Бібліографічне забезпечення франкознавства

Духовний доробок та широта творчого діапазону видатного українського письменника Івана Франка. Спроби створення бібліографії з франкознавства. Пам’ятка читачеві "Іван Якович Франко". Дослідження спадщини Франка напередодні його 100-літнього ювілею.

Рубрика Литература
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 27.01.2010
Размер файла 21,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

12

Доповідь на Літній лабораторії Росії і Східної Європи в Іллінойському університеті (Урбана-Шампейн), 2006 рік

З іменем Івана Франка - діяча з колосальним духовним доробком, рівного якому за різноманітністю і широтою творчого діапазону та його багатству немає в історії України, - пов'язана ціла епоха української культури. Як дослідник історії літератури, фольклорист, історик та мовознавець він постійно звертався і до вивчення попередніх епох культурного розвитку, його глибоко цікавило і "Слово о полку Ігоревім", і діяльність Івана Вишенського, і творчість Шевченка, і поезія Лесі Українки; він уважно вивчав і літописи, і архіви, щоб осягти велич української історії та культури. До українського читача він доносив Данте, Шекспіра, Гавлічка-Боровського та ін. І в той же час нищівно розвінчував декадентство в мистецтві на грані XIX і XX століть. І. Франка захоплювали всі кращі досягнення світової літератури й наукової думки, на основі їх все своє життя він збагачував скарбницю української культури.

І. Франко був першорядним письменником, виключно талановитим поетом, видатним перекладачем, чудовим публіцистом, журналістом, організатором українського літературного процесу, невтомним редактором. Сьогодні поза спадщиною Івана Франка, цього, за влучним визначенням ще його сучасників, справжнього велетня думки і праці, неможливо уявити української культури, неможливо вивчати історію літературного процесу і суспільної думки.

Зі сказаного зрозуміло, яке важливе значення має вичерпна бібліографія творів і праць І. Франка та літератури про нього. Науковий огляд щодо бібліографічного забезпечення франкознавства показує і певні досягнення, і проблеми. Відсутність повноцінного бібліографічного забезпечення вносить значну складність в роботу не лише дослідників-літературознавців, але й вчених всіх інших ділянок суспільних наук в Україні. Ця складність обумовлена особливо тим, що Франкова спадщина розкидана по найрізноманітніших виданнях, журналах і газетах різними мовами - українською, польською, німецькою, російською, чеською, болгарською, англійською тощо. Багато його статей з'являлось під псевдонімами, криптонімами і взагалі анонімно. Ряд праць і творів Франка опубліковано в різних періодичних виданнях після його смерті. Критичні праці про нього і переклади художніх творів письменника з'являлись в багатьох країнах світу. Все це повинна б розкрити повна бібліографія по франкознавству, потреба в якій сьогодні відчувається виключно гостро. Проте, здійснення її вимагає ґрунтовної підготовки і великих зусиль дослідників та бібліографів. Чимала підготовча праця в цьому напрямі вже здійснена. Проведений аналіз свідчить, що бібліографічна та й дослідна робота переважно пожвавлюється перед ювілейними подіями. Можна констатувати циклічність такої роботи. До огляду включено тільки ґрунтовні бібліографічні посібники.

Першою серйозною спробою бібліографії Франка був "Спис творів Івана Франка за перше 25-ліття його літературної діяльності; (1874-1898)", складений товаришем та ідейним однодумцем письменника Михайлом Павликом з нагоди ювілею І. Франка і виданий у Львові в 1898 році. Цей покажчик є виключно цінною бібліографічною франкознавчою працею, бо він розкриває багато анонімних статей І. Франка, авторство яких було добре відоме М. Павликові. До того ж при складанні "Спису творів І. Франка" він консультувався з останнім. Проте, ця бібліографія не вичерпала всього, що написав І. Франко за 25 років своєї діяльності; немає в ній і бібліографічних вказівок на літературу про Івана Франка.

