Соціально-економічна модель країни ЄС. Англія

Місце Англії за рейтингом "Global competitivness index", "Human Development Index", "Corruption Perceptions Index". Порівняльний аналіз обсягу та динаміки ВВП країни із середнім по Європейського Союзу. Аналіз ВВП на душу населення країни та у відсотках.

Рубрика Международные отношения и мировая экономика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 05.03.2013
Размер файла 4,4 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки України

Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана

Факультет міжнародної економіки та менеджменту

Кафедра європейської інтеграції

Аналітичний звіт на тему:

«Соціально-економічна модель країни ЄС»

Англія

Виконала

Студентка 12 групи 4 курсу

денного відділення, 6503

Кошель Г. І.

Київ 2012

Розділ I. Позиції країни у провідних світових рейтингах (за останні п'ять років)

1.1 Місце країни за рейтингом «Global competitivness index» (Світовий економічний форум)

Як ми можемо побачити з таблиці Англія входить до країн з високою інновацією (innovation-driven), тобто це одна з найрозвинутіших країн світу.

За рейтингом «Global competitivness index» Великобританія займає 8 місце в світі за 2012-2013рр. Країна покращила свій показник адже у 2011-2012 рр. вона була на 10 місці.

1.2 Місце країни за рейтингом «Doing business» (Світовий банк)

За рейтингом «Doing business» Англія посідає 7 місце.

1.3 Місце країни за рейтингом «Human Development Index» (ООН)

За індексом розвитку людського потенціалу з рисунку можна побачити, що Англія має дуже високий індекс.

1.4 Місце країни за рейтингом «Corruption Perceptions Index» (Transparency international)

Місце країни за рейтингом «Corruption Perceptions Index» за 2011 - 8.

Як можна побачити з рисунку,що Англія входить до групи країн з невисоким індексом сприйняття корупції - 6-6,9.

1.5 Висновок

Розглянувши, позиції Великобританії у провідних світових рейтингах можна зробити висновок, що країни займає одне з провідних місць в усіх рейтингах:

- За рейтингом «Global competitivness index» Великобританія займає 8 місце, що означає потужну конкурентоспроможність країни;

- За рейтингом «Doing business» Англія посідає 7 місце, що означає, що в даній країні досить легко вести свій бізнес та підтримуються усі законодавчі норми для ведення бізнесу.

- Місце країни за рейтингом «Human Development Index» - 28.На жаль, країна не входить навіть в топ-10 країн з високим індексом людського розвитку, але все-таки вона входить до країн з дуже високим індексом розвитку людського потенціалу

- Місце країни за рейтингом «Corruption Perceptions Index» за 2011 - 8. Англія входить до групи країн з невисоким індексом сприйняття корупції - 6-6,9.

Розділ II. Позиції країни в економіці ЄС (за останні п'ять - десять років)

2.1 Порівняльний аналіз обсягу та динаміки ВВП країни із середнім по ЄС

На ілюстрації ми можемо побачити реальний темп зростання ВВП за обсягом. Отже, у 2008 році обсяг ВВП в Англії значно зменшився, можливо це відбулось через кризу 2008го року. Великобританія має менше ніж середній обсяг ВВП у країнах ЄС. Прогнозується, що за 2012 рік країна буде мати такий самий обсяг ВВП як і з середнім ВВП країн ЄС.

2.2 Аналіз ВВП на душу населення країни та у відсотках від середнього по ЄС

Index (EU-27 = 100)

Отже, якщо індекс ВВП на душу населення країни по всім країнам ЄС - 100, то Англія має - індекс 108. За 5 років динаміка ВВП кардинально не змінилась, але індекс ВВП знизився на 8.

Англія займає 3 місце по частці ВВП серед країн ЄС та займає понад 5% усього ВВП ЄС.

