Захист від нещасних випадків в арт-готелі "Баккара"

Законодавча база захисту від нещасних випадків. Відповідальність за безпеку, проведення первинного та поточного інструктажів з питань охорони праці. Системи пожежної безпеки, види вогнегасників. План евакуації людей на випадок пожежі з приміщень готелю.

Рубрика Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 03.10.2013
Размер файла 34,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

На тему «Захист від нещасних випадків в арт-готелі «Баккара»

Зміст

Вступ

Розділ 1. Нещасні випадки. Теоретична база. Безпека від нещасних випадків в Арт-готелі «Баккара» ТОВ «НОТА-ПРОДАКШН»

1.1 Нещасні випадки. Теоретична база

1.2 Безпека від нещасних випадків в Арт-готелі «Баккара» ТОВ «НОТА-ПРОДАКШН» Законодавча база

Розділ 2. Відповідальність за безпеку в Атр-готелі «Баккара» ТОВ «НОТА-ПРОДАКШН».Первинний інструктаж

2.1 Відповідальність за безпеку в Атр-готелі «Баккара» ТОВ «НОТА-ПРОДАКШН»

2.2 Обов'язки і відповідальність керівників служб та підрозділів, а також працівників Атр-готелю «Баккара» ТОВ «НОТА-ПРОДАКШН»

2.3 Організація проведення інструктажів з питань охорони праці

Розділ 3. Правила безпеки від нещасних випадків в Атр-готелі «Баккара» ТОВ «НОТА-ПРОДАКШН»

Розділ 4. Системи пожежної безпеки в Атр-готелі «Баккара» ТОВ «НОТА-ПРОДАКШН». Види вогнегасників. План евакуації людей на випадок пожежі з приміщень Атр-готелю «Баккара» ТОВ «НОТА-ПРОДАКШН»

4.1 Системи пожежної безпеки в Атр-готелі «Баккара» ТОВ «НОТА-ПРОДАКШН»

4.2 Види вогнегасників

4.3 План евакуації людей на випадок пожежі з приміщень Атр-готелю «Баккара» ТОВ «НОТА-ПРОДАКШН»

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

Безпека - стан, при якому явища, процеси, об'єкти, не можуть завдати шкоди, несумісної із здоров'ям та життям людини, її благополуччям. Безпеку можна розглядати і як відсутність недопустимого негативного ризику, пов'язаного з можливістю завдати будь-якої шкоди, навіть мінімальної.

Стан, протилежний безпечному - небезпека. Згідно Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" небезпека - це порушення нормальних умов життя і діяльності людей на окремій території чи об'єкті. Безпека людини залежить від стану об'єктів, процесів, що оточують її. На об'єктах підвищенної небезпеки використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна або кілька небезпечних речовин, організмів, які є реальною загрозою життю та здоров'ю людей, виникненням надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру.

Відповідно до ДСТУ 2293-99 "Охорона праці. Терміни та визначення основних понять", "нещасний випадок на виробництві - це раптове погіршання стану здоров'я чи настання смерті працівника під час виконання ним трудових обов'язків внаслідок короткочасного (тривалістю не довше однієї робочої зміни) впливу небезпечного або шкідливого чинника".

Згідно з резолюцією Міжнародної організації праці (МОП) "Про статистику виробничого травматизму", прийнятою 16-ю Міжнародною конференцією зі статистики праці у 1998 році, "нещасний випадок на виробництві - це несподівана та незапланована подія, включаючи дії умисного, насильницького характеру, яка виникає внаслідок трудової або пов'язаної з нею діяльності, що призводить до травмування, хвороби або смерті".Як бачимо, термін МОП не обмежує поняття нещасного випадку впливом небезпечного або шкідливого фактора, а пов'язує його з процесом трудової діяльності, що більш повно розкриває картину виробничого травматизму.

Розділ 1. Нещасні випадки, теоретична база. Безпека від нещасних випадків в арт-готелі «БАККАРА» ТОВ «НОТА-ПРОДАКШН»

1.1 Нещасні випадки. Теоретична база

Нещасний випадок - це обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов'язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров'ю або настала смерть.

