Ефективність управлінських рішень в системі менеджменту туристичного ТзОВ "Аккорд-Тур"

Фінансово-господарська діяльність та організаційна структура фірми. Економічні, організаційно-розпорядчі та соціальні методи управління трудовим колективом. Аналіз ефективності розробки і прийняття управлінських рішень в системі менеджменту підприємства.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 16.10.2014
Размер файла 1,5 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

· правильно визначена суть проблеми;

· відкинуто неякісні рішення;

· інформація округлена не більше, як до десятих;

· враховано приватні упередження;

· передумовою рішень є гуманність;

· вжито профілактичних засобів;

· є відвага прийняти будь-які наслідки управлінського рішення;

· на проблеми звернуто увагу, а не проігноровано їх;

· прийняття управлінських рішень розподілено між уповноваженими рівнями керівництва;

· погляди достатньо визначені і їм легко слідувати;

· робочі сили є динамічними та дисциплінованими;

· існує також запасний варіант дій;

· існує можливість змін, і зміни розглядають як можливий варіант розвитку подій, а не як загрозу;

· послідовне і наполегливе виконання рішень (у товаристві повинно спостерігатися сильне лідерство);

· рішення є достатньо обміркованими.

Щодо працівників апарату управління туристичної фірми «Аккорд-Тур», які безпосередньо пов'язані з процесом розробки та прийняття управлінських рішень, рекомендуємо їм дотримуватись в процесі розробки та прийняття управлінських рішень певних вимог, а саме бути:

· стриманими (не розгублюватися навіть у кризовій ситуації);

· енергійними;

· мати значний досвід прийняття управлінських рішень;

· забезпеченими адекватними ресурсами;

· мати достатню освіту та підготовку;

· впевнені в собі (висока довіра до себе та до інших);

· уникати спокуси порівнювати теперішню проблему з попередньою;

· компетентними;

· здатними, коли потрібно, досягати консенсусу.

Окрім цього, ефективні управлінські рішення більш імовірні за умови, що директор туристичної фірми: не боїться обпектися та усвідомлюють суть проблеми до того, як вона стане серйозною загрозою; зорієнтований на дію; здатен дивитися вперед і розробляти нові стратегії та плани; сфокусовані на зовнішньому (в першу чергу - клієнт, тоді - конкурент, а вже потім внутрішня політика); виявляє сильну волю (сильне лідерство); вміє створити атмосферу наполегливості та енергійності.

У ТзОВ „Аккорд-Тур” практично усі управлінські рішення приймаються одноосібно керівником Товариства, а це не завжди є ефективно, адже при великій кількості проблем, що виникли майже одночасно, він просто не зможе їх всі ефективно вирішити.

Враховуючи це, аби уникнути „перегріву” від надміру роботи, директорові слід зрозуміти, що він залежить від людей довкола. Отже, доцільним є активніше використовувати метод делегування повноважень, коли частину управлінських рішень зможуть вирішувати (розробляти, шукати альтернативні варіанти вирішення, тощо) менеджери, які працюють у ТзОВ „Аккорд-Тур”.

Для того, щоб делегування повноважень керівником своїм підлеглим було успішним, необхідно чітко знати, які саме повноваження передаються; розвивати у працівників довіру як до керівництва, так і до підлеглих; пам'ятати про час.

Після прийняття рішення про делегування частини відповідальності менеджер керівник повинен реально оцінити можливості своїх підлеглих. Висловлюючи довіру - і це дуже важливо, коли йдеться про передачу уповноважень - керівник повинен бути впевнений у співробітниках, яким він доручає виконання справ. Це, звичайно, важче, якщо підлеглі нові чи мало йому знайомі, що є дуже актуально для ТзОВ „Аккорд-Тур”, адже тут спостерігається досить висока плинність кадрів. Тому для керівництва Товариства важливим є прийняття таких рішень, які б сприяли покращенню умов праці, стимулювання працівників, щоб зменшити плинність кадрів. Проте, делегування повноважень, у разі якщо воно добре контрольоване та супроводжується відповідним інструктажем, є чудовим засобом розвитку підлеглих, їх професійності та компетентності.

Підвищенню обґрунтованості і швидкості прийняття як стратегічних, так і тактичних рішень буде сприяти впровадження інформаційної системи підтримки і прийняття управлінських рішень, яка включає такі окремі системи, як система маркетингової інформації, експертна комп'ютерна система, інтегрована інформаційна система. У склад “Інтегрованої інформаційної системи обґрунтування управлінських рішень” рекомендуємо включити такі підсистеми: підсистема формалізованих рішень, неформалізованих рішень і контролю за реалізацією прийнятих рішень.

На сьогодні на ринку інформаційних технологій є досить багато програмних продуктів для керівників підприємств, найбільш поширеними є наступні (табл..3.1.)

Таблиця 3.1. Порівняльні характеристики програмних продуктів для керівників туристичних підприємств

Програмний продукт

Функції

ARIS Process Performance Manager /ARIS Performance Dashboard

- Моніторинг і візуалізація індикаторів ефективності й показників поточної діяльності.

