Провадження у кримінальних справах про злочини неповнолітніх

Особливості провадження у кримінальних справах про злочини неповнолітніх. Особливості провадження досудового і судового слідства у справах про злочини неповнолітніх: досудове слідство, судове слідство. Відновне правосуддя стосовно неповнолітніх.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 31.01.2008
Размер файла 44,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Численні дослідження показують, що у своїй переважній більшості неповнолітні злочинці мали неблагополучну, занедбану сім'ю. Ця занедбаність на практиці буває досить різноплановою. Часто це загальна атмосфера неповаги батьків одне до одного, до дітей, оточуючих, образливі висловлювання на адресу близьких людей, в тому числі - дітей, биття дітей, жорстокість стосовно них, демонстративна байдужість, зайнятість батьків власними проблемами, дух цинізму і зажерливості, який властивий сім'ї, ну і, зрозуміло, пияцтво одного чи обох батьків. Таким чином, неблагополучною може бути і сім'я, в якій панує злиденність, і забезпечена.

Батьки, які правильно розуміють свій батьківський обов`язок щодо виховання дітей, навіть якщо між подружжям відносини далекі від нормальних, не дають приводу дітям спостерігати за цим. Вони дотримуються рівних стосунків між собою, не п`ють спиртні напої при дітях, не ведуть розмови на теми, які дітям недоцільно чути. Але це потребує певного рівня вихованості, освіченості, відповідальності батьків перед суспільством і своєю совістю. На жаль, не можна сказати, що більшість батьків відповідають цим вимогам повною мірою. Відзначимо і такий негативний фактор, як неповна сім'я, в основному - материнська. Мати вимушена працювати, і діти залишаються без її впливу та нагляду. Зрозуміло, йдеться про ті випадки, коли й сама мати характеризується позитивно. Але так буває не завжди. Як результат - до 40 % неповнолітніх злочинців - з неповних сімей , до 5 % взагалі не мали батьків.

Сказане щодо проблем сім'ї призводить до того, що дитина часто почуває себе у своїй сім'ї непотрібною, чужою, стає жорстокою, шукає контактів поза родиною і на противагу їй, переносить свій негативний досвід і накопичену озлобленість на оточуючих, нерідко тим самим висловлюючи помсту суспільству за своє занедбане дитинство. Істотний вплив на формування особистості неповнолітнього покликані здійснювати середні навчальні заклади: загальноосвітні школи, профтехучилища, технікуми. Однак вони далекі від того, чого від них очікують.

Культурне дозвілля, розвиток творчих здібностей, спорт все більше втрачають своє виховне значення, тому що комерціалізуються, здебільшого не мають виховного напрямку, більше того, репертуар, що пропонується носить здебільшого низькопробний характер: це однаково стосується і кінофільмів, книг, дискотек тощо.

Таким чином, дослідження проблеми девіантної поведінки підводить нас до висновку про те, що, по-перше, це соціально-гуманітарна проблема, якою повинні займатися соціологи, психологи, юристи, лікарі; по-друге, девіантна поведінка, це серйозна наукова проблема, яку необхідно вирішувати комплексним методом всім наукам; по-третє, девіантна поводження не завжди визначається економічною зрілістю держави і також вимагає свого дослідження з боку соціально-економічної проблематики цього питання.

Перелік посилань

1. Стаття 22 Кримінального кодексу України № 2341-ІІІ від 05 квітня 2001 року // http://nau.com.ua.

2. Стаття 433 Кримінально-процесуального кодексу України № 1001-05 від 28 грудня 1960 року // http://nau.com.ua.

3. Кримінальний процес України: Підручник / В.Т. Маляренко. - К.: Знання, 2004. - С. 230.

4. Пункт 8 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про застосування судами законодавства про втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність» від 27 лютого 2004 року № 2 // http://nau.com.ua.

5. Стаття 111 Кримінально-процесуального кодексу України № 1001-05 від 28 грудня 1960 року // http://nau.com.ua.

