Експортний контроль товарів

Дослідження особливостей експортного контролю товарів для розв'язання практичних завдань ідентифікації товарів військового призначення та подвійного використання. Ідентифікація товару по точному опису. Мікроструктура керамічного композиційного матеріалу.

Рубрика Производство и технологии
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 12.04.2014
Размер файла 478,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

АКАДЕМІЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Контрольна робота

із дисципліни «Експортний контроль»

м. Дніпропетровськ - 2014

Вступ

Щоденні події переконливо доводять, що контроль за нерозповсюдженням зброї масового знищення, засобів її доставки, обмеження передач звичайних озброєнь та протидія тероризму є одним з важливих напрямів міжнародної діяльності та національної політики багатьох держав світу. Реалізація цієї політики на міжнародному рівні здійснюється завдяки діяльності Організації Об'єднаних Націй, відповідних міжнародних організацій та організацій з міжнародних режимів експортного контролю. Натомість на національних рівнях вона здійснюється завдяки створенню національних систем експортного контролю у державах, що дотримуються такої політики.

Основною метою існування національних систем експортного контролю є забезпечення національної безпеки держав, які створюють такі системи, виходячи з політики нерозповсюдження зброї масового знищення та засобів її доставки, обмеження передач звичайних озброєнь та протидії тероризму.

Відповідно до законодавства України, державний експортний контроль є комплексом заходів, що здійснюються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань державного експортного контролю, яким є Державна служба експортного контролю України, та іншими державними органами, з метою встановлення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, товарів подвійного використання та інших товарів, щодо яких, відповідно до законодавства, можуть бути застосовані процедури державного експортного контролю, з метою забезпечення захисту інтересів національної безпеки та відповідно до міжнародних зобов'язань України.

Одним із принципів забезпечення національної безпеки Законом України “Про основи національної безпеки України” визначено “використання в інтересах України міждержавних систем та механізмів міжнародної колективної безпеки”.

Україна є однією з держав - членів Організації Об'єднаних Націй, а також є членом усіх, без винятку, багатосторонніх міжнародних режимів експортного контролю, а саме: Вассенаарської домовленості, Групи ядерних постачальників, Комітету Зангера, Режиму контролю за ракетними технологіями та Австралійської групи.

Основу системи експортного контролю України було створено ще у 1992 році. З того часу система пройшла тривалий випробувальний шлях - від формування у 1992-1998 роках перших контрольних списків та відповідних нормативних актів (перший етап), до її законодавчого закріплення у 2003 році (другій етап). Впродовж наступних 2003-2010 років було створено досконале на той час нормативно-правове забезпечення цієї системи (третій етап).

З прийняттям у останні роки змін і доповнень до Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” та прийняттям Закону України “Про центральні органи виконавчої влади”, а також прийняттям указів Президента України “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” та “Про заходи щодо підвищення ефективності діяльності оборонно-промислового комплексу України”, почався новий етап розвитку національної системи експортного контролю України (четвертий етап).

Правову основу державного експортного контролю становлять Конституція України, Закон України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” (у редакції 2010 року), інші закони України, міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, а також інші нормативно-правові акти.

Метою даної роботи є: систематизація, закріплення та поглиблення теоретичних і практичних знань одержаних курсантами (студентами) при вивченні дисципліни «Експортний контроль»; застосування на практиці теоретичних знань з експортного контролю товарів для розв'язання практичних завдань ідентифікації товарів військового призначення та подвійного використання; формування та розвиток навичок прийняття рішень в умовах обмеженої інформації за товаром та невизначеності його походження; тренування курсантів (студентів) щодо підготовленості їх самостійної роботи.

