Мясцовае самакіраванне Рэспублікі Беларусь (1991–1996 гг.)

Гісторыя мясцовага самакіравання Рэспублікі Беларусь у 1991-1996 гг. як частка гісторыі Беларусі. Самастойнае вырашэнне справаў насельніцтвам мясцовасці ўласнымі сродкамі. Закон ад 20.02.1991 г. "Аб мясцовым кіраванні і самакіраванні Рэспублікі Беларусь".

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык белорусский
Дата добавления 26.11.2014
Размер файла 80,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

11 лістапада 1995 г. Канстытуцыйны Суд разглядаў указы Прэзідэнта № 383, 481 і 485, прыйшоў да высновы, што яны супярэчаць Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і дзеянне іх ліквідуецца [15]. Некалькі пазней, 18 чэрвеня 1996 г. быў аналізаваны указ № 476. У выніку, суд прыняў наступнае рашэнне: прызнаць гэты ўказ не адпаведным Канстытуцыі ў нормах: формы галасавання пры зацвярджэнні старшыні выканкама на сэсіі Савета; аб выкананнях абавязкаў старшынёй у выпадку вакансіі іншай асобай і ў некаторых паўнамоцтвах (вызваленне з пасад прадпрыемстваў, накладанне дысцыплінарных пакаранняў і г. д.) [16].

У выніку гэтай высновы, асноўныя прынцыпы ўказа № 476 былі падмацаваны новай рэдакцыяй Канстытуцыі, якая была прынята 20 лістапада 1996 г. Паводле яе ў артыкуле 119 казалася: "Кіраўнікі мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў прызначаюцца па пасаду і вызваляюцца з пасады Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь або па ўсталяванаму ім парадку і зацвярджаецца на пасадзе адпаведнымі мясцовымі Саветамі дэпутатаў" [14]. Быў дапоўнены арт.122: цяпер "…Рашэнні мясцовых Саветаў дэпутатаў, не адпаведныя заканадаўству, адмяняюцца вышэйстаячым прадстаўнічым органам…”, а "… Рашэнні мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў… адмяняюцца Саветамі дэпутатаў, вышэйстаячымі выканаўчымі і распарадчымі органамі, а таксама Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь” [14].

Такім чынам, можна падвесці вынік, што ў 1994 - 1996 гг. замест удасканалення ўсех органаў мясцовага самакіравання адбыўся пераход да ўдасканалення аднаго - выканаўчага камітэта. Гэта прывяло да зніжэння ролі Саветаў, які пачаў станавіцца "прыдаткам" выканкама. Яшчэ больш узрасла фінансавая залежнасць ад дзяржавы, якой належыла камунальная ўласнасць. З гэтага часу ўсё меньш выдзяляюцца пытанні мясцовага характару, павялічваецца роля вырашэння дзяржаўных пытанняў. Усё гэта прывяло да ўсталявання прынцыпаў дзяржаўнай тэорыі мясцовага самакіравання, якая потым замацоўвалася і далей.

Заключэнне

У ходзе сваёй працы аўтар прыйшоў да наступных вынікаў:

· "Савецкая” мадэль мясцовага самакіравання, якая дзейнічала на тэрыторыі Беларусі, уяўяе сабой змяшэнне фунцкый органаў мясцовага самакіравання і дзяржаўных органаў, пад кіраваннем Камуністычнай партыі Беларусі.

· Закон 1990 г. "Аб агульных пачатках мясцовага самакіравання і меснай гаспадаркі ў СССР” быў прагрэсіўным актам, які быў заснаваны на Еўрапейскай хартыі мясцовага самакіравання. Але ён быў прыняты вельмі позна, каб паўплываць на сітуацыю ў СССР.

· Закон ад 20.02.1991 г. "Аб мясцовым кіраванні і самакіраванні Рэспублікі Беларусь” з'яўляўся першым законам, які адышоў ад норм "савецкай” мадэлі. Нягледзячы на недахопы ў ім, гэты закон даць падставу да далейшага развіцця мясцовага самакіравання.

· У выніку пераўтварэнняў 1994 - 1996 гг. пачалі ўсталёўвацца прынцыпы дзяржаўнай тэорыі мясцовага самакіравання, дзе галоўную ролю мелі выканкамы, а Саветы страчвалі свой уплыў і фунцкыі.

