Формування зовнішньополітичної стратегії США після холодної війни

Зміни зовнішньої політики після закінчення холодної війни у світі. Зміст зовнішньополітичних доктрин, що визначали американську політику на різних стадіях її здійснення. Напрямки розвитку зовнішньої стратегії США на сучасному етапі розвитку країни.

Рубрика История и исторические личности
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 16.06.2011
Размер файла 60,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вступ

Актуальність дослідження. З падінням Берлінського муру і розчленуванням СРСР в Сполучених Штатах розгорнулися пошуки доктринального «замінника» політики «холодної війни», адекватного новим реаліям системи міжнародних відносин. Теоретична й політична актуальність роботи визначається системним з'ясуванням витоків, еволюції і змісту головних доктрин міжнародної стратегії цієї держави, принципів захисту національних інтересів, позиції щодо перехідних суспільств, стану і перспектив розвитку підходів до посткомуністичних держав.

Припинення існування біполярної системи міжнародних відносин обумовило необхідність дослідження зовнішньополітичної стратегії Сполучених Штатів у нових геополітичних умовах, які характеризуються відсутністю противаги, здатної збалансувати глобальне лідерство США, що виступають як єдина наддержава. Ці обставини відкривають перед Сполученими Штатами можливість втретє в історії вплинути на формування системи міжнародних відносин, яка повинна забезпечити зміцнення й продовження їхнього глобального лідерства.

Одним із шляхів реалізації американських інтересів є активізація політики на регіональному рівні міжнародних відносин, де фокус діяльності Сполучених Штатів спрямований на регулювання росту могутності й формату відносин центрів сили, що володіють потенційними можливостями кинути виклик позиціям США у світі.

Найважливішим напрямком комплексного вивчення зовнішньої політики США є дослідження чинників, що істотно впливають на висунення, розробку і реалізацію основних положень міжнародного курсу держави світу, яка займає провідні позиції. У цьому відношенні існує стійке і обґрунтоване уявлення про те, що у фундаменті американського зовнішньополітичного курсу лежать геополітичні концепції.

Зовнішньополітична стратегія є основою для розробки і реалізації зовнішньополітичного курсу. При цьому, важливою складовою зовнішньополітичної стратегії є геостратегія, яка характеризується діяльністю держави на міжнародній арені, яка спрямована на створення, підтримку і збільшення своєї могутності за рахунок володіння найсприятливішим просторовим положенням, що досягається за допомогою військових і невійськових засобів. Масштаб геостратегії може бути глобальним, регіональним та країнним. У центрі уваги геостратегії знаходяться такі проблеми, як вибір і обґрунтовування територіальної експансії, встановлення у тих або інших формах контролю над простором (будівництво військових баз, анексія, встановлення сфер впливу, економічне домінування, культурний вплив), визначення загроз, реальних і потенційних союзників і супротивників, створення альянсів і коаліцій, відпрацювання механізму відповіді на дані виклики.

Об'єктом дослідження є зовнішня політика США після закінчення холодної війни, зміни в геополітичній стратегії єдиної наддержави.

Предметом дослідження є особливості трансформації зовнішнього курсу США після закінчення холодної війни.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в проведенні аналізу різних напрямків зовнішньополітичної стратегії США. Для досягнення поставленої мети здійснюється вирішення наступних завдань:

· проаналізувати зміни зовнішньої політики після закінчення холодної війни;

· виявити характерні риси кожного з розглянутих етапів;

· розкрити специфіку й наступність діяльності президентів та адміністрацій США у період, що розглядається;

· висвітлити зміст зовнішньополітичних доктрин, що визначали американську політику на різних стадіях її здійснення;

· визначити тенденції і напрямки розвитку зовнішньої стратегії США на сучасному етапі.

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що висновки й оцінки, зроблені в курсовій роботі можуть бути використані для написання наукових робіт, статей тощо з історії і теорії міжнародних відносин, країнознавства, політології та інших суміжних до теми дослідження дисциплін.

політика війна холодний стратегія

1. Міжнародні відносини після закінчення холодної війни

1.1 Становище США після холодної війни

На рубежі 1980-1990-х рр. у міжнародних відносинах відбулися глибокі зміни. У першу чергу це крах світової системи соціалізму, яке означає припинення ідейно-політичної та військової конфронтації між Сходом і Заходом. «Холодна війна» залишилася у минулому. Почалося формування нового світового порядку.

Великі зміни відбулися на карті Європи. Розпад Варшавського договору, Ради економічної взаємодопомоги поклав край залежності держав Центральної та Східної Європи від Москви і перетворив кожне з них в самостійного агента європейської та світової політики. Розпад Радянського Союзу в принципі змінив геополітичну ситуацію в євразійському просторі. У більшій чи меншій мірі і з різною швидкістю держави, що утворилися на пострадянському просторі, наповнюють реальним змістом свій суверенітет, формують свої власні комплекси національних інтересів, зовнішньополітичні курси. Проте Російська Федерація залишається самим потужним державним утворенням на пострадянському, та й на євразійському просторі. Посилене зростання питомої ваги США у світових справах після закінчення Холодної війни в певний мірі нівелюється підвищенням самостійності інших «полюсів» і визначені посиленням ізоляціоністських настроїв в американському суспільстві. [1, 10]

Більшість зарубіжних і вітчизняних міжнародників приймають як вододілу між холодною війною і нинішнім етапом міжнародних відносин хвилю політичних змін в країнах Центральної Європи восени 1989 р., а наочним його символом вважають падіння Берлінської стіни. Відмітною моментом зародження сьогодні моделі є зняття політико-ідеологічного протистояння між «антикомунізмом» і «комунізмом» через стрімке і майже повного зникнення останнього, а також згортання військової конфронтації блоків, які групувалися в роки холодної війни навколо двох полюсів - Вашингтона і Москви.

Для зовнішньої політики США останнє десятиліття XX ст. стало періодом пошуків і пристосування до радикальних змін системи міжнародних відносин, яка відбулася в результаті закінчення холодної війни і розвитку нових глобальних процесів. [13, 17]

Після закінчення холодної війни і розвалу Радянського Союзу Штати залишилися єдиною наддержавою. Це доповнило статус США, які протягом холодної війни були активним лідером всієї групи високорозвинених капіталістичних країн і залишилися такими після того, як епоха біполярності завершилася; до цього додалося ще одне - беззастережне домінування США у всій світовій системі.

Положення Сполучених штатів у світі як би грає подвійну роль: по-перше, це військовий, економічний і технічний лідер всієї групи розвинених країн Заходу (з усіма наслідками, що випливають проблемами), по-друге, найбільша і наймогутніша держава, що має всі підстави претендувати на роль глобального лідера, хоча про автоматичне прийняття цього статусу більшістю інших країн мови поки не йде.