- Аналіз прихованих недоліків і запобігання потенційних проблем.

- Виконання аналізу основної причини (RCA) проблемних ситуацій.

- Визначення потенціалу оптимізації процесів.

- Організація імпорту даних із зовнішніх систем і інтеграція їхня на корпоративному порталі.

Dashboard Manager / Performance Manager

- Проактивное інформування по електронній пошті про події, що відбуваються.

- Динамічне відображення досягнення планових і критичних значень показників.

- Використання методологій управління Balanced Scorecard, Total Quality Management і Six Sigma.

- Доступ інформації в рамках усього підприємства.

- Аналіз динаміки й прогнозування ситуацій для прийняття рішень.

DataDrill Corporate Performance Management

- Візуальний контроль корпоративної інформації й KPI у реальному часі.

- Контроль досягнення поставлених цілей шляхом зіставлення цільових і поточних показників.

- Складання трендів і прогнозування майбутньої ефективності.

- Виявлення неефективності й повідомлення ухваленого рішення до тисяч робочих місць.

- Використання інструментів Balanced Scorecard, Six Sigma і ін.методів управління.

Hyperion Performance Scorecard

- Оцінка й моніторинг KPI.

- Контроль досягнення поставлених цілей шляхом зіставлення стратегічних показників і показників поточної діяльності.

- Вибір показників з урахуванням галузевих особливостей і їхнє порівняння з конкурентами.

- Моніторинг показників поточної діяльності.

- Доступ інформації в рамках усього підприємства.

- Сповіщення по електронній пошті у випадку виникнення певних подій (зміни значень показників, статусу цілей, появи ініціатив і ін.)

- Організація імпорту й аналізу даних з будь-яких зовнішніх систем, включаючи бухгалтерські.

SAS Strategic Performance Management

- Візуальний моніторинг KPI.

- Порівняння досягнутого рівня якості з поставленими цілями й забезпечення

- формування звітів про сильні й слабкі сторони діяльності компанії (використання Six Sigma і т.п.).

- Моніторинг діяльності підрозділів, аналіз ефективності роботи співробітників і оцінка їхнього внеску в загальний успіх, відстеження реалізації стратегії.

- Розміщення створюваних інформаційних і оціночних таблиць у корпоративній мережі Інтранет, для забезпечення доступу до них усіх співробітників, яким це необхідно.

- Збір, очищення й узгодження даних з різних джерел, доступних на підприємстві.

- Вивчення тенденцій і динаміки показників за будь-який час.

- Інтеграція з іншими рішеннями й системами від SAS.

З огляду на складність даного програмного забезпечення, яке по суті є автоматизованою системою управління ефективністю підприємства та підтримки процесу прийняття управлінських рішень, воно є дорогим і практично недоступним продуктом для невеликих туристичних підприємств. А так, як туристична фірма «Аккорд-Тур» є великим туроператором, такий продукт є просто необхідним для автоматизації процесу прийняття управлінських рішень та управління ефективністю діяльності туристичної фірми «Акорд-Тур».

Програми з даної групи здебільшого виконують подібні функції, у їхній основі лежать інструментальні панелі, які можна розділити на три основні типи: підтримка та прийняття оперативних, тактичних й стратегічних рішень.

Такий програмний продукт забезпечують автоматизацію окремих процедур і всього процесу розробки та прийняття управлінських рішень, дозволить готельному підприємстві здійснювати усвідомлений вибір того або іншого програмного забезпечення й інформаційної системи, з метою прискорення управлінського циклу й скорочення часу реагування на зміни навколишнього середовища, що дозволить підвищити ефективність бізнесу й використати нові можливості для його розвитку. Купівля та впровадження вищеописаних програмних продуктів коштує залежно від фірми-виробника, насиченості функціями та кількості користувачів даним програмних продуктом від 1200 до 1500 тисячі доларів.

Удосконалення процедури прийняття управлінських рішень та їх реалізація нерозривно пов'язане з використанням сучасних інформаційних технологій і створенням на їх основі комп'ютерних систем підтримки прийняття рішень.

Основні функції систем підтримки прийняття управлінських рішень:

· надають керівнику допомогу в процесі прийняття рішень і забезпечують підтримку у всьому діапазоні контекстів задач, що структуруються, слабо структуруються і не структуруються;

· підтримують і посилюють аналітичні і контролюючі здібності керівника;

· підвищують ефективність прийняття управлінських рішень;

· здійснюють інтеграцію моделей і аналітичних методів зі стандартним доступом до даних і вибіркою даних. Для надання допомоги при прийнятті рішення активуються одна або декілька моделей з банку економіко-математичних моделей (математичних, статистичних, імітаційних, кількісних, якісних і комбінованих);

· забезпечують інтерактивний принцип вирішення задач (користувач має можливість підтримувати діалог із системою підтримки прийняття рішень в безперервному режимі);

· здійснюють динамічний комп'ютерний аналіз можливих наслідків управлінських рішень.

