Розробка шляхів удосконалення допоміжного виробництва

Основи оптимізації функціонування допоміжного виробництва, його функції як центра витрат та методологічні підходи до планування показників його діяльності. Загальна характеристика виробничої діяльності ВАТ "Тисменицягаз". Доцільність здійснення витрат.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 29.10.2012
Размер файла 602,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Розробка шляхів удосконалення допоміжного виробництва

Зміст

 • Вступ
 • 1. Теоретико-методологічні основи оптимізації функціонування допоміжного виробництва
 • 1.1 Функціональна роль інструментального цеху допоміжного виробництва в структурі сучасного промислового підприємства
 • 1.2 Сутність функцій допоміжного виробництва підприємства як центра витрат та методологічні підходи до планування показників його діяльності
 • 2. Аналіз діяльності "Тисменицягаз"
 • 2.1 Загальна характеристика виробничої діяльності ВАТ "Тисменицягаз"
 • 2.2 Обґрунтування доцільності здійснення витрат
 • 3. Розробка шляхів удосконалення допоміжного виробництва ВАТ "Тисменицягаз"
 • Висновки
 • Список використаної літератури

Вступ

Актуальність теми роботи полягає в тому, що менеджмент великих підприємств України напередодні вступу до Світової організації торгівлі розуміє, що щоб вижити в конкурентній боротьбі, необхідно підвищувати ефективність діяльності компанії. Зокрема, однією з наболілих проблем для керівників таких підприємств є необхідність скорочувати збитки, генеруємі заготівельними і допоміжними цехами.

При відповіді на питання, що робити з допоміжним виробництвом, розглядаються три основних варіанти:

продати або закрити допоміжні виробництва, а необхідні комплектуючі одержувати з боку (метод аутсорсинга), сконцентрувавши в такий спосіб усі ресурси і зусилля на основній діяльності;

другий варіант зв'язаний з розвитком заготівельного і допоміжного виробництва як окремого бізнесу при збереженні загального контролю з боку материнської компанії;

третій можливий варіант скорочення та оптимізація потужностей допоміжних виробництв до рівня не вище потреби власних нестатків з використанням системи бюджетування та мотивації скорочення рівня витрат.

Метою досліджень роботи був пошук оптимальних технологій організації діяльності цехів допоміжного виробництва та методик оцінки ефективності їх діяльності у сучасній перехідній економіці України в порівнянні з ефективністю європейської моделі аутсорсинга (промислових послуг спеціалізованих підприємств).

Методи досліджень: проведення горизонтального (індексно хронологічного) та вертикального (структурно хронологічного) аналізу фінансової звітності підприємства, контролінг системи бюджетування допоміжного виробництва, побудування алгоритмів та програм розрахунків на ПЕОМ (EXCEL-програми).

Інформаційно-методологічна база досліджень - звітні документи.

Практична цінність отриманих результатів полягає в розробці та практичній апробації на прикладі результатів діяльності інструментального цеху допоміжного виробництва, пропозицій західних економістів по методології оцінки ефективності діяльності допоміжного виробництва на підприємстві з опорою на конкурентні ціни ринку промислового сервісу (аутсорсингу), тобто промислових послуг вузькоспеціалізованих невеликих підприємств.

допоміжне виробництво планування показник

1. Теоретико-методологічні основи оптимізації функціонування допоміжного виробництва

1.1 Функціональна роль інструментального цеху допоміжного виробництва в структурі сучасного промислового підприємства

Удосконалення виробничої інфраструктури є одним з факторів поліпшення діяльності підприємства.

Роботи з обслуговування основного виробництва виконуються допоміжними підрозділами і обслуговуючими господарствами:

інструментальними, ремонтними, транспортним, службами матеріально-технічного постачання і збуту продукції. Незважаючи на те, що багато роботи з обслуговування виробництва (виготовлення запасних частин, інструмента, засобів малої механізації і транспортних засобів і т.п.) можуть бути виконані на спеціалізованих підприємствах або заводах, що виготовляють устаткування, частка такого роду показників на сучасних підприємствах досить велика [46].

Інструментальне господарство на підприємстві створюється для виконання робіт із забезпечення виробництва інструментом і технологічним оснащенням, організації їхнього збереження, експлуатації і ремонту.

Структура й організаційні форми інструментального господарства досить різноманітні і залежать від типу виробництва, виду продукції, що випускається, її конструкторської і технологічної складності й обсягу виробництва.

Інструментальне господарство на підприємстві включає виробничі ланки (ділянки, цехи) по виготовленню інструментів, складські і комплектуючі підрозділи (центральний інструментальний склад, цехові інструментально-роздавальні комори); підрозділу по відновленню і ремонту інструментів; підрозділу по інструментозабезпеченню робочих місць [41].

Задачі й обсяг робіт з організації інструментального господарства визначаються особливостями основного виробництва, складністю продукції, що випускається, використовуваним устаткуванням, масштабами виготовлення однотипної продукції і ступенем її новизни.

Разом з тим від рівня організації цього господарства і якості інструмента залежать інтенсивне використання устаткування, технологічні параметри його роботи, рівень продуктивності праці й у цілому результати роботи всього підприємства.

Умовою раціональної організації й економічного використання інструмента є його чітка класифікація. Це необхідно для вибору однотипного і взаємозамінного інструмента, конструктивно і технологічно подібних його видів при підборі партії оснащення, що одночасно виготовляється, організації його збереження, визначення порядку одержання і виробництва.

Важливе значення класифікація інструмента має для виявлення ступеня застосовності різних його видів і обґрунтування раціональних форм його одержання з виробництва [28].

Тому для спрощення організації інструментального господарства розробляється класифікація інструмента. Інструмент розрізняють по характеру використання: універсальний (нормальний, стандартний) і спеціальний інструмент.

Універсальний інструмент застосовується на всіх підприємствах промисловості при виконанні операцій визначеного роду. Спеціальним називається інструмент, використовуваний на підприємстві для виконання визначеної операції при виготовленні конкретних деталей продукції.

По призначенню інструмент поділяється на обробний, контрольно-вимірювальний і технологічну оснастку. Металообробний інструмент, підрозділяють на ріжучий, вимірювальний, слюсарномонтажний, допоміжний. Технологічна оснастка включає засоби, штампи, ливарну оснастку (моделі, прес-форми і т.п.).

Перш, ніж організувати виробництво або придбання інструмента на стороні, виявляють потребу в ньому. Визначення потреби в інструменті засновано на нормах його зносу. На практиці використовуються галузеві нормативи витрати інструмента на 1000 станкогодин або 100 одиниць готової продукції. Для серійного виробництва норми витрати інструментів розраховуються на 1000 годин роботи однотипних верстатів.