Наступною ширшою бібліографією з франкознавства був "Спис творів Івана Франка з додатком статей про нього і рецензій на його писання", складений В. Дорошенком. Вийшло лише два випуски (перший - в 1918 і другий - в 1930 р. у Львові) цієї бібліографії. Вони охоплюють художні твори І. Франка, критику й публіцистику та наукові праці, при чому лише до 1914 року. В наступних випусках мала з'явитись бібліографія рецензій І. Франка і статей про нього, але ці випуски не були здійснені. На жаль, ця бібліографія не може задовольнити вимог дослідників-літературознавців, бо, по-перше, є далеко неповною і, по-друге, незручною в користуванні. В одному з розділів її "Красне письменство" надзвичайно важко знаходити першодруки творів І. Франка, бо тут подані вони всуміш з численними передруками; розподіл статей між наступними підрозділами цієї бібліографії "Критика й публіцистика" і "Наука" часто зроблений чисто механічно і суб'єктивно. В бібліографії надзвичайно багато нерозкритих скорочень і відсилок "ibid. ", що значно ускладнюють користування нею.

Поруч з цими двома ширшими загальними бібліографіями з франкознавства, було кілька спроб підійти до створення бібліографічних покажчиків з окремих питань та рекомендаційних бібліографій. Так, в десятиріччя з дня смерті І. Франка - в 1926 році - Українським науково-дослідним інститутом книгознавства в Києві був складений бібліографічний покажчик за редакцією К. Довганя на 616 назв. Покажчик мав рекомендаційний характер.

Цікавою є пам'ятка читачеві "Іван Якович Франко", присвячена 85-річному ювілею від дня народження І.Я. Франка, видана під час Другої світової війни у м. Сталіно. Ця невеличка за розміром і змістом книжка була видана на самому початку Другої світової війни (здано в набір 16.06.1941 р., підписано до друку 1.07.1941 р., накладом 400 примірників).

Замість передмови використано офіційний матеріал РАТАУ про організацію ювілейного комітету та його склад, тим самим підкреслюючи основну ідею видання - увічнення пам'яті письменника і поширення його творів. Це і є своєрідним ключем до розуміння принципів відбору і структурної організації матеріалу.

Матеріал згруповано за трьома розділами: “Дати життя і творчості”, “Тематичний розподіл творів І. Франка”, Література про Івана Франка”. В першому розділі “Дати життя і творчості" відображено хронологію життя і творчості письменника, вказано джерело, звідки взято інформацію. Розділ “Тематичний розподіл творів І. Франка” фактично є рекомендаційним, покликаним допомогти читачеві визначати необхідні твори за темами, скористатися ними з метою самоосвіти, навчання. В цьому розділі опрацьовані не окремі видання або збірки творів Франка, а за кожною темою надано перелік творів з поданням року написання.

До розділу “Література про І. Франка” включено такі підрозділи: “Життєвий шлях І. Франка", “І. Франко - співець праці й боротьби", “І. Франко і російська література", “І. Франко і українські письменники", “І. Франко і світова література", “Художня література пам'яті І. Франка”. До цього розділу, в основному, включено статті із газет та журналів.

Оскільки цей тип видань розрахований на широкий загал читачів, то складачем використано метод поступового вивчення літератури, тому розташування матеріалу в тематичних розділах подано від статей загального характеру до конкретних. Отже, видання в цілому відповідало принципам відбору та систематизації матеріалу для рекомендаційних посібників. В останньому підрозділі “Художня література пам'яті І. Франка” вміщено інформацію про твори М. Бажана, Л. Дмитерка, П. Карманського, В. Лебедєва-Кумача, А. Малишка, М. Рильського, Л. Смілянського, Л. Шеремета, Ю. Яновського та ін., які присвячені І. Франкові. Складачем цього видання була Ніна Євгенівна Співачевська, перший бібліограф обласної бібліотеки та перша завідувачка бібліографічним відділом. Слід констатувати той факт, що видання цієї пам'ятки є прогресивним кроком для Донецької області, спробою наближення творчості великого українського письменника до читачів, населення.

До створення бібліографічних покажчиків з окремих питань належить бібліографія видань творів І. Франка в Радянській Україні, надрукована у харківському журналі "Червоний шлях" (1926, № 5), а в журналі "Плужанин" (1926, № 4-5) - стаття бібліографічного характеру на подібну тему: "Що видано з творів Ів. Франка на Радянській Україні?".

