Конституційно-правовий статус Конституційного Суду України

Сутність та порядок формування Конституційного Суду України. Основні принципи його діяльності, функції і повноваження. Вимоги до суддів Конституційного Суду. Форми звернень до Конституційного Суду України: конституційне подання, звернення, провадження.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 19.07.2014
Размер файла 27,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

КУРСОВА РОБОТА

Конституційно-правовий статус Конституційного Суду України

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Сутність та загальнотеоретична характеристика діяльності Конституційного Суду України

1.1 Сутність та порядок формування Конституційного Суду України

1.2 Вимоги до суддів Конституційного Суду України

1.3 Основні принципи діяльності Конституційного Суду України

1.4 Функції і повноваження Конституційного Суду України

РОЗДІЛ 2. Форми звернень до Конституційного Суду України

2.1 Конституційне подання

2.2 Конституційне звернення

2.3 Конституційне провадження

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

конституційний суд повноваження звернення

ВСТУП

У своїй роботі я хочу розповісти про Конституційний Суд України. Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні. Він не входить до системи судів загальної юрисдикції. Розпочав свою діяльність 18 жовтня 1996 року. Своє перше рішення прийняв 13 травня 1997 року. Завдання Конституційного Суду України полягає в гарантуванні верховенства Конституції України як Основного Закону держави на всій території України. Діяльність Конституційного Суду України ґрунтується на принципах верховенства права, незалежності, колегіальності, рівноправності суддів, гласності, повноти і всебічності розгляду справ та обґрунтованості прийнятих ним рішень. Друкованим органом Конституційного Суду України є «Вісник Конституційного Суду України».

Діяльність Конституційного Суду України регламентовано законом України «Про Конституційний Суд України» від 16 жовтня 1996 року, прийнятого після прийняття чинної Конституції України.

Конституційний Суд складається з 18 суддів, які призначаються на посаду Президентом України, Верховною Радою України та З'їздом Суддів України.

Відкриття провадження у справі в Конституційному Суді України ґрунтується на формах звернення в Конституційний Суд України. Формами звернення до Конституційного Суду України є конституційне подання та конституційне звернення. Конституційне подання-це письмове клопотання в Конституційний Суд України про визнання правового акта чи його окремих положень не конституційними і про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України. Суб'єктами права на конституційне подання є Президент України, народні депутати України, Верховний Суд України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим. Конституційне звернення-це письмове клопотання до Конституційного Суду України про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України з метою забезпечення реалізації чи захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина, а також прав юридичної особи. Суб'єктами права на конституційне звернення є громадяни України, іноземці, особи без громадянства та юридичні особи.

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТА ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

1.1 Сутність та порядок формування Конституційного Суду України

Спеціальним органом забезпечення конституційної законності в Україні є Конституційний Суд України. Він не входить до системи судів загальної юрисдикції.

Конституційний Суд України -- єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні, завданням якого є гарантування верховенства Конституції України як Основного Закону держави на всій території України. Так само Конституційний Суд вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України. Організація, повноваження і порядок діяльності Конституційного Суду України визначаються Конституцією України та законом України «Про Конституційний Суд України» [1, с. 56].

У 1989 році поправками до Конституції УРСР 1978 року був створений Комітет конституційного нагляду УРСР, проте за весь час існування положення про нього в тексті Конституції він взагалі не був сформований. Після змін Конституції 1990 року було передбачено формування нового органу правового захисту Конституції - Конституційного Суду УРСР. Члени суду повинні були обиратися Верховною Радою УРСР, але цей орган так і не був сформований.

Вже після здобуття Україною незалежності, 3 червня 1992 року Верховна Рада України ухвалила закон «Про Конституційний Суд України», який визначав порядок формування і функції органу.

У період з 1992 року по 1996 рік робота суду була малоефективною: Верховна Рада призначила тільки голови Конституційного Суду, спроби обрати заступника голови та інших суддів виявилися безрезультатними. Тому в цей період охорону Конституції здійснювали Президент та Верховна Рада України.

Прийняттям чинної Конституції 28 червня 1996 року, а також закону «Про Конституційний Суд України» від 16 жовтня 1996 року була чітко визначена система захисту Конституції і покладено початок реальної діяльності Конституційного Суду України.

