Аналіз перекладу англійських та американських назв

Переклад як лінгвістичне явище. Основні прийоми перекладу та адаптації назв кінофільмів з англійської на українську мову. Роль трансформацій у процесі перекладу назв кінофільмів. Комунікативна компетенція, жанрова адаптація, випущення слів при перекладі.

Рубрика Иностранные языки и языкознание
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 10.12.2014
Размер файла 69,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

 • Вступ
 • Розділ 1. Переклад як лінгвістичне явище
 • 1.1 Основні прийоми перекладу та адаптації назв кінофільмів
 • 1.2 Роль трансформацій у процесі перекладу назв кінофільмів
 • Розділ 2. Основні прийоми перекладу назв кінофільмів з англійської на українську мову
 • 2.1 Комунікативна компетенція при перекладі
 • 2.2 Жанрова адаптація при перекладі
 • 2.3 Заміна та додавання лексичних елементів у перекладі
 • 2.4 Переклад назв кінофільмів засобом випущення слів у перекладі
 • 2.5 Аналіз перекладених назв кінофільмів
 • Висновки
 • Список використаних джерел

Вступ

Кінематограф відносно новий вид мистецтва. Його історія в порівнянні з тисячолітньою історією музики, живопису, театру дуже коротка. Але це не заважає кіно залишатися вже протягом декількох десятків років найбільш масовим видом мистецтва.

Великий англійський режисер Альфред Хічкок одного разу зауважив: "Фільм - це життя, з якого вивели плями нудьги". Дійсно, хороше кіно зачаровує, дивує, змушує замислитися над тими явищами, які відбуваються в житті людини. Також як книга для письменника, музика для музиканта чи картина для художника, кіно для режисера - це спосіб вираження власних думок, почуттів і бажань. Найчастіше кіно показує нам ідеальне життя, життя про яке мріють мільйони, життя, яке для багатьох є недосяжним.

Будь-який фільм може привернути світову увагу, особливо з додатком у вигляді дубляжу чи субтитрів, які представлені діалогами. Фільми - це також артефакти окремих культур, котрі відображають ці культури і, у свою чергу, впливають на них. Кожен фільм несе в собі унікальність сюжету та формує картину сучасного світосприйняття. Стан кінематографу на початку двадцять першого сторіччя значно відрізняється від минулих років. На сьогоднішній день світовий кінематограф сягнув великого розвитку та масштабу. Кількість фільмів, що надходять у прокат із кожним роком збільшується. З'являються нові жанри, нові формати, нові технології, які сприяють ще бездоганнішій якості перегляду фільмів глядачами.

Значна частина фільмів, які показують в українських кінотеатрах є англомовною. Назва будь-якого фільму відіграє важливу роль у правильному розумінні та сприйнятті сюжету. Вона несе певну функцію стиснення змісту всього фільму в коротку фразу. Більше того, ця фраза повинна давати уяву глядачеві про жанр фільму, натякати на зміст та врешті-решт привертати увагу. Отже, перекладач має бути особливо уважним, щоб надати назві такої ж звучності та неповторності, як в оригіналі. Виходячи з цього, написання та створення яскравого, правильного заголовку являє собою певний вид мистецтва та наявність творчих здібностей.

Існує безліч чинників, від яких залежить, та які впливають на переклад назви фільму з однієї мови на іншу, наприклад, з англійської мови на українську.

Одним із чинників можна вважати відмінність двох культур, що відбивається на кожній сфері людського життя і робить їх унікальними та неповторними.

Саме вона має враховуватись за для уникнення непорозумінь і неточностей, які можуть виникнути в процесі передачі назви кінофільму і призвести до помилкового бачення призначення фільму в цілому, а, отже, одна із головних функцій кінокартини - інформаційна, не буде виконаною.

Предметом дослідження є назви відомих американських та англійських кінофільмів.

Об'єктом дослідження є лексико-семантичні особливості перекладу назв кінофільмів з англійської на українську мову.

Метою є аналіз назв кінофільмів за для встановлення зв'язку між назвою та змістом, а також для визначення адекватності перекладу назв кінофільмів з англійської мови на українську.

Для досягнення мети потрібно вирішити наступні задачі:

· вивчити особливості назв англійських та американських фільмів різних жанрів;

· класифікувати переклад назв з точки зору їх відповідності змісту;

· визначити адекватні та неадекватні переклади;

· виділити найбільш вживані стратегії під час перекладу назв;

Актуальність курсового проекту полягає у тому, що дана тема на сьогодні є недостатньо дослідженою і відповідно невелика кількість людей займається питаннями перекладу назв кінофільмів на території України.

переклад англійська назва кінофільм

Нові стрічки виходять із все більшою швидкістю внаслідок чого перекладачі приділяють недостатньо уваги та сил за для якісного перекладу. Деякі приклади таких перекладів наведені в даній роботі.

Розділ 1. Переклад як лінгвістичне явище

1.1 Основні прийоми перекладу та адаптації назв кінофільмів

Відомий перекладознавець А.Д. Швейцер визначає переклад, як "односпрямований і двофазний процес міжмовної й міжкультурної комунікації, при якому на основі підданого цілеспрямованому (перекладацькому) аналізу первинного тексту створюється вторинний текст (метатекст), що заміняє первинний в іншому мовному й культурному середовищі; процес, який характеризується установкою на передачу комунікативного ефекту первинного тексту, частково модифікований розходженнями між двома мовами, між двома культурами й двома комунікативними ситуаціями". У цьому визначенні науковець із перекладом пов'язує такі поняття, як "мова й соціальна структура" та "мова й культура". Базові теоретичні поняття перекладу включають адекватність перекладу й неминуче пов'язану з нею прагматичну адаптацію. "Адекватним перекладом називається переклад, здійснюваний на рівні, необхідному й достатньому для передачі незмінного плану змісту при дотриманні норм мови перекладу". У зв'язку з цим А.Д. Швейцер зазначає: "Адекватність опирається на реальну практику перекладу, що часто не допускає вичерпної передачі всього комунікативно-функціонального змісту тексту. Вона виходить із того, що рішення, прийняте перекладачем, нерідко носить компромісний характер, що переклад вимагає жертв". Цим вчений хоче сказати, що адекватність часто носить компромісний характер, і досягнення перекладацької адекватності пов'язане з деякими втратами смислу в змісті тексту. Далі він припускає, що "теоретично оптимальним можна вважати переклад, у якому разом з відтворенням функціональних характеристик тексту передаються всі функції включених у нього одиниць". Під визначенням функціональної характеристики маються на увазі властивості висловлення (функція, що служить для опису предметів і зв'язку між ними) та експресивна функція (функція, що виражає відношення мовця до висловлення). Однак, на практиці такий переклад не завжди можливий. Перекладачеві нерідко доводиться шукати особливі засоби для передачі смислових і стилістичних складових оригіналу. У такому випадку досягається прагматична еквівалентність між оригіналом і перекладом, що й визначає комунікативний ефект.

