Soft power в освіті як стратегія позитивного імідж-білдінгу

Розгляд soft power як компоненту сучасних міжнародних відносин. Надання послуг вищої освіти, розвиток наук, завдання яких полягає у виробництві теорій, легітимізуючих позицію і погляди держави. Формування світогляду через добровільних агентів впливу.

Рубрика Международные отношения и мировая экономика
Вид доклад
Язык украинский
Дата добавления 27.11.2014
Размер файла 13,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

Soft power в освіті як стратегія позитивного імідж-білдінгу

Євмін Клим

Науковий керівник

доцент, к. політ. н. Моцок В.І.

say.potemkin@yandex.ua

Міжнародні відносини, побудовані на агресивних та відверто примусових засадах (hard power) викликають опір, реваншизм, провокування нестабільних взаємин з боку об'єктів впливу. Озброєні конфлікти, економічний та адміністративний тиск мають швидкоплинний та нерідко непередбачуваний результат. Різні способи впливу на свідомість, методи ненасильницькі обробки владних та інших впливових груп населення відомі досить давно. Про це писали Н. Макіавеллі, Г. Торо і М. Ганді, Т. Лірі і Р. Вілсон. Протягом останнього десятиліття все більшої популярності у академічних та політичних колах набуває концепція soft power Джозефа Ная, як альтернатива прямому тиску. Концепція дозволяє створити довгостроковий позитивний імідж країни, забезпечуючи її привабливість, безпеку та конкурентоспроможність в умовах глобалізаційних тенденцій. Отже, з точки зору стратегічного планування, soft power (SP) виглядає вдалим та перспективним компонентом сучасних міжнародних відносин.

Досить значуще місце в моделях SP посідають інтелектуальні та культурно-інформаційні потоки. Саме на це і спираються розвинені країни, перш за все - Західні демократії. Надання послуг вищої освіти, а також розвиток наук, у тому числі громадських, основне завдання яких полягає у виробництві теорій і концепцій, легітимізуючих позицію і погляди держави, яка проводить політику SP, є ефективними інвестиціями, що окупаються вже впродовж перших років вкладання. Данні інструменти дозволяють впливати на індивідів, редагувати систему цінностей таким чином, щоб у подальшому інтегрувати необхідні переконання у систему соціокультурних фільтрів суспільств-об'єктів впливу.

Формування "певного світогляду" відбувається через добровільних агентів впливу, активних лідерів суспільства серед молоді, майбутніх представників політичних, культурних, наукових-технічних, соціальних та ін. еліт. В перспективі, шляхом надання грантів, стипендій та інших освітніх програм країна-донор експортує певний світогляд, який в майбутньому, з великою часткою ймовірності, буде поширено агентом впливу на необхідний соціум.

Для формування ширшого розуміння значущості soft power в освіті, як складової частини зовнішньої політики Західних демократій, наведемо ряд прикладів у цифрах та статистичних даних: за даними German Academic Exchange Service (DAAD), у 2013/14 навчальних роках у ВНЗ Німеччіни отримували освіту 300.909 іноземних студента, у порівнянні з 282.000 в 2013 році та 246.000 у 2003. [посилання]

У доповіді The Open Doors Report повідомляється, що в 2011/2012 навчальному році у ВНЗ США навчалося близько 761,320 громадян інших держав. [посилання]

У доповіді ОЕСР (Організації економічного співробітництва та розвитку) 2012 Education at a Glance йдеться про те, що з 2000 по 2010 роки кількість іноземців, що вступають до ВНЗ за межами своєї країни збільшилося на 99% (з 2,1 до 4,1 млн. осіб). [посилання]

Згідно з даними Європейської комісії в 2011/2012 навчальному році близько 3 млн. студентів брали участь у 2012/2013 навчальному році по програмі Еразмус, а бюджет програми сягав 480 млн. євро. [посилання]

У 2010 році майже кожен другий студент з-за кордону навчався в одній з наступних країн: [посилання]

* США - на неї припадає 17% від загальної кількості іноземних студентів в світі; soft power міжнародний світогляд

* Великобританія (13%);

* Австралія (7%);

* Німеччина і Франція (по 6%);

* Канада (5 %).