Нещасні випадки на виробництві - це травми, отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, утоплення, ураження блискавкою, що сталися:

1) при виконанні трудових обов'язків, вчинення дій в інтересах підприємства, хоча б і без доручення адміністрації;

2) в дорозі на роботу, або з роботи на транспорті підприємства;

3) на території підприємства й поза її в перебігу робочого часу, включаючи встановлені перерви і час перед і після роботи, необхідне для приведення в порядок знарядь виробництва, одягу тощо.

4) в робочий час на громадському транспорті і проходженні пішки або на особистому транспорті на об'єкт обслуговування або до місця роботи за завданням адміністрації, а також через тілесні ушкоджень іншою особою;

5) під час суботника або надання шефської допомоги.

Нещасні випадки діляться:

За кількістю постраждалих - на одиночні (постраждала одна людина) і групові (постраждало одночасно два і більше людини);

По тяжкості - легкі (уколи, подряпини, садна), важкі (переломи кісток, струс мозку), з летальним результатом (потерпілий вмирає);

Залежно від обставин - пов'язані з виробництвом, не пов'язані з виробництвом, але пов'язані з роботою, і нещасні випадки у побуті.

Причини виникнення нещасних випадків:

- Організаційна: відсутність або неякісне навчання охорони праці, відсутність інструкцій з охорони праці, незадовільне утримання робочих місць і т.д.

- Технічні: невідповідність нормам безпеки конструкції інструменту; неправильний вибір режиму обробки, транспортування, недотримання термінів планово - попереджувальних ремонтів.

- Санітарно - гігієнічні: аномальні метеоумови, загазованість, запиленість, погане освітлення, випромінювання і т.д.

- Психофізіологічні: висока тяжкість і напруженість праці, підвищена стомлюваність, зниження уважності.

Найчастіше причиною нещасних випадків є людський фактор, тобто неправильні дії людей (мимовільні або навмисні). Тому вивчають психологічні особливості небезпечного і безпечної поведінки людей під час трудового процесу, а також особливості виникнення неправильних дій людей, зумовленими їх психофізіологією.

1.2 Безпека від нещасних випадків в Арт-готелі «Баккара» ТОВ «НОТА-ПРОДАКШН» (надалі Товариство). Законодавча база

Закон "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" визначає правову основу, економічний механізм та організаційну структуру загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності або загибелі застрахованих на виробництві.

Усі працівники Арт- готелю «Баккара», згідно із законом підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

У разі настання страхового випадку Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України зобов'язаний у встановленому законодавством порядку:

1) своєчасно та в повному обсязі відшкодовувати шкоду, заподіяну працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або в разі його смерті, виплачуючи йому або особам, які перебували на його утриманні:

2) організувати поховання померлого, відшкодувати вартість пов'язаних з цим ритуальних послуг відповідно до місцевих умов;

3) сприяти створенню умов для своєчасного надання кваліфікованої першої невідкладної допомоги потерпілому в разі настання нещасного випадку, швидкої допомоги в разі потреби його госпіталізації, ранньої діагностики професійного захворювання;

4) організувати цілеспрямоване та ефективне лікування потерпілого у власних спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах або на договірній основі в інших лікувально-профілактичних закладах з метою якнайшвидшого відновлення здоров'я застрахованого;

5) забезпечити потерпілому разом із відповідними службами охорони здоров'я за призначенням лікарів повний обсяг постійно доступної, раціонально організованої медичної допомоги, яка повинна включати:

6) вжити всіх необхідних заходів для підтримання, підвищення та відновлення працездатності потерпілого;

7) забезпечити згідно з медичним висновком домашній догляд за потерпілим, допомогу у веденні домашнього господарства

8) відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії (далі - ЛКК) або медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК) проводити навчання та перекваліфікацію потерпілого у власних навчальних закладах або на договірній основі в інших закладах перенавчання інвалідів, якщо внаслідок ушкодження здоров'я або заподіяння моральної шкоди потерпілий не може виконувати попередню роботу; працевлаштовувати осіб із зниженою працездатністю;

9) організовувати робочі місця для інвалідів самостійно або разом з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування чи з іншими заінтересованими суб'єктами підприємницької діяльності; компенсувати при цьому витрати виробництва, які не покриваються коштами від збуту виробленої продукції, за рахунок Фонду;

10) у разі невідкладної потреби подавати інвалідам разову грошову допомогу, допомогу у вирішенні соціально-побутових питань за їх рахунок або за рішенням виконавчої дирекції Фонду та її регіональних управлінь - за рахунок Фонду;

11) сплачувати за потерпілого внески на медичне та пенсійне страхування;

Усі види соціальних послуг та виплат, передбачені вище, надаються застрахованому та особам, які перебувають на його утриманні, незалежно від того, зареєстровано підприємство, на якому стався страховий випадок, у Фонді соціального страхування від нещасних випадків чи ні.

Якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановлено, що ушкодження здоров'я настало не тільки з вини роботодавця, а й внаслідок порушення потерпілим нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової допомоги зменшується на підставі висновку цієї комісії, але не більш як на 50 відсотків.

Моральна (немайнова) шкода, заподіяна умовами виробництва, яка не спричинила втрати потерпілим професійної працездатності, відшкодовується Фондом соціального страхування від нещасних випадків за заявою потерпілого з викладом характеру заподіяної моральної (немайнової) шкоди та за поданням відповідного висновку медичних органів. Відшкодування здійснюється у вигляді одноразової страхової виплати незалежно від інших видів страхових виплат. Сума страхової виплати за моральну (немайнову) шкоду визначається в судовому порядку. При цьому сума страхової виплати не може перевищувати двохсот розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати, незалежно від будь-яких інших страхових виплат.

Розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві проводмться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1112 «Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві». Розслідування проводиться у разі раптового погіршення стану здоров'я працівника або особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, одержання ними поранення, травми, у тому числі внаслідок тілесних ушкоджень, заподіяних іншою особою, гострого професійного захворювання і гострого професійного та інших отруєнь, одержання теплового удару, опіку, обмороження, у разі утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, одержання інших ушкоджень внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха (землетруси, зсуви, повені, урагани тощо), контакту з представниками тваринного і рослинного світу, що призвели до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності переведення його на іншу (легшу) роботу не менш як на один робочий день, у разі зникнення працівника під час виконання ним трудових обов'язків, а також у разі смерті працівника на підприємстві.

Розділ 2. Відповідальність за безпеку в арт-готелі «БАККАРА» ТОВ «НОТА-ПРОДАКШН». ПЕРВИННИЙ ІНСТРУКТАЖ

2.1 Відповідальність за безпеку в Атр-готелі «Баккара» ТОВ «НОТА-ПРОДАКШН»

Керівництво Товариства зобов'язується створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

Політика Товариства полягає в забезпеченні заходів у сфері охорони праці, спрямованих на попередження виробничих травм і професійних захворювань персоналу у всіх сферах своєї діяльності.

Товариство зобов'язується дотримуватись застосовним міжнародним і національним документам з охороні праці й інших вимог по збереженню життя й здоров'я людей у процесі трудової діяльності.

Для забезпечення організаційно-профілактичної роботи з охорони праці, Керівництво створює на підприємстві службу охорони праці, яка підпорядковується безпосередньо керівникові Товариства. Функції служби охорони праці покладаються на інженера з охорони праці та пожежної безпеки.

Робота служби охорони праці Товариства повинна здійснюватись відповідно до плану роботи та графіків обстежень, затверджених керівництвом Товариства.

Робоче місце інженера з охорони праці має розміщуватись (як правило) в окремому приміщенні, забезпечуватись належною оргтехнікою, технічними засобами зв'язку і бути зручними для прийому відвідувачів.

Для проведення навчання, інструктажів, семінарів, лекцій, виставок тощо має бути виділене відповідне приміщення/ кабінет з охорони праці.

Керівництво Товариства забезпечує стимулювання ефетивної роботи інженера з охорони праці.

Служба охорони праці взаємодіє з іншими структурними підрозділами, службами, фахівцями Товариства та з уповноваженими особами з питань охорони праці. Фахівець з охорони праці має право видавати керівникам структурних підрозділів приписи по усуненню недоліків з охорони праці, які обов'язкові для виконання і відмінити які може тільки керівник підприємства. Ліквідація служби охорони праці допускається лише у разі ліквідації підприємства.

В Товаристві розроблене і введене в дію Положення про службу охорони праці, відповідно до Типового положення про службу охорони праці (НПАОП 0.00-4.35-04), затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 N 255, зареєстрованому в Мін'юсті України 01.12.2004 за N 1526/10125 та створена служба охорони праці.

