Елементарний розмірний аналіз обробки поверхонь деталі (ЕРАН поверхні)

Розгляд ЕРАН поверхні при обробці деталі "втулка". Склад операцій для її механічної обробки, межопераційні та загальні розміри заготовки. Метод табличного визначення припусків і допусків. Технологічний маршрут обробки ЕРАН поверхні валу з припусками.

Рубрика Производство и технологии
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 20.07.2011
Размер файла 579,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з технології машинобудування

Елементарний розмірний аналіз обробки поверхонь деталі (ЕРАН поверхні)

1. ЕРАН втулки

Розглянемо ЕРАН поверхні при обробці деталі “Втулка” (рис. 1). Спочатку визначається метод одержання заготовки, в нашому випадку, це - виливок. Розробляється маршрут обробки поверхонь. Квалітет точності та шорсткість поверхні по переходах приймаються за таблицями середньої економічної точності обробки. Маршрут обробки із зазначенням параметрів точності та шорсткості заносимо в табл. 1. Згідно з наміченими методами обробки, розмірами і квалітетом точності по переходах, табличним методом призначаємо допуски на виконання переходів і припуски [1]. Використовуючи ці дані та номінальні розміри з креслення деталі, визначаємо розрахункові операційні (по переходах) розміри. Результати зводимо в табл. 2. За результатами табл. 2 виконуємо креслення заготовки (рис. 2).

Рис. 1. Втулка виробництво - масове, матеріал - чавун СЧ 15.

Таблиця 1

Склад операцій для механічної обробки втулки по рис. 1

Поверхня

Послідовність і вид обробки

Квалітет

точності

Rz, мкм

А

Б

Г

Д

Є

Чорнове обточування

Чистове розточування

Чорнове розточування

Напівчистове розточування

Чистове розточування

Розгортання

Підрізання чорнове

Підрізання торця

Чорнове обточування

Чистове обточування

12-13

10-11

12-13

10-11

8-9

6-7

12-13

12-13

12-13

10-11

160...80

40...20

160...80

40...20

20...10

3,2...1,6

160...80

160...80

160...80

40...20

Таблиця 2

Межопераційні та загальні розміри заготовки

Найменування

операцій

(переходів)

Розрахункові величини, мм

Література

[31]

припуск

Z

кінцевий

розмір

допуск на попередню обробку

Поверхня А

Заготовка

Чорнове точіння

Чистове точіння

-

2,0

1,1

93,1

91,1

90,57

0,30

0,071

0,106

С. 105

С. 175-191

С. 175-191

Поверхня Б

Заготовка

Чорнове розточування

Напівчистове розточування

Чистове розточування

Розвертання

-

2,0

2,0

1,5

0,5

54,0

56,0

58,0

59,5

60,0

Н80,3

+0,4

+0,4

+0,2

+0,05

С. 175-191

С. 175-191

Поверхня Т

Заготовка

Підрізання торця

-

2,0

92,0

90,0

Н140,3

-0,87

С. 175-191

С. 191

Поверхня Д

Заготовка

Підрізання фланця

2,0

2,0

12,0

10,0

0,2

Н14-0,1

С. 105, 174

С. 191

Поверхня Е

Заготовка

Чорнове обточування

2,5

-

132,5

130

+0,5

1,0

С. 105

С. 175-191

матеріал - СЧ 15; невказані радіуси R = 3мм

Рис. 2. Креслення заготовки з припусками, розрахованим табличним способом.

Метод табличного визначення припусків і допусків може застосовуватись лише в одиничному і дрібносерійному виробництвах. В серійному виробництві для визначення припусків застосовують, як правило, розрахунково-аналітичний метод.

2. ЕРАН валу

Розглянемо ЕРАН поверхні з застосуванням розрахунково-аналітичного методу визначення припусків для поверхні 2 вала, зображеного на рис. 3.

Рис. 3. Ескіз вала (заготовка - гарячекатаний прокат, звичайної точності, після розрізання виправляється і центрується)

Необхідно визначити проміжні припуски і операційні розміри при обробці поверхні вала 40f7 (рис. 3).

Технологічний маршрут обробки поверхні зведено в табл. 3. Аналітичний розрахунок припусків для найбільшої ступіні вала, яка визначає діаметр прокату (поверхня 2), наведений в табл. 4.

