Армія і флот Української Народної Республіки в розбудові державності

Становлення української Державності в період УНР (березень 1917 р. – квітень 1918 р.). Створення армії як основного компоненту державності. Українізація як важлива складова будівництва українського військово-морського флоту у добу центральної ради.

Рубрика История и исторические личности
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 18.05.2012
Размер файла 128,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

26 червня ратифіковано мирний договір між Українською Державою і Німеччиною. Чорноморська флоту отримала статус флоти союзної держави. Наприкінці жовтня німецьке командування зняло всі обмеження з Військово-Морської флоти України, повернуло кілька допоміжних суден, що їх німці використовували у своїх цілях.

Протягом наступних місяців контр-адмірал В. Клочковський, використовуючи будь-які можливості в переговорах з командувачем німецьких військ у Криму генералом фон Кошем, поступово домігся повернення майже всіх захоплених німцями бойових кораблів до складу Військово-Морської флоти Української Держави. Під його керівництвом у липні запроваджено військовий прапор і вимпел Української флоти, національний морський однострій, розпочалося перейменування кораблів. Першим на флоті 17 вересня одержав нову назву - «Запорожець» канонерський човен «Кубанец». [63, с. 78].

До 11 листопада 1918 р. німці повернули Українській Державі всі кораблі, і на них було піднято український прапор. Українська військово-морська флота тоді налічувала 8 лінкорів, 3 крейсери, 6 гідроавіаційних крейсерів (тогочасний варіант авіаносного крейсера). 17 міноносців, 22 підводні човни й десятки інших кораблів спеціального призначення - канонерських човнів, мінних заслінників. тралерів, сторожовиків і т. ін., разом приблизно 80 бойових кораблів. [61, с. 38].

II листопада з'явився гетьманський наказ, яким затверджено бойовий розпис флоти й тимчасові штати кораблів і штабів різних рангів. Ці штатні структури були потрібні для призначення на посади старшин та кондукторів фтоти й флотських священиків. Наказом Морського міністерства 4.609/300 від 12 листопада І9І8 р. оголошено перший набір новобранців, а також оприлюднено склад навчального підрозділу. На керівника цієї навчальної структури планувалося призначити капітана 2-го рангу Л. Шрамченка (він займав посаду начальника відділу строкової служби Головного штабу Морського міністерства).

Наказом гетьмана 12 листопада контр-адміралові В. Клочковському тимчасово було надано права командувача Військово-Морських сил Української Держави. Того ж дня призначено адмірала А. Покровського Міністром морських справ, а його заступниками - контр-адмірала М. Максимова (в Одесі) й контр-адмірала О. Гадда (у Києві). Ці флотські воєначальники керували прийманням корабельного складу й берегової інфраструктури Чорноморської флоти від німецьких військ. Вони очолювали відновлену Українську флоту на Чорному морі до кінця 1918 р., коли морська ескадра країн Антанти захопила практично всі кораблі, крім підводних човнів. Такі зміни зазнав флот після 1917 р.

Висновки

український державність армія флот

У державному відродженні України 1917 - першої чверті 1918 рр. чільне місце посідав український військовий рух, який своєю масовістю, радикалізмом та організованістю вирішальним чином впливав на національно-державотворчі процеси, став каталізатором загальнонаціональної боротьби за відновлення незалежності України.

Незважаючи на суперечливий, не позбавлений помилок процес військового будівництва 1917 - першої чверті 1918 рр., можна констатувати, що Центральній Раді вдалося створити регулярну національну армію, яка відіграла провідну роль у становленні суверенної Української держави і взяла на себе функції її оборони. Захистивши її від знищення більшовицькою Росією, вона врятувала український визвольний рух та державне відродження від поразки на першому найвідповідальнішому етапі його становлення. Військове будівництво в Україні з березня 1917 по квітень 1918 р. пройшло ряд етапів.

Перший (березень - квітень 1917 р.) стихійне наростання української національно-визвольної боротьби у частинах російської імперської армії і відсутність спеціальних координуючих структур. формування українських Збройних Сил. Український військовий рух мав яскраве державницьке спрямування. Його наслідком стала поява українізованих військових формувань в рамках старої імперської армії та тилових частин на території України і перетворення їх в національно-територіальні, тобто в основи національної армії.

