Могацька катастрофа і розпад Угорського королівства

Соціально-економічне, політичне становище та занепад Угорського королівства напередодні могацької катастрофи. Могацька катастрофа 1526 року, її головні причини та передумови. Угорське королівство в кільці імперій, його положення, роль на світовій арені.

Рубрика История и исторические личности
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 20.06.2012
Размер файла 49,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вступ

Актуальність теми. У XV ст. Угорщина вважалася досить впливовим і могутнім королівством Європи. Її столиця була гідною резиденцією одного з найбільших імператорів «Священної Римської імперії» в першій половині століття і родоначальника плеяди блискучих ренесансних государів Європи на північ від Альп в другій.

Але, як і багато інших держав, підкорених османами у ХIV - ХV століттях, Угорське королівство вступило у ХVI століття у надзвичайно послабленому стані через низку зовнішніх та внутрішніх причин. Зсередини його розривали феодальні суперечки, що фактично призвели до встановлення феодальної роздробленості, селянські повстання, опір з боку національних меншин, які противились мадяризації (словаки, румуни, хорвати), а ззовні - амбіційні спроби австрійсько-німецьких володарів включити Угорщину до складу своїх володінь.

Смерть Матвія Корвіна(1490) спричинила анархію в Угорщині і, здавалось, сприяла задумам османів проти цієї держави. Тривала війна, що велась із декотрими перервами, скінчилась, однак, не надто сприятливо для турків. За миром, укладеним 1503 року, Угорщина відстояла усі свої володіння й хоча мала визнати право Османської імперії на дань з Молдавії й Валахії, але не відмовилась від верховних прав на ці дві держави (скоріше в теорії, ніж у реальності). Поступовому занепаду Угорщини у подальшому сприяв й олігархічний режим, встановлений династією Ягеллонів, відчуження придушеного угорського селянства від національно-оборонних рухів після подій 1514 року, географічна замкненість та віддаленість Угорщини від торгових шляхів, що проходили через Середземне море та світовий океан, в тому числі Атлантичний океан, зниження значення дунайського торгового шляху й посилення тиску з боку Габсбургів.

Важливою у дослідженні угорських земель XVI ст. є проблема, яка пов`язана з поділом Угорщини й реорганізацією управління. Через призму цих заходів можна дати цілком виважену характеристику суспільно-політичного життя, економічних процесів, етнічної картини того часу.

Загалом проблема турецької реорганізації управління є досить популярною серед сучасних словацьких, угорських і німецьких дослідників. Над цим питанням працюють такі вчені, як Й. Галандауер, Л. Контлер, Е. Майнова, І. Барта, Н. Маліарікова, В. Гуса, Й. Панек, Й. Карпат та ряд інших.

Щодо українських досліджень, то все, що пов'язане з політикою Фердинанда І, вивчено поверхово. Деякі аспекти цього питання висвітлені в окремих курсах лекцій з історії Центрально-Східної Європи (історії південних і західних слов'ян)Дворнік Ф. Слов'яни в європейській історії та цивілізації. / Френсіс Дворнік. - К. : Дух и Літера, 2000. - 528 с..

Метою роботи є висвітлення передумов виникнення та наслідків Могацької катастрофи 1526 року для Угорського королівства.

Мета передбачає виконання таких завдань:

- розглянути передумови та причини виникнення османської загрози для Угорського королівства;

- проаналізувати хід та розклад бойових сил битві під Могачем;

- висвітлити наслідки Могацької катастрофи на подальшу долю Угорського королівства;

- роль Габсбурзької династії у політичному та суспільному житті Угорщини.

Об'єктом дослідження є Угорське королівство за часів османської окупації.

Предметом роботи виспіє історичний хід подій, які були спровоковані Могацькою катастрофою 1526 року.

Географічні рамки роботи визначені тогочасними кордонами Угорського королівства.

Хронологічні рамки дослідження обумовлені темою роботи та охвачують період від початку XVI столітті, 1526 рік битви при Могачі та до середини XVI століття.

1. Соціально-економічне, політичне становище та занепад Угорського королівства на передодні могацької катастрофи

Незабаром після смерті короля Матяша була відкрита Америка. Цей збіг можна вважати символічним для долі Угорщини, а, по суті, усієї Східної і Центральної Європи (польський сучасник Матяша король Казимир IV помер в 1492 р.). Цей період вважається початком Нової історії, коли розвиток торгівлі, фінансів, промисловості, збройних сил, мореплавання і системи державного управління поступово став надавати Західній Європі риси глобальної переваги, плодами якої вона користувалася впродовж усього XVIII і XIX ст.Вандич П. Ціна свободи. Історія Центрально-Східної Європи від Середньовіччя до сьогодення. / П. Вандич. - К. : Критика, 2004. - С. 84. У Центральній і Східній Європі в той же час починає проявлятися тенденція до розукрупнення, що вважалася «сучасною» за західними стандартами. Період відносної політичної могутності регіону добіг кінця. Довгострокові перспективи економічного і соціального розвитку його держав стали здаватися не такими очевидними. Соціальне розшарування суспільства, що тривало декілька десятиліть, по суті, зруйнувало централізовані монархії. Хоча брати з династії Ягеллонів, здавалося, реалізували мрію Матяша про центральноєвропейську «імперію», поділивши між собою усі престоли в регіоні, їх державні структури, а також земельна власність потрапляли під все більше і вплив різних аристократичних і дворянських фракцій, що більше посилювавсяІсторичний нарис. Угорщина (за матеріалами посольства Угорської Республіки в Україні) [Електронний ресурс] // режим доступу: http://svit.ukrinform.ua/Hungary/hungary.php?menu=history.

За іронією долі посилення влади дворянства в регіоні обумовлювалося процесом нового європейського «розподілу праці», викликаної географічними відкриттями. Освоєння природних ресурсів Нового Світу з неминучістю перетворило Західну Європу на торговий, промисловий і фінансовий центр Старого Світу, тоді як за країнами Центральної і Східної Європи закріпилася роль постачальників сировини і сільськогосподарської продукції. Що відбувалася в Європі XVI ст. «революція цін», викликана припливом із-за океану величезної кількості золота і срібла, привела до постійного і помітного зростання цін на продукти харчування. Такий сприятливий для поміщиків-землевласників збіг обставин спонукав їх на боротьбу за збільшення аграрного виробництва і ріст експорту, але передусім за зміцнення своєї влади над селянами. У парламентах саме вони складали переважну більшість, тому їм не склало особливих труднощів добитися ухвалення потрібних законів. За часів правління Владислава, Яна Ольбрехта і їх нащадків парламенти Богемії, Угорщини і Польщі один за іншим видавали едикти, що прив'язували селян до землі, посилювали їх правову залежність від поміщиків, відроджували панщину (corvee) в манорах. Контлер Л. История Венгрии. Тысячелетие в центре Европы / Ласло Контлер. - М. : Весь мир, 2002. - С. 149. Це було т.з. «вторинне закріпачення»: колишня тенденція заміни панщини грошовим оброком і перетворення селянина у вільного орендаря змінилася на 180 градусів. Селяни опинилися в положенні, більше схожому на напіврабське існування росіян кріпаків, чим на життя незалежних фермерів, які вже у той час стали з'являтися на заході. Це, зрозуміло, привело до селянських хвилювань і до їх пригнічення силою, що дуже зміцнило в дворянстві гонор і почуття самовпевненості, що, у свою чергу, підривало політичні засади централізованої влади, послабляючи її і створюючи сприятливі умови для нападу ззовні.

