Зовнішня торгівля головних центрів економічної сили: США, ЄС, Японії

Стан зовнішньої торгівлі головних центів економічної сили: США, Японії. Оцінка розвитку зовнішньої торгівлі. Структура українського експорту. Партнери у зовнішній торгівлі Японії. Поглиблення міжнародного поділу праці й інтернаціоналізація виробництва.

Рубрика Международные отношения и мировая экономика
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 19.12.2013
Размер файла 239,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Реферат

з дисципліни

«Міжнародна економіка»

на тему:

Зовнішня торгівля головних центрів економічної сили: США, ЄС, Японії

ЗМІСТ

ВСТУП

1. Стан зовнішньої торгівлі головних центів економічної сили: США, Європейського Союзу, Японії

2. Оцінка розвитку зовнішньої торгівлі

ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Історичний досвід доводить, що економічний розвиток будь-якої країни неможливий без її активної участі в торговельних відносинах з іншими країнами світу. Досягнутий на сучасному етапі рівень міжнародного поділу праці вже не залишив держави, господарська діяльність якої була б ізольована від зовнішнього світу, а економічні процеси замкнулись на національному рівні.

Підвищення ролі глобалізаційних процесів в економічному зростанні країни в останні десятиліття проявилось перш за все в швидкому розвитку зовнішньої торгівлі.

Зовнішня торгівля посідає особливе місце в системі світогосподарських зв'язків, так як в ній віддзеркалюється рух різноманітних ресурсів, що переміщуються між країнами, регіонами та юридичними особами. Незважаючи на те, що вона почала активно розвиватися ще з ХVІІІ-ХІХ століття, найбільш високих темпів вона досягла у ХХ століття, особливо в його кінці. Сьогодні вона опосередковує практично всі види міжнародного співробітництва, включаючи спільну виробничу діяльність господарюючих суб'єктів з різних країн, міжнародний трансфер технологій тощо.

Разом з тим, зовнішня торгівля виступає як найважливіша форма міжнародних економічних відносин, показники якої водночас відображають рівень економічного потенціалу країн і характерних відносин між ними. Тому торгівлі належить вирішальна роль серед інших форм міжнародних економічних відносин на сучасному етапі розвитку світової економіки.

В зв'язку з цим, наша метою написання реферату є вивчення сучасних особливостей розвитку зовнішньої торгівля і розкрити основні фактори її зростання на прикладі США, ЄС та Японії.

1. Стан зовнішньої торгівлі головних центів економічної сили: США, Європейського Союзу, Японії

У сучасному світі склалася система міжнародних економічних зв'язків, центром якої стали США.

Зовнішньоекономічна діяльність США у цій системі реалізується у різних формах: експорт та імпорт капіталу, зовнішня торгівля товарами й послугами, надання допомоги іноземним державам, участь у міжнародних економічних організаціях, використання національної грошової одиниці як головного міжнародного розрахункового та платіжного засобу. США - найкрупніший експортер капіталу у світі (таблиця 1.1).

Тривалий час зовнішньоторговий баланс країни був активним, але, починаючи з 80-х років, імпорт перевищив експорт і зовнішньоекономічний баланс став пасивним.

Провідне місце у зовнішній торгівлі США займають країни Західної Європи, Канада та Японія. Значну роль відіграють також країни Латинської Америки (Мексика, Аргентина, Бразилія,), Азії (Сінгапур, Малайзія, Таїланд, Республіка Корея, Тайвань, а також Китай).

В останні роки в експорті США зросла частка машин і устаткування, автомобілів. У той же час скоротилася частка продовольчих товарів, промислової сировини та матеріалів. В імпорті зросла питома вага капітального устаткування, а зменшилася частка продовольства та сировини. Посилилася орієнтація імпорту на споживчі товари та автомобілі.

США бере активну участь у глобальних господарських зв'язках, інтеграційних процесах, відіграє провідну роль у багатьох міжнародних організаціях.

Таблиця 1.1

Зовнішня торгівля товарами та послугами США* [3]

Period

Balance

Exports

Imports

Total

Goods

Services

Total

Goods

Services

Total

Goods 1

Services

Annual

1992

-39 212

-96 897

57 685

616 882

439 631

177 251

656 094

536 528

119 566

1993

-70 311

-132 451

62 141

642 863

456 943

185 920

713 174

589 394

123 780

1994

-98 493

-165 831

67 338

703 254

502 859

200 395

801 747

668 690

133 057

1995

-96 384

-174 170

77 786

794 387

575 204

219 183

890 771

749 374

141 397

1996

-104 065

-191 000

86 935

851 602

612 113

239 489

955 667

803 113

152 554

1997

-108 273

-198 428

90 155

934 453

678 366

256 087

1 042 726

876 794

165 932

1998

-166 140

-248 221

82 081

933 174

670 416

262 758

1 099 314

918 637

180 677

1999

-263 160

-336 171

73 011

967 008

698 218

268 790

1 230 168

1 034 389

195 779

2000

-376 749

-445 787

69 038

1 072 783

784 781

288 002

1 449 532

1 230 568

218 964

2001

-361 771

-421 276

59 505

1 007 726

731 189

276 537

1 369 496

1 152 464

217 032

2002

-417 432

-474 491

57 059

980 879

697 439

283 440

1 398 311

1 171 930

226 381

2003

-490 984

-540 409

49 425

1 023 519

729 816

293 703

1 514 503

1 270 225

244 278

2004

-605 357

-663 507

58 150

1 163 146

821 986

341 160

1 768 502

1 485 492

283 010

2005

-708 624

-780 730

72 106

1 287 441

911 686

375 755

1 996 065

1 692 416

303 649

2006

-753 288

-835 689

82 401

1 459 823

1 039 406

420 417

2 213 111

1 875 095

338 016

2007

-696 728

-818 886

122 158

1 654 561

1 163 957

490 604

2 351 289

1 982 843

368 446

2008

-698 338

-830 109

131 770

1 842 682

1 307 499

535 183

2 541 020

2 137 608

403 413

2009

-381 272

-505 910

124 637

1 575 037

1 069 491

505 547

1 956 310

1 575 400

380 909

2010

-500 027

-645 857

145 830

1 837 577

1 288 699

548 878

2 337 604

1 934 555

403 048

2011

-559 956

-738 292

178 336

2 105 046

1 497 389

607 657

2 665 002

2 235 681

429 321

· Станом на 12 квітня 2012 року

Передумовами такого експортного потенціалу є економічні показники США (таблиця 1.2)

Таблиця 1.2

Основні статистичні показники економіки США [2]

Номінальний ВВП

15,321 трлн. дол. (на кінець 2011 року)

Зростання реального ВВП

1,7% (у 2011 році)

ВВП на душу населення

49 тис. дол.