Другий (травень - червень 1917 р.), коли створюються перші керівні національні армійські структури - Український Генеральний Військовий Комітет та Всеукраїнська Рада військових депутатів. Український військовий рух та військове будівництво опинилися в епіцентрі ідейної боротьби двох тенденцій в національному політичному проводі України - автономістської та самостійницької. Логіка українського військового руху об'єктивно виштовхувала Україну за рамки автономного статусу, якого дотримувалася Центральна Рада, бо власні Збройні Сили ставили на порядок денний питання її суверенітету. Автономізм Центральної Ради став підґрунтям її антимілітаризму, що фатально вплинув на подальшу долю державного будівництва загалом.

У третьому етапі (липень-жовтень 1917 р.) йде становлення українських військових структур. Глибока криза загальноросійських державних та військових органів влади змусила їх санкціонувати українізацію армії. Формування українських частин набрало легітимного характеру, що сприяло державному будівництву, яке проводила Центральна Рада. До її компетенції поступово переходила військова справа - найважливіший компонент державотворення.

Четвертий етап (листопад 1917 - лютий 1918 рр.) характеризувався стрімкою еволюцією військового будівництва від стихійних методів творення армії до появи власне національної державної військової політики. Центральна Рада відходить від концепції заміни постійної армії народною міліцією і ставить військове будівництво на грунт створення регулярної Української армії. Саме в даний період з'являються державні військові установи, що перебирають на себе функції організації й будівництва Збройних Сил. На зламі 1917-1918 рр. з'являється регулярна Армія УНР. Однак її сили та боєздатність виявилися недостатніми, щоб відбити агресію більшовицької Росії. Це стало наслідком невідповідності федералістської концепції державотворення, якої тривалий час дотримувалася Центральна Рада і реальними потребами України, що силою обставин стала суверенною державою й самостійно мала дбати про свою оборону. Не останню роль у послабленні Української армії відіграли грубі помилки в галузі військової політики: відсутність чіткої концепції військового будівництва, недовіра з боку державного керівництва до військових фахівців, політизація самого військового будівництва. Негативно впливала на армію непослідовність Центральної Ради у розв'язанні наболілих соціальних питань, особливо аграрного, що найбільше хвилювало селянську за складом Українську армію. Під впливом поразки у війні з більшовицькою Росією керівництво країни остаточно відійшло від антимілітаристського курсу.

П'ятий етап припадає на період відновлення влади Центральної Ради в Україні (березень-квітень 1918 р.) Його характерна риса - чітко окреслена тенденція на побудову боєздатної, достатньо чисельної регулярної армії. Стихійність, притаманна для попередніх етапів військового будівництва, була подолана. В УНР повним ходом йшла розбудова армії, але вже в умовах німецько-австрійської військової присутності. Це негативно впливало на весь процес військового і державного будівництва, що й врешті привело до насильного повалення 29 квітня 1918 р. республіканського режиму в Україні.

Флот пройшов також складний шлях українізації, який в цілому асоціюється з процесами щодо творення української армії.

Вибухоподібне руйнування у 1917 р. Російської імперії повернуло Україну до традиції державного самостійництва, призвело до відродження нею власних збройних сил. Для швидкого розгортання українського військово-морського будівництва існувала низка сприятливих умов. Географічні передумови зумовлені місцем розташування українських земель, необхідністю прикриття морського узбережжя довжиною понад 1700 кілометрів та дислокуванням Чорноморського флоту поблизу або безпосередньо на землях українського народу. Етнічну групу передумов становило залучення російськими самодержцями українського населення до будівництва та утримання флоту, а також комплектування флоту переважно українцями. Дисертантом доведено, що цей показник складав не менше, ніж 80 відсотків. Політичні передумови були створені тією надзвичайною ситуацією, що склалася з падінням самодержавства. Вона стимулювала державотворчі процеси в Україні і, зокрема, процес створення нею національного військового флоту. Наявність Чорноморського флоту, що являв собою досить потужне, цілком боєздатне оперативно-стратегічне військово-морське угрупування, створювало передумови матеріально-технічного плану. Пункти базування ЧФ, досить розвинена мережа військових баз та суднобудівна індустрія були здатні забезпечити повсякденну діяльність і виконання бойових завдань майбутнього українського флоту.