Конституційний Суд України складається з вісімнадцяти суддів Конституційного Суду України. Президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного Суду України. Так само він є юридичною особою, має свою печатку із зображенням Державного Герба України зі своїм найменуванням.

Порядок формування, функціонування та компетенція Конституційного Суду визначаються розділом XII Конституції України та Законом України «Про Конституційний Суд України» від 16 жовтня 1996 року.

Конституційний Суд України складається з 18 суддів. Президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддів України призначають по 6 суддів Конституційного Суду України.

Президент України проводить попередні консультації з Прем'єр-міністром України та Міністром юстиції України щодо кандидатур на посади суддів Конституційного Суду України. У разі узгодження пропонованих кандидатур Президент України видає відповідний указ, який повинен бути скріплений підписами Прем'єр-міністра України та Міністра юстиції України. У разі припинення повноважень судді Конституційного Суду, призначених на посаду Президентом України, глава держави в місячний термін повинен призначити на цю посаду іншу особу.

Верховна Рада України призначає суддів Конституційного Суду України таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів. Пропозиції щодо кандидатур на посади суддів Конституційного Суду України вносить Голова Верховної Ради України, а також може вносити не менш як 1/4 народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України; при цьому депутат має право поставити підпис під пропозицією про висунення лише однієї кандидатури і ці підписи депутатів не відкликаються. Відповідний Комітет Верховної Ради України подає Верховній Раді свої висновки щодо кожної кандидатури на посаду судді Конституційного Суду України, внесеної у встановленому порядку. Призначеними на посади суддів Конституційного Суду України вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів депутатів, але більше половини голосів депутатів від конституційного складу Верховного Суду України. Якщо кілька кандидатів набрали однакову кількість голосів і після їх призначення було перевищено необхідне для призначення кількість суддів, щодо цих кандидатів проводиться повторне голосування. У разі припинення повноважень судді Конституційного Суду України, призначеного Верховною Радою україни, Верховна Рада України у місячний строк призначає іншу особу на цю посаду. За результатами голосування Головою Верховної Ради України підписуються постанови Верховної Ради України про призначення суддів Конституційного Суду України [3, c. 43].

З'їзд суддів України за пропозицією делегатів з'їзду відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх делегатів з'їзду визначає кандидатури на посади суддів Конституційного Суду України для включення в бюлетені для таємного голосування. Призначеним на посаду судді Конституційного Суду України вважається кандидат, який у результаті таємного голосування одержав більшість голосів від числа обраних делегатів з'їзду суддів України. Якщо голосування проводиться по кандидатурах, кількість яких перевищує квоту для призначення на посади суддів Конституційного Суду України, призначеними вважаються кандидати, які набрали більше голосів, ніж інші кандидати на ці посади. У разі припинення повноважень судді Конституційного Суду України, призначених З'їздом суддів України, з'їзд суддів України у тримісячний строк призначає іншу особу на цю посаду. За результатами голосування головуючим і секретарем з'їзду підписуються рішення з'їзду суддів України про призначення суддів Конституційного Суду України.

Суддя Конституційного Суду України призначається строком на дев'ять років без права бути призначеним повторно. На суддів Конституційного Суду України поширюються гарантії незалежності та недоторканності. Суддя звільняється від посади органом, який його обрав або призначив, у разі:

1. закінчення строку, на який його обрано чи призначено;

2. досягнення суддею шістдесяти п'яти років;

3. неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

4. порушення суддею вимог щодо несумісності;

5. порушення суддею присяги;

6. набрання законної сили обвинувального вироку щодо нього;

7. припинення його громадянства;

8. визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;

9. подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.

Повноваження судді припиняються у разі його смерті. Держава забезпечує особисту безпеку суддів та їхніх сімей.

Голова Конституційного Суду України обирається на спеціальному пленарному засіданні Конституційного суду України зі складу суддів Конституційного Суду України лише на один трьох річний строк таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів з будь-яким числом кандидатур, запропонованих суддями Конституційного Суду України. Головою Конституційного Суду України вважається обраний кандидат, за якого проголосувало більше половини конституційного складу суддів Конституційного Суду України. У разі якщо запропоновано більше двох кандидатів на посаду Голови Конституційного Суду України і жодного з кандидатів не було обрано, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатів, які отримали більшість голосів. У разі якщо запропоновано не більше двох кандидатів на посаду Голови Конституційного Суду України і жодного з кандидатів не було обрано при повторному голосуванні, проводяться нові вибори на посаду Голови Конституційного Суду України. Для організації та проведення виборів Голови Конституційного Суду України, Конституційний Суд України обирає з числа суддів Конституційного Суду України комісію.