Соціальні структури угорського суспільства в тому вигляді, в якому вони складалися упродовж усього середньовічного періоду, виявилися добре пристосованими для подібного ходу подій при усій непередбачуваності нової ситуації. Близько 60% (а то і більше) річних доходів в казну при Матяші поступало від сільського господарства.Кіндер Г., Хільгеман В. Всесвітня історія:dtv-Atlas: Пер. з нім. / Г. Кіндер, В. Хігельман. - К. : Знання-Прес, 2001. - С. 216. Основними статтями угорського експорту були худоба (у XV ст. його експорт досягав 100 тис. голів в рік), вино і корисні копалини. Окрім золота і срібла, якими Угорщина забезпечувала велику частину Європи до тих пір, поки на ринку не з'явилися дорогоцінні метали з Америки і Африки, до кінця XV ст. важливого значення набула мідь. Її здобич була механізованаЯношем Турзо - дворянином, членом Краківської міської ради, угорцем по народженню.

Ці особливості соціальної структури відбивалися в громадських стосунках, інститутах і звичаях країни, а вони, у свою чергу, також робили вплив на соціальну структуру. Так, ні в Англії, ні у Франції нікому б і в голову не могло прийти, що в парламентах може не бути представників самоврядовуваних міст. У Угорщині, навпаки, мало хто навіть здогадувався про необхідність присутності на засіданнях державних зборів представників вольних градів. І цілком закономірно, що там - в країні, де у кінці XIII ст. і з ще більшою активністю після 1400 р. почала визрівати ідея автономності «політичного суспільства», стало прийнято вважати, що депутати від дворянства є представниками «усього суспільства». Контлер Л. История Венгрии. Тысячелетие в центре Европы / Ласло Контлер. - М. : Весь мир, 2002. - С. 152.

На заході в XIV-XV ст. монархи, стикаючись з політичними кризами, значною мірою спиралися на міську економіку, тим більше що на той час дворянство ослабіло, частково втративши вплив і владу над селянством. Воно саме потребувало допомоги держави, сподіваючись на отримання посад або на участь у війнах. Не маючи над собою подібних стримуючих начал, енергійне угорське дворянство поклало увесь тягар дозволу політичних і економічних криз на ту частину населення, яка за попередні століття виявилася найбільш «просунутою західно»,Стисла історія Угорщини [Електронний ресурс] // режим доступу: http://www.ugraina.org/monographics/2014.html - на селянство, яке тепер втратило усе, що завоювало раніше, тобто дуже обмежені права і свободи. Таким чином, розпад державності, створеною Матяшем, і перебудова європейської економіки привели до зміцнення тих начал соціального устрою, які відрізняли Угорщину від західних моделей, і до пригнічення тенденцій, раніше тих, що сприяли їх зближенню.

Парламентське засідання по обранню на престол спадкоємця Матяша було намічене на травень 1490 р. В претендентах недоліку не було. Окрім Яноша Корвина, якого підтримували усі давні прибічники клану Хуньяд і серед дворянства і який був казково багатий, угорського престолу домагався Максиміліан Габсбург. Його право на це передбачалося договором від 1463 р., підписаним Матяшем і Фрідріхом III. Про угорську корону мріяли також обидва брати Ягеллони, чия мати була внучкою Жигмонда і сестрою Ласло V. На довершення до усього на спадок Матяша претендувала навіть його вдова - королева Беатриса.Контлер Л. История Венгрии. Тысячелетие в центре Европы / Ласло Контлер. - М. : Весь мир, 2002. - С. 153.

Корвин (пізніше він зумів це довести) був хорошим воїном (організував оборону південних меж), але не мав дару політика. В усякому разі, його кандидатуру відкинули найвпливовіші військові і державні діячі часів Матьша. Можливо, вони вважали, що, відмовивши усім іноземним претендентам, вони заведуть Угорщину в ситуацію з непередбачуваними наслідками. Претензії Максиміліана були самими обґрунтованими, і саме з ним можна було пов'язувати надії на допомогу проти турок (активізації яких чекали відразу після смерті Матяша), але пануючі стани передусім хотіли отримати такого короля, контроль за яким знаходився б в їх руках. Цій вимозі ідеально відповідав Владислав. Він був коронований як Уласло II, але за умови підписання передвиборних обіцянок, зокрема про відміну усіх нерегулярних податків, позик і інших «шкідливих нововведень» Матяша. Корвина спробували вмилостивити титулом герцога Славонії і тим, що він залишався найбагатшим магнатом країни. Така до нього прихильність залишилася навіть після того, як він збунтувався і був розгромлений воєначальником Кинижи, колись Матяшу, що служило. Там само. - С. 153-154.

У 1491 р. були також розгромлені війська Максиміліана і Яна Ольбрехта, брата Владислава. У бойових діях проти них використали найману армію Матяша. Проте потім, коли найманцям не заплатили за декілька місяців, вони почали грабувати місцеве населення, за що і були розігнані в 1492 р. військами Кинижи.

На перший погляд, велика частина правління Владислава пройшла спокійно як усередині королівства, так і на його межах. Боротьба, пов'язана із спадкоємством угорського престолу, спочатку розпалила апетити турок, які зробили декілька, правда невдалих, спроб захопити стратегічно важливі укріплення, але в 1495 р. знаходився мирний договір, що подовжувався впродовж декількох років. Не відновлений він був тільки в 1501 р., коли Владислав приєднався до коаліції римського папи і Венеціанської республіки. Проте головною його метою було отримання солідної субсидії, запропонованої йому союзниками, і тому він ухилявся від вирішальних битв або штурмів. Ситуація змінилася в 1512 р., коли більше войовничий султан Селім I Грозний прийшов до влади, позбавивши влади свого батька Баязида II, і бойові дії на південному фронті поновилися і велися зі змінним успіхом. В цілому за увесь той період до турків відійшов тільки боснійський банат Среберник. Проте загальне співвідношення сил було несприятливим для Угорщини; вилазки і набіги без оголошення війни почастішали в околицях фортець, зведених Матяшем, що порушувало комунікації між ними, перешкоджало безперебійному постачанню гарнізонів. Стримувати натиск турок ставало все важче і важче.Історичний нарис. Угорщина (за матеріалами посольства Угорської Республіки в Україні) [Електронний ресурс] // режим доступу: http://svit.ukrinform.ua/Hungary/hungary.php?menu=history

Єдиним серйозним конфліктом між Угорщиною і її християнськими сусідами стала війна, оголошена Максиміліаном у відповідь на заяву угорських станів про те, що жоден іноземець не має бути обраний королем Угорщини у разі, якщо Владислав піде з життя, не залишивши спадкоємця. Конфлікт був улагоджений таємним договором про спадкоємство від 1506 р. Відповідно до нього онук Максиміліана повинен був одружуватися на дочці Владислава, а син останнього, якщо він народиться, повинен був узяти в дружини Марію - сестру Фердинанда. Коли умови цього таємного договору стали надбанням гласності, збори представників станів Угорщини зажадали, щоб король оголосив імператорові війну, але Людовик, син Владислава, народився через декілька місяців, і питання про війну фактично відпало.

