Економічний розвиток регіону

Характеристика Луганської області: територія, чисельність і густота населення, кількість населених пунктів. Роль господарського і промислового комплексу регіону в економіці України. Зовнішньоекономічні зв'язки і темпи росту іноземних інвестицій області.

Рубрика География и экономическая география
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 06.03.2011
Размер файла 91,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

"Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Контрольна робота

Виконав студент:

заочного відділення

Коцюр Олександр Васильович

4 курсу, 8 групи

спеціальності 6508

Київ -2011

Луганська область

Територія - 26,7 тис. кв. км

Протяжність: із півночі на південь - 250 км

із заходу на схід - 190 км

Чисельність наявного населення на 01.01.10 р. 2311,6 тис. осіб в т.ч. обласний центр м.Луганськ - 434,8 тис.осіб.

Міського населення (%) - 86%,

Сільського - 14%

Густота населення - 87 осіб на км2

Кількість районів: 18

Кількість міст обласного підпорядкування: 14

Кількість селищ міського типу - 109

Кількість сільських населених пунктів - 792.

Демографічна характеристика регіону

Луганська область одна з тих областей де найбільше помітне скорочення чисельності населення - більше 0,7% за рік.

Коефіцієнт народжуваності теж дуже низький - 7-9 немовлят на 1000 осіб.

А коефіцієнт смертності високий - 17-19 чоловік на 1000 осіб.

Природний рух населення Луганської області за 5 років:

Роки

Народжені, осіб

Померлі,

осіб

Природний

приріст, осіб

Кількість померлих у віці до 1 р., осіб

Шлюби,

одиниць

Розлучення,

одиниць

2010

19205

35710

-16505

189

13733

6382

2009

21671

39226

-17555

252

15058

7653

2008

22259

42181

-19922

305

15617

9599

2007

20326

42023

-21697

283

20256

10492

2006

19833

42572

-22739

240

17244

10358

Загальні коефіцієнти народжуваності і смертності, природного приросту, шлюбності та розлучуваності

Роки

Народжуваності

Смертності

Природного

прирісту

смертності дітей у віці до 1 р.*

Шлюбності

Розлучуваності

2010

9,1

17,0

-7,9

9,8

6,5

3,0

2009

9,3

16,9

-7,6

11,3

6,5

3,3

2008

9,5

18,0

-8,5

14,4

6,7

4,1

2007

8,6

17,8

-9,2

14,1

8,6

4,4

2006

8,3

17,8

-9,5

12,7

7,2

4,3

Висновок:За даними таблиць ми бачимо , що з 2006 по 2008 роки народжуваність і смертність зростали, в 2009-2010 роках почали спадати.

Загалом по даній області за останні 5 років рівень приросту населення збільшувався до 2009 року,а в 2010 почав спадати, але ще дуже критична різниця між чисельністю народжених та померлих .

Міграційний рух населення за останні 5 років в Луганській області

Роки

У межах України

Зовнішня міграція

число прибулих

число вибулих

приріст

число прибулих

число вибулих

приріст

Осіб

2010

29003

31396

-2393

1273

1102

171

2009

29492

31669

-2177

1382

1827

-445

2008

34148

37329

-3181

1548

1997

-449

2007

35220

38553

-3333

1810

3313

-1503

2006

35668

39118

-3450

1767

2803

-1036

Висновок: З 2006 по 2009роки приріст міграційного руху населення в межах України збільшувався, але все одно був від'ємним в даній області,а в 2010 році почав знову зменшуватись.

По зовнішній міграції ми бачимо,що з кожним роком різниця між вибулим і прибулим населенням зменшувалась, а в 2010 році взагалі стала зі знаком "+".

Роль господарського комплексу регіону в економіці України

Роки

2010

2009

2008

2007

2006

Населення, всього

2292890

2313775

2333890

2357581

2384174

Валова додана вартість

Кредити у національній валюті, надані комерційними банками

суб'єктам господарювання

8522 млн. грн.

7625 млн. грн.

10035 млн. грн.

20115 млн. грн.

19562 млн. грн

Виробництво товарів народного споживання

22606,6 млн. грн.

18274,4 млн. грн.

18013,7 млн. грн.

13027,9 млн. грн.

12956,6 млн. грн

Виробництво продовольчих товарів народного споживання

17500,0

13750,2

13628,2

8127,1

9005,0

Виробництво непродовольчих товарів народного споживання

5106,6

4524,2

4385,5

4900,8

3951,6

Виробництво товарів легкої промисловості

23,0 млн. грн.

21,4 млн. грн.

19,8 млн.

грн.

17,4 млн. грн.

15,6 млн.грн.

Продукція сільського господарства

Кількість селянських (фермерських) господарств

1390

1310

1310

1350

1410

Інвестиції в основний капітал (у порівняних цінах)

2334,6 млн. грн.

2444,1 млн. грн..

6177,2 млн. грн.

6019,6 млн. грн..

3033,7 млн.грн.

Обсяги експорту товарів

3020,6

млн.$

1664,8

млн.$

6070.0

млн. $

3514,4

млн.$

2756,6

млн.$

Обсяги імпорту товарів

958,2 млн.$

647,5

млн.$

1736,0

млн..$

1319,5

млн.$

616,7

млн.$

Прямі іноземні інвестиції, всього

3183,7

млн.грн..

3126,0

млн.грн

7085,4

млн. грн.

6627,6

млн.грн.

3484,2

млн.грн.

Кількість малих підприємств

10600

10352

10200

10547

10167

Кількість малих промислових підприємств

7900

7556

7411

7652

7600

Грошові доходи населення

46403

млн.грн.

33359

млн.грн.

31430

млн.грн.

22786

млн. грн.

17591

млн.грн.

Грошові витрати населення

20191,4

млн.грн.

16425,9

млн. грн.

16217,5

млн. грн.

11435,6

млн. грн.

11105,0

млн.грн.

Продукція сільського господарства

роки

М'ясо (в живій вазі)

тис. т.

Молоко

тис. т.

Яйця

млн. шт.

2010

61,2

284,4

844,5

2009

58,5

316,0

719,2

2008

60,3

318,8

741,7

2007

65,9

349,0

624,5

2006

65,5

371,4

656,9

роки

Зернові та зернобобові

Культури тис. т.

Цукрові буряки

тис. т.

Насіння соняшнику

тис. т.

Картопля

тис. т.

Овочі

тис. т.

