Особливості обліку грошових коштів на рахунках підприємства в банку

Засади організації фінансового обліку грошових коштів. Законодавче та нормативно-правове регулювання безготівкових операцій. Облік наявності і руху коштів на розрахунковому рахунку. Облік операцій в іноземній валюті. Оформлення безготівкових розрахунків.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 12.03.2014
Размер файла 40,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ВСТУП

Україна офіційно оголосила формування соціально орієнтованої ринкової економіки як стратегічного курсу своєї державної економічної і правової політики. Сьогодні завдання полягає в тому щоб, зробити своєчасний вибір оптимального варіанта того чи іншого тактичного руху, виходячи з ситуації, яка реально складається в країні. І, як уявляється такими головними пріоритетами економічної політики українського уряду мають ставати відбудова державної керованості економіки, стимулювання виробництва на підвищення ефективності праці, створення сприятливих умов підприємницької й в цілому трудової активності.

В умовах ринкового господарювання, виникнення підприємств, установ, організацій різних форм власності і здійснення підприємствами господарської діяльності супроводжується виникненням між ними розрахункових відносин як в готівковій, так і безготівковій формах. Однак, здійснюючи розрахунки як підприємства, так і кредитні установи зобов”язані суворо дотримуватись чинних законодавчих актів, банківських правил, вдосконалювати системи розрахункових відносин в Україні, сприяти прискоренню платежів та зміцненню розрахункової дисципліни і тому питання розрахункових відносин є досить актуальним на цьому етапі становлення національної економіки України. Саме тому тема обліку грошових коштів на рахунках в банку в курсовій роботі є актуальною.

Об'єкт дослідження -- вільні грошові кошти підприємства у національній та іноземній валюті, які знаходяться в установах банків.

Для зберігання коштів та проведення безготівкових розрахунків для суб'єктів підприємницької діяльності у банках відкриваються розрахункові, валютні та інші рахунки. Розрахунковий рахунок відкриває кожний самостійний господарський суб'єкт (підприємство, організація, установа), що має самостійний баланс. Виробничим одиницям відкриваються поточні рахунки. Об'єднанням, що мають виробничі одиниці поза своїм місцезнаходженням, можуть бути відкриті розрахункові рахунки.

Метою написання курсової роботи є дослідження основних засад і особливостей обліку грошових коштів на рахунках підприємства в банку.

1. Засади організації фінансового обліку грошових коштів

В умовах ринкової економіки підприємства постійно підтримують фінансові взаємовідносини з іншими підприємствами й організаціями, працівниками підприємства й окремими особами, тому зростає потреба всіх рівнів управління у своєчасній і достовірній інформації, що забезпечує прийняття обґрунтованих рішень. У цьому зв'язку зростає роль обліку коштів. Кошти присутні на початковому і кінцевому етапах облікового циклу, що включає придбання товарів, виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг, а також їхній продаж і одержання виторгу.

До ліквідних активів підприємства відносять грошові кошти, короткострокові векселі одержані ,поточні фінансові інвестиції та дебіторську заборгованість. Їх облік на підприємствах ведеться на рахунках класу 3 «Кошти, розрахунки та інші активи». Характерною особливістю ліквідних активів є те, що вони забезпечують можливість швидкої сплати зобов'язань. При цьому з одного боку, збільшення обсягів ліквідних активів підвищує платоспроможність підприємства, з іншого - призводить до скорочення його запасів. Тому в управлінні ліквідними активами постає дилема: прибутковість чи платоспроможність первинних документів,

Головними завданнями обліку грошових коштів є:

- своєчасне та правильне оформлення первинних документів, що відображають їх рух;

- забезпечення ефективного контролю за зберіганням у касі та використанням грошових коштів;

- вірне відображення на рахунках бух обліку операцій, пов'язаних з обігом грошових коштів підприємства.

Організація грошового обігу на підприємствах контролюється і регламентується. Від своєчасного і якісного внутрішнього контролю залежить не тільки схоронність коштів засновників, але і кредитоспроможність підприємства. Внутрішній контроль включає не тільки бухгалтерський облік, а усю фінансово-господарську діяльність структурних підрозділів і підприємства в цілому.

2. Фінансовий облік грошових коштів на рахунках в банку

2.1 Законодавче та нормативно-правове регулювання безготівкових операцій

Для зберігання коштів та проведення безготівкових розрахунків для суб'єктів підприємницької діяльності у банках відкриваються розрахункові, валютні та інші рахунки.

Розрахунковий рахунок відкриває кожний самостійний господарський суб'єкт (підприємство, організація, установа), що має самостійний баланс. Виробничим одиницям відкриваються поточні рахунки. Об'єднанням, що мають виробничі одиниці поза своїм місцезнаходженням, можуть бути відкриті розрахункові рахунки.

