Вдосконалення організації допоміжного виробництва

Характеристика ТОВ Фірма "Меркурій". Організація допоміжного виробництва на підприємстві та основні його задачі: організація ремонтного та енергетичного господарства; матеріально-технічне постачання, організація транспортного та складского господарства.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 04.05.2010
Размер файла 116,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

3.1 Особливості організації ремонтного господарства

на ТОВ фірма «Меркурій»

На ТОВ фірма «Меркурій» ремонтне господарство організовано централізованим способом - весь ремонтний персонал підприємства підпорядковано головному механіку. При цій системі всі ремонти технологічного, енергетичного та транспортного обладнання, а також чергове міжремонтне обслуговування виконується службою головного механіка підприємства, в підпорядкуванні якого знаходяться ремонтно-механічні майстерні та бригади ремонтних працівників по поточному ремонту та догляду за обладнанням.

Така система дозволяє маневрувати ремонтними засобами, краще організовувати робочі місця, забезпечити їх необхідним обладнанням, що забезпечує ведення робіт на більш високому технологічному рівні.

Централізована система сприяє більш правильному і повному використанні кадрів, потужностей ремонтних цехів, скорочення строків ремонтів в зв'язку з можливістю концентрації зусиль на окремих об'єктах, підвищує якість ремонтних робіт і зменшує їх собівартість.

На ТОВ фірма «Меркурій» ремонтні роботи проводяться п'ятьма чоловіками на чолі з головним механіком. Проводиться розробка проведення ремонтів.

Повсякденний ремонт проводиться безпосередньо працівниками цеху.Решта ремонтів проводиться працівниками ремонтної служби (періодичний, поточний, середній, капітальний).

Приведений вище перелік ремонтних робіт, які виконуються по системі ППР, здійснюється за певним порядком. Цей порядок залежить від строку служби окреми деталей і частин обладнання. Тому згрупувавши всі деталі по строкам служби, можна встановити не тільки склад і чергу проведення необхідних ремонтних робіт, а також періодичність.

Всі види ремонтів, за виключенням капітального, здійснюються за рахунок експлуатаційних витрат прийнятих та їх вартість включається в собівартість продукції яка виготовляється підприємством. Витрати на капітальний ремонт проводяться по звітам капітальних витрат за рахунок амортизаційних відрахувань.

Затрати на ремонт складають 6-8% а/в продукції.

В цих умовах ефективна організація проведення ремонтів не тільки забезпечує роботоспроможність обладнання, але і впливає на результати виробничої діяльності підприємства.

Характер діяльності ремонтного господарства визначає його завдання:

– Здійснення технічного обслуговування і ремонту всього обладнання;

– Монтаж обладнання, яке придбане або виготовлене самим підприємством

– Модернізація експлуатуючого обладнання;

– Виготовлення запчастин і вузлів;

– Організація зберігання обладнання і запчастин;

Планування всіх робіт по технічному обслуговуванню і ремонту обладнання

Системи техобслуговування і ремонту обладнання.

Всі роботи на підприємстві по підтримці обладнання в робочому етапі діляться на:

техобслуговування;

ремонт

3.2 Особливості організації енергетичного господарства

на ТОВ фірма «Меркурій»

Для нормального функціонування виробничого процесу підприємства використовують різні види енергії На ТОВ фірма «Меркурій» використовуються слідуючі види енергії:

- електричний струм;

- теплова;

- механічна;

- паливо;

Обґрунтовуючи потребу в обладнанні для енергетичного господарства виходячи з виробничої потужності підприємства і його окремих підрозділів, прийнятої технологічної схеми, об'єму сировини яка переробляється і продукції, яка виробляється, норм витрат енергії на виробничі і невиробничі потреби, виду палива, яке використовується, необхідності створення резервів потужностей енергообладнання.

Енергія не може накопичуватися, процес її виробництва співпадає з процесом споживання. Тому будь-які порушення в енергопостачанні приводять до значних збитків. Все це постійно підвищує значення чіткого функціонування енергетичного господарства підприємства.

Процес складання витратної частини балансу передбачає: розрахунки потреб основного та допоміжного виробництва підприємства у паливі та енергії, у тому числі .на опалення, вентиляцію, освітлення, господарсько-побутові та невиробничі потреби; визначення припустимих втрат енергії у внутрішніх мережах. Розробка приходної частики балансу включає визначення виробничих потужностей власних генеруючих установок, потреб у паливі різних видів за їх нормами, проектування режимів роботи власних генеруючих установок. Звітний енергетичний баланс призначений для аналізу фактичного стану енергозабезпечення підприємства та для контролю використання енергоресурсів. Він також є базою для розробки заходів щодо економії паливно-енергетичних ресурсів.

3.3 Особливості організації складського господарства на ТОВ фірма «Меркурій»

На ТОВ фірма «Меркурій» є три види складів :

- матеріальні (склади основних та допоміжних матеріалів);

- склади напівфабрикатів, сировини, заготовок;

- склади готової продукції, які приймають від цехів готову продукцію, займаються її пакуванням і відправкою споживачам.

На матеріальних складах зберігається матеріали, які використовуються безпосередньо працівниками підприємства ( тальк, лимонна кислота, віск, інструменти для чищення обладнання, обгортки для цукерок).

На складі напівфабрикатів зберігається сировина для виробництва (цукор, патока, ароматизатори, барвники, неконденційна карамель (брак)).

На складі готової продукції зберігається вироблена підприємством продукція

На складах здійснюється слідуючі операції: прийом, зберігання, облік, відпускання матеріалів.