2010

811,1

0,5

382,4

339,8

257,3

2009

1055,5

-

417,1

418,7

275,2

2008

1639,6

5,0

459,2

534,2

310,6

2007

800,2

12,2

401,7

509,2

231,3

2006

800,2

12,2

401,7

509,2

231,3

Висновки: Порівняно з 2006 роком в 2010 кількість тонн м'яса зменшилась на 4,3 тис. т. Спад даної продукції йшов поступово з 2006 по 2009 рік, в 2010 порівняно з 2009 збільшилось на 2,7 тис. т.

Кількість молока з кожним роком зменшувалась ,в 2010 порівняно з2006 на 87 тис. т.

Кількість яєць збільшувалась з 2006 по 2008р.р в 2009 був помічений невеликий спад на дану продукцію, а в 2010р. збільшилось на 125,3 млн. шт. порівняно з 2009роком.

Зернові культури до 2008року стрімко зростали,у 2009 році почався спад даної продукції , а в 2010р. вийшли майже на рівень 2006р.

Кількість цукрових буряків дуже різко впала з 12,2 тис. т у 2006-2007р.р. до 0,5тис. т.

Картопля та овочі теж характеризуються зростанням до 2008р. включно, а 2009-2010 р.р. пішов спад вирощування даної продукції.

Роль регіону у прискоренні економічного і соціального розвитку країни.

Електроенергетика:

Підприємства теплоенергетики області виробляють близько 40% електричної енергії, яка споживається в регіоні. Електроенергетика базується на місцевому вугіллі і газі і включає Луганську ГРЕС потужністю 2 млн. 400 тис. кВт, Лісичанську, Сєверодонецьку і Штеровську ТЕЦ.

Сьогодні Луганська теплоелектростанція, разом із Зуєвською і Курахівською, входить до складу компанії "Східенерго", і має в своєму розпорядженні 6 енергоблоків, що діють, сумарною встановленою електрпотужністю 1 425 Мвт (4 енергоблоки по 200 Мвт, 3 по 175 Мвт і 1 - 100 Мвт), а також з 2-мя законсервованими до недавнього часу енергоблоками, які вичерпали свої проектні ресурси.

Блоки Луганської ТЕС успішно конкурують на оптовому ринку електроенергії України, не дивлячись на те, що знаходяться в експлуатації більше 50-ти років. Завдяки грамотному управлінню і інвестуванню, проведенню заходів щодо поліпшення техніко-економічних показників устаткування, підвищенню економічності блоків Луганська ТЕС добивається досить високих результатів. Починаючи з 2003 року, на Луганській ТЕС щороку проходить капітальний ремонт енергоблоків, і до 2008 року була відновлена проектна потужність чотирьох з них - з 175 Мвт до 200. Це збільшило встановлену потужність компанії на 100 Мвт і дозволило понизити собівартість вироблюваної електроенергії. 16 травня 2009 року "Східенерго" завершила ремонт і здала в експлуатацію 11-й блок Луганської ТЕС і планує завершити реконструкцію всіх енергоблоків електростанції до 2016 року.

За показниками об'єму вироблення і відпустки електроенергії та темпам зниження витрати електроенергії на власні потреби Луганська ТЕС виходить на рівень найбільш успішних теплових електростанцій України"

Паливна промисловість:

Луганщина славиться своїми підземними багатствами. Мільярдами тонн обчислюються її запаси високоякісних антрацитов і вугілля, що коксується. Саме з нашого краю почалася історія Донецького кам'яновугільного басейну - Донбасу: тут на початку ХVII століття були відкриті його перші вугільні родовища. Незабаром в басейнах річок Білої та Лугані заповзятливі поміщики і селяни відкритим способом почали здобувати собі паливо, а в 1795 році в районі міста Лісичанська вперше в Донбасі почалася промислова розробка вугілля для Луганського чавуноливарного заводу.

Тільки 60 з 330 млрд. тонн вугільних запасів Луганської області мають робочу товщину від 0,45м до 0,5м. Найбільш поширена товщина вугільних пластів в області - 0,75 м-1,0м. Якість вугілля висока. Дві третини складають антрацит та інше енергетичне вугілля, третина - коксове вугілля. Основні відомі поклади вугілля зосереджені в правобережній частині області, в зоні Донецького Кряжа.

Сьогодні Луганська область є здобувачем близько 40% всього українського енергетичного вугілля, Щорічно підприємствами Луганської області здобувається близько 18 млн.тонн вугілля.

У 2008р. в порівнянні з 2007р. об'єми готового вугілля, що здобувається, виросли на 4,5% і склали 18,1 млн.т готового вугілля. У 2009 році спостерігалося падіння здобичі. На державних вугледобувних підприємствах Луганської області у січні-грудні 2009 року відповідно до плану (16,8 млн. тонн) видобуто 17,3 млн. тонн вугілля, тобто видобуток вугілля виконано на 103%

Деякі вугледобувні підприємства виконали річний план ще до кінця року. Так, 21 грудня 2009 року трудовий колектив шахти "Довжанська-Капітальна" ДП "Свердловантрацит" виконав річний план з видобутку вугілля в об'ємі 1,83 млн. тонн. З початку року на підприємстві додатково до плану видобуто 46 тис. тонн антрациту. Середньодобовий видобуток вугілля в 2009 році склав 5282 тонни. Продуктивність праці шахтаря досягла 55 тонн на місяць.

Серед державних вугледобувних підприємствЛуганської області у 2009 році є й інші шахти-мільонери з видобутку вугілля:

Шахта "Червоний партизан" (директор С.П. Згурський) - 2 млн.т.

Шахти імені М.В. Фрунзе (директор В.П. Шатохін) ДП "Ровенькиантрацит" - 1,7 млн. тонн антрацита.

Шахта "Комсомольська" ДП "Антрацит" (директор П.С. Горобцов) - 1,3 млн. т.

Шахтоуправління "Луганське" ДП "Луганськвугілля" (директори Н.Г. Попович та С.І. Курганов) - 1,1 млн.т.

Шахта імені В.В. Вахрушева ДП "Ровенькиантрацит" (директор В.М. Григоряк) - 1 млн. т.

На підприємствах по видобутку вугілля працює більше 115 тис. чоловік, це майже 38% зайнятих в промисловості області. При цьому питома вага галузі в загальних об'ємах промисловості скорочується, і на сьогодні складає вже трохи більше 11,5%, вугільники знову дають близько 50% всіх збитків.

