Зміст договору оренди земельної ділянки

Поняття та об’єкти оренди земель. Правове регулювання оренди землі в України. Виникнення та припинення цивільних прав та обов’язків суб’єктів оренди земельної ділянки (орендодавця та орендаря). Зміст даного договору, його правова та суспільна значущість.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 02.06.2014
Размер файла 45,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Земельним законом передбачено можливість застосування цивільно-правових способів захисту прав на землю, ними можуть виступати:

- захист права спільної (спільної часткової чи спільної сумісної) власності на землю;

- захист інтересів власників землі і землекористувачів у надзвичайних ситуаціях;

- захист права власності чи користування землею осіб, оголошених безвісно відсутніми або померлими, тощо.

Отже, як в цивільному так і земельному праві закріплені норми які регулюють захист прав орендаря та орендодавця, необхідним залишається лише правильний вибір способу захисту своїх прав, щодо проблем розгляду конфліктів в даній сфері то на якість їх розгляду впливає рівень нормативно-правової бази, яка я досить складною через свою мінливість та суперечливість.

ВИСНОВКИ

В умовах розвитку ринкових відносин є актуальним питання оренди земельної ділянки, оскільки це є однією з передумов становлення якісно нового рівня цивільно-правових та земельних відносин.

З розширенням сфери застосування цивільно-правових договорів у регулюванні земельних відносин постала проблема розмежування предметів правового регулювання цих відносин нормами цивільного та земельного права. Розглянувши тему нашої курсової роботи, можна зробити висновок про те, що зміст договору оренди земельної ділянки не вступає у протиріччя із класичним розумінням оренди в цивільному праві, проте є ряд певних особливостей, які в свою чергу обумовлені правовим статусом землі в Україні.

Оренда землі являє собою вид суспільних відносин, при яких орендар бере, а орендодавець передає конкретну ділянку з конкретними чітко позначеними межами і місцем розташування, а також певної якості. Це дає можливість чітко зафіксувати об'єкт оренди, конкретно домовитися про розмір орендної плати і збільшує відповідальність орендаря за збереження якості ґрунту, недопущення зниження його родючості, захист ділянки від впливу несприятливих умов.

Зміст договору оренди земельної ділянки полягає в правах та обов'язках суб'єктів даної угоди. В наш час є важливим вирішення питання захисту прав орендаря та орендодавця та особливості правового регулювання даного питання, оскільки договір оренди земельної ділянки за своєю природою містить в собі ознаки як цивільного договору оренди, так і земельного виходячи з правового статусу землі.

Також, на мою думку, варто було б включити в поняття змісту договору й істотні умови договору, адже відсутність хоча б однієї з яких призводить до недійсності договору оренди земельної ділянки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Конституція України.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р.

Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р.

Закон України «Про оренду землі» від 6 жовтня 1998 р.

Закон України «Про приватизацію державного майна» від 4 березня 1992р.

Закон України «Про Державний земельний кадастр» від 7 липня 2011р.

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяження» від 1 липня 2004р.

Закон України «Про охорону земель» від 19 червня 2003р.

Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян - власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)" від 2 лютого 2002 р.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового договору оренди землі» від 3 березня 2004р.

Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ» № 7 від 16.04.2004 року (із змінами).

Постанова Пленуму Вищого господарського суду України №8 від 17.05.11 року «Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин» (із змінами).

Бюлетень законодавства і юридичної практики України. Законодавство Україні. Науково-практичний класифікатор. / аг.ред. В.О. Зай чук. - К.: Юрінком Інтер, 2013. - №10. - 383с.

Демянчук Ю. Особливості правового регулювання земельних відносин / Ю. Демянчук // Слово національної школи суддів України, 2013. - №2(3). - С.139-146.

Земельне право України / [Мірошниченко А.М. та ін.]./ За ред. А.М. Мірошніченко - К:Алета, ЦУЛ. - 2009 - 712 с.

Земельне право України: Підручник / М. В. Шульга, Г. В. Анісімова, Н. О. Багай, А. П. Гетьман та ін.; -- К.: Юрінком Інтер, 2004. -- 368 с.