2.3 Аналіз структури ВВП країни за секторами та субсекторами економічної діяльності

англія рейтинг європейський союз

ВВП Великобританії - загальний ВВП та ВВП на душу населення

Найбільшого значення досяг у 2007 році

Отже, найбільша частка ВВП йде на фінансове посередництво, нерухомість, оренду і комерційну діяльність, яка складає 4369130 ф.с..

2.4 Аналіз динаміки та структури експорту країни (в тому числі - частка всередині ЄС)

Одиниця виміру - євро на одного жителя (euro per inhabitants).

Експорт товарів в Великобританії менше середнього рівня експорту товарів країн ЄС. За 7 років експорт країни трохи збільшився - на 400 євро на одного жителя.

Експорт послуг в Англії значно перевищує ніж середній експорт послуг в країнах ЄС. За 7 років експорт послуг збільшився на 500євро на одного жителя.

2.5 Аналіз динаміки та структури імпорту країни (в тому числі - частка всередині ЄС)

Імпорт товарів Англії менше від середнього імпорту товарів країн ЄС на 1100 євро на одного жителя. За 7 років імпорт товарів в Великобританії збільшився на 500 євро на одного жителя.

Імпорт послуг в країні майже такий самий як середній рівень імпорту послуг країн ЄС. За 7 років Англія майже не змінила свої показники імпорту послуг.

Отже, як можна побачити з графіку за останні 10років імпорт значно перевищую експорт, що означає негативне сальдо торговельного балансу.

2.6 Розрахунок індексу Белли Баласси «Revealed Comparative Advantage» за основними статтями експорту та імпорту країни

RCA = (Eij / Eit) / (Enj / Ent)

where:

E

Exports

i

Country index

n

Set of countries

j

Commodity index

t

Set of commodities

На даній діаграмі можна побачити - Великобританія і країни з ринком виявлених порівняльних переваг. Отже, Англія має певні переваги перед іншими країнами , перш за все, в фінансовому секторі. Англія надає широкий спектр фінансових послуг, а її банки вважаються одними з найстабільніших та найвпливовіших у світі. По-друге країна має переваги у страховій діяльності та по-третє - у комунікаціях та інших бізнес послугах. Немає переваг Великобританія у текстильній промисловості та в електричних приладах.

2.7 Аналіз міжнародної інвестиційної діяльності країни

Прямі інвестиції за кордоном за 5 років значно зменшились - на 7% до ВВП країни.

Прямі інвестиції в країні за 5 років також зменшились на 4,4 % до ВВП країни. Можливо через погіршення інвестиційного клімату в країні.

2.8 Аналіз структури, динаміки, причин виникнення і наслідків збільшення / зменшення зовнішньої заборгованості країни

Як бачимо, національний борг складає 1,039 трилліонів ф.с. на 2012 рр, що дорівнює 67,9% ВВП країни. Також процент ВВП боргу продовжуватиме зростати ще як мінімум 2 роки. Так прогнозують Великобританські аналітики.

Після другої світової війни державний борг був повільно зниженем настільки ж низько як 25 відсотків ВВП в 1992 році. Після цього він коливалася в 30-х і 40-х років до фінансової кризи 2008 року. Державний борг як очікується, перевищить 100 відсотків ВВП в період після кризи.

Століття процентних платежів

Відсотки за державним боргом 1900-2011

Реальний ризик державного боргу - це тягар процентних платежів. Експерти кажуть, що, коли процентні виплати складуть близько 12% від ВВП, то уряд, швидше за все, не будуть виконувати свої обов'язків за своїми боргами. Діаграма вище показує, що Великобританія мала довгий шлях від такого ризику. Піковий період для державних процентних платежів, у тому числі центрального уряду та місцевих органів влади, була в 1920-х і 1930-х років відразу після Першої світової війни.