Важливою функцією організації інструментального господарства є регулювання запасу інструмента. Мінімальна кількість інструмента, необхідна підприємству для безперебійної роботи, створює оборотний фонд. Він включає складські запаси в центральному інструментальному складі (ЦІС) і в цехових інструментально-роздавальних комор (ІРК), експлуатаційний фонд на робочих місцях і інструмент у заточенні, ремонті, відновленні і перевірці. Інструмент на робочих місцях і в ІРК складає цеховий оборотний фонд. Сума цехових оборотних фондів і запасів у ЦІСі створює загальнозаводський фонд.

Основна частина запасу інструмента, що включає резервний фонд для діючого виробництва і інструмент для нових об'єктів, знаходиться в ЦІСі.

Запаси для діючого виробництва встановлюються по системі "максимум-мінімум". Під запасом мінімумом розуміється величина, рівна денній потребі в даному інструменті, помноженої на число днів термінового виготовлення або одержання від зовнішнього постачальника чергової партії.

Позначивши через Ідн денну потребу в інструменті, а через Тср - число днів термінового виготовлення інструмента або одержання його з боку, можна визначити мінімальний запас Зmin по формулі [29]:

Зmin = Ідн * Тср (1.1)

Для нормальних умов виготовлення або придбання інструмента з боку встановлюється запас "крапка замовлення". Під "крапкою замовлення" розуміється величина перехідного запасу, достатня для забезпечення виробництва інструментом на час нормального його виготовлення або придбання на стороні, плюс мінімальний запас.

Запас "точкове замовлення" Тз визначається по формулі [29]:

Тз = Ідн * Тнорм + Зmin (1.2)

де Тнорм - нормальний термін виготовлення, дні.

Щоб визначити запас максимум (Зmax), виходять з того, що при сталих партіях виробництва або надходження інструмента з боку максимальний запас буде дорівнює сумі партії одночасно інструмента, що замовляється, і інструментального запасу [29]

Зmax = Зmin + Пі (1.3)

де Пі - величина партії замовлення придбання або вироблення інструмента.

Загальний запас інструмента в ЦІСі складається з перехідних і мінімального запасів. Перехідний запас по кожному найменуванню інструмента за період між постачаннями коливається від величини партії одночасного надходження інструмента, що замовляється, до мінімального запасу. Тому при рівномірному надходженні і витраті інструмента кількість інструмента, що одночасно знаходиться на складі, по кожному найменуванню в середньому можна прийняти рівним [29]:

Зср = Пі / 2 + Зmin (1.4)

де Зср - середній запас інструмента на складі.

Величина ж усього складського запасу (у вартісному вираженні) буде дорівнювати сумі середніх запасів по кожному найменуванню інструмента і мінімального запасу.

На підприємствах також здійснюється планування поточного й експлуатаційного запасу інструментів.

Так, в інструментально-роздавальних коморах поточні запаси по кожному типорозміру інструментів визначаються виходячи з денної потреби в інструменті і періоду часу, через який витрачений інструмент відновляється. Практично нерегулярно споживаний інструмент у цехових інструментально-роздавальних коморах звичайно тримають у розмірі місячної потреби, а інструмент, застосовуваний регулярно, - у півмісячній і декадній потребі.

Експлуатаційний цеховий фонд інструментів складається з інструментів, що знаходяться на робочих місцях, у заточенні й у ремонті. Для оснащення інструмента тривалого терміну користування запаси в експлуатації, як правило, не створюються.

Кількість інструмента на робочих місцях визначається в залежності від числа верстатів, де застосовується запасний інструмент, кількості змін роботи цих верстатів і кількості інструментів, що знаходяться в кожного робітника, тобто для передачі інструмента зі зміни в зміну. Наявність інструмента на робочих місцях буде тим менше, ніж частіше відбувається заміна інструмента, що затупився.

Наявність інструмента в заточенні залежить від величини партій, що поставляються в заточення, і часу перебування інструмента в заточенні, включаючи час накоплення перед заточенням, перебування в заточенні і час після заточення до надходження його в ІРК.

У сучасних умовах підвищені вимоги до обслуговування виробництва пред'являються внаслідок переходу підприємств на нові економічні умови, відмітною рисою яких є економія виробничих ресурсів. Це диктує збільшення безперервності виробничих процесів, конструктивне і технологічне удосконалювання продукції, що випускається, поліпшення використання основних фондів і оборотних коштів. Тому спеціалізація функцій обслуговування повинна грати особливу роль в організації інфраструктури підприємства.

Концентрація виробництва інструмента і технологічного оснащення на основі великих інструментальних цехів, а також створення спеціальних служб обслуговування ремонтними роботами, підйомнотранспортними, служб постачання і збуту продукції, безсумнівно, підвищить значимість і ефективність інфраструктури виробництва [30].

В даний час допоміжні виробництва й обслуговуючі господарства в рамках одного підприємства можуть одержати всі можливості для функціонування в повному обсязі. Однак це досить дорогі і трудомісткі роботи. Складність ще полягає в тім, що господарства допоміжної інфраструктури змушені робити для власного споживання в неспеціалізованих умовах інструменти, технологічну оснастку, виконувати усі види ремонтних робіт, у тому числі і капітальний, виготовляти змінні вузли і деталі. Матеріальні витрати на зміст допоміжних і обслуговуючих господарств такого масштабу можуть бути в кілька разів вище, ніж на виконання аналогічних робіт спеціалізованими організаціями [30].

Вирішити проблему зниження витрат на утримання і експлуатацію служб допоміжної інфраструктури можна розміщенням замовлень на обслуговування підприємства спеціалізованими господарствами.

Попит на подібного роду послуги створить умови для формування цілої мережі організацій і підприємств по ремонту устаткування, виготовленню змінних деталей і вузлів, виробництву технологічної оснастки, монтажу підйомнотранспортного і складського устаткування. Новий розвиток одержить інструментальна промисловість, тому що в умовах спеціалізованого виробництва дешевше і якісніше можна організувати випуск стандартного інструмента, звільнивши підприємства-споживачі від його виготовлення [39].

Відзначені тенденції розвитку інфраструктури підприємства становлять інтерес для діючих виробництв. Однак їх не можуть не турбувати питання оперативності в технічному обслуговуванні, і з цієї точки зору наявність у структурі підприємства підрозділів допоміжної інфраструктури повинне відповідати потребам і цілям ефективного функціонування виробництва.