Незважаючи на велику різноманітність системи підтримки прийняття рішень, що практично застосовуються в управлінні, всі вони характеризуються чіткою структурою, яка складається з певних основних компонентів (рис. 3. 2.)

Інтерфейс повинен бути “доброзичливим”. Найкраще, коли він передбачає можливість роботи з користувачем в режимі спілкування на природній мові. Підсистема управління базою даних забезпечує створення і підтримку її, а також генерування множин даних, які застосовуються. Підсистема управління базою моделей забезпечує створення і зміну бази моделей, а також і оперування рішень. Завдяки такій структурі в системі підтримки прийняття рішень забезпечується реалізація ряду важливих концепцій побудови інформаційних систем: інтерактивність, інтегрованість, потужність, доступність, гнучкість, надійність, адекватність.

Рис. 3.2. Структура системи підтримки прийняття рішень

Щодо окремо взятої туристичної фірми ”Аккорд-Тур”, то найоптимальнішим методом прийняття управлінських рішень для неї є метод лінійного програмування, оскільки потреба у послугах у час сезону сильно зростає і існує дуже велика конкуренція, тому фірмі треба мати саме ті путівки і в такій кількості, які б відповідали попиту, що виник на ринку.

Адже, турист, який хоче поїхати на відпочинок не буде чекати, поки Товариство зможе підготувати відповідний пакет послуг, він скоріше за все піде у іншу фірму, де йому зразу запропонують всі послуги, які туриста цікавлять. Це має дуже важливе значення ще й тому, що на нашому ринку туристичних послуг існує багато туристичних фірм, які ведуть між собою жорстку конкурентну боротьбу за споживачів. Для того, щоб мати майбутнє на туристичному ринку ТзОВ Аккорд-Тур” необхідно прикладати максимум зусиль для конкурентоспроможності як самого Товариства, так і послуг, які воно пропонує споживачам.

3.2 Обгрунтування впровадження системи якості управлінських рішень в діяльність ТзОВ «Аккорд-Тур»

Як показав аналіз, управлінські рішення становлять основу процесу управління туристичною фірмою «Аккорд-Тур», а отже, тільки реалізація якісних рішень забезпечить Товариству можливість ефективно і динамічно функціонувати і розвиватися в умовах конкурентного ринку туристичних послуг.

Під якістю управлінського рішення прийнято розуміти сукупність властивостей, що забезпечують успішне їх виконання і отримання певного ефекту. Важливою передумовою якісних управлінських рішень є їх професійна підготовка, розробка і реалізація з урахуванням соціально-економічної доцільності. Грамотний аналіз проблемної ситуації, правильна постановка цілей і завдань, підготовка альтернатив і вибір оптимального варіанта згідно з встановленими критеріями - необхідні складові якості й ефективності управлінських рішень.

Отож, для прийняття якісних управлінських рішень пропонуємо керівництву туристичної фірми «Аккорд-Тур» сформувати систему якості управлінських рішень. Дана система повинна визначатися таким набором показників процесу прийняття рішень:

¦ середній час прийняття рішення (швидкість реакції);

¦ частота помилкових рішень (ймовірність прийняття неправильного рішення);

¦ середні витрати на прийняття рішення;

¦ збиток від необґрунтованих рішень за певний період;

¦ швидкість виявлення помилок у прийнятих рішеннях.

Рекомендуємо також керівництву в систему якості управлінських рішень в менеджменті туристичної фірми «Аккорд-Тур» включити:

1. Раціональний характер прийняття рішення (дотримання стандартів логіко-методологічної раціональності при обґрунтуванні цілі і виборі варіантів рішення):

1.1. Управлінське рішення має орієнтуватися на виконання місії туристичної фірми.

1.2. Несуперечність управлінського рішення - це його узгодженість з іншими, раніше прийнятими. Адже, непослідовність, суперечливість рішень в готельному підприємстві, як показав аналіз, знижують їх якість і суттєво впливають на ефективність функціонування Товариства загалом.

1.3. Комплексність рішення передбачає облік всіх чинників проблеми, закономірностей розвитку зовнішнього і внутрішнього середовища туристичної фірми.

1.4. Реальність рішення. Рішення має орієнтуватися на досяжні цілі, наявні ресурси і час, відповідати механізму і методам управління, які застосовуються в готельному підприємстві.

1.5. Базисом рішення має бути вибір оптимального варіанта з погляду потенційної ефективності з урахуванням існуючих ресурсних, організаційних і тимчасових обмежень. Ефективність повинна підкреслювати обов'язковість співвідношення очікуваного і досягнутого ефекту з витратами на прийняття рішення, що зумовлює основну передумову виживання і розвитку туристичної фірми «Аккорд-Тур» в умовах ринку.

1.6. Раціональне поєднання логічного мислення, досвіду, інтуїції і творчості працівників апарату управління туристичної фірми, математичних методів і обчислювальної техніки з урахуванням категорії управлінського рішення.

2. Якість управління процесом реалізації рішення.