6. Кримінальний процес України: Підручник / Ю.М. Грошевий. - К.: Форум, 2004. - С. 148.

7. Стаття 437 Кримінально-процесуального кодексу України № 1001-05 від 28 грудня 1960 року // http://nau.com.ua.

8. Кримінальний процес України: Підручник / В.Г. Гончаренко. - К.: Форум, 2004. - С. 179.

9. Кримінальний процес України: Підручник / Л.М. Лобойко. - К.: Знання, 2005. - С. 191.

10. Стаття 105 Кримінального кодексу України № 2341-ІІІ від 05 квітня 2001 року // http://nau.com.ua.

11. Стаття 445 Кримінально-процесуального кодексу України № 1001-05 від 28 грудня 1960 року // http://nau.com.ua.

12. Петрова Л.В. Право цивілізоване чи тоталітарне // Юридичний вісник України. - 2001. - № 24. - С. 32.

13. Петрова Л.В. Право цивілізоване чи тоталітарне // Юридичний вісник України. - 2001. - № 24. - С. 34.

14. Петрова Л.В. Національна доктрина права // Юридичний вісник України. - 2001. - № 30. - С. 45.

15. Петрова Л.В. Національна доктрина права // Юридичний вісник України. - 2001. - № 30. - С. 47.

16. Кримінальний процес України: Підручник / М.М. Михеєнко. - К.: Професіонал, 2005. - С. 217.

17. Кримінальний процес України: Підручник / В.П. Шибіко. - К.: Атіка, 2006. - С. 110.

Список використаної літератури

1. Конституція України № 254к/96-ВР від 28 червня 1996 року // http://nau.com.ua.

2. Кримінально-процесуальний кодекс України № 1001-05 від 28 грудня 1960 року // http://nau.com.ua.

3. Кримінальний кодекс України № 2341-ІІІ від 05 квітня 2001 року // http://nau.com.ua.

4. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства» від 25 квітня 2003 року № 4 // http://nau.com.ua.

5. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику призначення судами кримінального покарання» від 24 жовтня 2003 року № 7 // http://nau.com.ua.

6. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про застосування судами законодавства про втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність» від 27 лютого 2004 року № 2 // http://nau.com.ua.

7. Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо поліпшення діяльності органів внутрішніх справ та громадських формувань з охорони громадського порядку» від 16 червня 1999 року № 650/99 // http://nau.com.ua.

8. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 05 квітня 2001 року / За реакцією М.Й. Коржанського. - К.: Атіка, 2001. - 656 с.

9. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 05 квітня 2001 року / За реакцією О.М. Потебенька. - К.: Форум, 2001. - 1104 с.

10. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 05 квітня 2001 року / За реакцією М.І. Мельника та М.І. Хавронюка. - К.: Каннон, 2001. - 1104 с.

11. Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За реакцією В.Т. Маляренка та Ю.П. Аленіна. - Х.: Одісей, 2003. - 1120 с.

12. Кримінальний процес України: Підручник / В.Т. Маляренко. - К.: Знання, 2004. - 368 с.

13. Кримінальний процес України: Підручник / Ю.М. Грошевий. - К.: Форум, 2004. - 380 с.

14. Кримінальний процес України: Підручник / В.Г. Гончаренко. - К.: Форум, 2004. - 415 с.

15. Кримінальний процес України: Підручник / Л.М. Лобойко. - К.: Знання, 2005. - 372 с.

16. Кримінальний процес України: Підручник / М.М. Михеєнко. - К.: Професіонал, 2005. - 384 с.

17. Кримінальний процес України: Підручник / В.П. Шибіко. - К.: Атіка, 2006. - 423 с.

18. Кримінальний процес України: Підручник / В.М. Тертишник. - К.: Знання, 2006. - 457 с.

19. Петрова Л.В. Право цивілізоване чи тоталітарне // Юридичний вісник України. - 2001. - № 24. - С. 32-36.

20. Петрова Л.В. Національна доктрина права // Юридичний вісник України. - 2001. - № 30. - С. 45-50.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.