1.2 Сутність функцій допоміжного виробництва підприємства як центра витрат та методологічні підходи до планування показників його діяльності

Організація роботи великого багатопрофільного підприємства потребує його структуризації та застосування чітко відпрацьованого внутрішньогосподарського механізму.

Виділяють два основних типи структуризації [39]:

технологічна;

товарна.

Формування ринкових відносин створює передумови впровадження товарної структуризації підприємств з одночасною диференціацією економічних обов'язків і розширенням делегованих повноважень підрозділів.

Товарна структуризація означає формування підрозділів навколо товарних видів продукції, тобто з числа тих технологічних ланок, для яких певний вид товарної продукції може вважатися кінцевим.

Такий виробничо-збутовий модуль перетворює технологічні виробничі ланки в один структурний товарний підрозділ, який стає оператором відкритого ринку, відповідає за всі економічні дії на шляху до кінцевого споживача і в підсумку за беззбитковість виробництва. Технологічні підрозділи об'єднуються і стають товарним підрозділом послідовно ринкового типу. Звичайно, не всі підрозділи і не відразу можна структуризувати в такий спосіб. Таку роботу необхідно здійснювати виважено і поетапно.

За ознакою повноти повноважень та обов'язків при структуризації підприємств в ринкових умовах можуть створюватись підрозділи у формі центрів відповідальності з такими її обсягами: центри витрат відповідають за забезпечення ресурсами запланованого обсягу виробництва продукції, витрати, собівартість одиниці продукції; вироблену продукцію передають адміністрації або за її вказівкою іншим підрозділам; центри виручки відповідають за повноту реалізації переданої їм для цього продукції, реалізаційні ціни та суму грошових надходжень; центри прибутку відповідають за обсяги виробництва, збуту, витрати і собівартість, реалізаційні ціни та суму прибутку; центри управління - відповідають за досконалість маркетингової політики, ресурсне забезпечення, раціональність організаційно виробничої структури підприємства, його беззбитковість і платоспроможність [42].

Найбільший обсяг обов'язків та повноважень мають центри прибутку, найменший центри витрат. Тому спочатку всі підрозділи можуть одержати організаційно-економічний статус центрів витрат і лише з набуттям досвіду та навиків економічної роботи в цих первинних ланках можна створювати центри прибутку.

Вибір структурних рішень у виробництві визначається передусім такими чинниками:

1) формами спеціалізації та кооперування підрозділів;

2) орієнтацією виробництва;

3) організаційним середовищем;

4) місцем розташування виробництва.

Внутрішній економічний механізм підприємства це система економічних методів та важелів, що, по-перше, забезпечує зовнішні зв'язки підприємства і створює відповідні умови отримання доходу, по-друге, сприяє розвитку виробничих відносин усередині підприємства. У першому випадку його принципи цілком визначаються особливостями господарського механізму суспільства (домінуючою формою власності на засоби виробництва, існуючими системами ціноутворення, оподаткування, планування тощо), а в другому випадку - особливостями виробничих відносин в підприємстві.

Структура внутрішнього економічного механізму включає в себе [40]:

організаційно-економічну систему або формування вертикальних зв'язків між підрозділами й адміністративним центром та горизонтальних зв'язків між окремими підрозділами;

систему внутрішньогосподарського ринку;

систему планування діяльності підрозділів;

систему контролю й оцінки діяльності підрозділів;

систему матеріальної відповідальності підрозділів;

мотиваційний механізм.

Організаційно-економічна система підприємства визначається переважно формою зв'язків між окремими підрозділами. Можна визначити три типи технологічних зв'язків виробництва [45]:

1. Послідовний технологічний зв'язок, якому притаманна відкрита

мережа зв'язків між виробництвами, що спеціалізуються на виробництві однорідного кінцевого продукту. У такій мережі вихідна сировина послідовно переробляється в кілька етапів. Центром цієї системи (головним виробництвом) є виробництво кінцевого продукту, яке визначається результатами діяльності всіх елементів технологічної системи. Така мережа зв'язків характерна для металургійної, текстильної, хімічної, лісової та інших галузей промисловості.

2. Паралельний технологічний зв'язок, що являє собою мережу зв'язків з розгортанням виходів з першої виробничої ланки в ряд паралельних виробництв, які виготовляють з напівфабрикатів різні кінцеві продукти. Центральним елементом такої виробничої системи є виробництво, яке переробляє вихідну сировину. Така структура має місце у нафтопереробній, деревообробній, взуттєвій та швейній промисловості.

3. Послідовно-паралельний технологічний зв'язок - це мережа зв'язків з різними входами вихідної сировини у ряд виробництв з послідовним розгортанням входів у такі виробництва, одно чи дворівневим напівфабрикатом і кінцевим продуктом. У середній ланці такої виробничої системи виготовляються напівпродукти для кінцевої ланки, проте вони самі можуть бути кінцевими продуктами. Така структура характерна для машинобудівних галузей промисловості (авіаційної, автомобільної, суднобудівної та ін.).

Структура технологічної мережі виробництва кінцевого продукту впливає на організацію виробничої кооперації між підрозділами, визначає ступінь залежності підрозділу підприємства від його адміністративного центру, а також організацію управління на рівні адміністративного центру.

Система внутрішньогосподарського ринку це механізм економічних (товарно-грошових) відносин, які забезпечують ефективне функціонування підприємства на основі економічного інтересу внутрішньогосподарських підрозділів в кінцевих результатах діяльності. В основі системи внутрішньогосподарського ринку лежать внутрішні ціни. Вони являють собою умовно розрахункові ціни, за якими підрозділи передають один одному товари або надають послуги.

Планування діяльності підрозділів здійснюється шляхом установлення основних показників виробничо-господарської діяльності підрозділів та базується на прогресивних нормах матеріальних, трудових і грошових витрат. Залежно від завдань, які вирішують ті чи інші підрозділи, застосовуються такі показники, які найбільшою мірою стимулюють досягнення високих результатів [43].

Система контролю й оцінки діяльності підрозділів дає змогу визначити причини відхилень, місце їх виникнення і вжити відповідних заходів щодо усунення недоліків і поширення позитивних результатів. Система оцінки діяльності визначає ті підрозділи, які найраціональніше використовують економічні важелі в організації своєї діяльності та забезпечують зростання результативності функціонування підприємства в цілому.

Мотиваційний механізм створюється відповідно до структури підприємства та складності його цілей. Він охоплює, як правило, три підсистеми мотивів, кожна з яких спрямована на досягнення певних цілей підприємства, а саме [44]:

мотиваційного механізму високоякісної продуктивної праці;

мотиваційного механізму науково-технічного розвитку виробництва;

мотиваційного механізму підприємництва.