Таблиця 3

Технологічний маршрут обробки поверхні 40f7

з/п

Технічні операції

або переходи

Шорст-

кість

Квалітет

Допуски, мм

Літера-

тура [1]

1

2

3

4

5

Заготовка

Чорнове точіння

Напівчистове точіння

Попереднє шліфування

Чистове шліфування

500

160

40

10

3,2

h15-16

14(h14)

12(h12)

9(h9)

7(h7)

1100

620

840

50

25

С. 105

С. 89

С. 89

С. 89

С. 89

обробка поверхня деталь втулка вал

Таблиця 4

Аналітичний розрахунок припусків для найбільшої ступіні вала, яка визначає діаметр прокату (поверхня 2)

з/п

Формули для розрахунку шуканої величини

Числові значення величин

1

2

3

I

Визначення розрахункового припуску на чорнове точіння

1. Т3 - дефектний шар на прокаті

2. R3 - шорсткість прокату

3. 3 - кривизна прутка після правлення

(просторове відхилення для прокату обмежуються кривизною):

3 = Klk,

де К - питома кривизна на 1 мм довжини, мкм;

?k - половина довжини заготовки.

3 = 1,5 200 = 300 мкм.

4. 1 - похибки встановлення на центрах

внаслідок неточності зацентровування:

1 = 0,25Т3 = 0,25275 мкм

мкм

Т3 = 150 мкм

R3 = 150 мкм

К = 1,5 мкм

lk = 200 мкм

3= 300 мкм

1 = 275 мкм

2Z1min = 1,45 мм

ІІ

III

IY

Визначення розрахункового припуску на чистове точіння, мкм:

5. RZ1 - шорсткість після чорнового точіння

6. h1 - шар наклепу після чорнового точіння

7. 1 - кривизна (залишкова) після чорнового точіння:

1 - 0,063 = 0,06 300 = 18 мкм

8. 2 - похибка встановлення при напівчистовій

обробці; 2 = 0 та для наступних переходів

у випадку обробки в центрах

мкм

мкм

Визначення припуску на попереднє шліфування, мкм:

9. RZ2 - висота гребінця після чистового точіння

10. h2 - шар наклепу після чистового точіння

11. 2 - кривизна після чистового точіння

2 = 0,051 = 0,0518 = 0,9 мкм 1,0

2Z3min = 2(50 + 50 + 1) = 202 мкм

2Z3max = 200 + 340 - 50 = 490 мкм

Визначення припуску на чистове шліфування, мкм:

RZ3 - висота гребінців після попереднього шліфування

13. h3 - товщина наклепаного шару після

попереднього шліфування

14. 3 - кривизна після попереднього шліфування, мкм:

3 = 0,043 = 0,0418 = 0,72

2Z4min = 2(10 + 20 + 1) = 62

2Z4max = 60 + 50 - 25 = 85

2Z1max = 1,93мм

RZ1 = 100 мкм

h1 = 100 мкм

1 = 18 мкм

2 = 0

2Z2min = 0,44 мм

2Z2max = 0,72 мм

RZ2 = 50 мкм

Т2 = 50 мкм

2Z3min=0,02 мм

2Z3max=0,49 мм

RZ3 = 10 мкм

h3 = 20 мкм

3 = 1 мкм

2Z4min = 0,06 мм

2Z4max = 0,85 мм

Аналітичний розрахунок проміжних припусків на обробку і граничних розмірів по технологічних переходах виконується за методикою, що наведено в табл. 5.

Таблиця 5

Методика розрахунку припусків та граничних розмірів по технологічних переходах

Для зовнішніх поверхонь

Для внутрішніх поверхонь

1. Для оброблюваної заготовки намітити установчі бази і технологічний маршрут обробки

2. Записати в розрахункову карту (табл. 6) у послідовності обробки поверхні п переходи, для яких проводиться розрахунок

3. Записати значення Rz, ha, a, b, Ta

4. Визначити розрахункові значення припусків на обробку по всіх технологічних переходах

5. Записати для кінцевого переходу

в графу “Розрахунковий розмір

найменший граничний розмір деталі за кресленням

Записати для кінцевого переходу в графу “Розрахунковий розмір найбільший граничний розмір деталі за кресленням

6. Для попереднього йому переходу

визначити розрахунковий розмір

доданням до найменшого граничного розміру за креслення розрахункового припуску Zbmin

Для попереднього йому переходу

визначити розрахунковий розмір

відніманням з найбільшого граничного розміру за кресленням розрахункового припуску Zbmin

7. Послідовно визначити розрахункові розміри для кожного попереднього переходу доданням до розрахункового розміру наступного за ним суміжного переходу розрахункового припуску Zbmin

Послідовно визначити розрахункові розміри для кожного попереднього переходу відніманням від розрахункового розміри наступного за ним суміжного переходу розрахункового припуску Zbmin

8. Записати найменші граничні розміри по всіх технологічних переходах, округлюючи їх збільшенням розрахункових розмірів до того ж знака десяткового дробу, з яким дано допуск на розмір для кожного переходу

Записати найбільші граничні розміри по всіх технологічних переходах, округлюючи їх зменшенням розрахункових розмірів до того ж знака

десяткового дробу, з яким дано допуск на розмір для кожного переходу

9. Визначити найбільші граничні розміри доданням допуску до округленого найменшого граничного

розміру

Визначити найменші граничні розміри відніманням допуску з округленого

найбільшого граничного розміру

10 Записати граничні значення припусків Zamax як різницю найбільших граничних розмірів і Zamin як різницю найменших граничних розмірів попереднього і виконуваного переходів

Записати граничні значення припусків Zamax як різницю найменших граничних розмірів Zamin як різницю найбільших граничних розмірів виконуваного і попереднього переходів

11. Визначити загальні припуски Zamax i Zamin, підсумовуючи проміжні припуски

Перевірити правильність проведених розрахунків співставленням різниці припусків і допусків за формулою: Tz = Zbmax - Zbmin = T0 - Tb.