Безумовно одне: обидві іпостасі США підтверджують унікальний статус єдиної наддержави, яка діє у світі, де практично немає адекватних супротивників.

У нинішній світовій позиції Сполучених штатів є кілька сильних і слабких сторін. Сильні сторони пов'язані, перш за все, з великою кількістю ресурсів в розпорядженні американського політичного механізму, що навіть заважає США вибрати найбільш адекватні мети та оптимальні засоби їх досягнення. Слабкі ж боки позиції США полягають у тому, що політика країни викликає все більше побоювань і серед союзників, і серед не союзників - як партнерів, так і ворогів. Перш за все, це - військові витрати, які передбачається ще більше збільшити в майбутньому. [13,19]

Як з'ясовується нині, те чого хочуть США у відносинах з навколишнім світом, можна викласти в декількох рядках. По-перше зміцнення групи високорозвинених країн, але обов'язково під своїм контролем. Жодні «сюрпризи» у вигляді відродження німецького і японського націоналізму, повернення до атлантичної «біполярності» (США та Канада, з одного боку, об'єднана Європа - з іншого) або інший варіант розпаду сформованої групи високорозвинених країн не відповідає інтересам США і буде ними сприйматися як джерело небезпеки. По-друге, група взаємозалежних демократій, які з часом увійдуть до групи високорозвинених.

Потім йдуть країни типу Росії, Китаю, Індії, Ірану, які в принципі проголосили курс на проведення політичних і економічних реформ і навіть домоглися на цьому шляху певних успіхів, але ні за рівнем розвитку, ні за комплексом політичних умов союзниками США не стали.

На останньому місці в цій ієрархії - країни охоплені конфліктами, епідеміями, плутаниною. Вересень 2001 різко змінив до них ставлення США: Афганістан, Північна Корея, Ірак, Іран, Лівія і всі інші потрапили з тих пір до складу країн «осі зла» або навіть стали відразу вважатися джерелом небезпеки для благополуччя Америки. [9,43]

1.2 Концепції розвитку США після розпаду СРСР

Для зовнішньої політики США останнє десятиліття XX в. стало періодом пошуків і пристосування до радикальних змін системи міжнародних відносин, що виникли в результаті закінчення холодної війни й розвитку нових глобальних процесів. Із закінченням холодної війни в США з'явилися як нові можливості, так і досить серйозні проблеми.

З одного боку, припинення глобальної конфронтації в умовах «саморозпуску» ворожого блоку означало зникнення реальної військової загрози США й перетворення їх у єдину військову наддержаву. Сполучені Штати стали не тільки практично невразливими перед масштабним військовим нападом, але й отримали набагато більшу свободу стратегічного маневру. Крім того, у результаті розпаду СРСР і всього соціалістичного табору відкривалися широкі можливості для співробітництва США з державами, що входили в радянський блок, і новими державами на просторі колишнього СРСР, для поширення там американського впливу. [29, 152]

З іншого боку, із закінченням холодної війни значно девальвувалася роль військової сили й торгово-економічна сфера перетворилася в основне поле суперництва між розвиненими державами, де США зіштовхуються зі зростаючою конкуренцією з боку своїх союзників по холодній війні. Її закінчення також поставило під сумнів всю глобальну військово-політичну інфраструктуру, створену Сполученими Штатами для ведення цього протиборства. Зник і колишній стратегічний компас у вигляді доктрини «стримування», що служила основою післявоєнної зовнішньополітичної стратегії США. Виникла ситуація невизначеності відносно загроз безпеці США й методів протидії ім. Ослабшав і внутрішній «тил» глобальної зовнішньої політики, оскільки під час відсутності серйозної зовнішньої загрози, що об'єднував нації, і ясних нових цілей, стало набагато сутужніше мобілізувати суспільну підтримку активного зовнішньополітичного интервенціонізму.

Нарешті, крах колишнього біполярного світового порядку обернувся посиленням дестабілізуючих тенденцій у світі, що виразилося в збільшенні числа етнорелігійних конфліктів, поширенні ядерної й інших видів зброї масового знищення, росту міжнародного тероризму й злочинності.

Іншою новою реальністю для зовнішньої політики США стала зростаюча глобалізація світової економіки, що поставила країну перед необхідністю підвищення конкурентоспроможності на світовому ринку, визначення своєї ролі в цій економіці, що змінюється, а також знаходження нового оптимального балансу між внутрішньою й зовнішньою політикою. [29, 154]

З початку 90- х років у країні розгорнулися широкі дискусії щодо нового світового порядку, про роль і місце в ньому Сполучених Штатів, їхніх національних інтересах, цілях і методах зовнішньої політики в умовах, що змінилися. У цих дебатах, що тривають і донині, визначилося кілька основних варіантів зовнішньополітичної стратегії, які відрізняються розумінням національних інтересів і способів їхнього забезпечення.

Неоізоляціонізм. Прихильники неоізоляціонізму виходять із вузького (мінімалістського) трактування національних інтересів США, які обмежуються захистом свого суверенітету, територіальної цілісності й безпеки. Цим інтересам США, на думку неоізоляціоністів, у сучасному світі ніщо не загрожує, з огляду на географічне положення країни, фактор її ядерної міці, а також відсутність у неї реальних конкурентів у військовій сфері й мала вірогідність їхньої появи в доступному для огляду майбутньому.

«Вибіркове залучення». Ця концепція розвивалася в руслі школи «реалізму» і окреслює більше широке коло національних інтересів США.

Так, авторитетна гарвардська Комісія з національних інтересів Америки включає в їхнє число захист США від нападів із застосуванням зброї масового знищення (ЗМЗ), запобігання виникнення ворожих держав - гегемонів у Євразії, збереження вільного доступу до джерел енергії, підтримка стабільності світової торгово-економічної й фінансової системи, а також забезпечення безпеки союзників США. Особливе значення надається підтримці стратегічної рівноваги між провідними країнами Євразії з метою запобігання конфлікту між ними. Тому теорія «вибіркового залучення» передбачає збереження (хоча й на більш ощадливій основі) військової присутності США в стратегічно важливих для них регіонах світу (Західна Європа, Східна Азія, Перська затока), активна протидія поширенню ЗМЗ, профілактику й урегулювання регіональних конфліктів, у які можуть бути утягнені великі країни, забезпечення особливої ролі США в міжнародних фінансових і торговельних організаціях.