Мотиваційний механізм підприємництва спрямований на виживання та досягнення успіху в умовах конкуренції в коротко і довгостроковому періодах. Функціонування цього механізму забезпечують мотиви конкуренції і кооперації при створенні нової продукції і технології, підприємницькі стратегії, мотиви підприємницького ризику, мотиви підприємницьких реакцій на зміну зовнішнього оточення, мотиви внутрішньо-фірмового підприємництва, які забезпечують гнучкість управління і сприйняття нововведень.

Внутрішній економічний механізм може мати різні форми функціонування. Вони різняться ступенем свободи поведінки підрозділів, формами їх зв'язків і показниками ефективності діяльності. При дещо спрощеному підході можна виділити такі економічні форми функціонування підрозділів [49]:

1) підрозділи - центри витрат;

2) підрозділи - центри прибутку, серед яких виокремлюють:

3) підрозділи, що формують розрахунковий умовний прибуток;

4) підрозділи - центри реального прибутку.

Підрозділи, що є центрами витрат, виготовляють, як правило, продукцію внутрішньогосподарського призначення, їх діяльність досить жорстко регламентується, а ефективність оцінюється за показниками витрат. Це передусім підрозділи (цехи, дільниці та ін.) технологічної спеціалізації, яким притаманні зв'язки в межах технологічної послідовності обробки.

Підрозділи, що є центрами прибутку, виготовляють або кінцеву продукцію, яку реалізують на ринку, або проміжну продукцію внутрішньогосподарського призначення, яку передають іншим підрозділам за внутрішніми планово розрахунковими цінами і створюють таким чином розрахунковий умовний прибуток як частину прибутку підприємства. Як правило, це підрозділи предметної та змішаної спеціалізації.

В основі системи внутрішньогосподарського ринку лежать внутрішні ціни. Цим терміном характеризуються умовно розрахункові ціни, які використовуються при обміні продукцією та розрахунках між підрозділами підприємства. Ніякі реальні платежі при цьому не здійснюються. У світовій практиці специфічні особливості внутрішніх цін проявляються у спеціальному терміні для їх визначення трансфертні ціни. Внутрішні планово розрахункові ціни створюють основу договірних відносин між підприємством та його підрозділами щодо матеріально-технічного постачання останніх та поставки готової продукції на склад підприємства, а також між самими підрозділами відносно поставок продукції (робіт, послуг) за внутрішньо фірмовою кооперацією [50].

При формуванні внутрішньогосподарського ринку слід враховувати економічну природу внутрішніх розрахункових цін, їх докорінну відмінність від цін відкритого конкурентного ринку (ринкових цін). Збігання терміну "ціни" не дає ніяких підстав для ототожнення внутрішньогосподарських цін з цінами ринковими. На відміну від ринкових цін, стосовно яких ставиться завдання зробити їх відомими для всіх операторів ринку, внутрішні ціни, як правило, є конфіденційними, оскільки ринкові ціни формуються під впливом попиту та пропозиції і виконують якісно зовсім інші функції порівняно з внутрішньогосподарськими цінами.

Внутрішньогосподарські розрахункові ціни виконують такі основні функції функцію оцінки результатів діяльності внутрішніх підрозділів підприємства за певний період часу, як правило за рік (обліково-вимірювальна), а також роль економічного інструмента визначення розмірів матеріального стимулювання працюючих за колективні річні результати (стимулююча) [48].

Допоміжною, похідною функцією від цієї основної є функція розподілу новоствореної вартості між підрозділами (з одного боку) та підприємством в особі його власника (керівника, менеджера, адміністрації і т.п.) з другого (розподільча). При цьому реалізується також і функція узгодження інтересів сторін, які вступають в економічні відносини розподілу, визначаючи рівень та структуру внутрішньої розрахункової ціни. Інтереси власника або особи (групи осіб) полягають в досягненні високих підприємницьких результатів (прибутку), інтереси підрозділів зводяться до належної винагороди за працю.

По суті функції розподілу та узгодження інтересів мають мотиваційну природу і мало різняться між собою. Тому можна вважати головною функцією внутрішньогосподарської розрахункової ціни забезпечення гармонійної підприємницької та трудової мотивації. Підприємницькі результати діяльності господарства при цьому виступають і передумовою, і наслідком належної мотивації працівників підрозділів. Кожне підприємство формує свою власну систему внутрішньогосподарського ринку. Однак можна виділити два основні чинники, які впливають на її вибір: стиль управління вищого керівництва та професійна орієнтація керівництва підприємства.

При встановленні внутрішньогосподарських цін та їх практичному використанні слід дотримуватись системи загальних і спеціальних принципів (основних положень, правил).

До загальних відносяться [7]:

ситуативна реальність, тобто максимально повне врахування

конкретної ринкової ситуації в рівні ціни, адекватність ціни зовнішній

макроекономічній кон'юнктурі;

економічна обґрунтованість, тобто об'єктивне і повне відображення у рівні ціни практично використовуваних у господарстві технологій, засобів виробництва, економічних нормативів витратного характеру;

несуперечливість оцінок результатів діяльності підприємства та підрозділу, тобто збігання оцінок на рівні підприємства та підрозділу в цілому;

достовірність, тобто використання єдиної методики оцінки витрат при визначенні ціни, у процесі виробничої діяльності підрозділу та при підведенні річних підсумків;

справедливий розподіл зовнішніх ризиків та застосування санкцій за невиконання взаємних зобов'язань адміністрації та підрозділу, відображених у внутрішніх договорах;

визначення і використання внутрішньогосподарських цін відповідно до наявної нормативно-правової бази.

До спеціальних (часткових) принципів визначення та використання внутрішньогосподарських розрахункових цін відносяться наступні:

системного використання інформації;

принцип партисипативності;

досконале інформаційне забезпечення;

належне і своєчасне документальне оформлення всіх етапів порядку використання, обґрунтування рівня та практичного застосування внутрішньогосподарських розрахункових цін.

З урахуванням охарактеризованих принципів можна виділити декілька методичних підходів до розробки та використання внутрішньогосподарських розрахункових цін для підрозділів центрів витрат, центрів прибутку і центрів виручки.

У підрозділах центрах витрат вони зводяться до наступного [5]:

1. Перш за все необхідно вирішити питання про періодичність розробки внутрішніх розрахункових цін. Можливі два варіанти:

а) на календарний рік;

б) помісячно.

