Оцінка варіантів маршруту обробки деталі корпусу

Методи обробки поверхонь деталі. Параметри шорсткості поверхонь. Забезпечення точності розмірів і поворотів. Сумарна похибка на операцію. Розміри різального інструменту. Точність обробки по варіантах технологічного процесу. Точність виконання розміру.

Рубрика Производство и технологии
Вид практическая работа
Язык украинский
Дата добавления 21.07.2011
Размер файла 500,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Практична робота № 5

з технології машинобудування

Оцінка варіантів маршруту обробки деталі (МОД) корпусу

Варіант 32

Вихідні дані:

деталь - корпус (рис. 1)

Рис. 1. Корпус підшипника

Таблиця 1

Перший варіант МОД “Корпус підшипника” (рис.1)

Номер і назва операції

Ескіз операції

Тип обладнання

Мета операції

1

2

3

4

00

Виливок

Отримання заготовки

05

Фрезерна

Вертикально-фрезерний верстат

1. Підготовка чистової бази.

2. Забезпечення розмірів: A05.2

10

Свердлильна

Вертикально-свердлильний верстат

1. Підготовка чистових баз.

2. Забезпечення розмірів: A10.1, 2A10.4, 2A10.5, A10.6

15

Розточувальна

Розточувальний двосторонній верстат

1.Забезпечення

2. Забезпечення розмірів: A15.1, 2A15.3, A15.5, 2A15.6, A15.7

20

Сверлильна

Вертикально-свердлильний верстат

Забезпечення розмірів: 2A20.1, 2A20.3

25

Розточувальна

Верстат для розточування

1. Забезпечення

2. Забезпечення розмірів: 2A25.2, A25.1

30

Миття

Мийна машина

Очищення деталі від бруду

35

Контроль

Контрольно-вимірювальні пристрої

Кінцева перевірка точності виготовлення деталі

Таблиця 2

Другий варіант МОД “Корпус підшипника” (рис. 1)

Номер і назва операції

Ескіз операції

Тип обладнання

Мета операції

1

2

3

4

00

Виливок

Отримання заготовки

05

Фрезерна

Вертикально-фрезерний верстат

1. Підготовка чистової бази.

2. Забезпечення розмірів: A05.2

10

Свердлильна

Вертикально-свердлильний верстат

1. Підготовка чистових баз.

2. Забезпечення розмірів: A10.1, 2A10.4, 2A10.5

15

Горизонтально-фрезерна

Горизонтальний фрезерний верстат

1. Забезпечення

2. Забезпечення розмірів:A15.5, A15.6

20

Розточувальна

Розточувальний двосторонній верстат

1. Забезпечення

2. Забезпечення розмірів: 2A15.3, 2A15.7, A15.1

25

Горизонтально-фрезерна

Горизонтально- фрезерний верстат

Забезпечення розміру:А10.6

30

Свердлильна

Вертикально-свердлильний верстат

Забезпечення розмірів: 2A20.1, 2A20.3

35

Розточувальна

Верстат для тонкого розточування

1. Забезпечення

2. Забезпечення розмірів: 2A25.2, A25.1

40

Миття

Мийна машина

Очищення деталі від бруду

45

Контроль

Контрольно-вимірювальні пристрої

Кінцева перевірка точності виготовлення деталі

Розв'язок:

1. Задані параметри шорсткості забезпечені відповідним вибором методів обробки поверхонь, тобто тут використаний виробничий досвід.

2. Забезпечення заданої точності розмірів і поворотів.

Варіант 1. Операція 05. Фрезерна.

Тут змінюється один розмір А05, на чорновій операції він приймає значення А05-1, на чистовій - А05-2.

На цій операції виконується принцип суміщення баз і відсутні додаткові похибки, тому для розрахунку обр.05 використовуємо формулу:

?обр = ?с + ?з.

Розмірний ланцюг буде мати вигляд:

Размещено на http://www.allbest.ru/

У зв'язку з тим, що технологічною (установчою) базою є необроблена поверхня заготовки, в сумарній похибці враховуємо також похибку вимірювання. Таким чином, для першого переходу операції 05 маємо:

1сум = 1обр.+ вим.;

для другого переходу:

2сум = 2обр.+ вим.

Сумарна похибка на операцію буде рівною:

05сум = 1сум.+ 2сум

1с = 200 мкм [3, табл. 6.4];

2с = 120 мкм [3, табл. 6.4];

3 = 140 мкм [1, табл. 4];

ТАі-1 = 1800 мкм [2, таблиця 6.22];

вим .= ф = 0,25ТАі-1 = 0,251800 = 450 мкм = 0,45 мм;

1обр =1с + 3 = 200 + 140 = 340 мкм = 0,34 мм;

2обр = 2с = 120 мкм = 0,12 мм;

1сум = 0,34 мм + 0,45 мм = 0,79 мм;

05сум = 0,12 мм + 0,45 мм = 0,57 мм;

05сум = 0,79 + 0,57 = 1,36 мм.

Операція 10. Свердлильна.

На цій операції:

1) розміри 2А10.2, 2А10.3, 2А10.4, 2А10.5 забезпечуються розмірами різального інструменту;

2) розмір А10.6 - виконується за принципом суміщення баз, немає додаткових похибок, вимірюється від обробленої поверхні. Тому:

сум =обр.= с+з;

с = 70 [1, табл. 7];

3 = 110 [1, табл. 14];

= 70 + 110 = 180 мкм = 0,18 мм;

3) розмір А10.1 виконується від напрямної бази, немає додаткових похибок, вимірюється від чисто оброблених поверхонь. Тому:

сум = обр = с.+ 3.

с. = 200 мкм [1, табл. 26].

3 = 0, оскільки сила закріплення направлена перпендикулярно до отримуваного розміру.