Прихильники «вибіркового залучення» визнають важливими національними інтересами поширення демократії й захист прав людини, однак уважають невиправданим пряме втручання США для цих цілей. [29, 155]

«Погоджена безпека». Ця концепція, що живиться ліберальною школою зовнішньополітичної думки США, зберігає певну спадковість з концепцією колективної безпеки - пріоритет віддається спільним багатобічним зусиллям держав по запобіганню й відбиттю агресії. Разом з тим вона йде далі як у визначенні загроз безпеки, так і у виборі засобів протидії їм.

На додаток до загроз, традиційних для рівня міждержавних відносин, прихильники «погодженої безпеки» виділяють як більш характерні для сучасного світу загрози, що виникають в середині держав, - геноцид, етнічні чищення, інші форми масових порушень прав людини, екологічні злочини, тероризм, у відношенні яких колишня система колективної безпеки з її приматом суверенітету, непорушності кордонів і невтручання у внутрішні справи виявляється неспроможною. Головними джерелами цих загроз вважаються відсутність демократії, репресивний характер режиму порушника.

Прихильники «погодженої безпеки», не задовольняючись традиційними мирними методами примусу, допускають і військові засоби вирішення подібних проблем силами ООН або регіональних організацій безпеки по типу НАТО при провідній ролі США. «Погоджена безпека» має на увазі збереження переваги США і їх нинішнього військового потенціалу як головних тридцятимільйонних колективних міжнародних сил, здатних одночасно вести активні інтервенціоністські дії в різних регіонах світу. [29, 156]

Гегемонія США. Концепція гегемонії США також опирається на школу «реалізму», але орієнтується при цьому на модель стабільності, заснованої на гегемонії. Відповідно до цієї концепції оптимальною основою безпечного миру є не багатополярність, а однополярність, не баланс сил, а їхній явний дисбаланс на користь гегемона. Вважається, що саме в такому унікальному положенні виявилися США після закінчення холодної війни. «Перевага Америки, - пише відомий публіцист Ч. Крахаммер (він першим увів в оборот поняття «однополярний світ» і став писати про США як про єдину наддержаву), - засновано на тому, що вона є єдиною країною, що має необхідну військову, дипломатичну, політичну й військову міць, щоб бути вирішальним учасником будь-якого конфлікту в будь-якому регіоні за своїм вибором». Право і обов'язок США - використовувати всю свою міць для того, щоб «вести за собою однополярний світ, без перешкод встановлюючи правила цього світового порядку й забезпечуючи їхнє дотримання».

Підтримка американської переваги як основи глобального лідерства США, у свою чергу, вимагає збереження їх «силового відриву» від найближчих конкурентів.

«Гегемоністи» вважають найважливішим завданням збереження існуючої системи військово-політичних союзів з вирішальною роллю Америки в забезпеченні їхньої ефективності. Визнаючи, що головна мета цих союзів періоду холодної війни - колектив - головний самозахист - багато в чому втратила свою актуальність, «гегемоністи виступають за їхнє перенацілювання на завдання «експорту» або «проектування» безпеки зовні. (Не випадково саме «гегемоністи» першими виступили за розширення складу НАТО й сфери його діяльності за межами альянсу.) При цьому провідна роль США стає ще більш необхідною, що виключає перерозподіл відповідальності на користь союзників США, яке пропонувалося прихильниками «вибіркового залучення».

З урахуванням множинності реальних і потенційних загроз американської безпеки (серед яких «гегемоністи» виділяють можливість антизахідної трансформації Росії й Китаю) основою стратегії США, на думку тих, хто підтримує цю концепцію, після закінчення холодної війни повинне стати «системне стримування» численних джерел нестабільності, що виникають у результаті традиційного суперництва геополітичних інтересів. Таким чином, на США покладає роль головного гаранта стабільності у світі. Це припускає здатність США діяти в однобічному порядку, а ООН і іншим міжнародним організаціям, по суті, приділяється другорядна роль. [29, 157]

1.3 Концепція глобального лідерства США

США - країна з імперськими амбіціями, яка вважає, що абсолютно ніщо не має настільки кардинального значення для збереження миру в усьому світі, як її міць. Вашингтон намагається переконати весь світ, що якщо керівництво США розпорядиться негайно вивести американські збройні сили з трьох головних плацдармів їх закордонного базування - з Європи, з Далекого Сходу і з району Перської затоки, то планета, поза всяким сумнівом, майже негайно опиниться у владі стихії політичної кризи. Дана теорія необхідна для того, щоб виправдати необхідність існування НАТО, і витрати, які виділяються Конгресом не на покриття зовнішнього боргу США, а на підтримку першокласних збройних сил.

Імперіалізм - от система, яка сьогодні вибудовується США. При цій системі політичні та фінансові еліти експропріюють землі, працю, ресурси і ринки зарубіжних народів. Кінцевим результатом є збагачення меншості і зубожіння більшості. Імперіалізм використовує примусові і часто жорстокі методи для того, щоб запобігти появі конкуруючих економічних і політичних систем. [12, 178].

Імперський вибір США був зроблений нещодавно. Він не був результатом цілеспрямованих зусиль. Навпаки, американські керівники визнали його найбільш легким рішенням. Цей вибір був продуктом обставин: крах радянської системи, яка утворилася в певний момент ілюзія всемогутності, породила мрію про глобальну і стабільну гегемонію.

Одна супердержава - Америка відчуває перебільшене прагнення до лідерства, керуючись при цьому у своїх діях не правилами і законами, а практичною доцільністю, відкидаючи будь-які моральні міркування

Всім, хто бажає поміркувати про американську систему в історичному розрізі, доводиться проводити порівняння з двома античними імперіями - афінської і римської. Перший приклад припадає до смаку шанувальникам США, другий - їх критикам.

Сприятлива по відношенню до США позиція, як правило, зумовлює вибір Афін в якості орієнтира. При цьому підкреслюється, що у випадку з США встановлення сфери політичного домінування за межами національних кордонів не було результатом військових завоювань римського типу. [12,179]

Для Риму розширення території складало сенс історії. Сам генетичний код стародавнього міста, здавалося, включав в себе принцип експансії за допомогою військової сили. Все інше - внутрішня політична життя, економіка, мистецтво - було другорядним. Афіни, навпаки, з самого заснування були містом торговців і ремісників, місцем появи, філософії та демократії. Їх військова доля була результатом перської агресії, яка змусила Афіни разом зі Спартою очолити опір грецьких міст. Після першої поразки Персії Спарта, держава сухопутна, вийшла з подальшої боротьби, тоді як Афіни, держава морська, продовжили її, створили конфедерацію міст - Делоський союз. Найсильніші члени об'єднання постачали кораблі, а найслабші - гроші. Так утворилася сфера впливу Афін і збереглося разом з тим свого роду демократичне лідерство [36,74].