2. При розробці внутрішньогосподарських цін доцільно орієнтуватися на таку їх структуру:

власні матеріальні витрати підрозділу;

частина загальногалузевих витрат, яка припадає на даний підрозділ;

частина загальногосподарських витрат, яка припадає на даний підрозділ;

гарантована (тарифна) частина оплати праці;

стимулююча частина оплати праці в розмірі оперативних доплат за строки та якість;

стимулююча частина оплати праці в розмірі річних виплат за кінцеві результати (включаючи і частину прибутку);

нарахування на оплату праці до фондів соціального страхування;

податки у складі витрат.

Така структура витрат реально відображає вартість продукції і дозволяє правильно оцінити можливості одержання прибутку підприємством.

3. Методи обґрунтування рівня розрахункових цін представлені такими:

емпіричний передбачає використання фактичних даних за останні 35 років, але через динамічність ринкового середовища він мало придатний; калькуляційний, має істотні переваги, оскільки дозволяє детально й аргументовано визначити кожну складову витрат; реверсивний, зводиться до визначення частки ринкової ціни в абсолютному виразі, яка буде виконувати функції внутрішньої розрахункової ціни, при цьому собівартість визначається за допомогою укрупнених розрахунків.

4. Диференціація внутрішніх цін за якістю здійснюється відповідно до кількісних показників якості.

5. Застосування внутрішньогосподарської розрахункової ціни в кінці року передбачає визначення вартості одержаної продукції шляхом множення її кількості на відповідну ціну. Від одержаної суми віднімають витрати підрозділу та відрахування на утримання галузевого, загальногосподарського персоналу та сплату податків у складі витрат. Додатна різниця є госпрозрахунковим доходом підрозділу, який розподіляється між його працівниками пропорційно авансовому заробітку, тобто гарантованим та оперативним стимулюючим виплатам.

На думку західних економістів, існує кілька переваг ринкових цін як бази для формування внутрішніх цін, а саме: вони забезпечують стабільну основу господарської взаємодії підрозділів; дають змогу об'єктивно оцінити ефективність діяльності підрозділів, оскільки саме ринкові ціни є об'єктивним вимірником витрат і прибутку. Вони створюють належні стимули до підвищення ефективності роботи підрозділів за допомогою прибутку, що входить у структуру ринкових цін [6].

Крім того, західні економісти вважають, що заснована на ринковій внутрішня ціна позитивно впливає на продуктивність праці і конкурентоспроможність внутрішньої продукції.

Проте внутрішні ціни, визначені на базі ринкових, не є оптимальним інструментом внутрішніх розрахунків. Так, не завжди можна визначити ринкову ціну на внутрішню продукцію або ціну аналога. В окремих випадках внутрішні товари через свою специфіку взагалі виключені з ринкового обігу. Своєрідною альтернативою викладеному вище методу внутрішнього ціноутворення може бути такий метод установлення цін на внутрішні деталі та вузли, який базується на фактичній ціні реалізації готової продукції підприємства. При визначенні внутрішніх цін на проміжні продукти з фактичної ціни готової продукції віднімають витрати виробництва та прибутки підрозділів постачальників [4].

Процес розрахунку здійснюється у зворотному порядку послідовності технологічного процесу виробництва. На практиці такий метод внутрішнього ціноутворення використовує японська компанія "Мацусіта". За оцінками фахівців, у цьому разі структура внутрішньої ціни така: витрати підрозділу постачальника - 22%, прибуток - 15%, різні ринкові надбавки - 34%, торговельні націнки - 19%, інші - 10%. Приблизно таку саму структуру має внутрішня ціна, визначена на основі договірної ринкової ціни за кінцеву продукцію в американських децентралізованих компаніях.

При формуванні внутрішніх цін на базі ринкових цін на кінцеву продукцію виникає проблема визначення розміру прибутку у внутрішній ціні. Вирішуючи цю проблему на практиці, орієнтуються на галузеву норму прибутку або здійснюють це пропорційно витратам виробництва або обсягу товарообігу. Але в будь-якому з названих варіантів не виключається можливість довільного розподілу прибутку, що може стати причиною зниження ефективності корпоративної системи управління. Слід зазначити, що внутрішні ціни, визначені на основі ціни кінцевої продукції підприємства, часто призводять до викривлення сутності внутрішньогосподарських відносин в наслідок виникнення внутрішньогосподарської ринкової стихії, яка негативно впливає на налагоджений корпоративний механізм. Це може і спричинити небажану конкуренцію між підрозділами компанії.

На практиці підприємства часто узгоджують ринкові ціни на кінцеву продукцію, сформовані на договірній основі, з особливостями внутрішніх відносин, визначаючи внутрішню ціну на проміжну продукцію виходячи з існуючого рівня ринкових цін. Зауважимо, що ряд фахівців з внутрішнього ціноутворення виключають будь яку можливість використання альтернативних баз розрахунку, крім договірної ціни. При цьому як аргумент висувається небезпека послаблення ефективності корпоративної системи управління. При визначенні внутрішніх цін на основі договору між підрозділами постачальниками та підрозділами споживачами доцільно дотримуватися таких правил [11]:

підрозділам партнерам за внутрішньогосподарським договором надається свобода вибору в реалізації або придбанні продукції як у внутрішнього підрозділу, так і на стороні; допускається мінімальне втручання арбітражного комітету компанії; сторони зобов'язані інформувати одна одну про можливі альтернативні закупівлі та продаж.

Досвід практичної діяльності децентралізованих компаній свідчить про те, що внутрішні ціни, сформовані на договірній основі, не вирішують усіх проблем. Так, якщо в договір включається умова не купувати продукцію у "зовнішніх" постачальників, то у випадку, коли ринкова ціна менша за прямі витрати підрозділу постачальника, підприємство зазнає прямих збитків. Слід відзначити певний суб'єктивізм договірного підходу до встановлення вигоди лише протягом місяця. Тому вони, як правило, намагаються впроваджувати новації з моменту введення підприємством нових нормативів з тим, щоб якомога довше одержувати додаткові доходи. Такий варіант формування внутрішніх цін досить часто використовується в практиці американських децентралізованих компаній [5].

З теоретичної точки зору оптимальним визнається варіант ціноутворення на основі витрат. Особливо це стосується підприємств з капіталомістким виробництвом. Однак на практиці він використовується дуже рідко. Модифікацією витратного методу ціноутворення є внутрішні ціни з надбавкою на прибуток. У такому вигляді внутрішня ціна наближається за своєю структурою до ринкової.

