Державна реєстрація фізичної особи-підприємця

Документи, що подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи, яка має намір стати підприємцем. Залишення поданих документів без розгляду. Проведення державної реєстрації особи-підприємця. Електронна реєстрація фізичної особи–підприємця.

Рубрика Государство и право
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 20.05.2015
Размер файла 22,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

РЕФЕРАТ

На тему «Державна реєстрація фізичної особи-підприємця»

Зміст

Вступ

1. Документи, що подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи, яка має намір стати підприємцем

2. Залишення поданих документів без розгляду

3. Порядок проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця

4. Електронна реєстрація фізичної особи-підприємця

5. Відмова в проведенні державної реєстрації фізичної особи - підприємця

6. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

Статус підприємця в Україні досягається шляхом державної реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавством. Провадження підприємницької діяльності без державної реєстрації забороняється.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців проводиться державним реєстратором за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи - підприємця.

Законодавством визначено також органи, які здійснюють державну реєстрацію окремих видів суб'єктів господарського права. Так, господарські товариства, що займаються банківською діяльністю, реєструє Національний банк України в порядку, визначеному Законом України "Про банки і банківську діяльність". Фондова біржа підлягає державній реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до Законів України "Про підприємництво", «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», Господарський кодекс України, Цивільний Кодекс України, вироблено систему дій для реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності.

Підприємці мають право без обмежень приймати рішення і здійснювати самостійно будь-яку діяльність, що не суперечить чинному законодавству.

1. Документи, що подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи, яка має намір стати підприємцем

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» , шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.

Порядок проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців включає, зокрема:

- перевірку комплектності документів, які подаються державному реєстратору, та повноти відомостей, що вказані в реєстраційній картці;

- перевірку документів, які подаються державному реєстратору, на відсутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації;

- внесення відомостей про юридичну особу або фізичну особу - підприємця до Єдиного державного реєстру;

- оформлення і видачу виписки з Єдиного державного реєстру.

Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка має намір стати підприємцем та має реєстраційний номер облікової картки платника податків, або уповноважена нею особа (далі - заявник) повинна подати особисто (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або в разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі) або через уповноважену особу державному реєстратору за місцем проживання такі документи:

- заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, до якої може бути подана як додаток заява щодо обрання фізичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику;

- копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

- документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця (відмінено Законом України );

- нотаріально засвідчену письмову згоду батьків (усиновлювачів) або піклувальника, або органу опіки та піклування, якщо заявником є фізична особа, яка досягла шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю.

У разі подання електронних документів нотаріально засвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника, або органу опіки та піклування, якщо заявником є фізична особа, яка досягла шістнадцяти років і має бажання провадити підприємницьку діяльність, надсилається державному реєстратору поштовим відправленням. При цьому державному реєстратору електронним документом надсилаються відомості про реквізити поштового відправлення та подається опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі.

У разі подання державному реєстратору електронних документів фізичної особи до них додається електронний документ, що засвідчує повноваження особи, пов'язані з підготовкою електронних документів фізичної особи.

Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідні державні органи, має запис в електронному безконтактному носії паспорта громадянина України та намір стати підприємцем, повинна подати виключно особисто:

- заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця;

- документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

У разі подання електронних документів підтвердженням внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом.

Якщо документи для проведення державної реєстрації подаються заявником особисто, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця. Фізична особа, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідні державні органи, повинна особисто пред'явити державному реєстратору паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця з відповідним записом в електронному безконтактному носії. Уповноважена особа повинна пред'явити свій паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця та документ, що засвідчує її повноваження.

Документи, які подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається поштовим відправленням) заявнику з відміткою про дату надходження документів.

Дата надходження документів на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» документи, подаються (надсилаються поштовим відправленням або електронним документом) державному реєстратору, повинні бути викладені державною мовою. Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами. Якщо документи надсилаються державному реєстратору поштовим відправленням, справжність підпису заявника на реєстраційній картці (заяві, повідомленні) повинна бути нотаріально засвідчена. Підпис особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), на реєстраційній картці та заяві про втрату (заміну) документів повинен бути засвідчений відповідною посадовою особою в установленому порядку.