2.1. Наявність механізму реалізації. Рішення має передбачати процедури його реалізації, що охоплюють організацію, стимулювання і мотивацію, контроль при реалізації рішень.

2.2. Своєчасність (оперативність) означає, що з моменту виникнення проблемної ситуації до початку реалізації рішення не повинно відбутися незворотних явищ чи подій, що роблять це рішення непотрібним. Своєчасність визначається швидкістю підготовки, розробки, передачі і організації виконання рішень, а також готовністю керованої системи до рішення.

2.3. Конкретність (точність, ясність і лаконічність формулювання). Рішення має відповідати вимогам простоти форми і ясності, чіткості за змістом.

2.4. Повноважність. Управлінське рішення має ухвалюватися органом або керівником, які мають на це формальне право.

2.5. Директивність рішення означає обов'язковість його виконання і забезпечується повноважністю апарату управління туристичною фірмою.

2.6. Жорсткість регламентації діяльності персоналу туристичної фірми - одна з умов ефективності рішень. Розрізняють три рівні жорсткості: контурні рішення (контурні рішення ефективні у випадках, коли підлеглі добре знають проблему, добросовісні, є досвід її рішення), структуровані і алгоритмічні (алгоритмічного характеру рішення набувають в умовах, коли підлеглі працюють без достатньої концентрації зусиль, або в особливо відповідальних діях (правила безпеки, інструкції на випадок аварій, пожеж і інших стресових ситуацій). Пропонуємо керівникові туристичної фірми «Аккорд-Тур» вибирати один з видів жорсткості залежно від ситуації та цілей управлінського рішення.

3. Забезпечення зворотного зв'язку, можливості адекватної оцінки і корегування рішення.

3.1. Рішення має бути стійким за своєю ефективністю до можливих помилок у визначенні початкових даних.

3.2. Гнучкість рішення, тобто можливість змінювати цілі і/або алгоритм їх досягнення при зміні зовнішніх або внутрішніх умов. Рішення повинно містити опис станів об'єкта управління, зовнішнього середовища, за яких його виконання припиняється і ініціюється прийняття нового рішення.

3.3. Рішення має передбачати можливість верифікації і контролю виконання.

Основними принципами, які допоможуть керівництву туристичної фірми «Аккорд-Тур» приймати якісні управлінські рішення, повинні стати наступні:

1. Загальні принципи діяльності підприємства: принципи правової допустимості, економічної доцільності, соціальної і етичної корисності (зобов'язують вище керівництво туристичної фірми дотримуватися чинного законодавства, прагнути досягати господарських цілей і керуватися соціальними і моральними вимогами).

2. Принципи управління підприємством.

Дотримання принципу науковості управління допоможе весь комплекс управлінських рішень, які прийматимуться в готельному підприємстві, побудувати на науковій основі, з широким використанням позитивного досвіду.

Принципи системності і оптимальності забезпечать можливість комплексного охоплення господарських зв'язків з погляду функціональних співвідношень структурних підрозділів в готельному підприємстві. Цей принцип виявляється при побудові моделей оптимізації системи та її управління.

Застосування принципу відповідальності сприятиме встановлення одноосібної відповідальності в готельному підприємстві «Аккорд-Тур», незалежно від посади і виконуваної роботи, він розповсюджується на всіх працівників, задіяних у процесі управління.

Ефективність і якість управлінського рішення визначаються, передовсім, обґрунтованістю методології вирішення проблем. Без ґрунтовних теоретичних розробок практика не в змозі розвиватися. Успішне вирішення проблем багато в чому залежить від організації пошуку і дотримання принципу раціональної орієнтації рішень - рішення має бути скероване на корисні кінцеві результати і сприяти досягненню лілей і реалізації місії організації; розробка рішень не повинна обмежуватися одним варіантом; необхідне врахування ймовірності настання соціально-економічних подій; використання комплексної оцінки ефективності кожного з альтернативних варіантів рішення; застосування сучасних логічних прийомів і комп'ютерної техніки, а також методів активізації творчого мислення; технологія розробки має включати використання як кількісних, так і якісних методів прийняття рішень; раціональне поєднання праці працівників апарату управління, фахівців, експертів; формулювання проблем, розробка і вибір рішення мають концентруватися на тому рівні ієрархії, де є необхідна інформація; використання системного, ситуаційного, процесного і комплексного підходів для розроблення економічно обґрунтованих рішень тощо.

Дотримання принципу управління реалізацією рішень в процесі прийняття управлінських рішень в готельному підприємстві «Аккорд-Тур» сприятиме гнучкому використанню організаційних структур, дасть можливість вибору способів розподілу завдань і повноважень, способів організації взаємодії між учасниками дії, способів мотивації персоналу, способу просторово-часової послідовності виконання окремих робіт тощо.

Реалізація принципу зворотного зв'язку в діяльності керівництва туристичної фірми «Аккорд-Тур» дозволить встановити адекватні способи обміну інформацією, способи верифікації і контролю за реалізацією рішень тощо.