Для оформлення відкриття розрахункового (або поточного) рахунка до банку подаються такі документи:

- заява про відкриття рахунка;

- документ про створення господарського суб'єкта;

- наказ про створення підприємства;

- копія статуту, установчого договору;

- свідоцтво про реєстрацію;

- картки зі зразками підписів і відбитків печатки.

Операції на розрахункових і поточних рахунках регламентуються законодавством і правилами банку.

Розрахунки підприємства з іншими юридичними та фізичними особами можуть здійснюватись як у готівковій, так і у безготівковій формах. Для проведення безготівкових розрахунків підприємство може відкрити поточний рахунок в банку (в одному банку для однієї валюти тільки один поточний рахунок). Порядок відкриття рахунків регламентовано Інструкцією про відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженою постановою НБУ від 12.11.2003 року №492.

Розрахунки грошовими коштами із поточних рахунків у банках можна здійснювати з будь-якими підприємствами, організаціями, установами чи фізичними особами, котрі мають банківські рахунки в Україні або за кордоном. Перекази коштів проводяться електронною поштою, що значно прискорює швидкість розрахунків із контрагентами.

Форми та порядок застосування безготівкових розрахунків регламентовано Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою постановою НБУ від 21.01.2004 року №22.

2.2 Облік наявності і руху коштів на розрахунковому рахунку

У бухгалтерському обліку грошові кошти на рахунках у банку обліковуються на рахунку ЗІ "Рахунки в банках", який має такі субрахунки:

"Поточні рахунки в національній валюті";

"Поточні рахунки в іноземній валюті";

"Інші рахунки в банку в національній валюті"

"Інші рахунки в банку в іноземній валюті".

Якщо існує впевненість, що грошовими коштами підприємство не зможе скористатися протягом року для проведення поточних розрахунків, такі активи відносять до складу необоротних. Приводом для цього є визнання грошових засобів як таких, що обмежені у використанні протягом року.

Не можна вільно використовувати грошові кошти у випадку, коли вони є:

компенсаційними залишками по довгострокових кредитах (цей залишок являє собою мінімальну суму коштів, що утримує підприємство на вимогу банку на своєму рахунку як забезпечення договору про падання кредиту);

грошовими коштами на "замороженому" контролюючими органами на невизначений термін рахунку в банку.

Приклад 2.1. Вимогою при отриманні позики підприємством у банку було збереження на рахунку компенсаційного залишку у розмірі 5% від розміру позики. Позика надана банком строком на 5 років у сумі 100000 грн. Розмір компенсаційного залишку у сумі 5000 гри., який не можна вільно використовувати для проведення розрахунків протягом п'яти років, переведено у склад інших необоротних активів. Бухгалтером зроблено наступну проводку:

Дт 184 "Інші необоротні активи" - 5000

Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - 5000

Основні операції з надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок відображаються наступними записами:

1. Одержано від покупця виручку за відвантажену продукцію (роботи, послуги)

Дт 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

Кт 361"Розрахунки з вітчизняними покупцями" 96

2. Одержано аванс від покупця

Дт 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

Кт 681 "Розрахунки за авансами одержаними"

Одночасно на суму ПДВ

Дт 643 "Податкові зобов'язання"

Кт 641 "Розрахунки за податками"

3. Одержано короткостроковий кредит у банку

Дт 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

Кт 601 "Короткострокові кредити банків у національній валюті"

4. Одержано безповоротну фінансову допомогу

Дт 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

Кт 745 "Дохід від безоплатно одержаних активів"

Основні операції з перерахування грошових коштів із розрахункового рахунку відображаються наступними бухгалтерськими записами:

1. Погашено заборгованість перед постачальником за одержану продукцію (роботи, послуги)

Дт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

2. Здійснено передоплату постачальнику

Дт 371 "Розрахунки за виданими авансами"

Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

Одночасно па суму ПДВ

Дт 641 "Розрахунки за податками"

Кт 644 "Податковий кредит"

3. Погашено короткострокову позику байку

Дт 601 "Короткострокові кредити банків у національній валюті"

Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

4. Сплачено у бюджет податки

Дт 641 "Розрахунки за податками"

Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

5. Сплачено відрахування на соціальні заходи (за видами)

Дт 65 "Розрахунки за страхування"

Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

6. Виставлено акредитив

Дт 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті"

Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

На рахунках, грошових коштів у іноземній валюті здійснюється облік іноземної валюти у гривнях (з одночасним позасистемним обліком у іноземній валюті).

Таблиця 2.2.1 Облік операцій на рахунках в банках.