США, які спочатку, до нападу на Перл-Харбор, як і Афіни, були головним чином морською державою, прихильною ізоляціонізму, не можуть звинувачуватися у уродженому мілітаризмі і територіальному імперіалізмі за образом і подобою Риму. Створення НАТО гаряче бажали всі європейські союзники США. Паралель між Атлантичним альянсом і Делоським союзом не є, таким чином, недоречною. Причому роль загрозу Персії грав у цій виставі Радянський Союз.

Але це оптимістичне і ліберальне бачення Атлантичного альянсу може спокусити тільки тих, хто забув продовження афінської історії. Досить швидко Делоський союз переродився. Більшість союзних міст поспішили позбутися від своїх військових зобов'язань, віддавши перевагу виплачувати Афінам подати - Форос - замість поставок кораблів з судновими командами. Лідируючий поліс у цій ситуації вирішив заволодіти загальної скарбницею, що знаходилася на острові Делос, і скористатися нею для того, щоб фінансувати не лише гарантовану покору непокірних міст, але й будівництво храмів на Акрополі. Даний приклад міг би підштовхнути європейців і японців до «реалістичним» роздумів з приводу своєї власної воєнної політики.

Поки США знаходяться на піку своєї могутності, вони напевно намагатимуться зробити все, для того щоб зберегти своє глобальне лідерство. Благо можливості, якими володіє Вашингтон, можуть їм це дозволити. Лідери цієї країни керують військовим апаратом, ніколи раніше не баченим в історії людства. Війська США розташовуються більш ніж на 395 основних військових базах і на сотні другорядних військових об'єктів в 35 зарубіжних країнах, а також мають військово-морський флот, який за загальним тоннажем та вогневої мощі перевищує всі військово-морські флоти інших країн, разом узятих. Ескадрильї літаків-бомбардувальників і ракети дальньої дії США можуть досягти будь-якої мети. Вони несуть бойовий запас, потужність якого достатня для того, щоб зруйнувати цілі країни при силі поразки більше 8000 одиниць стратегічної ядерної зброї та 22000 одиниць тактичної зброї. Сили швидкого розгортання США мають вогневу міць, далеко перевершує вогневу міць будь-якої іншої країни, і здатні вбивати безкарно, як це показали масові вбивства в Югославії, Іраку, Афганістані [12,57].

Зрозуміло, утримування першокласних збройних сил обходиться американській скарбниці в значну суму. У світі немає країни, яка витрачала б у військовій сфері кошти, зіставні з американськими. Ці військові витрати тим легше переносяться економікою США, чим ширше обсяг американського військового експорту - перевищує військовий експорт всіх інших держав, разом узятих. У нове століття Америка увійшла як найбільший виробник і торгівець зброєю - середньорічні продажу американської зброї перевищують 15 млрд. дол. (50% всієї світової торгівлі зброєю - у порівнянні з 26,7% десятиліттям раніше) Стимулюючим фактором є державна програма Іноземної військової допомоги. За другу половину ХХ ст. зовнішній світ отримав американського зброї приблизно на 0,5 трлн дол. Одержувачі американської зброї, так чи інакше, стають клієнтами США не тільки у військовій області, і це потужний важіль впливу на економіку та зовнішню політику одержувача військової допомоги. У даному контексті допомогу обслуговує інтереси донорів, а не одержувачів, тому що надання допомоги визначається інтересами національної безпеки, що випливають з геополітичних устремлінь США.

США стоять на кордоні входження в ситуацію, коли вони досягнуть абсолютної ядерної переваги над будь-яким потенційним супротивником у світі. Для США стане можливим зруйнувати ядерний потенціал і Росії, і Китаю першим же ударом. Ця драматична зміна в ядерному балансі можлива завдяки тому, що Росія вступила у фазу довгострокового занепаду, а Китай занадто повільно просувався у військовій сфері. Якщо політика Вашингтону не зміниться, а Москва і Пекін не збільшать розміри і готовність своїх ядерних сил, то тоді вся планета буде жити в тіні американського ядерного переваги багато років поточного століття.

Америка, продовжує реконструювати НАТО у бік розширення у східному напрямку, створює систему європейської безпеки без участі Росії. У липні 1990 р. в особистому листі Горбачову президент Буш-старший пообіцяв: «НАТО готове співпрацювати з вами в будівництві нової Європи». Захід, щонайменше, двічі (особливо виразно: сесії 1991 р. в Копенгагені) пообіцяв не скористатися ситуацією, що склалася заради отримання геополітичних переваг над і без того розваленим Сходом. Як підтвердилося досить скоро, обіцянки в політиці - річ ефемерна. У січні 1994 р. президент Клінтон вказав можливість розширення НАТО за рахунок колишніх членів Організації Варшавського Договору [27, 114].

Мова йде не про півмільйонну армійську «добавку» до семимільйонного контингенту НАТО поблизу наших кордонів. Ми, кажучи про розширення НАТО, маємо на увазі сигналізуючу цим розширенням Північноатлантичного блоку нову ізоляцію нашої країни. Це вже третя за XX ст. спроба Заходу виключити Росію з системи загальноєвропейської безпеки. Перша була зроблена зі створенням Версальської системи і формуванням «санітарного кордону» на наших західних кордонах. Виняток Росії (як і Німеччини) призвело до світової війни. Друга спроба ознаменована «планом Маршалла» і створенням НАТО. Це викликало сорокарічну «холодну війну» з фантастичними витратами ресурсів і психологічним пригніченням трьох поколінь. Третя спроба створити систему європейської безпеки робиться зараз на наших очах.

Розширення НАТО - найбільш очевидна і грізна ознака нового курсу Заходу щодо Росії. Москві пропонують байдуже змиритися з фактом, що блок, створений у військових цілях, нічим не загрожує країні, навіть якщо наблизиться впритул до її кордонів. Чи дотримуються західні країни подібної логіки по відношенню до себе? Скажімо, США, офіційно визнаючи, що в даний час на горизонті для Америки не видно військової загрози, тим не менш не скорочують збройні сили і не розпускають свої військові блоки, бо задають собі правомірне питання: а що буде через 10-20 років? Такі країни, як Франція, збільшують військовий бюджет і проводять ядерні випробування. І одночасно вважають занепокоєння Росії з приводу військового будівництва по сусідству невиправданим. Турбота Заходу про безпеку абсолютна, турбота Росії - претензійна нервозність [27,115].

Сьогодні міжнародні відносини будуються на основі сили, а не закону; сила домінує, а закон визнає те, що домінує. США, безумовно, домінуюча держава в світі після холодної війни, отже, у них є можливість нав'язувати свої погляди, інтереси та цінності світу. Прийняття американських цінностей має піти світу на користь, оскільки американська модель довела свою перевагу.