Матеріали, які приходять на склади підвергаються кількісному та якісному прийманню. Кількісне приймання полягає у перевірці відповідно фактичній наявності матеріалів вказаних в супроводжувальних документах. Якісне приймання встановлюється відповідність отриманих матеріалів стандартам або технічним рівням. Вона виконується працівниками хімічної лабораторії.

Обладнання для зберігання штучних і затарених матеріалів та виробів включає різні типи універсальних і спеціалізованих стелажів. Стелажі являють собою металоконструкції із сортового прокату чи гнучких профілів різного перетину, що створюють осередки для зберігання вантажу. їх виготовляють із дерева, великорозмірних, схожих на літери «Г» й «Т», залізобетонних елементів. За конструкцією опорних поверхонь для вантажу розрізняють стелажі полицеві й безполицеві, каркасні, консольні, пірамідальні, стоякові. На полицевих стелажах вантаж зберігається у пакетованому вигляді, як правило, на плоских стандартних піддонах. Безполицеві та каркасні стелажі використовують у комплекті зі спеціальною складською ящиковою тарою, в яку спочатку укладається продукція, що надійшла на склад. На цих стелажах зберігають продукцію виробничо-технічного призначення широкої номенклатури. Стоякові стелажі призначені для зберігання сортового металу, труб одного таромаркорозміру, кругляку. Для зберігання металопрокату і труб застосовують консольні стелажі (одно- і двобічні), на яких укладають продукцію у спеціальних металевих піддонах (касетах) завдовжки до 6 м. Для зберігання продукції спеціального призначення, наприклад барабанів з кабелем, використовують пірамідальні стелажі. Досить поширені також автоматизовані елеваторні стелажі для зберігання і зручного комплектування дрібноштучних вантажів широкої номенклатури. На складах використовують вантажні піддони різних конструкцій (розбірні й нерозбірні). За будовою виділяють піддони: плоскі -- без надбудов над верхньою площиною настилу; стоякові -- з постійними або знімними стояками; ящикові -- з постійними, знімними або відкидними стояками. Виготовляють піддони з дерева, металу, пластмаси, пресованого паперу, а також комбіновані--дерев'яно-металеві. Для зберігання різних сипких матеріалів використовують бункери, засіки, траншеї, естакади. Бункери -- це ємкості різної форми (круглі, прямокутні, конічні), що мають зверху завантажувальний, а знизу -- розвантажувальний отвір з механічним затвором. Затвор може бути зв'язаним з автоматичним дозатором, ваговим пристроєм, що дає змогу відпускати споживачеві певну кількість металу. Бункери можуть бути металевими, залізобетонними та з інших матеріалів (дерев'яні з металевим каркасом), а за видом улаштування -- надземні, підземні та напівзаземлені. Для зберігання нафтопродуктів на складах використовують резервуари і дрібну тару (бочки, бідони тощо). Резервуари бувають металеві й неметалеві (залізобетонні, бетонні та цегляні). Металеві резервуари за формою можуть бути циліндричними (вертикальні та горизонтальні); квадратними, прямокутними, краплеподібними, сферичними та ін. За способом влаштування Резервуари поділяють на наземні, напівпідземні та підземні.

У складському господарстві використовують ваги загального призначення. За конструкцією вони бувають гирьові, шкальні, шкально-гирьові, циферблатні, автоматичні, напівавтоматичні. За використанням та установкою розрізняють ваги настільні, товарні (платформні), пересувні та стаціонарні, автомобільні стаціонарні та пересувні, вагонні, кранові, конвеєрні, бункерні (порційні). Для складської переробки різних матеріалів застосовують різні типи підйомно-транспортних машин і пристроїв.

Склади на підприємстві не відповідають всім вимогам зберігання продукції, тому їх потрібно вдосконалювати.

На складах не існує засобів підтримання технологічних норм зберігання сировини та продукції.

3.4 Особливості організації транспортного господарства на ТОВ фірма «Меркурій»

На кожному харчовому підприємстві процес виробництва продукції тісно пов'язаний з транспортними операціями - переміщення сировини, матеріалів, напівфабрикатів, продукції.

Планування роботи транспортного господарства охоплює розробку річних (квартальних) та календарних (місячних, добових) планів, а також оперативне регулювання перевезень. В річних та квартальних планах розраховуються обсяги перевезень вантажів, кількість транспортних засобів та механізмів, обсяги вантажо-розвантажувальних робіт та інші показники господарської діяльності транспортного господарства. Календарні плани иовлюють завдання на місяць, добу, зміну і ^даються за окремими транспортними маршрутами. В календарних планах вказуються види вантажів, пункти відправки та прийняття, час початку і закінчення перевезень.

Виконанням транспортних робіт, які включають завантаження, перевезення та розвантаження, займається спеціально організоване на підприємствах транспортне господарство, основне завдання якого полягає у безперебійному та найбільш швидкому виконанню всіх необхідних підприємству транспортних робіт в строки, затвердженого з графіком ритмічного руху виробництва.

Транспорт поділяється на зовнішній та внутрішній. Зовнішній пов'язаний з переміщенням вантажів за межі підприємства, постачання та доставка матеріальних цінностей на підприємство і вивіз готової продукції зовнішнім споживачам.

Внутрішній транспорт пов'язаний із переміщенням вантажів у межах підприємства. він поділяється на міжцеховий та внутрішньо цеховий. Внутрішньо цеховий в свою чергу поділяється на загально цеховий та між операційний.

На ТОВ фірма «Меркурій» до внутрішнього входить стрічковий конвеєр і візок. До зовнішнього входять транспортні засоби які знаходяться на обліку підприємства. Кількість одиниць транспорту на ТОВ фірма «Меркурій» становить дев'ять одиниць. Сюди входить: дві вантажівки «IVECO»; дві вантажівки МАЗ, одна вантажівка - напівпричіп, а інша вантажівка з цистерною; вантажівка ЗІЛ-150, підйомний кран на базі ЗІЛ -130; пасажирський автобус ПАЗ; вантажний автомобіль «Москвич-412» (пиріжок); вантажний автомобіль «Таврія».