Прагматичні аспекти перекладу дослідив видатний вчений В.Н. Комісаров. Згідно його науковим дослідженням, теорія рівнів еквівалентності ґрунтується на виділенні в плані змісту оригіналу й перекладу п'яти рівнів:

1) рівень мовних знаків;

2) рівень висловлення;

3) рівень повідомлення;

4) рівень опису ситуації;

5) рівень мети комунікації.

На кожному із цих рівнів за допомогою мовного коду (одиниць слів) і змісту, що володіють планом, передається особливий вид інформації. При цьому обов'язковою умовою еквівалентності В.Н. Комісаров вважає збереження домінантної функції висловлення.

У зв'язку з цим А.Д. Швейцер, який доповнив дослідження В.Н. Комісарова, стверджує, що "прагматичний рівень займає вище місце в ієрархії рівнів еквівалентності". Отже, адекватний переклад можна визначити як переклад, що забезпечує прагматичні завдання перекладацького акту на максимально можливому для досягнення цієї мети рівні еквівалентності.

Варто зазначити, якщо цільова аудиторія говорить на іншій мові, а також має інші специфічні особливості соціокультурного середовища, то прагматичною адаптацією можна вважати зміни, внесені перекладачем у текст перекладу з метою домогтися необхідної реакції з боку цільової аудиторії, інакше кажучи, варто правильно передати основну комунікативну функцію оригіналу. А.Д. Швейцер виділяє важливість передачі прагматичного аспекту змісту перекладного тексту шляхом його переадресації іншомовному одержувачеві "з урахуванням тієї реакції, яку викличе текст, що точно передає денотативний і конотативний компоненти змісту вихідного висловлення в іншомовного читача. При цьому відбувається прагматична адаптація вихідного тексту, тобто внесення певних виправлень щодо соціально-культурних, психологічних та інших розходжень між одержувачами оригіналу й перекладного тексту".

Будь-яка форма аудіовізуального перекладу відіграє унікальну роль у розвитку національної специфічності та національних стереотипів. Фільми можуть бути надзвичайно впливовими та надзвичайно сильними транспортними засобами для того, щоб передати цінності, ідеї та інформацію. Різні культури представлені як і за допомогою слів, так і візуально, оскільки фільм - багато семіотична галузь, котра передає значення через декілька каналів, таких як картина, діалог, музика. Моменти, які мали бути певними для однієї культури, демонструють тенденцію розповсюджуватися та проникати в інші культури. Методи можуть залежати від великої кількості факторів, а саме: історії, традицій, видів перекладу в даній країні.

Особливу специфіку, що обумовлена деякими факторами, несе в собі переклад кінострічок. Перш за все він одночасно має ознаки письмового та усного перекладу. Якщо це не піратський переклад, то озвучування фільму українською мовою здійснюється за заздалегідь написаним сценарієм. Однак, усі діалоги при цьому повинні зберігати стилістику усної мови. Дуже важливим є засіб дублювання діалогів фільму.

Одноголосний переклад залишився в минулому ще за часів Леоніда Володарського. Хоча рецидиви такого перекладу трапляються й сьогодні. Професіональний переклад сьогодні практично як мінімум двохголосий. Автор перекладного сценарію повинен мати на увазі, що актору переозвучення доведеться встигати за оригінальною мовою, щоб глядач не переплутав, хто з героїв що говорить. Тобто, вже в процесі письмового перекладу діалогів слід враховувати порівняльний темп мови іноземною та українською мовами.

Стосовно перекладу фільмів, тут існують також певні особливості в залежності від того, який метод був використаний при перекладі. Основна доля імпортованих фільмів в українському кінопрокаті складає продукція Голівуду. Отже, основною задачею є переклад з англійської на українську мову.

1.2 Роль трансформацій у процесі перекладу назв кінофільмів

Більшість кінофільмів - це не тільки культурний феномен, який відображає соціокультурні пріоритети суспільства, але й засіб формування картини світу, як окремої особистості так і лінгво-культурного суспільства в цілому. Адже нерідко саме фільми є головним джерелом та одночасно засобом створення обліку іншої культури. Яскравий приклад цьому - американські кінофільми, за допомогою яких у нас формується картина американського способу життя, особливостей міжособистих відносин, систем цінностей та інших речей. У перекладацьких дослідженнях визнано, що трансформації при перекладі обумовлені різними факторами. За останні часи трансформації досліджуються з позиції особливостей когнітивних процесів, специфіки картини світу, яка відображається в різних жанрах фільмів. Тому під час перекладу назв фільмів актуальною проблемою для перекладача (за для отримання якісного перекладу) залишається правильний вибір трансформації, за допомогою якої перекладач доносить до глядача певну частку насиченості інформацією, а саме - назву. Це надає можливість зрозуміти загальну сюжетну лінію та викликає достатньо заінтригованості, необхідної для виникнення бажання переглянути певну кінострічку.

Зазначимо, що переклад назви фільму вимагає творчого підходу та проінформованості як з теоретичного боку, так і з практичного. Якщо брати до уваги теоретичне обґрунтування даного питання, то необхідно наголосити на тому, що, на думку багатьох перекладознавців, при перекладі назв фільмів необхідно застосовувати лексико-семантичні та граматичні трансформації.