Електронні документи, подані для проведення державної реєстрації у випадках, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», оформляються згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу.

2. Залишення поданих документів без розгляду

державний реєстрація підприємець документ

Державний реєстратор має право залишити без розгляду документи, які подані для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, якщо:

- документи подані за неналежним місцем проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

- документи не відповідають вимогам частин першої та другої статті 8 та частини п'ятої статті 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», а саме, документи, подаються (надсилаються поштовим відправленням або електронним документом) державному реєстратору, повинні бути викладені державною мовою. Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами. Якщо документи надсилаються державному реєстратору поштовим відправленням, справжність підпису заявника на реєстраційній картці (заяві, повідомленні) повинна бути нотаріально засвідчена. Підпис особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), на реєстраційній картці та заяві про втрату (заміну) документів повинен бути засвідчений відповідною посадовою особою в установленому порядку. Документом, що підтверджує внесення реєстраційного збору, є копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку, або копія квитанції з платіжного терміналу;

- документи подані не у повному обсязі.

Про залишення документів, які подавалися для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, без розгляду заявнику не пізніше наступного робочого дня з дати надходження документів державним реєстратором видаються (надсилається поштовим відправленням з описом вкладення) відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення документів, які подавалися для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, без розгляду та документи, що подавалися для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, відповідно до опису.

Залишення документів, які подавалися для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, без розгляду не перешкоджає повторному зверненню заявника до державного реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були підставою для залишення цих документів без розгляду.

3. Порядок проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця

Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення документів, які подані для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, без розгляду зобов'язаний перевірити ці документи на відсутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації фізичної особи - підприємця, які передбачені частиною першою статті 44 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців». Перевірка на відсутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації фізичної особи - підприємця, які передбачені абзацами третім та четвертим частини першої статті 44 цього Закону, здійснюється з використанням відомостей Єдиного державного реєстру.

. За відсутності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації фізичної особи - підприємця державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця на підставі відомостей реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця є датою державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

Строк державної реєстрації фізичної особи - підприємця не повинен перевищувати два робочих дні з дати надходження документів для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

Не пізніше наступного робочого дня після отримання державним реєстратором від органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України даних про взяття на облік фізичної особи - підприємця державним реєстратором видається (надсилається поштовим відправленням з описом вкладення) заявнику виписка з Єдиного державного реєстру.

Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації фізичної особи - підприємця зобов'язаний передати відповідним органам статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України повідомлення про проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця для взяття фізичної особи - підприємця на облік.

До відповідного органу доходів і зборів одночасно з відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця державним реєстратором передається електронна копія заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційної заяви про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, виготовлена шляхом сканування, якщо такі заяви були подані як додаток до реєстраційної картки.

4. Електронна реєстрація фізичної особи - підприємця

14.08.2011 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" щодо проведення електронної реєстрації", що передбачає запровадження можливості подання державному реєстратору документів в електронному вигляді для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця.

Заявник - особа, яка подає державному реєстратору електронні документи для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ”.

Унікальний ідентифікатор - логічна послідовність символів, за допомогою яких заявник переглядає на офіційному веб-сайті спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації (далі - веб-сайт) інформацію про стан розгляду направлених ним електронних документів для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, а також отримує електронні документи, які направлені йому державним реєстратором.

Інші терміни у цих рекомендаціях вживаються у значеннях, наведених у Законах України „Про електронні документи та електронний документообіг”, „Про електронний цифровий підпис”, „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”.

Електронні документи для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця подаються державному реєстратору заявником. Державний реєстратор направляє заявнику документи шляхом надання доступу до них на веб-сайті. Заявник одержує направлені йому державним реєстратором документи шляхом доступу до них на веб-сайті за унікальним ідентифікатором. Заповнення реєстраційної картки здійснюється за допомогою програми формування та подання документів, необхідних суб'єкту підприємницької діяльності для проведення державної реєстрації, передбаченої Законом України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” (далі - програма формування та подання документів), розміщеної на веб-сайті.

Інші електронні документи, які відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” подаються державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, створюються за допомогою програми формування та подання документів у вигляді файлів, які містять відскановані з паперових носіїв образи документів.