З вище перелічених транспортних засобів більшість не працює. Одна з вантажівок «IVECO» перебуває в ремонті інша виконує транспортні перевезення продукції майже по всій території України. Автомобіль «Таврія» доставляє продукцію на невеликі відстані. Підйомний кран працює, але його не використовують. Решта транспортних засобів не працюють.

Для перевезення працівників підприємства підприємство наймає мікроавтобус тому, що це для підприємства є більш вигідним ніж перевозити працівників власним транспортом.

Що стосується внутрішнього транспорту, то там є також свої нюанси. Наприклад: стрічковий конвеєр постійно ламається, то виготовленні цукерки потрібно переносити вручну до охолоджувальної машини.

3.5 Пропозиції щодо вдосконалення ремонтного господарства на ТОВ фірма «Меркурій»

Процеси ремонтів на підприємствах відчутно відстають, як по своїй технологічній, так і по організаційній підготовці. За рахунок низького рівня продуктивності праці в ремонтних майстернях знижується рівень продуктивності праці в цілому по підприємстві.

Це тому, що на підприємстві завжди увага приділяється випуску продукції, а ремонт обладнання не брався до уваги.

Шляхи вдосконалення ремонтного господарства:

Розробка нової системи документації ГОСТ, ОСТ по організації і управлінню процесами ремонту обладнання, в якій в першу чергу повинен бути відображений національний і зарубіжний досвід

Вдосконалення методів планування і економічного стимулювання роботи ремонтних бригад

Спеціалізація ремонтного господарства на рівні галузі, регіону, підприємства.

На деяких підприємствах отримала розповсюдження інспекційна система технічного обслуговування і ремонту, при якому проведення ремонту залежить не від строку експлуатації обладнання, а від фактичної потреби в ньому.

4. Введення АСУ дозволяє планувати ремонтні роботи, контролювати їх виконання, розподіляти трудозатрати по видах ремонту і аналізувати їх, раціонально використовувати ресурси.

3.6 Пропозиції щодо вдосконалення енергетичного господарства

на ТОВ фірма «Меркурій»

При виробництві енергетичні витрати мають питому вагу в собівартості. Економія енергії при збільшення її потреб стає одним із центральних завдань енергетичного господарства.

Неминучі втрати при її виготовлені, розподіленню та використанню при правильній організації енергетичного господарства та виробництва можу бути зменшені та приведенні до мінімуму. В'явлення джерел втрат палива, електроенергії, пари, тощо, розробка та здійснення організаційно-технічних заходів для їх скорочення - найважливіше завдання енергетиків, механіків.

Аналіз використання енергоресурсів показує, що втрати енергоресурсів пояснюється неповним згоранням палива незадовільним станом електромереж та електрообладнання, недостатньою теплоізоляцією теплопроводів, технічним відставанням технологій та енергетичного обладнання.

Основні шляхи покращення використання енергії та палива:

1. скорочення або ліквідація прямих витрат енергії, що досягається організацією систематичного контролю за технічним станом енергетичного обладнання, забезпечення рівномірного розподілення електроенергії, систематичного огляду і профілактики ізоляції електрогазопроводів, оскільки несправності викликають витікання .

2. покращення технології та організації виробництва - введення прогресивних методів зберігання, встановлення оптимальних режимів процесів, підвищення завантаження обладнання, автоматизації виробничих процесів, не допускати виготовлення браку.

3. зменшення втрат палива при його транспортуванню, зберіганню та спалюванні, що досягається правильною організацією розвантаження, добрим станом складського господарства, удосконалення організації праці, заробітної плати та матеріального стимулювання робітників енергетичного господарства.

4. скорочення витрат електроенергії на технологічні та освітлювальні цілі, що має важливе значення. Неекономічна робота електродвигунів буває при недостатньому завантаженні їх за низького коефіцієнта корисної дії. А також несвоєчасного вимкнення електродвигунів при холостому ході машин.

Вся робота по скороченню втрат та по економії палива та електроенергії повинна бути обґрунтована глибокому та всебічному аналізі стану енергетики. Технології та організації виробництва на підприємстві. План організаційно- технічних заходів необхідно засновувати на цілком виразному уявленні про розміри та джерела втрат енергії та палива.

3.7 Пропозиції щодо вдосконалення складського господарства на ТОВ фірма «Меркурій»

Організація складського господарства складається у виборі і обгрунтуванні виду і складу складів, їх розміщення, розміри, обладнання, а також у визначені порядку роботи складів в залежності від функцій, які вони

Напрямки вдосконалення складського господарства:

- поглиблення спеціалізації та кооперації;

- використання нових форм автоматизації та механізації складських приміщень, широке використання комп'ютеризованих інформаційних систем обліку й обробки інформації та різної документації;

- поліпшення діяльності системи матеріально-технічного забезпечення, збуту продукції на основі організації й управління оптимальним рівнем запасів ресурсів і залишків готової продукції, виробів на складах та в незавершеному виробництві;

- раціональне планування розвитку й розміщення елементів системи складського господарства підприємства та його підрозділами.

3.8 Пропозиції щодо вдосконалення транспортного господарства

на ТОВ фірма «Меркурій»

Раціонально організоване транспортне господарство зобов'язане безперервно покращувати свою роботу за слідуючими основними напрямками: механізація навантажувально-розвантажувальни робіт, покращення використання транспортних засобів, організація попереджувального ремонту транспортних засобів. Склад транспортного господарства підприємства залежить від характеру випускаючої продукції, виробничої структури, типу і масштабів в-ва.