Развіццё мясцовага самакіравання на Беларусі можна было ўявіць як цяжкае абранне: надаць пэўную самастойнасць органам самакіравання ці ўзяць іх пад дзяржаўны кантроль. Закон "Аб мясцовым кіраванні і самакіраванні" замацоўваў органы самакіравання як дзяржаўныя. Нягледзячы на гэта, прыарытэтным органам ў 1991 - 1993 гг. і нават у 1994 г. былі мясцовыя Саветы дэпутатаў. Менавіта яны маглі вырашаць многія пытанні мясцовага характару. Аднак змена накірунка на наданне большых паўнамоцтваў усем органам самакіравання на ўмацаванне выканкамаў, што вельмі сказалася на органах мясцовага самакіравання. Цяпер выканкамы займалі прыарытэтнае становішча, але пры гэтым замацоўвалася моцная залежнасць ад Прэзідэнта, Саветы страцілі свой уплыў і ўладу. Хоць сістэма мясцовага самакіравання ў 1991 - 1996 гг. не зусім сфарміравалася, можна казаць аб тым, што органы мясцовага самакіравання павінны мець пэўную самастойнасць і права вырашаць пытанні мясцовага характару.

Спіс крыніц і літаратуры

1. Европейская хартия местного самоуправления // Викитека. Рэжым доступу: http://ru. wikisource.org/wiki/Европейская_хартия_местного_самоуправления.

2. Закон Союза Советских Социалистических Республик от 09.04.1990 "Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР" // Сейчас. ру. Рэжым доступу: http://www.lawmix.ru/docs_cccp/728.

3. Закон Республики Беларусь от 20.02.1991 № 617-XII "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" // Правовой сайт Левоневского Валерия Станиславовича. Рэжым доступу: http://pravo. levonevsky.org/bazaby11/republic64/text098. htm.

4. Закон Республики Беларусь от 17.06.1993 № 2424-XII "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О местном самоуправлении и местном хозяйстве в Республике Беларусь" // Правовой сайт Левоневского Валерия Станиславовича. Рэжым доступу: http://pravo. levonevsky.org/bazaby11/republic61/text928. htm.

5. Закон Республики Беларусь от 30.03.1994 № 2912-XII "О внесении изменения в статью 10 Закона Республики Беларусь "О местном самоуправлении и местном хозяйстве в Республике" // Правовой сайт Левоневского Валерия Станиславовича. Рэжым доступу: http://pravo. levonevsky.org/bazaby11/republic60/text627. htm.

6. Закон Республики Беларусь от 06.10.1994 № 3275-XII "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О местном самоуправлении и местном хозяйстве в Республике Беларусь" // Правовой сайт Левоневского Валерия Станиславовича. Рэжым доступу: http://pravo. levonevsky.org/bazaby11/republic59/text780. htm.

7. Закон Республики Беларусь от 09.02.1995 № 3572-XII "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" // Правовой сайт Левоневского Валерия Станиславовича. Рэжым доступу: http://pravo. levonevsky.org/bazaby11/republic59/text120. htm.

8. Закон Республики Беларусь от 20.03.1995 № 3660-XII "О внесении дополнения в Закон Республики Беларусь "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" // Правовой сайт Левоневского Валерия Станиславовича. Рэжым доступу: http://pravo. levonevsky.org/bazaby11/republic58/text901. htm.

9. Закон Республики Беларусь от 13.04.1995 № 3729-XII "О внесении дополнения в Закон Республики Беларусь "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" // Правовой сайт Левоневского Валерия Станиславовича. Рэжым доступу: http://pravo. levonevsky.org/bazaby11/republic58/text731. htm.

10. Заключение Конституционного Суда Республики Беларусь от 21.11.1994 № З-8/94 "О соответствии Конституции Закона от 6 октября 1994 года "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О местном самоуправлении и местном хозяйстве в Республике Беларусь" // Правовой сайт Левоневского Валерия Станиславовича. Рэжым доступу: http://pravo. levonevsky.org/bazaby11/republic59/text567. htm.