Первинний документ

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

дебет

кредит

Надходження на банківський рахунок

Об'ява на внесок готівкою

Здана готівка з каси підприємства в банк

311, 312

301, 302

Платіжне доручення, заява на відкриття акредитиву

Перераховані грошові кошти на спеціальний рахунок для відкриття акредитиву

313

311

Платіжне доручення

Перераховані грошові кошти на інші спеціальні рахунки (наприклад, депозитний)

313

311

Платіжне доручення

Відкритий картрахунок в національній (іноземній) валюті

313, 314

311, 312

Виписка банку, меморіальний ордер

З розподільного рахунку зарахована виручка на валютний рахунок

312

314

Виписка банку, меморіальний ордер

Зараховані на поточний рахунок грошові кошти, що знаходяться в дорозі (наприклад, залишок грошових коштів, перерахованих для купівлі валюти; виручка, здана через інкасацію, придбана іноземна валюта тощо)

311, 312

333

Виписка банку

Отримані грошові кошти після пред'явлення короткострокового векселя до оплати

311

341

Виписка банку

Поступила оплата від покупців і

замовників за відвантажені продукцію, товари, виконані роботи і послуги

311

361

Виписка банку

На розподільний рахунок отримана виручка в іноземній валюті

314

362

Виписка банку

Повернений раніше виданий аванс

311, 312

371

Виписка банку

Отримані дивіденди, відсотки, роялті і т. п.

311

373

Виписка банку

Відшкодована сума претензій, штрафів, пені, неустойки винною стороною

311, 312

374

Виписка банку

Відшкодована сума збитку особою, винною в нестачі цінностей

311

375

Виписка банку

Отримана орендна плата від орендарів

311

377

Виписка банку

Отримані засоби для формування пайового капіталу в кооперативах, КСП, ЖСЬК, кредитних союзах

311

41

Виписка банку

Отримані грошові кошти від продажу емітованих підприємством акцій в частині, рівній емісійному доходу

311

421

Виписка банку

Отриманий внесок від засновника

311

46

Виписка банку

Отриманий від засновника підприємства внесок, що перевищує статутний капітал (додатковий капітал)

311

422

Виписка банку

Отримані грошові кошти цільового фінансування

311

48

Виписка банку

Отримано відшкодування з бюджету, повернені переплати

311

641, 642

Виписка банку

Отримана передоплата від покупців або замовників

311, 312

681

Виписка банку

Отримана оплата авансом за декілька майбутніх періодів (наприклад, отримання авансових орендних платежів, оплати підписки на періодичні видання, виручки від продажу квитків транспортних і театрально-видовищних заходів, абонентної платні за користування засобами зв'язку і т. п.)

311

69

Виписка банку

Отримана виручка від реалізації

товарів, робіт, послуг

311, 312

70

Виписка банку, меморіальний ордер

Зарахована на поточний рахунок сума, отримана від продажу валюти по курсу НБУ

311

711

Виписка банку

Отримані дивіденди від інших підприємств

311

731

Виписка банку

Отримані страхові платежі страхувальником

311

76

Платежі з банківського рахунку

Виписка банку, прибутковий касовий ордер

Видана готівка з банківського рахунку в касу підприємства

301, 302

311, 312

Платіжне доручення

Придбані проїзні квитки працівникам підприємства

331

311

Платіжне доручення

Перераховані грошові кошти з поточного рахунку на покупку іноземної валюти

333

311

Заява на продаж валюти

Перерахована банку іноземна валюта для продажу

334

312

Виписка банку, заява на продаж валюти

З розподільного рахунку списана іноземна валюта для обов'язкового продажу

334

314

Платіжне доручення

Здійснені короткострокові фінансові інвестиції (наприклад, в цінні папери інших підприємств)

35

311

Платіжне доручення

Перерахована передоплата постачальникам і підрядчикам

371

311

Сліп, квитанція платіжного термінала, чек банкомату і ін.

Списані засоби з картрахунку для оплати витрат, понесених підзвітною особою

372

313 (314)

Платіжне доручення

Сплачені витрати майбутніх періодів (наприклад, сплачена підписка на періодичні видання, сплачені авансом орендні платежі, сплачений страховий поліс і т. п.)

39

311

Платіжне доручення

Викуплені акції власної емісії у акціонерів

451

311

Платіжне доручення

Перераховані грошові кошти на виплату пенсій

472

311

Платіжне доручення

Повернений залишок невикористаного цільового фінансування

48

311

Платіжне доручення, платіжне доручення в іноземній валюті

Погашення заборгованості по короткостроковому кредиту

60

311 (312)

Платіжне доручення

Перераховано банку в погашення заборгованості по довгостроковому кредиту

61

311

Платіжне доручення

Погашена заборгованість по короткостроковому векселю

62

311

Платіжне доручення, платіжне доручення в іноземній валюті

Перерахована оплата постачальникам і підрядчикам

631 (632)

311 (312)

Платіжне доручення

Сплачені податки і збори (обов'язкові платежі)

641, 642

311

Платіжне доручення

Сплачені страхові внески по соціальному страхуванню

65

311

Платіжне доручення

Виплачена заробітна платня шляхом перерахування коштів на особові рахунки працівників

661

311

Платіжне доручення

Погашені зобов'язання перед учасниками (засновниками) по нарахованих дивідендах і інших виплатах

671, 672

311

Платіжне доручення

Повернений покупцю (замовнику) раніше отриманий аванс

681

311

Платіжне доручення

Сплачені відсотки (банку, по векселю і ін.)