1. Постанова КМУ 86. Додаток 3. Частина ІІ. Розділ 2. Номер позиції 2.С.1

1. Назва товару: Алюмінієві сплави

2.1. Ідентифікація товару по найменуванню за Списком товарів: Додаток 3 - Частина 2 - Розділ 2 - Номер позиції - 2.С.1

2.2. Ідентифікація товару по точному опису за Списком товарів: алюмінієві сплави, що мають усі такі характеристики:

a) «здатні» мати межу міцності на розтягання 460 МПа або більше при температурі 293 К (20 °С); та

b) виготовлені у формі труб або циліндричних твердих форм (включаючи поковки) із зовнішнім діаметром більш як 75 мм.

Номер позиції: 2.С.1

Коди товару згідно УКТЗЕД:

- 7601 20

- 7604 10

- 7604 29

- 7604 21 00 00

- 7608 20

3. Опис товару за виробником: ООО "Энергостройтех плюс"

Алюміній. Алюміній належить до так званих легких металів (щільність литого алюмінію близько 2600, прокатаного -2700 кг/м3).

Алюміній має такі особливості:

питомий електричний опір r алюмінію (при вмісті домішок не більше 0,05 %) в 1,63 рази більше, ніж у міді, тому заміна міді алюмінієм не завжди можлива, особливо в радіоелектроніці;

алюміній приблизно в 3,5 рази легше міді;

через високі значень питомої теплоємності і теплоти плавлення алюмінію нагрівання алюмінієвого проводу до розплавлення вимагає великих витрат енергії, ніж нагрівання і розплавлення такої ж кількості міді;

алюміній на повітрі активно окислюється і покривається тонкою оксидною плівкою з великим електричним опором, яка оберігає алюміній від подальшої корозії, але створює великий перехідний опір в місцях контакту алюмінієвих дротів;

алюміній не дефіцитний;

істотним недоліком алюмінію як провідникового матеріалу є низька механічна міцність, для її підвищення алюміній піддається механічній обробці ;

домішки значно знижують провідність алюмінію.

Алюміній високого ступеня чистоти ( домішок не більше 0,001... 0,01 % ) марок А999 і А995 використовують для виготовлення анодної і катодної фольги електролітичних конденсаторів і в мікроелектроніці для отримання тонких плівок.

Менш чистий алюміній марок А97 і А95 ( домішок не більше 0,03 % ) використовують для корпусів електролітичних конденсаторів, статорних і роторних пластин повітряних конденсаторів. З алюмінієвої фольги та стрічки виготовляють екрани радіочастотних коаксіальних кабелів.

Промисловість випускає алюмінієвий дріт наступних марок: АТП - тверда підвищеної міцності, АТ - тверда, АПТ - напівтверда, АМ - м'яка.

Товар: алюміній технічний марки АД1

Таблиця 1. Механічні властивості сплаву АД1 при Т = 20oС

Прокат

товщина або

діаметр, мм

Е, ГПа

G, ГПа

у-1, ГПа

ув, (МПа)

у0,2, (МПа)

д5, (%)

ш, %

лист відпалений

2

71

27

80

40

35

80

Пруток без термічної обробки

20

150

100

6

60

Таблиця 2. Механічні властивості сплаву АД1 при низьких температурах

Прокат

T випробування

ув, (МПа)

у0,2, (МПа)

д5, (%)

ш, %

Пруток без термічної обробки 20 мм

20

-70

-196

60

106

160

40

45

50

35

45

50

Таблиця 3. Фізичні властивості сплаву

T (Град)

E 10- 5 (МПа)

a 10 6 (1/Град)

l--(Вт/(м·град))

r (кг/м3)

C (Дж/(кг·град))

R 10 9 (Ом·м)

20

0,71

2710

29,2

100

24

226

200

25,6

На основі алюмінію виробляється велика кількість сплавів з малою щільністю (до 3 г/см3), високими корозійну стійкість, тепло- і електропровідністю, жароміцністю, міцністю і пластичністю при низьких температурах. Алюмінієві сплави поряд з алюмінієм містять один або більше основних легуючих елементів : мідь, кремній, магній, цинк і марганець, а також залізо, хром, титан, нікель, кобальт, срібло, літій, ванадій, цирконій, олово, свинець, кадмій, вісмут та ін.

