Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

Правовий статус народного депутата України. Участь депутата у здійсненні державної влади та її органах. Реалізація прав народним депутатом у Верховній Раді. Участь депутата у перевірках, депутатському розслідуванні. Розгляд пропозицій і скарг громадян.

Рубрика Государство и право
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 29.10.2010
Размер файла 43,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Певні норми щодо функціонування і здійснення діяльності депутата передбачені і іншими нормативними в тому числі підзаконними актами, що дає можливість досить чітко визначити механізм побудови і дії інституту представництва в Україні.

Слід наголосити на необхідності перегляду тих норм, які передбачають заборону народним депутатам працювати на державній службі, встановлюють неприпустимість делегування законодавчих функцій для того щоб уникнути та запобігти узурпації однієї влади іншою та створенні належних умов для виконання функцій направлених саме на забезпечення інтересів громадян, яких і представляють депутати тих чи інших рівнів. Тим паче, держава створює широке коло гарантій депутатської діяльності, надає впливові повноваження депутатам. Так, наприклад, народний депутат має право: брати участь у розгляді в органах державної влади будь-яких питань що зачіпають інтереси громадян і організацій, відвідувати будь-які державні органи і органи об'єднань громадян з питань своєї депутатської діяльності.

Депутат також має право на звернення до посадових осіб всіх державних органів та користується правом невідкладного прийому керівниками та іншими посадовими особами державних органів та органів об'єднань громадян, підприємств, установ та організацій з приводу своєї депутатської діяльності, що повинно бути гарантом належного виконання народними обранцями своїх обов'язків. Велику відповідальність накладає наприклад, і те що народний депутат представляє у Верховній Раді народ України. Це означає що він не залежить від своїх виборців, тобто має вільний мандат, що на відміну від імперативного мандату не передбачає ні наказів виборців депутатам, ні їх відкликання своїми виборцями. І це ще раз зобов'язує депутатів з особливою увагою враховувати у своїй діяльності інтереси виборців, підтримувати з ними тісні зв'язки, аби виправдати їх довір'я.

Останнім часом більшість фахівців, теоретиків, науковців, юристів звертали увагу на деякі особливості інституту депутатської недоторканості, що знайшло свій прояв при прийнятті відповідних рішень. Так, Законом від 13.01.98 була виключена норма, яка передбачала депутатську недоторканість депутатів місцевих рад.

Всеукраїнський референдум проведений 16 квітня 2000 року суттєво вплинув на подальше закріплення інститутів демократії в Україні, підтвердивши рішення народу щодо реалізації Конституції в частині рівності всіх перед законом і передбачивши в подальшому відміну ст.80 ч.3 Основного Закону, яка встановлювала, що народні депутати не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягненні до кримінальної відповідальності, затриманні чи арештовані.

Подальше забезпечення і реалізація вищезазначених інститутів в процесі переходу до функціонування та створення громадянського суспільства буде залежати від діяльності депутатського корпусу в Україні.

Список використаної літератури і нормативних актів

Конституція України. -К., 1996.

Закон України "Про статус народного депутата України", від 17 листопада 1992 р., з наступними змінами та доповненнями.

Регламент Верховної Ради України.

Постанова Ценральної виборчої комісії №234 «Про роз'яснення щодо порядку видачі тимчасвого посвідчення народного депутата України»//Голос України. - від 28.04.1998 року

Березюк О. Вибори народних депутатів України: стан законодавства та шляхи його вдосконалення. Право України № 5-6 1995.с 28

Коментар Конституції України. -К., “Інститут законодавства Верховної Ради України” 1996.

Конституційне право України. \ За ред. В. Ф. Погорілка. - К., “Наукова думка”. - 1999.

Конституційне право. \ Під ред. В. В. Молдаван, В. Ф. Мелащенко. - К., “Юмана”, - 1996.

Кручок В. Депутатська недоторканність. Юридичний вісник України. № 45 від 11-17 листопада 1999 року.

Манчуленко Г., Филипчук В. Народный депутат Украины: конституционно-правовой статус // Віче. - № 1. - 1998. - С. 3-11

Мелащенко В.Ф. Основи конституційного права України. - К.: “Вентурі”, 1995. - 238 с.

Мікулін В.П. Особливості притягнення депутатів як обвинувачених. / Боротьба з контрабандою: проблеми та шляхи їх вирішення.Уряду України. Президинту, законодавчій, виконавчій владі. Аналітичні розробки, пропозиції наукових і практичних працівників.--К., 1997, Т.VII, - С. 292.

Муравин А. Депутатская неприкосновенность и уголовно-процессуальный закон // Юридический вестник. - 1997. - № 1. - С. 102-104

Онопенко В. Депутатська недоторканність: за і проти. // Голос України, 1999. - № 47.

Основи конституційного права України . за ред В.В. Копейчікова. -К., “Юрінком” 1997.

Петровский В. Депутат и политика.// Народный депутат. - 1992. - № 1

Полешко А. Депутатська недоторканість: український і європейській досвід. // Право України № 4 1999.

Слива А.Я. Депутатский запрос (Пособие для слушателей народных университетов). - М.: “Знание”, 1988. - 68 с.

Сташків Б.І. Конституційне пpаво України. Hавчальний посібник. - Чеpнігів: РВВ, 1999. - 246 с.

Теплюк М., Ющик О. Законодательная инициатива и ее реализация в законодательном процессе. // Віче. - 1995. - № 7. - С. 13-18

Хавронюк М. Подвійні стандарти недоторканності. // Юридичний вісник України. - 1998. - 9 -15 липня.

Юридический энциклопедический словарь. - М.: “Советская энциклопедия”, 1997.


Подобные документы

 • Поняття і особливості статусу народного депутата України - представника українського народу, уповноваженого ним здійснювати повноваження, передбачені Конституцією та законами України. Права і обов’язки народного депутата. Гарантії депутатської діяльності.

  курсовая работа [44,4 K], добавлен 25.08.2012

 • Принципи конституційного статусу депутата. Сутність депутатського мандата, зміст імперативного та вільного мандатів. Порядок застосування дисциплінарних стягнень до народного депутата України.

  контрольная работа [21,3 K], добавлен 22.07.2002

 • Понятие правового статуса депутата в системе представительной демократии. Срок полномочий депутата представительного органа местного самоуправления. Основания досрочного прекращения депутатской деятельности. Основные гарантии трудовых прав депутата.

  реферат [35,2 K], добавлен 06.03.2013

 • Определение социально-политического назначения депутата и сущности его мандата. Условия и порядок возникновения и прекращения полномочий депутата. Основные полномочия депутата Законодательного Собрания Тверской области, гарантии деятельности депутата.

  курсовая работа [25,8 K], добавлен 13.08.2010

 • Понятие конституционно-правового статуса депутата Государственной Думы. Формы деятельности депутата Государственной Думы. Депутатский иммунитет. Вознаграждение депутата (индемнитет). Гарантии деятельности депутата.

  курсовая работа [19,7 K], добавлен 24.01.2004

 • Элементы правового статуса депутата. Формы депутатской деятельности. Изменение депутатом своей партийной принадлежности под угрозой потери мандата. Создание препятствий в осуществлении депутатской деятельности. Лишение депутата неприкосновенности.

  контрольная работа [22,2 K], добавлен 24.02.2013

 • Функції та принципи роботи парламенту - єдиного органу, який належить до законодавчої гілки державної влади. Його Конституційний склад. Організація роботи Голови ВРУ, народного депутата, депутатських фракцій, комісій та комітетів Верховної Ради України.

  курсовая работа [44,8 K], добавлен 01.12.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.