Дослідники вважають, що переклад назв фільмів можна порівняти з перекладом афоризмів та прислів'їв, тому що вони мають схожі текстові ознаки і принципово схожий підхід до перекладу. Серед цілого ряду існуючих трансформацій слід використовувати тільки ту, яка необхідна для найбільшого наближення назви-перекладу до оригіналу, стосовно таких критеріїв, як структура, виразність та інформативність. Процес перекладу назви кінофільму необхідно розпочати з аналізу загального сюжету картини та зіставлення його з назвою, визначивши мету її використання. За такої умови можна зрозуміти, за допомогою якої саме трансформації мета використання певної назви фільму буде досягнута. За статистикою, найбільш поширеною трансформацією при перекладі є модифікація, що надає перекладачеві певної свободи та простору для творчого підходу. Назви як творів, так і фільмів майже ніколи не містять слів із однозначною співвіднесеністю, оскільки їх змістовний бік характеризується надзвичайною узагальненістю. Лише назви, що є особистими іменами, топонімами та термінами, передбачають переклад за допомогою однозначного еквіваленту.

Звернімося до лексико-семантичних трансформацій. Професор В.Н. Коміссаров виділяє такі типи лексико-семантичних трансформацій:

1) конкретизація (коли слова в англійській мові мають більш ширше семантичне значення і не мають конкретного еквіваленту в українській мові);

2) генералізація (коли вужче семантичне значення замінюється

більш ширшим);

3) смисловий розвиток (переклад завдяки контекстуальній та логічній зміні предмета, процесу або ознаки);

4) антонімічний переклад (переклад за допомогою слова з протилежним значенням до слова, що вживається в оригіналі);

5) додавання слів під час перекладу за для пояснення;

6) пропуск слів під час перекладу;

7) компенсація (передача змістового значення не тими засобами, що були застосовані в оригіналі).

Розділ 2. Основні прийоми перекладу назв кінофільмів з англійської на українську мову

2.1 Комунікативна компетенція при перекладі

Звернення до аналізу перекладів назв кінофільмів викликано існуючою на кіноринку ситуацією, яка пов'язана з якістю перекладів. Вивчення каталогів фільмів, які розсилають безліч компаній та де надаються назви фільмів і їх переклад, приводить до невтішних висновків, тому має бути створений англо-український довідник найбільш розповсюджених заголовків та назв, які надають лінгво-культурну інформацію.

Слід відмітити, що в сучасних публіцистичних жанрах рецензії та огляду постійно використовується комунікативний хід варіанту назви. Оцінки варіантів назв фільмів становляться частиною рецензій. Тому вже нікого не здивуєш дивними назвами. "Ідентичність" (Identity) - в прокаті "Замкнуте коло". Крім того переклад назви, яка виконує важливу функцію реклами, може своєрідно реалізовувати функцію експресивності та емоційності. Наприклад, рецензія на фільм "Вас не наздогнати" (Lost and delirious). Спритність майстрів перекладу назв кінофільмів ніколи не перестає дивувати. Лише декілька глядачів звернули б увагу на фільм під назвою "Покинуті та шалені", що розповідає про проблеми учениць закритого коледжу та ще й без участі відомих голлівудський зірок. Отже, необхідно тільки змінити назву на скандально відому. При масовому надходженні кінопродукції неможливо уникнути розбіжностей, варіантів та інших порушень влучності перекладацької номінації артефакту та її ідентифікації, що може сприяти комунікативній невдачі. Аналіз показує, що у двох або більше варіантах перекладу назв спостерігається цілий ряд розбіжностей. Наприклад, фонетичні розбіжності: Алі Макбіл та Ел Макбіл; Уайнер та Вайнер. Найбільш багаточисельним є тип лексико - синонімічних варіантів, один із яких часто являє собою дослівний переклад. Наприклад, "Usual suspects" - Підозрювані обличчя, Звичайні підозрювані. "Pirates of the carribean: The Curse of the Black Pearl" - "Пірати карибського моря: прокляття чорного оксамиту", "Карибські пірати", "Пірати карибів"; "Crazy Bus" - "Скажений автобус", "Ошаленілий автобус"; "28 Days Later" - "28 днів потому", "Через 28 днів"; "My Big Fat Greek Wedding" - "Моє велике грецьке весілля", "Товсте весілля в Греції"; "The real McCoy" - "Карл Маккой - це серйозно", "Справжній Маккой". Проблема, яка з'являється при наявності декількох назв одного фільму - це "самостійність", право на життя кожного з варіантів перекладу, зроблених однією мовою. Про це дуже виразно пише А.Д. Лішанський: "На переклад не розповсюджуються правила економіки, тому що на нього і не розповсюджуються права власності. Текст не належить нікому, в тому числі і мовній традиції, тому прецендент ще не є правилом, а, отже, належить усім, хто того забажає". Закони перекладу дозволяють його здійснити декілька раз і в цьому випадку написаний один раз текст може бути перекладений безліччю разів, кожен переклад, що передує, буде значно відрізнятись. Наприклад, "Moonlight mile" - "Миля місячного світла", "Not another teen movie" - "Не дитяче кіно"; "No vacancy" - "Місць нема". Хоча і сучасні традиції перекладу назв відбуваються випадково і стихійно, тенденція прагматичного перекладу помітно домінує. "Комунікативна можливість людей, які володіють мовою, окрім мовного знання включає в себе інтерпретацію мовного змісту висказування та виключення із нього концептуального та імпліцитного змісту". Подібні вміння необхідні перекладачу фільмів, назви яких можуть бути ключовою фразою фільму, метафорою або інтригуючою "оманою". Тому врахування прагматики першопочаткової назви передбачає використання різних стратегій адаптації, допомагає потенційному глядачу знаходити найбільш адекватний змісту фільму, який є неможливим при дослівному перекладі. Для цього типу перекладу необхідно враховувати так зване соціально - культурне явище. Соціально - культурне явище перекладача нерідко позначається на повноті відображення в перекладі змісту оригінала, змушуючи перекладача скорочувати або повністю опускати все, що в сприймаючій культурі вважається недопустимим за моральними та естетичними міркуваннями. Переклади назв кінофільмів являють собою не тільки великий матеріал для дослідження типів еквівалентності, інтерференції, мовних помилок, але й цікавий матеріал для виявлення й зіставлення тенденцій перекладу з точки зору перекладацьких стратегій адаптації.