Звичайно, США повинні проявляти обачність у застосуванні сили. Однак Вашингтон не може ухилятися від відповідальності та витрат, пов'язаних з глобальним лідерством. Америка грає ключову роль у забезпеченні миру і безпеки в Європі, Азії і на Близькому Сході. Ухилення від цієї відповідальності поставить під загрозу їх фундаментальні інтереси. Історія XX ст. ясно показує, наскільки важливо взяти ситуацію під контроль до того, як вибухне криза, і відповісти на загрозу, поки вона не стала фатальною [40,22].

Для реалізації цих планів США повинні:

· значно збільшити витрати на оборону і модернізувати свої збройні сили в майбутньому;

· зміцнити зв'язки з демократичними союзниками і кинути виклик режимам, які не приймають їх інтересів і цінностей;

· підтримувати рух за політичну та економічну свободу за кордоном;

· взяти на себе відповідальність за особливу роль Америки в збереженні та поширенні міжнародного порядку, сприятливого для безпеки і процвітання Сполучених Штатів».

Найважливішим зовнішньополітичним пріоритетом США в 90-і роки стало просування американських торгово-економічних інтересів в умовах глобалізації світової економіки. У політичному плані це зрушення було підготовлено закінченням холодної війни, що підкорила торгово-економічні інтереси міркуванням національної безпеки. [29, 162]

Справді, уже до середини 90- х років США затвердили своє центральне місце в регіональних об'єднаннях, що створюються під їхньою егідою - Північноамериканській зоні вільної торгівлі (до 2005 р. планувалося поширити її на всю Західну півкулю) і аналогічній зоні в АТР, що до 2020 р. повинна охопити всі країни - члени АТЕС. У Європі, де економічна інтеграція отримала найбільш повний розвиток, США активно підключаються до цього процесу через канали ініційованої ними в 1995 р. програми «Трансатлантичний порядок денний» (в 1998 р. перерослої в «Трансатлантичне економічне партнерство»), маючи на увазі створення в довгостроковій перспективі трансатлантичної зони вільної торгівлі. Тим самим США забезпечили собі на майбутнє роль моста, що з'єднує всі основні регіональні торгово-економічні об'єднання світу. «Формування глобальної економічної системи, що працює на Америку», залишається, за словами держсекретаря М. Олбрайт, найважливішим завданням зовнішньої політики США. Важливою частиною експортної стратегії США стало цілеспрямоване завоювання десяти національних ринків, що вважаються найбільш перспективними, - Китаю (включаючи Гонконг і Тайвань), Індії, Індонезії, Південної Кореї, Мексики, Бразилії, Аргентини, Польщі, Туреччини й Південної Африки.

Цілевизначною установкою сучасної зовнішньополітичної стратегії США (поряд із забезпеченням безпеки й процвітання країни) є просування демократії у світі. Хоча тяга до демократичної перебудови світу по американській подобі здавна є однією з рис зовнішньої політики США, приведення цього завдання в ранг офіційної політики являє собою нововведення тих років. Уперше «стратегія розширення світового вільного співтовариства ринкових демократій» була висунута Білим домом в 1993 р. як заміна стратегії «стримування». Вона містила в собі Зміцнення співтовариства зрілих ринкових демократій, вирощування й консолідацію молодих демократій і протидія антидемократичним режимам з одночасною підтримкою їхньої лібералізації. Хоча в останні роки саме завдання формується трохи інакше, просування демократії залишається важливим зовнішньополітичним пріоритетом США. [29, 163]

Незважаючи на високий офіційний статус і амбіційний замах, «просування демократії», як визнають і самі американські аналітики, поки не стало рівноцінним компонентом зовнішньополітичної стратегії США поряд з військово-політичною й економічною складовими. Цьому перешкоджають рихлість даної концепції, що не має чітко позначених критеріїв і цілей, а також її недостатня мобілізуюча сила в порівнянні зі стримуванням радянської загрози. Ні суспільна думка в цілому, ні елітні кола США не розглядають «просування демократії» у якості найважливішого зовнішньополітичного пріоритету.

Обмеженою залишається й реалізація цієї установки на практиці, тому що часто США у своїх діях керуються традиційними геополітичними або економічними мотивами. Наочні тому приклади - надання Китаю режиму найбільшого сприяння в 1994 р. незважаючи на масові порушення прав людини в цій країні, а також тісні зв'язки США зі своїми стратегічними союзниками - Саудівською Аравією, Кувейтом, Туреччиною й рядом інших країн, хоча там існують авторитарні режими. У цілому, як підтверджується й розподілом витрат на цьому напрямку, «просування демократії» поширюється в основному на країни Латинської Америки й молоді держави на пострадянському просторі. [29, 164]

2. Трансформація зовнішньої політики США

2.1 Кінець холодної війни і політика Рейгана

Президент Рейган проводив зовнішню політику США, виходячи з переконання, що глобальна сила США повинна бути абсолютною в останньому десятилітті XX століття. Головне в цьому переконанні - необхідність і можливість США нав'язувати свою волю всьому світу. Будь-який прояв незалежності, будь-який виклик чи непокора волі США не будуть і не можуть бути терпимими і повинні негайно припинятися. Центральним для цієї доктрини було абсолютно відкрите порушення міжнародних договорів та зобов'язань, корупція або абсолютна зневага до міжнародних організацій, до сутності міжнародних договорів і норм міжнародного права [25,102]

Він послідовно й рішуче відстоював американські інтереси на міжнародній арені. Його обіцянки повернути Америці втрачені позиції, відвоювати виняткове місце у світі були популярними, вони пожвавили патріотичні почуття, сприяли відродженню «морального духу» нації. Зовнішня політика Р. Рейгана була антирадянською, проізраїльською і спрямована на атлантичну співпрацю та солідарність. [25, 105-106].

Рейган із самого початку поставив перед країною ціль знищення «світового зла», що він бачив у комунізмі. Для нього, особливо протягом першого строку президентства, не було півтонів у відношенні до СРСР, він не збирався обмежуватися малим. Ніщо, крім повної й остаточної перемоги, його не влаштовувало. [13, 66].

Рейган був абсолютно впевнений, що розрядка сприяла посиленню супротивника. На прес-конференції, проведеної відразу після вступу на пост президента, він сказав: «Дотепер розрядка була дорогою з однобічним рухом, якою Радянський Союз скористався для досягнення своїх цілей… Немає радянського керівника, який би неодноразово не заявляв, що головною метою повинне бути поширення світової революції й установлення всесвітньої соціалістичної або комуністичної держави, який би термін ви не використовували». [12, 1222-1223]

У середині 1982 р. був сформульований план Р. Рейгана про фінансування військового виробництва в розмірі 1,5 трильйона доларів протягом п'яти років. І відразу на військові корпорації - постачальники Пентагону - полився золотий дощ військових замовлень, коли вони отримували контракти у розмірі 1-3 млрд. дол кожна.