Варто підкреслити, що оцінка якості управлінських рішень - досить складне завдання, а її впровадження в практику діяльності керівництва туристичної фірми «Аккорд-Тур» пов'язана з такими проблемами і труднощами:

¦ виявлення всіх аспектів порівняння варіантів рішення;

¦ порівняння різнопланових якостей і характеристик;

¦ організації роботи експертів;

¦ одержання повного списку варіантів рішення;

¦ суб'єктивним характером багатьох оцінок якості варіантів рішення.

Рівень обґрунтованості і якості управлінських рішень буде складно виразити безпосередньо в кількісній формі. Для їх оцінки можливе використання методів, заснованих на вивченні експертних думок. Використання навіть суб'єктивних експертних оцінок в процесі прийняття управлінських рішень в системі менеджменту «Аккорд-Тур» сприятиме відшуканню найбільш прийнятних підходів до ухвалення рішень і підвищення ефективності управління туристичною фірмою.

Систему оцінювання якості управлінських рішень в менеджменті туристичної фірми «Аккорд-Тур» рекомендуємо будувати згідно наступних критеріїв.

Рівень раціональної обґрунтованості конкретного управлінського рішення пропонуємо розраховувати як добуток понижуючих коефіцієнтів, що враховують рівень дотримання вимог до властивостей рішень (0 <= РР =< 1)

РР = Км * Ку * Кк * Кр * Клмре, (3.1)

де РР - рівень раціональності;

Км - коефіцієнт, що враховує орієнтацію рішення на виконання місії.

Ку - коефіцієнт, що враховує узгодженість рішення з іншими, раніше прийнятими;

Кк - коефіцієнт, що відображає дотримання вимоги комплексності рішення;

Кр - коефіцієнт, що відображає дотримання вимоги реальності управлінського рішення;

Клмр - коефіцієнт, що відображає рівень логіко-методологічної раціональності, правильність вибору методів і підходів до прийняття рішення з урахуванням його категорії;

Ке - коефіцієнт, що відображає орієнтацію рішення на вибір якнайкращого з погляду потенційної ефективності варіанта рішення.

Значення коефіцієнтів рекомендуємо керівництву туристичної фірми «Аккорд-Тур» розраховувати експертним шляхом. При цьому слід керуватися правилами та критеріями, наведеними (Дод.Г).

Якість управлінського рішення пропонуємо керівництву туристичної фірми «Аккорд-Тур» визначати за рівнем раціональної обґрунтованості під впливом чинників, пов'язаних з управлінням реалізацією рішення за наступною формулою:

ЯУР = РР*КУРос, (3.2)

де Кур - коефіцієнт якості управління процесом реалізації рішення;

Кос - коефіцієнт якості зворотного зв'язку.

Якість управління процесом реалізації рішення при цьому повинна оцінюватися за наступною формулою:

Кур = Нмр* Ко* (Яконкр * Кконкр + Яп * Кп + Яд* Кд + Яжр* Кжр), (3.3)

де Нмр - наявність механізму реалізації;

Ко - коефіцієнт, що характеризує оперативність ухваленого рішення;

Кконкр - коефіцієнт, що оцінює конкретність ухваленого рішення;

Кп - коефіцієнт, що відображає дотримання вимоги повно важності ухваленого рішення;

Кд - коефіцієнт, що відображає дотримання директивності управлінського рішення;

Кжр - коефіцієнт, що оцінює правильність вибору рівня жорсткості регламентації;

Яконкр, Яп , Яд , Яжр - питома вага відповідних коефіцієнтів, (Яконкр+ Яп + Яд + Яжр = 1).

Правила оцінки показників якості управління процесом реалізації рішень наведені в Дод.Д. Важливим аспектом щодо якості управлінських рішень є наявність зворотного зв'язку, адже від показує, наскільки працівник готовий виконувати поставлену перед ним роботу. Значення коефіцієнта якості зворотного зв'язку (КОС), можна розрахувати як:

Кос = (Кс + Кг + Квкв)/3, (3.4)

де Кс - коефіцієнт стійкості рішення за ефективністю до можливих помилок у визначенні початкових даних;

Кг - коефіцієнт, що оцінює гнучкість рішення, тобто можливість змінювати цілі і/або алгоритм їх досягнення при зміні зовнішніх або внутрішніх умов;

Квкв - коефіцієнт верифікації і контролю виконання.

Отож, використовуючи запропоновані показники та критерії системи якості управлінських рішень керівництво туристичної фірми «Аккорд-Тур» буде приймати більш обґрунтовані та якісні управлінські рішення, що значно підвищить ефективність управління Товариством.

Висновки

Отож, управління в широкому розумінні, це безперервний процес впливу суб'єкта на об'єкт управління для досягнення оптимальних результатів. Реалії сьогоднішнього життя постійно висувають перед керівником проблемні завдання. Принципові зміни в політичному, економічному житті запровадження ринкових принципів управління вимагає від керівників, менеджерів підприємств глибокого вивчення сучасних методів і форм прийняття рішень. Кожен фахівець у сфері управління зобов'язаний володіти теорією, практикою і мистецтвом управління, уміти чітко визначати цілі своєї діяльності, визначати стратегію й тактику, необхідні для їхнього досягнення, приймати управлінські рішення і нести відповідальність за них. Власне інструментом для здійснення управлінського впливу є рішення.