Якщо судити по хроніці подій, в політичному відношенні це був самий безтурботний період з часу правління Жигмонда; не було жодної спроби позбавити влади Владислава силою зброї або майстерною інтригою. Проте істинною причиною стабільності було те, що магнати знайшли «законні шляхи» нав'язування своєї волі як правителеві, так і іншим станам. Вони не робили ніяких заходів по перетворенню інститутів і стилю правління Матяша. Вони швидше експропріювали їх. Контроль повністю перейшов до Королівської ради, рішення якої Владислав ніколи не оспорював. Звідси його прізвисько - Владислав Добже (що в перекладі з польського означає «добре»).Хрестоматия по истории средних веков. / Под ред. С. Л. Сказкина. - Т. 2. - М. : Соцэкгиз, 1963. - С. 58. Канцлер став надзвичайно могутньою фігурою. Впродовж майже усього правління Владислава посада голови як великий, так і таємницею канцелярій займав Тамаш Бакоц, чия блискуча кар'єра почалася при Матяші з посади рядового чиновника. Коли Владислав зійшов на угорський трон, Бакоц був вже єпископом Дьєра, потім Егера і нарешті архієпископом естергомським. Ставши канцлером, він залишався в сані кардинала. Збереглася навіть практика збору нерегулярних податків або надзвичайних позик. Тільки тепер, коли не стало «чорного війська», вони збиралися самими баронами для зміцнення їх військових загонів і комітатами для утримання найманців. Результати були цілком передбачуваними: чисельність армії в країні різко зменшилася, а доход королівської казни впав до 200 тис. форинтів і менше, тобто навіть нижче того рівня, з якого Матяш починав.Дворнік Ф. Слов'яни в європейській історії та цивілізації. / Френсіс Дворнік. - К. : Дух и Літера, 2000. - С. 195.

Щоб встановити коло осіб, що мають право збирати військові податки і субсидії, державні збори на засіданні 1498 р. ухвалили закони, що закріплювали процеси розшарування усередині самого дворянства. У законах були вказані імена 41 великого землевласника, що мав право і зобов'язаного містити військо під власним прапором. Список цих осіб став демаркаційною лінією між потомственою аристократією і тими дворянськими сім'ями, які прийшли до влади нещодавно. Він також зіграв роль поворотного пункту в історії перетворення угорських державних зборів до двопалатного парламенту, яким з часом воно і стало.История средних веков: Хрестоматия / Сост. Степанова В. Е., Шевеленко А. Л.. - Ч. 2. (XV - XVII вв.). - С. 119. Окрім королівського двору вища аристократія, з одного боку, і дворянство середньої руки, з іншою, стали полюсами, в силових потоках яких розгорталися складні політичні баталії з частою зміною позицій і союзників на бурхливих парламентських засіданнях в період правління династії Ягеллонів. Склад угрупувань магнатів і баронів, а також їх тактика мінялися дуже часто. Тому лише на шкоду історичної точності позицію аристократії часто характеризували як «прогабсбургську», тоді як середньому дворянству приписувалася «національна» орієнтація. Можна не сумніватися, полеміка на парламентських засіданнях рясніла патріотичною риторикою з приводу угорської доблесті і турботами про загальне благо. Усе це подавалося в термінології скіфської концепції, освяченої хронікою Туроці, але за іронією долі насправді відбувалося на тлі явного послаблення обороноздатності країни і швидкого погіршення її стратегічного положення з точки зору протистояння імперії Османа. Як і раніше, дворянство, ведене патріотизмом і почуттям розсудливості, знайшло героя у власних рядах. Цього разу ним став Янош Запольяі, воєвода Трансільванії з 1510 р. Саме його мали на увазі депутати, коли в 1505 р. приймали декрет про іноземних і «національних» королів. Контлер Л. История Венгрии. Тысячелетие в центре Европы / Ласло Контлер. - М. : Весь мир, 2002. - С. 161.

Середньопомісне дворянство, для якого шлях вгору ставав все більш і більш ускладненим, постаралося відігратися на селянстві і оппідумах, які отримували велику частину прибутку від обороту сільськогосподарської продукції. У них було трохи селян, тому саме вони страждали від вільної міграції землеробів, які в цілому прагнули потрапити в служіння до більших поміщиків, де повинності були менш важкими, а товарообіг - активнішим. Під масовим тиском з боку середньопомісного дворянства парламент починаючи з 1492 р. зобов'язав усіх землевласників (навіть городян, манори, що купили) збирати дев'ятину натуральним оброком, потім зменшив суму штрафу, що накладався на поміщика, що не дозволяв селянам йти до інших землевласників, і, нарешті, взагалі відмінив право селян на пересування. Власники землі все активніше стали вимагати від своїх орендарів відробітку панщини (corvee). При Матяші навіть один день панщини в тиждень здавався надмірним, а при Ягеллонах три дні в тиждень на панщині стали цілком звичайним явищем. Цей наступ дворянства на права селян багатьма з них було зустрінуло хворобливо. Саме селянство на той час було вже дуже сильно розшаровано. Одні з них завдяки своїй економічно успішній діяльності за останні півстоліття стали дуже заможними, упевненими у своїх силах, такими, що мають досить широкий кругозір громадянами. Ці матеріально забезпечені, а нерідко і добре освічені орендарі і жителі торгових городків оппидумів (багато хто з них займався прибутковою справою на зразок торгівлі худобою або виготовленням вина) швидко відреагували на кинутий їм виклик. Окремі акції протесту місцевого значення, що не змусили еліту схаменутися, незабаром переросли в організоване селянське повстання, найбільше в історії Угорщини. Контлер Л. История Венгрии. Тысячелетие в центре Европы / Ласло Контлер. - М. : Весь мир, 2002. - С. 162

У 1513 р. Бакоц був названий одним з кандидатів на папський престол. Вибори він програв, і, щоб компенсувати йому цю поразку, новообраний папа Лев X призначив його своє легато, відповідальне за організацію хрестового походу проти Османа турок. Незважаючи на застереження тих, хто добре знав імперію Османа, відповідна папська булла була оголошена в квітні 1514 р., і незабаром близько 40 тис. селян-хрестоносців було зібрано в таборах. Найбільший з них розташовувався в Пеште. Гуревич А.Я.,Харитонович Д.Э.История среднихвеков: Учеб. / А. Я. Гуревич, Д. Э. Хариитонович. - М. : Интерпракс, 1995. - С. 141. Ним командував Дьєрдь Дожа, офіцер-кавалерист з південної межі. Бойовий дух добровольців-селян цілком міг підтримуватися їх ненавистю до турків або ж відпущенням усіх колишніх гріхів. Але головним в той момент виявилося відчуття загального занепокоєння, глибоке невдоволення своїм життям і долею. Це невдоволення росло у міру того, як дворяни, що не бажали розлучатися зі своїми і без того нечисленними працівниками, а також стурбовані концентрацією некерованої маси, стали активно заважати своїм селянам приєднуватися до хрестоносців. На початку травня це привело до декількох кривавих сутичок. У відповідь Бакоц наказав відмінити похід.