Стратегія адаптації полягає в послідовному уподобанні один одному мовних комунікативних компетенцій різномовних спеціалістів і перекладачів, що реалізується через супідряднення їхніх комунікативних дійсностей.

Порівняльний аналіз показує, що при перекладі назв просліджуються адаптації, які нерідко відрізняються в українських перекладах. Наприклад, назва комедії "Shallow Hal" (дослівно "Поверхневий Хел") на українську мову перекладена як "Любов зла", фільм "In the Cut" (дослівно "У розрізі") в українському прокаті відомий як "Темна сторона пристрасті", фільм "Orange Country" (дослівно "Помаранчева країна") - "Країна дурнів".

2.2 Жанрова адаптація при перекладі

Серед тактик перекладу все частіше зустрічається жанрова адаптація, при якій у перекладі задіяні мовні одиниці, що відносять назву фільму до певного жанру. Наприклад, "Gun Shy" - "Супершпигун". Мелодрама "Dйcalage horaire" (дослівно "Різниця у часі") українському глядачу відома як "Історія кохання". Назва детективу "City by the Sea" в українському перекладі адаптовано до жанру - "Остання справа Ламарк", а назва фільму жахів "She Creature" в українському перекладі більш відповідає "жахливому" жанру: "Страхіття з безодні". Переклад назв може супроводжуватися смисловою адаптацією (розширенням), яка за допомогою заміни або додавання лексичних елементів, ведення ключових слів фільму розширює (компенсує) в назві смислову або жанрову недостатність дослівного перекладу. Крім того, такий переклад вже не дозволяє ідентифікувати фільм, наприклад, детектив або біографічну драму. Переклади назв екранізацій - особливий об'єкт аналізу, оскільки в такому випадку варто прослідкувати адекватність декількох назв (джерело - оригінальна назва фільму - перекладена назва і трансформації, які виникають в результаті того чи іншого виду перекладу). Повернення до першоджерела має місце тоді, коли назва екранізації не відповідає назві літературного твору, яке стало джерелом сюжету, навіть якщо екранізація далека від твору, що екранізується (в рецензіях це називається інтерпретацією на вільну тему). Наприклад "Sleepy Hollow" - "Сонна лощина". Українські субтитри пропонують повернення до найбільш відомого варіанту назви літературного твору М. Ріда "Uncovered" - Фламандська дошка (екранізація роману П. Реверте); "Brem Stocker's Dracula" - українською в традиційній для екранізації конструкції "Дракула" (за романом Б. Стокера). Найважливішим у такому виді перекладів є ступінь прецендентності - найбільш відомі, встановлені в фонових знаннях прецендентні імена та вислови зазвичай передаються своєю найбільш звичною "закріпленою" формою. Наприклад: "Girl with a Pearl Earring" - "Дівчина з оксамитовою сережкою"; "Phantom of Opera" - "Привид опери". Назва останньої екранізації роману С. Моема "Театр" в оригіналі "Being Julia" українською часто перекладається як "Театр". Власні імена в своїй семантиці зберігають культурологічно-цінну інформацію, володіють різноманітними емоційними, естетичними та оціночними конотаціями. Онтологічна істотність, як відомо, взагалі виражається в її комулятивному характері. А ці словесні знаки (власні імена) є носієм глибокої інформації, культурно-історичного, національно-етнічного, географічного змісту. Подібні власні імена з вираженим культурно-історичним, національно-етнічним компонентом можна вважати прецендентними іменами, оскільки вони належать до національного культурного простору, ці преценденті феномени добре відомі усім представникам національно-лінгво-культурного суспільства, актуальні в когнітивному плані, звернення до них постійно відновлюється у мові представників того чи іншого національно-лінгво-культурного суспільства. Назви художніх фільмів нерідко містять саме такі прецендентні імена, і переклади таких назв також засновані на певних стратегіях. Наприклад, номінація із зовнішньою формою "Batman", котра традиційно перекладається як "Бетмен", не могла би бути влучною при дослівному перекладі "Людина - летюча миша", оскільки створила б родову невідповідність, а також викликала б зайві асоціації з Летючою мишею І. Кальмана та однойменною російською екранізацією. Крім того назва-переклад "Бетмен" в одному парадигматичному ряду з номінаціями типу "Супермен", "Спайдермен". При цьому персонажі фільму (багаточисленні вороги Бетмена) перекладені з використанням різних прийомів: Жінка-кішка, Людина-пінгвін, Харві-двуликий, Ядовитий плющ, але Джокер та Едвард Нігма - містер Фріз. Розглянемо основні стратегії, які пов'язані з перекладом назв фільмів, що містять власні імена. Одинокі власні імена головного героя художнього фільму частіше за все передаються без змін, наприклад: Oscar - Оскар; Constantine - Костянтин. Варіанти назви обумовлені фонетико - стилістичними причинами. Наприклад, назва рімейку фільму, створеного за однойменною п'єсою "Alfie" - "Альфі", "Ельфі - красунчик Алфі". Важкість уособлюють національна специфіка та традиції іменувань, наприклад, переклади українських прізвищ та зменшено - пестливих форм власних імен. Так, при передачі англійського Junior (який став назвою комедії), в якому контамінуються значення власного імені та відповідного апелятиву, в українському перекладі зберігається значення власного імені - Джуніор. Візьмемо, наприклад, назву кінострічки, в основі якої лежить мультиплікаційний фільм, дуже відомий американському глядачеві - "The Grinch". В українському фонді фонових знань такий персонаж відсутній, тому в українському перекладі така прогалина заповнюється контекстуальним розширенням: "Грінч - викрадач Різдва". Порівняйте переклад відомого анімаційного фільму "Shrek" - "Шрек", при якому не виникла необхідність підтримки контекстом, оскільки ім'я-назва означає новий персонаж і для перекладацької і для вихідної масової культури. Назва "Finding Neverland", яка містить найменування фантастичної країни, українською переведено як "Магічна країна", існує і менш влучний, майже дослівний переклад: "У пошуках Нетландії". Приклад іншого типу - "Boogeyman", українською перекладено, як "Бугімен". Так само як і в інших видах перекладу, у перекладеній українській назві фільму з власним ім'ям простежуються різні тенденції. Найбільш характерним є переклад назви фільму, який став прецендентним далеко за межами англомовного світу. Найбільш неперекладний тип номінацій, назв, які містять гру слів, коли втрати при перекладі майже незапобіжні. Наприклад, "Avenging Angelo" - "Помста ангела". Індивідуально вирішується і проблема з внутрішньою формою. Саме в перекладах такого типу назв присутня найбільша кількість розбіжностей.

