно обсягам перероблюваного зерна. Загальногосподарські витрати складають 4,2 грн на 1 т зерна.

Таблиця 11

Адміністративні витрати (загальногосподарські)

Статті витрат

Сума, грн.

Оплата праці

300000

Нарахування на соціальні заходи

114900

Утримання основних засобів

40000

Витрати на відрядження

20000

Витрати на охорону праці і техніку безпеки

10000

Утримання службового транспорту

40000

Інші витрати

10000

Разом

534900

2.9 Адміністративні витрати (загальногосподарські)

До них відносяться загальногосподарські витрати, що направлені на обслуговування і управління підприємством:

- витрати, пов'язані з управлінням підприємством - це витрати на оплату праці працівників апарату управління підприємством, відрахування на соціальні заходи;

- витрати, пов'язані з матеріально-технічним забезпеченням апарату управління, включаючи транспортне обслуговування, пов'язане з управлінням підприємством, витрати на оплату послуг, придбання літератури, інформаційне забезпечення;

- витрати на службові відрядження, на придбання ліцензій, виданих державними органами для ведення господарської діяльності, включаючи плату за реєстрацію підприємства в органах державної реєстрації, витрати на державні послуги;

- витрати на проведення аудиту;

- витрати на організацію прийомів, презентацій, свят, представницькі витрати;

- витрати на утримання і обслуговування основних засобів загальногосподарського призначення, амортизаційні відрахування по основних засобах;

- витрати на охорону праці і техніку безпеки загальногосподарського персоналу;

- витрати зі страхування майна;

- витрати, пов'язані із забезпеченням пожежної сторожової охорони;

- витрати підприємства, пов'язані з утриманням та експлуатацією фондів природоохоронного значення;

- витрати, пов'язані з набором робочої сили, передбачені законодавством;

- податки, збори та інші витрати, передбачені законодавством, пов'язані з професійною підготовкою або перепідготовкою працівників апарату управління, інші витрати.

2.10 Витрати на збут

Таблиця 12

Витрати на збут продукції

1

2

Статті витрат

Сума, грн.

Витрати на виставку, пропаганду, рекламу

200000

Витрати на збут продукції

1500000

Разом

1700000

Ці витрати між видами продукції розподіляються пропорційно сумі витрат на оплату праці виробничих робітників і витрат на утримання основних засобів.

3. ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Таблиця 13

Визначення повної собівартості 1 т кожного виду продукції з власної сировини (І лінія), грн.

Показники

Всього витрат, грн.

Борошно вищого ґатунку

Борошно

І ґатунку

Боро-шно

ІІ ґатун-ку

Крупа манна

Висівки

1

2

3

4

5

6

7

Кількість продукції, т

80850

33825

22275

825

1650

22275

Коефіцієнт переведення в умовну продукцію

6,0

4,2

3,9

6,3

1,0

Кількість умовної продукції

332392

202950

93555

3217

10395

22275

Витрати на виробництво

в т.ч. вартість сировини і матеріалів

179573500

3240

2268

2106

3402

540

109593000

50519700

1737450

5613300

12028500

Допоміжні матеріали

11938560

246

172

160

260

41

8320950

3831300

132000

429000

913275

Витрати на технологічні потреби

3465000

60

42

39

63

10

в т.ч. електроенергія

2029500

935550

32175

103950

222750

витрати на воду

Оплата праці виробничих працівників

500000

9

6

5

9

1,5

304425

133650

4125

14850

33412

Відрахування на соціальні заходи

191500

3

2

2

3

0,5

101475

44550

1650

4950

11137

Витрати на утримання основних засобів

1855000

30

21

19

31

5

1014750

467775

15675

51150

111375

Витрати елеватора

5362500

96

67

62

101

8

3247200

1792425

51130

166650

356400

Витрати на організацію і управління виробництвом

367250

6

5

4

7

1,1

202950

111375

3300

11550

24502

Разом виробничих витрат

246433910

3702

2591

2406

3887

617

125220150

57714525

1984950

6413550

13743675

Загальногосподарські витрати

267450

4

3

3

5

0,8

135300

66825

2475

8250

17820

Витрати на збут

850000

15

10

9

16

2,5

507375

222750

7425

26400

55687,5

Всього витрат

206185880

3720

2604

2418

3907

620

125829000

58004100

1994850

6446550

13810500

Повна собівартість одиниці продукції

3720

2604

2418

3907

620

Повна собівартість найбільша для манної крупи, а найменша для висівок.