Кожен електронний документ, крім документа, що посвідчує повноваження уповноваженої особи, засвідчується електронним цифровим підписом заявника, сумісним з програмою формування та подання документів.

На кожний електронний документ формуються:

- файл, який містить документ;

- файл, який містить електронний цифровий підпис заявника, крім документа, що посвідчує повноваження уповноваженої особи. Файли, включаються у zip-архів засобами програми формування та подання документів. До zip-архіву додатково включаються файли, які містять опис вкладення, який включає: перелік електронних документів, що направляються державному реєстратору; відомості про реквізити рекомендованого листа, яким державному реєстратору надіслана нотаріально засвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів), або піклувальника, або органу опіки та піклування - для заявника - фізичної особи, яка досягла шістнадцяти років і має бажання провадити підприємницьку діяльність. Опис вкладення формується автоматично засобами програми формування та подання документів.

Подання державному реєстратору електронних документів здійснюється шляхом направлення сформованого zip-архіву через веб-сайт.

Після направлення zip-архіву виконується його форматно-логічний контроль на наявність опису вкладення та файлів відповідно до нього, чинність посиленого сертифіката відкритого ключа під час накладення електронного цифрового підпису, відсутність викривлення файлів, відповідність установленому формату вихідних документів, можливість встановлення місця проведення державної реєстрації. Якщо за результатами форматно-логічного контролю виявлено будь-які невідповідності даних, заявнику автоматично надсилається повідомлення про виявлені невідповідності. В такому випадку zip-архів у подальшу обробку не приймається.

У разі позитивного проходження форматно-логічного контролю автоматично надсилаються:

- Заявнику - повідомлення в електронній формі, яке містить унікальний ідентифікатор;

- державному реєстратору за місцем проведення державної реєстрації - електронні документи для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця.

5. Відмова в проведенні державної реєстрації фізичної особи - підприємця

державний реєстрація підприємець документ

Підставами для відмови у проведенні державної реєстрації фізичної особи - підприємця є:

- невідповідність відомостей, які вказані у реєстраційній картці на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, відомостям, які зазначені у документах, що подані для проведення державної реєстрації;

- наявність обмежень на зайняття підприємницькою діяльністю, які встановлені законом, щодо фізичної особи, яка має намір стати підприємцем;

- наявність в Єдиному державному реєстрі запису, що заявник є підприємцем.

Відмова у проведенні державної реєстрації фізичної особи - підприємця з інших підстав не допускається.

За наявності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації фізичної особи - підприємця державний реєстратор зобов'язаний не пізніше двох робочих днів з дати надходження документів для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця видати (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення) заявнику повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації, із зазначенням підстав для такої відмови, та документи, що подавалися для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, відповідно до опису.

Після усунення причин, що були підставою для відмови у проведенні державної реєстрації фізичної особи - підприємця, фізична особа може повторно подати документи на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

Відмову у проведенні державної реєстрації фізичної особи - підприємця може бути оскаржено у суді. Порушення строків видачі (направлення поштовим відправленням) повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації або повідомлення про залишення документів без розгляду вважається відмовою у проведенні державної реєстрації фізичної особи - підприємця і може бути оскаржено у суді.

6. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця

Зміни до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме зміни щодо імені фізичної особи, місця її проживання, реєстраційного номера облікової картки платника податків або номера та серії паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця фізичної особи, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідні державні органи і має запис в електронному безконтактному носії паспорта громадянина України, набирають чинності з дня їх державної реєстрації.

Для проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що передбачені частиною першою цієї статті, фізична особа - підприємець подає державному реєстратору особисто (надсилає поштовим відправленням з описом вкладення) такі документи:

- заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця;

- документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору за державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу - підприємця;

- копію довідки про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Для проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що передбачені частиною першою ст.. 45 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” , фізична особа - підприємець, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідні державні органи і має запис в електронному безконтактному носії паспорта громадянина України, подає документи, визначені цією частиною, виключно особисто.

Якщо документи для проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця подаються фізичною особою - підприємцем особисто, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця. Фізична особа, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідні державні органи, для проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця повинна особисто пред'явити державному реєстратору паспорт громадянина України з відповідним записом в електронному безконтактному носії. Для проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця уповноважена особа повинна пред'явити свій паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця та документ, що засвідчує її повноваження.