Виходячи з викладеного вище можна зробити висновок, що в системі внутрішнього ціноутворення необхідний поступовий перехід до розрахунків, що ґрунтуються на ринкових цінах. З метою поєднання переваг різних методів внутрішніх розрахунків підприємства намагаються використовувати комбіновані (змішані) методи внутрішнього ціноутворення в корпоративному механізмі управління.

У всіх існуючих методах внутрішніх розрахунків нижньою межею ціни є витрати (повні, виробничі, прямі, додані) підрозділу постачальника, а верхньою межею - ринкова ціна. З точки зору партнерів внутрішніх угод (підрозділів постачальників та підрозділів споживачів проміжної продукції) такий діапазон внутрішніх цін загалом виправданий. Підрозділ постачальник не має сенсу реалізовувати свою продукцію за ціною, меншою за виробничі витрати, тоді як підрозділ споживач не заінтересований купувати внутрішню проміжну продукцію за ціною, вищою від ринкової. Існування підрозділів у вертикально інтегрованій компанії передбачає активне використання внутрішніх цін як інструмента корпоративної системи управління з метою формування розрахункового прибутку підрозділів. Таким чином, внутрішні ціни, які дають змогу приймати обґрунтовані управлінські рішення, базуються на конкурентній ринковій інформації про витрати та прибуток [13].

Основною формою планування витрат підрозділів як центрів відповідальності є складання їх бюджетів. Бюджет підрозділу - це розрахунок, що охоплює визначення всіх витрат підрозділу на виробництво продукції (надання послуг) за плановий період незалежно від рівня її готовності [8].

Бюджети підрозділів виконують такі важливі функції, як організуюча, контролююча і стимулююча. Організуюча функція бюджету полягає в тому, що, маючи встановлений плановий розмір витрат, працівник, відповідальний за їх рівень, намагається дотримуватись визначеного ліміту і норм використання ресурсів. Бюджети підрозділів дають змогу контролювати роботу працівників, відповідальних за рівень витрат. Це здійснюється порівнянням фактичних витрат з плановими, передбаченими в бюджетах. Відхилення аналізуються, що є основою для реалізації стимулюючої функції щодо працівників, які впливають на величину витрат і відповідають за неї. Стимулювання здійснюється через відповідальність за необґрунтовані витрати і заохочення в їх економії. Бюджет складають на основі виробничої програми, нормативної бази, а також цін і тарифів.

2. Аналіз діяльності "Тисменицягаз"

2.1 Загальна характеристика виробничої діяльності ВАТ "Тисменицягаз"

Відкрите акціонерне товариство є самостійною юридичною особою, створеною для отримання прибутку від будь-яких видів діяльності, не заборонених законом.

Відкрите акціонерне товариство "Тисменицягаз” засноване відповідно до наказу регіонального відділення Фонду державного майна України в Івано-Франківській обл. від 29 листопада 1996 року № 1426 шляхом перетворення державного підприємства з газопостачання та газифікації "Тисменицягаз” у відкрите акціонерне товариство згідно з Указом Президента України "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів” від 26.11.1994 р. № 699/94.

Повна офіційна назва Товариства - відкрите акціонерне товариство "Тисменицягаз”. Скорочена назва - ВАТ "Тисменицягаз”.

Місцезнаходження Товариства: Україна, 77400, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, м. Тисмениця, вул. Вісконта, 3.

ВАТ "Тисменицягаз” здійснює свою фінансово-господарську діяльність відповідно до Статуту (додаток № 1) затвердженого загальними зборами акціонерів Протокол № 2 від 26.03.2006 р. та зареєстрованого Тисменицькою районною державною адміністрацією (реєстраційний № 246 від 15.04.2006 р.).

Статут ВАТ "Тисменицягаз” розроблений у відповідності до Цивільного і Господарського кодексів України, Законів України "Про господарські товариства”, "Про власність”, "Про цінні папери і фондову біржу”, а також іншого чинного законодавства України”.

Метою діяльності Товариства є одержання прибутків від фінансово-господарської діяльності і задоволення на їх основі інтересів акціонерів, а також економічних і соціальних інтересів трудового колективу Товариства.

Предметом діяльності Товариства є:

постачання природного газу, транспортування природного розподільними трубопроводами. Постачання скрапленого газу споживачам;

удосконалення і розвиток системи газопостачання, підвищення надійності ефективності та безпеки її функціонування;

виконання підрядних робіт з газифікації промислових, сільськогосподарських, комунально-побутових і приватних об'єктів;

видача технічних умов на газопостачання об'єктів;

розробка і виготовлення проектно-кошторисної документації на газифікацію промислових, сільськогосподарських, комунально-побутових і приватних об'єктів та виконання робіт з ізоляції труб;

виконання пусконалагоджувальних робіт на газифікованих об'єктах;

здійснення технічного нагляду за будівництвом та експлуатацією об'єктів газопостачання;

виготовлення і обладнання запасних частин для газового господарства;

встановлення і наладка газового обладнання на автомобілях, ремонт та пере посвідчення побутових газових балонів та ГБУ усіх форм власності;

повірка та ремонт контрольно-вимірювальних приладів газового господарства і газових лічильників;

виробництво товарів народного споживання та промислового значення, а також роздрібна торгівля цими товарами;

заправка автомобілів усіх форм власності (роздрібна торгівля) скрапленим газом, в тому числі пересувного автотранспорту;

надання торгово-посередницьких, складських та транспортно-експедиційних послуг;

здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів автотранспортом;

проведення зовнішньоекономічної діяльності з питань експорту, імпорту товарів і послуг;

закупівля та виробництво сільськогосподарської продукції, переробка плодів та фруктів, продуктів рослинництва та тваринництва, а також оптова і роздрібна торгівля продуктами рослинництва і тваринництва;

організація громадського харчування через мережу їдалень, кафе, барів та інших закладів;

Всі зазначені види діяльності здійснюються Товариством після отримання відповідної ліцензії.

Основними видами діяльності Товариства є транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу споживачам, ліцензії на провадження яких видаються Національною комісією регулювання електроенергетики України.

Товариство є правонаступником всіх прав та обов'язків державного підприємства з газопостачання та газифікації "Тисменицягаз”.

Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі своєю повною офіційною назвою, а також інші необхідні реквізити, які затверджує Правління та при необхідності, реєструються згідно з чинним законодавством.

Статутний фонд Товариства становить 330000,00 (триста тридцять тисяч грн.00 коп.).

Статутний фонд Товариства поділений на 1320000 (один мільйон триста двадцять тисяч) простих акцій.

Номінальна вартість однієї акції Товариства становить 0,25 грн. кожна.