У Луганській області розташовано 138 підприємств, підлеглих Міністерству вугільної промисловості України. При цьому половина з них - 69 підприємств - знаходиться у стадії ліквідації, реорганізації і банкрутства.

Найстабільніше в режимі вуглевидобування працюють державні підприємства "Луганськвугілля", "Свердловантрацит", "Антрацит", "Первомайськвугілля", ДП "Ровенькиантрацит" і ДП "Донбасантрацит".

З метою збільшення виробничих потужностей підлеглих вугледобувних підприємств Міністерством вугільної промисловості розроблена нова редакція Програми "Українське вугілля" на 2008-2011 роки. Згідно цій програмі, по Луганській області реконструкції підлягають 16 шахт виробничою потужністю 10,2 млн. тонн. Завершення робіт по реконструкції дозволить збільшити виробничі потужності шахт Луганської області на 4 млн. тонн. Також планується забезпечити технічне переоснащення 61 шахти з приростом потужності 4 млн. тонн. По Луганській області технічному переоснащенню підлягають 20 шахт з приростом виробничих потужностей 1,3 млн. тонн.

Металургія:

Чорна металургія Луганської області працює на базі коксохімічної промисловості (Стаханов, Алчевськ), привізною збагаченою залізною рудою з Кривого Рогу, марганцевою рудою з Нікополя, використовуючи флюси і вогнетриви Донецької області.

Широкий асортимент прокату, що випускається підприємствами Луганщини. Близько 100 марок низьколегованих маломагнітних нержавіючих сталей надходять на підприємства країн СНД, Східної Європи, Індії, Ірану, Туреччини. Цю й іншу продукцію роблять Стахановський завод феросплавів, Луганський трубопрокатний завод. Центром чорної металургії є завод прокатних валків у Лутугіно, що поставляє свою продукцію не тільки підприємствами чорної металургії, але й іншим галузям (мукомельно-круп'яний, целюлозно-паперової).

У структурі експорту металопродукція займає найбільша питома вага. Чорна металургія області в значній мірі формує в даний час експортно-імпортний потенціал Луганщини (метали і вироби з них - 52,8%).

Чорна металургія області в значній мірі формує сьогодні експортно-імпортний потенціал Луганщини.

Найбільш яскраво представляє цю галузь Алчевський металургійний комбінат. Обсяг виробництва найбільшого підприємства складає 15% від загального промислового виробництва області. На його частку приходиться 100% випуску чавуна.

У металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів індекс промислової продукції за 2010р. проти 2009р. становив 86,6%, у тому числі у виробництві чавуну, сталі та феросплавів - 77,5%, інших видів первинного оброблення сталі - 95,2%. При цьому обсяг продукції на підприємствах з лиття металів збільшився у 2,7 рази, з виробництва готових металевих виробів - на 54,2%, з виробництва труб - на 34,5%. У 2010р. в області вироблено 2,6 млн. т чавуну, 2,5 млн. т напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, 490,7 тис. т сталі без напівфабрикатів, отриманих безперевним литтям, 311,7 тис. т труб великого та малого діаметрів, профілів пустотілих з металів чорних, 248,9 тис. т феросплавів.

Хімічна та нафтохімічна промисловість:

Луганська область забезпечує по Україні 12,3% азотних добрив (мінеральних добрив - 284,3 тис. тонн), 22% кальцинованої соди, 39,1% - синтетичних смол і пластмас.

Рубіжанський казенний хімічний завод "Зоря" - один з найбільших виробників хімічної продукції. Тут випускається 48 найменувань продукції. Частка експорту складає 45% у загальному обсязі реалізації. Продукція "Зорі" надходить у 32 країни світу: Німеччину, Фінляндію, Індію, Китай, Туреччину, Болгарію, США, Швейцарію, Великобританію.

Рубіжанське ВАТ "Барвник". Економічне і виробниче пожвавлення почалося з 1 липня 2002 року з приходом на підприємство ТОВ "Логрус-Кемикл" із серйозним інвестиційним проектом.

Сєверодонецьке ДПП "Азот" - одне з найбільших у світі підприємство з виробництва азотних мінеральних добрив. Об'єднання щорічно експортує близько 2000 тис. т. азотних добрив у країни ближнього і далекого зарубіжжя. Об'єднання випускає більш 60 найменувань товарної продукції - аміак, карбомід, метанол, оцтова кислота, формалін, каталізатори, ацетон, емульсія, ПВА, також випускає керамічну цеглу, засоби побутової хімії, виробу з поліетилену.

ВАТ"Лисичанськнафтооргсінтез". Виробничі потужності підприємства розраховані на переробку 24 млн. тонн нафти в рік. Завод переробляє тюменську нафту, що належить російським фірмам-посередникам. У

ВАТ"Склопластик" випускає склотканини, ровені, скловолокна, утеплювачі, захисні плівки для теплотрас.

ВАТ"Стахановський завод техвуглецю" експортує технічний вуглець різних марок в усі країни СНД, Польщу, Чехію, Словаччину.

ВАТ"Лисичанський завод РТІ" випускає гумовотехнічні вироби різних видів - формові, не формові, рукавні вироби, конвеєрні клинові ремені.

У хімічній та нафтохімічній промисловості індекс промислової продукції за 2010р. становив 116,6%, у тому числі на підприємствах з виробництва лаків та фарб - 119,3%, з випуску основної хімічної продукції - 117,5%, фармацевтичних препаратів і матеріалів - 110,4%.

При цьому скоротились обсяги продукції проти 2009р. у виробництві гумових виробів (на 47,7%), штучних та синтетичних волокон (на 34,8%), пластмасових виробів (на 13,3%).

Протягом 2010р. вироблено 1136,8 млн.м3 газів промислових простих, 133,5 тис. т кислот карбонових та їх похідних, 119,8 тис. т пластмас у первинних формах, 9,1 тис. т фарб та лаків на основі полімерів, 4,7 тис. т мішків і пакетів (включно конусоподібних) з полімерів етилену, 4,3 тис. т плит, листів, плівки, фольги і стрічок пластмасових неармованих чи некомбінованих з іншими матеріалами, 2,7 тис. т трубок, труб, шлангів та фітингів жорстких з полімерів етилену, пропілену, вінілхлориду та інших пластмас, 46,0 млн. шт. бутлів, пляшок, фляг і аналогічних виробів пластмасових (стаканів для сметани, йогурту тощо).

