Теоретико-методологічні основи використання символів у творчості Василя Стуса

Зміст і джерела символіки природи у творах поета. Аналіз символів які зустрічаються у поезії В. Стуса, особливості використання ознак дерева, прірви, вогню, неба, кольорової палітри як символів зневіри і краху надій, безперервності життя і добробуту роду.

Рубрика Литература
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 15.09.2013
Размер файла 50,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Образи-символи тіней, прірви відомі в світовій літературі як такі, що зображають негативні явища людського буття. Символ-образ сну як провісника майбутнього чи як спосіб втілення нездійсненних бажань теж відомий у світовій літературі. Тут Василь Стус не відійшов від традицій світової літератури.

Дуже оригінальне висвітлена в поетичній творчості митця кольорова символіка. Біла й чорна барви відомі в світовій літературі та багатьох віруваннях, обрядах, звичаях як барви, що символізують жалобу. Також ці кольори асоціюються з війною, смертю, нещастям. Василь Стус розширює коло їх вживання. Він ще показує білий колір, як колір божевілля, а чорний - як крах надій на відновлення.

Відомо також, що чорний колір входить до класичного українського орнаменту на ряду з червоним, де червоний - то любов, життя, воля, а чорний - то журба, страждання. Таке класичне поєднання барв поет також використовує в своїх поезіях, але розширює їх символічне коло. За Стусом "червоне" - вітчизна, а "чорне" - тюрма.

Негативно митець виводить кольоровий образ фіолету. Він вважає, що фіолетовий колір - це "колір божевілля і судної доби". А блакитну (синю) і жовту (золоту) барви поет зображає як барви життєвого простору.

Вони в поезіях В. Стуса символізують середовище проживання (поле, синє, як льон) та життєдайну силу (жовтаве курчатко; паска, змащена яєчком; жовтогарячі кульбаби, що тішать півсвіту своїм теплом). Такі асоціації невипадкові. Адже жовтий і синій кольори присутні в українській геральдиці.

Таким чином, розглянувши систему образів-символів, що виведені в поезії Василя Стуса, робимо висновок, що вони мають глибокий зміст в поетичній творчості поета. Всі образи виникли на історичному та життєво-філософському ґрунті українського народу та народів світу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Віват Г.І. Про деякі особливості поезії Василя Стуса // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000. - №2.-С. 18-20.

2. Домбровський О. Дохристиянські вірування населення території України // Збірник праць Ювілейного Конгресу "Науковий конгрес у 1000-ліття хрещення Руси-України у співпраці з українським вільним університетом". - Мюнхен. -1988/1989.- С. 136-150.

3. Жулинський М.Г. Василь Стус // Із забуття - в безсмертя (Сторінки призабутої спадщини). - К.: Дніпро, 1990. - С. 417-431.

4. Жулинський М.Г. Із забуття - в безсмертя (Сторінки призабутої спадщини). - К.: Дніпро, 1990. - 448 с.

5. Zakydalsky Oksana. Василь Стус // Жіночий світ. - 1996. - №1-2. - С. 15.

6. Золотий гомін. Українська література: Хрестоматія для 11 класу середньої школи. - К.: Освіта, 1995. - 624 с.

7. Неділько В.Я. Василь Стус. Доля, життя, поезія. //Українська мова і література в школі. - 1992.- №2. - С. 21-30.

8. Плачинда С.П. Словник давньоукраїнської міфології. - К.: "Український письменник", 1993. -63 с.

9. Рарицький О. Гуманістичне осмислення буття (До історії літературного дебюту В. Стуса) // Дивослово. - 1999. - №2. - С.63-65.

10. Силенко Л. Мага Віра. Рідна Українська Національна Віра (РУН Віра). - Велика Британія - СІІІА - Канада - Австралія - Західна Німеччина, 1979. - 1428 с.

11. Словарь української мови / Упорядкував з додатком власного матеріалу Борис Грінченко. - В 4 т. - К.: Наукова думка, 1996. -Т.2:3-Н.- 582 с.

12. Стебельська А. За Україну його замучили... (Василь Стус) // Збірник наукових праць канадського НТШ. - Торонто, 1993. -С. 340-345.