684

311

Платіжне доручення, платіжне доручення в іноземній валюті

Здійснені інші платежі (наприклад, перерахована орендна плата орендодавцю, сплачені визнані підприємством суми штрафів, пені, неустойок, і інших санкцій в результаті невиконання договірних зобов'язань і ін.)

685

311, 312

2.3 Облік операцій в іноземній валюті

За останні роки все більша кількість вітчизняних підприємств виходить на зарубіжний ринок. Через це виникає необхідність здійснювати різноманітні операції в іноземній валюті - господарські операції, вартість яких визначена в іноземній валюті або які потребують розрахунків в іноземній валюті.

До таких операцій можна віднести:

- одержання або надання позик в іноземній валюті;

- придбання запасів, основних засобів, інших активів, робіт, послуг в іноземних постачальників;

- продаж готової продукції, товарів, робіт, послуг іноземним покупцям;

- виплата витрат на відрядження за кордон тощо.

В той же час, згідно із ст. 5 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" всі підприємства і організації ведуть бухгалтерський облік і складають фінансову звітність у грошовій одиниці України (гривні), яку називають валютою звітності. Тобто іноземною валютою вважається будь-яка інша валюта, відмінна від валюти звітності.

Відображаючи операції в іноземній валюті у валюті звітності, необхідно здійснити їх перерахунок із застосуванням валютного курсу. Валютний курс - це курс грошової одиниці України (гривні) до грошової одиниці іншої країни (іноземної валюти). Для цілей бухгалтерського обліку використовується валютний курс, який встановлює Національний банк України.

Відомо, що курс гривні постійно коливається. Внаслідок цього за статтями, які виникли внаслідок операцій в іноземній валюті, виникають курсові різниці - це різниці між оцінками однаково; кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах.

Питанням, як саме відображати курсові різниці в обліку та як здійснювати оцінку статей фінансової звітності за операціями в іноземній валюті, присвячено Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів".

Наприклад. З метою придбання іноземної валюти підприємство перерахувало банку 51500 грн. ( плата за валюту +0,2% збору до Пенсійного фонду + 397 грн. комісійних банку). В обліку операції, пов'язані з придбанням валюти, слід відобразити наступними записами:

1. Перераховано банку суму для придбання валюти

Дт 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" - 52000

Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - 52000

2. Відображено суму збору до Пенсійного фонду

Дт 92 "Адміністративні витрати" - 103

Кт 651 "За пенсійним забезпеченням" - 103

3. Відображено витрати за комісію банку

Дт 92 "Адміністративні витрати" - 397

Кт 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" - 397

4. Відображено розрахунок з Пенсійним фондом

Дт 651 "За пенсійним забезпеченням" - 103

Кт 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" - 103

5. Відображено розрахунок з банком за комісію

Дт 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" - 397

Кт 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" - 397

6. Оприбутковано валюту .

Дт 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" - 51000

Кт 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" - 51000

Якщо на дату зарахування іноземної валюти ринковий курс змінився, курсова різниця відноситься до складу операційних доходів або витрат. У бухгалтерському обліку при цьому із рахунком 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" кореспондують рахунки 945 "Втрати від операційної курсової різниці" або 714 "Дохід від операційної курсової різниці",

Облік грошових коштів у іноземній валюті потребує наступної їх переоцінки на дату складання звітності. Тобто 31 березня, 30 червня,

30 вересня та ЗІ грудня грошові кошти у іноземній валюті відображаються у балансі за курсом НБУ з одночасним віднесенням курсової різниці на операційні доходи або операційні витрати.

Наприклад. При складанні фінансової звітності станом на

31 березня курс НБУ $1 становив 8,0 грн. Відповідно у балансі потрібно показати, що на валютному рахунку знаходиться 80000 гри. ($10000* 8,0 грн), Курсова різниця 1000 грн. (81000 гри. 80000 грн.) в бухгалтерському обліку відобразиться записом:

Дт 945 "Втрати від операційної курсової різниці" - 1000

Кт 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" - 1000

При складанні балансу у наступному кварталі станом на 30 червня курс 1$ у НБУ зріс до 8,2 грн., тому залишок на валютному рахунку у бухгалтерському обліку становитиме 82000 грн. ($10000x8,2 грн.). В цьому випадку курсову різницю 2000 гри.(82000 грн.-80000 грн.) в обліку слід відобразити записом:

Дт 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" -- 2000

Кт 714 "Дохід від операційної курсової різниці" - 2000

При здійсненні операцій, наведених в прикладах, на рахунку 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" відбудуться такі зміни:

312 «Поточні рахунки в іноземній валюті» Кт

1) 81 000

3) 2000

2)1000

06^83000 і

Обк=1000

Ск=82000

На субрахунках 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті" та 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті" відображаються депозитні рахунки, операції з коштами, які знаходяться в акредитивах, розрахунки чеками, корпоративними картками підприємства та ін.