Голова Конституційного Суду України очолює Конституційний Суд України та організовує його діяльність. До повноважень Конституційного Суду України належать:

1. організація роботи колегій суддів Конституційного Суду України, комісій та Секретаріату Конституційного Суду України;

2. скликання і проведення засідань, пленарних засідань Конституційного Суду України;

3. розпорядження бюджетними коштами на утримання і забезпечення діяльності Конституційного Суду України щодо кошторису, затвердженого Конституційним Судом України;

4. здійснення інших повноважень, передбачених Законом України «Про Конституційний Суд України» та актами Конституційного Суду України, що регламентують організацію його внутрішньої роботи.

Голова Конституційного Суду України має двох заступників. Вони виконують за дорученням Голови Конституційного Суду України окремі його повноваження. У разі відсутності Голови або неможливості здійснення ним своїх повноважень його обов'язки виконує заступник, який є старшим за віком. У разі відсутності обох заступників обов'язки Голови виконує найстарший за віком суддя Конституційного Суду України. Заступники Голови Конституційного Суду України обираються за пропозицією Голови Конституційного Суду України лише на один трирічний строк таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів з будь-яким числом кандидатів запропонованих Головою [4, c. 113].

Так само суддя Конституційного Суду України має наукового консультанта і помічника. Вони виконують доручення судді зі справ конституційного провадження і є державними службовцями.

Постійні і тимчасові комісії - це органи Конституційного суду України. Постійні комісії утворюються на пленарному засіданні з метою організації внутрішньої діяльності суду.

У свою чергу тимчасові комісії створюються для додаткового дослідження питань, пов'язаних з конституційним провадженням у справі, за участю фахівців у відповідних галузях права.

У складі Конституційного суду України утворюються колегії суддів:

1. для розгляду питань щодо відкриття провадження у справах за конституційними поданнями;

2. для розгляду питань щодо відкриття провадження у справах за конституційними зверненнями;

Конституційний суд України приймає рішення з створення колегій на засіданні першого місяця кожного календарного року. Також на цьому засіданні затверджується склад і призначаються секретарі колегій.

Ці допоміжні структури розглядають питання щодо відкриття чи відмови у відкритті провадження у справі. Вони розглядають, вивчають і досліджують конституційні подання та звернення. Якщо колегія вбачає підстави для відкриття провадження чи відмови у відкритті, то приймається відповідна постанова.

У випадку, якщо колегія прийняла рішення про відкриття провадження у справі воно призначається для розгляду повним складом суду. У випадку, якщо колегія прийняла рішення про відмову у відкритті провадження Конституційний суд своїм повним складом може переглянути це рішення.

З метою забезпечення ефективної діяльності Конституційного суду України, створюється апарат Конституційного суду України, до складу якого входять:

1. секретаріат;

2. служба голови Конституційного суду і його заступників;

3. служба кожного судді Конституційного суду України;

4. інші підрозділи (архів, бібліотека, друкований орган («Вісник Конституційного суду України»).

Організаційне, науково-експертне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення діяльності Конституційного Суду України здійснює Секретаріат Конституційного Суду України на чолі з керівником Секретаріату Конституційного Суду України. Положення Секретаріату, його структура і склад затверджуються Конституційним Судом України. Керівник Секретаріату Конституційного Суду України призначається Конституційним Судом України за пропозицією Голови Конституційного Суду України з числа громадян, які мають право на зайняття посади професійного судді. Так само керівник

Секретаріату Конституційного Суду України не може належати до політичних партій, мати представницький мандат, бути участь у будь-якій політичній діяльності, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої. Керівник та інші посадові особи Секретаріату Конституційного Суду України є державними службовцями.

Матеріали діяльності Конституційного Суду України зберігаються в архіві Конституційного Суду України. Матеріали справ, щодо яких Конституційним Судом України прийнято рішення, зберігаються в архіві Конституційного Суду України сто років. Оригінали рішень Конституційного Суду України зберігаються в архіві безстроково. Інші матеріали щодо діяльності Конституційного Суду України зберігаються в архіві на загальних підставах, визначених законодавством України.