Позитивне значення для створення майбутньої вичерпної бібліографії про І. Франка мають і оглядові статті, що розповідають про І. Франка в інших літературах. Серед них заслуговують на увагу праці Ю. Жатковича "Мадярські переклади творів І. Франка" (Львів, 1916), І. Брика "Ivan Franko" ("Slovansky Prehled", 1926, ч.7-8), в якій дана бібліографія на тему зв'язків Франка з Чехією, І. Борщака "Франко у Франції" ("Українські вісті", Львів, 1927, 13/VIII), М. Пархоменка "Іван Франко на сторінках російської преси" ("Радянський Львів", 1948, № 12), Петко Атанасова "Иван Франко и България" ("Славяни", Софія, 1956, кн.2). В 1952 році Варшавська "iBiblioteka Narodowa" здійснила бібліографію творів І. Франка і праць про нього польською мовою, машинописний примірник якої має також Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка Академії наук України.

Значне пожвавлення бібліографічна робота в галузі франкознавства набула у зв'язку з широким розгортанням досліджень спадщини Івана Франка напередодні 100-літнього ювілею від дня його народження. У 1954 році видавництво Академії наук УРСР видало важливий бібліографічний покажчик "Іван Франко", складений І.3. Бойком, який подає всі головніші видання творів І. Франка і найбільш цінну з наукового боку літературу про письменника періоду 1941-1953 p. p. Цей покажчик далеко не вичерпує всього, що стосується І. Франка, і в цьому його чималий недолік. До того ж до покажчика зовсім не були включені матеріали про Франка та видання його творів, що побачили світ в цей період поза межами СРСР.

У 1956 році виходить друге видання цього бібліографічного покажчика, яке порівняно з першим значно розширено. До покажчика введено нові розділи "Твори І.Я. Франка в перекладі на мови народів СРСР", "Твори І.Я. Франка в перекладі на іноземні мови", "Світова література в перекладах І.Я. Франка". Утворено новий розділ "Перші видання І.Я. Франка". В цьому розділі подано книги Франка, видані ним самим або за його безпосередньою участю. Художні твори, переклади, розвідки про письменників світової літератури, наукові праці, книги на суспільно-політичні та інші теми, зібрані тут, свідчать про широкий діапазон творчих інтересів Франка. Розділ "Видання творів І.Я. Франка" доповнено збірками творів письменника за довоєнні роки, в яких є додаткові матеріали для творчої характеристики Франка, особливо як перекладача. Цей розділ поповнився значною кількістю нових видань тих років. У розділі "Твори І.Я. Франка в перекладі на російську мову" подається рубрика "Перші видання І.Я. Франка російською мовою". Це окремі видання перекладів у дореволюційні роки. Відомості про переклади, друковані в російській періодичній пресі до 1917 p., представлено в інших розділах покажчика. Значно доповнено розділ "Література про життя і творчість І.Я. Франка", тематичні розділи "Іван Франко і українська література", "Іван Франко і російська література", "Іван Франко і світова література". Доповнено розділ "Хронологічні дати життя і діяльності І.Я. Франка". Докорінно перероблені допоміжні покажчики. Зокрема, в покажчику художніх творів І.Я. Франка подано відомості про час написання кожного твору і зазначено, де він вперше опублікований. Це складне завдання розв'язано в тій мірі, в якій це дали змогу зробити бібліографічні джерела та стан вивчення текстів творів І. Франка. Окремо дається покажчик творів І.Я. Франка, перекладених на російську мову.

У 1955 році в четвертому збірнику Львівського університету "Іван Франко" з'явилась бібліографічна робота О. Дея "Публікація рукописної спадщини Івана Франка на Радянській Україні". У 1956 році Одеська державна наукова бібліотека ім. О.М. Горького видала методичні та бібліографічні матеріали про І. Франка до 100-річчя з дня його народження.