У нафтопереробній галузі регіона працюють близько 4 тисяч чоловік. Область забезпечує 28% первинної обробки нафти і випуску нафтопродуктів в країні.

На Луганщині знаходиться найбільший в Україні Лісичанський нафтопереробний завод (ВАТ "ЛІНОС"), який був введений в дію в 1976 році. Його потужність складає 16 млн. тонн продуктів нафтопереробки в рік."ЛіНОС" був придбаний "ТНК-Украина" в липні 2000 року. Сьогодні це один з найбільших українських НПЗ. У 2003 році "ТНК-Украина" вклала в модернізацію нафтопереробного заводу Лісичанського 27 мільйонів доларів. З цих грошей близько 2-2,5 млн. доларів було витрачено на екологічні програми. У 2002 році "ТНК-Украина" вклала в модернізацію "ЛіНОСа" близько 8 мільйонів доларів.

До 2006 року первинна обробка нафти на Луганщині досягала майже 6,5 млн. тонн. Починаючи з 2006 року почалося падіння нафтопереробки, а з 2007 року, у зв'язку з реконструкцією основного нафтопереробного підприємства переробка нафти знизилася до 4,7 млн.т. З початку 2009 року постачання нафти на НПЗ збільшилися на 7,7%, у тому числі, постачання російській нафті зросли на 8,5% . НПЗ купив також 7,6 тис. т казахстанської нафти.

Машинобудування:

Машинобудування є базовою галуззю в економіці Луганської області. Протягом багатьох років промисловість Луганщини спеціалізувалася саме на виробництві продукції машинобудування: гірського, енергетичного, транспортного, електронного і так далі. Номенклатура машинобудівної продукції включає декілька тисяч найменувань. Луганська область входить до числа провідних регіонів України по виробництву складної і високотехнологічної продукції, включаючи електронно-обчислювальні комплекси, що управляють, дізель- і електропоїзди, залізничні транспортери, металоріжучі верстати, гірничо-шахтне і збагачувальне устаткування, електродвигуни, автомобілі, сільськогосподарську техніку. До складу машинобудівного комплексу області входить більше 130 підприємств з різною формою власності. На більшості підприємств області закріплені позитивні тенденції нарощування обсягів виробництва, при цьому забезпечується сучасний рівень оновлення асортименту продукції, адаптований до умов ринкової кон'юнктури. Конкурентоспроможність машинобудівної продукції забезпечується високим рівнем наукових розробок і технічним оснащенням виробництва. Так, наприклад, на підприємствах машинобудування рівень виробництва в 2008 р. в порівнянні з 2007 р. підвищився на 16,6 %. За цей період росли об'єми продукції по виробництву промислового холодильного і вентиляційного устаткування (на 82,9 %), верстатів, машин і устаткування спеціального призначення, машин і устаткування для виробництва паперу і картону (на 48-55 %), машин і устаткування для добувної промисловості і будівництва, а також транспортних засобів і устаткування (на 14-23 %). В той же час необхідний підкреслити, що в 2008 р. скоротилися об'єми продукції на підприємствах по виробництву побутових приладів і машин і устаткування для переробки сільгосппродукції (на 60-63 %), контрольно-вимірювальних приладів, машин і устаткування для сільського і лісового господарства, апаратури для радіо, телебачення і зв'язку (на 30-35 %). У січні-травні 2009 р. в порівнянні з аналогічним періодом 2008 р. темп промислової продукції на підприємствах машинобудування склав 51,3 %, зокрема по виробництву машин і устаткування для металургії - 70,9 %, для добувної промисловості і будівництва - 63,1 %, контрольно-вимірювальних приладів - 40,9 %, побутових приладів - 38,1 %, машин і устаткування для сільського і лісового господарств - 36,9 %, залізничного рухомого складу - 33,0 %. У січні-травні 2009 р. вироблено 58 насосів отцентрованих для перекачування рідин, 473,6 т вентилів, кранів, клапанів і тому подібне виробів, 11,4 тис. шт. приладів неелектричних побутових і так далі Збільшення витрат на технічне переозброєння пріоритетних виробництв, впровадження нових технологій активізували процеси входження економіки регіону в світовий ринок. В даний час більше 30 підприємств машинобудування здійснюють експортні постачання продукції в десятки країн ближнього і дальнього зарубіжжя, зокрема до Канади, Німеччини, Китаю, США, Росії. Закріплення конкурентних переваг машинобудівного комплексу і всестороня його реструктуризація відкривають сприятливі перспективи для істотного поглиблення ринкових реформ, вирішення нових складних завдань соціально-економічного розвитку регіону.

Якщо аналізувати 2010 рік, то на підприємствах машинобудування порівняно з 2009р. обсяг продукції збільшився у 2,1 рази за рахунок підприємств з виробництва транспортних засобів та устаткування і машин та устаткування, які збільшили обсяг продукції у 3,4 рази і на 41,4% відповідно.

Деревообробна промисловість:

Лісова промисловість області представлена виробництвом пиломатеріалів (лісопильна промисловість), картону (целлюлозно-картонна промисловість). Ці підприємства розташовуються в Луганську, Кремінній, Рубіжному, Красному Лучі. Вони працюють на привізній сировині і готових деталях з Росії (Північно-Західного, Волго-Вятського районів).

Рубежанський картонно-тарний комбінат є найбільш крупним підприємством цієї галузі, що представляє Луганську область на регіональному рівні.

Лісова промисловість не є домінуючою в Луганській області. Вона розвинена слабо в порівнянні з іншими областями України.

За даними Управління статистики Луганської області в січні-червні 2009 р. темп виробництва лісової промисловості склав 81,9%. За січень-червень 2009р. лісогосподарськими підприємствами проведено продукції лісового господарства на суму 27,5 млн.грн.

Із загальної кількості заготовленої ліквідної деревини лісоматеріали круглі склали 10,1 тіс.м3 (14,0%), дров'яна деревина для технологічних потреб - 22,4 тіс.м3 (31,2%), дрова для опалювання - 38,8 тіс.м3 (54,1%).

Помітне зростання виробництва рам з дерева для картин, фотографій, дзеркал, брусків, планок і фризів для паркетного покриття, профільованих вікон, дверей, рам і порогів з дерева листяних порід.

