Теорії виникнення і розвитку біосфери Землі

Проблема еволюції біосфери. Напрями дослідження біосфери Землі. Теорія спонтанного зародження, панспермії, стаціонарного стану. Точка зору креационістів та еволюціоністів. Поява людини. Подальший розвиток біосфери. Розвиток біологічних знань. Біоетика.

Рубрика География и экономическая география
Предмет Географія
Вид дипломная работа
Язык украинский
Прислал(а) Максим
Дата добавления 23.01.2009
Размер файла 42,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Виникнення географічної науки. Розвиток географічної думки в Греції та Римській імперії. Поява натурфілософії з цілісними природно-научними уявленнями. Становлення єдиної географії на базі цілісного мислення. Зародження физико-географического напряму.

  реферат [26,2 K], добавлен 24.03.2009

 • Основні ідеї та недоліки теорії меж зростання населення земної кулі. Зміст геоекологічної концепції ландшафтного розмаїття та сталого розвитку людини. Сутність, предмет та об'єкти дослідження соціально-економічної географії як навчальної дисципліни.

  реферат [55,4 K], добавлен 23.11.2010

 • Планетарні характеристики, які вплинули на еволюцію живої й неживої речовини на Землі. Сучасні подання про внутрішню будову Землі. Земна кора: положення, хімічний склад, термічний режим, літочислення. Тектонічні процеси, що формують земну кору.

  реферат [27,7 K], добавлен 07.06.2010

 • А. Вагнер - основоположник теоретичної географії. Значення глобуса як основної форми графічного подання Землі. Поверхневий погляд на карту Землі, використання лінійки. Спостереження за положенням полюсів планети. Карта глобального Кільцевого Розламу.

  реферат [25,6 K], добавлен 07.06.2010

 • Історія розвитку району. Чисельність населення, його етнічні ознаки. Характеристика промисловості та сільського господарства. Розвиток малого та середнього бізнесу. Інвестиційна діяльність. Торгівля і побутове обслуговування. Соціальний розвиток регіону.

  реферат [25,7 K], добавлен 21.11.2014

 • Великі географічні відкриття. Поява торгівельно-промислової буржуазії і формування крупних централізованих держав. Розвиток географії в епоху мануфактурного виробництва і торгівлі (XVII-XVIII вв.). Початок нової географії в епоху розвитку капіталізму.

  реферат [29,8 K], добавлен 24.03.2009

 • Теоретико-методологічні основи дослідження паливно-енергетичного комплексу: суть та структура ПЕК, чинники розвитку ПЕК, методи дослідження. Місце ПЕК в економіці країн Латинської Америки. Основні напрямки та шляхи інтенсифікації розвитку ПЕК цих країн.

  курсовая работа [327,9 K], добавлен 06.10.2012

 • Загальна характеристика Північного Льодовитого океану як найменшого з океанів Землі: аналіз сучасних методів дослідження, знайомство з екологічною ситуацією. Особливості головних проблем дослідження айсбергів в Арктиці, розгляд способів їх вирішення.

  контрольная работа [2,8 M], добавлен 23.05.2014

 • Матеріально-технічний розвиток соціальної сфери Західного регіону України та погіршення демографічної ситуації. Загроза виникнення екологічних аварій і катастроф. Аналіз розвитку продуктивних сил регіону та ефективність соціально-економічної структури.

  реферат [17,0 K], добавлен 27.01.2009

 • Індекс людського розвитку: реальний прибуток на душу населення та тривалість майбутнього життя. Оцінка якості життя за даними європейського соціологічного дослідження. Демографічна ситуація в Азії та в Європі. Оцінка стану зовнішнього середовища.

  презентация [3,6 M], добавлен 28.02.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.