Образи-символи в романі Василя Барки "Жовтий князь"

Роман "Жовтий князь" у контексті української літератури про голодомор. Багатоплановість змісту, проблематики і тематики твору. Сім’я Катранників як уособлення долі українського народу, символічне значення кольорів, елементи і картини у даному романі.

Рубрика Литература
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 11.12.2014
Размер файла 59,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Василь Барка - один із перших носіїв правди, як для українців, так і народів світу. «Жовтий князь» у його довгому творчому житті став справжнім подвигом. Подібного романові В. Барки «Жовтий князь» в українській літературі немає. Як немає і письменника, який би так яскраво представив своєю творчістю інтелектуальні вияви української духовності на тлі світової культури.

Цінність роману полягає в тому, що в його основу покладено дійсні факти з життя, українського народу 1932-1933 рр., власні враження самого автора та спогади його сучасників. Роман - це хроніка жахливого голоду в Україні від осені 1932 до жнив 1933 року, а сім'я Катранників і село Кленоточі - тільки модель, через яку автор перепустив усі події цієї страшної трагедії. Разом з тим образи родини, як і інших персонажів, глибоко індивідуальні.

Сюжет і композиція роману гармонійно і доцільно вибудовані, багатоплановість змісту органічно злита в єдиному потоці життя, чуттів і помислів героїв, їх повсякденних борінь і страждань. Це твір не тільки про голод, але й арешти, репресії, висилки людей за межі України, масові розстріли, спустошення осель і цілих сіл. Це узагальнена й болюча правда про радянську тоталітарну систему всебічний показ основної причини трагедії: поневолення України російської комуно-більшовицькою імперією.

Поряд із головною проблемою твору - проблемою хліба, життя і смерті людей, на яку звертають увагу більшість дослідників, виділяємо не менш важливі проблеми - віри, чистоти і совісті людської душі, родинного виховання на основі народної етики й моралі.

Роман засвідчує високий художній рівень, неповторний авторський стиль. Зображенню трагедії в ньому підпорядковані всі мовно-художні та стилістичні засоби. Твір насичений відступами, роздумами героїв, вставними новелами. У романі значну роль виконують позасюжетні елементи, описи жителів і спустошених садиб, міських кварталів, вулиць і залізничних станцій. Описи, як правило, стислі, але дуже виразні, насичені образністю й символікою. Варто сказати і про особливу роль образів-символів, які надають романові алегоричності широти підтексту.

Мова персонажів яскрава й експресивна, індивідуалізована, багата на місткі авторські неологізми та словотвори.

Василь Барка - справжній майстер рідного слова, вписав яскраву сторінку в історію світового письменства, чим засвідчує невмирущість нашої мови й безсмертя народного духу. У цьому полягає безперечний вклад митця в розвиток не тільки української літератури ХХ ст., але й української літературної мови.

Список використаної літератури

1. Бернадська Н.І. Василь Барка: Основні віхи життя і творчості // Бернадська Н.І. Українська література ХХ ст.: навчальний посібник для старшокласників - 3-тє видання. - Київ: Знання-Прес, 2006. - С. 128-129.

2. Бойчук Б. Василь Барка // Бойчук Б. Спомини в біографіях. - Київ: Факт, 2003. - С. 83-91.

3. Вірний М. Дещо про життя і творчість Василя Барки / Поет // Українська думка. - 1998. - 12 листопада. - С. 4.

4. Головань Т. До питань про естетичну концепцію Василя Барки // Слово і час. - 2002. - №8. - С. 84-88.

5. Дзядик Н. «В душу прийматимем злагоду…» / твір за романом Василя Барки «Жовтий князь» / // Українська мова та література. - 2000. - №41. - С. 6.

6. Дроботько Н. Характеристика родини Катранників / за романом В. Барки «Жовтий князь» / // Дивослово. - 2000. - №6. - С. 37-38.

7. Дятленко Т. Символічний пейзаж як елемент метафізичного виміру у романі В. Барки «Жовтий князь». До проблеми формування вмінь аналізувати пейзаж у прозових творах різних художніх систем / Т. Дятленко // Всесвітня література та культура. - 2010. - №4. - С. 14-17.

8. Жулинський М. Василь Барка - культуролог і літописець українського народу // Народна творчість і етнографія. - 2003. - №4. - С. 56-66.

9. Жулинський М. Високий світоч віри. Голодомори в Україні та роман Василя Барки «Жовтий князь» / М. Жулинський // Нація. Культура. Література [Текст]: національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М.Г. Жулинський. - Київ, 2010. - С. 430-453.

10. Забарний О. Роман В. Барки «Жовтий князь» / До сприйняття образу літературного героя / // Дивослово. - 1996. - №10. - С. 30-34.

11. Йовенко С. Василь Барка (1908-2002) // Вітчизна. - 2005. - №3-4. - С. 92-93.

12. Карпенко В. Останній автограф Василя Барки // Література України. - 2006. - 13 квітня. - С. 1-7.

13. Князев Н. Специфіка мови Роману В. Барки «Жовтий князь» // Дивослово. - 1998. - №3. - С. 16-18.

14. Ковальчук О. Життя в зоні смерті / роман В. Барки «Жовтий князь» / // Українська мова та література. - 1996. - №9. - С. 7.