Індекс промислової продукції на підприємствах целюлозно-паперового виробництва і поліграфічної діяльності склав 93, 3%. Основними напрямами їх роботи є виготовлення паперу і картону не спеціального крейдованого; сигаретного паперу; етикеток і ярликів з друкарським текстом або зображенням; друкування книг; друкування іншої продукції, включаючи нанесення зображення на пластикові стаканчики, плівку, фольгу, жерсть.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ СУСПІЛЬСТВО ФІРМА "ЛУГАНСЬКМЕБЕЛЬ"

Сфера діяльності: виготовлення наборів корпусних меблів меблі для дитячої кімнати прихожої, наборів меблів для спальні

ЛУГАНСЬКПРОМЛІС, ПФК, ТОВ

Сфера діяльності: виготовлення: дошка (товста широка) твердих порід деревини, дошка (тонка вузька) дерев'яні пиломатеріали (балка, брус, планка, дошка) дерев'яні елементи конструкцій, теслярські і столярні будівельні вироби кроквяні ферми і рами дерев'яні для кровлі двері, вікна, віконні рами.

РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ

Компанія успішно працює на ринку упаковки з 1991 року, за цей час стала лідером у виробництві транспортної тари з гофрованого картону в Україні, експортує продукцію за межі країни. ВАТ РКТК є членом Української Асоціації Виробників Гофрокартона (UACBM), що співробітничає із загальноєвропейською федерацією виробників гофрокартона (FEFCO). Сфера діяльності : ВАТ "Рубіжанський картонно-тарний комбінат" являє собою інтегрований комплекс по виробництву картону для плоских шарів і паперу для гофрування, картону гофрованого й тари з гофрокартона.

Промисловість будівельних матеріалів:

Будівництво і модернізація промислових об'єктів, підприємств соціальної сфери - невід'ємна складова програми соціально-економічного розвитку області. Вирішення завдань капітального будівництва у свою чергу безпосередньо залежить від можливостей будівельного комплексу Луганщини.

Будівельна галузь області постійно і динамічно розвивається. Сучасний будівельний комплекс Луганщини - це вже близько 1400 підрядних організацій і підприємств будівельної індустрії. У галузі зайнято понад 39 тисяч чоловік. Сьогодні наші будівельники можуть гордитися побудованими ними школами, дитячими садами, лікарнями і культурно-розважальними установами, об'єктами водопостачання і газифікації, житловими будинками, дорогами.

У 2007 році луганські будівельники виконали підрядних робіт на суму 1 млрд. 863 млн. грівень, а в 2008 році об'єм робіт збільшився ще майже на 40 мільйонів. У першому півріччі 2008 року введені в експлуатацію перша черга житлового комплексу "Оксфорд" в Луганську, житловий будинок на кварталі Алексєєва, багатоповерхові житлові будинки в Алчевську і Лісичанську, житловий будинок на містечці "Гостра Могила" в Луганську, будівництво якого здійснюється в рамках Програми молодіжного житлового кредитування. У 2008 році за цією програмою було введено в дію 16 тисяч квадратних метрів житла.

Луганська область є одним з лідерів в Україні по реалізації програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний будинок". Житлові будинки в рамках цієї програми в сільських населених пунктах області будуються щорічно.

У 2008 році також в області почата робота по будівництву доступного житла, підготовлені і направлені в Кабінет Міністрів України для розгляду і твердження 6 заявок на участь в реалізації пілотних проектів з будівництва житла загальною площею більше 24 тисяч квадратних метрів. В цілому на реалізацію цієї програми в Україні планується виділити близько 500 млн. грн.

Впродовж останніх років будівельники нашої області виконували роботи по будівництву і реконструкції цехів заводів. Вони забезпечили введення в дію ряду важливих технологічних ліній крупних промислових підприємств. На підприємстві "Ліник" була введена в експлуатацію бітумна установка потужністю 375 тисяч тонн, на КЗ "Зоря" - технологічна лінія по виробництву поліетиленових труб.

Також в 2008 році була завершена реконструкція і введена в дію перша черга обласного туберкульозного диспансеру в Трьохізбінці Слов'яносербського району. Виконуються роботи по реконструкції онкодіспансера в Рубіжному. Будуються поліклініки в Старобільську, центральна підстанція Луганської міської станції швидкої медичної допомоги.

Введена в експлуатацію сучасна загальноосвітня школа в Александровську, розпочаті роботи з реконструкції дошкільного учбового закладу "Джерельце" в Перевальську.

До дня святкування 70-ліття області завершена робота з реконструкції Луганської обласної філармонії, виконані значні об'єми робіт з реконструкції Міжнародного аеропорту "Луганськ".

У 2009 році в будівельній галузі в Луганській області, як і у всій Україні наголосився спад. У січні 2009 року за даними головного управління статистики в Луганській області підприємствами Луганщини виконано будівельних робіт на суму 46,1 млн. грн., що в 2,8 раз менше, ніж за січень 2008 року. Скорочення об'ємів будівельних робіт відбулося по всіх основних видах будівельної діяльності. Будівництво будинків і споруд, скорочено в 2,8 раз.

За 2010р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1299,7 млн.грн., що у порівнянних цінах становить 96,1% проти обсягів будівництва попереднього року.

Скорочення обсягів будівельних робіт відбулося за всіма основними видами будівельної діяльності, крім робіт із підготовки будівельних ділянок, обсяги яких зросли на 10,1%.

На загальну тенденцію найбільше вплинула діяльність підприємств, що займаються будівництвом будівель та споруд (частка яких у загальному обсязі будівельних робіт області становила 89,5%). Серед них значно скоротили обсяги робіт підприємства, що здійснюють будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання (на 26,7%), а також будівництво будівель (на 15,1%).

Водночас зросли обсяги робіт підприємств, які здійснюють будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд на 63,1% та підприємств, що виконують інші будівельні роботи - на 46,2%.

Зниження обсягів будівельних робіт порівняно з 2009р. відбулося на підприємствах 6 міст і 9 районів області, з них найбільше - у Перевальському районі (у 10,4 рази), Марківському районі (у 3,5 рази) та м. Алчевську (у 1,8 рази).

Разом з тим наростили обсяги будівництва підприємства 8 міст та 7 районів області. Значно, в 3,0 рази зросли обсяги будівельних робіт на підприємствах Слов'яносербського, в 2,2 рази - Біловодського та в 1,9 рази - Станично-Луганського районів.

Більше половини (58,3%) загального обсягу будівництва області виконано підприємствами міст Луганська, Свердловська та Сєверодонецька. Зокрема, 32,4% обсягів робіт області виконано будівельниками м. Луганську, які збільшили обсяги будівництва на 6,9%.

