Методичні підходи до створення інтегрованих систем управління

Сучасні тенденції розвитку управління організацією. Відмінність системи загального управління від інтегрованої (ІСУ). Міжнародні стандарти ISO серії 9000. Спільні елементи у стандартах на системи управління. Розробка ІСУ та переваги від її впровадження.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 25.06.2009
Размер файла 31,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Міжнародні стандарти ISO серії 9000, їх типи, призначення та задачі. Утворення системи менеджменту якості. Впровадження системи управління якістю продукції на підприємствах в Україні, її переваги і функції. Основні цілі та завдання сертифікації.

  курсовая работа [671,4 K], добавлен 12.08.2013

 • Концептуальні підходи до розвитку теорії управління. Аналіз підходів до теорії управління. Дослідження управлінських моделей. Особливості американської, японської, західноєвропейської моделі управління. Тенденції розвитку методології управління.

  курсовая работа [41,0 K], добавлен 04.04.2007

 • сутність менеджменту з позиції вивчення історії розвитку науки управління. ключові ідеї класиків менеджменту та сутність інтегрованих (синтетичних) підходів. Моделі та сучасні тенденції у розвитку системи науки управління та фактори, що їх обумовлюють.

  методичка [41,8 K], добавлен 07.08.2008

 • Сутність та проблеми впровадження системи управління якістю на підприємствах. Загальна характеристика концепції загального управління якістю (TQM) в Україні. Сучасний стан системи стандартів з якості, перспективні напрямки підвищення її ефективності.

  контрольная работа [32,6 K], добавлен 11.07.2010

 • Системний підхід в розробці принципів управління якістю організації. Стандарти ІСО в системі управління якістю виробничих процесів. Документація системи менеджменту якості. Менеджмент ресурсів. Якість та управління організацією. Економічна ефективність ро

  дипломная работа [199,7 K], добавлен 20.06.2004

 • Сучасна концепція загального управління якістю (TQM) як ключова функція управління будь-якої організації. Основні вимоги до цієї системи відповідно до стандартів ISO серії 9000 версії 2000 року. Рекомендації ВНЗ щодо застосування стандарту ISO 9001:2000.

  реферат [92,1 K], добавлен 05.03.2009

 • Ознайомлення зі змістом та структурою (ключова система, технічне забезпечення, безперервний розвиток програми) методу загального управління якістю на підприємстві. Розгляд комплексу стандартів ІSO серії 9000. Визначення стадій життєвого циклу об'єкту.

  реферат [2,3 M], добавлен 14.07.2010

 • Науково-методичні засади щодо визначення понятійного апарату інноваційного розвитку. Теоретичні підходи представників Австрійської школи. Економіко-організаційні аспекти основних ознак інноваційних підприємств. Основні елементи системи управління.

  автореферат [39,1 K], добавлен 11.04.2009

 • Сутність системи управління підприємством. Оцінка інформаційних технологій підтримки процесів прийняття управлінських рішень. Внутрішнє середовище підприємства. Впровадження CRM-концепції управління ДП завод "Пожспецмаш". Стандарти моделі управління.

  дипломная работа [1,9 M], добавлен 08.04.2013

 • Процес впровадження сучасних систем управління якістю на підприємствах України. Забезпечення якості продукції в заготівельних цехах ресторану. Активний пошук та взаємодія з замовниками та споживачами. Проведення сертифікації продукції та системи якості.

  реферат [26,2 K], добавлен 20.06.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.