Створення українського військового флоту Центральній Раді довелося розпочинати у вкрай несприятливих умовах боротьби найрізноманітніших партій та рухів за вплив на флот, насамперед, більшовицьких, які виступали за подальшу російську приналежність Чорноморського флоту, і українських, що виступали за його українізацію. Регенеруючу функцію процесу українізації ЧФ у 1917-1918 рр. надавав український громадський рух, що поширювався на кораблі й частини флоту, а також на населення Криму і, в першу чергу, Севастополя. УЦР виконала чималу, хоча не завжди цілеспрямовану роботу з метою утвердження українських осередків на ЧФ, намагалася координувати їхню діяльність. На жаль, масовим український рух так і не став. Йому бракувало організованості. Українізація екіпажів відбувалася з великою долею стихійності. Активна наступальна протидія з боку проімперських політичних сил, у першу чергу, російського більшовизму, відсутність чіткої, випереджувальної політики Центральної Ради щодо військового флоту, невміння протистояти наступальній «воєнно-бойовій роботі» більшовицької партії, малодосвідченість провідників УЦР, небажання шукати компроміс у співпраці з командуванням Чорноморського флоту, невміння створити достатньо привабливі та спрощені умови для переходу на українську службу, як особового, так і командного складу, відсутність з боку українського керівництва програми соціального захисту та організаційно-правової підтримки «українізованих» підрозділів флоту стало причинами невдач процесу українізації Чорноморського флоту.

Політика російського більшовизму проти державницьких прагнень українського народу призвела до жорсткої конфронтації та відкритої агресії проти УНР із боку більшовицької Росії. Відразу після повалення Тимчасового уряду більшовики спрямували свої зусилля проти українського руху на чолі з УЦР, що стала для них чи не найголовнішим конкурентом у боротьбі за владу. У Севастополі шляхом терору, серійних розстрілів офіцерів була, по суті, встановлена більшовицька диктатура. І хоча на ЧФ не було відкритих збройних зіткнень між моряками-українцями та більшовиками, флот зазнав величезних утрат кораблів та особового складу. Ці втрати стали можливими через найжорсткішу непоступливість Раднаркому по відношенню до розбудови української державності.

Попри всі негаразди, Центральній Раді вдалося створити власну військово-морську доктрину і розпочати будівництво національного флоту. У діяльності УЦР можна виділити три періоди українського військово-морського будівництва. Перший, який умовно можна назвати «стихійно-революційний» (з березня по листопад 1917 р.) став свого роду підготовчим до подальшої розбудови українського флоту. Другий - «законотворчий» - відзначився діяльністю уряду вже фактично самостійної України щодо створення політико-правової бази військово-морського будівництва. Він тривав з листопада 1917 - до середини січня 1918 року. У цей час було створено Генеральне секретарство Морських справ, схвалено «Тимчасовий Закон про Флот Української Народної Республіки», у якому Україна вперше офіціально заявила про свої права на Чорноморський флот. Третій - «організаційно-практичний» (березень - квітень 1918 р.) початок реалізації українськими владними органами національної морської доктрини на оновлених засадах «Закону про флот Української Народної Республіки». 29 квітня на Чорноморському флоті були підняті українські прапори. Центральною Радою були закладені політичні та організаційні основи, які сприяли подальшій розбудові флоту.

Центральна Рада мала усі підстави створити Національний військовий флот. Український уряд здійснив певні політичні та організаційні заходи у галузі військово-морського будівництва. Але комплекс помилок із боку провідників УЦР та уряду, їх неспроможність до послідовного відстоювання українських національних інтересів по відношенню до Чорноморського флоту, недалекоглядність законодавчої та виконавчої політики у галузі військового будівництва взагалі та військово-морського зокрема, у тому числі небажання залучати на службу Україні офіцерський склад флоту, - всі ці та інші прорахунки завдали українській державі величезних воєнно-політичних утрат.