Проте селяни і Дожа, що горіли бажанням йти в похід проти турок, не підкорялися, розгромили загони, спрямовані для того, щоб їх зупинити, і впродовж двох місяців знищували вогнем особняки поміщиків, грабували замки і знищували документи, що засвідчували права сеньйорів. Їх підтримали популярні в масах ченці-францисканці найстрогішого толку, які зазвичай вели місіонерську роботу і яких давно вже тривожила несправедливість, що твориться в селах і оппцдумах, де вони самі жили. Ченці і виробили особливу ідеологію «народних хрестоносців», яка ґрунтувалася на наступному: поміщики, саботуючи захист королівства і заважаючи «святому воїнству Христову» виконати свою місію, втратили права на свої привілеї, а селянство у разі успіху повстання повинне отримати усі ті свободи, якими користуються секеї в Трансільванії.Контлер Л. История Венгрии. Тысячелетие в центре Европы / Ласло Контлер. - М. : Весь мир, 2002. - С, 165 - 166. До кінця червня король і дворянство, вийшовши із стану первинного шоку, викликаного несподіваним розвитком подій, подавили дрібні вогнища бунту, а основна армія під проводом Дожі 15 червня 1514 р. здалася на милість Запольяі, що прийшло на допомогу обложеним в замку Темешвар, гарнізон якого більше місяця відбивав атаки селян.Там само. - С.167.

Дожа був страчений звірячим чином - його підсмажили на розжареному залізному троні, а соратників змусили з'їсти шматки його плоті, після чого замучили на смерть. Проте, якщо не рахувати окремих спалахів жорстокості спочатку після пригнічення повстання, більшості його учасників вдалося уникнути серйозних покарань. Цьому явно допомогло розуміння того, що робоча сила ще знадобиться. Звичайно, селян змусили розплатитися за завданий ними збиток. В якості такого колективного покарання державні збори в жовтні 1514 р. ухвалили закони, згідно з якими селяни підлягали «вічній залежності» (perpetua rusticitas),Стисла історія Угорщини [Електронний ресурс] // режим доступу: http://www.ugraina.org/monographics/2014.html тобто їм усім було заборонено переходити від хазяїна до хазяїна і мати зброю. Крім того, вони були зобов'язані виконувати трудові повинності. І хоча ці закони не завжди строго виконувалися, вони в якості юридичної норми діяли аж до 1848 р. На тому ж засіданні державних зборів депутатам був представлений знаменитий Трипартітум - об'ємне зведення звичайного права Угорського королівства, складене юристом Іштваном Вербеци за парламентським дорученням від 1498 р. Вербеці був юристом, завзятим прибічником Запольяи і дворянській фракції в державних зборах, а тому наполягав на рівності прав усього дворянства, як би це не суперечило реальний стану справ, і на те, що абстрактний поняття «влада корона» є корпоративний, становий влада увесь дворянство. Ця ідея була дуже близька ідеї «дворянської республіки», в тому ж столітті що отримала повний розвиток в Польщі. Недивно, що текст статуту так і не був обнародуваний і не висилався Королівською радою в комітати. Проте він був опублікований у Відні в 1517 р., став широко відомим і впродовж трьох століть грав роль довідника, що використався в судочинстві, особливо в місцевих комітатських судах.Гуревич А.Я.,Харитонович Д.Э.История среднихвеков: Учеб. / А. Я. Гуревич, Д. Э. Хариитонович. - М. : Интерпракс, 1995. - С, 202.

Найбільш тяжкими наслідками селянської війни стали викликані нею руйнування. Що співпали за часом з європейською економічною кризою, що почалася в 1512 р., вони посилили його дію на господарство країни в період, коли вона понад усе потребувала матеріальних ресурсів. Навіть у кінці XIV ст., коли імперія Османа по розмірах не перевищувала територію Угорського королівства, вона була значно сильніша його у військовому і стратегічному стосунках.

Завоювання турецьких султанів в XV ст., особливоМурада II і Мехмеда II Фатиха, на Балканах і Близькому Сході мали слідством те, що територіально імперія в два рази стала перевершувати королівство. Перемоги Селіма I Грозного після 1512 р. в Сирії, Єгипті і Іраку довели це співвідношення до трьох до одного. Оскільки усі інші цілі були менш спокусливими або занадто далеко розташованими від імперії Османа, цілком логічно припустити, що тепер, зі сходженням в 1516 р. на угорський престол десятирічного сина Владислава - Лайоша (Людовика) II, черга дійшла до Угорщини. Коли Селім помер і його місце зайняв його син Сулейман I (пізніше названий Прекрасним), барони, що управляли країною від імені ще неповнолітнього короля, відчули таке полегшення, що не спромоглися відповісти на пропозицію про світ, прислану новим султаном (більше того, вони посадили в темницю його посланця). Це був дуже грубий прорахунок. Честолюбний, ображений Сулейман вже наступного року повів війська на Угорщину. Шабац і Белград пали літом 1521 р., відкривши з півдня прохід на угорську територію.Контлер Л. История Венгрии. Тысячелетие в центре Европы / Ласло Контлер. - М. : Весь мир, 2002. - С, 165 - 167.

Різні укази по організації південної оборони, що розглядалися на парламентських засіданнях, були або чистою говорильнею, або так тісно пов'язані з фракційною боротьбою, що, по суті, відміняли один одного. У 1523 р. Лайош II, піддавшись на умовляння своєї дружини Марії Габсбурга і наслідуючи приклад свого шуряка, Фердинанда Австрійського, спробував узяти кермо влади у свої руки. Проте зроблені ним зміни в уряді в цілому виявилися неефективними. Вони лише підлили олії у вогонь усобиці і нестабільності, внаслідок чого політична атмосфера в країні розжарилася, як перед початком громадянської війни. Королеві вдалося дещо зміцнити свої позиції лише на державних зборах в квітні 1526 р., коли його підтримала, як це ні парадоксально, таємна організація, створена за рік до того з метою захисту інтересів дворянства. Не дали бажаного результату і заходи, які при інших обставинах були б розумними і зваженими, як, наприклад, відгук контракту з Фуггерами на розробку північних шахт. Єдине рішення, що виявилося вдалим, було прийняте в 1523 р. Воно було пов'язане з призначенням калочського архієпископа Лягла Томори головним капітаном. Томорі, як і Запольяи, зумів завдати декілька поразок туркам, які у свою чергу зламали опір першої лінії південних укріплених районів. У Західній Європі в цей час розгорався конфлікт між католицькими і протестантськими державами, а Німеччина стояла напередодні страшної селянської війни. Парламент «Священної Римської імперії» і імператор Карл V, другий шуряк Лайоша II, зайняті суперництвом з французьким королем Франциском I, залишили без уваги численні відчайдушні прохання угорського государя про допомогу.Контлер Л. История Венгрии. Тысячелетие в центре Европы / Ласло Контлер. - М. : Весь мир, 2002. - С, 165 - 167-168.