2.2 Обов'язки і відповідальність керівників служб та підрозділів, а також працівників Товариства

Керуючий готелем - відповідальний за вирішення конкретних питань охорони праці (проведення інструктажів на робочому місці, навчань, участь у розробці нормативних документів Товариства з питань охорони праці), за стан охорони праці та організацію безпечного ведення/виконання робіт в цілому по Товариству.

Технічний директор - відповідальний за стан пожежної безпеки в Товаристві.

Керівники підрозділів - відповідальні за стан охорони праці, пожежної безпеки та організацію безпечного ведення/виконання робіт в приміщеннях відділів/підрозділів товариства.

Працівники Товариства - під час виконання робіт повинні дотримуватись вимог безпеки, викладених у відповідних інструкціях з охорони праці та пожежної безпеки. Виконання правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.3 Організація проведення інструктажів з питань охорони праці

Працівники, під час прийняття на роботу та періодично, повинні проходити на Товаристві інструктажі з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці (далі - інструктажі) поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником:

-новоприйнятим (постійно чи тимчасово) у Товариство;

-який переводиться з одного структурного підрозділу Товариства до іншого;

-який виконуватиме нову для нього роботу;

-відрядженим працівником іншого підприємства, який бере безпосередню участь у виробничому процесі у Товаристві.

Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт.

Новоприйняті на підприємство працівники після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом досвідчених, кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін.

В Товаристві розроблене та введене в дію Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередній керівник робіт (начальник структурного підрозділу, майстер).

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж.

При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного, повторного чи позапланового інструктажів, протягом 10 днів додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань.

Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів та їх допуск до роботи, особа, яка проводила інструктаж, уносить запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою.

Розділ 3. Правила безпеки від нещасних випадків арт-готелі «БАККАРА» ТОВ «НОТА-ПРОДАКШН»

нещасний випадок готель безпека

В Товаристві розроблена та введена в дію наступна документація з питань охорони праці:

1. Положення про систему управління охороною праці Товариства.

2. Положення про службу охорони праці Товариства.

3. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

4. Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці Товариства.

5. Тематичний план і програма проведення навчання посадових осіб з питань охорони праці

6. Перелік професій працівників, які повинні проходити попередній та періодичний медичний огляди.

7. Перелік екзаменаційних питань по охороні праці, пожежній безпеці, електробезпеці, промисловій санітарії.

8. Програма питань вступного інструктажу для працівників Товариства.

9. Перелік питань вступного інструктажу для працівників Товариства.

10. Перелік питань первинного інструктажу для працівників Товариства.

11. Перелік інструкцій з охорони праці, які діють у Товаристві.

12. Інструкція щодо організації проведення вступних інструктажів з питань охорони праці та з питань пожежної безпеки.

13. Посадові інструкції на керівників та ІТП Товариства.

14. Журнал реєстрації втупного інструктажу з питань охорони праці.

15. Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

16. Журнал обліку видачі інструкцій з питань охорони праці

17. Журнал реєстрації потерпілих від нещасних випадків.

18. Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.

19. Протоколи, акти та інша облікова документація з питань охорони праці.

Розділ 4 системи пожежної безпеки в арт-готелі «БАККАРА» ТОВ «НОТА-ПРОДАКШН». Види вогнегасників. План евакуації людей на випадок пожежі з приміщень арт-готелю «БАККАРА» ТОВ «НОТА-ПРОДАКШН»

4.1 Системи пожежної безпеки в Товаристві

Основними чинниками пожеж на Товаристві є: порушення технологічного режиму роботи обладнання; несправність електроустаткування; погана підготовка обладнання до ремонту; самозаймання деяких матеріалів і речовин тощо.

З метою досягнення нормативного рівня безпеки у Товаристві створено систему пожежної безпеки, яка включає:

- систему протипожежного захисту;

- систему передбачення пожежі;

- систему організаційно-технічних заходів.

Система пожежної безпеки має забезпечити виконання таких завдань:

- ефективне і своєчасне виявлення загоряння з точною вказівкою місця;

- автоматичне оповіщення служби безпеки, усіх співробітників і гостей готелю (а, можливо, і служби міської пожежної охорони) про загоряння;

- вжиття заходів щодо гасіння пожежі, запобігання поширенню вогню і диму, димовидалення;

- організація евакуації людей з будинку, що горить, включаючи розблокування всіх дверей і ліфтів, включення світлозвукових покажчиків, блокування ліфтів.

