Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

Сучасний стан зовнішньоекономічних зв’язків Японії та перспективи розвитку економічних відносин України з Японією, основні сфери співпраці. Структура економіки Японії. Діяльність Японії на міжнародному ринку. Структура зовнішньої торгівлі та фінансів.

Рубрика Международные отношения и мировая экономика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 03.04.2009
Размер файла 105,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Змін зазнали не тільки напрямки, а і форми ЗЕД Японії. Зовнішньоекономічна діяльність Японії фактично була монополізована "центром" - районами тихоокеанського узбережжя. Але у 80-ті і особливо 90-ті рр. ХХ ст. ситуація почала змінюватися, стала відчуватися потреба в нових формах міжнародних зв'язків, особливо з країнами АТР. Серед тенденцій розвитку МЕВ Японії все більшого значення набуває активізація міжнародних економічних зв'язків на локальному рівні. Це нове явище в сфері економічного життя японських регіонів, в яке залучаються і ОМС, і місцеві компанії. Зовнішньоекономічні зв'язки на рівні регіонів не є альтернативою державній політиці в даній сфері. Вони стають складовою частиною цієї політики, маючи зовсім інші, локальні масштаби і значення.

На фоні інтернаціоналізації, що впливає на всі сторони господарського і соціально-політичного життя японського суспільства, в останні два десятиріччя особливої зміни зазнали як форми, так і напрямки ЗЕД цієї країни. Залишаючись стратегічно важливим партнером для США і країн ЕС, Японія все більшого значення надає співробітництву з Китаєм і країнами ПСА. Чимало економістів говорять про те, що очікуваний ріст експортних постачань у Китай може стати «чарівною паличкою», котра допоможе Японії перебороти затяжну дефляцію.

Таким чином, глобалізація економічних стосунків призвела до зміни структури і перерозподілу ролей країн у світовому господарстві. Віддаючи місця на торговельних ринках НІК Азії, Японія набуває все більшої сили як експортер капіталу у різних його формах і експортер технологій. При цьому основна активність японських підприємств все більше концентрується, знову ж, на азіатських країнах.

Що стосується українсько-японських економічних відносин, то сьогодні між Україною та Японією продовжується процес визначення сфер спільних інтересів та пошук нових можливостей для опрацювання перспективних напрямків взаємовигідної співпраці. Зростаюча вага на міжнародній арені України як одного з провідних центрів пострадянського простору, її готовність брати участь у врегулюванні кризових ситуацій в різних регіонах світу поступово привертають серйозну увагу Японії і сприяють реалізації зовнішньополітичних пріоритетів нашої України в Азіатсько-тихоокеанському регіоні.

Для подолання стримуючих факторів між двома державами виділяються такі напрями співробітництва, як:

· політична підтримка Японією процесів державотворення в Україні;

· політична взаємодія у запобіганні та врегулюванні міжнародних конфліктів;

· співробітництво в рамках міжнародних організацій з таких питань, як безпека, захист навколишнього середовища, нерозповсюдження ядерної зброї тощо;

· співробітництво у сферах інвестицій та обміну технологіями;

· спільні розробки в галузі енергозбереження; розвиток ядерної енергетики, а також нових джерел енергії та розробка заходів для зменшення енергоспоживання;

· транспортування нафти з району Каспія до країн Східної та Центральної Європи; залучення японських інвестицій до розбудови інфраструктури транспортних коридорів через українську територію.

Список використаної літератури

1. Волгин Н.А. Японский опыт решения экономических и социально-трудовых проблем. - М.: Экономика, 1998. - 255 с.

2. Економіка зарубіжних країн: Підручник /А.С. Філіпенко, В.А. Вергун, І.В. Бураковський. - К.: КНДУ, 2003. - 384 с.

3. Зовнішньоекономічна діяльність. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 377 с.

4. Кистанов В. Внешняя политика Японии на рубеже веков // Знакомьтесь - Япония. - 1998. - 17 октября.

5. Козак Ю. Г., Лук'яненко Д. Г., Макогон Ю. В. Міжнародна економіка. - Одеса, 1998. - 352 с.

6. Коломойцев В.Е. Сучасний етап економічного розвитку країн та світовий досвід структурних зрушень. - Київ, 1997. - 24 с.

7. Кудров В.М. Мировая экономика: Учебник. - М.: БЕК, 2004. - 464 с.

8. Ломакин В.К. Мировая экономика: Учебник. - М.: ЮНИТИ, 2007. - 222 с.

9. Лукінов І.І. Економічні трансформації (наприкінці ХХ сторіччя). - К., 1997. - 455 с.

10. Носов М. Япония и внешний мир: вступая в мировое сообщество. // Знакомьтесь - Япония. - 1997. - 6 сентября.

11. Пахомов Ю.М. та ін. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. Київ, 1997

12. Ростов Є.Ф. Економіка країн світу: Довідник. - К.: Картографія, 1998. - 275 с.

13. Рут Ф., Філіпенко А. Міжнародна торгівля та інвестиції. - К.: Основи, 1998. - 743 с.

14. Світова економіка та МЕВ / Федерація профспілок України, Інститут туризму. - К., 1997. - 185 с.

15. Соколенко С.І. Глобалізація і економіка України. - К.: Логос, 1999. - 568 с.

16. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. Посібник / За заг. Ред. А.І. Кредисова. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 605 с.

17. Філіпенко А.С. Економічний розвиток. Європейський контекст. - К.: Знання України, 2001. - 120 с.

18. Філіпенко А.С. Економічний розвиток сучасної цивілізації: навч. посібник. - К.: Знання, 2000. - 174 с.

