Огляд преси як метод підвищення журналістської майстерності

Жанрові особливості огляду преси, специфіка роботи над жанром. Мережа Інтернет як засіб оперативного інформування про огляди преси зарубіжних країн. Періодичні видання, на сторінках яких найчастіше друкують огляд преси, структура матеріалів огляду.

Рубрика Журналистика, издательское дело и СМИ
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 11.12.2011
Размер файла 12,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Огляд преси як метод підвищення журналістської майстерності

У статті розглядаються жанрові особливості огляду преси, специфіка роботи над жанром. Особлива увага звертається на періодичні видання на сторінках яких найчастіше друкують огляд преси. Наголошується на навичках, якими має володіти журналіст, який працює над написанням матеріалів цього жанру.

Ключові слова: огляд преси, аналітика, жанр, журналістська майстерність.

Жанрова палітра сучасної журналістики є досить багатогранною та різноманітною. У межах різних потоків журналістської інформації існують вироблені практикою, історично сформовані жанри.

Сучасний огляд преси -- один із небагатьох жанрів журналістики, який рецензує друковані засоби масової інформації. Його завдання -- узагальнити досвід роботи ЗМІ. Огляд преси -- абсолютно самостійний аналітичний жанр, у якому не знаходять свого відображення інші жанри журналістики, він займається справою поінформованості аудиторії та можливістю автора висловити власну думку з приводу того чи іншого матеріалу.

Серед українських журналістикознавців, що працювали над дослідженням огляду преси в контексті аналітичних жанрів, слід відзначити роботи І. Михайлина “Основи журналістики” [5], В.Здоровеги “Теорія і методика журналістської творчості” [2]. Зокрема В. Здоровега зазначає, що огляд преси -- складний жанр аналітики, який вимагає від журналіста детального опрацювання кількох періодичних видань для того, щоб написати якісний огляд преси. Цей жанр досліджували російські журналістикознавці Г.С. Мельник, А.Н. Тепляшина, у своїй праці “Основы творческой деятельности журналиста»[5], вони визначають основне завдання огляду преси та його різновиди. Поділяють огляд преси на тематичний, інформаційний та загальний.

Сьогодні огляд преси існує в інформаційно-рекламному різновиді на радіо та телебаченні, а також у деяких формах в Інтернеті. Дуже рідко ми зустрічаємо його на сторінках друкованих видань.

Домінує два різновиди радіо- і телеогляду. Це ранішній, а іноді й нічний стислий огляд найцікавіших публікацій окремих газет із стислим цитуванням певних ситуацій. Такий огляд має характер анонсування без заглиблення в суть проблем, що розглядаються в журналістських матеріалах, дає певну загальну орієнтацію, про що пишуть газети.

Часто огляди української преси підміняються рекламуванням російських видань в Україні. Тому досить складним і відповідальним є дотримання об'єктивності, неупередженості, справедливості. Зважаючи на неминучу суб'єктивність у виборі видань, що в Україні ще й пов'язане з мовою, відповідними акцентами, головними критеріями все ж таки повинні бути вагомість, глибина і можлива резонансність публікацій, їхній фаховий рівень [2, с.206].

Огляди зарубіжної періодики публікує видання “Міжнародний кур'єр”. Це тижневик-огляд світової преси. У “Міжнародному кур'єрі” друкуються матеріали на політичну, економічну та культурну тему.

Мережа Інтернет також дає необмежені можливості оперативного інформування про огляди преси зарубіжних країн. Цінним стає те, що автори таких публікацій не тільки переказують подію, а цитують найважливіше. Огляд преси, якщо брати його у всій жанровій багатоманітності, вимагає більшої компетентності і професійного досвіду, оскільки так чи інакше оцінюється результат праці колег, зіставлення продукту їхньої фахової праці із самим життям, політичною ситуацією в країні, загальним станом мас-медіа [2, с.215].

Теоретично важко довести контролюючим органам, що огляд преси не є рекламою певної газетно-журнальної структури. Це специфічним жанр головне завдання якого ознайомити читачів з новинами преси. Навіть дуже стислий огляд жанрової модифікації журналістської аналітики засвідчує великі можливості урізноманітнення змісту і форми спілкування журналіста з аудиторією. Величезний досвід масової інформації переконливо доводить, що вирішальним у творчому процесі є об'єктивність, глибина думки, однак не менш важливе значення у сфері масового публічного спілкування має різноманітність і адекватність форм вислову, їхня досконалість [2, с.215].

Значної популярності огляд преси набуває під час передвиборчої ситуації у країні, як детальний аналіз друкованих видань політичних опонентів. Широкого поширення цей метод набув впродовж 2005-2006 років у таких виданнях: “Товариш”, “ Комуніст”, газети блоку “ Ми” та “Наша Україна”. Зараз, огляди преси друкують такі видання: «День», «Україна молода», «Високий замок» та «Молодь України».