Рівень безробіття

8,3% (станом на лютий)

Національний борг США

15,574 трлн. дол. (станом на березень)

Поточний індекс споживчих цін

0,4% (станом на лютий)

Поточна облікова ставка ФРС

0,1% (станом на лютий)

Експорт США

180,8 млрд. дол. (станом на січень)

Імпорт США

233,4 млрд. дол.. (станом на січень)

Торговельне сальдо США

52 млрд. дол.

Інвестиції США за кордон

73,832 млрд. дол.. (ІІІ квартал 2011 року)

Інвестиції в США

78,073 млрд. дол.. (ІІІ квартал 2011 року)

У 2012 році економіка США продовжує зростати темпами, значно випереджаючими прогнозні.

Зокрема, створено 227 тис. нових робочих місць в лютому 2012 року (в січні ц.р. було створено 243 тис.).

Приватний сектор додав 233 тис., при цьому державний сектор скоротив 6 тис. робочих місць.

Показник безробіття залишився на рівні 8,3%, причиною чому стало збільшення кількості безробітних, які знову почали шукати роботу.

За оновленими даними Міністерства торгівлі США, ВВП країни в четвертому кварталі 2011 року зріс на 3% (попередні дані передбачали зростання на 2,8% в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року). За весь 2011 рік зростання ВВП склало 1,7%.

Прогнозувалося, що в першому кварталі 2012 року ВВП збільшиться на 2%.

Підбадьорливі економічні новини сприяли покращенню настроїв споживачів. Показник споживчої довіри значно виріс в лютому 2012 року. Покращення споживчої довіри має забезпечити високий рівень споживчих витрат і тим самим підтримувати стабільне економічне зростання.

Економічне зростання в 2012 році може бути сповільнене через збільшення цін на бензин, які в лютому зросли на 30 центів і перевищили в середньому за 4 дол. за галон найбільш дешевої марки бензину.

Міністерство торгівлі США також оприлюднило статистику про збільшення зовнішньоторговельного дефіциту країни. Зокрема, в січні 2012 року він склав 52,6 млрд. дол. (найбільший показник з жовтня 2008 року). Імпорт збільшився на 2,1% до рекордних 233,4 млрд. дол. Експорт зріс на 1,4% до 180,8 млрд. дол. [2].

Зростання імпорту було спровоковане збільшенням попиту на іноземні автомобілі, комп'ютери та харчову продукцію. Крім того, на 7,5% зменшився експорт до країн Європи, що пояснюється економічною рецесією, спровокованою борговою кризою в деяких країнах Єврозони.

Сальдо платіжного балансу - найбільш загальний показник, що характеризує міжнародну позицію країни з погляду торговельних та інвестиційних потоків. Платіжний баланс представляє собою баланс зовнішньої торгівлі плюс чистий дохід від інвестицій і плюс сальдо трансфертних платежів.

Раніше у відомстві Брісона підрахували, що за минулий рік дефіцит торговельного балансу склав 558 млрд. дол. [2].

Негативне сальдо платіжного балансу США за IV квартал 2011 р. зросло до 124,1 млрд. дол. Такі дані наведені в повідомленні бюро економічного аналізу Міністерства торгівлі країни. Дефіцит платіжного балансу в IV кварталі 2011 р. перевищив прогноз аналітиків (114,2 млрд. дол.), опитаних Reuters.

Зокрема, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами і послугами США в IV кварталі 2011 р. збільшився на 4,7% - до 141,1 млрд. дол.

Зазначимо, дефіцит торгового балансу США за підсумками 2011 р. збільшився на 11,6% і склав 558 млрд. дол. - це найвищий показник з 2008 р. У 2010 р. торговельний дефіцит США становив 500 млрд. дол.

У відношенні до ВВП негативне сальдо зовнішньої торгівлі США за 2011 р. склало 3,7% проти 3,4% ВВП в 2010 р.

Обсяг експорту товарів і послуг з США в минулому році зріс на 14,5% - до 2 трлн 103 млрд. дол., а обсяг імпорту в США підвищився на 13,8% - до 2 трлн 661 млрд. дол. Обидва показники стали рекордними в історії США.

Крім того, дефіцит США в двосторонній торгівлі з Китаєм досяг рекордного рівня в 2011 р. - 295,5 млрд. дол. При цьому профіцит торгового балансу КНР - головного економічного суперника США - за підсумками 2011 р. склав приблизно 160 млрд. дол.

Сальдо торгового балансу США було дефіцитним, починаючи з 1976 р.

Цей рік не стане винятком. У січні негативне сальдо торгового балансу США збільшилося до 52,6 млрд. дол. в порівнянні з переглянутим значенням за грудень 2011 р. Як відзначають аналітики, січневий дефіцит є найзначнішим місячним дефіцитом з жовтня 2008 р.

У січні 2012 р. обсяг імпорту США досяг 233,4 млрд. дол. (збільшившись на 2,1% порівняно з попереднім місяцем), обсяг експорту - 180,8 млрд дол. (+1,4% до попереднього місяця). При цьому в річному вирахуванні імпорт в США зріс на 8,4%, а експорт - на 7,7%.

За даними Державного комітету статистики України, станом на 01.12.2011 року США займає 14 місце серед країн експорту української продукції (таблиця 1.3).

За 11 місяців 2011 року експорт склав 998 807 тис. дол. США (+35% до відповідного періоду 2010 р.).

Таблиця 1.3

Співробітництво США з Україною [1]

Експорт товарів з України в США

151 млрд. дол.. (станом на січень)

Імпорт товарів з США в Україну

156 млрд. дол.. (станом на січень)

Сальдо двосторонньої торгівлі

5 млрд. дол..

Інвестиції в економіку України

1, 082 млрд. дол..

Структура українського експорту в США представлена на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Структура українського експорту в США

Також одним з основних торговельних партнерів України Європейський Союз (таблиця 1.4).