Виробництво будівельних матеріалів

Луганська область має в своєму розпорядженні вельми сприятливі природні умови для розвитку промисловості будівельних матеріалів і будівельної індустрії. Для цього є промислові запаси первинної і вторинної сировини - різноманітні вапняки, пісковики, глини і глинисті сланці, мів, пісок. Величезні запаси гірських порід у відвалах вугільних шахт і вуглезбагачувальних фабрик, золи і шлаків на електростанціях і металургійних підприємствах.

Промисловість будівельних матеріалів Луганщини включає:

- виробництво цеглини. Цим виробництвом зайнято 65 підприємств (цегляні заводи в Рубіжному, Луганську, Первомайську). Сумарна виробнича потужність складає 644 млн. шт. цеглини в рік. Керамічну і силікатну цеглину проводять 15 підприємств. Провідне місце займає ВАТ "Рубіжанський ЗБЗ" (68% від загального обсягу виробництва). Великими є також АТЗТ "Першотравневий ЗБЗ", Сєвєрдонецький завод керамічної цеглини АТ "Азот, ЗАТ "Зімогорьевський ЦЗ";

- виробництво шлакоблоку. У цьому виробництві зайнято 30 підприємств області, найбільші, - ВАТ "Силікат", ТОВ "Будіндустрія";

- виробництво збірних залізобетонних виробів і конструкцій. У цьому виробництві зайнято 23 підприємства, загальною виробничою потужністю 840 тис. м. збірного залізобетону в рік. Найбільш крупні і стабільні підприємства входять в концерн "Луганськстрой" (Лісичанський завод ЗБІ і ВАТ "Сєвєродонецькзалізобетон") і в об'єднання "Луганськшахтостройіндустрія" (АТЗТ "Краснолучський ЗЗБІ 7", АТЗТ "Стаханівський ЗЗБІ-7");

- складова частина галузі - піщані і кам'яні кар'єри. У регіоні працюють 12 підприємств по здобичі піску і виробництву щебеня потужністю відповідно 3,0 і 3,6 млн. куб.м. в рік. Базовими є: ЗАТ "Кондрашевський піщаний кар'єр", ВАТ "Краснолучський ЗСМ-6", Медвежанський і Комсомольський кар'єри, Вальяновськийщебзавод;

- скляна промисловість в області представлена трьома крупними підприємствами: ВАТ "Скляний завод Лісичанський", Лисичанський скляний завод "Пролетар", "Попаснянський скляний завод", які випускають близько 60% всього об'єму скляної продукції в Україні. На міжнародному ринку далекого зарубіжжя у цих заводів репутація надійних партнерів, тут розроблені перспективні інвестиційні плани. "Лісичанський скляний завод" випускає тонке скло, має потужність по виробництву армованого, прокатного, візерунчастого скла, стеклоблоков, вогнетривких виробів і широкого асортименту товарів народного виробництва. Склозавод "Пролетар" є виробником високоякісного полірованого скла, а також випускає деталі стекління для транспорту, приладів і меблів, вогнетривких виробів, селікотглиб. КП "Попаснянський скляний завод" - спеціалізується на випуску сортового посуду, подарункових наборів і скляних розсіювачів для освітлювальних приладів промислового і цивільного застосування.

Багато підприємств будівельної індустрії Луганщини відмічено дипломами і нагородами. Неодноразовими переможцями всеукраїнського конкурсу "100 кращих товарів року" ставали ЗАТ скляний завод Лисичанський "Пролетар", Північнодонецький завод будівельної кераміки, ЧП підприємця Юрія Леонідовича Момотова.

Позитивні виробничо-фінансові показники і стабільну роботу впродовж останніх років забезпечували КП "Лісичанський завод залізобетонних виробів", ТОВ "Сєвєродонецькзалізобетон", Сєвєродонецький завод будівельних матеріалів і конструкцій, ТОВ "Лутугинський завод будівельних матеріалів" та інші підприємства галузі. А провідними підрядними організаціями області є ЗАТ "Лисичанськспецстрой", ТОВ "Нові технології", ТОВ "Рікод", ТОВ "Монолітспецбуд-2", КП "Промхіммонтаж", ВАТ "Сєвєродонецкхімбуд", об'єднання "Луганськоблагробуд" і багато інших.

Не вважаючи економічну кризу, в 2009 році в селищі Ольхова Станично-луганського району відкрився завод з виробництва сухих будівельних сумішей ТОВ "Виробнича компанія Дорстройтехнологія".

Даний завод побудований на основі устаткування фірми VSELUG, має повністю автоматизоване виробництво і припускає використання місцевої сировини. Він виробляє штукатурні (цементні, гіпсові), клеї для приклеювання керамічних плиток або натурального каменя, кладки, і т.і. Відкриття заводу - знаменна подія для всієї Луганської області і довколишніх регіонів. Продукція, що виробляється заводом, дасть можливість ефективніше розвиватися нашій будівельній галузі.

Легка промисловість:

Легка промисловість області представлена взуттєвою, шерстяною, трикотажною (Луганськ), панчішно-шкарпетковою (Рубіжне) галузями, виробництвом ялинкових іграшок (Лісичанськ), а також підприємствами швейної промисловості - Луганськ, Стаханов, Алчевськ, Красний Луч, Свердловськ, Лісичанськ.

Найбільш відомі з підприємств-виробників продукції легкої промисловості Луганщини - це ЗАТ ЛШФ "Стіль",АТЗТ "Лугань", АТЗТ "Рубіжанка",фірма "Грація", "Алчевськспецодяг", ВАТ "Крамо" м. Красний Луч, ВАТ "Стахановська швейна фабрика", ВАТ "Свердловська швейна фабрика", ВАТ "Глорія Джинс" м. Луганськ, ЗАТ Фірма "Грація" м. Луганськ, ЗАТ "Луганська фірма "Лутрі" м. Луганськ, ТОВ "Укам Мода" м. Луганськ, ТОВ "Салама" м. Первомайськ, ТОВ "Смалій" м. Рубіжне. На підприємствах області зосереджено виробництво майже всіх основних видів товарів легкої промисловості, які виробляються в Україні.