Для забезпечення Конституційного Суду України нормативно-правовими актами, науковою та іншою спеціальною літературою створюється Бібліотека Конституційного Суду України.

1.2 Вимоги до суддів Конституційного Суду України

Відповідно до статті 16 Закону України «Про Конституційний Суд України», суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, який на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту і стаж практичної, наукової або педагогічної роботи за фахом не менше десяти років, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом останніх двадцяти років [6].

Судді Конституційного Суду України не можуть належати до політичних партій та профспілок, мати представницький мандат, брати участь у будь-якій політичній діяльності, обіймати інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої.

Щодо осіб, які претендують на зайняття посади судді Конституційного Суду України, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Особи, які претендують на зайняття посади судді Конституційного Суду України, до призначення на відповідну посаду подають до органу, який здійснює призначення, декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за формою і в порядку, встановлених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Судді Конституційного Суду України зобов'язані подавати щороку до 1 квітня за місцем роботи декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою і в порядку, встановлених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції». Відомості, зазначені у цій декларації, підлягають оприлюдненню протягом 30 днів з дня їх подання шляхом опублікування у «Віснику Конституційного Суду України».

Суддя Конституційного Суду України вступає на посаду з дня складення ним присяги, яку він приносить на урочистому засіданні Верховної Ради України, що проходить за участю Президента України, Прем'єр-міністра України, голови Верховного Суду України, не пізніше ніж через місяць після призначення суддею Конституційного Суду України. Присяга складається з наступного змісту: «Урочисто присягаю чесно і сумлінно виконувати високі обов'язки судді Конституційного суду України, забезпечувати верховенство Конституції України, захищати конституційний лад держави, конституційні права та свободи людини і громадянина».

Повноваження судді Конституційного Суду України та його конституційні права і свободи не можуть бути обмежені при введенні воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях.

Суддя Конституційного Суду України здійснює попередню підготовку питань для їх розгляду Колегією суддів Конституційного Суду України, Конституційним Судом України, бере участь у розгляді справ. Так само має право вимагати від Верховної Ради України, Президента України, Прем'єр-міністра України, Генерального прокурора України, суддів, органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, політичних партій та інших об'єднань громадян, окремих громадян необхідні документи, матеріали та іншу інформацію з питань, що готуються до розгляду Колегією суддів Конституційного суду України, Конституційним судом України. Ухилення від дачі пояснень або відмова від надання документів, матеріалів, інформації судді Конституційного Суду України тягне за собою відповідальність. Суддя Конституційного Суду України має право публічно висловлювати свою думку щодо питань, які стосуються постанови у Конституційному Суді України лише тих справ, за якими Конституційним Судом України прийнято рішення.

Судді Конституційного Суду України при здійсненні своїх повноважень є незалежними і підкоряються лише Конституції України та керуються Законом України «Про Конституційний Суд України», іншими законами України, крім тих законів або їх окремих положень, що є предметом розгляду

Конституційного Суду України. Так само суддя Конституційного Суду України є недоторканною. Він не може бути затриманий чи заарештований без згоди Верховної Ради України до винесення обвинувального вироку судом. Судді не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у Конституційному Суді України та в його колегіях, за винятком відповідальності за образу чи наклеп при розгляді справ, прийнятті рішень та дачі висновків Конституційним Судом України.

Судді Конституційного Суду України одержують заробітну плату та користуються іншими видами матеріального забезпечення, встановленими законами України.

Суддя Конституційного Суду України звільняється з посади органом, який його обрав або призначив, у разі:

1. закінчення строку призначення;

2. досягнення суддею шістдесяти п'яти років;

3. неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

4. порушення суддею вимог щодо несумісності;

5. порушення суддею присяги;

6. набрання законної сили обвинувального вироку щодо нього;

7. припинення його громадянства;

8. визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;

9. подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням [8, c. 126].

Повноваження судді так само припиняються у разі його смерті.

Голова Конституційного Суду України, заступник Голови Конституційного Суду України звільняються з посади за їх заявами Конституційним Судом України. Рішення про дострокове звільнення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини конституційного складу суддів Конституційного Суду України. Звільнення з посади Голови Конституційного Суду України, заступника Голови Конституційного Суду України не позбавляє їх повноважень судді Конституційного Суду України.