Таблиця 1.4

Питома вага торгівлі товарами та послугами з Європейським Союзом у загальному обсязі зовнішньої торгівлі України [1]

Показник, млн. дол.. США

рік

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

ЗТО всього

68 978,9

79 434,6

94 627,2

123 933,7

170 476,3

99 900,7

129 247,4

у т.ч. з ЄС

23 011,1

25 490,3

32 348,0

41 711,3

54 898,9

30 954,5

38 221,1

Питома вага ЄС у загальному обсязі

33,4%

32,1%

34,2%

33,7%

32,2%

31,0%

29,6%

Експорт всього

37 974,0

40 363,2

45 873,2

58 335,0

78 743,8

49 294,0

63 067,1

у т.ч. з ЄС

12 567,6

11 999,8

14 363,0

16 896,1

22 194,8

12 519,8

16 182,9

Питома вага ЄС у загальному обсязі

33,1%

29,7%

31,3%

29,0%

28,2%

25,4%

25,7%

Імпорт всього

31 004,9

39 071,4

48 754,0

65 598,7

92 002,5

50 606,6

66 180,3

у т.ч. з ЄС

10 443,5

13 490,5

17 985,0

24 815,2

32 704,1

18 434,7

22 038,2

Питома вага ЄС у загальному обсязі

33,7%

34,5%

36,9%

37,8%

35,5%

36,4%

33,3%

Його доля у загальному обсязі торгівлі товарами та послугами України за період 2004-2010 роки складалася у розмірі від 29,6% (у 2010 році) до 34,2% (у 2006 році) та в середньому становила 32,3%.

При цьому, доля українського експорту до країн ЄС в загальному обсязі експорту складалася у розмірі від 25,4% (у 2009 році) до 33,1% (у 2004 році) та в середньому становила 28,9%.

В свою чергу, доля імпорту з країн-членів ЄС за вказаний період складалася у розмірі від 33,3% (у 2010 році) до 37,8% (у 2007 році) та в середньому становила 35,5% (таблиця 1.4).

Згідно з статистичними даними зовнішньої торгівлі товарами та послугами впродовж 2004-2008 років відбулося зростання обсягів зовнішньоторговельного обороту між Україною та ЄС з 23 011,1 млн. дол. США до 54 898,9 млн. дол. США (таблиця 1.5).

Таблиця 1.5

Зовнішня торгівля товарами та послугами України з країнами ЄС [1]

Показник, млн. дол. США

рік

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

ЗТО

23 011,1

25 490,3

32 348,0

41 711,3

54 898,9

30 954,5

38 221,1

Приріст порівняно з попереднім роком

-

110,8%

126,9%

128,9%

131,6%

56,4%

123,5%

Експорт

12 567,6

11 999,8

14 363,0

16 896,1

22 194,8

12 519,8

16 182,9

Приріст порівняно з попереднім роком

-

95,5%

119,7%

117,7%

131,3%

56,4%

129,2%

Імпорт

10 443,5

13 490,5

17 985,0

24 815,2

32 704,1

18 434,7

22 038,2

Приріст порівняно з попереднім роком

-

129,2%

133,3%

137,9%

131,8%

56,4%

119,5%

Сальдо

+2 124,1

-1 490,7

-3 621,9

-7 919,2

-10 509,3

-5 914,9

-5 855,2

У 2009 році в результаті глобальної фінансово-економічної кризи обсяг ЗТО скоротився на 43,6% порівняно з 2008 роком та на 4,3% порівняно з 2006 роком. і склав 30 954,5 млн. дол. США.

Водночас, статистичні дані 2010 року свідчать про поступове нарощення обсягів товарообігу між сторонами. Так, ЗТО у 2010 році склав 38 221,1 млн. дол. США. Отже відбувається відновлення тенденції зростання та поглиблення двосторонніх відносин між Україною та ЄС.

Водночас, у двосторонній торгівлі між країнами впродовж 2005-2010 років зберігається негативне сальдо, показники якого суттєво зросли у 2007 - 2008 рр., а останні 2 роки (2009 - 2010) поступово знижуються.

Якщо аналізувати стан двосторонніх торговельних відносин за останні два роки, то у 2010 році порівняно з аналогічним періодом 2009 року загальні обсяги зовнішньоторговельного обігу зросли на 29,4%, а відповідний показник торгівлі з ЄС на 23,5%. Зазначене спричинило зниження у 2010 році питомої ваги ЗТО з ЄС у загальному ЗТО на 4,6 відсоткових пункти з 31,0% до 29,6% відповідно.

При цьому, обсяги українського експорту в цілому зросли на 27,9%, а до ЄС - на 29,3%. Таким чином, у 2010 році відбулося збільшення долі українського експорту до країн ЄС на 0,3 відсотковий пункт (або на 1%) з 25,4% до 25,7% відповідно.

В свою чергу, загальні обсяги імпорту зросли на 30,8%, а з країн ЄС - на 19,5%, що спричинило зменшення долі імпорту з країн ЄС на 3,1 відсоткових пункти (або на 8,6%) з 36,4% до 33,3% відповідно (таблиця 1.6).

Таблиця 1.6

Динаміка зовнішньої торгівлі товарами та послугами України, в тому числі з Європейським Союзом у 2009-2010 роках [1]

ЗТО

Експорт

Імпорт

всього

з ЄС

всього

з ЄС

всього

з ЄС

2009 рік

99 900,7

30 954,5

49 294,0

12 519,8

50 606,6

18 434,7

2010 рік

129 247,4

38 221,1

63 067,1

16 182,9

66 180,3

22 038,2

2010/2009

129,4%

123,5%

127,9%

129,3%

130,8%

119,5%

Динаміка і структура зовнішньої торгівлі України і країн Європейського Союзу у 2009-2010 роках наведена у таблиці 1.7.

Таблиця 1.7

Динаміка і структура зовнішньої торгівлі України і країн ЄС у 2009-2010 роках [1]