1. Отож, рішення - це результат інтелектуальної діяльності керівника, що призводить до певного висновку або необхідних дій. Воно може бути спрямоване на досягнення разових результатів, на створення та підтримку постійних процесів, на припинення діяльності.

2. До управлінських рішень ставляться певні вимоги, а тому успішне рішення має бути: науково обґрунтованим, цілеспрямованим, кількісно та якісно визначеним, правомірним, оптимальним, своєчасним, комплексним, гнучким, повністю оформленим.

3. Значення та зміст управлінського рішення розкривається у скеровуючій, координуючій та мобілізуючій (стимулюючій) функціях, які воно виконує в загальній системі управління виробничо-господарською діяльністю організації.

4. Необхідність прийняття управлінського рішення зумовлена як зовнішніми обставинами (припис вищої організації, регулювання відносин з підприємствами та організаціями), так і внутрішніми (стратегічні цілі організації, відхилення від заданих параметрів виробництва тощо).

5. Класифікувати управлінські рішення можна за багатьма ознаками, і власне їх кваліфікація дає змогу визначити зміст, роль, місце кожного рішення в управлінні організацією.

6. Технологія прийняття і реалізації управлінського рішення включає в себе багато етапів, основними з яких є: підготовка, прийняття, реалізація рішення.

7. На усіх етапах прийняття рішень важливо враховувати фактори, які впливають на цей процес : особисті якості керівника, його поведінка, середовище прийняття, інформаційні обмеження, взаємозалежність рішень, очікування можливих негативних наслідків, можливість застосування сучасних технічних засобів, наявність ефективних комунікацій та багато інших фактів.

8. Якість рішення можна оцінити залежно від ступені відповідності його вимогам наукової обґрунтованості, цілеспрямованості, кількісної та якісної визначеності, правомірності, оптимальності, своєчасності, комплексності, гнучкості, повноти оформлення.

Як показав аналіз, від якості та обґрунтованості управлінських рішень залежить ефективність функціонування підприємства. В ТзОВ «Аккорд-Тур» розробкою та прийняття управлінських рішень займається особисто директор, використовуючи при цьому авторитарний стиль та владу. Результати діяльності Товариства є позитивними, внаслідок ряду обґрунтованих рішень ефективність функціонування туристичної фірми на ринку туристичних послуг в 2009 році у порівнянні з 2008 роком значно підвищилась.

Рекомендації

Оскільки, управлінські рішення прямо впливають на ефективність функціонування туристичної фірми «Аккорд-Тур», пропонуємо директорові туристичної фірми наступне:

1. Розробляти альтернативні управлінські рішення, які повинні порівнюватись та оцінюватись. Оцінка передбачає визначення негативних і позитивних сторін розглянутих альтернатив і встановлення між ними деякого рівня компромісу.

2. Ефективними управлінські рішення у діяльності туристичної фірми „Аккорд-Тур” будуть лише тоді, коли виконуватимуться наступні умови: правильно визначена суть проблеми; відкинуто неякісні рішення; інформація округлена не більше, як до десятих; враховано приватні упередження; передумовою рішень є гуманність;

3. Окрім цього, ефективні управлінські рішення більш імовірні за умови, що директор туристичної фірми: не боїться обпектися та усвідомлюють суть проблеми до того, як вона стане серйозною загрозою; зорієнтований на дію; здатен дивитися вперед і розробляти нові стратегії та плани; сфокусовані на зовнішньому (в першу чергу - клієнт, тоді - конкурент, а вже потім внутрішня політика); виявляє сильну волю (сильне лідерство); вміє створити атмосферу наполегливості та енергійності.

4. У ТзОВ „Аккорд-Тур” практично усі управлінські рішення приймаються одноосібно керівником Товариства, а це не завжди є ефективно, адже при великій кількості проблем, що виникли майже одночасно, він просто не зможе їх всі ефективно вирішити. Враховуючи це, аби уникнути „перегріву” від надміру роботи, директорові слід зрозуміти, що він залежить від людей довкола. Отже, доцільним є активніше використовувати метод делегування повноважень, коли частину управлінських рішень зможуть вирішувати (розробляти, шукати альтернативні варіанти вирішення, тощо) менеджери, які працюють у ТзОВ „Аккорд-Тур”.

5. Підвищенню обґрунтованості і швидкості прийняття як стратегічних, так і тактичних рішень буде сприяти впровадження інформаційної системи підтримки і прийняття управлінських рішень, яка включає такі окремі системи, як система маркетингової інформації, експертна комп'ютерна система, інтегрована інформаційна система. У склад “Інтегрованої інформаційної системи обґрунтування управлінських рішень” рекомендуємо включити такі підсистеми: підсистема формалізованих рішень, неформалізованих рішень і контролю за реалізацією прийнятих рішень.