Таблиця 13А

Визначення повної собівартості 1 т кожного виду продукції з власної сировини (ІІ лінія), грн.

Показники

Всього витрат, грн.

Борошно вищого ґатунку

Борошно

І ґатунку

Борошно

ІІ ґатун-ку

Крупа манна

Висівки

1

2

3

4

5

6

7

Кількість продукції, т

63210

29025

18705

-

1290

14190

Коефіцієнт переведення в умовну продукцію

6,0

4,2

3,9

6,3

1,0

Кількість умовної продукції

275028

174150

78561

-

8127

14190

Витрати на виробництво

в т.ч. вартість сировини і матеріалів

143335960

3126

2188

-

3283

521

90732150

40926540

-

4235070

7392990

Допоміжні матеріали

13753680

300

210

-

315

50

8707500

3928050

-

406350

709500

Витрати на технологічні потреби

2709000

54

37

-

62

9

в т.ч. електроенергія

1567350

692085

-

79980

127710

витрати на воду

Оплата праці виробничих працівників

391000

9

6

-

9

1,5

261225

112230

-

11610

21285

Відрахування на соціальні заходи

149753

3

2

-

3

0,5

87075

37410

-

3870

7095

Витрати на утримання основних засобів

1450610

30

21

-

31

5

870750

392805

-

39990

70950

Витрати елеватора

4193475

90

63

-

96

15

2612250

1178415

-

123840

212850

Витрати на організацію і управління виробництвом

287189

6,2

4,3

-

6,5

1,04

181116

80431

-

8385

14757

Разом виробничих витрат

166270667

3624

2536

-

3805

604

105186600

47450844

-

4908708

8570760

Загальногоспо-дарські витрати

209146

4

3

-

4

0,7

121905

56115

-

5160

9933

Витрати на збут

664700

12

8

-

12

2

348300

149640

-

15480

28380

Всього витрат

167144513

3642

2549

-

3828

607

105709050

47679045

-

4938120

8613330

Повна собівартість одиниці продукції

3642

2549

-

3828

607

Собівартість 1 т продукції з власної сировини на 2 лінії зростає в такій послідовності: висівки, борошно ІІ гатунку, борошно І ґатунку, борошо вищого гатунку, манна крупа.

Таблиця 14

Визначення повної собівартості одиниці послуг

на переробку давальницької сировини (ІІ лінія), грн.

Показники

Всього витрат, грн.

Борошно вищого ґатунку

Борошно

І ґатунку

Борошно

ІІ ґатун-ку

Крупа манна

Висівки

1

2

3

4

5

6

7

Кількість продукції, т

17640

3100

5220

-

360

3960

Коефіцієнт переведення в умовну продукцію

6,0

4,2

-

6,3

1,0

Кількість умовної продукції

76752

48600

21924

-

2268

3960

Витрати на виробництво

в т.ч. вартість сировини і матеріалів

Допоміжні матеріали

1253953

96

67

-

103

16

777600

49740

-

37000

63360

Витрати на технологічні потреби

756000

54

37

-

56

9

в т.ч. електроенергія

437400

193140

-

20160

35640

витрати на воду

Оплата праці виробничих працівників

260000

6,0

4,2

-

9

1,4

120960

54432

-

3240

5544

Відрахування на соціальні заходи

41747

3

2

-

3

0,5

24300

10440

-

1080

1980

Витрати на утримання основних засобів

404390

30

21

-

33

5

243000

109620

-

11880

19800

Витрати елеватора

1169025

90

63

-

94

15

729000

328860

-

33840

59400

Витрати на організацію і управління виробництвом

80061

6,0

4,0

-

6,5

1,4

48600

2880

-

2340

4118

Разом виробничих витрат

3814176

294

205

-

313

49

2381400

1074276

-

112707

194040

Загальногоспо-дарські витрати

58304

4

3

-

4

0,7

34020

15660

-

1440

2772

Витрати на збут

185300

12

8

-

12

2

97200

41760

-

4320

7920

Всього витрат

4057780

312

218

-

327

52

2527200

1137960

-

117720

205920

Повна собівартість одиниці продукції

312

218

-

327

52

Собівартість одиниці послуг на переробку давальницької сировини на 2 лінії зростає в такій послідовності: висівки, борошно І ґатунку, борошно вищого ґатунку, манна крупа.