В той час, коли в 1526 р. засідали державні збори, армія Сулеймана, значно більша, ніж в 1521 р., вже знаходилася на марші. Це була кампанія, яка започаткувала поступовий процес розчленовування середньовічного Угорського королівства. Аж до червня в Угорщині не проводилася ніякої серйозної підготовки до відображення настання, поки все ж не почалася мобілізація, і тоді навіть церковне начиння і предмети богослужіння з дорогоцінних металів експропріювали для монетного двору. Армія, що дала, нарешті, бій туркам 29 серпня 1526 р. у міста МохачІсторичний нарис. Угорщина (за матеріалами посольства Угорської Республіки в Україні) [Електронний ресурс] // режим доступу: http://svit.ukrinform.ua/Hungary/hungary.php?menu=history, складалася з військ південних гарнізонів під королівськими прапорами і з'єднань під прапорами баронів Південної Угорщини. Загальна чисельність цих військ не перевищувала 25 тис. солдатів, тобто турецька армія, що протистояла їм, мала майже триразову чисельну перевагу. Найманці з Богемії, війська з Хорватії і армія воєводи Запольяі не зуміли підійти вчасно. Битва була короткою і кривавою. Спочатку здавалося, що атака угорської легкої кавалерії відтіснила турок, але вона захлинулася і була відбита. Результат битви став вирішеним наперед. Впродовж двох годин угорської армії і її командуванню був завданий смертельного удару: як мінімум 10 тис. піхотинців, практично уся кавалерія і 35 прелатів і баронів пали на полі бою. Намагаючись врятуватися втечею, король в дуже важкій броні впав з коня в Дунай і потонув. Сулейман отримав можливість вільного проходу маршем до Буди. Як і після битви при Мохи (1241), здавалося, Угорське королівство знаходиться на межі зникнення.

політичний угорський королівство могацький

2. Могацька катастрофа 1526 року

29 серпня 1526 року поблизу міста Могачу Південній Угорщині, на правому березі Дунаю сталась битва між армією турецького султана Сулеймана I Пишного (100 тисяч чоловік і 300 гармат) і дворянським військом короля Угорщини, Чехії та Хорватії Лайоша II (25 тисяч чоловік і 80 гармат).

Величезна перевага турків відбилась на результатах битви: армія короля Лайоша II зазнала нищівної поразки, сам король загинув під час відступу. В результаті битви територія сучасної Угорщини перейшла під турецький контроль, до соборів було прибудовано мінарети, а угорську столицю довелось на півтора століття перенести на північ, до Братислави.

Турецька перемога мала ряд прямих наслідків як для угорців, так і для багатьох інших сусідніх народів. Як і у випадку битви під Гвадалетою 711 року для арабів, битва при Могачі відкрила перед турками широкі можливості для підкорення всієї Центральної Європи. Султан Сулейман Iу 1529 році почав облогу Відню, але через наближення зими змушений був відступити.Стисла історія Угорщини [Електронний ресурс] // режим доступу: http://www.ugraina.org/monographics/2014.html

На місці підкорених османами угорських земель утворилась нова область - Османська Угорщина, що існувала у 1526-1699 роках. Більше того, далеко не всі угорці чинили опір турецькій владі. Частково це пояснювалось історико-культурною єдністю обох народів. Справа у тому, що до свого приходу в Європу близько 1000 року, фіно-угорські за походженням угорці проживали в оточенні тюркських народів, у яких вони запозичили значну частину сільськогосподарської лексики. Угорське селянство південного сходу країни поставилось до приходу турків як до звільнення від засилля місцевих феодалів, що наклали на них непосильні побори. Прагнучи залучити угорських селян на свій бік, турки лібералізували багато із сфер життя угорського селянства.

На відміну від кривавих суперечок між католиками й протестантами Європи тих часів, турки не забороняли жодну з релігій, хоча навернення іслам усіляко заохочувалось. Скориставшись хаосом повоєнних років та зародженням нового мусульманського суспільства, багато простих угорців, що прийняли іслам (магьяраби), зуміли піднятись кар'єрними сходами воєнних станів Османської імперії. Жителі північних угорських земель чинили туркам більший опір, створюючи загони гайдуків. Багато-хто також тікав до сусідніх словацьких земель на північ. Слід також враховувати, що турки підкорили тільки Центральну Угорщину, периферійні західні та північні регіони з новою угорською столицею - містом Пожонь були анексовані австрійськими Габсбургами, які перетворили їх на буфер між німецькими й османськими територіями. Таким чином, в угорців початку ХVI століття фактично не було вибору. Якщо б угорців не підкорили турки, то це зробили б німці. Після невдалої облоги Відню, австрійські німці приступають до більш рішучих дій проти турків, починається поступова «реконкіста» Балканського півострова.Харботл Т. Битвы мировой истории : Словарь. / Томас Харботл. - М. : Снешсигма, 1993. - С. 151.

Після битви при Могачі європейські нації, почали вживати спроб об'єднання з метою протистояння загрозі ісламізації Європи. Ця стратегія принесла перший успіх у битві при Лепанто. Окрім того, незважаючи на свій первинний успіх, саме в Угорщині турки вперше стикнулись із західноєвропейською соціально-політичною структурою, яка мала сильний німецький вплив та вже істотно відрізнялась від орієнталізованих греко-слов'янських держав балканського регіону, з такою легкістю підкорених турками. Хоча європейські цінності в Угорщині в цілому й не відповідали західним стандартам, близькість Османської Угорщини до німецьких земель створювала для них пряму загрозу і викликала гнівний опір з метою підтримання імперських амбіцій самих Габсбургів.

3. Угорське королівство в кільці імперій

Травма, викликана розпадом середньовічного Угорського королівства і тим фактом, що його територія більш ніж на півтора століття перетворилася на театр військових дій для двох великих експансіоністських держав - Османом і Габсбурзькою імперією, стала в певному значенні «останньою краплею», якщо порівнювати угорську історію з польською.