Країни ЄС

2009

2010

Експорт

Структура, %

Імпорт

Структура, %

Сальдо

Експорт

Структура, %

Імпорт

Структура, %

Сальдо

Австрія

328,70

3,46

612,20

3,98

-283,50

508,00

3,89

697,60

3,65

-189,6

Бельгія

279,60

2,94

464,00

3,01

-184,40

356,90

2,73

588,30

3,08

-231,4

Болгарія

395,50

4,16

151,80

0,99

243,70

450,60

3,45

218,00

1,14

232,60

Велика Британія

100,30

1,06

82,80

0,54

17,50

506,50

3,88

821,00

4,30

-314,5

Греція

122,40

1,29

219,40

1,43

-97,00

164,00

1,26

104,10

0,54

59,90

Данія

77,50

0,82

135,30

0,88

-57,80

124,50

0,95

240,50

1,26

-116,0

Естонія

4,20

0,04

102,10

0,66

-97,90

106,30

0,81

123,40

0,65

-17,1

Ірландія

570,40

6,00

372,20

2,42

198,20

4,50

0,03

112,10

0,59

-107,6

Іспанія

1227,60

12,92

1139,80

7,40

87,80

411,70

3,15

468,60

2,45

-56,9

Італія

130,80

1,38

49,10

0,32

81,70

2412,40

18,48

1390,30

7,28

1022,10

Кіпр

178,00

1,87

110,10

0,72

67,90

175,40

1,34

90,50

0,47

84,90

Латвія

193,50

2,04

410,30

2,67

-216,80

180,20

1,38

88,10

0,46

92,10

Литва

2,50

0,03

18,60

0,12

-16,10

264,40

2,03

637,50

3,34

-373,1

Люксембург

31,40

0,33

7,70

0,05

23,70

4,50

0,03

29,10

0,15

-24,6

Мальта

594,90

6,26

677,50

4,40

-82,60

49,60

0,38

13,40

0,07

36,20

Нідерланди

1248,10

13,14

3852,10

25,03

-2604,00

563,20

4,32

837,90

4,39

-274,7

Німеччина

1208,00

12,72

2170,30

14,10

-962,30

1499,50

11,49

4605,30

24,11

-3105,8

Польща

63,60

0,67

41,90

0,27

21,70

1787,20

13,69

2788,80

14,60

-1001,6

Португалія

319,50

3,36

488,10

3,17

-168,60

121,80

0,93

51,50

0,27

70,30

Продовження таблиці 1.7

Румунія

433,70

4,57

306,00

1,99

127,70

705,80

5,41

682,20

3,57

23,60

Словаччина

11,00

0,12

185,40

1,20

-174,40

568,20

4,35

442,60

2,32

125,60

Словенія

346,30

3,65

651,10

4,23

-304,80

11,60

0,09

212,60

1,11

-201,0

Угорщина

730,20

7,69

678,30

4,41

51,90

860,10

6,59

1214,60

6,36

-354,5

Фінляндія

37,50

0,39

421,60

2,74

-384,10

34,10

0,26

429,80

2,25

-395,7

Франція

442,30

4,66

971,50

6,31

-529,20

476,90

3,65

1106,70

5,79

-629,8

Чехія

340,70

3,59

622,20

4,04

-281,50

626,20

4,80

747,90

3,92

-121,7

Швеція

81,10

0,85

451,30

2,93

-370,20

77,80

0,60

358,80

1,88

-281,0

Всього

9499,30

100,00

15392,70

100,00

-5893,40

13051,90

100,00

19101,20

100,00

1747,30

Таким чином, у торгівлі між Україною та ЄС відбулося збільшення долі експорту та зменшення долі імпорту.

Японська торгівля належить до типу торгівлі доданої вартості. Вона полягає в імпортуванні Японією сировини і експортуванні промислових товарів. В часи існування Японської імперії країна переважно ввозила сировину для текстильної промисловості, а вивозила текстильні товари. Торгівля була орієнтована на предмети легкої промисловості. Після Другої світової війни головною статтею японського імпорту стало паливо, а експорту -- продукція машинобудування, автомобілі, високоточне обладнання та напівпровідники. Торгівля була переорієнтована на товари важкої і хімічної промисловості. Починаючи з 1980 року країна має перманентне позитивне сальдо торгового балансу - обсяги продажу перевищують обсяги закупівель. Через це між Японією і США неодноразово спахували торговельні конфлікти. У 1990-х роках японські виробничі підприємства перенесли значну частину своїх заводів в азійські країни. Продукція цих підприємств також імпортується до Японії.

На початку 21 століття головними товарами японського імпорту були нафта, зріджений природний газ, текстильні товари, прості мікросхеми, комп'ютери, риба і морепродукти. Головними товарами експорту були автомобілі, складні мікросхеми, сталь, товари хімічної і машинобудівної промисловості. Станом на 2010 рік, за сумою товарів імпорту й експорту, що становить близько 1,402 трильйонів доларів США.

Основними торговельними партнерами Японії є США, Китайська Народна Республіка, Республіка Корея, Республіка Китай, Саудівська Аравія, Австралія.

Експорт. Станом на 2010 рік сума товарів на експорт становила 765,2 млрд. доларів США. Партнери Японії у зовнішній торгівля наведено на рисунку 1.2. [2]

Рис.1.2 Основні партнери у зовнішній торгівлі Японії (експорт)

Станом на 2009 рік експорт Японії до України складає 452 млн. доларів США.

Імпорт. Станом на 2010 рік сума товарів на імпорт становила 636,8 млрд. доларів США. Головними партнерами Японії в 2009 році були країни наведені на рисунку 1.3 [2].

Рис.1.3 Основні партнери у зовнішній торгівлі Японії (імпорт)

зовнішній торгівля міжнародний експорт

Станом на 2009 рік імпорт Японії з України складає 245 млн. доларів США [1].

2. Оцінка розвитку зовнішньої торгівлі

Сучасна зовнішня торгівля динамічно розвивається. Структура й обсяг експорту, імпорту, товарообіг різних країн і регіонів світу постійно змінюється в сторону зростання.

Кінець ХХ - початок ХХІ століття характеризується подальшим розвитком зовнішньої торгівлі. Цьому сприяють багато факторів:

1. Поглиблення міжнародного поділу праці й інтернаціоналізація виробництва;

2. НТР;

3. Активізація діяльності ТНК;

4. Лібералізація міжнародної торгівлі в рамках СОТ;

5. Торгово-економічна інтеграція;

6. Крах системи колоніалізму і соціалізму;

7. Розвиток сфери послуг, тощо.

Проте, не варто забувати, що сфері торгівлі на світовому ринку продовжує діяти закон нерівномірності економічного розвитку. Між розвинутими країнами та світовими економічними центрами він діє ще інтенсивніше і найбільш яскраво він виявляється у сфері торгівлі послугами.

Таким чином, у сучасних умовах глобалізації, лібералізації світової торгівлі та загострення конкуренції на світових ринках, поряд із збільшенням обсягів експорту не менш важливим видається поліпшення його структури. Все більш очевидно, що економічний розвиток стимулюється не експортом взагалі, а експортом з переважанням готової продукції, що може реально пожвавити внутрішньо економічні процеси та стати підґрунтям для стабільного економічного зростання. Структура економіки загалом та експорту зокрема повинна забезпечувати високий рівень конкурентоспроможності, а на цій основі - соціально-економічного розвитку країни.

Загальний перелік можливостей та перешкод розвитку експортно-імпортної діяльності США, ЄС та Японії представлений у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

SWOT - аналіз умов розвитку зовнішньої торгівлі

Сильні сторони країн

Слабкі сторони країн

1. Активізація структурних реформ - створення передумов для реалізації експортного потенціалу традиційних та нових секторів економіки.

2. Високі адаптивні можливості національних виробництв до зростання зовнішнього попиту.

3. Висока диверсифікованість експортної продукції, як показав аналіз.

4. Вагомі конкурентні переваги у багатьох галузях (структура експорту досліджуваних країн); наявність резерву цінових переваг.

5. Високий потенціал зростання експорту послуг.

6. Наявність освіченої (але недешевої) робочої сили.

7. Наявність розвинутих внутрішніх ринків.