Наприклад, відкриття карткового рахунку у банку слід відобразити бухгалтерським записом:

Дт 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті "

Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

Використання корпоративної картки підзвітною особою для проведення розрахунків відображається записом:

Дт 372 "Розрахунки з підзвітними особами "

Кт 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті "

Для узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів у касі та на рахунках у банку, грошових документів, коштів у дорозі використовують регістри: Журналі 1 (за кредитом рах. 30, 31, 33); Відомість 1.1 (за дебетом рах. 30); Відомість 1.2 (за дебетом рах. 31); Відомість 1.3 (за дебетом рах. 33).

Як вже було сказано раніше, оцінка операцій в іноземній валюті здійснюється у валюті звітності. Первісна оцінка таких операцій здійснюється із застосуванням валютного курсу па дату проведення операції (це може бути дата визнання активів, зобов'язань, власного капіталу або доходів і витрат).

Проте в подальшому оцінка таких операцій може суттєво відрізнятись залежно від того, якою є певна стаття балансу: монетарною чи немонетарною.

Оцінка і відображення в обліку монетарних статей балансу.

Згідно із П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів" монетарними статтями слід вважати статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи і зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів. До монетарних статей можна віднести:

· готівкові кошти в касі в іноземній валюті;

· грошові кошти на валютному рахунку в банку;

· грошові кошти в дорозі в іноземній валюті;

· дебіторську і кредиторську заборгованість, погашення яких передбачається іноземною валютою або еквівалентами грошових коштів (наприклад, валютні кредити банків, дебіторська заборгованість іноземних покупців за відвантажену продукцію).

Визначення курсових різниць за монетарними статтями відбувається у двох випадках:

· на дату здійснення розрахунків (тобто сплати грошових коштів або їх еквівалентів);

· на дату балансу (кінець звітного періоду - місяця, кварталу, року).

У бухгалтерському обліку курсові різниці відображаються у складі доходів або витрат залежно від виду діяльності (операційна чи не операційна). Гак, доходи за статтями, що виникли внаслідок операційної діяльності, відображаються на рахунку 714 "Дохід від операційної курсової різниці". Узагальнення інформації про доходи від курсових різниць за статтями, які пов'язані з фінансовою та інвестиційною діяльністю, здійснюється на рахунку 744 "Дохід від не операційної курсової різниці".

Так само відображаються і витрати за курсовими різницями, відповідно на рахунках 945 "Втрати від операційної курсової різниці" та 974 "Втрати від не операційних курсових різниць". У таблиці 3.1 узагальнено відображення в обліку курсових різниць за монетарними статтями в залежності від зміни курсу гривні.

Таблиця 2.3.1

Відображення в обліку курсових різниць за монетарними статтями

Статті балансу

Зменшення курсу гривні*

Зростання курсу гривні

Активні

Дт Рахунки активів ¦ Кт 714, 744

Дт 945, 974

Кт Рахунки активів

Пасивні

Дт 945, 974 Кт Рахунки пасивів

Дт Рахунки пасивів Кт 714, 744

У наведеній таблиці вказано кореспонденцію для ситуації, коли для обліку витрат використовується тільки 9-й клас рахунків. Якщо ж підприємство одночасно використовує 8-й і 9-й класи, то втрати за не операційними курсовими різницями відображаються, як показано в таблиці 3.1, а втрати за операційними курсовими різницями спочатку відображаються за дебетом рахунку 84 "Інші операційні витрати" у кореспонденції з рахунками активів або пасивів, а потім списуються на рахунок 945 "Втрати від операційної курсової різниці":

1. Дт 84 "Інші операційні витрати"

Кт Рахунки активів і пасивів

2. Дт 945 "Втрати від операційної курсової різниці"

Кт 84 "Інші операційні витрати"

В кінці звітного періоду рахунки доходів і витрат, на яких" відображалась інформація про курсові різниці, закривається на відповідні рахунки фінансових результатів:

1. Списали втрати від операційної курсової різниці

Дт 791 "Результат операційної діяльності"

Кт 945 "Втрати від операційної курсової різниці"

2. Списали втрати від не операційної курсової різниці

Дт 793 "Результат іншої звичайної діяльності"

Кт 974 "Втрати від не операційних курсових різниць"

3. Списали доходи від операційної курсової різниці

Дт 714 "Дохід від операційної курсової різниці"

Кт 791 "Результат операційної діяльності"

4. Списали доходи від неопераційпої курсової різниці

Дт 744 "Дохід від неопераційної курсової різниці"

Кт 793 "Результат іншої звичайної діяльності

Відрізняється від наведеного вище порядок відображення курсових різниць, які виникають щодо фінансових інвестицій в господарські одиниці за межами України (це дочірнє, асоційоване, спільне підприємство, філія, представництво або інший підрозділ підприємства, які перебувають або ведуть господарську діяльність за межами України). Такі курсові різниці відображаються па рахунку 425 "Інший додатковий капітал". Причому у випадку виникнення від'ємної курсової різниці її сума вираховується із суми іншого додаткового капіталу, а залишок наводиться із знаком "мінус".