Назва фільму "Jonny English" передана по-різному: за допомогою транскрипції, транслітерації і додавання семантизуючого елементу - "Джоні Інгліш", "Агент Джоні Інгліш". Назва комедії "Mrs. Doubtfire" (doubt - "сумнів", fire - "вогонь") - Місіс Даутфайєр. Назва чорної комедії "The Royal Tenenbaum" містить контамінацію Royal - ім'я головного героя та значення "королівський, прекрасний”; переклади назв цього фільму розрізняються в залежності від обраного акценту - "Сімейка Таненбаум", "Могуча сімейка Таненбаум".

2.3 Заміна та додавання лексичних елементів у перекладі

Можна також помітити, що багато назв фільмів перекладаються розширенням когнітивної інформації за допомогою заміни або додавання лексичних елементів, введення ключових слів фільму компенсує в назві смислову або жанрову недостатність дослівного перекладу. І. Мелевич подає наступні приклади. Назва комедії про молодшого сина диявола "Liitle Nicky" переведено з додаванням лексичного елементу - "Нікі - диявол молодший". Комедія з назвою, в якій відображено лише прізвище головного героя, - "Bowfinger" українською мовою передана як "Шалений Боуфінгер". Очевидним є і бажання зробити назву фільму цікавішою, у так званій рекламній функції. Окремі фрази додаються до оригінальної назви, аби фільми користувалися більшим успіхом у прокаті. Класичний приклад цього: "Hitch" та його україномовний варіант - "Метод Хітча. Правила зйому". Хоча в дійсності це історія про людину, яка повчала чоловіків правилам поводження з жінками. І насправді українська назва звучить більш інтригуючо для потенційного глядача, ніж просто "Хітч".

2.4 Переклад назв кінофільмів засобом випущення слів у перекладі

Поряд із додаванням перекладачі практикують прийом випущення слів. Наприклад, "Three Burials of Melquiades Estrada" в українському прокаті отримав назву "Три могили". І це є виправданим, тому що через ім'я Мельхіадес (до того ж з прізвищем Eстрада), назва була б доволі важкою, не подібно читаючою. Якщо для англійського глядача це найбільш вдала назва, то для українського - це іноземне ім'я, котре лише робить важким сприйняття назви. Цей приклад має відношення до прагматичної адаптації, одного з основних моментів стратегії трансформаційного перекладу. Слід відмітити, що перекладацькі труднощі викликаються окремими пластами лексики, до яких відносяться реалії, фразеологізми, словотворчість автора і багато інших факторів.

Обережно слід підходити і до заміни назв фільмів. Незважаючи на основні вимоги, які стоять перед перекладачем, збереження семантико - структурної рівності та рівності комунікативно - функціональних властивостей - випадків зміни назв фільмів при перекладі існує доволі багато. Наприклад, на одному з форумів наводиться наступний варіант - кінозаголовок "The Cinderella Man" (2005) перекладений як "Нокдаун". Жанр цього фільму - драма, екшн. Це історія людини, яка за часів великої депресії починає займатися боксом, щоб заробити гроші на харчування собі і своїй сім'ї. З'ясовується, що у Бреддока - справжній спортивний талант, котрий підіймає його на вершину слави. А минуле жебрака стало приводом до прізвиська - Попелюшка. Хоча українські перекладачі не змогли перетворити слово Попелюшка в жіночий рід (Попелюшкомен), тому їм довелося відмовитися від перекладу взагалі та знайти контекстуальну заміну - Нокдаун. Тут причиною заміни можна вважати, як неможливість передачі внутрішньої форми англомовної назви, так і жанрову адаптацію.

Однією з важливих причин змін назв фільмів, які обумовлені лінгвоетнічним бар'єром є необхідність прагматичної адаптації культур - реалій, фразеологізмів та інших. При цьому використовуються такі прийоми, як гіпо-гіперонімічний переклад, уподобання, описовий переклад, додавання, опущення, контекстуальні заміни, калькування і т.д.

Прикладом звуження значення (що базується на метонімії) може слугувати переклад назви фільму "Dead Man On Campus" - "Мертвець в коледжі" (1998). Насправді сampus - це комплекс будівель та споруд, в які входять учбові корпуси, лабораторії, бібліотека, спортзал, адміністративні приміщення, студентський клуб, поліклініка, гуртожиток. Але на Україні таких кампусів просто не існує, усі заклади знаходяться в різних місцях, тому в даному випадку переважніше використати для українського глядача поняття коледж, який у свою чергу є частиною кампуса.

Застосування деяких видів перекладу, а саме перекладу через описання та додавання, має обмежений характер у зв'язку з маркувальною функцією назв фільмів, тобто з умовою, що кінозаголовки мають бути короткими.

Відомо, що багато творів художньої літератури по-різному перекладаються різними мовами. Тому при перекладі назв фільмів трапляються випадки, коли фільми-екранізації при перекладі мають назву із вже зафіксованими назвами художніх творів.

До українського прокату надходять фільми з різних країн. І саме цей факт є однією з причин змін назв кінотворів при перекладі. Наприклад, американський фільм "Таxi", який було знято у 2004 році, при перекладі був перейменований в "Нью-йоркське таксі", тому що в Україні з 1997 року достатньо відомий однойменний французький фільм. Такий переклад можна вважати оптимальним, тому що не виникає плутанини в назвах фільмів. Зручне читання назв кінофільмів також можна віднести до лінгвоетнічних факторів, які мають вплив на зміну кінозаголовків при перекладі. Існує версія, що фільм "300" назвали в українському прокаті "300 спартанців", щоб не виникала омана зору при читанні, наче "зоо" (зоопарк або зоомагазин).