8. Стабільні умови (окрім деяких країн ЄС) функціонування фінансових ринків.

9. Наявність високотехнологічних підприємств (особливо в Японії), які зміцнюють експортні можливості країн.

10. Лібералізація тарифного регулювання за окремими напрямками.

1. Незначні зміни у торговельній політиці у стратегічному періоді.

2. Незначні логістичні обмеження.

3. Надмірна регулятивність підприємницької діяльності.

4. Обмежені можливості державного регулювання експортно-імпортної діяльності через інструментарій валютно-курсової політики.

Можливості для країн

Загрози для країн

1. Демонополізація зовнішньоекономічної діяльності через здешевлення процедур експорту та імпорту продукції.

2. Запровадження програм підтримки експорто орієнтованих галузей.

3. Розширення експортної пропозиції.

4. Поглиблення реформ у галузях, що формують експортну пропозицію.

5. Не насиченість світового попиту на сільськогосподарську продукцію та продукти харчування.

1. Високі ризики (загроза нової кризи, падіння цін на товари).

2. Запровадження захисних заходів країнами, що обвиваються.

3. Посилення цінової конкуренції.

4. Дестабілізація на енергетичних ринках.

5. Погіршення зовнішньоекономічних стосунків з деякими країнами-партнерами (США - ЄС).

6. Поширення практики застосування обмежувальних заходів з боку країн - імпортерів.

Підсумовуючи зазначимо, що такі головні центри економічної сили у зовнішній торгівлі як США, ЄС та Японія володіють значним торговельним потенціалом, про що свідчать сильні сторони та існуючі можливості.

Проте, є і певні слабкі сторони та загрози для подальшого інтенсивного розвитку зовнішньої торгівлі.

ВИСНОВКИ

Результати аналізу сучасних тенденцій розвитку зовнішньої торгівля дають підстави визначити ключові завдання державної політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності з метою створення ефективної системи підтримки експорту, яка забезпечить сталий економічний розвиток та реалізацію експортного потенціалу держави.

У контексті визначеної мети необхідно реалізувати комплекс заходів щодо модернізації та підвищення міжнародної конкурентоспроможності експортного виробництва, оптимізації існуючих систем правової, організаційно-економічної, науково-технічної, інфраструктурної та інших систем забезпечення експортно-імпортної діяльності України.

Заходи, що сприятимуть вдосконаленню зовнішньої торгівлі в умовах поглиблення зовнішньоекономічної інтеграції:

1. Розбудова інституційної інфраструктури сприяння експорту та активізація застосування механізмів міжнародних об'єднань для захисту національних економічних інтересів.

2. Створення маркетингових і сервісних мереж на пріоритетних закордонних ринках, а також формування мережі підтримки національних виробників, передусім малих і середніх підприємств, у сфері міжнародної торгівлі, наприклад створення регіональних центрів сприяння експорту.

3. Поглиблення торговельно-економічної інтеграції з окремими країнами-партнерами, митними та інтеграційними союзами та іншими економічними утвореннями.

4. Удосконалення митних процедур.

5. Перегляд та реформування систем технічного регулювання та стандартизації.

6. Модернізація та унормування системи державної допомоги.

7. Вдосконалення фінансових механізмів регулювання та підтримки діяльності експортерів.

8. Забезпечення прозорості механізму відшкодування ПДВ.

9. Інформатизація зовнішніх економічних зв'язків.

10. Ідентифікація пріоритетних галузей, що потребують державної підтримки розвитку експортної діяльності.

11. Підвищення міжнародної конкурентоспроможності національних компаній України, з відповідними деталізованими секторальними планами дій.

12. Розробка плану превентивних заходів для запобігання витіснення українських товарів з ринків країн-партнерів.

13. Обмеження імпорту.

14. Лібералізація імпорту як захід сприяння експорту та посилення конкурентоспроможності.

15. Запровадження заходів щодо диверсифікації географічної структури енергетичного імпорту.

16. Підвищення рівня прозорості та конкуренції у сфері державних закупівель.

Такий акцент у торговельній політиці оптимальним чином відповідає загальній стратегічній меті - модернізації національної економіки.

Список використаної літератури

1. Офіційний сайт Державної служби статистики України. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

2. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Державна підтримка українського експорту. - Режим доступу: http://ukrexport.gov.ua

3. Офіційний сайт U. S. Department of Commerce Bureau of Economic Analysis. - Режим доступу: http://www.bea.gov/index.htm