19. Япония. Региональная структура экономики. / Под ред. В. Я. Выборнова. - М.: Наука, 1997. - 360 с.

20. Япония 1999. Ежегодник. - М.: Наука, 1999. - 175 с.

21. Statistical Handbook of Japan 2006. - www.stat.go.jp

22. Japan in Figures 2007. - www.stat.go.jp

23. Overseas Activities of Japanese Banks. IMF Country Report No.06/275. - www.imf.org

Додаток А

Таблиця 1

Японія

Великобританія

Франція

ФРН

Італія

Територія

9,1

19,5

19,9

27,4

31,2

Частка національного

доходу

52,5

53,0

50,3

50,7

53,0

Таблиця 2

Темпи економічного зростання (в %)

Фінансовий рік

Темпи зростання ВНП в реальному обчисленні

1973/74

5,3

1974/75

-0,2

1975/76

3,6

1976/77

5,1

1977/78

5,3

1978/79

5,1

1979/80

5,1

1980/81

3,7

1981/82

2,7

1982/83

3,3

Діаграма до таб. 2.

Таблиця 3

Темпи економічного зростання найбільш розвинутих капіталістичних держав у період 1973-1983 рр. (в %)

Держава

Середньорічні темпи зростання ВНП

Японія

3,7

США

1,9

Великобританія

0,8

Франція

2,2

ФРН

1,7

Італія

1,2

Канада

2,6

Діаграма до таб. 3

Таблиця 4

Запас корисних копалин в Японії (в млн. т)

Види корисних копалин

Відомі запаси

Частка в загальних запасах світу (%)

Нафта

7,6

0,009

Природний газ (млрд. м3)

20

0,03

Кам'яне вугілля

8479

0,3

Буре вугілля

175

0,03

Залізна руда

менше 200

менше 0,1

Уран

0,008

0,5

Хромова руда менше

200

менше 0,04

Марганцева руда

5

0,03

Вольфрам

0,01

0,5

Барит

3

1,5

 • Таблиця 5
 • Великі міста
 • Токіо

  8020000 люд.

  Іокогама

  3250500 люд.

  Осака

  2495000 люд.

  Нагоя

  2095000 люд..

  Саппоро

  1600000 люд.

  Кобе

  1468000 люд.

  Кіото

  1395000 люд.

  Фукуока

  1200000 люд.

  Кавасаки

  1100000 люд.

  Кітакусю

  1000000 люд.

  Таблиця 6

  Структура промисловості (по кількості зайнятих, %)

  1955

  1965

  1973

  Промисловість в цілому

  У тому числі:

  Добувна

  Електроенергія, газо- и водо-

  постачання

  Переробка нафти

  Металургія

  Загальне машинобудівництво

  Електротехніка та електроніка

  Транспортне машинобудівництво

  Хімічна

  Текстильна

  Харчова

  100,0

  4,90

  3,96

  0,85

  8,01

  14,50

  2,57

  4,25

  8,19

  . . .

  19,29

  100,0

  1,87

  3,27

  1,30

  9,10

  27,73

  7,84

  8,99

  8,23

  13,32

  11,65

  100,0

  0,61

  2,85

  1,55

  10,35

  37,63

  13,56

  10,98

  8,79

  8,85

  6,87


Подобные документы

 • Основні показники економіки Польщі, Австрії, Японії та їх політичний рівень взаємовідносин з Україною. Рівень міжнародної торгівлі та міжнародної міграції трудової сили між країнами. Валютно-фінансові відносини та наукове співробітництво між країнами.

  курсовая работа [2,6 M], добавлен 13.07.2010

 • Стан зовнішньої торгівлі головних центів економічної сили: США, Японії. Оцінка розвитку зовнішньої торгівлі. Структура українського експорту. Партнери у зовнішній торгівлі Японії. Поглиблення міжнародного поділу праці й інтернаціоналізація виробництва.

  реферат [239,1 K], добавлен 19.12.2013

 • Основні етапи та сучасний стан розвитку соціально-економічних та виробничих стосунків між Україною та Японією, визначення їх подальших перспектив та тенденцій. Нова зовнішньополітична доктрина Японії "Дуга свободи та процвітання", її сутність і зміст.

  реферат [30,9 K], добавлен 28.02.2011

 • Місце сучасної Японії на політичній мапі світу. Зародження капіталізму в Японії. Японія після Другої Світової війни. Сутність доктрини Коїдзумі. Участь Японії в міжнародних організаціях, нові контури економічної взаємодії. Реорганізація Сил Самозахисту.

  курсовая работа [53,1 K], добавлен 31.12.2010

 • Динаміка зовнішньої торгівлі Австрії за 2008-2012 рр. Географічна структура імпорту, експорту країни. Комплекс економічних заходів щодо стимулювання зовнішньої торгівлі України, валовий внутрішній продукт. Розвиток українсько-австрійських відносин.

  контрольная работа [538,0 K], добавлен 08.09.2013

 • Теоретичні основи організації зовнішньої торгівлі. Еволюція поглядів на міжнародну торгівлю. Сучасні тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України. Перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України. Напрямки розвитку зовнішньої торгівлі України.

  курсовая работа [76,1 K], добавлен 10.04.2007

 • Сутність та значення зовнішньоекономічних зв’язків, їх основні напрямки, складові та регіональні аспекти; форми міжнародного руху капіталу. Сучасний стан розвитку економічних зв’язків України з Німеччиною: специфіка, проблеми та перспективи розвитку.

  курсовая работа [293,2 K], добавлен 15.03.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.