Президент Рейган носився з ідеєю «зоряних війн» - проектом глобального протиракетного захисту США, який вимагав астрономічних бюджетних витрат і залишається нереалізованим і до цього дня Президент Р. Рейган штовхав і Радянський Союз на непосильні військові витрати, розраховуючи, що економіка СРСР не винесе такого тягаря. Рейган почував, що економіка СРСР перебуває у важкому стані, якщо вона не в силах прогодувати населення без імпорту зерна. А якщо ще відмовити Радянському Союзу і в кредитах, то можна поставити його на коліна. (Це писав Рейган у своїх статтях і це визнають його біографи, наприклад, Е. Райт).

Рейган назвав СРСР «імперією зла», причому цю фразу він просто взяв із кінофільму про зоряні війни режисера Лукаса. Цю риторику Рейгана засуджував генерал Б. Скаукрофта - радник уряду Д. Буша з питань безпеки.

Посол СРСР у США А. Добринін називав Р. Рейгана «людиною парадоксу»: він прийняв величезну програму гонки ядерних озброєнь і він же поклав початок її скорочення під тиском миролюбних сил і реалістів-прагматиків в уряді. Державний секретар США Дж Шульц говорив послу А. Добриніну, що «Рейган не безнадійний» в цьому відношенні і на нього впливають прагматики в уряді. [6,154]

У 1985-88 р.р. президент Р. Рейган виявляв велику особисту ініціативу та активність у політиці розрядки і почав дипломатичні переговори з СРСР.

Як розумна і багато в чому талановита людина Р. Рейган зрозумів, що миролюбні сили в США і в усьому світі чекають від лідерів США і СРСР припинення божевільної гонки ядерних озброєнь, яка поставила людство під загрозу знищення.

Джек Метлок, радник президента Р. Рейгана з національної безпеки в 1984-86 рр. і посол США в Москві з 1986 р., у своїй книзі «Рейган і Горбачов. Як закінчилася холодна війна», докладно описує перипетії кількох років підготовки найважливіших документів про скорочення ядерних озброєнь і дій, спрямованих на закінчення холодної війни. На першій зустрічі в Женеві в листопаді 1986 р. ще не дозріли умови для угод. Партнери знайомилися один з одним Р. Рейган оцінив інтелігентність М.С. Горбачова, його рішучість і здатність до чесного діалогу. На наступній зустрічі між Рейганом і президентом СРСР Горбачовим у Рейк'явіку вони багато займалися суперечками з гострих ідеологічних питань про співіснування двох світових систем. При цьому Рейган остаточно зрозумів, що він може довіряти своєму російському партнерові, вважаючи його здатним на сміливі мирні ініціативи, спрямовані на закінчення холодної війни. Р. Рейган штовхав М. Горбачова на рішучі дії у бік ринкової економіки і проведення реформ в СРСР (без яких не буде змін і в зовнішній політиці). Згодом М. Горбачов шкодував, що не почав приватизацію в сільському господарстві і в легкій промисловості, що йому радив зробити американський академік В. Леонтьєв. [25,111]

Великий штат радників і фахівців з обох сторін допомагав підготувати угоди про роззброєння (експерти з військових міністерств, генерали, дипломати і вчені-фізики).

На зустрічі М.С. Горбачова і Р. Рейгана у Вашингтоні в грудні 1987 р. були підписані угоди про виведення американських і радянських ракет середньої дальності з Європи (американських «Першингов-2» і радянських ракет «SS-22» і» SS-23»). Ці угоди були ратифіковані Конгресом США і Верховною Радою СРСР у травні 1988 р. Це було велике досягнення в проведенні політики розрядки.

Готувалася також угода про скорочення міжконтинентальних ракет з обох сторін на 50% (СОЛТ-2). У цьому було багато технічних і інших труднощів, неузгоджених проблем. Було неясно як уточнити і змінити текст. Але світову громадську думку було підготовлено до скорочення ядерних озброєнь, запаси яких були здатні знищити все живе на Землі. «Нове політичне мислення» М. Горбачова було позитивно сприйнято американською стороною. Під час відповідних візитів президента Р. Рейгана до Москви в грудні 1987. і в травні 1988 р., проте, не було підписано уточнену угоду СТАРТ-2, тому що консервативні республіканці в Конгресі і в уряді до цього не були готові. (Це відзначає Дж. Метлок). Віце-президент Дж. Буш прагнув узяти це питання під свій контроль. [25,115]

Під час переговорів на вищому рівні у Вашингтоні і в Москві були закладені ідеологічні і психологічні основи для закінчення холодної війни. Зміни в радянській зовнішній політиці також були радикальними. Навесні 1988 р. почалося виведення радянських військ з Афганістану. Розширювалися права людини в СРСР, про що багато говорив Р. Рейган у своїх виступах. Він запропонував М. Горбачову збільшити квоту для емігрантів з СРСР в США. Одночасно Р. Рейган заявив, що вже не вважає Радянський Союз «імперією зла», про це можна забути.

Іноді перший термін президентства Р. Рейгана називають роками втрачених можливостей у царині американо-радянських відноси. Якщо в 1970-ті роки між США та СРСР було укладено кілька десятків різноманітних угод, то в 1981-1984 роках - лише дві: 1) про вдосконалення прямого телефонного зв'язку між Вашингтоном та Москвою; 2) про закупівлю Радянським Союзом у США фуражного зерна.

Підсумки другого етапу президентства Р. Рейгана в зовнішній політиці в цілому були позитивними і плідними. Він вписав своє ім'я в історію закінчення холодної війни. Символом кінця холодної війни було руйнування Берлінської стіни в листопаді 1989 р. (20-річчя цієї історичної події урочисто відзначалося в листопаді 2009 р.)