ДОДАТКИ

Додаток А

Leading exporters and importers in world merchandise trade, 2010

Rank

Exporters

Value

Share

Annual percentage change

Rank

Importers

Value

Share

Annual percentage change

1

China

1578

10,4

31

1

United States

1969

12,8

23

2

United States

1278

8,4

21

2

China

1395

9,1

39

3

Germany

1269

8,3

13

3

Germany

1067

6,9

15

4

Japan

770

5,1

33

4

Japan

694

4,5

26

5

Netherlands

573

3,8

15

5

France

606

3,9

8

6

France

521

3,4

7

6

United Kingdom

560

3,6

16

7

Korea, Republic of

466

3,1

28

7

Netherlands

517

3,4

17

8

Italy

448

2,9

10

8

Italy

484

3,1

17

9

Belgium

412

2,7

11

9

Hong Kong, China

442

2,9

25

retained imports

116

0,8

31

10

United Kingdom

406

2,7

15

10

Korea, Republic of

425

2,8

32

11

Hong Kong, China

401

2,6

22

11

Canada a

402

2,6

22

domestic exports

15

0,1

-12

re-exports

386

2,5

24

12

Russian Federation

400

2,6

32

12

Belgium

390

2,5

11

13

Canada

388

2,5

23

13

India

327

2,1

27

14

Singapore

352

2,3

30

14

Spain

314

2,0

7

domestic exports

183

1,2

32

re-exports

169

1,1

28

15

Singapore

311

2,0

26

15

Mexico

298

2,0

30

retained imports

142

0,9

24

16

Taipei, Chinese

275

1,8

35

16

Mexico

311

2,0

29

17

Saudi Arabia, Kingdom of

250

1,6

30

17

Taipei, Chinese

251

1,6

44

18

Spain

246

1,6

8

18

Russian Federation a

249

1,6

30

19

United Arab Emirates b

220

1,4

19

19

Australia

202

1,3

22

20

India

220

1,4

33

20

Brazil

191

1,2

43

21

Australia

213

1,4

38

21

Turkey

186

1,2

32

22

Brazil

202

1,3

32

22

Thailand

182

1,2

36

23

Malaysia

199

1,3

26

23

Switzerland

176

1,1

13

24

Switzerland

195

1,3

13

24

Poland

174

1,1

16

25

Thailand

195

1,3

28

25

Malaysia

165

1,1

33

26

Sweden

158

1,0

21

26

United Arab Emirates b

160

1,0

7

27

Indonesia

158

1,0

32

27

Austria

159

1,0

11

28

Poland

156

1,0

14

28

Sweden

149

1,0

24

29

Austria

152

1,0

11

29

Indonesia

132

0,9

46

30

Czech Republic

133

0,9

18

30

Czech Republic

126

0,8

20

31

Norway

131

0,9

14

31

Saudi Arabia, Kingdom of

97

0,6

2

32

Ireland

117

0,8

1

32

South Africa

94

0,6

29

33

Turkey

114

0,7

12

33

Hungary

88

0,6

13

34

Iran, Islamic Rep. of

101

0,7

28

34

Denmark

85

0,6

3

35

Denmark

98

0,6

4

35

Viet Nam

85

0,6

21

36

Hungary

95

0,6

15

36

Norway

77

0,5

12

37

Nigeria

82

0,5

49

37

Portugal

76

0,5

6

38

South Africa

82

0,5

33

38

Finland

69

0,4

13

39

Viet Nam

72

0,5

26

39

Slovak Republic a

67

0,4

20

40

Chile

71

0,5

32

40

Iran, Islamic Rep. of

65

0,4

28

41

Finland

70

0,5

11

41

Greece

63

0,4

-9

42

Argentina

68

0,4

22

42

Romania

62

0,4

14

43

Kuwait

67

0,4

29

43

Israel

61

0,4

24

44

Bolivarian Rep. of Venezuela

66

0,4

14

44

Ukraine

61

0,4

34

45

Slovak Republic

65

0,4

17

45

Ireland

60

0,4

-4

46

Qatar

62

0,4

51

46

Chile

59

0,4

38

47

Kazakhstan

59

0,4

37

47

Philippines

58

0,4

27

48

Israel

58

0,4

22

48

Argentina

57

0,4

46

49

Algeria

57

0,4

26

49

Egypt

53

0,3

18

50

Angola

54

0,4

31

50

Nigeria

44

0,3

30

Total of above c

14120

92,7

-

Total of above c

14095

91,5

-

World c

15237

100,0

22

World c

15402

100,0

21

Додаток Б

Bureau of Economic Analysis

U.S. Trade in Goods, Millions of dollars

March 14, 2012

Line

2010

2011

A

Balance of payments adjustments to Census trade data:

EXPORTS

1

Exports of goods, Census basis 1

1,278,263

1,480,646

2

Plus: Balance of payments adjustments, net

10,436

16,743

3

Exports under U.S. military agency sales contracts 2

-636

1,170

4

Gold exports, nonmonetary

0

168

5

Goods procured in U.S. ports by foreign carriers

14,453

18,090

6

Low-value transactions 3

.....

.....

7

Private gift parcel remittances

1,148

1,457

8

Repair of equipment

-4,520

-4,151

9

Other adjustments, net 4

-9

11

10

Equals: Exports of goods, balance of payments basis (table 1, line 3)

1,288,699

1,497,389

IMPORTS

11

Imports of goods, Census basis (general imports) 1

1,913,160

2,207,358

12

Plus: Balance of payments adjustments, net

21,395

28,323

13

Gold imports, nonmonetary

0

1

14

Goods procured in foreign ports by U.S. carriers

10,646

14,404

15

Imports by U.S. military agencies 2

3,507

5,044

16

Inland freight in Canada and Mexico

6,692

7,003

17

Locomotives and railcars

402

1,974

18

Low-value transactions 3

.....

.....

19

Repair of equipment

-2,400

-2,783

20

Software revaluation

2,869

2,912

21

Other adjustments, net 5

-320

-231

22

Equals: Imports of goods, balance of payments basis (table 1, line 20)

1,934,555

2,235,681

B

Trade in goods, by area and country, balance of payments basis: 6

EXPORTS

1

Total, all countries (A-10)

1,288,699

1,497,389

2

Europe

289,463

335,587

3

European Union

242,575

273,280

4

Euro area

178,055

198,289

5

Austria

2,442

2,911

6

Belgium

25,426

29,896

7

Finland

2,234

3,221

8

France

27,365

28,524

Line

2010

2011 p

9

Germany

48,523

49,596

10

Greece

1,354

1,355

11

Ireland

7,341

7,701

12

Italy

14,387

16,229

13

Luxembourg

1,409

1,597

14

Netherlands

35,047

43,103

15

Norway

3,315

3,899

16

Portugal

1,110

1,395

17

Russia

6,086

8,383

18

Spain

10,207

10,707

19

Sweden

4,873

5,475

20

Switzerland

21,117

25,017

21

Turkey

10,600

15,510

22

United Kingdom

49,027

57,114

23

Other Europe

17,602

23,955

24

Canada 7

250,132

282,253

25

Latin America and Other Western Hemisphere

302,768

367,416

26

South and Central America

280,496

344,347

27

Argentina

7,406

9,891

28

Brazil

35,341

42,811

29

Chile

11,121

16,154

30

Colombia

12,387

14,534

31

Mexico

163,398

197,777

32

Venezuela

10,648

12,345

33

Other

40,197

50,834

34

Other Western Hemisphere

22,272

23,069

35

Asia and Pacific

369,034

418,903

36

Australia

21,715

27,433

37

China

93,014

105,180

38

Hong Kong

27,469

37,700

39

India

19,334

21,740

40

Indonesia

6,943

7,407

41

Japan

61,537

67,654

42

Korea, Republic of

39,795

45,238

43

Malaysia

14,080

14,228

Line

2010

2011 p

44

Philippines

7,418

7,758

45

Singapore

29,108

31,542

46

Taiwan

26,762

27,118

47

Thailand

8,998

10,946

48

Other

12,862

14,956

49

Middle East

48,899

59,497

50

Israel

11,380

14,214

51

Saudi Arabia

11,527

14,003

52

Other

25,992

31,280

53

Africa

28,402

33,733

54

Algeria

1,220

1,579

55

Nigeria

4,077

4,827

56

South Africa

5,638

7,295

57

Other

17,467

20,032

58

International organizations and unallocated

0

0

Memorandum:

59

Members of OPEC

54,533

65,304

IMPORTS

60

Total, all countries (A-22)