11. Заключение Конституционного Суда Республики Беларусь от 06.07.1995 № З-15/95 "О соответствии Конституции Закона Республики Беларусь от 13 апреля 1995 года "О внесении дополнения в Закон Республики Беларусь "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" // Правовой сайт Левоневского Валерия Станиславовича. Рэжым доступу: http://pravo. levonevsky.org/bazaby11/republic58/text297. htm.

12. КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) БЕЛОРУССКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (Принята на внеочередной девятой сессии Верховного Совета БССР девятого созыва 14 апреля 1978 года) /редакция 27 октября 1989 года // Викитека. Рэжым доступу: http://ru. wikisource.org/wiki/Конституция_Белорусской_ССР_ (1978) /редакция_27_октября_1989_года.

13. Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. № 2875-ХІІ (первоначальная редакция) // Викитека. Рэжым доступу: http://ru. wikisource.org/wiki/Конституция_Республики_Беларусь/Первоначальная_редакция.

14. Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. № 2875-ХІІ (редакция от 24 ноября 1996 года) // Викитека. Рэжым доступу: http://ru. wikisource.org/wiki/Конституция_Республики_Беларусь/редакция_24_ноября_1996_года.

15. Заключение Конституционного Суда Республики Беларусь от 11.12.1995 № З-25/95 "О соответствии Конституции и законам Республики Беларусь Указов Президента Республики Беларусь от 19 сентября 1995 г. № 383 "О проведении реформы органов местного управления и самоуправления", от 27 ноября 1995 г. № 481 "Об утверждении примерной структуры местных администраций в районах городов" и от 30 ноября 1995 г. № 485 "О внесении изменений и дополнений во Временное положение о местной администрации" // Правовой сайт Левоневского Валерия Станиславовича. Рэжым доступу: http://pravo. levonevsky.org/bazaby11/ republic57/text581. htm.

16. Заключение Конституционного Суда Республики Беларусь от 18.06.1996 № З-37/96 "О соответствии Конституции и законам Республики Беларусь Указа Президента Республики Беларусь от 20 ноября 1995 года N 476 "Об утверждении Положения о председателе областного, Минского городского исполнительного комитета" // Правовой сайт Левоневского Валерия Станиславовича. Рэжым доступу: http://pravo. levonevsky.org/bazaby11/republic56/text442. htm.

17. Карамышев А.В., Дриц В.И. Комментарий к закону "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" от 20.02.1991. Минск, "Тесей", 2003 - 210 с.

18. Климова Е.В. Роль самоуправления в системе местной власти Республики Беларусь // Веснік Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта. № 6, 2009. - С.115 - 120.

19. Мархотко Е.И. Проблемы совершенствования основных форм и моделей организации местного управления и самоуправления в Республике Беларусь // Проблемы управления. № 1-2, 2008. С.106-109.

20. Местное самоуправление в Беларуси и в других странах (в вопросах и ответах). Минск, "Тесей", 2004. - 240 с.

21. Мирослав Кобаса. Местное самоуправление в Беларуси - как превратить миф в реальность. Аналитический документ. Минск, 2011. - 55 с.

22. Онищук Е.В., Синельник Н.В. Становление и развитие местного управления и самоуправления // Научные труды Могилёвского филиала БИП. Выпуск 12 (к 20-летию Республики Беларусь). Могилёв, 2011. - С.70 - 77.

23. Решение Конституционного Суда Республики Беларусь от 09.11.1994 "О возбуждении производства по делу о соответствии Конституции Закона от 6 октября 1994 г. "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О местном самоуправлении и местном хозяйстве в Республике Беларусь" // Правовой сайт Левоневского Валерия Станиславовича. Рэжым доступу: http://pravo. levonevsky.org/bazaby11/republic59/text612. htm.

24. Синельник Н.В. Местное управление и самоуправление в Республике Беларусь: современное состояние и перспективы развития // Вестник Могилёвского филиала БИП. Выпуск 6. Могилёв, 2008. - С.131 - 136.

25. Указ Президента Республики Беларусь от 19.09.1995 № 383 "О проведении реформы органов местного управления и самоуправления" // Правовой сайт Левоневского Валерия Станиславовича. Рэжым доступу: http://pravo. levonevsky.org/bazaby11/republic57/text951. htm.