6. Щодо окремо взятої туристичної фірми ”Аккорд-Тур”, то найоптимальнішим методом прийняття управлінських рішень для неї є метод лінійного програмування, оскільки потреба у послугах у час сезону сильно зростає і існує дуже велика конкуренція, тому фірмі треба мати саме ті путівки і в такій кількості, які б відповідали попиту, що виник на ринку.

7. Для прийняття якісних управлінських рішень також пропонуємо керівництву туристичної фірми «Аккорд-Тур» сформувати систему якості управлінських рішень. Дана система повинна визначатися таким набором показників процесу прийняття рішень: середній час прийняття рішення (швидкість реакції); частота помилкових рішень (ймовірність прийняття неправильного рішення); середні витрати на прийняття рішення; збиток від необґрунтованих рішень за певний період; швидкість виявлення помилок у прийнятих рішеннях.

8. Систему оцінювання якості управлінських рішень в менеджменті туристичної фірми «Аккорд-Тур» рекомендуємо будувати згідно критеріїв, які рекомендуємо визначати за формулами 3.1., 3.2., 3.3, 3.4.

Дані пропозиції дозволять підвищити якість та обґрунтованість управлінських рішень, що плине на підвищення результатів функціонування туристичної фірми. Також такі заходи сприятимуть підвищення ефективності самих управлінських рішень, що, в кінцевому підсумку, а це в свою чергу, дозволить досягти готельному підприємстві «Аккорд-Тур» бажаних результатів господарської діяльності.

Список використаних джерел:

1. Андрушків Б.М. Основи теорії та практики управління / Андрушків Б.М. -- Львів: Світ, 1993. -- 201 с.

2. Андрушків Б.М. Основи менеджменту [підручник] / Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. -- Львів: Світ, 1995. -- 296 с.

3. Будзан Б. Менеджмент в Україні: сучасність і перспективи. / Б. Будзан -- К.: Основи, 2001. -- 359 с.

4. Виноградський М.Д. Організація праці менеджера [Навч. посіб. для студ. екон. вузів.] / Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шкапова О.М. -- К.: Кондор -- 2003. -- 414 с.

5. Вудкок М. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя-практика / [Пер. с англ. ] / Вудкок М., Френсис Д. -- М. : Дело, 1991. -- 320 с.

6. Ґріфін Р. Основи менеджменту [Підручник ] / Ґріфін Р., Яцура В. [Наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич]. -- Львів : Бак, 2001.-- 624 с.

7. Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень [Пер. з англ. ] / Дерлоу Д. -- К.: Всеувито, Наукова думка, 2001. -- 242 с.

8. Дерлоу Д. Менеджмент: стратегия и тактика. / Дерлоу Д. -- СПб.: Питер, 1999. -- 560 с.

9. Економічна енциклопедія [Текст] : У 3 т. / [ редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін.] -- К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. -- 952 с.

10. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: [Учебник ] / Н.И. Кабушкин. -- [4-е изд., стереотип.] -- Мн.: Новое знание, 2004. -- 409 с.

11. Карданская Н.Л. Основы принятия управленческих решений. [Учебное пособие.] / Н.Л. Карданская-- М.: Русская Деловая Литература, 1998. -- 288 с.

12. Карсекін В.І. Менеджмент у підприємствах торгівлі та громадського харчування: [Підручник.] / Карсекін В.І., Манов М.А. -- К. : Вища шк., 1994. -- 272 с. : іл.

13. Козелецкий Ю. Психологическая теория решений. / Ю. Козелецкий- М. : Прогресс, 1979. -- 504 с.

14. Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений: [Учеб. пособие.] / Колпаков В.М. -- К. : МАУП, 2000. -- 256 с.

15. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент. / Котлер Ф. -- СПб. : Питер, 1999. -- 896 с.

16. Кредісов А.І. Менеджмент для керівників. / Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. -- К. : Т-во „Знання”, 1999. -- 556 с.

17. Кузьмін О.Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: [Навчальний посібник.] / Кузьмін О.Є., Мельник О.Г.-- Львів: Національний університет «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ +» Інституту післядипломної освіти), «Інтелект-Захід», 2002. -- 228 с.

18. Лафта Дж.К. Эффективность менеджмента организации. [Учебное пособие.] / Дж.К. Лафта-- М.: Русская деловая литература, 1999. -- 320 с.

19. Лемберт Т. Ключові проблеми керівника. 50 перевірених способів вирішення проблем: [Пер. з англ.] / Лемберт Т. -- К.: Всеувито, Наукова думка, 2001. -- 303 с.

20. Литвак Б.Г. Управленческие решения. / Б.Г. Литвак -- М.: „ТАНДЕМ”, Издательство ЭКМОС, 1998. -- 248 с.

21. Лэнд П. Менеджмент - искусство управлять ./ П. Лэнд -- М. : ИНФРА - М, 1995. --144 с.