Асортимент труб повинен відповідати вимогам ГОСТ 18475-82.(Табл. 4)

По довжині труби виготовляють від 1 до 6 м, труби діаметром від 140 до 150 мм - довжиною не більше 4 м.

Таблиця 4

Діаметр зовнішній, мм

Товщина стінки, мм

Маса 1м труб, кг

Метрів в тонні

100

2,5

2,096

477,1

Рисунок. 1 Вигляд алюмінієвої труби

2. Постанова КМУ 86. Додаток 2. Категорія І. Розділ 2. Номер позиції 2.А.1.b

експортний контроль товар керамічний

2. Назва товару: Апарати

3.1. Ідентифікація товару по найменуванню за Списком товарів: Додаток 2 - Категорія 1 - Розділ 2 - Номер позиції - 2.А.1.b.

3.2. Ідентифікація товару по точному опису за Списком товарів:

апарати, що повертаються, і призначене або модифіковане для них обладнання, придатне для використання в системах, зазначених у позиції 1.A, за винятком (згідно з наведеною нижче приміткою до позиції 2.A.1) обладнання апаратів, що повертаються, призначених для корисних навантажень невійськового призначення:

2.A.1.b.1. 1) теплозахист та його компоненти, виготовлені з керамічних або абляційних матеріалів;

2.A.1.b.2. 2) теплоізоляція та її компоненти, виготовлені з легких матеріалів з високою питомою теплоємністю;

2.A.1.b.3. 3) електронне обладнання, спеціально призначене для апаратів, що повертаються;

Номер позиції - 2.А.1.b. Відповідний номер за міжнародним списком - [9A116, або ML4.a, ML10.d].

Коди товару згідно УКТЗЕД -

- 8803 90 20 00;

- 8803 90 30 00;

- 8803 90 90 90.

3. Опис товару за виробником

3.1 Виробник : "Всеросийсский научно-исследовательский институт авиационных материалов".

Напрям використання: теплонавантажені елементи газотурбінних, поршневих і ротаційних двигунів і камер згоряння; деталі кріплення і високотемпературні роз'ємні різьбові з'єднання конструкцій та елементів багаторазової теплозахисту та ін; зносостійкі деталі у вузлах тертя; деталі насосів, клапани, поршневі механізми, кільця ущільнювачів; для вузлів і деталей установок авіаційної, космічної, нафто-і газоперекачувальної промисловості, енергетики і машинобудування.

Товар: Керамічний композиційний матеріал на основі SiC-SiC - ВМК-3.

Керамічні матеріали відрізняються комплексом властивостей, які раніше не досягалися для інших груп матеріалів, і мають ряд переваг в порівнянні з металевими матеріалами: здатність зберігати властивості в окислювальному середовищі при температурах вище 1200 °С, доброю зносостійкістю, відмінними корозійними властивостями, малою щільністю, невисоким тепловим розширенням, що робить їх безальтернативними для застосування в теплонавантажених вузлах і деталях перспективних виробів, експлуатуються в окислювальних умовах при високих температурах. У порівнянні з кращими високотемпературними металевими сплавами керамічні композиційні матеріали SiCвол / SiC (на основі матриці SiC, армованої тканними або безперервними волокнами SiC ) мають знижену щільність ( ? 30-50% від щільності металів ) і термічне розширення ( ? 60 % від ТКЛР металу ), а також володіють потенційною здатністю працювати при температурах аж до 1600-1650 ° С, базуючись на поведінці монолітного SiC.

Рисунок 2. Мікроструктура керамічного композиційного матеріалу типу SiC-SiC.

Відмінною особливістю керамічного композиційного матеріалу типу SiC-SiC є висока стійкість (на відміну від традиційної монолітної кераміки) при термоциклічних навантаженнях в продуктах згоряння палива по режиму: 1600-1650 °С><800-850 °С більш 7000 циклів (1 цикл = 1 хв) без руйнування.