Таким чином, вибір стратегії при перекладі назв кінофільмів залежить від певного ряду причин, які обумовлені специфікою вихідного тексту (висока домінантна щільність назв фільмів, зв'язок кіно заголовку зі змістом фільму) так і лінгвоетнічним бар'єром, для подолання якого необхідна прагматична та жанрова адаптація.

2.5 Аналіз перекладених назв кінофільмів

Доволі не всі назви кінофільмів можливо перекласти з іноземної мови без смислових втрат українською. Не кожний переклад, який є влучним з точки зору мови, підходить для впровадження в українському кінопрокаті. Але впродовж багатьох років зґявляються випадки перекручення смислу назв, які доволі важко пояснити з точки зору їх адекватності. Тому слід досить уважно проаналізувати такі випадки.

Українським перекладачам західних фільмів іноді доводиться пускати в хід власне уявлення та фантазію аби влучно передати думку автора українською. Згадаймо кінокартини з найбільш важко перекладеними назвами.

"Trainspoting" - цим словом у Великобританії та США називають хобі, яке складається з відстежування потягів та записуванні номерів локомотивів. Герої роману, за яким знято фільм мешкали біля покинутої залізничної станції, де знаходилась точка продажу наркотиків. Саме тому серед мешканців цього району у мовному лексиконі існував вислів "піти на трейнспотинг”, що означало піти та купити дозу. В Німеччині цей фільм вийшов в прокат з назвою "Нові герої", у Мексиці - "Життя в безодні", у Бразилії - "За межою". В Україні ж мала місце назва "На голці". У нашій країні хобі такого роду не є розповсюдженим, тому і слово не має широкого вжитку.

"Lost" - режисер Джей Адамс наголосив на тому, що ідея створення серіалу базувалася на дуже відомому американському реаліти-шоу "Survivor", а в українському показі ми має назву "Загублені", яка чітко відбивається у сюжеті.

"Jumper" - дослівно буде "джампер" або "стрибун". Ще 50 років тому в фантастиці виник певний пристрій, який дозволяє "стрибати" від зірки до зірки, але "джампер" знайомий тільки уявленню прихильників фантастики. Творці фільму вирішили, що цей факт має бути відомим кожному, тому у глядачів не виникне загадки над назвою, але наші перекладачі притримувалися зворотньої думки, тому і переклали досить просто й ясно - "Телепорт".

"Таємничий ліс", першочергово іменований як "Village", перекладений з використанням прийому вільного знаходження еквіваленту. Якщо припустити, що фільм був би перекладений дослівно, як "Село" або "Селище", то в уяві глядача виникали б відповідні асоціації, які ніяким чином не подібні до змісту стрічки. При цьому назва "Таємничий ліс" також викликає суперечності і має недоліки. Перекладачі й тут прийняли за доцільне використати метод смислового розвитку, тобто контекстуальну та логічну заміну.

"Something's gotta give" - "Кохання за правилами і без". Таке виникнення назви у прокаті цього фільму не має жодного відношення до сценарію фільму. Оригінальна назва - це рядок із пісні. Українською мовою перекладається приблизно як "Чимось треба жертвувати" або "Чимось треба поступитись". Тому герой фільму повинен зробити вибір між почуттям до немолодої жінки та вічною спокусою по відношенню до молодих красунь.

"The longest yard" - "Все або нічого". Досить розповсюджений вислів "все або нічого" міг би підійти до перекладу назв великої кількості фільмів. Але чомусь прокатники затвердили саме цю неадекватну з точки зору перекладу назву, замість найбільш конкретного та дослівного "Найдовший ярд".

"A history of violence" - "Виправдана жорстокість". Прокатники самі ж і виправдали жорстокість. Дослівний переклад "Історія одного насильства” сама за себе говорить.

"City by the sea" - "Остання справаЛамарки". Коли в фільмі бере участь якась дуже відома кінозірка, прокатники мають прагнення персоніфікувати назву. "Місто коло моря" Роберт де Ніро (на афіші або обкладинці якось не дуже узгоджуються. А ось вже "Остання справа Ламарки" само по собі передвіщує щось у такому дусі: старий міліціонер в ролі Роберта де Ніро має вирішити будь-яку скоріш за все чужу, але досить серйозну проблему, хоча вже немовби-то покинув бажання братися за такі справи. Такі персонажі при таких обставинах дуже личать відомому актору.

"Eight legged freaks" - "Атака Павуків". "Восьминогі потвори" звучить більш інтригуючи, ніж "Атака павуків". Особливо, якщо враховувати, на яку аудиторію розрахований цей фільм.

"Confidence" - "Афера". Прокатники сучасних кінофільмів дуже полюбляють це слово. Мабуть тому, що воно забезпечує касовий успіх у незалежності від якості фільму. Хоча дослівний переклад "Впевненість" з Дастіном Хофман у головній ролі і без заміни назви досить гарний кінофільм.

"Perfect Sense" - Фантастична мелодрама британського режисера Девіда Маккензі має дослівний переклад "Ідеальне почуття", але вибір перекладачів на користь "Останнє кохання на Землі" обумовлене, насамперед, бажанням привернути увагу до кінострічки. Саме зв'язок назви з наболілим апокаліптичним мотивом у поєднанні з темою вічного кохання викликає миттєве зацікавлення фільмом, чого і потрібно було досягнути.

"The Ring" - "Дзвінок". Фільм жахів "The Ring/ Каблучка” в українському прокаті вийшов під назвою "Дзвінок". Це був би непоганий варіант, як би не слоган "Before you die, you see the ring"/ "Перед тим як померти, ти побачиш каблучку", який відповідно теж довелося змінити.

"Flightplan" - "Ілюзія політу". "План щодо польоту" - звучить не досить якісно. Але за сюжетом фільму політ вже й не такий ілюзорний. Суть полягає в тому, що головній героїні намагаються створити ілюзію, що вона сіла на літак без власної доньки, але це вже зовсім різні події.

"Herbie: fully loaded" - "Шалені перегони". Хербі - таку назву має одна з моделей автомобілів. "Хербі - повний бак" - ймовірно й так можливо було перекласти назву, але прокатники адаптували більш звучну назву.