Львівська бібліотека Академії наук Української РСР до 100-річного ювілею підготувала "Каталог" франкознавчої літератури. До нього включена література, що знаходиться у фондах Львівської бібліотеки Академії наук УРСР. Матеріал згруповано за такими розділами:

1. "Твори та переклади І. Франка". В цьому розділі виділені підрозділи: "Загальні збірки та вибрані твори", "Проза", "Поезія", "Драматичні твори" та інше.2. "Переклади творів І. Франка". Матеріал розміщений за мовами перекладів.3. "Видавнича та редакційна діяльність І. Франка". У розділі вміщені збірки, альманахи, книги та брошури окремих авторів, у виданні або редагуванні яких приймав участь І. Франко. Тут відображені також передмови, вступні статті та коментарії, написані Франком до різних видань. На початку розділу розміщені видання окремих книг, потім - вступні статті, передмови в алфавітному порядку авторів книг або назв видань. Журнали і газети, у виданні або редагуванні яких приймав участь Франко, вміщені в розділі "Основні періодичні видання та збірники, в яких друкувались твори І. Франка".4. "Література про життя і творчість І. Франка". Матеріал розміщений в алфавітному порядку авторів або назв книг.5. "Бібліографія". В розділі відображені бібліографічні роботи про І. Франка.6. "Основні періодичні видання та збірники, в яких друкувалися твори І. Франка". Матеріали цього розділу виділені у дві окремі групи: Прижиттєві видання до 1916 року; Посмертні видання після 1916 року, в яких, в основному, публікувались вперше, раніше недруковані твори І. Франка.

У 1966 році видано семінарій "Іван Франко", що є першою спробою створення посібника, який всебічно охоплює творчу і суспільно-політичну діяльність одного з найвидатніших українських письменників. Автором розкривається понад 100 тем, є анотації, бібліографія. Семінарій складається з п'яти розділів. У першому розділі дається огляд найважливішої критичної літератури про письменника дожовтневого і радянського періодів і висвітлюються основні проблеми, над вирішенням яких працювали й працюють дослідники творчості письменника і над якими ще слід працювати. Крім того, в цьому розділі автор намагався показати ту гостру боротьбу, яка точилася й точиться зараз навколо спадщини Франка. Матеріали, що стосуються хронології життя й творчості Франка, читач знайде в другому розділі - "Життя і творчість Івана Франка в основних датах і документах". Основні відомості з франківської бібліографії про перші видання творів Франка, посмертні видання, твори російською мовою, в перекладах мовами народів СРСР та іноземними мовами, біографічні матеріали, покажчики творів письменника і критичної літератури про нього, список авторефератів докторських і кандидатських дисертацій, в яких досліджувалась творчість Великого Каменяра, - подано в третьому розділі. Центральним розділом книги є четвертий. В ньому визначені теми для самостійної роботи. Кожна тема анотується і супроводжується основною бібліографією. До складних, мало розроблених тем анотації даються поширені; простіші теми і краще висвітлені в літературі анотуються дуже коротко. Завершується книга п'ятим розділом, в якому містяться науково-методичні поради щодо організації і проведення спеціального семінару з літератури.

Таким чином сторічний ювілей Івана Франка показав всю велич українського письменника. Ця дата дала поштовх до дальшого розгортання дослідницької роботи над вивченням життя і творчості письменника. Почався новий етап у розвитку франкознавства. Важливими для франкознавства в цей період були роки 1966, 1971, 1976, 1981, коли відзначалися 110, 115, 120 і 125-ті роковини з дня народження І. Франка. Вони сприяли появі нових видань його творів, перекладів та досліджень. В цей час видається покажчик "Франкознавство у Львівському університеті: Хронологічний покажчик літератури" (1945-1981).

Для повного розкриття франкознавства саме цього періоду, тобто від 1956 по кінець 1985 p., видана М.О. Морозом бібліографія "Іван Франко", яка є продовженням бібліографічного покажчика, складеного І.3. Бойком. Зазначимо, що праця М.О. Мороза є продовженням бібліографічного покажчика, складеного І.3. Бойком, тільки за хронологічними межами. За структурою, відбором матеріалів та читацьким призначенням обидві роботи мають певні відмінності. До бібліографічного покажчика включені всі книжкові видання творів І. Франка українською мовою. Також повно подається інформація про публікацію рукописної спадщини, здійсненої за цей час. Упорядник намагався зібрати максимум відомостей про переклади творів І. Франка російською мовою, мовами народів СРСР та іноземними. У 1956-1985 p. p. з'явилася друком велика кількість критичної літератури, а також хронікальних матеріалів про різні форми вшанування письменника. Основною проблемою був відбір, виявлення всього вартісного й пропуск менш істотного. Критична література про І. Франка, друкована за цей час, а також хронікальні замітки подаються вибірково. При доборі бібліографічного матеріалу критерієм були не обсяг та місце публікації, а наукова вартість статті або замітки, цінність наявної в ній інформації. У тематичному порядку подаються всі проблеми франкознавства тридцятиріччя (1956-1985), за винятком розділу "І. Франко в художній літературі і мистецтві", де не вказуються тексти художніх творів, нот та праць художників, а лише критична література до теми, оскільки художні твори, присвячені І. Франкові, музичні композиції на слова поета, твори образотворчого мистецтва вже взяті на облік в інших бібліографічних покажчиках.