Борг і дохідність облігацій

Одна гарна особливість поточної позиції боргу Великобританії є те, що це не призвело до зростання прибутковості державних облігацій. Прибутковість облігацій впала. Країни єврозони з аналогічним рівнем боргу бачили різке зростання прибутковості облігацій, який мав більший тиск на уряд, щоб швидко скоротити витрати. Однак, будучи за межами євро з незалежним центральним банком (бажаючих виступати в якості кредитора останньої інстанції для уряду) означає, що ринки не бояться кризи ліквідності в Великобританії; Євро члени, що не мають центрального банку готові купити облігації під час кризи ліквідності та вони більше схильні до ризику на зростання прибутковості облігацій і побоювання з приводу державного боргу.

Прогноз на майбутній державний борг

Отже, в найближчі 2 роки національний борг буде лише зростати загальний валовий борг уряду буде перевищувати державний чистий борг.

Можна зробити висновок, що боргова ситуація може бути поліпшена за рахунок:

1) Економічне зростання, що поліпшує податкові надходження і знижує витрати на пільги як Облік осіб, які шукають роботу. Тим не менш, економічний спад, який стався з 2010 року має ризик ініціювати британські банки в подвійну рецесію і, отже, подальший тиск на податкові надходження.

2) Покращена продуктивність банків збільшує перспективи відновлення фінансового сектора

3) Державні витрати скорочуються і податки підвищуються (наприклад, ПДВ), які покращують державні фінанси. Тим не менш, великою проблемою є ступінь, в якій ці скорочення витрат можуть знизити економічне зростання і, отже, перешкоджати спробам поліпшити податкові надходження.

2.9 Аналіз показників зайнятості і безробіття та співставлення їх із середніми показниками по ЄС

Середньорічна зайнятість

Як можемо побачити, середньорічна зайнятість в Великобританії складає 29,077,7 і це становить 13,4% від середньорічної зайнятості країн ЄС. За 5 років рівень зайнятості залишається майже таким самим.

Рівень безробіття в середньому у %

Рівень безробіття дещо менший ніж середній рівень безробіття в країнах ЄС. За 5 років рівень безробіття зріз на 2,7%.

2.10 Аналіз темпів інфляції та співставлення із середнім показником по ЄС

Отже, як можемо побачити найнижчий рівень інфляції було досягнуто в кінці 2009 році, а найвищий у кінці 2011 році.

Порівнюючи із середнім рівнем інфляції країн ЄС, Великобританія на початку 2012 року мала вищий показник, а на даний момент має нижче за середній показник інфляції країн ЄС.

2.11 Аналіз дефіциту державного бюджету (у млн. євро та % від ВВП)

Дефіцит державного бюджету складає 7,8% від ВВП у 2011 році. Цей показник значно зріз за останні 5 років.

2.12 Висновок

Отже, розглянувши позиції Великобританії в економіці ЄС можна зробити декілька висновків:

- Великобританія має менше ніж середній обсяг ВВП у країнах ЄС. Прогнозується, що за 2012 рік країна буде мати такий самий обсяг ВВП як і з середнім ВВП країн ЄС.

- Англія займає 3 місце по частці ВВП серед країн ЄС та займає понад 5% усього ВВП ЄС;

- найбільша частка ВВП йде на фінансове посередництво, нерухомість, оренду і комерційну діяльність;

- експорт товарів в Великобританії менше середнього рівня експорту товарів країн ЄС. Експорт послуг в Англії значно перевищує ніж середній експорт послуг в країнах ЄС;

- імпорт товарів Англії менше від середнього імпорту товарів країн ЄС на 1100 євро на одного жителя. Імпорт послуг в країні майже такий самий як середній рівень імпорту послуг країн ЄС;

- за останні 10років імпорт значно перевищую експорт, що означає негативне сальдо торговельного балансу;

- Англія має певні переваги перед іншими країнами , перш за все, в фінансовому секторі. Англія надає широкий спектр фінансових послуг, а її банки вважаються одними з найстабільніших та найвпливовіших у світі. По-друге країна має переваги у страховій діяльності та по-третє - у комунікаціях та інших бізнес послугах. Немає переваг Великобританія у текстильній промисловості та в електричних приладах;