Серед підприємств легкої промисловості зовнішньоекономічну діяльність здійснюють 17 підприємств. 55,4 % від експорту доводиться на ЗАТ ЛШФ "Стиль", з річним випуском до 100 млн. грн. Більшість трикотажних виробів випускає ЗАТ "Лутрі" (річний випуск до 20 млн. грн), взуття - АТЗТ "Лугань" (потужність 3 млн. пар взуття в рік), панчішно-шкарпеткові вироби - АТЗТ "Рубіжанка" (42 млн. пар в рік), жіночої білизни - фірма "Грація" (2,5 млн. штук в рік).

За статистичними даними, на підприємствах легкої промисловості Луганської області зайнято 3,2 тис. осіб. Це 1,3 % від загальної чисельності робочих, які працюють на промислових підприємствах регіону. За чотири місяці в 2009 р. підприємствами легкої промисловості реалізовано продукції власного виробництва на 21,4 млн. грн., зокрема продукції текстильного виробництва: одягу, хутра і виробів, з хутра - на 20,4 млн. грн.; виробництва шкіри, виробів, з шкіри і інших матеріалів - на 1 млн. грн.

В легкій промисловості в 2008 році обсяги виробництва збільшилися на 4,8%. Зростання обсягів випуску продукції спостерігалося на підприємствах з виробництва шкіри, виробів з шкіри і інших матеріалів (на 15,5%) і одягу, хутра і виробів з хутра (на 7,4%).

Обувниками області за 2008г. випущено 130,5 тис. пар взуття.

У 2009 році порівняно з 2008 роком обсяги виробництва скоротилися на 43,4% за рахунок зменшення випуску продукції текстильного виробництва; виробництва одягу, хутра і виробів, з хутра (на 43,9%) і шкіри, виробів з шкіри і інших матеріалів (на 36,0%).

За перший квартал в 2009 р. на розвиток діяльності підприємств легкої промисловості направлено 653 тис. грн. інвестицій в основний капітал. Весь об'єм інвестицій в основний капітал складають витрати на придбання машин, устаткування, інструменту, інвентарю і транспортних засобів.

Індекс виробництва у легкій промисловості порівняно з 2009р. становив 129,7%, у тому числі у текстильному виробництві; виробництві одягу, хутра та виробів з хутра - 131,9%, виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів - 77,4%. За 2010р. випущено 31,2 тис. шт. пальт, напівпальт, накидок, плащів, курток теплих типу "парки" чи "аляски" та виробів аналогічних чоловічих та хлопчачих, 58,3 тис. шт. суконь та сарафанів і 104,0 тис. шт. блузок, тунік, батників, сорочок жіночих та дівчачих, 133,6 тис. шт. брюк та бриджів жіночих та дівчачих, 425,0 тис. пар виробів панчішно-шкарпеткових трикотажних машинного чи ручного в'язання, 5769,7 тис. шт. трикотажу спіднього.

Зовнішньо економічні зв'язки регіону

Потужний виробничими потенціал області, її прикордонне розміщення сприяють розвиткові найрізноманітніших форм зовнішньоекономічної діяльності. З кожним роком відбувається зростання експорту з області. Так, якщо в 2008 р. він становив 508,3 млн. дол. США, то в 2009 -- 680,7 або 4,6% від загальнодержавного рівня. Це свідчить про те, що економіка регіону в основному працює на ринок України. Головну вартість експорту Луганщини складає продукція металургії, хімії та нафтохімії, машинобудування. На жаль, область постійно має від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі, що пов'язане із значними обсягами ввезення сирої нафти, природного газу та інших сировинних матеріалів. Основним зовнішньоекономічним партнером області традиційно залишається Росія. У 2008 р. Луганщина отримала 28,3 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій, 70% з яких направлено в спільні підприємства. Інвестиції з області в інші країни світу більше як у 10 разів менші і переважно направлялися також у спільні підприємства.

Протягом останніх двох років область утримує п'яте місце серед регіонів, що формують експортну політику держави (після Донецької, Дніпропетровської, Запорізької областей і м. Києва). На Луганщину припадає близько 7% зовнішньоторговельного обороту України, в тому числі частка її експорту становить до 7,8% загальноукраїнського показника.

Зовнішньоторговельні операції з партнерами зі 114 країн світу здійснювали 830 підприємств і фізичних осіб. Зовнішньоторговельний оборот товарами за 2007 рік дорівнював 7,6 млрд. дол. США і проти 2006-го збільшився на 32,7%. При цьому експорт зріс на 31,9%, імпорт - на 33,6%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами досягло 328,9 млн. дол. США проти 284,1 млн. американських доларів у 2006 році.

Експорт товарів та послуг здійснювали 486 (435 у 2006 році) підприємств та організацій. Основні підприємства-експортери - ВАТ "Алчевський металургійний комбінат", "Алчевськкокс", Лисичанський нафтопереробний завод, які забезпечують близько 40% загального обсягу експорту області. Імпортують продукцію та послуги 497 (527 у 2006 році) підприємств та організацій області із 70 країн світу.

Географія нашого експорту розподілилася таким чином: країни СНД - 26,1%, ЄС - 28,5%, інші країни світу - 45,4% (у тому числі Азія, Африка, Америка).

Головними зовнішньоекономічними партнерами області торік були Російська Федерація, Туреччина, Сполучені Штати Америки, Італія, Сінгапур і Польща.

Поширилась економічна присутність регіону на ринках СНД (на 85,5%), країн Євросоюзу (на 3,6%), Африки (на 3,7%), Азії (на 66,7%).

У структурі експорту області головними залишаються товари, які мають значні конкурентні переваги на зовнішньому ринку. Це недорогоцінні метали та вироби з них, мінеральні продукти, продукція хімічної та пов'язаних із нею галузей промисловості, транспортні засоби та шляхове обладнання, полімерні матеріали, механічне та електричне обладнання.

Найбільший експорт в Луганській області зай має вугілля,майже 40% становить в порівнянні всього експорту вугілля по Україні.

На другому місті по регіону займає металургія,частка її експорту В Україні припадає біля 13%.

На третьому місті товари хімічної та нафто хімічної промисловості, частка їх загального експорту становить біля 10%.

На четвертому місті це енергетичний комплекс,який майже не експортує свою продукцію за межі країни.

Непогано розвинена легка промисловість,але її товари теж мало розповсюдженні за межами країни тай регіону.

Слабо розвинене сільське господарство, його продукція забезпечує лише даний регіон.

Для вирішення проблем та збільшення експорту продукції даного регіону потрібно збільшити конкурентно спроможність товарів шляхом залучення інвестицій, тому що держава на даний час не в змозі забазпечети фінансовою підтримкою даний регіон тай і інші також, а обладнання все дуже застаріле.

