Наукова діяльність та письменницька творчість Івана Франка

Вклад І. Франка у висвітленні революційного руху у галицьких землях у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., активним учасником якого він був сам. Внесок наукових досліджень Каменяра у розвиток краєзнавства та українського національно-культурного руху.

Рубрика Литература
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 10.12.2014
Размер файла 2,4 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

15. Походзіло М. Робітнича тематика в творчості І. Франка / М. Походзіло - К.: Свічадо, 1956 . - 151, 153 с.

16. Рожик М. Дослідження всесвітньої історії нового часу у працях І. Франка / М. Рожик // матеріали Міжнародного наукового конгресу, присвяченого 150 річчю від дня народження І. Франка. - Львів: Світ, 2010. - С. 877-885.

17.Третяк М. Філософські погляди І. Я. Франка / М. Третяк // наукові записки Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. - К.: Думка, 2001. - Вип.VІІІ. - С. 86-89.

IIІ. Підручники і посібники

18. Лімановський Б. Галичина пером і олівцем / Б. Лімановський. - Львів: Літопис, 1892. - 162 с.

19. Вайнберг М. Іван Франко про становище трудящих Галичини під гнітом панської Польщі та австрійської монархії / М. Вайнберг. - К.: Дніпро, 1957. - 84 с.

20. Гуржій І.О. Іван Франко як історик селянства України / І. Гуджій. - К.: Вік, 1956.-561 с.

21. Коцюбинський М. Іван Франко. Твори в шести томах- Т. 4. - Київ, 2001. - 551 с.

22. Ломова М. Етнографічна діяльність Івана Франка / М. Ломова - К.: Свічадо, 1957. - 99 с

23. Мороз З. Історична драма Івана Франка / З. Мороз // Інтерес Франка до історичного минулого. Дослідження. - К.: Веселка, 2004. - 119 с.

24. Марченко М. Українська історіографія/ З. Марченко - Київ, 1959. - 35 с.

25. Скоморовський В. Погляди І. Франка на історію українського народу періоду середньовіччя та нового часу / В. Скоморовськуий - Івано-Франківськ: Плай, 2004. - 264 с.

26. Франко І. Галицьке краєзнавство / І. Франко // Твори в 50-ти томах. - Т. 46. - К.: Дніпро, 1986. - 150, 160с.

27.Якимович Б. Іван Франко - видавець / Б. Якимович // Книгознавчі та джерелознавчі аспекти. - Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. - 691 с.

ІV. Інтернет ресурси

28. Іван Франко як краєзнавець [електронний ресурс] . - Режим доступу: http://lib.if.ua/franko/1310568802.html

29. Іван Франко як історіограф Галицького краєзнавства (до 150-річчя від дня народження)[електронний ресурс ]. - Режим доступу: http://vchys.com.ua/referatu/geografia/13949-van-franko-yak-storograf-galickogo-krayeznavstva-do-150-rchchya-vd-dnya-narodzhennya.html

30. Іван Франко Задушні дні у Львові 1848 р. [електронний ресурс] . - Режим доступу: http://www.i-franko.name/uk/History/ZadushniDniULvovi1848.html

31. Участь Івана Франка в суспільно-політичному русі Галичини кінця XIX - початку XX ст.[електронний ресурс] . - Режим доступу: http://lib.if.ua/franko/1310568585.html

32. Москалюк М. Іван Франко й українська політична думка Галичини [електронний ресурс] . - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vpu/Polit/2011_4-5/26-31_copy.pdfІ.

Додаток А

Іван Франко з товаришами 1875 р.

Додаток Б

Іван Франко 1890 р.

Додаток В

Іван Франко серед українських письменників

Додаток Г

Іван Франко в редакції 1896 р.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Короткий нарис життя та творчості відомого українського письменника та публіциста Івана Франка, його літературна та громадська діяльність. Роль Франка в формуванні національної культурної свідомості народу. Філософські та естетичні погляди письменника.

  курсовая работа [95,8 K], добавлен 18.10.2009

 • Дослідження особливостей розвитку української літератури в другій половині ХІХ століття. Вивчення творчості письменників-патріотів: Лесі Українки, Марка Вовчка, Івана Нечуй-Левицького, Панаса Мирного, Івана Франка. Основні риси реалізму в літературі.

  презентация [396,5 K], добавлен 30.09.2015

 • Вплив видатного українського письменника Івана Франка на розвиток літературно-мовного процесу. Теоретичні та методологічні засади дослідження метафори й метонімії. Метафора та метонімія як засоби змалювання Івана Вишенського в однойменній поемі І. Франка.

  курсовая работа [65,0 K], добавлен 24.07.2011

 • Український народ в особі Івана Франка має найвищий творчий злет своєї інтелектуальної культури. Філософський світогляд І. Франка. Позитивізм у соціальній філософії І. Франка. Проблема суспільного прогресу в працях І. Франка.

  курсовая работа [40,3 K], добавлен 17.09.2007

 • Особливості формування української нації на Галичині наприкінці XVIII - першій половині ХІХ ст. Ставлення Івана Франка до релігії та церкви. Критика поетом-атеїстом духовенства. Економічне положення українського народу в Галичині. Боротьба науки з вірою.

  статья [21,3 K], добавлен 14.08.2017

 • Короткі біографічні відомості про життя українського поета І. Франка, перші збірки. Збірка "З вершин і низин" як складна мистецька будова з віршів, писаних у різний час і з різного приводу. Драматургія Франка як невід'ємна складова українського театру.

  реферат [45,4 K], добавлен 17.02.2010

 • Біографічні відомості життєвого та творчого шляху Юліуша Словацького. Спогади та твори в Ю. Словацького про Україну. Юліуш Словацький в українських перекладах та дослідження творчості поета. Творчість Ю. Словацького в інтерпретації Івана Франка.

  курсовая работа [38,9 K], добавлен 15.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.