В 2005 році ТОВ фірма «Меркурій» впровадила в виробництво два нових види продукції: карамель з замінником цукру (для діабетиків) та мармеладу. Аналогів такого виду продукції (виготовлення карамелі з використанням сорбіту) на Україні не має. Вона користується значним попитом. Після впровадження даних видів продукції у виробництво збільшилася географія поставок - розширилась дистриб'юторська мережа фірми.

В зв'язку із збільшенням обсягів виробництва продукції та розширенням дистриб'юторської мережі виникла проблема у забезпеченні виробництва транспортом. Наявні транспортні засоби не спроможні забезпечити виконання встановленого плану реалізації. В автомобільному парку підприємства є в наявності вантажний автомобіль «IVECO», який на даний час знаходиться в неробочому стані. Ремонт даного автомобіля вантажопідйомність якого складає 3,5 тони, здатна в повній мірі забезпечити потребу в транспортних засобах.

Після здійснення заходу по ремонту вантажного автомобіля буде повністю ліквідовано застої готової продукції на складі. В наслідок чого ТОВ фірма «Меркурій» отримувала збитки кожен місяць в розмірі 17840 грн.

Обґрунтування ефективності здійснення заходу

Таблиця 3.1 Вихідні дані

П/П

Показник

Одиниці вимірювання

Всього

1

Вартість запчастин

тис. грн.

6

2

Витрати на ремонт автомобіля

тис. грн.

1

3

Демонтаж

тис. грн.

0,3

4

Вага демонтованих запчастин

Тон.

0,2

5

Вартість тони металобрухту

грн.

700

Розрахунок суми інвестицій (капіталовкладень) по проекту (І) проводиться за формулою:

,

де ?КВПДВ -додаткові капіталовкладення з урахуванням ПДВ;

Д - демонтаж устаткування;

КВінші - інші капіталовкладення.

См/б - вартість металобрухту

Додаткові капіталовкладення (?КВ) без ПДВ розраховуємо за формулою:

Розраховуємо вартість металобрухту:

См/б=0,2 х 700 = 140 грн.

Розраховуємо суму додаткових капіталовкладень без ПДВ для ремонту автомобіля

?КВбезПДВ=6000+1000+300=7300 грн.

Розраховуємо суму додаткових капіталовкладень з ПДВ для нового устаткування:

?КВПДВ=7300 *1,2=8760 грн.

Розрахунок суми інвестицій (капіталовкладень) по проекту:

І=8760+300-140 = 8920 грн.

Прибутком від впровадження даних заходів буде дорівнювати розміру збитків, які буде ліквідовано.

П = Ззастої год. прод. = 17840грн.

Термін окупності показує за який проміжок часу повертаються кошти, вкладені в проект:

Ток=І/П=8920/17840=0,5 року

Економічна ефективність інвестицій - це показник, обернений до терміну окупності. Він показує, скільки коштів підприємство отримає на кожну грошову одиницю інвестованих коштів:

Еі=П/І= 17840/8920=2грн.

Отже, проводити капіталовкладення у проект по ремонту автомобіля «IVEKO» досить доцільним і матиме позитивний економічний ефект.

4. Проект заходів щодо вдосконалення організації виробництва На ТОВ фірма «Меркурій»

На більшості підприємств України устаткування є застарілим і низькопродуктивним, а тому потребує заміни. З метою збільшення змінного завдання можна запропонувати здійснити реконструкцію, що полягатиме у заміні лінії А по виробництву продукції Х на лінію В по виробництву продукції У.

Така заміна може бути викликана такими причинами:

1) Лінія А э морально та фізично зношеною та вимагає заміни на нову, більш продуктивну лінію В;

2) Лінія В є високопродуктивною, спроектованою з урахуванням останніх досягнень науки і техніки;

3) Лінія В дозволяє отримати широкий асортимент продукції, в тому числі і продукцію У, яка користується попитом у населення (за даними маркетингових досліджень);

4) Впровадження в експлуатацію лінії В дозволить:

а) більш раціонально використовувати сировину, що збільшить вихід продукції;

б) більш економно витрачати основні і допоміжні матеріали;

в) скоротити чисельність робітників, що обслуговують лінію;

г) інші переваги, що дозволяють зменшити витрати коштів, часу, тощо.

Обґрунтування ефективності здійснення заходу з удосконалення організації виробництва доцільно проводити в декілька етапів.

Таблиця 4.1 Вихідні дані

№ п/п

Показник, одиниці вимірювання

Старе

Нове

1

Ціна устаткування, грн.

30000

37700

2

Невраховане устаткування, % до ціни

-

20

3

Транспортні витрати, % до повної ціни

-

5

№ п/п

Показник, одиниці вимірювання

Старе

Нове

4

Монтаж устаткування, % до повної ціни

-

10

5

Залишкова вартість демонтованого устаткування, що підлягає реалізації, грн..

550

-

6

Вага демонтованого устаткування, що здається в металобрухт, т

4,2

-

7

Ціна 1 т металобрухту, грн.

52

-

8

Демонтаж устаткування, % від повної ціни

5

-

9

Середньорічні нормовані оборотні кошти за даною продукцією, грн..

5000

7000

10

Річний обсяг виробництва продукції, т.

50

70

11

Норма витрат сировини на 1 т. продукції, т.

1,39

1,35

12

Вартість 1 т. сировини, грн.

4400

4400

13

Витрати основних матеріалів на 1 т. сировини, грн.

420

420

14

Норма витрат допоміжних матеріалів на 1 т. продукції, т.