1.3 Основні принципи діяльності Конституційного Суду України

Конституційний суд України є колегіальним органом, тому основна його діяльність пов'язана з прийняттям певних юридичних рішень, які здійснюються на засіданнях і пленарних засіданнях Конституційного суду України.

Основна форма роботи Конституційного суду України - пленарні засідання, на яких цей орган:

1. розглядає та дає висновки у справах за конституційними поданнями та конституційними зверненнями;

2. затверджує положення про тимчасові комісії, а також їх персональний склад та голів.

Пленарне засідання Конституційного суду України є повноважним, якщо на ньому присутні не менше дванадцяти суддів Конституційного суду України. Рішення Конституційного суду України приймаються та його висновки даються на пленарному засіданні, якщо за них проголосувало не менше десяти суддів Конституційного суду України.

На звичайних засіданнях Конституційний суд України:

1. затверджує, вносить зміни і доповнює регламент Конституційного суду України;

2. розглядає питання, пов'язані з апаратом Конституційного суду України;

3. утворює постійні комісії та затверджує їх персональний склад.

Засідання Конституційного суду України є повноважним, якщо на ньому присутні не менше одинадцяти суддів, а рішення приймається, якщо за нього проголосувало більше половини суддів, які брали участь у засіданні.

Діяльність Конституційного суду ґрунтується на принципах: верховенства права, незалежності, колегіальності, рівноправності суддів, гласності, повноти і всебічності розгляду справ та обґрунтованості прийнятих ним рішень [6, c. 122].

1.4 Функції і повноваження Конституційного Суду України

Функції Конституційного суду України - це основні напрями і види діяльності цього суду, здійснюються у відповідності з Конституцією і законами України.

Пріоритетним напрямком діяльності Конституційного суду України є здійснення конституційного судочинства на Україні. Втім, це не єдина функція суду, також виділяють функції конституційного контролю, офіційного тлумачення (Конституції і законів України) та конституційного правосуддя.

У відповідності з Конституцією України та Законом «Про Конституційний суд України», суд приймає рішення та дає висновки з таких справах:

1. розгляд питань відповідності Конституції україни законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

2. відповідність Конституції чинних міжнародних договорів України, або тих міжнародних, які належать до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість;

3. дотримання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в межах, визначених Конституцією;

4. видання офіційних тлумачень Конституції і законів України Закон Украины «О Конституционном Суде Украины» от 16 октября 1996 года - ст.13..

До компетенції Конституційного суду України не належать питання щодо законності актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та інші питання, що належать до повноважень судів загальної юрисдикції.

Розгляд питань про відповідність Конституції України відбувається, коли в Конституційний суд надійде подання від Президента України, Верховного суду України, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини або Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Рішення і висновки Конституційного суду є обов'язковими до виконання на території України, остаточними і не підлягають оскарженню.

Конституційний суд за зверненням Президента чи Уряду дає висновки про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих договорів, які вносяться до парламенту для ратифікації.

Конституційний Суд України приймає рішення та дає висновки у справах щодо:

1. конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

2. відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, які вносяться у Верховну Раду України для отримання згоди на їх обов'язковість;

3. додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в межах, встановлених статтями 111 та 151 Конституції України;

Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту приймається Верховною Радою України не менш як трьома четвертими від її конституційного складу після перевірки справи Конституційним Судом України і отримання його висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент та отримання висновку Верховного Суду України про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину.

За зверненням Верховної Ради України Конституційний Суд України дає висновок щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.

4. офіційного тлумачення Конституції України і законів України;

5. відповідності проекту закону про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;

Відповідно до статті 157 Конституції України, Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України. Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Згідно статті 158 Конституції України, законопроект про внесення змін до Конституції України, який розглядався Верховною Радою України, і закон не був прийнятий, може бути поданий до Верховної Ради України не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту. Верховна Рада України протягом строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції України.

6. порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України.

До повноважень Конституційного Суду України не належать питання щодо законності актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, а також інші питання, що відносяться до компетенції судів загальної юрисдикції.

