Жыццё і дзейнасць Анатоля Вярніскі

Азнаямленне з жыццёвым шляхам Анатоля Вярцінсці. Яго творчая дзейнасць - праца літаратурным кансультантам, членам канстытуцыйнай камісіі і перакладчыкам; з'яўленне першых поетических зборнікаў "Песня пра хлеб", "Тры цішыні", "Чалавечы знак", "Выбранае".

Рубрика Литература
Вид презентация
Язык белорусский
Дата добавления 12.04.2011
Размер файла 125,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


HTML-версии работы пока нет.
Cкачать архив работы можно перейдя по ссылке, которая находятся ниже.


Подобные документы

 • Азнаямленне з гадамі дзяцінства і юнацтва Васіля Быкава - беларускага пісьменніка і грамадскага дзеяча; яго ўдзел у ваенных дзеяннях. З'яўленне друкаванага творы "Дапякло". Публікацыя зборнікаў "Ход канём", "Жураўліны крык", "Доўгая дарога дадому".

  презентация [962,2 K], добавлен 28.11.2013

 • Азнаямленне з жыццёвым і творчым шляхам А. Письмякова. Лірыка паэта наскрозь прасякнуты пачуццем патрыятызму і глубь любові да свайго роду, якія адлюстроўваюць праз апісанне прыгажосці Беларускага краю ў творах "Балада роду", "Трызненне паўстанца".

  курсовая работа [35,5 K], добавлен 05.03.2010

 • Азнаямленне з нялёгкім жыццёвым шляхам і творчымі напрацоўкамі (аднаактовай п’еса "Добра, калі добра канчаецца") айчыннага таленавітага драматурга Андрэя Макаенака, які вывеў камедыю ў сферу значных грамадскіх праблем і раскрыў яе сацыяльнае прызначэнне.

  презентация [198,8 K], добавлен 26.05.2010

 • Біяграфія і асаблівасці станаўлення творчай індывідуальнасці А.С. Грачанікава (1938-1991), а таксама аналіз палескіх матываў і пейзажных вобразаў у яго лірыкі. Апісанне і значэнне "малой радзімы" ў творчасці беларускіх спявае, у тым ліку і А. Грачанікава.

  курсовая работа [35,2 K], добавлен 16.03.2010

 • Актыўная і самабытная творчая дзейнасць паэта Аляксея Русецкага ў разнастайнасці мастацкіх манер і стыляў беларускай літаратуры. Праява асаблівасцяў таленту, интеллектуализма, лірызму і гуманістычных перспектыў пісьменніка ў паэме "Насустрач лёсу".

  реферат [40,5 K], добавлен 25.03.2011

 • Перыяды творчай дзейнасці Рыгора Мурашкі у 20—30-я гады і ў Айчынную вайну. "Папоўскі шлюб" - літаратурны дэбют пісьменніка ў газеце "Савецкая Беларусь" і творы, прасякнутыя пафасам абароны, дакладныя звесткі пра рабаўніцтва і вываз культурных багаццяў.

  реферат [28,8 K], добавлен 24.02.2011

 • Вацлаў Ластоўскі, паплечнік Я. Купалы і М. Багдановіча, стаяў у самым цэнтры беларускага нацыянальнага руху, народжанага на хвалі рэвалюцыйнага ўздыму 1905-1907 гг. У нацыянальнай гісторыі В. Ластоўскі застанецца і як актыўны грамадскі і дзяржаўны дзеяч.

  реферат [28,0 K], добавлен 25.02.2011

 • Азнаямленне з жыццёвым і творчым шляхамі літаратара Кастуся Калинойского. Вызначэнне ўплыву грамадзянска-палітычнай атмасферы на станаўлення рэвалюцыйна-дэмакратычнага светапогляду. Аналіз патрыятычных і дэмакратычных ідэй у творы "Хлопская правда".

  реферат [18,5 K], добавлен 16.03.2010

 • А. Франц – писатель, сатирик, патриот. "Остров пингвинов" как один из шедевров сатиры в мировой литературе, его история создания и судьба. Место и роль романа-памфлета "Остров пингвинов" в отражении действительности и авторских позиций А. Франца.

  контрольная работа [24,1 K], добавлен 29.09.2011

 • Грамадска-палітычнае жыццё Рэчы Паспалітай пачатку XVII ст. Цяга да "алітаратурвання" пісьменства: перапіска аршанскага старасты Кміты-Чарнабыльскага з членамі каралеўскай рады Вялікага княства Літоўскага. Летапісец як яркая творчая індывідуальнасць.

  реферат [41,3 K], добавлен 23.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.