Список літератури

1. Антонов-Овсеенко В. Записки о гражданской войне. [Текст]/В. Антонов-Овсеенко Т.1. - М., 1924. -298 с.

2. Бош Е. Год борьбы. [Текст]/Е. Бош. - Киев, 1990. - 447 с.

3. Большевистские организации Украины в период установления и укрепления Советской власти (ноябрь 1917 - апрель 1918 гг.). Сборник документов и материалов. [Текст] - К., 1962. - 400 с.

4. Винниченко В. Відродження нації. [Текст]/В. Винниченко.-К.: 1990. Т. 1 -535 с.

5. Гончаров В.Л. Разложение армии в 1917 г. [Текст] /В.Л. Гончаров. - М.: Вече, 2010. -512 с.

6. Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле. 1914-1918 [Текст]/ Д. Дорошенко // Укр. іст. журн. 1992. - №6, 7-8, 9, 12; 1993. №1, 2-3, 4-6, 7-8.

7. Махно Н. Воспоминания[Текст]/Н. Махно. - Киев, 1991. - 592 с.

8. Петлюра С. Статті. Листи. Документи. [Текст]/С. Петлюра - К., 1999. - 616 с.

9. Революция на Украине по мемуарам белых. [Текст]/ Репр. изд. 1930 г. - К., 1990. - 521 с.

10. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали Т. 2. [Текст] - К.: 1997. -456 с.

11. Українська мемуаристика. 1914-1924. [Текст]: Бібліогр. Реєстр - Л., 1925. - 29 с.

12. Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції 1917-1920. [Текст]/П. Христюк - В., 1921. - 204 с.

13. Бондаренко Д.Я. Взаимоотношение Временного правительства и УЦР. [Текст]/Д.Я. Бондаренко. - О., 2004. - 186 с.

14. Брик О. Тернистий шлях українського уряду. [Текст]/О. Брик. - В., 1969. -133 с.

15. Верстюк В. Українська Центральна Рада. Навч. посібник. [Текст]/В. Верстюк - К., 1997. - 344 с.

16. Верстюк В.Ф., Солдатенко В.Ф. Революції в Україні: політико-державні моделі та реалії (1917-1920) [Текст]/В.Ф. Верстюк, В.Ф. Солдатенко // Політична історія України. ХХ століття: У 6-ти т. - Т. 2 - К., 2003. - 488 с.

17. Гарчев П.І. Червона гвардія України в боротьбі за владу Рад[Текст]/П.І. Гарчев. - К., 1983. -168 с.

18. Голуб П.А. Солдатские массі Юго-Западного фронта в борьбе за власть Советов (март 1917 - февраль 1918 г.) [Текст]/П.А. Голуб - К., 1958. - 256 с.

19. Голубко В. Армія Української Народної Республіки 1917-1918. Утворення та боротьба за державу[Текст]/В. Голубко - Л., 1997. - 288 с

20. Гречанюк Н. Попов П. Моряки Черноморского флота в борьбе за власть Советов[Текст]/ Н. Гречанюк, П. Попов - Севастополь, 1957. - 134 с.

21. Грушевський М. На порозі нової України. [Текст]/ М. Грушевський. - НьюЙорк., 1992 -278 с.

22. Грушевський М. Якої автономії та федерації хоче Україна. Видання союза визволення України. [Текст]/М. Грушевський - Відень, 1917. - с 121.

23. Дорошенко-Товмацький Б. Симон Петлюра: Життя і діяльність. [Текст]/Б. Дорошенко-Товмацький. - К., 2005. - 608 с.

24. Дещинський Л.Є. Революційні події на Південно-Західному, Румунському фронтах і Чорноморському флоті в 1917 - лютому 1918 р. [Текст]/Л.Є. Дещинський - Львів, 1982. -286 с.

25. Затонський В. Із спогадів про Українську Революцію[Текст]/В. Затонський // літопис революції. - 1930. - №5 (44). - С. 153.

26. Затонський В. Із спогадів про українську революцію[Текст]/В. Затонський // Літопис революції. -1930. - №5 (44). - С. 151.

27. Катков Г.М. Февральская революция. [Текст]/Г.М. Катков - М., 2006. - 478 с.