Інвестиційна привабливість регіону

Роки

Іноземні інвестиції в Україну

В Луганську область

млн. грн.

У % до загального обсягу

млн. грн.

У % до загального обсягу

2010

103294,7

100

3183,7

3,1

2009

192878,0

100

5646,3

2,9

2008

272074,1

100

10635,8

3,9

2007

222678,9

100

10894,7

4,9

Темпи росту іноземних інвестицій до України та до Луганської області до попереднього періоду:

По Україні:

2010 відповідно до 2009 = 103294,7-192878,0 = - 89583,3 млн грн.

2009 до 2008 = 192878,0-272074,1 = - 79196,1

2008 до 2007 = 272074,1-222678,9 = +49395,2 млн грн.

По Луганщині:

2010 до 2009 = 3183,7- 5646,3 = - 2462,6 млн грн.

2009 до 2008 = 5646,3-10635,8 = -4989,5 млн грн.

2008 до 2007 = 10635,8 - 10894,7 = -258,9 млн грн.

Висновок: За даними розрахунків ми бачимо , що розмір Інвестицій в економіку України з кожним роком зменшувався.

По Луганській області бачимо до 2009 року зменшення інвестицій, а в 2010 хоча цей показник і поліпшився, але не на багато порівняно з 2007 роком.

Розподіл інвестицій по території України майже рівний найбільші вливання йдуть у М. Київ майже 19% від усіх інвестицій, найменший - М Севастополь 0,8%, та Чернігівську область - 1,1%. Луганська область має середній рівень вливання інвестицій на рівні - 3,1%.

Валова додана вартість на душу населення

ВДВ на душу населення по Україні

ВДВ на душу населення по луганщині

2010

91,1%

84,5%

2009

85,4%

80,1%

2008

88,7%

81,1%

2007

110%

94,4%

Висновок: За даними таблиці бачимо різке зниження ВДВ по Україні в період з 2007 до 2009 р.р. В 2010 році ситуація покращується, але до повного відновлення ще дуже далеко.

В Луганській області так само як і по державі ВДВ зменшувалась, але дана область трималась в другій групі по відсотку ВДВ на душу населення поступаючись Києву та області, Одеській та Харківській,в яких рівень ВДВ був більшим і перевищував загальнодержавний.

Висновки

господарський промисловий економіка інвестиція

Отже можна зробити такі висновки, що в цілому регіон економічно розвинений , діє чимало галузей різної промисловості, переважає вугільна та металургійна,трохи від них відстає хімічна.

Є великі проблеми з екологією і охороною здоров'я,оскільки підприємства викидають велику кількість шкідливих речовин , а захисні очищувані системи якщо і є то дуже старі,через те в даному регіоні велика чисельність смертності населення,особливо за смертністю новонароджених область займає одне з перших місць на Україні. Народжуваність за останні 5 років знизилась також,причиною гадаю є економічна нестабільність та міграція молоді до інших областей України та особливо до Російської федерації.

Велика проблема з питною водою оскільки річок на цій території мало, а підземні води забрудненні,бо глибина шахт та кар'єрів досягає до 800метрів.

Погано розвинене й сільське господарство, насамперед тому ,що не велика кількість родючих грунтів тай ті занедбані. Регіон більш зайнятий вугільною та металургійною промисловістю і в ці галузі більше надходить інвестицій ніж у сільське господарство.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Економіко-географічне положення регіону. Структура і рівень розвитку господарського комплексу Черкаської області, його територіальна структура і особливості розміщення. Зовнішньоекономічні зв’язки території та участь у внутрішньо державному поділі праці.

  курсовая работа [1,2 M], добавлен 06.04.2013

 • Характеристика Луганської області та її місце в господарському комплексі України. Аналіз і оцінка природно-ресурсного та соціально-економічного потенціалу. Темпи, пропорції і структура, розвиток і розміщення основних галузей господарського комплексу.

  курсовая работа [46,8 K], добавлен 21.04.2009

 • Сутність і формування економіки регіону, територіально-адміністративний склад. Екологічні проблеми Черкаської області. Виробництво промислової та сільськогосподарської продукції регіону, стан інвестицій в основний капітал. Зайнятість населення Черкащини.

  курсовая работа [101,4 K], добавлен 12.10.2011

 • Характеристика економічного потенціалу розвитку Чернівецької області: географічне розташування, природні ресурси та науковий потенціал. Розвиток сфери послуг та промислового комплексу в краї. Агропромислове виробництво і його роль в економіці області.

  курсовая работа [741,2 K], добавлен 23.08.2010

 • Аналіз параметрів регіону через розрахунок індексу конфігурації. Природні ресурси, річкова мережа, демографічне, промислове-, аграрне- транспортне-географічне положення області. Система та опорний каркас розселення області. Чисельність населення міст.

  курсовая работа [6,1 M], добавлен 08.05.2015

 • Роль, значення, передумови розвитку та галузева структура господарчого комплексу Житомирської області. Участь області у внутрішньодержавному поділі праці та економічних зв’язках. Проблеми та перспективи розвитку господарського комплексу області.

  курсовая работа [2,4 M], добавлен 17.10.2010

 • Передумови розвитку і розміщення господарського комплексу Волинської області. Сучасна галузева структура і рівень розвитку господарства регіону. Участь Волинської області у внутрішньодержавному територіальному поділі праці і зовнішньоекономічних зв’язках.

  курсовая работа [2,4 M], добавлен 21.11.2014

 • Територіальна організація гірничо-виробничого комплексу України. Характеристика та особливості галузі. Проблеми формування господарського комплексу Причорноморського регіону. Соціально-економічні та екологічні напрями розвитку, інвестиційна перевага.

  реферат [48,2 K], добавлен 27.01.2009

 • Загальна характеристика та особливості формування природно-ресурсного потенціалу Луганського регіону, існуючі проблеми та шляхи їх вирішення. Характеристика складу населення Луганської області, її трудовий потенціал та можливості працевлаштування.

  контрольная работа [30,1 K], добавлен 08.05.2009

 • Місце і роль Вінницької області в розвитку економіки країни. Характеристика природно-ресурсного потенціалу. Динаміка чисельності, склад і структура населення регіону. Баланс галузевого виробництва. Механізм реалізації регіональної економічної політики.

  контрольная работа [1,0 M], добавлен 28.03.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.