До початку XVI ст. Угорщина вже не могла довше стримувати турецьку експансію. Це з неминучістю повинно було привести до того, що залишки її території стануть буферною зоною проти імперії Османа - зоною, що залежала від Габсбургів, які після загибелі короля Лайоша II на полі битви при Могачі отримали і угорську корону, і шанс виконати свою головну історичну місію, - захистити Європу, спочатку стримавши, а потім, вже у кінці XVII ст., розбив вщент і вигнавши з меж Центральної Європи найагресивнішого за всю історію Заходу завойовника, що прийшов зі сходу.Вандич П. Ціна свободи. Історія Центрально-Східної Європи від Середньовіччя до сьогодення. / П. Вандич. - К. : Критика, 2004. - С. 201.

Через 12 днів після битви при Могачі і майже 36 років з дня смерті Матяша султан і його армія маршем увійшли у Буду. Овдовіла королева Марія разом з двором втекла в Пожонь. Султан зі своєю свитою теж незабаром покинув Буду, знищивши вогнем її і спустошуючи усе, що попадалося дорогою додому. В середині жовтня він повернувся на Балкани з такою величезною здобиччю, що навіть в 1528 р. раби і дорогоцінні метали на ринку в Сараєві коштували ще дуже дешево. Угорщина явним чином на якийсь час виявилася залишенасама по собі.Гуревич А.Я.,Харитонович Д.Э.История среднихвеков: Учеб. / А. Я. Гуревич, Д. Э. Хариитонович. - М. : Интерпракс, 1995. - С. 110. Поспішність турецького відходу була викликана тим, що в укріпленнях, що залишалися ще в тилах і на флангах, містилися гарнізони, що представляли певну загрозу військам імперії Османа.

На самій же справі політична ситуація для турок була більш ніж сприятливою. Лайош II не залишив спадкоємця, і два конкуруючих претендента заявили свої права на угорський трон.

Один з них підтверджував свої права рішенням державних зборів від 1505 р. про необхідність вибирати «національного короля», інший - шлюбним договором 1506 р., що з'єднав династії Ягелло - новий і Габсбургів. На державних зборах, скликаних в Секеш-фехерваре 1 листопада 1526 р., переважною більшістю голосів угорського дворянства королем був обраний Янош Запольяі (коронований як Іоанн I). Запольяі сподівався швидко зв'язати руки Габсбургам, що мали серед магнатів нечисленну групу своїх прибічників, об'єднаних навколо королеви Марії, яка відкинула його шлюбну пропозицію і, наслідуючи чеський приклад, вирішила визнати законним королем Фердинанда I, ерцгерцога Австрії, який і був 17 грудня того ж року обраний прогабсбурзьким угрупуванням. Контлер Л. История Венгрии. Тысячелетие в центре Европы / Ласло Контлер. - М. : Весь мир, 2002. - С. 176. Для Габсбургів, за часів Лайоша II що регулярно втручалися у внутрішні справи Угорщини, успадкувати угорський трон і дістати західні і північні провінції країни стало справою життя і смерті, навіть при тому, що тоді ще вони не могли подумувати про пригнічення турок. Коли збройні сили Габсбургів, зайняті в італійських війнах імператора Карла V, після розграбування в 1527 м. Римі виявилися звільнені від участі в подальших операціях, прекрасно навчені німецькі найманці почали витісняти війська Запольяі з усіх центральних районів Угорщини. Визнавши реальне співвідношення сил не на користь Запольяі, багато хто з колишніх його прибічників перекинувся до Фердинанда, підтримавши його кандидатуру на засіданні державних зборів, що відбулося в листопаді 1527 р. в Секешфехерваре, тоді як король Іоанн спочатку був загнаний в Трансільванію, а потім став шукати притулку в Польщі.

Імперія Османа тепер могла приступити до другої стадії своєї поетапної загарбницької операції, що так успішно відрепетувала на Балканах. Першим потужним ударом турки вже ослабили економічну і військову складові регіональної влади. У багатьох ключових фортецях вони залишили свої гарнізони. До того ж в країні з'явилася політична сила, готова в обмін на їх підтримку офіційно визнати турецьку присутність: підбадьорюваний турками, король Іоанн став шукати союзу з султаном Сулейманом проти Фердинанда. За договором, що знаходиться в Стамбулі в січні 1528 р., він був визнаний єдиним законним правителем землі, силою захопленої султаном, і йому була обіцяна всемірна підтримка. Дворянство, Запольяі, що привело, на трон, легко можна було заспокоїти навіюванням уявлення про турків як усього лише союзниках, що підготувало б останню фазу захоплення частини або навіть усієї території країни з включенням її до складу імперії Османа, або щонайменше перетворило б її на повністю залежну буферну державу, як, наприклад, це сталося з сусідніми румунськими князівствами.Кіндер Г., Хільгеман В. Всесвітня історія:dtv-Atlas: Пер. з нім. / Г. Кіндер, В. Хігельман. - К. : Знання-Прес, 2001. - С. 251.

Третя стадія турецької експансії датується 1541 р., коли Буда була захоплена і окупована турками на подальші 145 років. До цього, в 1529 р., вони вже її захоплювали, змусивши двір Фердинанда бігти із столиці, проте незабаром після безуспішної спроби штурму Відня були вимушені відійти з обох міст. У 1532 р. друга спроба захопити престол Габсбургів була зупинена захисниками крихітної задунайської фортеці Кесег. Впродовж «мирних років», що послідували, - а фактично цілого десятиліття громадянської війни, що не припинялася, між прибічниками двох королів - султан задовольнявся тим, що зміцнював свою військову присутність на захопленій їм території за допомогою військ, що надавали відкриту підтримку Запольяі в його боротьбі проти Фердинанда.Контлер Л. История Венгрии. Тысячелетие в центре Европы / Ласло Контлер. - М. : Весь мир, 2002. - С. 178. Окремі магнати, усвідомивши, що відбувається розчленовування країни, спробували узяти ініціативу у свої руки, скликавши «безкоролівські парламенти», з тим щоб позбавити влади обох королів. Були і такі, хто, ніяк не уміючи визначитися, міняв свої прихильності. Усе це призводило до того, що у територій, що контролювалися Фердинандом і Іоанном, межі постійно мінялися, проте велика частина Угорщини, хоч би номінально, підкорялася останньому. Але він не був там повноправним хазяїном. Окрім присутності на території турецьких військ, влада Іоанна була серйозно урізана Лодовико Грітті - венеціанським банкіром (незаконним сином дожа), купцем і фаворитом Сулеймана. Коли він в 1534 р. був убитий трансільванськими дворянами, султан, зайнятий війною в Персії, не зміг помститися відразу, але в 1536 р. направив свої війська в Східну СлавоніюДворнік Ф. Слов'яни в європейській історії та цивілізації. / Френсіс Дворнік. - К. : Дух и Літера, 2000. - С. 265..