Таблиця 15

Визначення повної собівартості реалізованої продукції і наданих послуг

Види продукції і наданих послуг

Кількість продукції і послуг, що реалізуються, т

Повна собівартість одиниці продукції, послуг, грн.

Повна собівартість реалізованої продукції і наданих послуг, грн.

Продукція І лінії

Борошно вищого ґатунку

33825

3720

125829000

Борошно І ґатунку

22275

2604

58004100

Борошно ІІ ґатунку

825

2418

1994850

Крупа манна

1650

3907

6446550

Висівки

22275

620

13810500

Продукція ІІ лінії

Борошно вищого ґатунку

29025

3642

105709050

Борошно І ґатунку

18705

2549

47679045

Борошно ІІ ґатунку

-

-

-

Крупа манна

1290

3828

4938120

Висівки

14190

607

8613330

Разом по продукції

з власної сировини

144060

23895

373330393

Продукція з давальницької сировини (послуги на переробку)

Борошно

вищого ґатунку

8100

312

2527200

Борошно І ґатунку

5220

218

1137960

Борошно ІІ ґатунку

-

-

-

Крупа манна

360

327

117720

Висівки

3960

52

205920

Разом по підприємству

161700

24804

377388173

Повна собівартість реалізованої продукції і наданих послуг найвища на 1 лінії, тому що там переробляється найбільше зерна.

4. ПЛАНУВАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ ЦІНИ

Результативність діяльності підприємства залежить від багатьох факторів, одним з яких є процес ціноутворення. У сучасних умовах господарювання ціна є засобом маркетингового впливу підприємства на споживача з метою забезпечення ринкової рівноваги між попитом і пропозицією.

Всі ціни поділяються на відпускні, оптові та роздрібні.

Відпускна ціна - це ціна за якою підприємство продає продукцію оптово - збутовим і роздрібним торгівельним організаціям та іншим споживачам.

Оптова ціна - це ціна, за якою оптово-збутові організації відпускають продукцію роздрібним організаціям та іншим споживачам.

Роздрібна ціна - це ціна, за якою роздрібні торговельні організації продають продукцію населенню і організаціям..

В залежності від ступеня участі держави в регулюванні цін використовуються фіксовані, регульовані та вільні ціни.

Фіксовані - це сталі державні ціни, максимальний чи мінімальний рівень яких підприємства не мають права перевищувати.

Регульовані - ціни, що формуються на види продукції на які держава вводить граничний рівень рентабельності.

Вільні - це ціни, які підприємство встановлює самостійно, враховуючи попит ринку.

Договірні - це ціни встановлюються на сільськогосподарську продукцію при укладанні договорів між заготівельними, переробними та аграрними підприємствами.

Конкурентна ціна - за якою продають продукцію конкуренти.

Особливий вид, що застосовується у внутрішньовиробничому господарському розрахунку - планово-розрахункові ціни. Їх використовують для оцінки об'єму виробництва при плануванні прибутку і рентабельності основних та допоміжних цехів. Вони включають у себе цехову вартість і прибуток.

У практиці господарювання підприємства АПК використовують світові ціни на товари, що формуються залежно від попиту і пропозиції на світовому ринку.

Індикативні ціни - це ціни на товари, що склалися на ринку експорту та імпорту на час здійснення експортної (імпортної) операції з урахуванням умов поставки та розрахунків згідно з чинним законодавством України.

Номінальна ціна встановлюється у процесі договору про купівлю.

Комісійні ціни встановлюються під впливом попиту і пропозиції.

Монопольна ціна встановлюється виробниками або реалізаторами, які є монополістами і займають найбільший сегмент ринку. Як правило ці ціни можуть бути завищені. Тому їх величину регулює Антимонопольний комітет України.

Таблиця 16

Визначення реалізаційної ціни одиниці продукції з власної сировини і вартості одиниці послуг на переробку давальницької сировини (без ПДВ)

Види продукції

Повна собівартість одиниці продукції (одиниці послуг), грн.

Рівень рентабельності, %

Реалізаційна ціна 1 т продукції (одиниці послуг), грн.