Частково огляд преси у журналістиці продовжує існувати в контексті аналітичних проблемних статей. Часто журналісти-аналітики звертаються до досвіду аналізу певної проблеми в інших виданнях. Цей метод і зараз широко використовується та інтенсивно впроваджується у повсякденну журналістську практику. Журналісти-аналітики розширюють власний матеріал шляхом прямого цитування матеріалів колег. Використовують так званий класичний огляд преси.

На сьогодні в українських друкованих ЗМІ дуже рідко зустрічається якісний огляд вітчизняних видань. А якщо вони і трапляються, то здебільшого у відомих аналітичних газетах, таких як “День”, “Урядовий кур'єр”, “Україна молода”, “Високий замок”, “Киевские ведомости” та ін.

У всеукраїнському виданні “День” частіше, ніж у інших періодичних виданнях друкуються огляди преси. Це дає можливість говорити про високий професійний рівень журналістів газети. Зазвичай, такі матеріали розміщуються на останніх сторінках видання. Автор такого огляду аналізує об'єднані однією темою, але вміщені у різних друкованих виданнях матеріали, робить загальний висновок стосовно того, про що йшлося у газетах.

У газеті “День” за 18 березня 2009 рік, вміщено огляд преси під назвою “Територіальна цілісність як головний козир” [7], автор, Юрій Райхель, робить спробу оглянути про що пишуть молдовські газети у передвиборчий період. Оглядач зупиняється на аналізі роботи таких молдовських видань: “Незалежна Молдова”, “Молдовські відомості” та “Комерсант”. Юрій Райхель пише: “Офіціозна газета “Незалежна Молдова” писала про теплу зустріч у переповненій залі місцевого Будинку культури, оплески, нескінченні слова подяки за побудований хірургічний корпус...”[7]. Далі оглядач акцентує нашу увагу на іншому молдовському виданні. “Як пише газета “Молдовські відомості”, товариш Воронін нарікав на те, що ПКРМ так багато робить для автономії територіальної освіти (АТО), а її платять просто чорною невдячністю”[7]. Далі аналізується матеріал ще одного, але вже московського видання. “Московська газета “Комерсант” прямо написала, що “голова МЗС РФ долучився до молдавської передвиборної боротьби” [7]. Для того, щоб писати огляд зарубіжної преси потрібно не лише періодично знайомитися з тим про, що пишуть іноземні газети, а й цікавитися політичним, економічним та культурним життям будь-якої іншої країни світу. Аналізуючи зарубіжну пресу, журналісти українських періодичних видань підвищують власний професійний рівень, часто вдаються до порівнянь із вітчизняною журналістикою.

Ще одне загальноукраїнське періодичне видання, на сторінках якого публікують огляд преси, -- “Молодь України”. Журналісти видання роблять огляд районних газет, порушують не одну тему, а декілька. Тобто, тут огляд преси має загальний характер, виходить за межі інформаційного і повністю наближений до аналітики.

Для прикладу розглянемо огляд преси Олега Шаховського вміщений у цьому виданні під назвою “Чиновників нагороджують, як “героїв”, а галичани самі вирішують свої проблеми”, за 27серпня 2009 рік. Основна проблема, яка порушується у цьому огляді преси -- роль Степана Бандери в історії України. Оглядач звертається до матеріалів таких видань: “Львівська газета”, “Репортер” та “Високий замок”. ““Львівська газета” пише, що одним із питань сесії Львівської облради, яка відбулася 22 вересня, стало обговорення доцільності перепоховання праху Степана Бандери на батьківщині… ” [8]. “Львівська газета” пише, що минулої п'ятниці відбулася 32 сесія облради, де спробували розділити нагороди почесної відзнаки “100-річчя від дня народження Провідника ОУН Степана Бендери. “Депутат Зиновій Бойчук звернув увагу на те, що у списку забагато чиновників та депутатів -- 70-80% відтак лунали пропозиції: діючих депутатів та міського голову Івано-Франківська вивести зі списку...” [8]. Отже, думки щодо Степана Бандери -- різні: одні вважають його героєм, а інші -- що його варто “викинути” зі списку тих, хто претендує на звання “Великого українця”. Основою цього матеріалу є не один факт (як це простежується в інших аналітичних жанрах, наприклад кореспонденції), а низка фактів, та спосіб висвітлення цього факту на сторінках різних друкованих ЗМІ.

Структура матеріалів огляду теж специфічна. Вона містить: заголовок, основну частину та авторський коментар. Для автора важливо прослідкувати те, як ЗМІ обговорюють ту чи іншу проблему, до якого висновку приходять, як оцінюють. Інколи автор ставить за мету виявити проблему чи тему, які впродовж певного часу найчастіше порушувалися пресою [1].