Оцінка немонетарних статей, що виникли в результаті операцій в іноземній валюті, здійснюється в залежності від того, за якою вартістю вони відображені в балансі. Якщо немонетарні статті зараховано на баланс за історичною собівартістю, то їх оцінка здійснюється за валютним курсом на дату здійснення операції.

У випадку зарахування на баланс немонетарної статті за справедливою вартістю оцінка такої статті здійснюється за валютним курсом па дату визначення справедливої вартості. Прикладом відображення немонетарних статей за справедливою вартістю можуть бути операції із одержання внесків до статутного капіталу від іноземного інвестора у вигляді немонетарних активів, одержання таких активів безоплатно або за бартерним контрактом від іноземного партнера тощо.

Важливо запам'ятати наступне: в будь-якому випадку в подальшому розрахунок курсових різниць не здійснюється. Це і є основною відмінністю в оцінці монетарних і немонетарних статей.

Окремо слід звернути увагу на облік і оцінку авансів (попередньої оплати), сплачених або одержаних для придбання або продажу немонетарних активів (запасів, основних засобів і т.п.). Суми таких авансів перераховуються у валюту звітності за курсом, який діяв на дату виплати або одержання авансу. При цьому курсові різниці за дебіторською або кредиторською заборгованістю не нараховуються, оскільки ці статті є немонетарними.

Сума доходу, яка визнається після відвантаження готової продукції (товарів, робіт, послуг) в погашення одержаного авансу, також оцінюється за курсом, який діяв на дату одержання авансу і в подальшому не перераховується, як і немонетарні статті балансу.

У випадках, коли сплата або одержання авансу здійснюється поетапно, то кожний платіж оцінюється за курсом, який діяв на дату кожної окремої операції. Те ж саме стосується і оцінки вартості одержаних або відвантажених активів в рахунок погашення таких поетапних авансів, а також суми визнаного доходу від реалізації.

Все вищевказане є справедливим також для бартерних операцій, оскільки заборгованості, що виникли внаслідок їх здійснення, також є немонетарними статтями балансу.

Важливо відмітити також і те, що у випадку часткового авансу вартість одержаних активів і доходів визначається з використанням різних валютних курсів - на момент передоплати та на момент одержання (відвантаження) активів.

грошовий кошт розрахунковий валюта

3. Документальне оформлення безготівкових розрахунків

Усі операції на розрахункових рахунках виконуються за документами встановленої форми. Вони єдині для всіх галузей. При зарахуванні грошей на розрахунковий рахунок не потрібна згода його власника. Проте всі платежі з розрахункового рахунка виконуються, як правило, банком за розпорядженням власника рахунка в межах вільного залишку коштів.

Без погодження з власником розрахункового рахунка оплачуються лише виконавчі листи судів, накази арбітражу та інші виконавчі документи, зокрема не сплачені вчасно платіжні вимоги, платіжні доручення, розпорядження фінансових органів про стягнення прострочених платежів до бюджету тощо.

Якщо коштів на розрахунковому рахунку для оплати пред'явлених документів не вистачає, установлена така послідовність дій: видача на невідкладні потреби в межах установленого ліміту, на заробітну плату з відрахуваннями органам соціального страхування, платежі до бюджету, погашення заборгованості постачальникам, внески амортизаційного фонду на капітальні вкладення (якщо з цією метою створюється амортизаційний або ремонтний фонд), погашення кредиту банку, інші платежі.

Підприємствам окрім розрахункового рахунка відкривають спеціальні позикові рахунки, через які проходить основний потік розрахункових операцій цих підприємств. У таких випадках на розрахунковий рахунок надходить лише частина виручки (у частині нематеріальних витрат), надходження фінансування в оборотні засоби; з розрахункового рахунка виконуються всі платежі з прибутку, витрати за рахунок спеціальних фондів тощо.

Підприємствам різних галузей діяльності також відкриваються спеціальні позикові рахунки. З цих рахунків одержують кредит під матеріальні цінності, на оплату рахунків постачальників, а виручка за реалізовані цінності надходить на погашення одержаного кредиту.

Для здійснення безготівкових розрахунків можуть використовуватись такі документи:

платіжне доручення - розрахунковий документ, який містить письмове доручення платника обслуговуючому його банку про списання з рахунку коштів та їх перерахування на рахунок одержувача;

платіжна вшюга-доручення - платіжний документ, який складається з двох частин:

верхньої - вимоги одержувача до платника про сплату коштів, нижньої - доручення платника банку перерахувати кошти на рахунок одержувача;

меморіальний ордер - використовується лише банком для списання коштів з рахунку відповідно до рішення суду, виконавчих документів тощо;

розрахунковий чек - документ, який містить розпорядження власника рахунку (чекодавця) установі банку-емітента (який видав чек або чекову книжку) сплатити чекодержателю (отримувачу коштів за чеком) зазначену в чеку суму коштів.