26. Указ Президента Республики Беларусь от 20.10.1995 № 433 "Об утверждении Положения о порядке решения вопросов, связанных с объединением одноименных административных единиц, имеющих общий административный центр" // Правовой сайт Левоневского Валерия Станиславовича. Рэжым доступу: http://pravo. levonevsky.org/bazaby11/republic57/text813. htm.

27. Указ Президента Республики Беларусь от 20.10.1995 № 434 "Об объединении административных единиц Республики Беларусь, имеющих общий административный центр" // Правовой сайт Левоневского Валерия Станиславовича. Рэжым доступу: http://pravo. levonevsky.org/bazaby11/republic57/text812. htm.

28. Указ Президента Республики Беларусь от 20.11.1995 № 476 "Об утверждении Положения о председателе областного, Минского городского исполнительного комитета" // Правовой сайт Левоневского Валерия Станиславовича. Рэжым доступу: http://pravo. levonevsky.org/bazaby11/republic57/text694. htm.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Азнаямленне з сутнасцю, прыкметамі і класіфікацыяй злачынстваў па крымінальнай праве Рэспублікі Беларусь. Разгляд паняцці і формаў рэалізацыі крымінальнай адказнасці. Вызначэнне абставінаў, обтяживающих і палягчающих пакарання па заканадаўству Беларусі.

  реферат [17,3 K], добавлен 07.05.2012

 • Оброк и барщина за пользование "полным" наделом до 1917 г. История развития земельных отношений и земельного законодательства и права Беларуси в 1917-1937 гг. Земельная реформа 1991-2002 гг. в республике Беларусь. Индивидуальное землепользование граждан.

  контрольная работа [43,0 K], добавлен 06.02.2010

 • Дореволюционный этап формирования трудовых отношений: Беларусь в составе Российской империи (XX век). Анализ первых кодифицированных законов о труде в советское время. Особенности развития трудового законодательства с 1991 года по настоящее время.

  реферат [19,5 K], добавлен 13.08.2012

 • Периоды и характерные тенденции в развитии права Беларуси 90-х гг. Референдум 1996 г., принявший Конституцию РБ с изменениями и дополнениями. Содружество Беларуси и РФ, основанное на принципах равноправного сотрудничества. Реформирование судебной системы.

  курсовая работа [21,0 K], добавлен 19.04.2011

 • Межы зямельнага ўчастка як прававая і тэхнічная аснова вядзення зямельнага кадастру. Нарматыўна-прававыя дакументы, якія рэгулююць зямельныя дачынення ў Рэспублікі Беларусь. Адміністрацыйна-тэрытарыяльнае дзяленне. Экалагічныя ўмовы землекарыстання.

  курсовая работа [2,9 M], добавлен 25.05.2015

 • Понятие и сущность конституции, способы ее возникновения, юридические свойства, место в правовой системе государства. Характеристика Конституции Республики Беларусь, основные изменения, внесенные в нее на республиканских референдумах 1996 и 2004гг.

  курсовая работа [40,8 K], добавлен 12.11.2015

 • Гісторыя Беларусі ў складзе Рэчы Паспалітай як адзін з найбольш цікавых і складаных перыядаў гісторыі Бацькаўшчыны. Уперша спроба інкарпарыраваць Вялікае княства Літоўскае ў Польшчу. Люблінскі акт як вынік складанага ўнутранага і внешняга становішча ВКЛ.

  реферат [17,4 K], добавлен 28.11.2009

 • Місце Верховної Ради України в системі державної влади України. Проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. Призначення Всеукраїнського референдуму про довіру Президентові. Прийняття Конституції країни 28 червня 1996 року та її вдосконалення.

  курсовая работа [35,8 K], добавлен 18.04.2015

 • Конституция Республики Беларусь об организации и деятельности прокуратуры. Закон от 29 января 1993 г. "О прокуратуре Республики Беларусь". Отличительные черты Закона Республики Беларусь от 8 мая 2007 г. о деятельности прокуратуры в современных условиях.

  реферат [24,2 K], добавлен 24.02.2011

 • Этапы формирования современной системы местного управления и самоуправления в Беларуси. Система органов местного управления РБ по Закону 1991 и 2010 года. Перспективы развития белорусского местного самоуправления как структуры гражданского общества.

  курсовая работа [123,7 K], добавлен 10.06.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.