Спираючись на теоретичну базу, провівши аналіз сучасних газетних оглядів преси, ми можемо з упевненістю стверджувати, що оглядач - це перший журналіст та інформатор. Бути оглядачем нелегко, бо тут журналісту не лише треба знати основну інформацію, а й вміло поєднати найцікавіше і на основі цього створити свій друкований матеріал.

Отже, для цього аналітичного жанру дуже важливою є постановка проблеми та розгляд її на сторінках різних друкованих ЗМІ, а потім -- осмислення фактичного матеріалу. Знання того, за якою схемою пишеться огляд преси -- одна зі сходинок майстерності оглядача Під час вивчення специфіки огляду преси стало відомо, що просте інформування не є його самоціллю. Центральним предметом аналітичного огляду преси є найважливіші події, що сталися у житті суспільства, часткове вирішення причин описуваного явища. Якщо у журналіста не виникає проблем з написанням огляду преси, то робота над іншими журналістськими матеріалами не буде для нього складною. Тому можна сміливо говорити, що огляд преси - це один із методів підвищення журналістської майстерності.

преса огляд інтернет видання періодичний

Список використаних джерел та літератури

1. Дуцик Д. Політична журналістика: Підручник / Д. Дуцик.: - К.: Вид.дім "Києво-Могилянська акад." 2005. - 138 с.

2. Здоровега В.Й. Теорія і методика журналістської творчості: Підручник / В. Здоровега. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Львів: Паїс, 2004. - 268 с.

3. Мельник Г.С., Тепляшина А.Н. Основы творческой деятильности журналиста: Учебник / Г. Мельник, А. Тепляшина: - Питер, 2006. - 272 с.

4. Михайлин І.Л. Журналістика як Всесвіт: Вибрані медіадослідження: Підручник / І. Михайлин: - Харків: Прапор, 2008. - 512 с.

5. Михайлин І.Л. Основи журналістики: Підручник / І. Михайлин. - 3-тє вид., перероб. і допов. - К.: ЦУЛ, 2003. - 284 с.

6. Пельт В. Передмова аналітичних жанрів: Підручник / В. Пельт: - Москва: В-во московського університету, 1989. - 213 с.

7. Райхель Ю. Територіальна цілісність як головний козир / Ю. Райхель // День. - 18 березня 2009.

8. Шаховський О. Чиновників нагороджують, як "героїв", а галичани самі вирішують свої проблеми / О. Шаховський // Молодь України. - 27 вересня - 2009.

The genre features of press round-up are examined in the article, specific of prosecution of genre. The special attention applies on magazines on the pages of which more frequent all print a press round-up. Marked on that, what skills a journalist which works above writing of materials of this genre must own.

Key words: press, analyst round-up, genre, journalistic trade.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Становлення та розвиток жіночої української преси. Риси формування образу жінки на сторінках преси для жінок. Основні характеристики оформлення видань. Аналіз тематичних аспектів публікацій. Аудиторія жіночої української преси та рівень її зацікавленості.

  курсовая работа [47,9 K], добавлен 18.05.2016

 • Основні риси корпоративної преси: поняття та види, цілі і завдання. Структура номера та особливості подання матеріалу. Основні риси преси на сторінках газет "Азовський машинобудівник" і "Іллічівець". Стиль заголовків як невід'ємний елемент дизайну.

  курсовая работа [42,3 K], добавлен 04.12.2015

 • Передумови розвитку журналістики в ХХ ст. Видання україномовної преси на прикладі найбільш яскравих представників періодики, які виникли в добу Першої російської революції 1905-1907 рр. Вплив наддніпрянської преси на розповсюдження української мови.

  курсовая работа [42,2 K], добавлен 15.05.2014

 • Загальна характеристика понять "свобода людини" і "свобода слова". Моральні та юридичні аспекти у журналістиці. Історія розвитку свободи преси. Цензура як контроль за діяльністю журналістики. Юридичні гарантії свободи преси. Свобода преси в Україні.

  курсовая работа [35,6 K], добавлен 27.03.2009

 • Основні етапи розвитку студентської преси, історичний аспект. Типологічні різновиди та функціональні особливості студентської преси. Розробка концепції створення студентського видання факультету. Недоліки та складності організації редакційного процесу.

  курсовая работа [78,2 K], добавлен 17.05.2012

 • Історичний контекст розвитку православної преси Волині. Конфесійні видання, які виходили на Волині в кінці ХІХ – на початку ХХІ століття та культурно-історичне тло їхнього функціонування. Публікації в пресі Православної Церкви та їх жанрова специфіка.

  автореферат [38,0 K], добавлен 16.04.2009

 • Аналіз основних проявів національно-політичного життя на західноукраїнських землях доби Першої світової війни на сторінках преси. Загальна характеристика стану преси та видавництв Галичини під час польської окупації, а також у складі Радянського Союзу.

  контрольная работа [20,5 K], добавлен 23.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.