Спадкування за законом в міжнародному приватному праві

Поняття "спадкування за законом". Черги спадкоємців за законодавством Російської Федерації. Склад спадкоємців першої та другої черги. Система парантел у Німеччині. Система розрядів у Франції. Спадкове право в країнах англо-американської правової системи.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 13.06.2012
Размер файла 31,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

8. Заіка Ю.О. Зміна черговості при спадкуванні за законом // Підприємництво, господарство і право. - 2004.- №7.- 12-14 с.

9. Заіка Ю.О. Про пріоритети спадкового права в новому ЦК України // Вісник прокуратури. - 2003.- №7.- 52 с.

10. Цивільне право України: Навч. Посіб./ Ю.В.Білоусов, С.В.Лозінська, С.Д. Русу та ін.. - За ред.. Р.О.Стефанчука.- К.: Прецедент, 2008.- 448 с.

11. Цивільне право України / За ред. І.А. Бірюкова, Ю.О.Заіки. - К.: Істина, 2004.-224 с.

12. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ.

13. Сєгалова Є. Перспективи розвитку наслідування членів сім'ї // Господарство право. - 2009. - № 3. - 55 с.

14. «Про деякі питання, що виникають у судів у справах про спадкування» Постанова Пленуму Верховного Суду РФ від 23 квітня 1991 р. № 2 // Збірник постанов Конституційного Суду РФ, Верховних Судів СРСР і РФ (РРФСР) у цивільних справах / Укл. А.П. Рижаков. - М.: Видавництво НОРМА (Видавнича група НОРМА-ИНФРА-М), 2001. - 562 с.

15. Толстой Ю.К. Спадкове право. - М.: Проспект, 2009. - 254 с.

16. Гражданское право. / Н. Голованов - СПб: Питер, 2003. - 512 с.

17. Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть. / Под ред. В.А. Томсинова. - М.: Изд-во «Зерцало», 2003.- 376 с.

18. Диаконов В.В. Гражданское право РФ (Общая часть): Учебное пособие. - Allravo.Ru, 2008.- 457 с.

19. Харитионов Є.О., Дрішлюк А.І. Цивільне право України ( в запитаннях та відповідях): Навчальний посібник. Видання третє, перероблене та доповнене/ За ред.. Є.О.Харитонова, А.І.Дрішлюка.- Х..: ТОВ «Одісей», 2005. -576 с.

20. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн./ О.В.Дзера (керівник авт.. кол.), Д.В. Боброва, А.С.Довгерн та ін..; За ред. О.В. Дзера, М.С.Кузнецової.- К.: Юрінком Інтер, 2009.- 462 с.

21. Победоносцев К. Курс гражданского права. Ч. II. Права семейственные, наследственные и завещательные. - СПб., 1896. - 278 с.

22. Підопригора О.А. Основи римського приватного права: Підручник. - К.: Вентурі, 2010.- 524 с.

23. Синайский В.И. Основы гражданского права. Выпуск II. - Рига, 1926. - 464 с.

24. Власов Ю.Я. Камнин В.В. Наследования по закону и по завещанию.- М, - 2007.- 375 с.

25. Международное частное право: Учебник.- 3-е изд., перераб. И доп.- М.; Юристь, 2008.- 408 с.

26. Международное частное право: Учебно-практическое пособие.- Х.:Эслада, 2008.- 512 с.

27. Международное частное право: Учебник/ Богуславский М.М.- 2005.-604с.

28. Международное частное право: Учебник / Под ред. Дмитриевой Г.К. - М., 2010. - 688 с.

29. Международное частное право: Учебное пособие/Шевчук Д.А - Спб, 2009. - 272 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Спадкування за законом в римському приватному праві. Відкриття та прийняття спадщини. Коло спадкоємців за законом в Цивільному кодексі УРСР. Поняття та зміст спадкової трансмісії. Спадкування за законом в новому цивільному законодавстві України.

  курсовая работа [32,5 K], добавлен 12.10.2009

 • Підстави спадкування за законодавством. Перша, друга, третя, четверта та п'ята черги спадкування. Здійснення права на спадкування. Поділ спадщини між спадкоємцями. Особливості спадкування окремих видів майна. Процес прийняття та відмови від спадщини.

  курсовая работа [104,0 K], добавлен 18.10.2012

 • Поняття спадкового права, спадкування, його види. Час і місце відкриття спадщини, черги спадкоємців. Спадкування банківського вкладу та частки в установчому фонді господарських товариств. Особливості спадкування автомобілів, наданих інвалідам, акцій.

  курсовая работа [59,4 K], добавлен 27.04.2014

 • Аналіз поняття, принципів і правового регулювання спадкування в Україні. Спадкування за заповітом, за законом, за правом посередництва. Призначення спадкоємців. Процесуальний порядок реалізації права на спадщину. Відмова від спадкування неповнолітніми.

  курсовая работа [56,2 K], добавлен 03.01.2011

 • Основні поняття спадкового права. Етапи розвитку римського спадкового права. Спадкування за jus civile, за преторським едиктом, за імператорськими законами, у "праві Юстиніана", за заповітом, за законом. Необхідне спадкування (обов’язкова частка).

  курсовая работа [47,0 K], добавлен 14.10.2008

 • Загальні засади спадкування, основні аспекти спадкування за законом, його суб’єктний склад і особливості за новим Цивільним кодексом України. Основні риси спадкування за заповітом. Аналіз здійснення права на спадкування та оформлення спадщини за законом.

  дипломная работа [146,6 K], добавлен 20.10.2011

 • Поняття й принципи спадкування згідно з чинним законодавством. Процес спадкування за законом та за заповітом, порядок його черговості. Особливості спадкування за спадковим договором. Процесуальний порядок та головні етапи реалізації права на спадщину.

  курсовая работа [42,9 K], добавлен 08.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.