У зовнішній політиці президента Р. Рейгана були й інші важливі напрямки. Він почав боротьбу з міжнародним тероризмом. Він вважав спонсорами міжнародного тероризму п'ять держав: Іран, Лівію, Пн. Корею, Нікарагуа та Куби. Правда, боротьба з міжнародним тероризмом при президенті Рейгані велася часто неефективно. На самому початку його президентства були, нарешті, звільнені американські заручники-дипломати в Ірані. Це був великий успіх. Але в кінці його президентства вибухнув скандал, відомий під назвою «Іран-контрас», що принесло президенту багато неприємностей. У Іран поставлялася сучасна зброя, а виручені гроші йшли на допомогу загонам «контрас» в Нікарагуа (які воювали з сандіністів, пов'язаними з Кубою). Рейган знав про цю операцію і визнав свою провину. Безперечною помилкою уряду Рейгана було також поставки хімічної зброї Іраку. Президент Р. Рейган доручав своїм помічникам постачання зброї на Близький Схід. Так у руки Осами Бін Ладена і моджахедів в Афганістані потрапили протитанкові ракети та інше сучасне американське зброю. Невдалими були також операції по боротьбі з терористами в Лівії і Лівані. Незважаючи на ці помилки і невдачі, Р. Рейган усе ж таки зберіг свою популярність і залишився в пам'яті американців як успішний і великий політичний діяч. [13,75]

На закінчення можна відзначити, що президентові Р. Рейгану вдалося повернути американцям почуття оптимізму і впевненості у своїх силах. Він був «вічним оптимістом», за словами його дружини Ненсі Рейган. Його зусилля припинити холодну війну увінчалися успіхом і він увійшов в історію, як популярний і улюблений американцями президент.

2.2 Зовнішньополітична доктрина президента Білла Клінтона

Президент США Білл Клінтон (1993-2001 р.) є представником нового покоління політиків, що сформувалися в післявоєнні роки. Клінтон у свій час був захопленим шанувальником Джона Кеннеді, виріс в умовах тріумфу й кризи 60-70-х років. Замолоду він брав участь в антивоєнному русі. І став президентом країни в період, коли нарешті США досягли своєї заповітної мети - вони залишилися єдиною наддержавою світу з усіма належними почестями й величезною відповідальністю. Перед країною й новим президентом встали завдання вироблення нового бачення світу в нових умовах, пошук місця США в цьому новому світі. І при цьому не втратити голови від захвату, і зберегти реалізм і тверезе розуміння своїх можливостей.

Буш залишив своєму спадкоємцеві цілий комплекс невирішених питань, у тому числі таких, як взаємини США з новою Росією й країнами пострадянського простору, утихомирення Саддама Хусейна й продовження політики умиротворення на Близькому Сході, врегулювання ситуації в Сомалі, на Гаїті, у Боснії й ряді інших місць. Причому вирішувати їх треба було чітко, відповідально, швидко. [13,100-101]

На формування зовнішньополітичної стратегії вплинули зміни у внутрішній міжнародній обстановці.

Перед експертами, які займалися розробкою зовнішньополітичної стратегії для адміністрації Клінтона, стояло завдання вироблення концепції, в якій вже відомі ідеї та підходи отримали б нову інтерпретацію.

Ідеї ізоляціонізму були неприйнятні, оскільки США не було зацікавлені у відході від активної участі в міжнародних справах. Був відхилений і підхід виборчої участі, орієнтований на країни Європейського союзу, Китаю, Японії, Росії. Політика США охоплює більш широку сферу. У неї входять держави, що представляють економічний інтерес для США (наприклад Близький Схід); країни, потенційно претендують на регіональне чи світове лідерство (Іран, Індія), тому вимагають постійного контролю, так само як і країни, що представляють загрозу стабільності в регіонах, де у США є інтереси, - Північна Корея.

Більше прийнятними були ідеї підходу, заснованого на моделі міжнародної взаємодії.

У серпні 1993 р., Білл Клінтон доручив помічнику з національної безпеки Е. Лійку створити спеціальну групу в рамках Ради Національної Безпеки (СНБ) з розробки нової «великої» стратегії США на період після Холодної війни. [13,114]

21 вересня 1993 р. Лейк виступив з програмою в школі перспективних міжнародних досліджень Університету Дж. Гопкінса, а 27 вересня президент Клінтон виклав основні положення стратегії США на засіданні сесії Ген. Асамблеї ООН.

Акцент був зроблений на чотирьох напрямках американської політики просування демократії і ринкової економіки:

· зміцнити співтовариство країн з ринковою економікою.

· підтримувати і зміцнювати нові демократії і суспільства з ринковою економікою там, де для цього є можливості.

· боротися з агресією і підтримувати лібералізацію країн, ворожих демократії.

· надавати підтримку розвитку демократії та ринкової економіки в регіонах, що викликають найбільшу тривогу.

Запропонована стратегія звільняла США від глобалізму в політиці, дозволяючи зосередити зусилля лише на тих регіонах, де у них були стратегічні та економічні інтереси. Найбільш привабливим в запропонованій стратегії для президента Клінтона була ув'язка економічних і зовнішньополітичних завдань, перспектива збереження лідируючого положення США у світовому експорті.

Однак у 1996 р. запропонована стратегія не була оголошена офіційною доктриною. [24,39]

У липні 1994 р, за наполяганням президента концепція була оформлена в новий документ «стратегія національної безпеки участі та розширення». Основним положенням документа було твердження про те, що кордон між внутрішньою та зовнішньою політикою зникає. Зміцнення вітчизняної економіки необхідно для підтримки військової потужності, проведення зовнішньої політики і підтримки світового впливу США, активна міжнародна діяльність необхідна для відкриття іноземних ринків і забезпечення нових робочих місць для американців.

У 1996 р. нова зовнішньополітична стратегія набула концептуальну закінченість. У ході підготовки і проведення передвиборної компанії Клінтона була представлена концепція «трансатлантичного європейсько-американського співтовариства», в якій були сформовані основи «великий» стратегії США, запропонували розширене тлумачення реформування НАТО, обґрунтування важливості участі США в цьому процесі, визначили місце і перспективи країн Європейського Союзу в створенні нової міжнародної системи безпеки, ставлення до Росії. [24,41]

Основні цілі «великої стратегії США» - зміцнення безпеки та забезпечення економічного процвітання країни, а так само просування демократії в світі.

Доктрина національної безпеки США розрізняє три рівні національних інтересів країни:

· Життєві національні інтереси, захист яких допускає використання військової сили, в тому числі в односторонньому порядку.

· Важливі національні інтереси.

· Гуманітарні та інші інтереси, які, у свою чергу, діляться на кілька видів.

· Загрози регіонального чи державного рівня,

· Транснаціональні загрози,

· Поширення небезпечних технологій (ЗМЗ),

· Іноземне шпигунство,

· Загрози, які виходять від неспроможних держав.