Матеріали, зібрані в розділах "Література про І. Франка, яка надрукована в союзних та автономних республіках СРСР" та "Зарубіжне франкознавство", об'єднані не за змістом, а за формальною ознакою - місцем публікації. Проте відповідні відсилання та допоміжні покажчики дадуть змогу і їх приєднати до певного розділу за темою. Тематичний порядок упорядкування матеріалів, система відсилання та допоміжні покажчики становлять одне ціле й дозволяють легко знайти потрібний матеріал.

Цей бібліографічний покажчик, як і згадані вище покажчики І.3. Бойка, дозволяють зробити підсумок досягненням радянського франкознавства до 1986 року, відобразити його стан і на цій основі виявити теми, які ще недостатньо опрацьовані або в окремих випадках ще й не поставлені. Було також завершене найповніше і найдосконаліше за рівнем підготовки текстів і їх коментуванням видання творів Івана Франка у 50-ти томах, що має непересічне значення для франкознавства.

Всі ці бібліографічні праці відіграють серйозну роль у справі популяризації спадщини І. Франка серед широких кіл читачів, з них багато скористаються дослідники-літературознавці, студенти, лектори. На жаль, після 1986 року ґрунтовні бібліографічні покажчики, присвячені І. Франку не видавались і тому, починаючи з цього періоду і до сьогодні, бібліографічне забезпечення франкознавства відсутнє. Разом з тим, наявна бібліографія є певним кроком на шляху до створення повної бібліографії франкознавчої літератури.

Література

1. Іван Якович Франко (1856-1916): Пам'ятка читачеві / Склала Н. Співачевська; Сталін. держ. обл. б-ка. - Сталіно: Донбас, 1941. - 25 с.

2. Іван Франко: Бібліогр. покажч. / АН УРСР, Держ. публ. б-ка УРСР. Склад.І.З. Бойко. - К.: Вид-во АН УРСР, 1954. - 200 с.

3. Іван Франко: Бібліогр. покажч. / АН УРСР, Держ. публ. б-ка УРСР. Склад.І.З. Бойко. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Вид-во АН УРСР, 1956. - 288 с.

4. Іван Якович Франко 1856-1916: Короткий бібліогр. покажч. / Львів. держ. ун-т ім.І. Франка, Наук. б-ка. Склад. Н.Р. Бережна; - Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1956. - 24 с.

5. Іван Якович Франко: Каталог творів письмен. та л-ри про нього. До сторіччя з дня народж. / Львів. б-ка АН УРСР. - Склад.: М.П. Гуменюк, В.К. Гумецький, С.А. Даревич та ін. - Львів, 1956. - 174 с.

6. Іван Якович Франко - великий український письменник: Метод. та бібліогр. матеріали до 100-річчя від дня народж. / Одес. держ. наук. б-ка ім.О.М. Горького. Упоряд. Кравченко Ж. М; - Одеса, 1956.

7. Іван Франко і Закарпаття: Корот. бібліограф. покажч. / Закарпат. обл. упр. культури, Держ. обл. б-ка для дорослих. Склад.В.І. Неточаєв, Ю.Ю. Качій. - Ужгород: Карпати, 1966. - 16 с.

8. Мороз О.Н. Іван Франко: Семінарій. - К.: Рад. шк., 1966. - 368 с.

9. Франкознавство у Львівському університеті: Хронол. покажч. л-ри (1945-1981) / Львів. держ. ун-т ім. І. Франка, каф. укр. л-ри, Наук. б-ка. Уклад. М.Л. Бутрин, М.П. Гордій, Г.М. Домбровська, Наук. ред. І.І. Дорошенко. - Львів, 1984. - 126 с.

10. Іван Франко і світова культура: Каталог вист. / АН УРСР, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. Уклад. С.В. Канчалава. Авт. вступ. ст. М.А. Вальо. - Львів, 1986. - 92 с.