Документи, які подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається поштовим відправленням) заявнику з відміткою про дату надходження документів. Дата надходження документів на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.

Висновок

Перше що має зробити людина, яка прагне стати підприємцем - фізичною особою - зареєструватись. Громадянин, який бажає займатися підприємницькою діяльністю, після проходження відповідних реєстраційних процедур до свого статусу фізичної особи, якого він набув з моменту народження, набуває додаткової ознаки - «суб'єкт підприємницької діяльності». Отже саме реєстрація визначає той момент з якого фізична особа стає суб'єктом підприємницької діяльності.

Реєстрація фізичної особи підприємця має низку переваг порівняно з іншими варіантами суб'єктів підприємницької діяльності: відсутність необхідності в установчому фонді та статуті, спрощена система звітування, можливість стати платником спрощеного варіанту єдиного податку. Крім того, підприємець може здійснювати діяльність без відкриття рахунку в банку та власної печатки.

Для того, щоб пройти реєстрацію як підприємець, насамперед слід визначитись з напрямом діяльності (державна реєстрація фізичних осіб підприємців закріплює його у вигляді цифрового коду) та оптимальною для вас системою оподаткування.

Отже державна реєстрація юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців регулюється Господарським кодексом України та Законом України" Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб підприємців" Згідно цих нормативно - правових актів - державна реєстрація юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців - це документальне засвідчення створення юридичної особи, засвідчення факту набуття фізичною особою статусу підприємця.

Список використаних джерел

1. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15 травня 2003 року N 755-IV.

2. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року N 1576-XII .

3. Закон України «Про підприємництво» від 7 лютого 1991 року N 698-XII.

4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV.

5. Цивільний кодекс України від від 16.01.2003 № 435-IV.

6. Наказ Міністерства юстиції України від 19.08.2011 № 2010/5 "Про затвердження Порядку подання та обігу електронних документів державному реєстратору", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.08.2011 року за № 997/19735.

7. http://goradm.cg.gov.ua/index.php?id=2939&pg=single_page.php&tp=1

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Поняття фізичних осіб підприємців в правовому полі сучасної України. Нормативна база діяльності фізичних осіб–підприємців. Порядок проведення державної реєстрації фізичної особи–підприємця. Ліцензія на здійснення певних видів господарської діяльності.

  курсовая работа [69,5 K], добавлен 30.06.2014

 • Поняття фізичних осіб у цивільному праві. Значення імені фізичної особи та її місця проживання. Цивільна правоздатність та дієздатність фізичної особи, їх сутність та законодавче обмеження. Характеристика правового статусу громадянина-підприємця.

  курсовая работа [50,1 K], добавлен 26.10.2014

 • Загальна характеристика державної реєстрації суб’єктів господарювання. Торговельний патент на право здійснення підприємницької діяльності. Обмеження права фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності. Строк державної реєстрації юридичної особи.

  контрольная работа [32,2 K], добавлен 19.09.2013

 • Місце фізичної особи в системі суб'єктів господарювання. Реєстрація індивідуальної особи-підприємця, взяття на облік, оподаткування. Ліцензування, патентування, припинення підприємницької діяльності ФОП. Шляхи законодавчого покращення статусу підприємців.

  дипломная работа [105,0 K], добавлен 15.07.2011

 • Порядок здійснення державної реєстрації суб’єктів господарювання згідно законодавства України. Документи, які необхідні для здійснення державної реєстрації юридичної особи. Судові процедури у справі про банкрутство. Договір оренди нежитлового приміщення.

  контрольная работа [30,4 K], добавлен 27.08.2011

 • Державна реєстрація організації, що є обов'язковою юридичною дією при його створенні та має за мету надати підприємству формально-юридичних ознак суб'єкта права. Органи державної реєстрації підприємства. Позбавлення його статусу юридичної особи.

  презентация [536,4 K], добавлен 16.10.2014

 • Поняття, свобода і риси підприємництва. Правове регулювання відносин, пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності. Порядок проведення державної реєстрації юридичної або фізичної особи. Обмеження на здійснення підприємницької діяльності в Україні.

  реферат [17,0 K], добавлен 25.02.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.