15. Кумейська Н. Василь Барка «Жовтий князь» // Дивослово. - 2005. - №3. - С. 27-28.

16. Медвідь Н. «Жовтий князь» Василя Барки - «Жнива скорботи» Роберта Конквеста: порівняльний аналіз на ідейному рівні // Українська література в ЗОШ. - 2004. - №12. - С. 27-31.

17. Медуниця М. Князь нашої літератури / Про Василя Барку і його роман «Жовтий князь» // Урядовий кур'єр. - 1999. - 9 лютого. - С. 8.

18. Мовчан Р. Лев-самітник в океані життя. Ювілейні штрихи з нагоди 100-річчя В. Барки / Р. Мовчан // Література України. - 2008. - 9 жовтня. - №39. - С. 1-6.

19. Мовчан Р. Між авангардизмом і модернізмом, або творчість Василя Барки / Р. Мовчан // Мовчан, Раїса. Український модернізм 1920-х: портрет в історичному інтер'єрі [Текст]: монографія / Р. Мовчан. - Київ, 2008. - С. 472-512.

20. Овсієнко Н. Чорна сповідь моєї Вітчизни. Урок психологічного дослідження роману В. Барки «Жовтий князь» / Н. Овсієнко // Дивослово. - 2008. - №7. - С. 9-13.

21. Орлюк Я. Василь Барка і його роман «Жовтий князь» // Дивослово. - 2000. - №6. - С. 34-36.

22. Павлів І. Роман «Жовтий князь» - один з найпомітніших творів української прози ХХ ст. (урок в 11 класі) / І. Павлів // Диво слово. - 2010. - №10. - С. 9-14.

23. Приходченко К. Василь Барка: Знайомий незнайомець // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2007. - №6 (лютий). - С. 31-33.

24. Пушко В. Архетипи в романі «Жовтий князь» В. Барки // Вісник КНУ: літературознавство. - 2001. - №10. - С. 23-25.

25. Русанова О. Національна трагедія на сторінках роману В. Барки «Жовтий князь» / О. Русанова // Українська мова та література. - 2008. - жовтень (№40). - С. 16-20.

26. Савченко В. Василь Барка - письменник апокаліптичної доби // Вітчизна. - 2007. - №5-6. - С. 155-157.

27. Слабошпицький М. Із життєпису білого монаха. Василь Барка: поет української діаспори / М. Слабошпицький // 25 поетів української діаспори [Текст] / М.Ф. Слабошпицький. - Київ, 2006. - С. 477-509.

28. Тельчарова В. Життєва основа роману В. Барки «Жовтий князь» // Дивослово. - 2000. - №6. - С. 31-33.

29. Федоренко Т. Композиційний аналіз роману «Жовтий князь» В. Барки // Українська література в загальноосвітніх школах. - 1999. - №4. - С. 21-25.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Улас Самчук і Василь Барка як видатні письменники України, їх життєвий та творчий шлях. Специфіка та особливості відображення головної трагедії українського народу - голодомору 1932-1933 років у оповіданнях У. Самчука "Марія" та В. Барки "Жовтий князь".

  контрольная работа [46,8 K], добавлен 02.06.2010

 • Єврейське питання у вікторіанській Англії. Своєрідність побудови роману Дж. Еліот. Сюжетні лінії Гвендолен Харлет і Д. Деронди та їх співвідношення. Протиставлення єврейської спільноти аристократичним колам. Образи-символи та алюзії на Біблію в романі.

  курсовая работа [47,1 K], добавлен 28.03.2014

 • Особливості розкриття теми сім'ї у романі Л. Толстого "Анна Кареніна". Історія створення та жанрова специфіка роману. "Родинні гнізда" в контексті твору. Узагальнюючі таблиці "Типи сімей у романі". Логічна схема "Причини трагедії "Анни Кареніної".

  курсовая работа [194,1 K], добавлен 22.12.2014

 • Проблеми, що підіймаються в романі: батьки й діти, проблема спілкування між людьми взагалі, самотність людини у суспільстві. Аналіз пізнавального змісту твору Дж. Селінджера, який зображує найгостріші проблеми суспільства, його виховальне значення.

  статья [23,8 K], добавлен 31.08.2017

 • Розкриття ідейного змісту, проблематики, образів роману "Чорна рада" П. Куліша, з точки зору історіософії письменника. Особливості відображення української нації. Риси черні та образів персонажів твору "Чорна рада", як носіїв українського менталітету.

  дипломная работа [131,5 K], добавлен 22.11.2010

 • Найважливіші проблеми XX століття у творчості Михайла Булгакова. Жанр, тема, ідея, проблематика та конфлікт роману "Майстер і Маргарита". Головний прототип Маргарити. Образи Воланда, Берліоза, Ліходєєва, Римського, Варенухи. Образи-символи у романі.

  презентация [4,8 M], добавлен 19.12.2015

 • Розкриття проблеми віри, єдності народу та опис епохи Хмельниччини у трилогії "Богдан Хмельницький". Змалювання періоду Руїн в одноіменному романі М. Старицького. Зображення гайдамацького руху - Коліївщини - в історичному романі "Останні орли".

  дипломная работа [67,7 K], добавлен 24.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.