Усвідомивши прямий зв'язок між загибеллю Грітті і захопленням Славонії, яку наступного року безуспішно спробував відбити Фердинанд, Запольяі почав розуміти, що його власна прихильність до трону вигідна туркам, і став звикатися з думкою, що країну після його смерті доведеться передати Габсбургам, що мали більше можливостей її захистити. Тривалі переговори між представниками двох королів завершилися мирним договором, підписаним в Надьвараде 24 лютого 1538 р., за умовами якого Фердинанд називався єдиним претендентом на трон, а прямі спадкоємці Запольяі повинні були отримати щедру винагороду. Тоді у Запольяі взагалі не було дітей. Але наступного року він одружився на Ізабеллі, дочці польського короля Сигізмунда I, яка в 1540 р. народила йому сина. Вже помираючи, король Іоанн узяв клятву зі своїх баронів, що вони відмовляться виконувати умови Надьварадського світу. Так і вийшло - всемогутній радник і останній скарбник покійного короля Дьєрдь Мартинуцци («брат Дьєрдь»Історичний нарис. Угорщина (за матеріалами посольства Угорської Республіки в Україні) [Електронний ресурс] // режим доступу: http://svit.ukrinform.ua/Hungary/hungary.php?menu=history, варадский єпископ) добився того, що немовля Янош Жигмонд було обране королем Іоанном II і визнане у Блискучій Порту. Марно Фердинанд, піклуючись про дотримання умов договору, посилав своїх представників в Трансільванію, а у Буду - в 1540 і 1541 рр. - війська, щоб захопити місто.

Армія Фердинанда, що обложила Буду літом 1541 р., була вимушена відійти при наближенні військ султана Сулеймана, що мав намір, за його власними словами, захистити права немовля-короля. І дійсно, поки свиту і немовля розважали в таборі, солдати без бою увійшли до міста 29 серпня 1541 р. Через два дні королівський двір покинув Буду і попрямував в землі, що лежать на схід від річки Тиса і Трансільванії, віддані королеві Ізабеллі і її синові в управління за щорічну данину султанові. Розділення Угорщини на три частини, почате в 1526 р., тепер було повністю завершене. Вже в період між битвою при Могачі і падінням Буди король Іоанн I найміцніше утримував владу над Трансільванією і тими декількома східними угорськими комітатами (Парциумом), які після 1541 р. виявилися під загальним управлінням і утворили нову державу, Трансільванське князівство, що мало зовнішньополітичну залежність від імперії Османа, але автономне у внутрішній політиці. Уся інша частина, що номінально управлялася Іоанном, вже до 1541 р. фактично була театром військових дій, де розігрувалося суперництво між двома великими державами і де угорські збройні сили грали другорядну роль. До 1541 р. одна з цих держав, Габсбурзька, вже створила в північних і східних частинах країни контури централізованої адміністрації, керованої з Відня. Тепер і імперія Османа стала обґрунтовуватися в центральних районах, перетворюючи їх на свою провінцію.Контлер Л. История Венгрии. Тысячелетие в центре Европы / Ласло Контлер. - М. : Весь мир, 2002. - С. 180.

На той час, коли Габсбурги зміцнилися в Угорщині, у Відні вже була створена ціла мережа органів управління, що абсолютно не залежна від місцевих станів і значною мірою нагадувала структуру влади Бургундського герцогства. Вона збільшила собою число чиновників-професіоналів, що живуть у Відні на отримуване межі турецьких вілайєтів платня. Оскільки король Угорщини і Богемії Фердинанд керував також спадковими австрійськими володіннями і правив від імені свого брата Карла V «Священною Римською імперією», усі його державні заняття і справи не були строго розмежовані за територіальною ознакою. Головний його адміністративний орган, Таємна рада, що складалася з німецьких і австрійських аристократів, а також з юристів-законників, приймав усі основні політичні рішення, що стверджуються також придворним казначейством. Придворна канцелярія оформляла усі ці рішення письмово. Їй також ставилося в обов'язок вести усі поточні дипломатичні справи. У 1556 р. був заснований також Військова рада. Ця порада стала єдиним австрійським органом влади, сфера діяльності якого безпосередньо поширювалася і на угорські території. Фердинанд, що ніколи не збирався переїжджати в Угорщину, як тільки його обрали королем Угорщини, відразу створив свій уряд, або губерніум, главою якого був палатин, а у випадку якщо цей пост виявлявся вакантним, кермо влади отримував один з угорських архієпископів або єпископів. Тому губерніум ніколи не перетворювався на просте знаряддя в руках Габсбургів. Навіть угорські феодали не вважали його органом чужої влади, як і інше відомство, створене в 1528 р. у Буде і реорганізоване в 1531 р. в Пожони, - Угорську палату. В принципі угорські установи не були безпосередньо підпорядковані начальству з Відня. Тільки палата і канцелярія були до певної міри залежні від рішень австрійського двору. Система управління виявилася суперечливою: двір був іноземним і знаходився за кордоном, угорські радники і інші консультанти короля по Угорщині часто почували себе у Відні чужими і погано представляли свої обов'язки, оскільки ніякої серйозної ролі при ухваленні політичних рішень не грали.Контлер Л. История Венгрии. Тысячелетие в центре Европы / Ласло Контлер. - М. : Весь мир, 2002. - С. 180 - 182.

Та все ж владу Габсбургів як угорських королів, які розуміли, що не можна управляти Угорщиною без урахування її ситуації і її законів, не була абсолютною. Вона обмежувалася у зв'язку з двома дуже істотними обставинами. Першою була політична і економічна вага магнатів. Володіння угорських баронів, що утворилися головним чином в результаті надмірних нагород, якими їх обсипали і король Іоанн, і сам Фердинанд, перекуповуючи один у одного їх відданість в період протистояння, часом досягали розміру провінцій. Владні повноваження централізованих установ практично не перетинали меж цих приватних володінь. Сім'ї Баттяни, Баторі, Ердеді, Надашди, Зріньі і подібні до них обіймали в Пожони високі офіційні посади або ж очолювали комітат і мали під командуванням численні групи місцевого середнього дворянства. Вони містили значні приватні армії і розкішні двори, спеціально орієнтовані на заміщення колишньої соціальної і культурної ролі дворів угорських королів. Друга обставина полягала в тому, що стани, вважаючи себе чи не на рівних з габсбурзькою адміністрацією, ревно відстежували її кроки, їх власні права, що зачіпали. Король не міг ігнорувати засідань угорських державних зборів, оскільки згідно із законом не мав права вводити податки без згоди феодалів, а вони зазвичай голосували проти, поки не отримували обіцянок виправити допущені несправедливості. І хоча романтична історіографія не схильна називати XVI століття періодом активних «антигабсбурзьких битв», це був час конституційного розмежування владних повноважень між Віднем і угорськими феодалами.Контлер Л. История Венгрии. Тысячелетие в центре Европы / Ласло Контлер. - М. : Весь мир, 2002. - С. 185.