Підставами для прийняття Конституційним Судом України рішення щодо конституційності правових актів повністю чи в окремій частині є невідповідність Конституції України; порушення встановленої Конституцією України процедури їх розгляду, ухвалення або придбання ними дійсності, перевищення конституційних повноважень при їх прийнятті.

РОЗДІЛ 2. ФОРМИ ЗВЕРНЕННЯ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

2.1 Конституційне подання

Відповідно до статті 38 Закону України «Про Конституційний Суд України», формами звернення до Конституційного Суду України є конституційне подання та конституційне звернення.

Конституційне подання-це письмове клопотання в Конституційний Суд України про визнання правового акта чи його окремих положень не конституційними, про визначення відповідності проекту закону про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України, конституційності міжнародного договору або про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України. Конституційним поданням також є звернення Верховної Ради України про дачу висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту, порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України.

У конституційному поданні зазначаються:

1. повне найменування органу, посадової особи, які направляють конституційне подання згідно з правом, наданим Конституцією України та Законом України «Про Конституційний Суд України»;

2. відомості про представника за законом або уповноваженого за дорученням;

3. повне найменування, номер, дата прийняття, джерело опублікування (у разі публікації) правового акта, конституційність якого або його окремих положень оспорюється чи який потребує офіційного тлумачення;

4. правове обґрунтування тверджень щодо неконституційності правового акта або його окремих положень або необхідності в офіційному тлумаченні;

5. дані щодо інших документів і матеріалів, на які посилаються суб'єкти права на конституційне подання (копії цих документів і матеріалів додаються);

6. список документів і матеріалів, які додаються.

Суб'єктами права на конституційне подання з питань прийняття рішень Конституційним Судом України у випадках, передбачених пунктом 1 статті 13 Закону України «Про Конституційний Суд України», є Президент України, не менше ніж сорок п'ять народних депутатів України (підпис депутата не відкликається), Верховний Суд України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Верховна Рада Автономної Республіки Крим.

Суб'єктами права на конституційне подання з питань дачі висновків Конституційним Судом України у випадках, передбачених пунктами 2-6 статті 13 Закону України «Про Конституційний Суд України», є:

1. за пунктами 2, 6 - Президент України;

2. за пунктами 3, 5, 6 - Верховна Рада України;

3. за пунктом 2 - Кабінет Міністрів України;

4. за пунктом 4 - Президент України, не менше як сорок п'ять народних депутатів України (підпис депутата не відкликається), Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Верховний Суд України, Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування.

Конституційне подання може бути відкликане за письмовою заявою суб'єкта, який його направив до Конституційного Суду України, в будь-який час до дня його розгляду на пленарному засіданні Конституційного Суду України. Процесуальне задоволення про припинення провадження у справі за конституційним поданням, яке відкликається, приймається на засіданні Конституційного Суду України.

Провадження у справі не може бути припинено в результаті скасування акта, що є предметом розгляду, органом, який його видав, у разі якщо на розгляді зазначеного справи наполягає один із суб'єктів права на конституційне подання.

У справі за конституційним поданням Президента України щодо Конституції України, актів Кабінету Міністрів України відкликання конституційного подання не допускається.

2.2 Конституційне звернення

Конституційне звернення-це письмове клопотання до Конституційного Суду України про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України з метою забезпечення реалізації чи захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина, а також прав юридичної особи.

У конституційному зверненні зазначаються:

1. прізвище, ім'я, по батькові громадянина України, іноземця чи особи без громадянства, адреса за якою особа проживає, або повна назва чи місцезнаходження юридичної особи;

2. відомості про представника особи за законом або уповноваженого за дорученням;

3. статті або окремі положення Конституції України або Закону України, тлумачення яких має бути дано Конституційним Судом України;

4. обґрунтування необхідності в офіційному тлумаченні положень Конституції України або Законів України;

5. дані щодо інших документів і матеріалів, на які посилаються суб'єкти права на конституційне звернення (копії цих документів і матеріалів додаються);

6. список документів і матеріалів, які додаються.

Конституційне звернення, документи та інші матеріали до нього подаються у трьох примірниках.

Суб'єктами права на конституційне звернення з питань дачі висновків Конституційним Судом України у випадку, передбаченому пунктом 4 статті 13 Закону України «Про Конституційний Суд України», є громадяни України, іноземці, особи без громадянства та юридичні особи.