0,092

0,09

15

Вартість 1 т. допоміжних матеріалів, грн.

3500

3500

16

Норма витрат газу на 1 т продукції, м3

0,79

0,72

17

Вартість 1 тис. м3 газу, грн.

170

170

18

Норма витрат електроенергії на 1 т продукції, кВт/год

155

150

19

Вартість 1 Квт/год, грн.

0,22

0,22

20

Витрати води на 1 т продукції, м3

185

180

21

Вартість 1 м3 води, грн.

0,35

0,35

22

Кількість робітників, що обслуговують лінію, чол.

7

4

23

Середньомісячна заробітна плата 1 робітника по підприємству, грн.

270

270

24

Витрати на експлуатацію та проведення ремонту обладнання, , % від повної вартості устаткування

7,9

7,9

25

Умовна постійна частина витрат на утримання та експлуатацію обладнання, грн.

2400

2400

26

Загально виробничі витрати (кошторис), грн.

8500

-

27

Адміністративні витрати, грн.

4500

-

28

Витрати на збут (кошторис), грн.

650

-

29

Ціна за 1 т продукції, грн.

14200

14200

30

Заготівельно складські витрати по устаткуванню, , % від повної ціни устаткування

1,2

1,2

31

Чисельність промислово-виробничого персоналу, чол.

206

-

№ п/п

Показник, одиниці вимірювання

Старе

Нове

32

Витрати на охорону праці, грн./чол

136

136

33

Обсяг продукції в оптових цінах, тис. грн.

144000

-

34

Повні витрати виробництва, тис. грн.

137600

-

35

Основні фонди, тис. грн.

67200

-

36

Заданий % від комерційних витрат базису

50

50

4.1 Розрахунок суми капіталовкладень по проекту

Розрахунок суми інвестицій (капіталовкладень) по проекту (І) проводиться за формулою:

, (4.1)

де ?КВПДВ -додаткові капіталовкладення з урахуванням ПДВ;

Д - демонтаж устаткування;

Л - ліквідаційна вартість;

?Об - приріст обігових коштів;

З - залишкова вартість демонтованого обладнання;

КВінші - інші капіталовкладення.

Додаткові капіталовкладення (?КВ) без ПДВ розраховуємо за формулою:

(4.2)

де Ц - ціна лінії;

Ну - вартість неврахованого устаткування;

Т - транспортні витрати;

Зс - заготівельно-складські витрати;

М - витрати на монтаж устаткування.

Обчислюємо вартість неврахованого устаткування :

Ну= 37700*0,2=7540грн.

Розраховуємо повну ціну лінії :

Пу= Ц +Ну= 37700+7540=45240 грн.

Обчислюємо суму транспортних витрат:

Т=П*%Пу=45240*0,05=2262 грн.

Розраховуємо розмір заготівельно-складських витрат:

Зсу*%Зс=45240*0,012=542,88 грн.

Обчислюємо витрати на монтаж устаткування:

М=Пу*%М=45240*0,1=4524 грн.

Розраховуємо суму додаткових капіталовкладень без ПДВ для нового устаткування (формула 4.2):

?КВбезПДВ=37700+7540+2262+542,88+4524=52568.88 грн.

Розраховуємо суму додаткових капіталовкладень з ПДВ для нового устаткування:

?КВПДВ=52568.88 *1,2=63082,66 грн.

Розраховуємо суму додаткових капіталовкладень без ПДВ для старої лінії:

?КВстаре=30000+(30000*0,012)=30360 грн.

Розраховуємо витрати на демонтаж лінії А:

Д=30360*0,05=1518 грн.

Розраховуємо вартість металобрухту:

См/б=4,2*52=218,4 грн.

Розраховуємо ліквідаційну вартість лінії А з відмінами ПДВ і податку на прибуток (30%):

Л=(550+218,4/1,2)*0,7=568,46 грн.

Розраховуємо приріст обігових коштів:

?Об.к.=7000-5000=2000 грн.

Розрахунок суми інвестицій (капіталовкладень) по проекту:

І=63082,66+1518-568,46+2000+550=66582,2 грн.

Отже, зробивши відповідні розрахунки я становив, що для впровадження нової прогресивної лінії В потрібні капіталовкладення по проекту в сумі 66582,2 грн

4.2 Розрахунок зміни поточних витрат

Розрахунок здійснюється як добуток норми витрат на ціну одиниці.

Розрахунок зміни поточних витрат (на 1т.), грн.

Таблиця 4.2

Стаття витрат

Базис

Проект

1. Сировина

1,39*4400=6116

1,35*4400=5940

2. Основні матеріали

420*1,39=584

420*1,35=567

3. Допоміжні матеріали

0,092*3500=322

0,09*3500=315

4. Паливо (газ)

0,79*170/1000=0,1343

0,72*170/1000=0,1224

5. Електроенергія

155*0,22=34,1

150*0,22=33

6. Вода

184*0,35=64.4

180*0,35=63

7. Заробітна плата

(ЗПсер*Чп*12/обсяг в-ва)

270*7*12/50=453,6

270*4*12/70=185,1

8. Нарахування на заробітну плату (37%)

453,6*0,37=168,8

185,1*0,37=68,5

9. Витрати на утримання, експлуатацію обладнання (УЕО):

а) амортизаційні відрахування
(15% від ?КВбезПДВ)

30360*0,15=4554

52568.88 *0,15=7885,2

б) витрати на експлуатацію та проведення поточного ремонту

( заданий % від?КВбезПДВ)