1,934,555

2,235,681

61

Europe

385,293

453,603

62

European Union

322,298

373,216

63

Euro area

244,296

288,841

64

Austria

6,859

9,517

65

Belgium

15,772

17,739

66

Finland

3,894

4,437

67

France

38,703

40,616

68

Germany

82,852

99,398

69

Greece

1,083

1,766

70

Ireland

33,968

39,514

71

Italy

28,768

34,325

72

Luxembourg

431

475

73

Netherlands

19,307

23,970

74

Norway

6,815

8,221

75

Portugal

2,152

2,592

76

Russia

25,713

34,609

Line

2010

2011 p

77

Spain

8,692

11,299

78

Sweden

10,545

11,554

79

Switzerland

19,227

24,531

80

Turkey

4,205

5,214

81

United Kingdom

50,699

52,062

82

Other Europe

25,608

31,764

83

Canada 7

281,851

321,955

84

Latin America and Other Western Hemisphere

365,031

442,128

85

South and Central America

351,442

422,355

86

Argentina

3,865

4,582

87

Brazil

24,201

31,478

88

Chile

7,077

9,155

89

Colombia

15,839

23,334

90

Mexico

232,719

267,572

91

Venezuela

32,825

43,390

92

Other

34,916

42,845

93

Other Western Hemisphere

13,589

19,772

94

Asia and Pacific

740,863

817,951

95

Australia

8,734

10,436

96

China

366,052

400,529

97

Hong Kong

4,698

4,785

98

India

29,680

36,341

99

Indonesia

16,517

19,147

100

Japan

122,876

131,666

101

Korea, Republic of

49,533

57,437

102

Malaysia

26,009

25,873

103

Philippines

8,171

9,343

104

Singapore

18,451

19,683

105

Taiwan

35,966

41,441

106

Thailand

22,766

24,900

107

Other

31,410

36,369

108

Middle East

76,270

106,699

109

Israel

21,048

23,149

110

Saudi Arabia

31,485

47,563

111

Other

23,737

35,987

Line

2010

2011 p

112

Africa

85,248

93,345

113

Algeria

14,534

14,629

114

Nigeria

30,553

33,908

115

South Africa

8,251

9,549

116

Other

31,909

35,259

117

International organizations and unallocated

0

0

Memorandum:

118

Members of OPEC

151,466

193,921

BALANCE (EXCESS OF EXPORTS +)

119

Total, all countries

-645,857

-738,292

120

Europe

-95,829

-118,016

121

European Union

-79,724

-99,936

122

Euro area

-66,240

-90,552

123

Austria

-4,417

-6,606

124

Belgium

9,654

12,157

125

Finland

-1,660

-1,215

126

France

-11,338

-12,092

127

Germany

-34,328

-49,801

128

Greece

271

-411

129

Ireland

-26,627

-31,814

130

Italy

-14,382

-18,096

131

Luxembourg

978

1,122

132

Netherlands

15,740

19,134

133

Norway

-3,500

-4,322

134

Portugal

-1,042

-1,198

135

Russia

-19,627

-26,225

136

Spain

1,515

-593

137

Sweden

-5,671

-6,079

138

Switzerland

1,890

486

139

Turkey

6,395

10,296

140

United Kingdom

-1,672

5,052

141

Other Europe

-8,007

-7,809

142

Canada 7

-31,719

-39,702

143

Latin America and Other Western Hemisphere

-62,263

-74,712

144

South and Central America

-70,946

-78,009

Line

2010

2011 p

145

Argentina

3,540

5,310

146

Brazil

11,140

11,333

147

Chile

4,044

6,999

148

Colombia

-3,452

-8,800

149

Mexico

-69,322

-69,795

150

Venezuela

-22,178

-31,045

151

Other

5,281

7,990

152

Other Western Hemisphere

8,683

3,297

153

Asia and Pacific

-371,829

-399,049

154

Australia

12,980

16,998

155

China

-273,038

-295,349

156

Hong Kong

22,771

32,915

157

India

-10,346

-14,600

158

Indonesia

-9,574

-11,740

159

Japan

-61,339

-64,012

160

Korea, Republic of

-9,739

-12,199

161

Malaysia

-11,928

-11,644

162

Philippines

-753

-1,584

163

Singapore

10,657

11,859

164

Taiwan

-9,204

-14,323

165

Thailand

-13,768

-13,954

166

Other

-18,547

-21,414

167

Middle East

-27,371

-47,202

168

Israel

-9,668

-8,935

169

Saudi Arabia

-19,957

-33,561

170

Other

2,255

-4,707

171

Africa

-56,846

-59,612

172

Algeria

-13,314

-13,050

173

Nigeria

-26,476

-29,081

174

South Africa

-2,613

-2,254

175

Other

-14,442

-15,227

176

International organizations and unallocated

0

0

Memorandum:

177

Members of OPEC

-96,933

-128,617

C

Trade in goods, by principal end-use category, balance of payments basis:

Line

2010

2011 p

1

Exports of goods, balance of payments basis (A-10)

1,288,699

1,497,389

2

Agricultural products

118,968

139,985

3

Nonagricultural products

1,169,731

1,357,404

4

Foods, feeds, and beverages

107,705

126,148

5

Agricultural

100,372

117,293

6

Grains and preparations

27,824

36,188

7

Wheat

6,913

11,295

8

Corn

10,949

14,848

9

Soybeans

18,973

18,042

10

Meat products and poultry

13,645

17,135

11

Vegetables, fruits, nuts, and preparations

18,107

20,508

12

Other agricultural foods, feeds, and beverages

21,823

25,421

13

Nonagricultural (fish, distilled beverages, etc.)

