Політика Богдана Хмельницького щодо Молдавії у контексті геополітичних процесів Східно-Центральної Європи

Дослідження політичного і соціально-економічного становища в Україні напередодні національно-визвольної війни. Геополітична доктрина гетьмана Богдана Хмельницького. Україно-молдовські відносини до середини XVII століття. Наслідки "Молдавського проекту".

Рубрика История и исторические личности
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 09.04.2017
Размер файла 1,8 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Можна виділити декілька основних цілей, які становили основу даного проекту. Першопланової задачею безумовно було схилення молдовського господаря Василя Лупула до військово-політичного союзу з козаками і відмову князівства від підтримки Польщі. У разі виконання першого пункту відкривалися хороші перспективи. Серед них -- породичання з монаршими родинами Європи (що б підвищило авторитет козацької держави та дало можливість на претензії на монархічну владу -- чи в Молдові, чи навіть Україні); зближення у відносинах з іншими придунайськими державами (Семигородом, Волощиною); можливість схилення на свій бік Януша Радзивіла (фактичного володаря Великого Князівства Литовського) тощо.

Б. Хмельницький, проаналізувавши становище України, прийшов до висновку про необхідність дружніх дипломатичних стосунків з господарем. В молдавських землях була досить сильна пропольська група бояр, які мали в Польщі і маєтки, і родичів, крім того боялася за долю своїх станових привілеїв, тому пропозицію підтримати сторону козаків у цій війні відхилила.

Молдавська кампанія мала резонанс на всі дипломатичні стосунки сусідніх країн, занепокоїлись Польща, Австрія, Угорщина, Венеція. Отримання згоди від Лупу на одруження Тимоша і Розанди розглядалося сучасниками як комбінація не тільки династична, а й політична. Доля Розанди і це вінчання тривожило всіх. Більшість володарів країн не знали, на яку сторону стати, і зайняли політику вичікування.

Як справедливо відмітив літописець Г. Грабянка, гетьман «для того з волохами пожелали сватовство, аби для намеренной з ляхами дальшой війни від Дуная убезпечити» [15]. Разом з тим Б. Хмельницький «у турского царя снискал себе протекцию поскольку и султан опасался растущего влияния Польши на свого вассала Лупула», - пише Самовидець [16].

Зіткнення Молдавії і України польські та румунські історики пояснювали намаганням Б.Хмельницького закріпити своє особисте становище шляхом захоплення престолу Молдавії і бажанням «...увійти в просвітницький світ шляхом породичання з Васілє Лупу» [16].

Таким чином, перші тісні стосунки України і Молдавії викликали суперечливе ставлення сусідів, але байдужим не залишили нікого. Як великі, так і малі держави все оцінювали з точки зору: як це вплине на їхню політичну карту. І перспектива, яка складалась, не радувала ні з боку геополітичних претензій, ні з боку зростаючої військової могутності. І Молдавія, і Україна не змогли знайти настільки сильних та вірних союзників, щоб перемогти в тій ситуації. Проте питання османського протекторату знову було підняте вже сином гетьмана. А в тій ситуації, що склалася, Україна перебувала в більш виграшному становищі, адже Б. Хмельницький вважав ізоляцію Молдавії від Польщі питанням вирішеним.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ

1. Антонович В. Про гетьманські часи на Україні / В. Антонович. - К., 1991. - 102 с.

2. Боплан Г.Л. де. Опис України: українські козаки та їхні останні гетьмани: Богдан Хмельницький / Г.Л. де Боплан, П. Мері. - Львів: Каменяр, 1990. - 301 с.

3. Брехуненко В. Богдан Хмельницький / В. Брехуненко. - К.: ПП Брехуненко Н., 2007. - 72 с.

4. Брехуненко В. Українська держава доби Богдана Хмельницького / В. Брехуненко. - К.: ПП Брехуненко Н., 2009. - 64 с.

5. Голобуцький В. Хмельниччина і запорізьке козацтво // Запорозьке козацтво / В. Голобуцький. - К.: Вища шк., 1994. - С. 350 - 414

6. Горобець В. Зовнішня політика Гетьманату другої половини 50-х рр. ХVІІ ст.: впливи суспільно-політичного протистояння в Україні та трансформацій регіональних геополітичних процесів / В. Горобець // Укр. іст. журн. - 2005. - № 12. - С. 16 - 48.

7. Гуржій О.І. Історія козацтва. Держава - військо - битви / О.І. Гуржій, Т.В.Чухліб. - К.: Арій, 2012. - 462 с.

8. Історія українського козацтва: Нариси: У 2 т. / Редкол.: В.А. Смолій (відп. ред.) та ін. - К.: Видав. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. - Т. 2. - 724 с.

9. Качмарчик Я. Гетьман Богдан Хмельницький / Я. Качмарчик. - Перемишль; Львів, 1996. - 328 с.

10. Ключевський В.О. Русская история: Полный курс лекций / В.О. Ключевський. - Т. 2. - М.: АСТ, 2002. - 592 с.

11. Коваленко С. Геополітична доктрина Гетьмана Богдана Хмельницького / С. Коваленко // Персонал. - 2007. - № 7. - С. 38 - 43.