Відсутність прямої військової загрози існуванню США, розглядається Пентагоном, як тимчасове явище. Тому важливим завданням військово-політичної стратегії США є превентивна оборона (У. Перрі). Вона спрямована, по суті, на участь у формуванні військового потенціалу деяких країн (Китай, Росія) шляхом розширення взаємодії і здійснення впливу на їх військові доктрини і характер військового будівництва. У той же час підкреслюється, що США повинні зберігати військово-стратегічний потенціал, необхідний на випадок провалу «превентивної оборони» і відродження великої військової загрози. Що стосується загроз регіонального рівня, то основним засобом їх стримування є підтримка військового потенціалу, досить успішного ведення двох «великих регіональних війн» (замість «двох з половиною війн» періоду розпалу холодної війни), найбільш вірогідними з яких вважаються війни в районах Перської затоки і Корейського півострова. У цілому, як підкреслюється у «Стратегії національної безпеки», «Сполучені Штати не дозволять будь-якій ворожій силі домінувати в будь-якому регіоні, критично важливому для наших інтересів». До таких регіонів на додаток до традиційних для повоєнної стратегії США Західній півкулі, Західній Європі, Східній Азії і Перській затоці все частіше зараховуються Центральна і Східна Європа, Балкани, а також басейн Каспійського моря (включаючи Центральну Азію і Кавказ) з його величезними сировинними ресурсами. Згідно з доктриною національної безпеки США протидія транснаціональним загрозам передбачає зміцнення режимів нерозповсюдження та контролю за ракетною технологією, односторонні і колективні дії з боротьби з міжнародним тероризмом і злочинністю, захисту навколишнього середовища і т.д. Характерно, що все більше уваги приділяється формуванню безпечного для США зовнішнього середовища [24,43]

Цим самим підкреслюється першорядна роль США у створенні нової системи міжнародної безпеки. При цьому США, йдеться в «Стратегії національної безпеки», можуть використовувати весь спектр дій (дипломатичних, економічних, правових, військових), згідно своїм інтересам.

«Велика стратегія» США має виражений глобальний характер і поєднує в собі елементи «гегемонізму», і «узгодженої безпеки» і «виборчого залучення».

Не дивлячись на зміни міжнародної обстановки, США зберегли глобальну систему своїх військово-політичних союзів і зобов'язань, створену в роки холодної війни. Наприклад НАТО було не тільки розширено, а й перенацілене з захисту «території» на забезпечення стабільності всього «трансатлантичного регіону». Мало змінилося і лідерство США всередині самого НАТО. Хоча адміністрація Клінтона зайняла більш гнучку позицію в порівнянні з попередниками: проведені в 90-х роках реформи в НАТО зберегли керівну роль США в альянсі. НАТО стало найважливішим каналом співпраці з пострадянськими державами (тобто військову присутність в Європі). Менше змін зазнало військова присутність США в регіоні Східної Азії та Перській Затоці. У цілому, після деякого скорочення кількості військових баз і збройних сил за кордоном США зберегли систему передового базування і значний військовий контингент на високому рівні. [9,256]

2.3 Зовнішньополітична стратегія Буша

Зовнішньополітична стратегія Буша, разюче відрізняється від стратегії «холодної війни». Тепер концепція «стримування» відкидається, а адміністрація Буша шукає більш надійні шляхи і способи боротьби з новими загрозами. Свою стратегію Президент анонсував задовго до її офіційного оголошення. Вже 1 червня в своїй промові перед випускниками військової академії Вест-Пойнт, президент відзначив «залякування - загроза масованого удару відплати проти країн - нічого не значить проти таємних терористичних угруповань, що не мають ні країни, ні громадян, яких вони повинні захищати;» Він попередив, що «якщо ми будемо чекати, поки загрози повністю матеріалізуються, то ми встигнемо. У світі, у який ми ввійшли, єдиний шлях до безпеки - це шлях дії. І ця країна буде діяти».


Подобные документы

 • Арабський світ у другій половині ХХ - на початку ХХІ сторіч, його стратегічне положення, нафтові багатства в роки “холодної війни" як об’єкти протистояння між Сполученими Штатами та Радянським Союзом. Місце арабських країн в системі міжнародних відносин.

  дипломная работа [115,9 K], добавлен 10.06.2010

 • Основні пріоритети у творенні міжнародної політики Республіки Польща, особливості її шляху до європейської інтеграції. Дослідження головних умов формування новітньої польської зовнішньої політики в контексті міжнародних глобальних подій після 1989 р.

  статья [18,3 K], добавлен 07.08.2017

 • Закладення принципових основ союзницького контролю і міжнародного правового статусу Німеччини після Другої світової війни на Постдамській конференції. Історія створення Федеративної Республіки Німеччини та особливості її державно-правового розвитку.

  реферат [25,5 K], добавлен 28.10.2010

 • Загострення блокового протистояння як особливість, що характеризує розвиток світових міжнародних геополітичних відносин по завершенні Другої світової війни. Дослідження політики Д. Ейзенхауера щодо питання українського народу в Радянському Союзі.

  статья [19,5 K], добавлен 11.09.2017

 • Проблеми суспільно-політичного розвитку Польщі у 1990–2005 рр. Оцінка рівня економічного розвитку держави в цей час. Основні вектори зовнішньої політики Польщі на сучасному етапі. Польсько-українські відносини, їх аналіз, перспективи подальшого розвитку.

  реферат [28,9 K], добавлен 25.09.2010

 • Дослідження історії виникнення міста Костянтинівка, розвитку промисловості, відкриття школи, училища, медичного закладу. Опис революційної боротьби жителів проти царського самодержавства. Аналіз відбудови міста після закінчення Великої Вітчизняної війни.

  реферат [43,3 K], добавлен 22.02.2012

 • Історія створення та правове обґрунтування використання прапору Франції як національного символу даної держави. Тимчасовий режим після Другої світової війни, його видатні представники та досягнення. Матеріальні втрати та соціально-економічні наслідки.

  презентация [184,8 K], добавлен 18.04.2016

 • Основні пріоритети і напрямки зовнішньої політики співробітництва Німеччини з передовими країнами Європи. Спроба визначити розвиток сучасної Німеччини, у радикально змінених міжнародних умовах.

  статья [17,3 K], добавлен 15.07.2007

 • Стан Великобританії після Другої світової війни, характер та етапи проведення реформ лейбористів. Політика консервативних і лейбористських кабінетів у 1951–1964 рр. Назрівання неоконсервативного перевороту. Європейська інтеграція, діяльність М. Тетчер.

  лекция [69,9 K], добавлен 26.06.2014

 • Формування антиколоніального фронту, напрямки його діяльності та оцінка досягнень. Розвиток капіталістичного укладу в державі. Махатма Ганді і ґандизм, історичне значення даного руху. Зміст документу "Про основні права і обов'язки громадян Індії".

  презентация [568,4 K], добавлен 18.04.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.