Конституційне звернення може бути відкликане за письмовою заявою суб'єкта, який його направив до Конституційного Суду України, в будь-який час до дня його розгляду на пленарному засіданні Конституційного Суду України. Процесуальне задоволення про припинення провадження у справі за конституційним зверненням, що відкликається, приймається на засіданні Конституційного Суду України.

2.3 Конституційне провадження

Відкриття провадження у справі в Конституційному Суді України за конституційним поданням або конституційним зверненням затверджується Колегією суддів Конституційного Суду України або Конституційним Судом України на його засіданні. Твердження про відкриття конституційного провадження або про відмову у відкритті конституційного провадження приймається не пізніше одного місяця з дня надходження конституційного подання чи конституційного звернення до Конституційного Суду України. Справа, за якою відкрито конституційне провадження, розглядається Конституційним Судом України на пленарному засіданні у порядку та в строк, встановлений Законом України «Про Конституційний Суд України». Дата розгляду справи Конституційним Судом України визначається Головою Конституційного Суду України.

Учасниками конституційного провадження є суб'єкти права на конституційне подання і конституційне звернення, їхні представники, а так само приєднані Конституційним Судом України до участі у розгляді справи органи та посадові особи, свідки, експерти та перекладачі. Неявка з поважної причини учасника конституційного провадження на пленарне засідання або на засідання Конституційного Суду України може бути підставою для відкладення розгляду справи. У разі повторної неявки з поважної причини учасника конституційного провадження на пленарне засідання або на засідання Конституційного Суду України Конституційний Суд України може прийняти рішення про розгляд справи на відповідному засіданні за його відсутності. У разі неявки без поважної причини учасника конституційного провадження Конституційний Суд України приймає рішення за його відсутності.

У Конституційному Суді України провадження ведеться українською мовою, рішення, затвердження та постанови так само приймаються українською мовою.

Учасники конституційного провадження, які не володіють українською мовою, мають право користуватися послугами перекладача. Про свої наміри користуватися послугами перекладача учасники конституційного провадження своєчасно попереджають про це Конституційний Суд України.

Причинами для відмови у відкритті конституційного провадження у справі в Конституційному Суді України є:

1. відсутність встановленого Конституцією України, Законом України «Про Конституційний Суд України» права на конституційне подання, конституційне звернення;

2. невідповідність конституційного подання, конституційного звернення вимогам, передбаченим Конституцією України і Законом України «Про Конституційний Суд України»;

3. наявність рішення Конституційного Суду України щодо конституційності аналогічного за змістом та юридичною силою акта, твердження про відмову у відкритті провадження або твердження про припинення провадження щодо такого акта;

4. не підвідомчість Конституційного Суду України питань, порушених у конституційному поданні, конституційному зверненні [6, c. 124].

Конституційний Суд України приймає рішення про відмову у відкритті провадження за конституційним поданням Президента України у справі щодо відповідності Конституції України акта Кабінету Міністрів України у разі, якщо питання щодо відповідності Конституції України такого акта Кабінету Міністрів України було предметом розгляду Конституційного Суду України, за наслідками якого Конституційний Суд України прийняв ухвали про відмову у відкритті провадження, про припинення конституційного провадження або про визнання акта Кабінету Міністрів України таким, що відповідає Конституції України.

У разі якщо на день звернення з конституційним поданням Президента України щодо конституційності акта Кабінету Міністрів України на розгляді

Конституційного Суду України знаходиться справа щодо відповідності такого акта Кабінету Міністрів України Конституції України, Конституційний Суд України об'єднує провадження у справах відповідних конституційних подань.

ВИСНОВКИ

В ході своєї роботи я вивчила всі повноваження Конституційного Суду України, його функції та порядок формування. Функціями Конституційного Суду України є основні напрями і види діяльності Конституційного Суду України, здійснюючі у відповідності з Конституцією України і законами України. Основною функцією Конституційного Суду України є здійснення конституційного судочинства і офіційного тлумачення Конституції України та законів України.

Повноваження Конституційного Суду України схожі з його функціями: вирішення питань про відповідність Конституції України інших законів України, актів Президента України і актів Кабінету Міністрів України; офіційне тлумачення Конституції України та законів України.

