Лінгвістичні засоби створення ірреального світу у романі Джорджа Р.Р. Мартіна "A game of thrones"

Стилістичні і лексико-семантичні особливості жанру фентезі. Квазеліксеми у научній фантастиці. Процес формування та особливості створення ірреального світу у романі письменника-фантаста Дж. Мартіна за допомогою лінгвістичних та стилістичних засобів.

Рубрика Литература
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 10.01.2014
Размер файла 47,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Jaime Lannister зветься ” The Kingslayer”,цей епітет Мартін використовує, тому-що Джеймі зарубав старого короля Ейріса II, якого був зобов'язаний захищати. Petyr Baelish також відомий нам, як ” Littlefinger”. Також Мартін використовує різноманітні красиві епітети, таки як :

“A dragon's hot breath”, “Bleeding star”, “Cream dragon”, “Silver-shied creature”, “Monstrous giant” “Blood-Red Wirewood”etc.

Наведемо декілька прикладів створення ірреального світу у романі за допомогою порівняння :

“You wear your honor like a suit of armor..” -[29, 318] тут Мартін має на увазі,що честь для героя - защитна броня, ніби доспехи.

“See how it unfurls across heavens like a dragon's hot breath.”, [29,214] - тут автор провів паралель між коліром зарева та диханням дракону, тобто зробив порівняння.

“He resembled me a giant.” - [29, 118]тут Мартін провів порівняння між звичайною людиною та Гігантом, маючи на увазі, що ця людина більша ніж інші.

“And I have a tender spot in my heart for cripples and bastards and broken things.” - [29, 193] - тут Мартін проводить порівняння зруйнованих речей, та калек або бастардів.

“A mind needs books as a sword needs a whetstone, if it is to keep its edge.” [29, 73]- тут чітке порівняння між користю книг для розуму, та користю точильника для меча, щоб зробити його гострим.

“You may be as different as the sun and the moon but the same blood flows through both your hearts.”-[29, 257] тут Мартін вказує на повну неоднаковість між героями, порівнюючи їх з сонцем і луною.

Висновки до другого розділу

Отже, підбиваючи деякі підсумки в другому розділі нами були розглянуті практичні передумови дослідження. Ми детально розглянули роман жанру фентезі ”A Game of Thrones”, його походження та історію, лінгвістичні та стилістичні особливості цього роману, ми розглянули основні стилістичні засоби створення ірреального світу у цьому романі, а також звернули увагу до діалектів окремих вигаданих народів, провели лексичний аналіз щодо назв, імен, та мов цих народів.

Проведений практичний аналіз роману Дж. Мартіна Гра Престолів дозволяє зробити наступні висновки:

· Роман «Гра Престолів» поєднав в собі елементи чарівної казки. Але насамперед Мартін намагався створити свою епопею більш у історичному жанрі, ніж у казковому. Загальною темою в жанрі фентезі, як ми розглядали у першому розділі, є битва між добром і злом, яку Мартін відкидає за невідображення реального світу.

· Між ірреальним світом роману Гра Престолів та реальним життям можна провести аналогію на прикладі історичних подій Англії.

· Ми дізналися, що великий вклад у творчість Дж.Мартіна внесли такі письменники, як : Г.Ф. Лавкрафта, Роберта Говарда, Дж.Р.Р. Толкієна, Роберта Хайнлайна, Еріка Френка Рассела, Андре Нортона, Айзека Азімова,Фріца Лейбера, і Мервіна Піка.

· Ми виявили, що основними стилістичними засобами створення ірреального світу у книзі Дж.Мартіна Гра Престолів, є метафора, порівняння та епітет.

Таким чином, логічним і необхідним стає перехід до загальних висновків, де ми відповідно до мети дослідження підведемо підсумки проведеного дослідження щодо особливості створення ірреального світу у романі Дж.Мартіна “A Game of Thrones” за допомогою лінгво-стилістичних засобів.

ВИСНОВКИ

· Доведено, що Дж. Р.Р. Мартін при створенні роману “A Game of Thrones”, черпав натхнення з історичних подій минулих часів. З цими подіями проведено аналогію зі змістом роману “A Game of Thrones”, та виявлені закономірності та схожі прикмети.

· Виявлено, що твори, фентезі жанрів,характеризуються цілим рядом специфічних мовних особливостей,обумовлених тим, що описуваний в них світ цілком або частково змодельований автором.

· Досліджено, що незважаючи на те, що Мартін черпав натхнення з робіт інших авторів цього жанру, його роман-епопея сильно відрізняється від стандартного "казкового" фентезі. В його роботі зроблено наголос на реалізм і брутальність, а використання магії і містики, як для жанру фентезі, зведено до мінімуму.

· Показано, що квазеліксеми, як лексичні одиниці, що використовуються в творах літературної фантастики та фентезі є важливою складовою написання творів та романів цих жанрів.

· Виявлено лексичні засоби створення ірреального світу Джорджем Мартіном в романі ”A Game of Thrones” на прикладі порівняння декількох діалектів різних вигаданих народів, використання квазелексем для створення назв певних істот у романі Мартіна ”A Game of Thrones”.

· Доведено, що одним з основних та найголовніших стилістичних засобів створення ірреального світу в романі Дж. Р.Р. Мартіна “A Game of Thrones”, є метафора, порівняння та епітет.

· Виявлено, що основними квазелексемами у романі Мартіна ”A Game of Thrones” були назви ірреальних створінь, які часто зустрічалися нам у романі.