Технічні характеристики керамічного композиційного матеріалу типу SiC - SiC:

Робоча температура, °С - 1600-1650

Середа. - Продукти згоряння палива

Щільність, г/см3. - 2,5-2,9

Пористість, % - 5-8

Межа міцності при 4 - точковому вигині, МПа:

при 20 °С - 180-200

при 1600 °С - 180-200

Теплопровідність, Вт / (м * К) :

при 20 °С - 45-50

при 1000 °С - 30-35

ТКЛР при 20-1600 °С, °С- 1 - ( 4,9-5,2 ) * 10-6

На Рис. 3 представлена модель перспективної камери згоряння, внутрішня поверхня якої футерована керамічними сегментами з композиційного матеріалу типу SiC-SiC.

Рисунок 3. Модель перспективної камери згоряння

Рисунок 4. Складнопрофільні сегменти з ВМК-3

Рисунок 5. Ущільнювальні кільця

Виробники: PLANSEE Composite Materials, ОАО «Уральский научно- исследовательский інститут композиционных материалов».

Дії митників.

Згідно ПКМУ від 28 січня 2004 року №86 «Про затвердження Порядку здійснення державного контрю за міжнародними передачами товарів подвійного використання» даний товар - теплоізоляція та компоненти для неї - є товарами подвійного використання. Це означає, що такий товар необхідно добре перевіряти, звертаючи увагу на все одразу. Тому, якщо говорити про дрібні перевезення такого товару, то в цьому випадку він не буде підпадати під державний контроль. У разі переміщення великих обсягів теплоізоляції та компонентів для неї, які, можуть бути призначені для ядерних реакторів, то тут безумовно йде річ про державний контроль за міжнародними передачами ТПВ.

3. Постанова КМУ 86. Додаток 4. Частина ІІ. Номер позиції ІІ.1.5

1. Назва товару: Дистиляційні або абсорбційні колони

2.1 Ідентифікація товару по найменуванню за Списком товарів: Додаток 4 - Частина 2 - Номер позиції - ІІ.1.5

2.2 Ідентифікація товару по точному опису за Списком товарів: Дистиляційні або абсорбційні колони, які мають внутрішній діаметр більш як 0,1 м та в яких всі поверхні, що перебувають в контакті з хімікатами, виготовлені з одного або кількох зазначених нижче корозійностійких матеріалів: нікель або сплави із вмістом нікелю вагою більш як 40 відсотків; сплави із вмістом нікелю вагою більш як 25 відсотків і вмістом хрому вагою більш як 20 відсотків; титан або титанові сплави;

тантал або танталові сплави; цирконій або сплави цирконію;

фтор полімери; скло або скляне облицювання (в тому числі склоподібне або емалеве покриття); графіт; срібло або матеріали, плаковані сріблом.

Коди товару згідно УКТЗЕД - 8419 40 00 00

Опис товару за виробником

Товар: Абсорбційна колона

Технічні параметри колони:

- діаметр колони: 400 мм,

- загальна висота колони: 6900 мм,

- кількість тарілок: 3 шт.,

- тип існуючих тарілок: клапанні,

- висота насадної частини: 2500 мм.

Робочі характеристики колони представлені в Таблиці 5.

Таблиця 5. Робочі характеристики колони

Параметри

Показники

Паливо колони:

- по газу, м3 / ч

300

- по рідини, м3 / ч

0,4+1,5

Тиск абсолютний, МПа

0,2

Температура газу на вході в колону, ° С

Не більше 50

Температура абсорбенту на вході в колону, ° С

Не більше 25

Таблиця 6. Параметри роботи абсорбційної колони

№ п.п

Параметри

Значення

Матеріальний баланс:

1

Витрати газу, кг/год

357,5

2

Витрата рідини, кг/год

-тарілчаста частина

-насадок частина

399

1328

3

Діапазон палива

50-100

4

Вихід газу, кг/год

341

5

Вихід рідини, кг / год

-тарілчаста частина

-насадок частина

402,5

1341

Тепловий баланс:

6

Температура газу на вході, оС

Не більше 50

7

Температура абсорбенту на вході в колону, оС

Не більше 25

8

Температура газу на виході, оС

Не більше 40

9

Температура абсорбенту на виході в колону, оС

Не більше 30

Тиск

10

Перепад тиску на насадці, не більше кПа

1,5

Таблиця 7. Технічні характеристики контактних секцій

Параметри

Колона

Тип контактного пристрою

ПВН

Діаметр секцій а), мм:

100

Висота насадки, мм:

1500

Матеріал

12Х18Н10Тб)

а) секція складається з одного шару насадки; б) замовник уточнює матеріал насадки.

Рисунок 6. Зовнішній вигляд абсорбційних колон

Рисунок 7. Абсорційна колона К-1

Товар не представляє небезпеки для людини, а тому алгоритм поводження з товаром представників митних органів є звичайним і потребує значної уваги для віднесення або невіднесення дистиляційних або абсорбційних колон до тих, що відносяться до списку товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї.

Дії митників.

Експортний контроль не поширюється на обладнання, спеціально призначене для використання з цивільною метою (для виробництва харчових продуктів, перероблення целюлози та виробництва паперу, водоочищення) та яке за своїми конструктивними особливостями не придатне для зберігання, перероблення, виробництва або пропуску потоку бойових отруйних речовин або будь-яких контрольованих хiмiкатiв, зазначених у частині I цього Списку.

Експорт (передача, обмiн) будь-якого неконтрольованого обладнання, яке мiстить один або кiлька контрольованих компонентiв, зазначених у частинi II цього Списку, коли компонент або компоненти, що контролюються, є частиною цього обладнання i можуть бути практично вилученi або використанi для iнших цiлей, пiдлягає експортному контролю згiдно з порядком, установленим для обладнання, яке є таким компонентом.

Висновок

Таблиця 8. Таблиця порівняння товарів

№ товару за завданням

Найменування (назва) товару по Спискам (Додаток № до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання)

Опис товару (характеристики, за якими товар контролюється) по Спискам (Додаток № до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання)

Найменування (назва) товару, який вибрано, по визначенню виробника

Опис товару (характеристики, за якими товар підпадає під державний контроль)

Висновок щодо контролю товару, який вибрано, (підпадає/не підпадає під державний контроль за міжнародними передачами товарів подвійного використання) по найменуванню (назві) та опису (характеристикам) товару

11

Алюмінієві сплави

алюмінієві сплави, що мають усі такі характеристики:

«здатні» мати межу міцності на розтягання 460 МПа або більше при температурі 293 К (20 °С); та

виготовлені у формі труб або циліндричних твердих форм (включаючи поковки) із зовнішнім діаметром більш як 75 мм.

Сплав АД1

Зовнішній діаметр 100 мм

2

апарати, що повертаються, і призначене або модифіковане для них обладнання, придатне для використання в системах, зазначених у позиції 1.A, за вийнятком (згідно з наведеною нижче приміткою до позиції 2.A.1) обладнання апаратів, що повертаються, призначених для корисних навантажень невійськового призначення:

теплоізоляція та її компоненти, виготовлені з легких матеріалів з високою питомою теплоємністю

Керамічний композиційний матеріал на основі SiC-SiC - ВМК-3

модель перспективної камери згоряння, внутрішня поверхня якої футерована керамічними сегментами з композиційного матеріалу типу SiC-SiC.

Обраний товар не є контрольним за використанням кінцевим споживачем

3

Дистиляційні або абсорбційні колони

Дистиляційні або абсорбційні колони, які мають внутрішній діаметр більш як 0,1 м та в яких всі поверхні, що перебувають в контакті з хімікатами, виготовлені з одного або кількох зазначених нижче корозійностійких матеріалів: нікель або сплави із вмістом нікелю вагою більш як 40 відсотків; сплави із вмістом нікелю вагою більш як 25 відсотків і вмістом хрому вагою більш як 20 відсотків; титан або титанові сплави;

тантал або танталові сплави; цирконій або сплави цирконію;

фтор полімери; скло або скляне облицювання (в тому числі склоподібне або емалеве покриття); графіт; срібло або матеріали, плаковані сріблом.