30360*0,079=2398,4

52568,88 *0,079=4152,9

в) умовно постійні витрати на утрим. і експлуат. устаткування

2400

2400

Всього витрат на УЕО

4554+2398,4+2400=9352,4

7885,2+4152,9+2400=14438,1

Витрати на УЕО на одиницю продукції

9352,4/50=187,05

14438,1/70=206.26

10. Загальновиробничі витрати

8500/50=170

8500/70=121,4

11. Адміністративні витрати

4500/50=90

4500/70=64,3

12. Позавиробничі витрати

650/50=13

1)Ум.пост=0,5*50/70=0,357

2) Впр=13*(1-0,5)=6,5

3) Всього: 6,5+0,357=6,857

Таблиця 4.3 Калькуляція витрат, грн

Стаття витрат

Базис

Проект

Відхилення

Абсолютне

Відносне,%

1. Сировина

6116

5940

-176

-2,87

2. Основні матеріали

584

567

-17

-2,9

3. Допоміжні матеріали

322

315

-7

-2,2

4. Паливо (газ)

0,1343

0,1224

-0,0119

-8,86

5. Електроенергія

34,1

33

-1,1

-3,23

6. Вода

64.4

63

-1,4

-2,2

7. Заробітна плата

453,6

185,1

-268,5

-59,1

8. Нарахування на заробітну плату

168,8

68,5

-100,3

-59,42

9. Витрати на утримання, експлуатацію обладнання

187,05

206.26

19,21

10,26

10. Загальновиробничі витрати

170

121,4

-48,6

-28,6

11. Адміністративні витрати

90

64,3

-25,7

-28,56

12. Поза виробничі витрати

13

6,857

-6,143

-47,25

Повні витрати

8203,1

7570,5

-405.86

-4.41

Ціна

14200

14200

-

-

Прибуток (ціна - повні витрати)

14200-8203,1=5996,9

14200-7570,5=6629,5

632,6

10,6

Рентабельність ((прибуток/повні витрати)*100%)

(5996,9/8203,1)*100=

73,1%

(6629,5/7570,5)*100=

87,6%

-

14,5

4.3 Розрахунок додаткового прибутку та чистого грошового потоку (ЧГП)

Приріст загального прибутку обчислюється як різниця між прибутком проектним та базовим:

?П=Ппр - Пбаз.= 6629,5*70-5996,9*50=164220 грн.

Приріст чистого прибутку знаходиться як різниця між приростом прибутку та податком на прибуток, розмір якого складає 30%:

чист.=?П-?П*0,3=164220-164220 *0,3=114954 грн.

Приріст амортизації (?А) розраховується як різниця між амортизацією проектною і базовою.

?А=7885,2-4554=3331,2 грн.

Чистий грошовий потік розраховується як сума приросту прибутку і приросту амортизації:

ЧГП=?П+?А=164220 +3331,2 =167551,2грн.

Термін окупності показує за який проміжок часу повертаються кошти, вкладені в проект:

Ток=І/ЧГП=66582,2 /167551,2=0,39 роки

Економічна ефективність інвестицій - це показник, обернений до терміну окупності. Він показує, скільки коштів підприємство отримає на кожну грошову одиницю інвестованих коштів:

Еі=ЧГП/І= 167551,2/66582,2 =2,52грн.

4.4 Вплив впровадження заходу на показники діяльності підприємства

Розраховуємо обсяг виробництва в оптових цінах:

ОВпроект=ОВбаз- ОВвив+ОВвв (4.3)

ОВвив=Ціна продукції баз*Обсяг в-ва баз. (4.4)

ОВвив=14200*50=710000 грн.

ОВвв= Ціна продукції проект*Обсяг в-ва проект (4.5)

ОВвв=14200*70=994000 грн.

ОВ проект=144000-(710000/1000)+(994000/1000)=144284 тис. грн.

ПВпроект=137600 - тис. грн.

Прибуток при використанні старого обладнання:

Пбаз.=ОВбаз - Повні витрати виробництва баз.; (4.6)

Пбаз=144000-137600=6400тис. грн.

Прибуток при використанні нового обладнання:

Ппроект=144284 -137605.1=6678.9 тис. грн.

Чисельність проми слово-виробничого персоналу після заміни обладнання:

ЧПВПпроектПВПбазна стар. лініїна новій; (4.7)

ЧПВПпроект=206-7+4=203 чоловік

Вартість ОВФ після заміни обладнання:

ОВФпроект=ОВФбаз.-?КВбаз+?КВ; (4.8)

ОВФпроект=тис. грн.

Витрати на 1 грн. обсягу виробництва для старого та нового обладнання:

В 1грн.баз.=ПВбаз/ОВбаз; (4.9)

В 1грн.баз.= 137600/144000=0,96 грн.

В 1грн.проект=ПВпроект/ОВпроект; (4.10)

В 1грн.проект=137605.1/144284=0,95 грн.

Продуктивність праці - це співвідношення обсягу виробництва до чисельності промислово-виробничого персоналу.

ППбаз=ОВбазПВПбаз; (4.11)

ППбаз=144000/206=699.03 тис. грн./чол.

ППпроект=ОВпроектПВПпроект; (4.12)

ППпроект=144284/203=710.8 тис. грн./чол.

Рентабельність продукції - співвідношення прибутку до повних витрат:

Рбаз=(Пбаз/ПВбаз)*100; (4.13)

Рбаз=(6400/137600)*100=4,65%

Рпроект=(Ппроект/ПВпроект)*100; (4.14)

Рпроект=(6678,9 /137605,1)*100=4,85%

Фондовіддача показує, яка кількість обсягу виробництва припадає на одиницю ОВФ:

Фвбаз=ОВбаз/ОВФбаз ; (4.15)

Фвбаз= 144000/67200=2.14 грн.