Кулинич П.Ф. Правове регулювання оренди сільськогосподарських земель на засадах публічно-правового партнерства; шляхи вдосконалення / П.Ф. Кулинич // Юридична Україна. - 2013.- №7. - С.76-81.

Кулинич П.Ф. Земельна ділянка як об'єкт правових відносин: поняття, ознаки, види / П.Ф. Кулинич // Часопис Київського інституту права. - 2010. - № 3. - С. 215-117.

Комарницька О.Б. Можливі підстави для визнання договору оренди земельної ділянки недійсним / О.Б. Комарницька // Вісник господарського судочинства, №1/2013. - №1. - С. 104-108.

Мироненко В.П. Поняття, соціально-економічне та правове значення правочинів щодо земельних ділянок / В.П. Мироненко// Юридична наука, 2011. - №4-5. - С.70-76.

Мірошниченко А.М., Марусенко Р.І. Науково-практичний коментар до Земельного кодексу України/А.М. Мірошниченко. - К: Алерта, ЦУЛ , 2011. - 520 с.

Сидор В.Д. Поняття і зміст земельних орендних правовідносин / В.Д. Сидор // Часопис Київського університету права, 2009. - №1. - С.230-233.

Сісецька А. Оренда землі. Нові аспекти права оренди земельних ділянок за наслідками реформування системи реалізації прав на нерухоме майно/А. Сісецька // Юридична газета, 2013. - № 46-47. - С.31-32

Хомченков Д.В. Про розірвання договору оренди земельної ділянки / Д.В. Хомченко // Вісник Господарського судочинства, 2013. - №5. - С.39-43.

Хомченков Д.В. Про стягнення заборгованості за договором оренди земельної ділянки/ Д.В. Хомченко // Вісник Господарського судочинства, 2014. - №1. - С.61-63.

Юхименко П.І. Загурський О.М. Розвиток орендних відносин в аграрному секторі економіки / П.І. Юхименко // Економіка АПК, 2010. - №1. С.18-21.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Поняття, юридичні ознаки оренди землі в Україні. Законодавство про оренду. Земельна та аграрна реформи. Правове регулювання оренди земель сільськогосподарського та іншого призначення. Особливості оренди земельних ділянок. Договір оренди земельної ділянки.

  реферат [21,5 K], добавлен 11.06.2014

 • Правове регулювання відносин, пов’язаних з орендою землі. Специфічні особливості суборенди. Використання земельної ділянки на умовах оренди і тимчасове землекористування: спільне й відмінне. Істотні умови й терміни орендного земельно-правового договору.

  реферат [11,0 K], добавлен 23.01.2009

 • Класифікація об’єктів оренди ринку та сегментування ринку. Розподіл об'єктів оренди по формам власності. Ринок цілісних майнових комплексів. Поняття договору оренди. Його сторони, умови та порядок укладання. Приватизація об’єкта оренди. Лізинг.

  контрольная работа [22,2 K], добавлен 24.12.2003

 • Найпоширеніші предмети судових спорів з питань оренди нерухомого майна. Розірвання договору оренди. Спонукання щодо продовження (укладення на новий строк) договору оренди. Правові підстави для подання позовної заяви про визнання договору оренди недійсним.

  реферат [15,0 K], добавлен 10.04.2009

 • Значення та законодавче регулювання договору міни. Сторони договору найму (оренди) земельної ділянки. Особливості користування гуртожитками та службовими житловими приміщеннями, відповідальність за договором складського зберігання, платіжні доручення.

  контрольная работа [50,2 K], добавлен 22.07.2010

 • Становлення та розвиток житлового законодавства в Україні. Правове регулювання житлових відносин. Поняття та юридична характеристика договору оренди житла. Вивчення особливостей складення та розірвання договору. Дефініція договору найму житла з викупом.

  курсовая работа [45,9 K], добавлен 04.01.2014

 • Порядок укладення договору оренди. Правові засади оренди державного майна. Порядок прийняття рішення трудового колективу. Гарантії прав працівників підприємств, що припинили свою діяльність. Обов’язки орендаря, його відповідальність в разі банкрутства.

  методичка [297,0 K], добавлен 09.10.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.