Станом на 01.11.2009 р., структура акціонерів ВАТ "Тисменицягаз” має такий вигляд:

НАК Нафтогаз України" - 51% акцій;

ВАТ "Хмельницькгаз" - 24,9%;

ЗАТ Інвестиційна Компанія "Обрій Капітал" - 11,9%;

фізичні особи - 12,2% акцій.

Управління Товариством здійснюють такі органи управління:

Загальні збори акціонерів;

Спостережна рада;

Правління.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Правління Товариства здійснює Ревізійна комісія.

Вищим органом управління Товариством є Загальні збори акціонерів. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції правління Товариства.

Спостережна рада є органом Товариства, який здійснює в межах компетенції, визначеної Статутом та Положенням про Спостережну раду, контроль за діяльністю Правління, представляє і захищає інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних зборів.

Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління. Воно підзвітне та підконтрольне Загальним зборам і Спостережній раді та організовує виконання їх рішень.

Ревізійна комісія є органом, який контролює фінансово-господарську діяльність Правління Товариства.

Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своє діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому діючим законодавством порядку та в обсязі встановленому відповідними державними органами.

Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються вищим органом товариства.

За місцем знаходження Товариства ведеться вся документація, яка відноситься до діяльності Товариства і її органів управління.

Достовірність та повнота річної фінансової звітності Товариства повинні бути підтверджені аудитором, не пов'язаним майновими інтересами з Товариством чи його акціонерами.

Прибуток Товариства утворюється за рахунок надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету, а також сплачуються відсотки по кредитах банків та по облігаціях. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні товариства.

Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків Товариства визначається загальними зборами акціонерів.

Товариство створює:

Резервний (страховий фонд);

Фонд виплати дивідендів;

Інші фонди.

Загальні збори акціонерів можуть визначати інші напрямки використання прибутку.

Резервний фонд створюється в розмірі 25% Статутного фонду. Він використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат.

Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5% чистого прибутку до отримання необхідної суми. При використанні резервного фонду повністю або частково, він поповнюється шляхом щорічних відрахувань до розміру, визначеного Статутом.

Фонд виплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку Товариства. Отриманого за підсумками фінансового року. Загальний обсяг та розмір дивідендів на одну акцію затверджуються загальними зборами за пропозицією спостережної ради. Загальні збори приймають рішення про форму та порядок виплати дивідендів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Виплата дивідендів має здійснюватися тільки у грошовій формі.

Право на отримання дивідендів мають особи, які є акціонерами на дату початку строку виплати дивідендів. Дивіденди нараховуються тільки на повністю оплачені акції.

Загальні збори акціонерів мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.

Товариство не має права оголошувати виплачувати дивіденди:

до повної сплати всього статутного фонду;

при зменшенні вартості чистих активів акціонерного товариства до розміру, меншого ніж розмір статутного і резервного фондів.

Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

Правління Товариства здійснює розпорядження коштами фондів на підставі рішень Загальних зборів акціонерів та Статуту.

Контроль за використанням коштів фондів здійснює Ревізійна комісія.

Розглянемо динаміку основних техніко-економічних показників. Дані наведемо у таблиці 2.1

Таблиця 2.1 - Аналіз ТЕП ВАТ "Тисменицягаз”

Показник

Рік

Абсолютне значення

Абсолютний приріст

Темп росту, %

Темп приросту, %

базовий

ланцюговий

базовий

ланцюговий

базовий

ланцюговий

Виручка від реалізації

2005

9854,50

-

-

100,00

-

-

-

2006

10399,00

544,50

544,50

105,53

105,53

5,53

5,53

2007

10942,70

1088, 20

543,70

111,04

105,23

11,04

5,23

2008

15684,10

5829,60

4741,40

159,16

143,33

59,16

43,33

2009

22966,50

13112,00

7282,40

233,06

146,43

133,06

46,43

собівартсіть реалізованої продукції

2005

8456,50

-

-

100,00

-

-

-

2006

8536,00

79,50

79,50

100,94

100,94

0,94

0,94

2007

8663,30

206,80

127,30

102,45

101,49

2,45

1,49

2008

12834,70

4378, 20

4171,40

151,77

148,15

51,77

48,15

2009

19187,70

10731, 20

6353,00

226,90

149,50

126,90

49,50

валовий прибуток

2005

142,00

-

-

100,00

-

-

-

2006

185,00

43,00

43,00

130,28

130,28

30,28

30,28

2007

473,30

331,30

288,30

333,31

255,84

233,31

155,84

2008

84,70

-57,30

-388,60

59,65

17,90

-40,35

-82,10

2009

-287, 20

-429, 20

-371,90

-202,25

-339,08

-302,25

-439,08

прибуток від звичайної діяльності

2005

-1021,10

-

-

100,00

-

-

-

2006

-1084,00

-62,90

-62,90

106,16

106,16

6,16

6,16

2007

-1329,30

-308, 20

-245,30

130,18

122,63

30,18

22,63

2008

-3010,90

-1989,80

-1681,60

294,87

226,50

194,87

126,50

2009

-2603,80

-1582,70

407,10

255,00

86,48

155,00

-13,52

Операційні витрати

2005

3885, 20

0,00

-

100,00

-

0,00

-

2006

4372,00

486,80

486,80

112,53

12,53

12,53

12,53

2007

5198,50

1313,30

826,50

133,80

21,27

33,80

21,27

2008

8422,70

4537,50

3224, 20

216,79

82,99

116,79

82,99

2009

8872,00

4986,80

449,30

228,35

11,56

128,35

11,56

Активи

2005

13885, 20

-

-

100,00

-

-

-

2006

14840,00

954,80

954,80

106,88

106,88

6,88

6,88

2007

14877,80

992,60

37,80

107,15

100,25

7,15

0,27

2008

15081,60

1196,40

203,80

108,62

101,37

8,62

1,47

2009

15393,30

1508,10

311,70

110,86

102,07

10,86

2,24

Проведені розрахунки дозволяють сформувати загальну оцінку виробничо-господарської діяльності ВАТ "Тисменицягаз” протягом останніх п'яти років.