Фвпроект=ОВпроект/ОВФпроект; (4.16)

Фвпроект= 144284/67222,2=2.15 грн.

Результати розрахунків заносимо в таблицю

Таблиця 4.4

Вплив впровадження заходу на показники діяльності підприємства

Показник

Одиниці виміру

Старе (базове)

обладнання

Нове (проектне)

Відхилення

Абсолютне

Відносне

Обсяг в-ва в оптових цінах

Тис. грн..

144000

144284

284

0,2

Повні витрати

Тис. грн.

137600

137605,1

5,1

0,004

Прибуток

Тис. грн.

6400

6678,9

278,9

4,4

ОВФ

Тис. грн.

67200

67222,2

22,2

0,033

Чисельність ПВП

Чол.

206

203

-3

-1.5

Продуктивність праці

Тис.грн./чол.

699.03

710,8

11,8

1,7

Витрати на 1 грн. обсягу виробництва

Коп.

95,6

96,7

1,1

1,2

Рентабельність продукції

%

4,65

4,85

0,2

4,3

Фондовіддача

Грн.

2,14

2,15

0,01

0,46

Висновок: зробивши відповідні розрахунки було встановлено, що для здійснення проекту заходів щодо вдосконалення організації виробництва на ТОВ фірма «Меркурій» необхідні капіталовкладення в сумі 66582,2грн. термін окупності даного проекту складає 0,39 року, а на кожну вкладену гривню підприємство отримає 2,52 грн. прибутку.

В наслідок проведення даних заходів обсяг виробництва підприємства в оптових цінах зросте на 284 тис. грн. або на 0,2% тоді як повні витрати зростуть тільки на 5,1 тис. грн., що становить 0,004%.

Прибуток підприємства зросте на 278,9 тис. грн., що становить 4,4% в порівнянні з старою лінією.

При впровадженні в дію нової лінії розмір ОВФ зросте на 22,2 тис. грн., що становить 0,033%, тоді як чисельність промислово-виробничого персоналу скоротиться на 3 особи. Також зросте продуктивність праці працівників на 11,8 тис. грн. або на 1,7%

Рентабельність продукції, яку випускає підприємство зросте на 4,3%, а фондовіддача на 0,46%

Отже, проводити капіталовкладення у проект по заміні старої технологічної лінії на нову є досить доцільним і матиме позитивний економічний ефект.

ВИСНОВКИ

Жодне підприємство не може працювати без допоміжного виробництва, а особливо підприємства харчової промисловості. Чим краще організоване допоміжне виробництво тим краще працює підприємство. Також допоміжне виробництво можна назвати системою забезпечення виробництва, - це сукупність відділів та цехів, що займаються придбанням, проектуванням, виготовленням, ремонтом та відновленням технологічного оснащення, його обліком, зберіганням та видачею у цехи на робочі місця. До складу допоміжного виробництва входить транспортне, складське, ремонтне і енергетичне господарство.

Основні забезпечуючі та обслуговуючі підрозділи підприємства, які утворюють основну систему технічного обслуговування є такі:

- ремонтне господарство (ремонтно-будівельні цехи);

- транспортне господарство (транспортний цех);

- енергетичне господарство (відділ головного енергетика);

- складське господарство (матеріальні склади, виробничі склади, збутові склади).

Енергетичне господарство - це сукупність підрозділів і технічних засобів, які забезпечують підприємство всіма видами енергії: електричною, тепловою, механічною, хімічною, паливом.

Ремонтне господарство - це сукупність служб, відділів та виробничих підрозділів зайнятих аналізом технічного стану технологічного обладнання, наглядом за ним, технічного обслуговування, ремонтом, модернізацією, розробленням та здійсненням заходів для заміни зношеного устаткування на більш прогресивне та поліпшення його використання.

Основними напрямками вдосконалення енергетичного обслуговування та підвищення ефективності функціонування енергетичного господарства є:

- вдосконалення енергозберігаючого господарства та найбільш економічних видів енергії;

- вдосконалення системи та структури енергоспоживання;

- вдосконалення технічних процесів;

- автоматизація виробничих процесів, обліку та контролю використаних ресурсів;

- вдосконалення конструкції електрообладнання;

- використання розрахунково-економічних методів нормування ресурсів;

- спрощення структури енергетичного господарства підприємства;

- стимулювання поліпшення використання ресурсів.

Комплекс підрозділів, що займаються всіма видами вантажно-розвантажувальних робіт та переміщенням вантажів, утворюють транспортне господарство. Тобто транспортне господарство займається доставкою всіх вантажів на підприємство, постачанням матеріалів на робочі місця, а також вивезенням готової продукції.

Головним завданням транспортного господарства є забезпечення вчасної і безперебійної доставки всіх вантажів при найбільш ефективному використанні й організації транспорту.

Система матеріально-технічного забезпечення охоплює сукупність підрозділів підприємства, які займаються постачанням усіх необхідних для виробництва матеріальних та технічних ресурсів, їх забезпеченням, доставкою на робочі місця при мінімальних затратах на їх придбання.

До складу матеріально-технічних ресурсів входить: сировина, матеріали, комплектуючі вироби, покупне технологічне обладнання, комп'ютерна та мікропроцесорна техніка.

Складське господарство підприємства виконує наступні функції:

- приймає, зберігає, обліковує і контролює переміщення матеріально-технічних ресурсів, що постачаються на підприємство, а також готової продукції, що вироблена підприємством або придбана для подальшої реалізації;

На ТОВ фірма «Меркурій» ремонтне господарство організовано централізованим способом - весь ремонтний персонал підприємства підпорядковано головному механіку. При цій системі всі ремонти технологічного, енергетичного та транспортного обладнання, а також чергове міжремонтне обслуговування виконується службою головного механіка підприємства, в підпорядкуванні якого знаходяться ремонтно-механічні майстерні та бригади ремонтних працівників по поточному ремонту та догляду за обладнанням.