22. Основи економічної теорії: [Підручник:] У 2 кн. Кн. 2 Підприємництво, маркетинг, менеджмент. Відтворення в національному та світовому господарстві / Ю.В. Ніколенко, М.М. Віденко, А.В. Шегда та ін.; [за ред. Ю.В. Ніколенка.] -- 2-ге вид. перероб. і доп. -- К.: Либідь, 1998. -- 272 с.

23. Основи менеджменту: [Навч. посібник ] / За ред. В.С. Верлоки, І.Д. Михайлова. -- Х.: Основа, 1996. -- 352 с.

24. Палеха Ю.І. Ключі до успіху, або організаційна та управлінська культура. / Палеха Ю. -- К.: Вид-во Європ. ун-ту фінансів, інформ. систем, менеджм. і бізнесу, 2000. -- 211 с.

25. Перехідні економічні системи. Збірник наукових праць студентів, аспірантів і викладачів. Випуск V. -- Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2002. -- 448 с.

26. Стадник В.В. Менеджмент : [Посібник.] / Стадник В.В., Йохна М.А. -- К.: Академвидав, 2003. -- 464 с.

27. Хомяков В.І. Менеджмент підприємства. / В.І. Хомяков - [2-ге вид., перероб. і доп.] -- Київ : Кондор, 2005. -- 434 с.

28. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: [Підручник.] / Ф.І. Хміль -- К. : Академвидав, 2003. -- 608 с.

29. Шегда А.В. Основы менеджмента : [Учебное пособие.] / А.В. Шегда - К.: Товариство«Знання», КОО, 1998. -- 512 с.

30. Юргутіс Т.А. Основи менеджменту : [Навч. посібник.] / Юргутіс Т.А., Кравчук І.І. -- К.: Освіта, 1998. -- 256 с.

Додаток

Рекомендовані показники оцінювання рівня раціональної обґрунтованості управлінських рішень системі менеджменту туристичної фірми «Аккорд-Тур»

Таблица 1

Показник

Початкові орієнтири для визначення значення коефіцієнта

Значення коефіцієнта

Км

Оцінюється дотримання інтересів споживачів (орієнтація на задоволення попиту), власників (зростання вартості підприємства) і персоналу організації (добробут), а також дотримання принципів правової дозволеності і екологічної безпеки

Км = 0 - рішення не сприяє реалізації місії;

Км = 1 - рішення орієнтовано на виконання місії

Ку

Значення коефіцієнта може бути визначене як відношення втрат часу на врегулювання неузгодженості рішення 3 іншими, раніше прийнятими, до часу, що витрачається на розроблення рішення

Ку = 0 - реалізація рішення неможлива через неузгодженості рішень;

0 < Ку < 1 - існують втрати часу через неузгодженість рішень;

Ку = 1 - узгодженість рішення з раніше прийнятими.

Кк

Оцінюється врахування усіх сприятливих і несприятливих чинників і закономірностей розвитку внутрішнього (особливості організаційної структури, взаємозв'язків планів розвитку і рішень у підрозділах організації тощо) і зовнішнього конкурентного середовища (оцінка і прогноз розвитку ринку, змін у законодавстві, оподаткуванні тощо), що стосуються проблеми. Значення коефіцієнта може бути визначене з урахуванням втрат часу і з урахуванням зниження показників ефективності, пов'язаних з недотриманням вимоги комплексності

Кк = 0 - процес ПУР не враховує значущі чинники зовнішнього і внутрішнього середовища, реалізація рішення неможлива;

0 < Кк < 1 - рішення не є комплексним, існують пов'язані з цим втрати часу або зниження ефективності рішення; Кк = 1 - рішення задовольняє вимозі комплексності

Кр

Рішення має виходити з досяжних цілей, наявних ресурсів, часу. Значення коефіцієнта може бути визначене з урахуванням втрат часу і з урахуванням зниження показників ефективності, пов'язаних з недотриманням вимоги реальності. Або, за відсутності обмежень за часом, як відношення обсягу наявних ресурсів до їх необхідного обсягу

Кр = 0 - реалізація рішення неможлива через ресурсної незабезпеченості;

0 < Кр < 1 - цілі рішення досяжні лише частково;

Кр = 1 - рішення задовольняє вимозі реальності

К лмр

Значення коефіцієнта відображає правильність вибору методів і підходів до процесу ПУР з урахуванням категорії рішення, об'єму, достовірності, оперативності інформації. Оцінюється раціональність поєднання логічного мислення, досвіду і інтуїції ОПР, математичних методів і обчислювальної техніки при формуванні цілей і виборі варіанта рішення

Клмр = 0 - рішення не задовольняє вимозі логіко-

методологічної раціональності;

Клмр = 1 - рішення технологічно грамотне

Ке

Значення коефіцієнта відображає вибір варіанта рішення з погляду потенційної ефективності з урахуванням існуючих ресурсних, організаційних і тимчасових обмежень

Ке = 0 - відсутній пошук і оцінка варіантів рішення;

Ке = 1 - багатоваріантність розрахунків, вибір якнайкра- щого (задовільного) варіанту рішення

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.