· Виявлено, що Мартін користується певним вокабуляром, тобто створює свою мову для певних народів, які існують у ірреальному світі роману ”A Game of Thrones”.

· Виявлено, що роман «A Game of Thrones» поєднав в собі елементи чарівної казки. Але насамперед Мартін намагався створити свою епопею більш у історичному жанрі, ніж у казковому. Загальною темою в жанрі фентезі, як ми розглядали у першому розділі, є битва між добром і злом, яку Мартін відкидає за невідображення реального світу.

СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ

1. Антрушина Г.Б. Лексикология английского языка : учеб. Пособие для студентов / Г.Б. Антрушина. - М.: Дрофа, 2000.

2. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. (Стилістика декодирования.) : учеб. пособие для студентов фак. и ин-тов иностр. яз / И.В. Арнольд. - Л.: Просвещение, 1973

3. Беренкова В.М. Жанр фентезі як об'єкт лінгвістичного дослідження // Вісник Адигейского державного університету. Серія 2: Філологія і мистецтвознавство. - 2009.

4. Будагов Р.А. Литературные языки и языковые стили / Р.А. Будагов. - М.: Высшая школа, 1967.

5. Бунтман Е.М. // Черный ужин 1440, 04 октября.

6. Карасик В.И. Концепты-регулятивы // Язык. Сознание. Коммуникация: Сб. статей / Отв. ред. В.В. Красных, А.И. Изотов. - М.: МАКС Пресс, 2005. - Вып. 30. - С.95-108.

7. Лопухов Д. М. / Что такое фэнтези? / Кировоград, Порог,2003

8. Мартин Дж.Р.Р. Игра Престолов // перевод с англ. Ю.Р. Соколова // М.:АСТА:Астрель,2012 - 770 c.

9. Соскина, С.Н. Квазилексемы научной фантастики как особый вид художественных окказионализмов // Структура текста и семантика языковых единиц / С.Н. Соскина. - Калининград, 2001. - С. 196-203.

10. Устинов В. Г. Войны роз. Йорки против Ланкастеров. -- М.: Вече, 2012. // 448 c

11. Guxens, Adria (October 7, 2012). "George R.R. Martin: "Trying to please everyone is a horrible mistake"". Archived from the original on January 23, 2013. Retrieved October 9, 2012.

12. Flood, Alison (April 13, 2011). "George RR Martin: Barbarians at the gate".Archived from the original on April 4, 2012. Retrieved January 21, 2012.

13. Bridgette Redman, (May 2006). "George R.R. Martin Talks Ice and Fire". Archived from the original on April 4, 2012. Retrieved January 21, 2012.

14. Damien G. Walter, (July 26, 2011). "George RR Martin's fantasy is not far from reality". Archived from the original on April 5, 2012. Retrieved January 21, 2012.

15. David Orr, (August 12, 2011). "Dragons Ascendant: George R. R. Martin and the Rise of Fantasy". Archived from the original on April 5, 2012. Retrieved January 21, 2012.

16. ”Interview: George R.R. Martin” “Deep Magic 41” [19-21 pp] // 2005

17. Interview: Martin, George R. R. (March 12, 2012). In Conversation With George R.R. Martin on Game of Thrones Part 1 - TIFF Bell Lightbox. Retrieved April 1, 2012.

18. Poniewozik, James (April 18, 2011). "GRRM Interview Part 2: Fantasy and History". Archived from the original on April 4, 2012. Retrieved January 21, 2012.

19. Laura Miller, (April 11, 2011). "Just Write It! A fantasy author and his impatient fans.". Archived from the original on April 4, 2012. Retrieved April 23, 2010.

20. Nick Gevers, (December 2000). "Sunsets of High Renown - An Interview with George R.R. Martin".Archived from the original on April 4, 2012. Retrieved January 21, 2012. (Interview approved by GRRM.)

21. Rachael Brown, (July 11, 2011). "George R.R. Martin on Sex, Fantasy, and A Dance With Dragons".Archived from the original on April 4, 2012. Retrieved February 2, 2012.

22. Tasha Robinson, (December 11, 2000). "Interview: George R.R. Martin continues to sing a magical tale of ice and fire".Science Fiction Weekly 6, No.50 (190). Archived from the original on June 27, 2001. Retrieved February 2, 2012.

23. MacLaurin, Wayne (November 2000). "A Conversation With George R.R. Martin". Archived from the original on April 4, 2012. Retrieved January 21, 2012. (Interview approved by GRRM.)

СЛОВНИКИ:

24. Апресин Ю.Д., Ботякова В.В., Латышева Т.Э. и др.; Англо-русский синонимический словарь /под рук. А.И. Розенмана, Ю.Д. Апресяна. - М.: Рус.яз., 1979. - 544с. (АРСС).

25. Гопман В.Л. Под ред. А.М. Николюкина // Краткая литературная

энциклопедия терминов и понятий. - М.: Н.П.К. Интелфак. - 2001.

26. Советский Энциклопедический Словарь. М., 1985. - 1600 с.

27. Токарева С. А., Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2-х т. / под ред. - М., 1994.-т. 2.-719 с.

28. Философский энциклопедический словарь. -- М., 1998. 575 с.

Ілюстративний матеріал :

29. George R.R. Martin A Game of Thrones // US hardcover (first edition), 1996 // 1028 p.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.