Мало поширеною в Україні є акредитивна форма розрахунків.

Акредитив -- форма безготівкових розрахунків, при якій банк за дорученням свого клієнта (заявника акредитива) зобов'язаний виконати платіж третій особі (бенефініару) за доставлені товари (виконані роботи, надані послуги), а також надати повноваження іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж.

Аналітичний облік наявності та руху грошових коштів на рахунках у банку здійснюється за виписками банку з виділенням кожного рахунку в окрему облікову одиницю.

Виписки банку. Операції, що проводяться на розрахунковому рахунку, у банку обліковуються на рахунку «Розрахунковий рахунок». Основою для запису операцій на ньому є виписки банку з розрахункового рахунка. Періодично (здебільшого щодня) банк видає власникам розрахункових рахунків виписки з рахунка з копіями розрахункових документів. Виписка обов'язково подається на перше число кожного місяця. Вона перевіряється підприємством з погляду відповідності її поданим документам; при цьому встановлюється, чи всі записи стосуються підприємства -- власника розрахункового рахунка. У виписці проставляється номер кореспондуючого рахунка. Виписка є основою для записів до реєстрів бухгалтерського обліку операцій на розрахунковому рахунку. Записи банку і підприємства мають бути ідентичними.

Сальдо розрахункового рахунка як в обліку банку, так і підприємства завжди має бути однаковим. Якщо при перевірці виписки банку підприємство встановило, що якась сума в банку неправильно записана (зарахована або списана), то воно повторює цю помилку банку і надсилає до банку письмове повідомлення про це. Усі помилки банку відображуються в кореспонденції з рахунком «Розрахунки за претензіями».

Виписка банку замінює собою реєстр аналітичного обліку за розрахунковим рахунком, а тому обов'язково має містити дату, номер документа, короткий зміст операцій і суми записів на дебеті і кредиті, а також залишки коштів на початок і кінець періоду.

Облік операцій на інших рахунках в банку. Крім розрахункового рахунка підприємство може мати в банку інші рахунки для зберігання оборотних (наприклад -- акредитиви, чекові книжки тощо) або необоротних (депозити більше одного року тощо) грошей (коштів).

Операції на цих рахунках оформляють у розглянутому щойно порядку.

Узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів (у національній та іноземній валюті в касах, на поточних, валютних та інших рахунках у банках), грошових документів (у національній та іноземній валюті), які знаходяться в касі підприємства (поштових марок, сплачених проїзних документів тощо) та коштів у дорозі здійснюється в Журналі 1 і відомостях до цього Журналу 1.1, 1.2, 1.3.

Журнал 1 використовується для відображення оборотів за кредитом рахунків 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках", 33 "Інші кошти". У відомостях до Журналу 1 відображаються обороти за дебетом рахунків 30 (відомість 1.1), 31 (відомість 1.2), 33 (відомість 1.3).

Записи у Журналі 1 та відомостях здійснюються на підставі первинних та зведених облікових документів (звітів касира і доданих до них прибуткових та видаткових касових ордерів, виписок банку і доданих до них документів тощо) у розрізі кореспондуючих рахунків у хронологічному порядку підсумками за 2 - 3 дні. Можливо накопичення даних про операції з грошовими коштами за кожний день попередньо у допоміжній відомості у потрібному аналітичному розрізі з наступним перенесенням підсумкових оборотів за місяць до Журналу 1 і відомостей до нього.

Для відображення операцій, здійснених у іноземній валюті, використовується Журнал 1 і відомості до нього, які заповнюються у валюті здійснення операцій. Для кожної іноземної валюти, в якій здійснювалися операції, ведеться Журнал 1 і відомості до нього, які позначаються назвою валюти, в якій вони заповнюються.

Аналітичні дані про грошові кошти в іноземній валюті наводяться у гривнях і одночасно в тій валюті, в якій здійснювалась операція в іноземній валюті.

Залишки на відповідних рахунках у відомостях на кінець місяця встановлюються як різниця між сумою сальдо на початок місяця і дебетових оборотів по рахунку за поточний місяць і сумою кредитових оборотів за місяць.

Сальдо рахунків перевіряється з відповідними документами (звітами касира, виписками банку тощо).

4. Відображення інформації про грошові кошти в фінансовій звітності

Міністерство фінансів України на запит щодо відображення у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності інформації про рух грошових коштів повідомляє.

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87, показники діяльності філій, відділень та інших відокремлених підрозділів включають до загального фінансового звіту підприємства -- юридичної особи. Кошти, які філією у звітному періоді перераховані з поточного рахунка на поточний рахунок компанії, залишаються грошовими коштами юридичної особи -- компанії, та як такі, що на звітну дату не зараховані на поточний рахунок компанії, мають відображатись у цьому звітному періоді як грошові кошти в дорозі.

