Становище Югославії на початку XX ст.

Процес становлення королівства Югославії, аналіз внутрішньополітичної ситуації в новоутвореній державі. Вектори зовнішньої політики, еволюція у зовнішньополітичних відносинах Югославії з країнами Антанти та фашистської осі. Історіографія дослідження.

Рубрика История и исторические личности
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 20.09.2010
Размер файла 45,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

У зовнішньополітичному курсі правлячі кола Югославії намагалися здійснювати активну політику на Балканах, домагаючись вигідного для себе вирішення територіальних проблем, які були зумовлені післявоєнним Версальським врегулюванням. Поступове вирішення цих проблем протягом 1919-1920 років підштовхнули країну до розширення зовнішньополітичної діяльності, прикладом чого стало входження Югославії до військово-політичного блоку - Малої Антанти.

Однак, самостійна зовнішня політика держави у досліджуваний період була не можлива. Версальсько-Вашингтонська система післявоєнного врегулювання по суті створила у Європі однополярну політичну систему, в якій домінували держави Антанти. Югославія в 20-30-ті роки ХХ століття стала ареною зіткнення інтересів великих європейських держав - Франції, Англії, Італії тощо. Їi зовнішня політика була переважним чином залежною від Франції.

Зі встановленням фашистського режиму в Німеччині Югославія починає активно з нею зближуватися, сподіваючись не тільки придбати сильного союзника, послабити дипломатичну залежність від Франції та Англії, але й укріпити свої позиції на Балканах (особливо, у відносинах з Італією). Підтвердженням цьому стає вступ Югославії до нового воєнно-політичного блоку - Балканської Антанти. Зближення з Німеччиною протягом 30-х років логічно завершилося приєднанням Югославії до Потрійного пакту. Королівство стало союзником фашистської Німеччини.

Слід відмітити також доволі високий професіоналізм югославських дипломатів, які уміло лавірували між Англією та Німеччиною, домагаючись вигідних для свого соціально-економічного та політичного становища результатів. Особливістю зовнішньополітичного курсу Югославії в цей період була цілковита антирадянська спрямованість.

Список використаних джерел та літератури

1. Айрапетов О.Р. Балканы в стратегии Антанты и ее противников (1914-1918) // ННИ. - 2003. - №5. - С.34-38.

2. Александров В.В. Новейшая история зарубежных стран. Европа и Америка. 1918-1945 гг. - М.: Высшая шк., 1986. - 591с.

3. Всемирная история. Том IХ / Под ред. Л.И. Зубока. - М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1962. - 768с.

4. Всемирная история. Том VIII / Под ред. И.И. Минца. - М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1961. - 876с.

5. Гришина Р.П., Васильева Н.В Человек на Балканах в эпоху кризисов и этнополитических столкновений ХХ ст. // ННИ. - 2001. - №2. - С.205-208.

6. Кудрявцева Е.П. Королевские династии Югославии // ННИ. - 1995. - №3. - С.145-157.

7. Наринский М.М. Восточная Европа между Гитлером и Сталиным. 1939-1941 гг. - М.: Просвещение, 1999. - 534с.

8. Новейшая история зарубежных стран. Европа и Америка. 1917-1939 / Под ред. С.М. Стецкевича. - М.: Просвещение, 1978. - 575с.

9. Писарев Ю.А. Российская контрразведка и тайная сербская организация „черная рука” // ННИ. - 1993. - №1. - С.54-57.

10. Ромаренко С.А. Югославия, Россия и „славянская идея”: вторая половина ХІХ - начало ХХІ века. - М.: Ин-т права и публичной политики, 2001. - 264с.

11. Советская историческая энциклопедия / Гл. Редактор Е.М. Жуков. - М., 1976.

12. Тодоров Н. Балкансикй узел противоречий. История и современность // ННИ. - 1993. - №3. - С.75-78.

13. Фирсанов В.Б. Югославский вопрос во внешней политике США (янв. 1918 - апр. 1919 гг.) // Вопросы ННИ. - 1992. - №38. - С.98-104.