Така система дозволяє маневрувати ремонтними засобами, краще організовувати робочі місця, забезпечити їх необхідним обладнанням, що забезпечує ведення робіт на більш високому технологічному рівні.

Для нормального функціонування виробничого процесу підприємства використовують різні види енергії На ТОВ фірма «Меркурій» використовуються слідуючі види енергії:

- електричний струм;

- теплова;

- механічна;

- паливо;

На ТОВ фірма «Меркурій» є три види складів :

- матеріальні (склади основних та допоміжних матеріалів);

- склади напівфабрикатів, сировини, заготовок;

- склади готової продукції, які приймають від цехів готову продукцію, займаються її пакуванням і відправкою споживачам.

На матеріальних складах зберігається матеріали, які використовуються безпосередньо працівниками підприємства (тальк, лимонна кислота, віск, інструменти для чищення обладнання, обгортки для цукерок).

На складі напівфабрикатів зберігається сировина для виробництва (цукор, патока, ароматизатори, барвники, неконденційна карамель (брак)).

На складі готової продукції зберігається вироблена підприємством продукція

На складах здійснюється слідуючі операції: прийом, зберігання, облік, відпускання матеріалів.

На ТОВ фірма «Меркурій» до внутрішнього входить стрічковий конвеєр і візок. До зовнішнього входять транспортні засоби які знаходяться на обліку підприємства. Кількість одиниць транспорту на ТОВ фірма «Меркурій» становить дев'ять одиниць. Сюди входить: дві вантажівки «IVECO»; дві вантажівки МАЗ, одна вантажівка - напівпричіп, а інша вантажівка з цистерною; вантажівка ЗІЛ-150, підйомний кран на базі ЗІЛ -130; пасажирський автобус ПАЗ; вантажний автомобіль «Москвич-412» (пиріжок); вантажний автомобіль «Таврія».

Для вдосконалення організації допоміжного виробництва на ТОВ фірма «Меркурій» в дані курсовій роботі розроблено проект заходів, що спрямовані на підвищення ефективності його дії. Дані пропозиції розроблені з врахуванням даних, отриманих під час проходження виробничої практики, а також набутих теоретичних знань з даної галузі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Господарський кодекс України

2. ДСТУ 3893-99 “Карамель. Загальні технічні умови”.

3. Конспект лекцій з дисципліни «Організація виробництва»

4. Конспект лекцій з дисципліни «Економіка підприємства»

5. Бойчук І.М., Харів П.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємства: Навч. Посібник. - К.: «Каравела», 2001. - 298с.

6. Г.І. Башнянін, П.Ю. Лазур, В.С. Медвєдєв Політична економія К.;Ніка-Центр, 528 ст. 2000р.

7. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ Посібник вищої школи (Воробйов Є. М., Грищенко А.А., Лісовицький В. М., Соболєв В. М.)/ Під загальною редакцією - Воробйова Є.М. - Харків-Київ,2001.- 704 с.

8. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. - К.: «Академвидав», 2003. - 416с.

9. Організація виробництва: Навч. Посібник/ В.О. Онищенко, О.В. Редкін і др. - К.: Лібра, 2005. - 336с.

10. Петрович Й.М., Захарчин Г.М., Буняк С.О., Організація виробництва: Практикум. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 336с.

11. Покропивний С.Ф. «Економіка підприємств», К.: «Хвиля-Прес»,-1995.385с.


Подобные документы

 • Методика організації виробництва на металургійному підприємстві, розрахунок необхідного устаткування та робочої сили. Організація ремонтного та інструментального, складського та транспортного господарства. Визначення необхідних витрат для виробництва.

  курсовая работа [108,6 K], добавлен 29.09.2009

 • Безперебійне функціонування виробництва. Значення матеріально-технічного забезпечення виробництва. Матеріальні потоки на підприємстві та їх раціоналізація. Шляхи постачання сировини та напівфабрикатів на підприємство. Структури служби постачання.

  дипломная работа [209,0 K], добавлен 15.01.2011

 • Завдання інструментального господарства підприємства. Технічне обслуговування виробництва. Планування та забезпечення потреби в інструменті та основних засобах. Оцінка ефективності організації обслуговування виробництва інструментом на ТОВ СП "РосанПак".

  курсовая работа [58,8 K], добавлен 24.03.2011

 • Управління виробничою інфраструктурою як фактор підвищення конкурентного потенціалу підприємства. Організація ремонтного господарства. Розрахунок необхідної кількості одиниць устаткування. Організація інструментального та енергетичного господарства.

  методичка [50,1 K], добавлен 16.04.2014

 • Характеристика існуючого основного та допоміжного виробництва підприємства і його структури. Організація обслуговуючих підрозділів. Розрахунок чисельності працівників. Складання технологічної документації, методи та правила розробки технологічної карти.

  курсовая работа [100,4 K], добавлен 27.04.2011

 • Основи оптимізації функціонування допоміжного виробництва, його функції як центра витрат та методологічні підходи до планування показників його діяльності. Загальна характеристика виробничої діяльності ВАТ "Тисменицягаз". Доцільність здійснення витрат.

  курсовая работа [602,8 K], добавлен 29.10.2012

 • Сутність, завдання та форми організації праці у готельному підприємстві. Загальна характеристика та кадровий потенціал готельного комплексу "Поділля". Аналіз процесу управління та резерви вдосконалення роботи досліджуваного готельного комплексу.

  курсовая работа [58,5 K], добавлен 27.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.