7,333

8,854

14

Fish and shellfish

4,575

5,688

15

Industrial supplies and materials

406,224

517,739

16

Agricultural

18,180

22,270

17

Raw cotton

5,898

8,506

18

Tobacco, unmanufactured

1,133

1,122

19

Hides and skins, including furskins

2,286

2,662

20

Other agricultural industrial supplies

8,864

9,981

21

Nonagricultural

388,043

495,469

22

Energy products

103,254

157,146

23

Coal and related products

10,466

16,849

24

Petroleum and products

85,321

130,842

25

Natural gas

4,922

6,308

26

Paper and paper base stocks

21,365

23,633

27

Textile supplies and related materials

12,509

14,381

28

Chemicals, excluding medicinals

108,049

122,925

29

Building materials, except metals

12,221

13,650

30

Other nonmetals

29,579

32,730

31

Metals and nonmetallic products

101,066

131,004

32

Steelmaking materials

11,069

14,785

33

Iron and steel products

16,448

19,610

34

Nonferrous metals

51,719

72,268

35

Nonmonetary gold

17,561

33,396

Line

2010

2011 p

36

Other precious metals

12,644

12,010

37

Other nonferrous metals

21,514

26,862

38

Other metals and nonmetallic products

21,829

24,340

39

Capital goods, except automotive

446,597

491,405

40

Machinery and equipment, except consumer-type

370,173

405,879

41

Electric generating machinery, electric apparatus, and parts

44,470

48,091

42

Oil drilling, mining, and construction machinery

26,974

32,838

43

Industrial engines, pumps, and compressors

24,355

28,102

44

Machine tools and metalworking machinery

6,521

7,753

45

Measuring, testing, and control instruments

21,192

23,743

46

Other industrial, agricultural, and service industry machinery

80,852

91,453

47

Computers, peripherals, and parts

43,815

48,397

48

Semiconductors

47,185

43,774

49

Telecommunications equipment

31,911

35,849

50

Other office and business machines

3,137

3,179

51

Scientific, hospital, and medical equipment and parts

39,759

42,700

52

Civilian aircraft, engines, and parts

71,973

80,175

53

Civilian aircraft, complete, all types

29,598

33,352

54

Other transportation equipment

4,452

5,350

55

Automotive vehicles, parts, and engines

111,989

132,519

56

To Canada

49,529

54,217

57

Passenger cars, new and used

11,264

12,202

58

Trucks, buses, and special purpose vehicles

12,374

13,818

59

Engines and engine parts

4,666

5,051

60

Other parts and accessories

21,225

23,146

61

To other areas

62,459

78,302

62

Passenger cars, new and used

27,089

35,153

63

Trucks, buses, and special purpose vehicles

4,246

5,594

64

Engines and engine parts

7,802

9,444

65

Other parts and accessories

23,322

28,111

66

Consumer goods (nonfood), except automotive

165,883

176,257

67

Nondurable goods

77,521

78,165

68

Apparel, footwear, and household goods

8,296

9,384

69

Medicinal, dental, and pharmaceutical products

46,607

45,469

70

Other nondurable goods

22,619

23,312

Line

2010

2011 p

71

Durable goods

88,362

98,092

72

Televisions, video receivers, and other video equipment

5,153

5,696

73

Radio and stereo equipment, including records, tapes, and disks

6,057

6,142

74

Toys and sporting goods, including bicycles

10,489

10,482

75

Household and kitchen appliances and other household goods

31,998

34,034

76

Household furnishings and related products

3,756

4,118

77

Household and kitchen appliances

6,608

6,873

78

Other household goods

21,634

23,043

79

Gems, jewelry, and collectibles

14,973

17,550

80

Other durable goods

19,692

24,188

81

Exports, n.e.c.

50,301

53,321

82

Imports of goods, balance of payments basis (A-22)

1,934,555

2,235,681

83

Petroleum and products

353,707

462,443

84

Nonpetroleum products

1,580,849

1,773,238

85

Foods, feeds, and beverages

92,475

108,238

86

Agricultural

71,467

84,591

87

Coffee, cocoa, and sugar

7,298

11,136

88

Green coffee

4,056

6,908

89

Meat products and poultry

7,202

7,740

90

Vegetables, fruits, nuts, and preparations

21,034

23,655

91

Wine, beer, and related products

7,953

8,589

92

Other agricultural foods, feeds, and beverages

27,979

33,471

93

Nonagricultural (fish, distilled beverages, etc.)

21,008

23,646

94

Fish and shellfish

14,656

16,600

95

Whiskey and other alcoholic beverages

5,665

6,313

96

Industrial supplies and materials

623,825

783,048

97

Agricultural

10,349

14,246

98

Nonagricultural products

613,476

768,803

99

Energy products

383,087

490,086

100

Petroleum and products

353,707

462,443

101

Natural gas

19,364

16,769

102

Paper and paper base stocks

12,151

12,589

103

Textile supplies and related materials

11,896

13,418

104

Chemicals, excluding medicinals

60,088

75,407

105

Building materials, except metals

19,508

19,879

Line

2010

2011 p

106

Other nonmetals

26,437

29,350

107

Metals and nonmetallic products

100,309

128,074

108

Steelmaking materials

7,357

9,039

109

Iron and steel products

28,588

37,273

110

Nonferrous metals

46,581

60,275

111

Nonmonetary gold

12,552

15,582

112

Other precious metals

9,548

15,565

113

Bauxite and aluminum

10,528

11,584

114

Other nonferrous metals

13,954

17,545

115

Other metals and nonmetallic products

17,783

21,486

116

Capital goods, except automotive

449,967

513,346

117

Machinery and equipment, except consumer-type

416,043

473,280

118

Electric generating machinery, electric apparatus and parts

55,376

62,276

119

Oil drilling, mining, and construction machinery

15,376

21,818

120

Industrial engines, pumps, and compressors

16,837

21,439

121

Machine tools and metalworking machinery

6,439

9,742

122

Measuring, testing, and control instruments

14,841

17,542

123

Other industrial, agricultural, and service industry machinery

76,526

93,871

124

Computers, peripherals, and parts

117,257

119,711

125

Semiconductors

29,440

37,943

126

Telecommunications equipment

47,601

48,481

127

Other office and business machines

4,444

4,593

128

Scientific, hospital, and medical equipment and parts

31,907

35,864

129

Civilian aircraft, engines, and parts

31,246

35,373

130

Civilian aircraft, complete, all types

8,775

9,871

131

Other transportation equipment

2,678

4,692

132

Automotive vehicles, parts, and engines

225,593

254,989

133

From Canada

52,414

56,536

134

Passenger cars, new and used

35,902

38,453

135

Trucks, buses, and special purpose vehicles

1,591

2,092

136

Engines and engine parts

3,500

3,515

137

Other parts and accessories

11,421

12,476

138

From other areas

173,179

198,453

139

Passenger cars, new and used

79,094

84,133

140

Trucks, buses, and special purpose vehicles

14,756

18,142

Line

2010

2011 p

141

Engines and engine parts

15,653

20,885

142

Other parts and accessories

63,677

75,293

143

Consumer goods (nonfood), except automotive

486,560

516,810

144

Nondurable goods

225,944

243,868

145

Apparel, footwear, and household goods

115,525

125,729

146

Medicinal, dental, and pharmaceutical products

85,464

91,705

147

Other nondurable goods

24,955

26,435

148

Durable goods

260,616

272,941

149

Televisions, video receivers, and other video equipment

37,796

33,503

150

Radio and stereo equipment, including records, tapes, and disks

11,519

11,896

151

Toys and sporting goods, including bicycles

36,633

35,580

152

Household and kitchen appliances and other household goods

123,681

133,820

153

Household furnishings and related products

23,042

23,667

154

Household and kitchen appliances

19,925

20,972

155

Other household goods

80,714

89,182

156

Gems, jewelry, and collectibles

20,213

23,653

157

Other durable goods

30,774

34,489

158

Imports, n.e.c., and U.S. goods returned

56,135

59,251

159

U.S. goods returned

38,599

41,396

160

Other products, including balance of payments adjustments not included above (minimum value shipments and miscellaneous imports)

17,536

17,855

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.