14. Хрестоматия по новейшей истории. В 3-х тт. Т. ІІ. 1939-1945. - Доку-ты и материалы. - М.: Наука, 1960. - 356с.

15. Шилова А. Південнослов'янські народи: між єднанням і відокремленням // Історія в школі. - 1998. - №11. - С.13-19.

16. Яровий В.І. Історія західних і південних слов'ян у ХХ ст. Курс лекцій: Навчальний посібник. - К.: Либідь, 1996. - 416с.

17. Цвєтков Г.М. Міжнародні відносини й зовнішня політика в 1917-1945 рр.: Нав. посібник. - К.: Либідь, 1997. - 232с.

18. Бейліс О.С. Новітня історія Югославії (1918-1974 рр.) - Львів: Світ, 1975. - 235с.

19. Писарев Ю.А. Образование югославского государства // ННИ. - 1991. - №3. - С.101-109.


Подобные документы

 • Аналіз внутрішніх і зовнішніх факторів розпаду Югославії. Узагальнення і аналіз етнополітичних аспектів розвитку СФРЮ. Вплив проголошення республік на розпал громадянської війни в Югославії. Етнонаціональний конфлікт у Боснії й Герцеговині в 1992-1995 рр.

  курсовая работа [66,1 K], добавлен 16.06.2011

 • Передумови розпаду Югославії, боротьба всередині Союзу комуністів між прихильниками федералізму і централізму. Складання маніфесту сербських націоналістів в 1981 р. Основні боки югославських конфліктів. Основи сербської, хорватської, боснійської позицій.

  презентация [2,3 M], добавлен 27.01.2014

 • Історичні корені югославської кризи. Утворення Королівства сербів, хорватів і словенців. Національне питання в державі. Розпад Югославії, громадянська війна і її наслідки. Керівна участь США у вирішенні югославської проблеми. Україна і балканське питання.

  курсовая работа [47,0 K], добавлен 28.10.2010

 • Політичні події від проголошення Держави словенців, хорватів і сербів в жовтні 1918 р. до початку Другої світової війни. Економічне становище в регіонах державно-політичного об’єднання. Стан вирішення національного питання у КСХС і Королівстві Югославія.

  реферат [51,9 K], добавлен 27.01.2012

 • Фінляндсько-радянські відносини в 1918-1920 рр. Тартуський мирний договір. Карельська проблема в 1921-1923 рр. Аландське питання у шведсько-фінляндських відносинах на початку 1920-х рр. Особливості розвитку відносин між країнами Північної Європи та СРСР.

  курсовая работа [67,0 K], добавлен 16.04.2014

 • Комплексний аналіз взаємин між Римською імперією та прикордонними областями. Мета і напрямки політики Риму. Основні методи і прийоми ведення зовнішньої та внутрішньої політики Римом та правителями. Ступінь впливу Риму на розвиток міжнародної ситуації.

  курсовая работа [72,3 K], добавлен 10.06.2010

 • Становлення історичної науки у Польщі в період національного відродження. Просвітницька і романтична історіографія. Наукові школи позитивістської історіографії, інші напрямки польської історіографії другої половини XIX-початку XX ст. та їх представники.

  реферат [46,0 K], добавлен 24.05.2010

 • Налагодження співпраці СРСР з соціалістичними та капіталістичними державами в нових післявоєнних геополітичних умовах. Еволюція зовнішньополітичних доктрин, сталінізація країн центрально-східної Європи та її наслідки, криза старої зовнішньої політики.

  курсовая работа [59,0 K], добавлен 12.01.2010

 • Основні пріоритети і напрямки зовнішньої політики співробітництва Німеччини з передовими країнами Європи. Спроба визначити розвиток сучасної Німеччини, у радикально змінених міжнародних умовах.

  статья [17,3 K], добавлен 15.07.2007

 • Суспільно-політичний розвиток Греції, соціально-економічний розвиток, основні вектори зовнішньої політики Греції у 1990–2005 рр. Болгарсько-українські відномини. Промисловий потенціал, питання сучасної та зовнішньої політичної ситуації в Греції.

  реферат [15,4 K], добавлен 22.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.