"Die hard" геніально перекладений українською мовою як "Міцний горішок", в Польщі вийшов під назвою "Скляний стакан", а в Іспанії став "Кришталевими джунглями"!. Тож справа не в кваліфікації українських перекладачів. Все вони можуть, коли є велике бажання та вседозволеність. Інакше не зґявилися б геніальні "Труднощі перекладу" (в оригіналі "Lost in translation"). Не існувало б "Підводної братви" ("Shark tail"), назви, яка на відміну від оригіналу, натякнула б на пародію у цьому мультфільмі італійської мафії.

Існує думка, що перекласти іноземною мовою українську гру слів практично неможливо, хоча і в інших країнах існують стійкі вислови, смисл яких донести до людини, яка не володіє мовою досить-таки важко. Українським перекладачам західних фільмів час від часу доводиться давати волю власному уявленню, щоб точнісінько передати смисл авторів українською мовою.

"Wanted" - "Особливо небезпечний". Прикладом перекладу за допомогою конкретизації можна вважати переклад цієї назви. За словником "wanted" означає "розшукується", а вибір перекладача на користь "особливо небезпечний" пояснюється прагненням акцентувати увагу на конкретному сюжеті про небезпечного злочинця, а не про щось загальне, що також може розшукуватись.

"The assassination of Richard Nixon" - "Замах на Річарда Ніксона". Тут було використано генералізацію при перекладі назви кінофільму, тобто вживається слово з більш ширшим значенням, адже основним еквівалентом слова "assassination" є слово "вбивство".

"Shark Tale" - "Підводна братва". Дослівно назва цього мультфільму перекладається, як "казка-розповідь про акулу-хижака", але, переглянувши мультфільм, стає зрозумілим, що мова йде про життя акул - мафіозі, тобто про своєрідний клан, тому перекладач дозволив собі модифікувати назву оригіналу із застосуванням кримінального жаргону. Такий варіант перекладу є прикладом смислового розвитку.

"Weep No More, My Lady" - "Не плач, моя люба". Прикладом антонімічного перекладу вважаємо офіційний переклад назви цього кінофільму.

Ще одним прикладом антонімічного перекладу назв може слугувати британський фільм-антиутопія режисера Марка Романека "Never Let Me Go", що розповідає про дитячий інтернат, мешканці якого абсолютно не контактують з зовнішнім світом, а потім дізнаються, що вони є клонами, вирощеними для донорства органів. Фільм в українському кінематографічному просторі отримав назву "Не відпускай мене" або "Ніколи не відпускай мене".

"Hellboy" - "Хеллбой: Герой з пекла". При перекладі назви кінофільму перекладач вдався до додавання слів. В українському перекладі зазначений фільм має саме таку назву. Тут додані слова дозволяють пояснити більш точно значення слова "hellboy", що складається з двох слів: "hell" - "пекло" та "boy" - "хлопець".

Фільм з "Die", був перекладений вітчизняними перекладачами, як "Жереб". У цій назві по суті поєдналися усі значення слова, так як знаючи жанр фільму (трилер) фільм можна трактувати так: ти кидаєш гральну кістку, визначаєш свій жереб і помираєш, якщо сьогодні не твій день, або, як то кажуть, виходиш з гри, що має назву - життя. Правда такий варіант сценарію після перегляду здається дещо гіперболізованим, як і взагалі очікування від будь-якого нового фільму.

Висновки

Виконавши порівняльний аналіз перекладу назв кінофільмів, можна сказати, що без сумніву назва фільму має бути безпосередньо зв'язана та максимально наближена до сюжетної лінії. В ідеальному випадку назва визначає предмет та тему задумки головного режисера або сценаристів, які стають головним пунктом подій на екрані. Буває й так, що трапляються досить дивні переклади назв, які не можуть бути розшифрованими навіть якщо переглянути весь фільм до кінця. В таких випадках у глядача виникає почуття сумніву і невпевненості щодо правильного сприйняття кінокартини: можливу у фільмі щось було не так враховано, якщо назва не донесла суті. І ось тут ще під більшою небезпекою опиняються перекладені назви з іноземних мов. Виникають труднощі адаптації. Потребується максимальна увага, розумне мислення та компетентність перекладача. Перш за все перекладач має знати основні види перекладу, щоб передати значення назви фільму настільки близько до оригіналу, наскільки це можливо.

Тема дослідження є досить цікавою і унікальною і розширює знання щодо вмінь перекладу у цій сфері. У першому розділі була представлена теорія на цю тему, а саме: визначалися функції назв фільмів та наводилися деякі цікаві факти з історій кінофільмів та їх назв. Також був наведений короткий опис теорії перекладу назв кінофільмів та її основні методи.

Однак теоретична частина дослідження була не такою захоплюючою та цікавою, як практична. Але за допомогою теорії про типи перекладу іноземних назв кінофільмів, у другій частині був викладений ретельний аналіз декількох прикладів. З великої кількості існуючих кінофільмів було вибрано дуже цікаві та неординарні назви, на прикладі яких і базувався аналіз. Дуже цікаво було дізнатися, що назви відомих стрічок можуть слугувати як приклад помилок перекладача, так і навпаки можуть бути

дійсно унікальними працями майстерності, які доставляють безмежну радість глядачам від незабутнього походу до кінотеатру, а режисеру, в свою чергу, забезпечують велику кількість переглядів за кордоном та світовий успіх.

У курсовому дослідженні розглядалися деякі можливі варіанти прямого перекладу наведених фільмів та їх порівняння з оригіналами. Таким чином, можна сказати, що всі ці можливі версії семантично, синтаксично і стилістично відрізняються від оригіналів.

Під час перекладу назв фільмів найважливішим для перекладача є правильний вибір трансформацій, які допоможуть йому донести до глядача певну частку інформації, якою насичена стрічка. Назва фільму грає велику роль у розумінні фільму взагалі та інформації, що міститься в ньому. Отже, перекладач повинен бути дуже уважним, перекладаючи назву фільму, знати всі методи перекладу, враховувати власну уяву і відчуття, а також бажання глядача заздалегідь, щоб передати значення, котре буде близьким до оригіналу. В ідеальному випадку назва повинна визначати певну контрольну точку всього, що трапляється на екрані.