1

2

3

4

Продукція І лінії

Борошно вищого ґатунку

3720

25

4650

Борошно І ґатунку

2604

25

3255

Борошно ІІ ґатунку

2418

25

3022

Крупа манна

3907

25

4883

Висівки

620

25

775

Продукція ІІ лінії

Борошно вищого ґатунку

3642

35

4957

Борошно І ґатунку

2549

35

3470

Борошно ІІ ґатунку

-

-

-

Крупа манна

3828

35

5167

Висівки

607

35

819

Продукція давальницької сировини (послуги)

Борошно вищого ґатунку

312

35

421

Борошно І ґатунку

218

35

294

Борошно ІІ ґатунку

-

-

-

Крупа манна

327

35

441

Висівки

52

35

70

Реалізаційна ціна одиниці продукції з власної сировини на 1 лінії більша ніж реалізаційна ціна одиниці продукції з власної сировини на 2 лінії.

5. ФОРМУВАННЯ ПЛАНУ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ З УРАХУВАННЯМ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ

Таблиця 17

Виручка від реалізації продукції та послуг по підприємству

Види продукції (послуги)

Кількість продукції, що реалізується, т (послуги)

Реалізаційна ціна 1 т продукції (одиниці послуг) без ПДВ, грн.

Виручка від реалізації продукції (послуг), грн.

Продукція І лінії

Борошно вищого ґатунку

33825

4650

157286250

Борошно І ґатунку

22275

3255

72505125

Борошно ІІ ґатунку

825

3022

2493150

Крупа манна

1650

4883

8056950

Висівки

22275

775

17263125

Продукція ІІ лінії

Борошно вищого ґатунку

29025

4916

142686900

Борошно І ґатунку

18705

3441

64363905

Борошно ІІ ґатунку

-

-

-

Крупа манна

1290

5167

6665430

Висівки

14190

819

11621610

Разом по власній продукції

144060

30928

482942445

Продукція з давальницької сировини

Борошно вищого ґатунку

8100

421

3410100

Борошно І ґатунку

5220

294

1534680

Борошно ІІ ґатунку

-

-

-

Крупа манна

360

441

158760

Висівки

3960

70

227200

Разом по підприємству

161700

32154

488068705

Виручка від реалізації продукції та послуг набільша від продукції на 1 лінії, а найменша від продукції на 2 лінії, де переробляється власна сировина

6. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПІДПРИЄМСТВА. ДОХОД, ПРИБУТОК І РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ

Таблиця 18

Визначення фінансових результатів по підприємству

Види продукції

Виручка від реалізації продукції (послуг), тис. грн.

Повна собівартість реалізованої продукції (послуг),тис грн.

Валовий прибуток,тис. грн.

Рівень рентабельності, %

Податок з прибутку (25%),тис грн.

Чистий прибуток, що залишається на підприємстві,тис. грн.

1

2

3

4

5

6

7

Продукція І лінії

Борошно вищого ґатунку

157286,25

125829

31457,25

25

7864,312

23592,938

Борошно І ґатунку

72505,12

58044,1

14501,02

25

3625,255

10875,765

Борошно ІІ ґатунку

2493,15

1994,85

498,3

25

124,575

373,725

Крупа манна

8056,95

6446,55

1610,4

25

402,6

1207,8

Висівки

17263,12

13810,5

3452,62

25

863,155

2589,465

Разом по І лінії

257604,59

206085

51519,59

25

12879,897

38639,693

Продукція ІІ лінії

Борошно вищого ґатунку

142686,9

105709,05

36977,85

35

9244,462

27733,388

Борошно І ґатунку

64363,905

47679,045

16684,86

35

4171,215

12513,645

Борошно ІІ ґатунку

-

-

-

-

-

-

Крупа манна

6665,43

4938,12

1727,31

35

431,827

1295,483

Висівки

11621,610

8613,33

3008,28

35

752,07

2256,21

Разом по ІІ лінії

225337,845

166939,545

58398,3

35

14599,575

43798,725

Продукція з давальницької сировини (надані послуги)

Борошно вищого ґатунку

3410

2527,2

882,9

35

220,725

662,175

Борошно І ґатунку

1534,68

1137,96

396,72

35

99,18

297,54

Борошно ІІ ґатунку

-

-

-

-

-

-

Крупа манна

158,76

117,72

41,04

35

10,26

30,78

Висівки

227,2

205,92

21,28

35

5,32

15,96

Разом по наданих послугах

5330,74

3988,8

1341,94

35

335,485

1006,455

Разом по підприємству

488273,175

377013,345

111259,83

28

27814,957

83444,873

Найбільший прибуток підприємство отримує від реалізації продукції що виробляється на 1 лінії, а найменше - на 2 лінії з власної сировини.