28. Кравцевич В. Украинский державній флот[Текст]/В. Крацкевич - К., 1992. - 171 с.

29. Кучерук О., Ралдугіна Т. Симон Петлюра. Голова Директорії УНР, Головний Отаман Армії УНР (1879-1926) [Текст]/О. Кучерук, Т. Ралдугіна. - К., 2006. - 16 с.

30. КопиленкоО.Л., Копиленко М.Л. Зовнішня політика.Військове будівництво[Текст]/О.Л. Копиленко, М.Л. Копиленко // Держава і право України. -1997-с. 35-55.

31. Крип'якевич І., Гнатович Б., Стефанів З.Історія українського війська (від княжих часів до 20-х років ХХ ст.) [Текст]/І. Крип'якевич, Б. Гнатович, З. Стефанів - Л., 1992. - 712 с.

32. Луговський О. Формування збройних сил Української держави. [Текст]/О. Луговський // Військово-історичний альманах. -2003, - №2-с. 38.

33. Любимчиков М., Болгари П. Моряки-черноморцы в борьбе за Советскую власть на Юге страны (1917-1920) [Текст]/М. Любимчиков, П. Болгари // Борьба за власть Советов в Крыму. - С., 1957. - С. 112 - 140.

34..Мироненко О.О. Світоч української державності. [Текст]/О.О. Мироненко - К., 1995. - 321 с.

35. Мироненко О. Українізація флоту в УНР [Текст]/О. Мироненко // Українське державотворення. - К., 1997. - С. 458 - 462.

36. Мірчук П. Українсько-московська війна 1917-1919. [Текст]/П.Мірчук - Т., 1957. - 80 с. Український воєнний флот. 1917-1918. [Текст]/П. Мірчук - Л., 1941. - 27 с.

37. Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. [Текст] /І. Нагаєвський - К., 1993. - 413 с.

38. Павленко Ю., Храмов Ю. Українська державність у 1917-1919 рр. (історико-генетичний аналіз) [Текст]/Ю. Павленко, Ю. Храмов. - К., 1995. - 263 с.

39. Паньків І. На панцирному потягу» Отаман Мельник» (спогади з 1918-1919 р) [Текст]/І. Паньків. - К., 1954. - 56 с.

40. Савченко В.А. Двенадцать войн за Украину. [Текст]/В.А. Савченко - Х., 2006. - 415 с.

41. Солдатенко В.Ф. Українська революція. Історичний нарис. [Текст]/ В.Ф. Солдатенко. - К., 1999. - 976 с.

42. Солдатенко В.Ф., Хало Л.Г. Військовий чинник у боротьбі за політичну владу в Україні в 1917-1918 рр. [Текст]/ В.Ф. Солдатенко. - К., 2002. - 398 с.

43. Солдатенко В.Ф. Три Голгофи: політична доля В. Винниченка. [Текст]/В.Ф. Солдатенко. - К., 2005. - 349 с.

44. Солдатенко В.Ф. Конфлікт революцій: пошук шляхів подолання і початок громадянської війни [Текст]/В.Ф. Солдатенко // Українська революція. Історичний нарис. - С. 349-402.

45. Солдатенко В.Ф. Становлення української державності і проблема збройних сил (березень 1917 - квітень 1918 рр.) [Текст]/В.Ф. Солдатенко // УІЖ. - 1992. - №5 - С. 38-50.

46. Солдатенко В.Ф. Україна в революційну добу: Історичні есе-хроніки: У 4-х т.: Т. 1: Рік 1917 [Текст]/В.Ф. Солдатенко - Х., 2008. - 560 с.

47. Солдатенко В.Ф. Винниченко і Петлюра: політичні портрети революційної доби. [Текст]/ В.Ф. Солдатенко. - Київ, 2007. - 369 с.

48..Станімір О. Моя участь у визвольних змаганнях[Текст]/О. Станімір. - Т., 1966. - 187 с.

49. Тинченко Я. Перша українсько-більшовицька війна (грудень 1917 березень 1918) [Текст] / Я. Тинченко. - К., 1996-410 с.

50. Тинченко Я. Українські збройні сили [Текст]/Я. Тинченко. - К., 2009. - 480 с.

