Образ Катерини в однойменному творі Т. Шевченка

Аналіз творчості Тараса Шевченка як вищого етапу у розвитку української культури. Жіночі образи у творах. Моральне падіння чи моральна велич жінки за поемою "Катерина". Розповідь про трагічну долю української дівчини, яку знеславив московський офіцер.

Рубрика Литература
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 13.05.2014
Размер файла 65,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

3. Брижицька С. Життя і слово українця для українців. Тарас Шевченко і становлення національної ідентичності українців. За матеріалами книг вражень на його могилі 1896-1926 рр.: Монографія / Світлана Брижицька; КНУТШ; Центр українознавства. - Київ, 2006. - 294с

4. Бузина О. Вурдалак Тарас Шевченко.К., 2000.

5. Ващенко В.С. Епітети поетичної мови Т.Г. Шевченка: Словник-покажчик. - Дніпропетровськ, 1982.

6. Видатні діячі України минулих століть.К., 2001. - С.586-587.

7. Зайцев П. Життя Тараса Шевченка.К., Обереги, 2004 - С.43-44.

8. Звольський В. Минуле українського народу та його значення у поетичній творчості Тараса Шевченка // Сучасність. - К., 2006. - 3. - С.66-91.

9. Кирилюк Є.П. Шевченко і наш час / Є.П. Кирилюк. - Київ, 1968. - 237с

10. Кирилюк Є.П. Шевченкознавчі та славістичні дослідження / Є.П. Кирилюк. - Київ, 1977. - 240с.

11. Клочек Г.Д. Поезія Тараса Шевченка: сучасна інтерпретація. Навчально - методичний посібник.

12. Кононенко, П. Тарас Шевченко: із минулого у майбутнє [Текст] / П. Кононенко, Т. Кононенко // Віче. - 2004. - N7. - С.61-66.

13. Король В. Історія України в житті та творчості Т. Шевченка // Вітчизна. - 2002. - №3-4. - С.120.

14. Куєвда, В. Національні психотипи у творчості Т. Шевченка [Текст] / В. Куєвда // Практична психологія та соціальна робота: Науково-практичний освітньо-методичний журнал. - 2007. - N 11. - С.52-56.; №12. - С.58-64.

15. Мосенкіс Ю.Л. Глибини Кобзаревого слова // Шевченкознавчі студії. - К., 1994. - С.101-103

16. Орлюк, Я. Філософія "світла" і "тіні" у творчості Т.Г. Шевченка [Текст] / Я. Орлюк // Українська література в загальноосвітній школі. - 2005. - № 9. - С.2-4.

17. Погребенник В.Ф. Історичні й філософські акорди поезії Тараса Шевченка/В. Погребенник // Українська література в загальноосвітній школі, 2008, N 2. - С.2-5

18. Попович, М. Розумом і серцем [Текст] / М. Попович // Наука і суспільство. - 2007. - № 3/4.

19. Русанівський М.С. Шевченко і українська література першої половини 19 ст.: До проблнми творчого формування раннього Шевченка; Дисс. канд. філіол. наук / Русанівський М.С. - Київ, 1940. - 180л. - Надруковано на друк. маш.

20. Саїдова, З.М. Історія України у творчій спадщині Тараса Шевченка [Текст] / З.М. Саїдова // Колега: Науково-популярний журнал для молоді. - 2004. - N 3. - С.2-26

21. Семчишин Мирослав. Тисячоліття української культури. - К., 1993.,

22. Скоць А. Шевченкова "Катерина” / А. Скоць // Українська мова і література. - 1991. - № 6. - С.30.

23. Ткачук, Микола. Наративна оптика поеми Тараса Шевченка "Катерина" / М. Ткачук // Слово і час. - 2009. - № 3. - С.26-33. - Бібліогр.: с.33

24. Харчук, Р. Проблема прототипу в творчості Тараса Шевченка / Р. Харчук // Дивослово. - 2006. - № 3. - С.49-54.