= 200 мкм = 0,2 мм.

Операція 15. Розточувальна.

На цій операції забезпечуються розміри:

1) А15.1 - виконується за принципом суміщення баз, без додаткових похибок, вимірювання від чисто обробленої поверхні:

= обр.= с.+ 3.

с. = 84 мкм [1, табл. 2].

3 = 0, оскільки застосовується механізований затискач, який забезпечує стабільність сили затискання.

= 84 + 0 = 84 мкм 0,09 мм.

2) розміри 2А15.2, 2А15.3 залежать тільки від похибки методу обробки, тобто:

= ;

.

= 340 мкм [1, табл. 2] (розточування чорнове);

= 100 мкм [1, табл. 2] (розточування чистове);

= 340 мкм = 0,34 мм;

= 100 мкм = 0,10 мм;

3) розміри А15.4, А15.5 і А15.6.

Спочатку від чорнової бази витримується розмір А15.6, тобто в даному випадку технологічна база не збігається з вимірювальною (конструкторською) і можна використати рівняння:

обр. = с + 3 + р.б. + дод..

с = 300 мкм [1, табл. 7];

3 = 0;

р.б. = 300 мкм [1, табл. 7];

дод. = 0;

= 300 + 300 = 600 мкм = 0,6 мм.

Похибка вимірювання дорівнює:

вим = 0,25 ТАі-1 = 0,25 300 = 75 мкм = 0,075 мм.

= 0,6 мм + 0,075 мм = 0,675 мм 0, 7 мм.

Розмір А15.5 витримується від чистового торця, тобто за принципом суміщення баз, але тут задається похибка позиціонування (для обробки другого торця треба змінити позицію, тобто повернути заготовку на 180).

с = 120 мкм [1, табл. 3];

дод. = 30 мкм (паспорт верстата);

= 120 + 30 = 150 мм = 0,15 мм.

4) розмір 2А15.7.

обр.= с. = 120 мкм [1, табл. 3].

5) на цій операції треба забезпечити параметр , який забезпечується вибором схеми базування і відповідного методу обробки.

За прийнятою схемою базування та обробкою поверхонь 7 і 8 одноразовим точінням забезпечується точність взаємного положення поверхонь (базової та оброблюваної) з точністю 4-8 мкм на 160-300 мм [3, табл. 7.4], що для нашого випадку цілком прийнятно.

Операція 20 свердлильна.
1) розмір 2А20.1 забезпечується кондуктором
обр.= с. = 0,10 мм;
= 0,1 мм;
2) розмір 2А20.3 забезпечується різальним інструментом.
Операція 25 розточувальна.
1) розмір А25.1 виконується від технологічної бази:
= 0,09 мм;
2) розмір 2А25.2 забезпечується регулюванням положення різця:
= 30 мкм 0,03 мм;
деталь поверхня обробка інструмент
3) параметр забезпечується вибором схеми базування і методу обробки (див. операцію 15) [3, таблиця 7.4].
Варіант 2. Цей варіант відрізняється тим, що товщина полички (розмір А10.6) і поверхні 7 та 8 (розмір А15.5) виконуються на горизонтально-фрезерному верстаті, причому поверхні 7 і 8 обробляються набором фрез, тобто розмір А15.5 буде стабільним на всій партії деталей. Якщо порівняти точність розташування поверхонь, то цей варіант дає змогу при обробці поверхонь 7 і 8 налагодити верстат від напрямної бази, тобто від отвору 10Н7, в результаті чого точність розташування цих поверхонь підвищиться.
Точність виконання розміру А10.6 також підвищиться, оскільки він також буде забезпечуватись набором фрез.

Отримувані результати по точності обробки обох варіантів заносяться в табл. 3.

Таблиця 3

Точність обробки по варіантах технологічного процесу

Позначення

розмірів

Параметри точності

деталі

Похибки по варіантах

номінальна

величина

розміру

допуск

виробничі

сумарні

А05.1

А05.2

А10.6

А15.1

А15.6

А15.5

2А20.1

А25.1

2А25.2

15

15

15

40

5

90

60

40

50

1,10

0,70

0,43

0,05

0,75

0,5

0,1

0,05

0,03

0,79

0,57

0,18

0,09

0,70

0,15

0,10

0,09

0,03

0,79

0,57

0,12

0,09

0,70

0,10

0,10

0,09

0,03

1,54 1,48

поверхні 1 і 2

0,70 0,70

0,85 0,80

поверхні 7 і 8

А15.3 + А25.5

Якщо порівняти інші критерії вибору варіанта МОД, то можна зробити наступні висновки.

1. Обидва варіанти забезпечують потрібну точність розмірів і параметри шорсткості поверхонь, заданих кресленням. Другий варіант навіть забезпечує вищу точність розташування поверхонь 7 і 8.

2. Сумарні похибки обробки відрізняються на незначну величину, тобто припуски на обробку в обох варіантах будуть приблизно однакові.

3. Перший варіант передбачає застосування спеціального інструмента - зенкера для цекування.

4. Перший варіант має меншу кількість операцій і вимагає меншої номенклатури обладнання.

5. Другий варіант має більшу кількість операцій і вимагає додатково застосування горизонтально-фрезерного верстата, але можна обійтись без спеціального інструменту.

Зваживши все, приходимо до висновку, що перший варіант МОД є більш прийнятним, тому приймаємо його для подальшої розробки.

Список використаної літератури

1. Бондаренко С.Г. Розмірні розрахунки механоскладального виробництва. - К. 1993. - 544 с.

2. Руденко П.О., Харламов Ю.О., Шустик О.Г. Вибір, проектування і виробництво заготовок деталей машин. - К. 1993.

3. Рудь В.Д. Курсове проектування з технології машинобудування. Луцьк, 1996. - 300 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.