Система протипожежного захисту

Протипожежний захист на Товаристві забезпечується:

- правильним вибором необхідного ступеня вогнестійкості будівельних конструкцій; правильним об'ємно-планувальним рішенням будівель і споруд; розташуванням приміщень та виробництв з урахуванням вимог пожежної безпеки;

- улаштуванням протипожежних перепон у будівлях, системах вентиляції, опалювальних та кабельних комунікаціях;

- обмеженням витікання та розтікання горючої рідини під час пожежі;

- спорудженням протидимного захисту;

- забезпеченням евакуації людей;

- використанням засобів пожежної сигналізації, сповіщування та пожежогасіння;

- організацією пожежної охорони об'єкта;

- засобами, що забезпечують успішне розгортання тактичних дій гасіння пожежі.

Система передбачення пожежі (пожежна сигналізація)

Призначення: ефективне і своєчасне виявлення загоряння з точним визначенням місця, оповіщення співробітників служби безпеки, міської служби пожежної охорони, ініціювання (подача сигналу на включення відключення) інших систем, документування інформації.

Система візуально-звукового оповіщення

Призначення: екстрене оповіщення гостей і співробітників готелю про виникнення пожежі або іншої екстремальної ситуації, указания шляхів якнайшвидшої безпечної евакуації, подання іншої екстреної інформації.

Система пожежогасіння.

Призначення: автоматичне гасіння загоряння, запобігання поширенню пожежі.

Управління системою вентиляції і димовидалення

Призначення: Запобігання поширенню диму і вогню по ліфтових і вентиляційних шахтах і трубах, видалення диму з приміщень.

Система розблокування виходів

Призначення: при виявленні системою пожежної сигналізації загоряння суворо необхідним є автоматичне розблокування всіх дверей, в тому числі готельних номерів, пожежних і інших виходів для забезпечення безперешкодної евакуації з готелю. Також необхідним, з погляду пожежної безпеки, є вимога автоматичного спуску ліфтів донизу і повне їхнє блокування при виникненні пожежі.

4.2 Види вогнегасників

Найбільш поширеними первинними засобами пожежегасіння є вогнегасник вуглекислотний ВВК-3,5 (рос. ОУ-5), вогнегасник порошковий ВП-5(з) (рос. ОП-5(з).

Вогнегасники вуглекислотні ВВК-5 (ОУ-7) або інші.

Вогнегасники вуглекислотні призначені для гасіння невеликих осередків горіння різноманітних речовин, горіння яких не може відбуватись без доступу повітря, а також електрообладнання, що знаходиться під напругою до 10000 В та без напруги.і широко застосовуються на транспорті й електроустановках. Вуглекислотні вогнегасники повинні застосовуватись у тих випадках, коли для ефективного гасіння пожежі необхідні вогнегасні речовини, які не пошкоджують обладнання та об'єкти (обчислювальні центри, радіоелектронна апаратура, музеї, архіви тощо).

Вогнегасники порошкові ВП-5 (ОП-5) або інші.

Порошкові вогнегасники призначені для гасіння пожеж і загорянь твердих речовин, горючих рідин, газоподібних речовин та електроприладів, які знаходяться під напругою до 1000 В.

Порошкові вогнегасники не гасять загоряння тліючих матеріалів і матеріалів, горіння яких може відбуватися без доступу повітря.

Вогнегасник повітряно-пінний ВПП-9 або інші.

Вогнегасник повітряно-пінний призначений для гасіння пожеж загорянь твердих речовин, рідких речовин, невеликих осередків горіння різноманітних матеріалів, у тому числі і легкозаймистих рідин.

Забороняється застосовувати для гасіння пожеж електроустановок, що знаходяться під напругою.

При гасінні пожежі слід пам'ятати про призначення вогнегасників. Так, для гасіння електроустановок, що знаходяться під напругою, а також загорянь речовин, горіння яких відбувається без доступу повітря, можна використовувати тільки вуглекислотний вогнегасник або порошковий вогнегасник.