Ресурсна база SP не обмежується навчальними програмами. Якісна soft power використовує всю сукупність культурних, інформаційних, розвідувальних, мережевих, психологічних та інших технологій.

Отже, ми можемо зробити висновок, що серед пріоритетних проблем міжнародних відносин актуальною темою є впровадження власного державного бренду у міжнародний інтелектуальні та культурно-інформаційні ринки та захист від аналогічного довгострокового стороннього впливу. Тому сьогодні soft power стає пріоритетним інструментом латентного втручання і боротьби за людські та ідеологічні ресурси, з яким Україні необхідно рахуватися для побудови успішних стратегій зовнішньої політики та ефективних моделей внутрішньої.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Джозеф Най - один из основателей теории неолиберальных международных отношений ("soft power"), ее сущность. Принципы современного политика. Анализ понятия "гибкая сила", теория и практика ее применения в политической истории мира, подробный образ.

  курсовая работа [73,6 K], добавлен 12.01.2012

 • Поява інституту держави як якісний рубіж становлення явища міжнародних відносин. Фактори, які спричинили формування першої системи у міжнародних відносинах. Головні результати розвитку капіталізму. Принцип національного (державного) суверенітету.

  доклад [14,6 K], добавлен 21.10.2011

 • Теоретичні аспекти вивчення сучасної інфраструктури міжнародних економічних відносин. Господарські зв’язки між державами, регіональними об’єднаннями, підприємствами, установами, юридичними та фізичними особами для виробництва та обміну кадрів і послуг.

  курсовая работа [43,1 K], добавлен 23.10.2017

 • Сутність і інфраструктура міжнародних економічних відносин. Процеси інтеграції та глобалізації як головні напрямки розвитку міжнародних економічних відносин на сучасному етапі. Негативні зовнішньоекономічні чинники, що впливають на національну економіку.

  курсовая работа [40,2 K], добавлен 03.08.2011

 • Аналіз сучасного викладення основ методології теоретичного моделювання міжнародних відносин – системи методологічних принципів. Умови та переваги застосування принципу інтерференції при визначенні правил формування типологічних груп міжнародних відносин.

  статья [28,9 K], добавлен 19.09.2017

 • Спрямування Болонського процессу - формування єдиного відкритого європейського простору у сфері освіти. Заплановане через 2 роки приєднання України до Болонського процесу. Високий стандарт європейської освіти, відмінність рівня української освіти.

  реферат [15,4 K], добавлен 21.02.2009

 • Характерні риси науково-технічної революції. Форми реалізації науково-технічних зв’язків на світовому ринку. Іноземне інвестування в системі міжнародних економічних відносин (МЕВ). Види та характерні особливості сучасних МЕВ та їх розвиток в Україні.

  контрольная работа [32,7 K], добавлен 13.11.2010

 • Глобальні трансформації, зруйнування СРСР, поява у світовому співтоваристві нових політичних одиниць. Поява на політичній карті незалежної України. Її місце в системі сучасних міжнародних відносин, співробітництво з впливовими міжнародними інституціями.

  контрольная работа [22,1 K], добавлен 31.01.2010

 • Завдання зовнішньої політики держави. Китайські культурні обміни, реалізовані в рамках "культурної дипломатії". Поширення китайської мови в інших країнах. Діяльність Інститутів Конфуція. Формування нової "поліцентричної системи міжнародних відносин".

  реферат [18,3 K], добавлен 08.02.2013

 • Вестфальська модель світу, основні характеристики та періодизація. Особливості Віденської системи міжнародних відносин. Характеристика Постфранкфуртської системи міжнародних відносин. Повоєнна біполярна Ялтинсько-Потсдамська система міжнародних відносин.

  реферат [31,8 K], добавлен 21.10.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.