Примітка. Призначення квалітетів точності та шорсткості оброблюваної поверхні по операціях викладено в [1, т. 1, с. 96]. Основні розрахункові формули [1], мкм:

;

При цьому різниця проміжних припусків повинна бути рівною різниці допусків на проміжні розміри, а різниця загальних припусків - різниці допусків на розміри чорнової заготовки та готової деталі.

Зведені дані і схему аналітичного розрахунку припусків і граничних розмірів наведені в табл. 6 і показані на рис. 4.

Рис. 4. Схема полів допусків і припусків на оброблюваній поверхні

Таблиця 6

Зведена таблиця аналітичного розрахунку припусків та граничних розмірів на обробку вала 40f7

з/п

Технологічні операції та переходи

Шорсткість,

мкм

Елементи припусків. мм

Розрахунковий припуск Zbmin, мкм

Розрахунко

вий розмір Dmin,мм

Допуск, мкм

Граничний розмір, мм

Граничні значення приггусків

Rz

ha

a

a

Dmax

Dmin

Zmax

Zmin

1

Заготовка

500

15-16

150

150

300

-

42,070

1100

43,200

42,1

-

-

2

Чорнове точіння

160

14 14

100

100

18

275

1420

40,65

620

41,27

40,65

1,93

1,45

3

Напівчнстове

точіння

40

12 12

50

50

1

-

41

40,214

340

40,55

40,21

0,72

0,44

4

Попереднє

шліфування

10

9 9

10

20

1

-

202

40,012

50

40,060

40,010

0,49

0,2

5

Чистове

шліфування

3,2

7 7

с 5

15

-

-

62

39,95

25

39,975

39,950

0,085

0,060

Всього

3,225

2,150

Перевіримо правильність проведених розрахунків порівнянням різниці припусків та допусків знаючи, що різниця (Zbmax - Zbmin) повинна дорівнювати різниці (а - b):

3,225 - 2,150 = 1,100 - 0,025

1,075 = 1,0

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Справочник технолога-машиностроителя / Под ред. А.Н. Малова. - М.: Машиностроение, 1986. - 496 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Технічні характеристики компресорної установки. Аналіз технологічності деталі. Вибір та техніко-економічне обґрунтування методу отримання заготовки. Визначення припусків для обробки поверхні аналітичним методом та етапи обробки поверхонь деталі.

  курсовая работа [1,2 M], добавлен 31.10.2013

 • Принципова схема маршруту поетапної механічної обробки поверхні деталі. Параметри службового призначення корпусу підшипника, які визначають правильне положення осі отвору. Службове призначення і вимоги технології забезпечення рівномірності товщини фланця.

  практическая работа [964,7 K], добавлен 17.07.2011

 • Процеси механічної обробки. Поняття розмірного аналізу. Кінцеві технологічні розміри. Знаходження граничних значень величин припусків при заданих операційних і кінцевих розмірах деталі за операціями та переходами. Визначення припусків на обробку.

  реферат [30,8 K], добавлен 24.07.2011

 • Аналіз технологічних вимог деталі. Розрахунок операційних припусків аналітичним методом та встановлення міжопераційних розмірів та допусків. Маршрут обробки деталі. Розробка технологічних процесів. Вибір різального та вимірювального інструментів.

  курсовая работа [1,6 M], добавлен 08.01.2012

 • Маршрутна схема поетапної механічної обробки поверхонь деталі. Розрахункові уточнення та послідовність обробки і технологічні допуски, використання типових планів обробки поверхонь. Технологічний процес за принципом концентрації та точність обробки.

  практическая работа [200,2 K], добавлен 17.07.2011

 • Технічні вимоги на деталь "вал". Повний конструкторсько-технологічний код деталі. Матеріал деталі, його механічні та технологічні властивості. Вибір виду і способу виготовлення заготовок. Розробка технологічного процесу механічної обробки заданої деталі.

  дипломная работа [642,3 K], добавлен 25.04.2012

 • Складання проекту механічної дільниці для обробки деталі "Корпус". Вивчення типового маршрутного технологічного процесу обробки деталі,розрахунок трудомісткості. Визначення серійності виробництва, розрахунок необхідної кількості верстатів та площ.

  курсовая работа [543,9 K], добавлен 04.07.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.