У разі виникнення пожежі біля контактної мережі або поблизу повітряних ліній електропередач гасити предмети, які знаходяться на відстані менше 2м дозволяється тільки після зняття напруги. Без зняття напруги дозволяється гасити предмети, що горять та розміщені на відстані більше 7м від контактної мережі, яка перебуває під напругою. При цьому потрібно стежити, щоб струмінь води або піни не наблизився на відстань менше 2-х метрів до контактної мережі та інших частин, що перебувають під напругою.

За порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, створення перешкод для діяльності посадових осіб органів державного пожежного нагляду, невиконання їх приписів винні в цьому посадові особи, інші працівники підприємства та громадяни притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством (Стаття 270 Кримінального кодексу України, накладаються штрафи).

Розміри і порядок накладання штрафів визначається чинним законодавством України.

4.3 План евакуації людей на випадок пожежі з приміщень Товариства

В Товаристві розроблений, затверджений директором Товариства і введений в дію «План евакуації людей на випадок пожежі з приміщень арт-готелю «Баккара» ТОВ «НОТА-ПРОДАКШН» текстова частина (додаток А), а також графічна частина, що наглядно відображає розміщення водо пожежного крану, переносного вогнегаснику, оповіщувачів пожежної сигналізації, телефону, для виклику пожежної охорони, а також вказує основний та додатковий шляхи евакуації (додаток Б).

Правила утримання шляхів евакуації.

Працівнику Товариства вказують шляхи евакуації (ознайомлюють з планом евакуації) та утриманням шляхів евакуації.

Евакуаційні шляхи та виходи повинні утримуватися вільними, нічим не захаращуватися і в разі виникнення пожежі забезпечувати безпеку під час евакуації всіх людей, які перебувають у приміщенні.

Кількість і розміри евакуаційних шляхів і виходів, їхні конструктивні і планувальні рішення, умови освітленості, забезпечення незадимленності повинні відповідати протипожежним вимогам будівельних норм.

Двері на шляхах евакуації повинні відкриватися в напрямку виходу з приміщення (будівлі).

У приміщенні, яке має один евакуаційний вихід дозволяється одночасне перебування не більше 50 осіб. На шляхах евакуації забороняється застосування горючих облицювальних матеріалів і фарб на горючій основі. Покриття підлог на шляхах евакуації повинне бути надійно закріплене.

Розміщувати в приміщеннях меблі та обладнання потрібно таким чином, щоб забезпечити вільний прохід до виходу з приміщення.

Не дозволяється розташовувати у тамбурах виходів гардероби, вішалки для одягу, пристосовувати їх для торгівлі, а також зберігання будь-якого інвентарю та матеріалів.

На шляхах евакуації забороняється:

- влаштовувати пороги, гвинтові сходи, виступи, турнікети, розсувні, підйомні двері, обертові двері та інші пристрої, не передбачені проектом судна, які перешкоджають вільній евакуації людей;

- влаштовувати фальшдвері (схожі на дійсні);

- замикати на замок двері виходів під час перебування у приміщенні людей;

- захаращувати обладнанням та іншими предметами двері, вішати дзеркала, розміщати крісла, стільці тощо;

- встановлювати телекамери, прокладати електричні кабелі в проходах таким чином, щоб вони перешкоджали евакуації людей.

Висновки

Безпека від нещасних випадків (а заразом і охорона праці робітників) у будь якій організації - це дуже відповідальне, складне та багатогранне питання. Адже за ним - життя і здоров'я людей, які своєю працею створюють для держави матеріальні блага. Як показує світовий досвід безпека праці є основною гарантією стабільності та якості будь-якого виробництва. До того ж відсутність нещасних випадків позначається на професійній активності працюючих, на моральному кліматі в колективі, а отже і на ефективності та продуктивності праці, скорочує витрати на пільги та компенсації за роботу в шкідливих та небезпечних для здоров'я умовах.

В роботі розкрито питання безпеки від нещасних випадків у Арт-готелі «Баккара» ТОВ «НОТА-ПРОДАКШН», згідно з Положенням про систему управління охороною праці та Положенням про службу охорони праці ТОВ «НОТА-ПРОДАКШН», визначено відповідальних осіб за безпеку у Товаристві, а також розглянута організація проведення інструктажів з питань охорони праці.

Наданий перелік розробленої в Товаристві та введеної в дію документації з питань охорони праці.

Розглянуто систему пожежної безпеки Товариства та ії складових.

