Компаративний аналіз поетики новели "На острові" М. Коцюбинського та новели "Сама-самісінька" В. Стефаника

Виявлення відмінних рис новел "На острові" та "Сама-самісінька": використання Коцюбинським прийому ототожнення людської болі із зів'яненням природи; згущення Стефаником людських трагедій, його зосередженість на відтворенні душевних переживань героїв.

Рубрика Литература
Вид творческая работа
Язык русский
Дата добавления 20.04.2011
Размер файла 11,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Компаративний аналіз поетики новели "На острові" М. Коцюбинського та новели "Сама-самісінька" В. Стефаника

Виконала: студентка IV курсу

Групи ВС-57

Маслова Марина

Порівнюючи новели М.Коцюбинського та В.Стефаника я дійшла висновку, що їх новели "На острові" та "Сама-самісінька" багато в чому схожі.

По-перше, обидві майстерно написані в жанрі соціально-психологічної новели, який був притаманний обом письменникам.

По-друге, Стефаник пише діалектом, посилюючи цим враження авторової безсторонності, так як і у Коцюбинського, який не боїться поєднувати різні стилі української літературної мови, вживати слова-новотвори, оригінальні вирази, конструкції. В обох новелах підсилює поетику загальнонародна мова.

По-третє, обом новелам притаманний глибокий драматизм, хвилюючі образи, хоча й зумовлені різними підходами.

Коцюбинський змальовує трагічний символічний образ агави, приреченої на смерть,яка гине в пору розквіту,так само як і автор, який теж був у розквіті, коли хвороба підтяла його життя.

У новелі "Сама-самісінька" Стефаник,аби досягти найбільшого впливу на читача, примусити його пережити подію так, як переживають її герої, навмисне не розмежовує дійсності від марення баби і подає все в одному плані. Все зливається в одну жахливу дійсність - в страшну картину конання хворої, самотньої жінки.

Але в деяких аспектах поетики, можна побачити багато різних рис.

До прикладу, у М.Коцюбинського природа і людина зливаються у нього в одне ціле, стоять ніби в одному поетично-філософському ряду. Він був оспівувачем природи, тому всі його твори пройняті деякою "зеленістю".

Стефаник, навпаки, звертається до згущених людських трагедій, зображає майже всі сторони життя, найтрагічніші події, відтворюючи найтяжчі муки людини при цьому зберігаючи рівний, зовні спокійний тон розповіді. При цьому, чим чутливіше положення, тим холодніше автор пише. Він ніби відкидає усе несуттєве, випадкове, залишає лише найголовніше,додаючи до нього характерні деталі.

Новела "Сама-самісінька" не обтяжена побутом, зовнішніми умовами. Стефаник, на відміну від Коцюбинського не дає широких деталізованих описів природи, відібравши дві-три найхарактерніших деталей, немовби мимохідь, створює невеличку замальовку. Головна увага зосереджена на відтворенні душевних переживань героїв, викликаних трагічними подіями в їх житті. новела коцюбинський стефаник людський трагедія

Також, М.Коцюбинський в своїй новелі "На острові" не настільки загострює трагічність ситуацій і характерів, як це робить Стефаник в новелі "Сама-самісінька".

Будова обох новел також відрізняється. Якщо "Сама-самісінька" - це своєрідна маленька драма, то "На острові" складається з окремих картин-вражень. Це значно вирізняє поетику обох авторів.

Порівнюючи дві новели "На острові" М.Коцюбинського та "Сама-самісінька" В.Стефаника можна дійти висновку, що поетика обох новел дуже схожа, не зважаючи на деякі деталі, які просто виражають авторську мету.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • В. Стефаник – великий новатор у літературі. Особливості творення психологічної прози. Ставлення до творчості В. Стефаника тогочасних літераторів. Прихований ліризм новел Стефаника. Пізня творчість Стефаника.

  реферат [9,2 K], добавлен 13.08.2007

 • Дослідження особливості імпресіонізму як мистецького та, зокрема, літературного напряму. Розвиток імпресіонізму в українській літературі. Аналіз особливості поетики новел М. Коцюбинського пізнього періоду його творчості з точки зору імпресіонізму.

  курсовая работа [49,7 K], добавлен 14.08.2010

 • Поняття новели у сучасному літературознавстві та еволюція його розвитку. Домінуючі сюжетні та стилістичні особливості, притаманні жанру новели. Жанрові константи та модифікації новели ХХ століття. Особливості співвіднесення понять текст і дискурс.

  курсовая работа [52,0 K], добавлен 04.10.2013

 • Художній твір В. Стефаника, його емоційна та інтелектуальна наповненість. Реакція автора на те, що його оточує та хвилює. Художнє мислення і оригінальне бачення письменника-новеліста, творче перетворення суспільних проблем, що постають у центрі твору.

  реферат [27,4 K], добавлен 21.02.2010

 • Творчість М. Коцюбинського і його роль у розвитку психологічної новели. Особливості стилю, техніки та імпресіоністичної манери письменника. Виявлення в новелі "На камені" таких рис імпресіонізму як заглиблення у внутрішній світ людини, його відтворення.

  курсовая работа [38,8 K], добавлен 21.04.2011

 • Василь Стефаник – майстер соціально-психологічної новели. Основні ознаки експресіонізму. Якісно новий погляд на світ. Внутрішня динамічність та глибокий драматизм новел Василя Стефаника. Відтворення проблеми гріхопадіння та покаяння в новелі "Злодій".

  курсовая работа [61,6 K], добавлен 30.10.2012

 • Поняття новели у літературознавстві. Особливості новели, основні риси жанру. Світогляд Стендаля, прояв романтизму та реалізму у його творах. Основні теми, образи, прийоми в "Італійських хроніках". Особливості творчого методу в романі "Пармський монастир".

  курсовая работа [71,5 K], добавлен 07.07.2015

 • Поняття індивідуального стилю письменника. Аналіз стильових особливостей у творчості В. Стефаника. Покутсько-буковинський діалект як народна основа творів письменника. Фразеологізми як художній засіб створення експресивно-емоційного фону новел Стефаника.

  курсовая работа [53,0 K], добавлен 24.02.2012

 • Романи та новели великого німецького письменника Томаса Манна. Недостатня соціальність творів Манна, розкриття в них культурно-історичних і психологічних проблем. Бюргерство як основна тема творчості письменника. Аналіз новели "Маріо і чарівник".

  реферат [23,8 K], добавлен 16.01.2010

 • Дитинство та навчання Стефаника у гімназії. Початок його творчої діяльності з невеличких поезій в прозі. Теми еміграції селян у творчості українського письменника. В. Стефаник як засновник жанру психологiчноï новели. Останні роки життя письменника.

  презентация [1,3 M], добавлен 22.04.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.