12. Костомаров М.І. Богдан Хмельницький: Історичний нарис / М.І. Костомаров. - К.: Веселка, 1992. - 93 с.

13. Котляр М. Хмельницький Богдан (Зіновій) Михайлович // Шляхами віків: довід. з історії України / М. Котляр. - К. , 1993. - С. 70 - 71

14. Крип'якевич І.П. Богдан Хмельницький / І.П. Крип'якевич. - 2-ге вид., випр. і доп. - Львів : Світ, 1990. - 408 с.

15. Літопис Г. Грабянки [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://litopys.org.ua/grab/hrab.htm

16. Літопис Самовидця [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://litopys.org.ua/old17/old17_10.htm

17. Лущієнко О. О. Богдан Хмельницький - видатний державний діяч, полководець і дипломат [Електронний ресурс] / О. О. Лущієнко. - Електрон. текст. - Режим доступу: http://www.abc-people.com/data/hmelnickiy-b/ref2-txt.htm

18. Смолій В. А. Богдан Хмельницький / В. А. Смолій, В. С. Степанков. - К.: Альтернативи, 2003. - 400 с.

19. Сорока Ю.В. Походи Богдана Хмельницького,1648-1657 / Ю. Сорока. - Х.: Фоліо, 2011. - 122 с.

20. Становлення української державності в ХVІІ ст.: Богдан Хмельницький та його спадкоємці / М.І. Бушин, В.І. Коваль, М.Г. Дмитренко, Л.М. Горенко, А.І. Горкун; ред. М. І. Бушин. - К.: Вища шк., 1998. - 271 с.

21. Уралов С. Богдан Хмельницкий и «реальная история» [Електронний ресурс] / С. Уралов. - Електрон. текст. - Режим доступу: http://h.ua/story/98630/

22. Хлибова Л.В. Богдан Хмельницький та формування української національної державності / Л.В. Хлибова, Р.І. Вєтров // Наука. Релігія. Сусп-во. - 2004. - № 3. - С. 92 - 93

23. Чухліб. Т. Гетьмани і монархи. Українська держава в міжнародних відносинах 1648-1714 рр. / Т. Чухліб. - К.: Арістей, 2005. - 640 с.

24. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України / Н. Яковенко. - К.: Критика, 2006. - 584 с.

Додатки

Додаток 1

Богдан Хмельницький - український військовий, політичний та державний діяч. Гетьман Війська Запорозького, очільник Гетьманату (1648-1657)

Додаток 2

Васілє Лупу (Василь Лупул) - молдовський господар (1634-1654), спочатку прихильник Речі Посполитої, згодом союзник Б. Хмельницького, з яким вони стали сватами (Тиміш Хмельницький оженився з дочкою В. Лупу - Розандою)

Додаток 3

Тиміш (Тимофій) Хмельницький - український військовий і політичний діяч, козацький отаман, один із учасників і керівників Хмельниччини. Старший син Богдана Хмельницького

Додаток 4

Розанда Лупул - молодша дочка молдовського господаря Васілє Лупу (Василя Лупула), невістка Богдана Хмельницького

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Політичне і соціально-економічне становище в Україні напередодні національно-визвольної війни. Характеристика політичного портрету Хмельницького та зовнішньополітична діяльність його уряду у південному регіоні. Відносини України з Османською Портою.

  реферат [43,6 K], добавлен 24.04.2009

 • Становлення особистості Богдана Михайловича Хмельницького. Бойові дії у перший рік Національно-визвольної війни середини ХVІІ ст. Талант полководця Хмельницького. Рішення про припинення бойових дій та замирення із Польщею. Поява державотворчих ідей.

  курсовая работа [86,7 K], добавлен 07.09.2012

 • Темперамент Богдана Хмельницького. Прихід його на Січ. Підготовка до національно-визвольної війни. Перші битви. Державотворчі процеси Богдана Хмельницького. Організація війська. Московський протекторат. Переяславська рада. Останні звершення гетьмана.

  реферат [32,0 K], добавлен 11.12.2007

 • Причини і цілі національно-визвольної війни середини XVII ст., її етапи і розвиток подій. Суспільний лад України у цей період, становлення національної держави. Найважливіші джерела права і правові норми внутрішнього життя і міжнародного становища країни.

  реферат [33,0 K], добавлен 04.01.2011

 • Причини політичного, соціального и національно-релігійного характеру. Характер і рушійні сили. Цілі Національно-визвольної війни. Прагнення Хмельницького завершити звільнення й об'єднання українських земель. Наростання протиріч між Гетьманщиною і Росією.

  курсовая работа [19,8 K], добавлен 19.01.2010

 • Особливості військово-політичного союзу Війська Запорозького з Кримським ханством та його наслідки для національно-визвольної війни на території України. Аналіз рівня дипломатичної майстерності українського гетьмана та його уряду у відносинах з Кримом.

  курсовая работа [45,1 K], добавлен 26.02.2015

 • Молоді літа Богдана Хмельницького. Життя та політична діяльність Богдана Хмельницького. Гетьманування Богдана Хмельницького. Смерть Гетьмана. Богдан Хмельницький зробив перші кроки до незалежної України.

  реферат [391,8 K], добавлен 09.11.2002

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.