Проте роль угорського дворянства була зведена виключно до питань внутрішнього життя. Воно, звичайно, претендувало на участь в зовнішній і у військовій політиці, але безуспішно, оскільки в цих сферах неподільно панував Відень. До того ж доля, яку Угорщина могла внести у витрати на оборону, була занадто мала, щоб країна грала тут яку-небудь серйозну роль.Вандич П. Ціна свободи. Історія Центрально-Східної Європи від Середньовіччя до сьогодення. / П. Вандич. - К. : Критика, 2004. - С. 198. До часу сходження Габсбургів на угорський трон приблизно сто фортець в країні не мали достатнього запасу міцності, щоб пережити більше двох днів артилерійського обстрілу. Їх модернізація і зміст вимагали величезних засобів, і це не рахуючи платня для 15-20 тис. розквартированих там солдатів, яким потрібно було платити навіть в мирний час. Загальна сума військових витрат за цими статтями приблизно з 800 тис. форинтів в середині XVI ст. піднялася до кінця століття до мільйона. Доход, що поступав в австрійське казначейство з угорських володінь, не досягав і половини цієї суми. Різницю необхідно було знаходити, збираючи значні кошти по підписках і субсидіях, які затверджувалися починаючи з 1530-х рр. на засіданнях німецького імперського парламенту («допомога проти турок»), а також на зборах австрійського Дворянства (що проводяться передусім в пограничних з Угорщиною районах). Дипломатичні переговори, особливо з папською курією, а також особистий кредит будинку Габсбургів допомагали знаходити додаткові кошти навіть в роки війни, коли внутрішні ресурси виявлялися недостатніми. Сучасники не могли не розуміти, що, не володій Габсбурги такою кредитоспроможністю, Угорщина лягла б перед турками впродовж якихось місяців.Історичний нарис. Угорщина (за матеріалами посольства Угорської Республіки в Україні) [Електронний ресурс] // режим доступу: http://svit.ukrinform.ua/Hungary/hungary.php?menu=history

Незабаром після того, як сімейство Запольяі зі свитою і обозом покинуло Буду, турки почали встановлювати свою владу над територіями, захопленими ними крок за кроком з 1526 по 1541 р. Вони перетворювали ці землі на свої провінції і в плацдарм, необхідний для розгортання подальших військових операцій. Як і раніше на Балканах, їх абсолютно не цікавило місцеве адміністративне ділення. Буда стала центром провінції, або вілайєта, Угорщина, що підрозділяється у свою чергу на санджаки і ще дрібніші одиниці. Паша, або бейлербей, Буди був військовим, адміністративним і судовим правителем вілайєта. Він також міг викликати війська сусіднього, створеного раніше вілайєта Боснія, і війська іншого вілайєта, який був заснований дещо пізніше, після завоювань Сулеймана на схід від Тиси, з центром в Темешваре.Стисла історія Угорщини [Електронний ресурс] // режим доступу: http://www.ugraina.org/monographics/2014.html У розпорядженні паші була велика кількість чиновників і посадовців, а дорадчим органом був диван elect-2012 рада вищих сановників вілайєта. Паші могли діяти значною мірою на свій власний розсуд, і в сферу їх діяльності входило практично усе, що могло представляти хоч якийсь політичний або військовий інтерес для Блискучої Порти. Але при цьому вони не могли підбирати собі підлеглих - їх призначали безпосередньо в Стамбулі, та і самих пашей Порту могла зняти довільно у будь-який момент: за 145 років у Буде їх змінилося 99. Військове і цивільне управління санджаками знаходилося в руках беїв, хоча каді, або судді, їх влада не підкорялася і навіть, навпаки, здійснювали над ними свого роду прокурорський нагляд. У Угорщині, на відміну від Балкан, інститути місцевого самоврядування зберігалися до тих пір, поки вони не починали заважати туркам і були здатні виконувати хоч якісь адміністративні функції. Наприклад, в торгових селищах Середньодунайської рівнини збори з продажів і податки, а також судові розгляди робилися самою угорською владою. Не були завойовники зацікавлені і у зверненні місцевого населення в іслам. Як і на Балканах, де грецькі і південнослов'янські православні церкви виявилися інтегрованими в систему влади імперії Османа, в Угорщині вони також терпіли і католицькі, і протестантські конфесії, доки це відповідало їх основним цілям - стабільності в імперії і регулярності отримання доходів.Контлер Л. История Венгрии. Тысячелетие в центре Европы / Ласло Контлер. - М. : Весь мир, 2002. - С. 189.


Подобные документы

 • Історія балканських країн у XIX ст. Економічна політика Османської Туреччини щодо балканських слов'ян. Основні причини зародження та наростання антитурецького руху на Балканах. Соціально-економічні та політичні процеси напередодні Східної кризи.

  курсовая работа [56,5 K], добавлен 05.01.2011

 • Політичне та економічне положення Царства Польського. Підйом Національно-визвольного руху польського народу, його місце та роль в історії польського народу. Січневе повстання 1863-1864 рр. Створення Королівства Польського на Віденському конгресі.

  курсовая работа [88,3 K], добавлен 20.09.2010

 • Становлення тоталітарних режимів в країнах Східної Європи у 1943-1948 рр. Соціально-економічне положення у післявоєнний час. Політичне становище Чехословаччини після Другої світової війни. Основні етапи формування опозиції. Хід, наслідки "Празької весни".

  курсовая работа [58,0 K], добавлен 19.09.2010

 • Політичне і соціально-економічне становище в Україні напередодні національно-визвольної війни. Характеристика політичного портрету Хмельницького та зовнішньополітична діяльність його уряду у південному регіоні. Відносини України з Османською Портою.

  реферат [43,6 K], добавлен 24.04.2009

 • Вивчення досвіду експлуатації атомних електростанцій з метою уникнення аварій. Викид радіації з реактору 4-го блоку Чорнобильської АЕС. Підходи і перспективи подолання наслідків катастрофи та вплив радіоактивного забруднення на стан здоров'я населення.

  контрольная работа [31,4 K], добавлен 02.12.2010

 • Порівняльний аналіз становища Князівства (Герцогства) Варшавського та Королівства (Царства) Польського в контексті розвитку відносин європейських країн. Історичні корені соціально-економічних процесів на території польської держави під владою іноземців.

  реферат [47,0 K], добавлен 28.10.2010

 • Процес становлення королівства Югославії, аналіз внутрішньополітичної ситуації в новоутвореній державі. Вектори зовнішньої політики, еволюція у зовнішньополітичних відносинах Югославії з країнами Антанти та фашистської осі. Історіографія дослідження.

  курсовая работа [45,4 K], добавлен 20.09.2010

 • Правове, політичне і соціально-економічне становище українських земель Східної Галичини у складі Австро-Угорщини. Розгляд колоніального режиму управління, стан розвитку промисловості і сільського господарства та компетенції органів самоврядування.

  реферат [40,0 K], добавлен 09.05.2011

 • Соціально-економічне становище українських земель напередодні реформи 1861 р. Скасування кріпосного права. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років. Промисловий переворот в країні. Суспільно-політичне життя. Рух народників в Україні.

  лекция [35,5 K], добавлен 29.04.2009

 • Королівство Данія - конституційна монархія, розташоване у на півострові Ютландія. Крістіан IV — король Данії і Норвегії (1588-1648 рр.); молоді роки, коронація, особисте життя; економічна і військова реформи. "Золотий період" Данського королівства.

  реферат [687,1 K], добавлен 26.04.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.