Трембіцький В. Чорноморська проблема України[Текст]/В. 51. Трембіцький // Альманах Українського Національного Союзу на 1998 рік. Річник 88-й. - П., - с. 147-148.

52. Удовиченко О.І. Україна у війні за державність. Історія організації і бойових дій Українських Збройних Сил 1917-1921 [Текст]/О.І. Удовиченко. - К., 1995. - 206 с.

53. Українська ідея. Постаті на тлі революції. [Текст]. - К., 1994. - 256 с.

54. Українська революція і державність. [Текст]. - К., 2001. - 568 с.

55. Українська революція: 1917 - початок 1918 рр. Проблеми, пошуки, узагальнення. Збірник наукових статей[Текст]. - З., - 1958. - 264 с.

56. Українська революція і державність. Науково-бібліографічне видання. [Текст] - К., 2001. - 807 с.

57. Федюшин О. Украинская революция. 1917-1918. [Текст]/ О. Федюшин. - М., 2007. - 334 с.

58..Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції 1917-1920. [Текст]/П. Христюк - В., 1921. - 204 с.

59. Якимович Б. Збройні Сили України[Текст]/Б. Якимович - Л., 1996. - 359 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Утворення Української Центральної Ради. Досягнення та прорахунки Центральної Ради. Місцеві органи управління. Органи влади Української Народної Республіки. Проблеми відношення і побудування української державності. Падіння Української Центральної Ради.

  курсовая работа [43,0 K], добавлен 04.06.2014

 • Аналіз ставлення конституційно-демократичної партії до Українського національно-визвольного руху в період березня-липня 1917 р. Саме заперечення кадетами автономії України зумовило липневу урядову кризу.

  статья [22,3 K], добавлен 15.07.2007

 • Історія створення в 1917 році Центральної Ради, яка започаткувала новий етап активного державотворення в Україні, що мало на меті перетворення її на істинно незалежну та демократичну державу. Ліквідація колишніх місцевих управ. Судова реформа 1917 року.

  реферат [44,8 K], добавлен 23.03.2015

 • Історія України та її державності. Утвердження української державності та її міжнародне визнання за часів правління президента Л. Кравчука (1990—1994). Розбудова державності України на сучасному етапі. Діяльність Української держави на світовій арені.

  реферат [23,3 K], добавлен 07.03.2011

 • Походження народів та виникнення їх держав. Суспільний і політичний лад антів. Джерела української народності. Зародження державності у східних слов’ян. Становлення Давньоруської держави. Державно-політичний устрій Київської держави, причини її розпаду.

  дипломная работа [24,0 K], добавлен 26.10.2008

 • Дослідження причин та наслідків української еміграції. Українська діаспора, її стан та роль у розбудові української держави. Становлення етнополітики в період існування Центральної Ради, Гетьманату. Етнополітичні аспекти української новітньої історії.

  курсовая работа [72,6 K], добавлен 22.10.2010

 • Соціальне-економічні й політичні процеси, культурно-національне відродження в Україні у XVI-XVII століттях. Національно-визвольні повстання, ідея відродження української державності. Розвинення основ козацько-гетьманської держави, гетьманство Мазепи.

  реферат [24,1 K], добавлен 08.12.2009

 • Програма революційних перетворень. Внутрішня і зовнішня політика Директорії. Друга війна більшовицької Росії проти України. Кінцевий етап визвольних змагань. Втрата української державності: причини і наслідки. Відновлення Української народної Республіки.

  презентация [2,5 M], добавлен 20.05.2014

 • Подробиці боротьби українського народу за свою незалежність на регіональному рівні. Значимість Вінничини для процесу розбудови української державності. Українська Директорія: перші кроки. Пошук моделей державотворення і варіантів зміни політичного курсу.

  курсовая работа [104,1 K], добавлен 06.04.2009

 • Політична влада, територія Козацької республіки. Політико-адміністративний устрій республіки. Суд, судочинство, соціально-економічний устрій. Фінансова система та податки. Військо, зовнішня політика Козацької республіки Українсько-російський договір.

  контрольная работа [32,9 K], добавлен 05.10.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.