Список використаних джерел

1. Бархударов Л.С. Язык и перевод. М.: МО. - 1975. - 240с.

2. Бархударов Л.С. Уровни языковой иерархии и перевод. - Тетради переводчика., 6 вып. - М.: Высшая школа, 1969. - 230 с.

3. Бижкенова А.Е. Ономастическая оценка в языковой картине мира / А.Е. Бижкенова // Вестник КазНУ. Серия филологическая. - 2005. - №2. - 84с.

4. Бреус Е.В. Теория и практика перевода с английского языка на русский. М., 2001.

5. Васильев А.Д. Слово в телеэфире: Очерки новейшего словоупотребления в российском телевещании.

6. Виноградов В.С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы). - М.: Издательство института общего среднего образования РАО, 2001, - 224 с.

7. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. - М.: Международные отношения, 1980. - 176с.

8. Дубин Б.В. Интеллектуальные группы и символические формы: Очерки социологии современной культуры. М.: Новое издательство, 2004. - 352 с.

9. Казакова. Т.А. Теория перевода (лингвистические аспекты)

10. Комиссаров В.Н. Слово о переводе. - М.: Международные отношения, 1973. - 215с.

11. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. Учебное пособие. - М.: ЭТС. - 2001. - 424 с.

12. Красных В.В. Виртуальная реальность или реальная виртуальность? (Человек. Сознание. Коммуникация). Монография. - М.: Диалог-МГУ, 1998. - 352 с.

13. Крупнов В.Н. В творческой лаборатории переводчика (Очерки по профессиональному перевод) М., "Междунар. отношения", 1976. - 192 с.

14. Крупнов В.Н. Лексикографические аспекты перевода. М.; 1987

15. Кулинич М.А. Еще раз о переводе названий // Лингвистические основы межкультурной коммуникации. Нижний Новгород, 2005.

16. Левицкая Т.Р., Фитерман A. M. Теория и практика перевода с английского языка на русский. - М.: Высшая школа, 1973. - 134 с.

17. Мезенцева Т.Д. Терминологическая адаптация в переводе // Языки профессиональной коммуникации. Челябинск, 2003.

18. Милевич, И.Г. О Переводе Названий Художественных Фильмов.

19. Паршин А.Н. Теория и практика перевода. - М.: Русский язык, 2000. - 161 с.

20. Туровер, Г.Я., Триста, И.А., Долгопольский, А.Б. Лингвистические основы перевода. / Г.Я. Туровер. - М.: Высшая школа, 1967. - 162 с.

21. Швейцер А.Д. Перевод и лингвистика. - М.: Воениздат, 1973. - 280 с.

22. Швейцер А.Д. Теория перевода. Статус, проблемы, аспекты. - М.: Наука, 1988. - 364 с.

23. http://www.hurtom.com/portal/category/films

24. http://www.ex.ua/view/82470? r=80934

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Лексико-семантичні особливості перекладу власних назв з англійської на українську мову. Встановлення зв'язку між назвою та змістом, адекватність перекладу власних назв. Способи перекладу власних назв. Найбільш вживані стратегії під час перекладу назв.

  курсовая работа [60,5 K], добавлен 22.11.2014

 • Історія розвитку перекладу власних географічних назв з англійської мови на українську. Аналіз фонових знань, необхідних для здійснення перекладу власних географічних назв з англійської мови на українську. Засоби перекладу власних географічних назв.

  курсовая работа [48,4 K], добавлен 23.10.2011

 • Особливості кінотексту як об’єкту перекладу. Основні проблеми, пов’язані з перекладом кінофільмів українською мовою. Культурна адаптація кінофільмів при перекладі. Аналіз типових помилок перекладу кінофільмів. Складнощі перекладу англомовних фільмів.

  курсовая работа [87,8 K], добавлен 21.06.2013

 • Значення перекладу для розвитку і вивчення культури – як міжнародної, так і культур окремих країн. Функції назв кінострічок. Стратегії перекладу назв з англійської мови на українську. Трансформація й заміна назви. Фактори, що впливають на вибір стратегії.

  курсовая работа [41,7 K], добавлен 18.07.2014

 • Загальні труднощі перекладу (фонетичні, лексичні, морфологічні, синтаксичні труднощі), його способи та прийоми (на основі системних еквівалентних відповідників, передачі безеквівалентних номінацій). Передача німецьких власних назв на українську мову.

  дипломная работа [120,5 K], добавлен 12.09.2012

 • Основні труднощі адекватного перекладу соціомаркової лексики англійської мови. Розгляд соціокультурних аспектів українського перекладу серіалів та фільмів. Особливості використання ненормативної лексики. Культурна адаптація кінофільмів при перекладі.

  дипломная работа [162,3 K], добавлен 31.05.2015

 • Способи перенесення власних імен з однієї мови в систему писемності. Проблема перекладу британських, французьких, українських та російських географічних назв. Переклад назв географічних об’єктів літерами українського алфавіту на прикладах друкованих ЗМІ.

  курсовая работа [44,6 K], добавлен 03.10.2014

 • Фонові знання, необхідні для перекладу текстів у галузі юриспруденції. Дослідження шляхів перекладу німецької юридичної термінології на українську мову. Основні прийоми перекладу термінів-словосполучень. Аналіз лексико-граматичних трансформацій.

  курсовая работа [137,8 K], добавлен 28.12.2012

 • Поняття власних назв та їх різновиди. Особливості транскодування англійських онімів українською мовою. Елементи перекладацької стратегії щодо відтворення власних імен та назв на матеріалі роману Дж. Роулінг "Гаррі Поттер та філософський камінь".

  курсовая работа [66,0 K], добавлен 21.06.2013

 • Дослідження особливостей перекладу та способів перекладу власних імен з англійської мови на українську. Аналіз фонових знань, необхідних для здійснення перекладу. Існуючі способи та прийоми: транслітерація; транскрипція; транспозиція; калькування.

  курсовая работа [48,1 K], добавлен 21.01.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.