- прямі інвестиції за кордоном за 5 років значно зменшились - на 7% до ВВП країни. Прямі інвестиції в країні за 5 років також зменшились на 4,4 % до ВВП країни. Можливо через погіршення інвестиційного клімату в країні;

- національний борг складає 1,039 трилліонів ф.с. на 2012 рр, що дорівнює 67,9% ВВП країни. Також процент ВВП боргу продовжуватиме зростати ще як мінімум 2 роки. Так прогнозують Великобританські аналітики. Боргова ситуація може бути поліпшена за рахунок економічного зростання, покращення продуктивності банків та зменшення державних витрат та ПДВ;

- середньорічна зайнятість в Великобританії складає 29,077,7 і це становить 13,4% від середньорічної зайнятості країн ЄС. Рівень безробіття дещо менший ніж середній рівень безробіття в країнах ЄС;

- Великобританія на початку 2012 року мала вищий показник рівня інфляції , а на даний момент має нижче за середній показник інфляції країн ЄС;

- Дефіцит державного бюджету складає 7,8% від ВВП у 2011 році. Цей показник значно зріз за останні 5 років.

Розділ III. Розробка матриці SWOT-аналізу. Обґрунтування рекомендацій з вдосконалення стратегії економічного розвитку країни

3.1 Аналіз внутрішніх сильних (strengths) і слабких (weaknesses) сторін економічної та соціальної моделей розвитку країни

Сильні сторони країни:

- Провідний світовий ринок - Великобританія є другим за величиною експортером і третім за величиною імпортером комерційних послуг.

- Сільськогосподарських ресурсів вистачає, щоб вижити - в Великобританії на енергетичний сектор припадає 10% ВВП, одна з найвищих часток багатьох інших промислово розвинених країн. Країна є самодостатньою з основними продуктами які випускаються інтенсивно і з великою часткою інновацій. Основні види продукції сільського господарства включають в себе: зернові, олійні культури, картопля, овочі, худобу, овець, птиці та риби.

- Комунікації - Великобританія має один з найбільших передових телекомунікаційних ринків в Європі. Понад 59% населення використовує Інтернет. Вона також має відмінну інфраструктуру з DSL і кабельними мережами.
- Бізнес - Великобританія відома за свої сильні сторони в банківських, страхових та бізнес-послугах, які складають 75% від їх ВВП. Великобританія високо цінується за як один з найбільших одержувачів прямих іноземних інвестицій в усьому світі. У Великобританії, за прогнозами, підтримуватимуться сильне бізнес-середовище в порівнянні з усіма іншими великими європейськими країнами з 2011 по 2015 рік.

Слабкі сторони:

- Високий рівень індивідуального боргу

- Високий рівень державного боргу

- Підвищення цін на житло

- Скорочення експорту через високий курс фунта

- Низький рівень інвестування

- Ризик дефляції

- Нижче середнього рівня особисте споживання

- 7,9% рівень безробіття

3.2 Аналіз зовнішніх можливостей (opportunities) та загроз (threats) для економічного та соціального розвитку країни

Зовнішні можливості:

- Дуже легко почати свій бізнес - розпочати бізнес у Великобританії займає близько тринадцяти днів. Великобританія займає п'яте місце в світі за найпростішим веденням бізнесу

- Дає доступ до великого світового ринку - Великобританія є основним провідником до Європи, яка дає доступ до Європейського союзу, який є найбільшим споживчим ринком (населення 500 млн.).

- Інновації - Великобританія займає друге місце після США по інноваціям. Це вперше в історії коли практика значно випередила теорію. В Англії проводяться безліч експериментів та проводяться наукові дослідження.