Склад Конституційного Суду України формується на підставі закону України «Про Конституційний Суд України» та Конституції України. Президент України призначає 6 суддів Конституційного Суду України на підставі попередніх консультацій з Прем'єр-міністром та Міністром юстиції щодо кандидатур на посади суддів. Після узгодження кандидатур Президент України видає указ про призначення цих кандидатур на посаду суддів Конституційного Суду України. Верховна Рада України призначає 6 суддів Конституційного Суду України таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів. Кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів призначаються на посади постановою Верховної Ради України. З'їзд суддів України призначає 6 суддів Конституційного Суду України за пропозицією делегатів з'їзду відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх делегатів з'їзду. Призначеним на посаду вважається кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

Конституційна юстиція в Україні : навч. посібн. / Т. О. Цимбалістий. - К: Центр наукової літератури, 2009. - 199 с.

Конституційне право України: інтерактивний курс : наук.-метод. посібн. / В. І. Шмерига, Н. М. Крестовська. - X.: Одісей, 2004. - 238 с.

Конституційне право України : підручн. для вищ. навч. закл. / [під ред. Ю. М. Тодики, В. С. Журавського]. - К, 2002. - 320 с.

Конституційне право України : підручн. / [під ред. В. Ф. Погорілка]. - К: Наукова Думка; Прецедент, 2010. - 280 с.

Конституційне право України : підручн. / [під ред. О. Ф. Фрицький]. - К: Юрінком Інтер, 2004. - 400 с.

Конституційне право України навч. посібн. / [під ред. В. В. Кравченко]. - К., 2001. - 315 с.

Конституційне право України : навч.-метод. посібн. / [під ред. М. Ф. Орзіх. - Одеса, 1998. - 255 с.

Конституція України : наук.-практ. коментар / [голова редкол. В. Я. Тацій та ін.]. - Х.: Вид-во ХНУВС, 2003. - 560 с.

Конституція України: проблеми теорії і практики : монографія / [під ред. Ю. М. Тодики]. - Х, 2009. - 380 с.

Організація судових та правоохоронних органів : підручн. / [під ред. В. О. Марочкіна, Н. С. Сібілєва]. - Х.: Одіссей, 2010. - 319 с.

Основи конституційного права України : [під ред. Ю. М. Тодики, Т. Б. Клименко]. - Х. : Право, 2008. - 290 с.

Основи конституційного права України : підручн. / [під ред. К. А. Касинюк. - Харків : ТОВ «Одіссей», 2008. - 365 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Поняття, структура та правові основи функціонування судової системи України. Завдання, склад та повноваження Конституційного Суду України, а також форми звернення до нього та порядок здійснення провадження. Правовий статус суддів Конституційного Суду.

  курсовая работа [27,1 K], добавлен 14.11.2010

 • Практична реалізація ідеї утворення Конституційного суду України. Завдання та принципи діяльності, структура та повноваження Конституційного суду України. Конституційне провадження та подання. Подання пропозиції щодо персонального складу суддів.

  реферат [28,5 K], добавлен 21.01.2010

 • Поняття і види конституційного правосуддя. Конституційно-правовий статус Конституційного Суду України та його суддів як єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні. Форми звернення до Конституційного суду, правова природа та значення його актів.

  курсовая работа [42,8 K], добавлен 06.12.2010

 • Конституційний Суд України - єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Порядок формування конституційного Суду і його склад. Функції та повноваження Конституційного Суду України. Порядок діяльності Конституційного Суду України.

  курсовая работа [27,3 K], добавлен 12.08.2005

 • Конституційний Суд - єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Порядок формування Конституційного Суду і його склад. Функції і повноваження Конституційного Суду. Порядок діяльності Конституційного Суду і процедури розгляду ним справ. Шлях до створ

  контрольная работа [17,9 K], добавлен 15.12.2004

 • Історія формування, сутність, функції та повноваження Конституційного Суду України, зміст його діяльності. Вирішення гострих правових конфліктів, забезпечення стабільності конституційного ладу, становлення законності в сфері державно-правових відносин.

  курсовая работа [24,0 K], добавлен 23.05.2014

 • Конституційний Суд України та його місце в механізмі державної влади. Склад і порядок формування Конституційного Суду України. Повноваження Конституційного Суду. Процедура розгляду справ. Рішення та висновки Конституційного Суду та їх юридичні наслідки.

  реферат [29,9 K], добавлен 19.06.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.