Та не слід забувати, ща найбільш поширеними первинними засобами пожежегасіння є вогнегасник. В роботі приведені типи вогнегасників та описано їх призначення. А найголовніше наведений План евакуації людей на випадок пожежі з приміщень Товариства у текстовій та графічній частинах.

Список використаних джерел

1. Положення про систему управління охороною праці Арт-готелю «Баккара» ТОВ «НОТА-ПРОДАКШН».

2. Положення про службу охорони праці Арт-готелю «Баккара» ТОВ «НОТА-ПРОДАКШН».

3. Програма навчання з питань охорони праці посадових осіб Арт-готелю «Баккара» ТОВ «НОТА-ПРОДАКШН».

4. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці Арт-готелю «Баккара» ТОВ «НОТА-ПРОДАКШН».

5. Положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки Арт-готелю «Баккара» ТОВ «НОТА-ПРОДАКШН».

6. Програма вступного протипожежного інструктажу Арт-готелю «Баккара» ТОВ «НОТА-ПРОДАКШН».

7. Програма вступного інструктажу з охорони праці Арт-готелю «Баккара» ТОВ «НОТА-ПРОДАКШН».

8. План евакуації людей на випадок пожежі з приміщень Арт-готелю «Баккара» ТОВ «НОТА-ПРОДАКШН».

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Навчання і систематичне підвищення рівня знань працівників і населення України з питань охорони праці як один з основних принципів державної політики власті. Види інструктажів, обов'язки та відповідальність інструкторів. Розслідування нещасних випадків.

  реферат [18,9 K], добавлен 29.06.2010

 • Евристичний потенціал соціологічної теорії ризику та теорії девіантної поведінки у дослідженні нещасних випадків на виробництві. Характеристика загальної ситуації нещасних випадків на виробництві по Україні. Охорона праці в надзвичайних ситуаціях.

  дипломная работа [2,6 M], добавлен 23.06.2013

 • Планування та фінансування робіт з охорони праці. Звітність підприємств і організацій з питань охорони праці. Первинний, повторний та позаплановий інструктажі, стажування та допуск до роботи. Основні причини смертельних травм та нещасних випадків.

  реферат [23,0 K], добавлен 19.02.2012

 • Поняття про виробничу травму, характеристика небезпечних та шкідливих факторів. Причини нещасних випадків та професійних захворювань, їх попередження та заходи виробничої санітарії. Розслідування та облік нещасних випадків, захворювань і аварій.

  реферат [23,8 K], добавлен 09.04.2010

 • Правові та організаційні засади охорони праці. Організація охорони праці на виробництві. Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків, професійних захворювань та аварій. Основні фактори виробничого середовища, що визначають умови праці на виробництві.

  курс лекций [383,2 K], добавлен 09.12.2008

 • Алкогольне, наркотичне сп'яніння та токсикологічне отруєння як одні з основних психофізіологічних причин нещасних випадків. Культура охорони праці як свідомий прояв особистого ставлення працівника до проблем безпеки при виконанні ним дорученої роботи.

  статья [20,8 K], добавлен 15.12.2009

 • Характеристика місцевих та загальних електричних травм. Забезпечення пожежної безпеки як один із важливих напрямків щодо охорони життя та здоров'я людей. Вимоги до шляхів евакуації працівників при пожежі на виробництві. Вентиляція виробничих приміщень.

  контрольная работа [338,2 K], добавлен 19.09.2009

 • Порядок та правила спеціального розслідування нещасних випадків. Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин. Розслідування та облік випадків хронічних професійних захворювань і отруєнь, реєстрація та облік професійних захворювань.

  лекция [39,3 K], добавлен 29.04.2010

 • Чим визначається економічна шкода від нещасних випадків. Державна політика в галузі охорони праці. Автоматичні системи гасіння пожежі. Устрій дренчерної установки. Газові та закачні вогнегасники. Відповідальність за оснащення об'єктів вогнегасниками.

  дипломная работа [32,0 K], добавлен 03.03.2009

 • Суть охорони праці як навчальної дисципліни. Основні терміни й поняття охорони праці. Небезпечні виробничі фактори. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях. Розслідування та облік нещасних випадків, спеціальне розслідування. Безпека праці при виплавці сталі.

  реферат [51,3 K], добавлен 05.03.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.