25. Шевченко Т. Кобзар / Т.Г. Шевченко. - К.: Наук. думка, 2002. - 368с.

26. Шубравський В. Є. Уроки Шевченківського милосердя // Українська мова і література в школі. - 1991. - 5. - С.79-85

27. Щербакова Алла. Доля жінки в поемах "Катерина" та "Наймичка" // Дивослово. - 2010. - №3.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Які жінки зустрічалися на життєвому шляху поета, як вплинули вони на його світогляд. Твори Тараса Шевченка, які присвячені жінкам. Прекрасний світ інтимної лірики Кобзаря, його сердечні пристрасті і розчарування. Образ Шевченкової ідеальної жінки.

  разработка урока [21,5 M], добавлен 29.03.2014

 • Велич титанічного подвигу Т. Шевченка як основоположника нової української літературної мови. Аналіз особливостей інтерпретації Шевченка, історичних постатей його творчої спадщини. Здійснення безпомилкових пророцтв Кобзаря. Релігійний світогляд Шевченка.

  курсовая работа [76,6 K], добавлен 24.02.2014

 • Кирило-Мефодіївське товариство та заслання Т.Г. Шевченка. Історіографія та методологія дослідження творчості Тарас Григоровича. Автобіографія на засланні. Моральне падіння і духовне преображення людини у "Розп'ятті". Невільницька поезія Т.Г. Шевченка.

  курсовая работа [52,1 K], добавлен 03.01.2011

 • Висвітлення питань проблем навчання і виховання, любові до матері та жінок у творах Тараса Григоровича Шевченка. Розкриття історії обездоленої жінки у поемі "Осика". Аналіз образу знеславленої, нещасної, але вольової жінки Лукії в творі "Відьма".

  курсовая работа [42,9 K], добавлен 06.09.2013

 • Україна як iсторичний момент у творчостi кобзаря. Україна як предмет ліричного переживання поета. Поезія Тараса Шевченка давно стала нетлінною і важливою частиною духовного єства українського народу. Шевченко для нас-це не тільки те, що вивчають, а й те,

  дипломная работа [44,0 K], добавлен 03.02.2003

 • Роль творчої спадщини великого Кобзаря в суспільному житті й розвитку української літератури та культури. Аналіз своєрідності і сутності Шевченкового міфотворення. Міфо-аналіз при вивченні творчості Т.Г. Шевченка на уроках української літератури.

  курсовая работа [44,0 K], добавлен 06.10.2012

 • Дитинство та юнацькі роки Т. Шевченка, знайомство з народною творчістю, поява хисту до малювання. Рання творчість та життя Тараса перед засланням, після арешту і на засланні. Аналіз творчості Шевченка, відображення думок і настроїв українців його часу.

  реферат [21,7 K], добавлен 18.11.2010

 • Аналіз тропів як художніх засобів поетичного мовлення. Особливості Шевченкової метафори. Функції епітетів у мовленнєвій палітрі поезій Кобзаря. Використання матеріалів із поезій Тараса Шевченка на уроках української мови під час вивчення лексикології.

  дипломная работа [89,6 K], добавлен 11.09.2014

 • Вплив поезій Т. Шевченка на творчість П. Куліша. Історичний контекст творчості митців. Могутній емоційний потенціал творчості Шевченка. Доля Куліша - доля типової романтичної людини. Народні розміри у творах поетів. Наслідування Шевченка Кулішем.

  курсовая работа [52,5 K], добавлен 22.02.2011

 • Імена жінок, які полонили серце Тараса. Жінки і почуття до них та їх роль в житті і творчості Т.Г. Шевченка. Дитяче кохання до Оксани Коваленко. Кохання до Ядвіги Гусиківської. Теплі спогади про Закревську Ганну Іванівну. Захоплення Амалією Клоберг.

  презентация [4,1 M], добавлен 17.03.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.