13. Василь Стус. Твори у чотирьох томах шести книгах. Т.1: кн.1. - Львів: Видавнича спілка "Просвіта", 1994. - 432 с.

14. Василь Стус. Твори у чотирьох томах шести книгах. Т.1: кн.2. - Львів: Видавнича спілка "Просвіта", 1994. - 302 с.

15. Василь Стус. Твори у чотирьох томах шести книгах. Т.2. - Львів: Видавнича спілка "Просвіта", 1995. - 430 с.

16. Василь Стус. Твори у чотирьох томах шести книгах. Т.З: кн.1. - Львів: Видавнича спілка "Просвіта", 1999. - 486 с.

17. Василь Стус. Твори у чотирьох томах шести книгах. Т.З: кн.2. - Львів: Видавнича спілка "Просвіта", 1999. - 496 с.

18. Ткач М. Дерево роду. - К.: "Анфас", 1995. -112 с.

19. Українська література: Хрестоматія 11 клас для середніх навчальних закладів. - К.: Ірпінь, 2000. - 576 с.

20. Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики XX ст.: В З т. - К.: Видавництво "Рось",1994,-Т.З.-688 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Причини виникнення збірки в'язничної лірики, джерела життєвої і творчої наснаги митця. Місце і значення Василя Стуса у літературному процесі шістдесятників. Багатство образи і символів в його віршах. Провідні мотиви метафори, філософська складова поезії.

  курсовая работа [60,5 K], добавлен 11.12.2014

 • Аналіз мотивів творчості В. Стуса, його зв’язку із світовою культурою, розкриття філософських глибин та художніх особливостей. Огляд екзистенційної проблематики збірок "Зимові дерева" і "Веселий цвинтар". Огляд еволюції творчого мислення в ліриці поета.

  курсовая работа [44,5 K], добавлен 05.09.2011

 • Головні дати життя і творчості Стуса. Матеріали про долю та творчість поета, його приналежність до шістдесятників - опозиційно настроєної національно свідомої молодої інтелігенції, що протиставляла себе тоталітарному режимові. Листи Стуса до друзів.

  реферат [54,9 K], добавлен 16.12.2010

 • Василь Стус як один із найбільших українських поетів нашого століття і правозахисник з відвертою громадянською позицією. Світоглядні засади В. Стуса. Національно-генетичний аспект концепції любові у його творчості. Особливості інтимної лірики В. Стуса.

  дипломная работа [88,5 K], добавлен 19.09.2012

 • Характеристика етапів життя Василя Стуса – українського поета, літературознавця, перекладача. Участь поета у культурно-національному русі та його правозахисна діяльність. Стус очима відомих людей. Літературна спадщина Василя Стуса та запізніла шана.

  презентация [1,0 M], добавлен 22.09.2012

 • Види та функції неологізмів, способи їх творення у сучасній українській мові. Загальна характеристика новотворів в творчості Василя Стуса, причини переважання складних утворень. Вдавання автором до власного словотворення для влучнішого розкриття думки.

  курсовая работа [55,0 K], добавлен 05.10.2012

 • Літературні критики намагаються витлумачити важкоприступність Стусової поезії, дошукуються причини свого нерозуміння Стуса. Розгублені дослідники творчості пояснюють це ускладненою образною системою, незвичною лексикою.

  реферат [37,2 K], добавлен 20.05.2004

 • З`ясування значення поняття художнього образу, засобів втілення його у поетичному творі. Аналіз образу радості в творчості українських поетів. Дослідження даного образу у пейзажній ліриці збірки В. Стуса "Зимові дерева". Особливості розкриття теми.

  курсовая работа [61,0 K], добавлен 06.05.2015

 • У найближчих друзів Василя Стуса склалося враження, що він у свій внутрішній світ нікого не пускав і що його ніхто так і не зрозумів. Видається, що люди, які досить близько знали Стуса, змирилися з його незбагненністю.

  дипломная работа [36,7 K], добавлен 10.01.2003

 • Творчість як можливість власної свободи: особливості авторського самовираження Василя Стуса. Найважливіші етапи життєвого шляху поета. Ліричний герой і його існування в ворожих умовах, дослідження вияву духовної міці та його протидії тоталітарній системі.

  дипломная работа [64,6 K], добавлен 31.10.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.