Один з найважливіших показників, що характеризують діяльність підприємства є виручка від реалізації. За аналізований період цей показник змінювався по наростаючій. Так у 2006 році він виріс на 544,50 тис. грн, у порівнянні з 2005 роком, у 2007 році збільшився на 1088, 20, у 2008 році збільшився на 5829,6 в порівнянні з 2005 і на 4741,4 у порівняння з 2007 роком. А у 2009 зріс на 13112,00 порівняно з базовим 2005 роком і на 7282,4 порівняно з минулим роком, і становив уже 22966,00 тис. грн. Такі позитивні зміни обсягів товарної продукції пов'язані із збільшення попиту на продукцію підприємства, збільшенням відпускної ціни. За аналізований період показник витрат і разом з тим і собівартість продукції також зростає у 2006 на 486,8 тис. грн. при рості виручки 544,5 тис. грн., що є непоганим результатом, але у 2007 році на 826,5 тис. грн. порівняно з 2006 в той час як виручка зросла на 543,7 тис. грн, що зумовило скорочення валового прибутку на 245,3 тис. грн, і ця негативна тенденція продовжується в 2008 і 2009 році. Так витрати в 2008 році зросли на 3224,2 тис. грн. порівняно з 2007 роком і на 4537,5 тис. грн порівняно з базовим, це пов'язано із збільшення вартості закупівлі газу в Російській Федерації та не пропорційним підняттям цін для споживачів.

Валовий прибуток ВАТ "Тисменицягаз” змінювався у значних межах. Так у 2006 році він зріс в порівнянні з базовим 2005 роком на 43 тис. грн., В 2007 році на 331,3 тис. грн. а 2008 році зменшився на 57,3, і вже 2009 році скоротився у порівнянні з базовим на 429,2 тис. грн., що обумовлено такими факторами як зміна тарифів на енергоносії, та подорожчання сировини.

Аналіз узагальнюючих показників фінансової діяльності ВАТ "Тисменицягаз" наведемо в таблиці 2.2

Таблиця 2.2 - Показники діяльності підприємства

показник

формула

період

характеристика

2007

2008

2009

1. Аналіз ліквідності підприємства

1.1 Коефіцієнт покриття

0,96

0,73

0,58

>1

1.2 Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,95

0,91

0,89

0,6 - 0,8

1.3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності

1,00

0,05

0,04

>0 збільшення

1.4 Чистий оборотний капітал

Ф1 (ряд 260-ряд 620)

-378,40

-3047,60

-5548, 20

>0 збільшення

2. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства

2.1 Коефіцієнт платоспроможності (автономії)

0,42

0,25

0,14

>0.5

2.2 Коефіцієнт фінансування

1,38

3,07

6,24

<1 зменшення

2.3 Коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами

-0,04

-0,27

-0,42

>0.1

2.4 Коефіцієнт маневреності власного капіталу

-0,06

-0,82

-2,61

>0

Аналіз рентабельності підприємства

4.1 коефіцієнт рентабельності активів

-0,07

-0,09

-0, 20

Збільшення

4.2 коефіцієнт рентабельності власного капіталу

0,00

0,00

0,00

Збільшення

4.3 коефіцієнт рентабельності діяльності

-0,15

-0,23

-0,14

Збільшення

4.4 коефіцієнт рентабельності продукції

-0,18

-0,31

-0,14

Збільшення

Аналіз можливого банкрутства

5.1 Показник поточної платоспроможності

ПП = А040+А045+А220+А230+А240-П620

-8479,9

-10928,1

-12987,7

5.2 Показник забезпеченості власними засобами

Кз = (П380-А080) /А260

0

-0,28

-0,42

5.3 Коефіцієнт Бівера

Кб= (Ф220-Ф260) / (П480+П620)

-6526,7

-0,73

-0,58

Отже для покращення становища і виправлення негативної тенденції фірмі потрібно підвищити вартість реалізації продукції, зменшити витрати та собівартість продукції. Для цього необхідно комплексно підійти до впровадження нових ефективних енергозберігаючих технологій, запровадити ефективну систему фінансового менеджменту та оплату праці на підприємстві.


Подобные документы

 • Характеристика ТОВ Фірма "Меркурій". Організація допоміжного виробництва на підприємстві та основні його задачі: організація ремонтного та енергетичного господарства; матеріально-технічне постачання, організація транспортного та складского господарства.

  курсовая работа [116,2 K], добавлен 04.05.2010

 • Організаційно-управлінська структура підприємства. Адміністрування виробничої діяльності. План виробництва та реалізації продукції. Планування трудомісткості виробничої програми, пропускної спроможності обладнання, показників по праці, заробітної плати.

  курсовая работа [212,2 K], добавлен 22.11.2014

 • Схема планування виробничої програми. Поняття і цілі управління витратами виробництва. Планування та облік витрат виробництва на підприємстві. Побудова економіко-математичної моделі. Прогнозування прибутку підприємства за допомогою методу Гольта.

  курсовая работа [284,1 K], добавлен 04.04.2015

 • Загальна інформація про Марилівський спиртовий завод. Вивчення функції планування діяльності. Оцінка виробничої структури підприємства. Реінжиніринг бізнес-процесу. Аналіз системи поточного контролю. Матриця відповідальності з виробництва спирту.

  контрольная работа [35,4 K], добавлен 18.12.2010

 • Сутність і завдання планування, його місце в керуванні підприємством. Методологічні основи та технологія процесу планування. Конкретність і вимірність планів. Розрахунок планових показників. Виробництво й реалізація продукції, кадри і заробітна плата.

  лекция [20,7 K], добавлен 28.06.2009

 • Теоретико-методичні основи ефективності господарської діяльності підприємства. Загальна характеристика, аналіз доходів та витрат підприємства Новопетрівської філії СТОВ ім. Шевченко "Агросвіт". Сутність впливу ціни на рентабельність виробництва.

  дипломная работа [2,3 M], добавлен 10.12.2013

 • Загальна характеристика підприємства, що проектується, напрямки його господарської діяльності та особливості організаційної структури. Маркетинговий аналіз та визначення конкурентних переваг. Ринок збуту та принципи його функціонування. Статті витрат.

  бизнес-план [1,3 M], добавлен 17.10.2014

 • Теоретичні і методологічні основи мотивації трудової діяльності. Аналіз техніко-економічних показників діяльності шахти "Піонер". Розробка заходів щодо удосконалення мотивації персоналу. Підвищення якості робочої сили. Система участі персоналу у прибутку.

  дипломная работа [329,6 K], добавлен 29.03.2012

 • Економічна сутність поняття "ощадливе виробництво", його цілі та задачі, напрямки та принципи діяльності. Основна ідея теорії ощадливого виробництва та підходи до його реалізації. Компанії, що використовують дане виробництво, перспективи в Україні.

  контрольная работа [24,4 K], добавлен 26.02.2011

 • Характеристика існуючого основного та допоміжного виробництва підприємства і його структури. Організація обслуговуючих підрозділів. Розрахунок чисельності працівників. Складання технологічної документації, методи та правила розробки технологічної карти.

  курсовая работа [100,4 K], добавлен 27.04.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.