Грошові кошти та еквіваленти грошових коштів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87, включаються до статті «Грошові кошти та їх еквіваленти», тобто у рядках 230 і 240 Балансу (форма №1) відображається сальдо рахунків 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках», субрахунків 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті», 334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті» і 351 «Еквіваленти грошових коштів».

У статті «Інші оборотні активи» (рядок 250 форма №1) відображаються суми оборотних активів, які не можуть бути включені до статей розділу «Оборотні активи» Балансу (форма №1), а саме сальдо субрахунків 331 «Грошові документи в національній валюті», 332 «Грошові документи в іноземній валюті» і 643 «Податкові зобов'язання».

У розділі VI «Грошові кошти» Приміток до річної фінансової звітності (форма №5) наводяться дані про структуру грошових коштів на кінець року, зокрема у рядку 670 -- суми грошових коштів в дорозі.

Висновок

В умовах ринкової економіки найбільше ліквідна частина майна організації -- кошти, представляють її робочий капітал. Від його розміру і чіткої постановки бухгалтерського обліку залежить фінансова стійкість фірми, її платоспроможність. Завданнями обліку коштів є:

1) повна і своєчасна реєстрація операцій, пов'язаних із рухом робочого капіталу в касі і на рахунках у банках;

2) контроль за наявністю коштів, їхньою цілістю і цільовим використанням;

3) повне, своєчасне і правильне відображення в облікових регістрах поточних операцій по надходженню і вибуттю даного капіталу;

4) контроль за дотриманням розрахунково-платіжної і кошторисної дисципліни;

5) контроль за своєчасністю повернення в банк сум, не використаних по призначенню відповідно до виділених лімітів і кошторисів;

6) правильне і своєчасне проведення інвентаризації касової готівки, операцій по рахунках у банках і відображення її результатів в обліку.

Вирішення цих завдань багато в чому залежить від чіткого дотримання таких основних принципів в обліку коштів:

1) вільні кошти повинні зберігатися тільки в банку, а їх видача і використання здійснюються відповідно до цільовим призначенням;

2) платежі здійснюють у безготівковому порядку після відвантаження товарно-матеріальних цінностей, виконаних робіт і наданні послуг або одночасно з ними. Попередня оплата припускається лише у випадках передбаченим законодавством і обліковою політикою організації;

3) платежі здійснюються за згодою (акцептом) платника або по його дорученню, без згоди -- тільки у випадку передбаченим чинним законодавством;

4) платежі здійснюються за рахунок власних коштів платника або за рахунок кредитів банку;

5) списання з рахунку коштів в обсязі, достатнім для задоволення всіх пред'явлених до організації вимог, здійснюється в порядку надходження розпоряджень клієнта й інших документів на списання;

6) недостатність коштів на рахунку організації для задоволення всіх пред'явлених вимог обумовлює списання цих засобів шляхом застосування встановлення черговості платежів.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Теоретичні основи обліку грошових коштів, організація обліку на прикладі сумської науково-дослідної станції "Семичи". Організаційно-економічна характеристика досліджуваного підприємства, організація контролю за наявністю і використанням коштів в касі.

  курсовая работа [53,8 K], добавлен 23.07.2010

 • Поняття безготівкових розрахунків, їх основні види, порядок відкриття. Здійснення операцій по поточному рахунку банка, документування і облік безготівкових операцій. Автоматизовані системи обробки економічної інформації засобами програмного забезпечення.

  курсовая работа [85,0 K], добавлен 27.03.2014

 • Аналіз фінансового стану приватного підприємства агрофірми "Нива", форми безготівкових розрахунків і порядок оформлення розрахункових операцій; організація зберігання грошових засобів, оперативна робота та контроль за їх раціональним використанням.

  курсовая работа [45,8 K], добавлен 08.02.2011

 • Характеристика руху грошових коштів промислового підприємства, особливості впливу ринкового середовища на грошові потоки. Аналіз динаміки дебіторської, кредиторської заборгованості підприємства. Впливу руху грошових коштів на його фінансову стабільність.

  курсовая работа [407,4 K], добавлен 20.01.2010

 • Надходження грошових коштів, що забезпечує покриття поточних зобов’язань підприємства, – основна умова стабільного фінансового стану підприємства. Сутність грошових потоків підприємства. Система показників, що характеризують рух грошових коштів.

  контрольная работа [46,8 K], добавлен 04.02.2011

 • Організаційно–економічна характеристика господарства. Дослідження методологічних положень з обліку розрахунків з різними дебіторами. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства. Основні положення обліку розрахунків з різними дебіторами.

  курсовая работа [51,2 K], добавлен 10.11.2010

 • Сутність безготівкових і готівкових грошових розрахунків підприємства, нормативно-правова база, законодавче регулювання. Організаційно-економічна характеристика та аналіз форм використання грошових розрахунків у ВАТ "БудСтрой", оцінка грошового обороту.

  курсовая работа [86,3 K], добавлен 07.02.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.