- Виробництво передових вмонтованих систем і електроніки, оптоелектроніки, нано- та біо-технології

- Членство в ЄС створює додаткові можливості для взаємодії та інвестицій мультиплікаторів

- Стабільна політична і соціальна середа забезпечує надійну гарантію для повернення довгострокових інвестицій

- Спільність мови (англійська) сприяє поліпшенню комунікації, взаєморозуміння і довіри між бізнес-партнерами і співробітниками.

Загрози:

- Високий курс фунту зменшує експорт країни.

- Прискорений прогрес серед країн, що розвиваються (БРІК) щодо національного виробництва.

- Недоліки ринку праці і матеріальних витрат залишаться, незважаючи на підвищення витрат конкуруючих економік.

- Лідерство для створення нових знань частіше взятих на себе країн, що розвиваються.

- Потенційні середньо-і довгострокові конкуренції також, ймовірно, з'являться з Середньо-Східної економіки прагнуть розвивати виробничу база - зокрема,навколо «зелених» технологій і вироблення енергії.

3.4 Висновок

Зробивши SWOT-аналіз, можна зробити такий висновок записуючи коротко в таблицю:

Внутрішні стильні сторони: провідний світовий ринок, сільськогосподарські ресурси, комунікації, бізнес.

Слабкі сторони: високий рівень індивідуального боргу, високий рівень державного боргу, скорочення експорту через високий курс фунта, низький рівень інвестування, ризик дефляції, нижче середнього рівня особисте споживання, 7,9% рівень безробіття.

Зовнішні можливості: дуже легко почати свій бізнес, дає доступ до великого світового ринку, інновації, виробництво передової техніки, стабільна політична і соціальна середа забезпечує надійну гарантію для повернення довгострокових інвестицій, спільність мови.

Загрози: високий курс фунту зменшує експорт країни, недоліки ринку праці і матеріальних витрат, потенційні середньо-і довгострокові конкуренції.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Характеристика Польщі – індустріально аграрної країни у складі Європейського союзу. Політичний стан країни, її зовнішньоекономічна діяльність. План проведення експортних (імпортних) операцій. Особливості складання кошторису зовнішньоекономічних витрат.

  курсовая работа [116,4 K], добавлен 09.02.2011

 • Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі країни. Фактори кризи в Польщі. Складові формування позитивної економічної динаміки. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності країни. Торгова політика Польщі в розрізі торгових інструментів та за секторами економіки.

  контрольная работа [32,7 K], добавлен 26.03.2014

 • Загальна характеристика країни. Внутрішня політика Пакистану. Особливості державного регулювання міжнародної торгівлі та участі країни у міжнародному русі факторів виробництва. Участь країни в інтеграційних угрупуваннях. Співпраця Пакистану з Україною.

  реферат [348,3 K], добавлен 21.05.2014

 • История фондовых индексов и методы их расчета. Международные фондовые индексы: Morgan Stanley Capital International (MSCI); Dow Jones Global Indexes; FTSE All – World Index Series; FTSE Global Stock Market Sectors. Фондовые индексы США и России.

  курсовая работа [37,1 K], добавлен 31.05.2009

 • Формування національних стандартів господарської й економічної діяльності країни в глобальній економіці. Глобалізація і конкурентоспроможність країни. Вплив ТНК на конкурентоспроможність країни. Актуальність теорій міжнародної торгівлі на сьогодення.

  реферат [30,8 K], добавлен 03.02.2008

 • Характеристика Тунісу як країни, що розвивається, структура її економіки та модель національного господарства. Зміст методик оцінки соціально-економічного розвитку країни, основні критерії для класифікації та їх значення для міжнародних відносин.

  контрольная работа [19,3 K], добавлен 28.11.2010

 • Особливості економічного розвитку Таїланду. Географічне розташування нової індустріальної країни. Стан внутрішньої економіки та зовнішньоекономічні зв'язки. Показники динаміки імпорту та експорту. Рівень ВВП, визначення квот та ЗТО на душу населення.

  контрольная работа [150,8 K], добавлен 02.03.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.