Абсорбційна колона

Діаметр колони 400 мм; поверхня, що перебуває в контакті з хімікатами, виготовлена з корозійностійкого матеріалу

Обраний товар не є контрольним за використанням кінцевим споживачем

Використана література

Постанова КМУ від 28 січня 2004 р. № 86 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання»

Солнцев С.С., Гращенков Д.В., Исаева Н.В. Высокотемпературные композиционные материалы для перспективных изделий авиа- и машиностроения // Конверсия в машиностроении. 2004. № 4. С. 60-64.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Ювелірне декоративно-прикладне мистецтво. Матеріали для виготовлення ювелірних виробів. Особливості виробництва ювелірних виробів. Класифікація й асортимент ювелірних товарів. Проба ювелірних виробів з дорогоцінних металів. Експертиза ювелірних товарів.

  курсовая работа [2,4 M], добавлен 21.11.2008

 • Розвиток склоробного виробництва. Класифікація, асортимент, фактори формування споживчих властивостей й асортименту скляних товарів та маркування. Особливості дегустаційного посуду. Обробка пресованих виробів. Келихи для червоного, білого, рожевого вина.

  курсовая работа [956,1 K], добавлен 21.11.2008

 • Опис об'єкта контролю і його службове призначення. Вимоги геометричної точності деталі і якості поверхні, фізико-хімічних властивостей матеріалу деталі і її елементів. Групування елементів об'єктів контролю. Розробка спеціального засобу контролю.

  курсовая работа [541,1 K], добавлен 16.12.2010

 • Етапи розробки математичної моделі ідентифікації параметрів в системі електроприводу. Опис приводу передатними функціями незмінної частини і регулятора. Аналіз роботи приводу з підсистемою ідентифікації та без неї. Синтез алгоритму регулятора швидкості.

  курсовая работа [557,5 K], добавлен 30.03.2011

 • Створення сучасної системи управління якістю продукції для кабельної техніки. Одночасний контроль значної кількості параметрів. Взаємна залежність параметрів, що контролюються. Технологічний дрейф величини параметра викликаний спрацюванням інструменту.

  курсовая работа [329,3 K], добавлен 05.05.2009

 • Фізико-хімічні основи методу візуального вимірювального контролю, його основні елементи. Порядок проведення візуального вимірювального контролю в процесі зварювального виробництва: загальні відомості, основі елементи, призначення в промисловості.

  курсовая работа [50,0 K], добавлен 16.12.2010

 • Вітчизняний досвід використання мелючих куль та фактори, що визначають їх робочу стійкість. Дослідження оптимального складу хромистого чавуну. Граничні умови фізичних, механічних та експлуатаційних властивостей, що забезпечують ефективну роботу млинів.

  реферат [29,1 K], добавлен 10.07.2010

 • Ознайомлення з підприємством та інструктаж з техніки безпеки і виробничої санітарії. Вводний, первинний, періодичний, позаплановий та інструктаж при виконанні робіт, пов'язаних з особливою небезпекою. Положення про виробничий-диспетчерський відділ.

  отчет по практике [2,3 M], добавлен 27.04.2009

 • Роль стандартизації товарів та послуг для суспільства. Стандартизація і економія матеріальних ресурсів. Принципи концепції технічної гармонізації і стандартизації ЄС. Характеристика організацій ЄС, що займаються сертифікацією та безпекою продуктів.

  реферат [23,4 K], добавлен 21.10.2010

 • Технологічний процес роботи автоматичної установки для сушіння вологого матеріалу сільськогосподарського призначення – бурячного жому. Застосування логічного мікропроцесорного контролера VIPA SYSTEM 200V, контури контролю та регулювання процесів.

  курсовая работа [1,7 M], добавлен 07.12.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.