11. Іван Франко: Бібліогр. покажч. 1956-1984/ АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. Упоряд. М.О. Мороз. - К.: Наук. думка, 1987. - 522 с.

12. Академія в одній особі: До 145-річчя від дня народж. та 85-річчя від дня смерті І. Франка: Реком. бібліогр. покажч. / ЦБС Поділ. р-ну ім.І. Франка (м. Київ); Уклад. Г.А. Брагарник. - К., 2001. - 88с.

13. Іван Франко в Одесі: До 145-річчя від дня народж.: Бібліогр. покажч. л-ри / Упоряд.: Г.Д. Зленко, О.І. Кравченко; Ред. І.С. Шелестович. - Одеса, 2001. - 103 с. - (Літ. Одеса; Вип.8)

14. Каменяр поступу: Метод. рек. б-кам до 150-річчя від дня народж.І.Я. Франка (1856-1916) / Івано-Франк. обл. універс. наук. б-ка ім. І.Я. Франка. Уклад. Г.М. Колотило; Ред. М.А. Альба. - Івано-Франківськ, 2006.


Подобные документы

 • Вплив видатного українського письменника Івана Франка на розвиток літературно-мовного процесу. Теоретичні та методологічні засади дослідження метафори й метонімії. Метафора та метонімія як засоби змалювання Івана Вишенського в однойменній поемі І. Франка.

  курсовая работа [65,0 K], добавлен 24.07.2011

 • Короткий нарис життя та творчості відомого українського письменника та публіциста Івана Франка, його літературна та громадська діяльність. Роль Франка в формуванні національної культурної свідомості народу. Філософські та естетичні погляди письменника.

  курсовая работа [95,8 K], добавлен 18.10.2009

 • Життєві віхи життя Івана Франка. Документи до історії докторату Івана Франка. Життєпис письменника. Біографія Івана Франко. Пробудження національної гідності та поступ до омріяної незалежності. Відповідальність перед майбутніми поколіннями.

  реферат [358,9 K], добавлен 21.10.2006

 • Місце видатного українського письменника, поета, філософа Івана Франка в українському національному русі, розвитку української культури, соціально-політичної та філософської думки. Роки життя та навчання. Літературна та просвітницька діяльність.

  презентация [534,1 K], добавлен 09.12.2013

 • Біографія та творчість відомого українського письменника та публіциста Івана Франка, його літературна та громадська діяльність. Перші літературні твори. Історична повість "Захар Беркут": образ громадського життя Карпатської Русі в XIII столітті.

  презентация [294,5 K], добавлен 02.11.2014

 • Шкільні роки письменника, успіхи в навчанні. Перші твори Франка, їх тематика та ідеї. Участь поета в громадському житті країни, видання книжок. Літературна спадщина Івана Франка, найвідоміші твори та збірки. Увічнення пам'яті великого українського поета.

  презентация [3,6 M], добавлен 20.03.2014

 • Український народ в особі Івана Франка має найвищий творчий злет своєї інтелектуальної культури. Філософський світогляд І. Франка. Позитивізм у соціальній філософії І. Франка. Проблема суспільного прогресу в працях І. Франка.

  курсовая работа [40,3 K], добавлен 17.09.2007

 • Ранні роки Івана Франка. Шкільна та самостійна освіта. Перші літературні твори. Арешт письменника за звинуваченням у належності до таємного соціалістичного товариства. Періоди творчості Франка. Останнє десятиліття життя. Творча спадщина: поезія та проза.

  презентация [2,6 M], добавлен 18.04.2013

 • Біографічні відомості життєвого та творчого шляху Юліуша Словацького. Спогади та твори в Ю. Словацького про Україну. Юліуш Словацький в українських перекладах та дослідження творчості поета. Творчість Ю. Словацького в інтерпретації Івана Франка.

  курсовая работа [38,9 K], добавлен 15.10.2010

 • Багатогранність діяльності Великого Каменяра, основні твори та його роль у розвитку української літератури. Теми лірики Франка. Вираження почуттів і роздумів героя, викликаних зовнішніми обставинами. Висока емоційність, схвильований тон розповіді.

  конспект урока [23,6 K], добавлен 04.04.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.