Рентабельність продукції свідчить про рівень ефективності витрат на її виробництво та реалізацію. Її розраховують за формулою:

Рп = Пр : С рп х 100%, де:

Рп - рентабельність реалізованої продукції;

Пр - прибуток від реалізації продукції;

Срп - повна собівартість реалізованої продукції.

Для борошна вищого ґатунку:

Рп = 23592,938 : 125829 х 100 = 18,75%

Для борошна І ґатунку:

Рп = 10875,765 : 58004,1 х 100 = 18,75%

Для борошна ІІ ґатунку:

Рп = 373,725 : 1994,85 х 100 = 18,75%

Для манної крупи:

Рп = 1207,8: 6446,55 х 100 = 18,75%

Для висівок:

Рп = 2589,465 : 13810,5 х 100 = 18,75%

По І лінії:

Рп = 38639,693 : 206085 х 100 = 18,75%

Критичний обсяг випуску певної продукції в натуральному вимірі, починаючи з якого виробництво стає рентабельним можна обчислити за формулою:

Nкрит. = , де:

С пв - сукупні витрати постійні на виробництво продукції;

Ц - ціна одиниці продукції;

Сзв - витрати змінні на одиницю продукції.

Для борошна вищого ґатунку:

Сзв = 3720 - (45 + 8,6 + 6,0) = 3720 - 59,6 = 3660,4 грн

Спв = 33825 (45 + 8,6 + 6,0) = 2015970 грн

Nкрит = = 2037 т

Для борошна І ґатунку:

Сзв = 2604 - (45 + 8,6 + 6,0) = 2604 - 59,6 = 2544,4 грн

Спв = 22275 (45 + 8,6 + 6,0) = 1327590 грн

Nкрит = = 1868 т

Для борошна ІІ ґатунку:

Сзв = 2418 - (45 + 8,6 + 6,0) = 2418- 59,6 = 2358,4 грн

Спв = 825 (45 + 8,6 + 6,0) = 49170 грн

Nкрит = = 74 т

Для манної крупи:

Сзв = 3907 - (45 + 8,6 + 6,0) = 3907 - 59,6 = 3847,4грн

Спв = 1650 (45 + 8,6 + 6,0) = 98340 грн

Nкрит = = 95 т

Для висівок:

Сзв = 620 - (45 + 8,6 + 6,0) = 620 - 59,6 =560,4 грн

Спв = 22275 (45 + 8,6 + 6,0) = 1327590 грн

Nкрит = = 6186,3 т

Чим більшим є об'єм виробництва над критичною його величиною, тим вищою є безпека виробництва, яка вимірюється відповідним коефіцієнтом (Кб), який обчислюється за формулою:

Кб = , де:

Кб - коефіцієнт безпеки виробництва;

N - фактичний або плановий обсяг виробництва у натуральному виразі;

Nк - критичний обсяг виробництва.

Для борошна вищого ґатунку:

Кб = = 0,93

Для борошна І ґатунку:

Кб = = 0,91

Для борошна ІІ ґатунку:

Кб = = 0,91

Для манної крупи:

Кб = = 0,94

Для висівок:

Кб = = 0,72

ВИСНОВОК

Важливим розділом плану підприємства є виробнича програма або план виробництва та реалізації продукції.

Виробнича програма визначає необхідний обсяг виробництва продукції у плановому році, який відповідає номенклатурою, асортиментом і якістю вимогам плану продажу. Вона обумовлює завдання по введенню в дію нових виробничих потужностей, потребу в матеріально-технічних ресурсах, чисельності персоналу, транспортні.

Виробнича програма підприємства визначає склад, кількість і обсяг продукції (послуг), яка повинна бути виготовлена у плановий період і поставлена споживачам. Відображаючи головне завдання господарської діяльності, вона є головним розділом планів підприємства.

Основним завданням виробничої програми є максимальне задоволення потреб споживачів у високоякісній продукції (послугах), яка випускається підприємствами при найкращому використанні їхніх ресурсів та отриманні максимального прибутку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Заїнчковський А.О. і інші. Економіка підприємств харчової промисловості. К.: „Урожай", 2008. - 271 с.

2. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. К.: „Каравела", 2009. - 421 с.

3. Петрович Й.М. і інші. Економіка підприємства. Львів: „Новий Світ-2000", 2004. - 678 с.

4. Кучер М.І., Гайдук Т.Г., Буценко І.М., Богатирьов А.М., Попов Л.П. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання витрат обігу заготівельних підприємств. К.:, 2010.

5. Галузева угода між Державною акціонерною компанією „Хліб України", галузевими об'єднаннями підприємств та Профспілкою працівників агропромислового комплексу України на 2006-2008 роки.

6. Гула О. Перетворення приватного підприємства на приватне товариство: шляхи вдосконалення організаційно-правової форми підприємництва //Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 4. - C. 82-84

7. Мескон М.Х., Альберт. М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: Дело, 1992. - 702.

8. Немцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент. Навч. посібник. - К.УВПК Ексоб, 2011. - 560с.

9. Осовська Г.В. Основи менеджменту. Навч. Посібник. - К.: Кондор, 2003. - 556с.

10. Питер Э. Лэнд. Менеджмент - искусство управлять / Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 1995. - 144с.

11. Твердохліб М.Г., Шарапов О.Д. Організація інформування керівників: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 1997. - 180с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Характеристика та структура планової роботи на підприємстві, особливості діяльності функціональних відділів. Порядок планування збуту, аналіз ринку продажу та розрахунок прибутковості підприємства. Складання кошторису витрат на виробництво продукції.

  контрольная работа [38,6 K], добавлен 19.10.2012

 • Визначення призначення і розкриття вмісту поточного планування на підприємстві. Аналіз плану виробництва і системи стимулювання збуту продукції. Розрахунок рентабельності підприємства і обґрунтування необхідності залучення додаткових оборотних коштів.

  курсовая работа [2,2 M], добавлен 02.01.2014

 • Характеристика підприємства: виробнича структура і структура управління. Складання кошторису витрат на річний випуск продукції і собівартості продукції. Система міжцехового оперативно-виробничого планування. Інноваційні технології підприємства.

  отчет по практике [40,5 K], добавлен 05.10.2007

 • Поняття виробничої програми підприємства, її календарний розподіл та економічна оцінка. Організація виробництва як форма забезпечення ефективності діяльності підприємства. Планування виробничої програми. Аналіз випуску продукції, майна підприємства.

  курсовая работа [3,2 M], добавлен 06.05.2014

 • Виробнича потужність та програма підприємства. Використання виробничої потужності підприємства та організація додаткового виробництва продукції. Розробка плану організаційно-технічних заходів на підприємстві, їх вплив на показники діяльності підприємства.

  курсовая работа [80,3 K], добавлен 16.11.2008

 • Виробнича програма підприємства - план виробництва і реалізації продукції. Етапи формування і розробки виробничої програми. Планування діяльності підприємства на основі виробничої програми. Розробка виробничої програми та її ресурсне забезпечення.

  реферат [21,2 K], добавлен 25.03.2008

 • Планування підприємницького проекту. Оцінка ринку збуту. Аналіз стану справ у галузі та конкурентоспроможності. Оцінка ризику та страхування. Виробнича програма підприємства та її виконання. Середньорічна вартість основних фондів, складання кошторису.

  курсовая работа [133,7 K], добавлен 05.01.2014

 • Економічна сутність витрат підприємства на виробництво продукції. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку. Удосконалення організації та автоматизація аналізу витрат на виробництво на основі використання інформаційних технологій.

  курсовая работа [222,8 K], добавлен 23.11.2014

 • Асортимент та позиціювання товару на ринку рибної продукції, маркетингове середовище та конкурентні переваги підприємства. Аналіз показників виконання плану, обігових коштів, витрат, рентабельності виробництва. Пропозиції щодо модернізації обладнання.

  дипломная работа [717,6 K], добавлен 06.02.2011

 • Вивчення діяльності фірми "Ілля Муромець" - акціонерного товариства закритого типу. Опис підприємницької діяльності, конкурентів та споживачів продукції. Особливості продукції, аналіз ситуації у сфері майбутньої діяльності. План виробництва і маркетингу.

  бизнес-план [32,6 K], добавлен 07.05.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.